67. rocznica rozbicia więzienia w Radomiu

7 września obchodzono w Radomiu 67. rocznicę rozbicia więzienia UB.

Mszę świętą odprawił ks. kanonik Stanisław Sikorski, duszpasterz Ludzi Pracy i kombatantów, w kościele garnizonowym w Radomiu.
Region NSZZ „Solodarność” Ziemia Radomska  reprezentowała na tych uroczystościach delegacja: przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, Jerzy K. Kaczkowski, Paweł Karasiński, Bogdan Masiarz wraz z pocztem sztandarowym w składzie – Wiesław Rychter, Marek Siedlecki, Zygmunt Kołsut.   
W trakcie obchodów zostały wręczone medale „Pro Patria’’ ustanowione zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski.
Medale te 7 września otrzymali między innymi przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i ks. kanonik Stanisław Sikorski oraz Jerzy K. Kaczkowski.
Po Mszy świętej delegacje i poczty sztandarowe przemaszerowały na ul. Malczewskiego, gdzie pod  tablicą pamiątkową wiszącą na murze budynku dawnego więzienia UB złozono wiązanki kwiatów.
Akcje rozbicia więzień UB w Kielcach i Radomiu były jednymi z najbardziej udanych akcji podziemia poakowskiego działającego na terenie dawnego Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945r. oddziały Armii Krajowej pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy „Szarego” przeprowadziły akcję rozbicia więzienia w Kielcach. Mobilizacja do akcji objęła żołnierzy z dawnego 3. pp leg. AK i 72. pp AK (m.in. pododdziały por. Stefana Bębińskiego „Harnasia”, ppor. Henryka Podkowińskiego „Ostrolota”, por. Henryka Wojciechowskiego „Sęka”, ppor. Zygmunta Barkowskiego „Zygmunta”, ppor. Wacława Borowca „Niegolewskiego”) – w sumie ok. 180-200 żołnierzy.
9 września 1945 r. oddziały pod dowództwem Stefana Bembińskiego „Harnasia” na pół godziny opanowały Radom, zdobyły więzienie i uwolniły ok. 300 aresztowanych, w większości swoich organizacyjnych kolegów.

 

galeria zdjęć...