Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej
o/Radom

Informacje o strukturze, władzach i organizacji :

Skład Zarządu:

Prezes:ppłk mgr inż. Leon Etwert
 Wiceprezesi:
Koleja Edward - Awanse i Odznaczenia
Popiel Stanisława - Sprawy Administracyjne i finansowe
Sołśnia Franciszek - Uroczystości
 

Prezydium Zarządu Okręgu:
Popiel Stanisława
Sołśnia Franciszek
Szulczewski Jerzy
Koleja Edward
Pawlak Zofia
Leonowicz Zbigniew
Kaczkowski Krzysztof
Adamczyk Tadeusz
 

 Komisja Rewizyjna:
Kobyłka Stanisław
Wiśniewska Henryka
Sotowski Wiktor
 

 Sąd Koleżeński:
Nadgrodkiewicz Rafał
Grotek Tadeusz
Teperski Kazimierz
 

Komisja Uchwał i Wniosków:
Pawlak Zofia
Kaczkowski Jerzy Krzysztof
Koleja Edward

 

 

Plan pracy przyjęty na Posiedzeniu Zarządu
Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Radomiu

Program działania oparto na założeniach opracowanych przez IX Krajowy Zjazd 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

I. Podstawą realizacji przekazu etosu Polskiego Państwa Podziemnego i jego siły zbrojnej Armii Krajowej scalonej z Batalionami Chłopskimi jest:
1) Zaangażowanie i włączenie do współpracy następujących organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych:
a) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu;
b) miejskie i gminne wydziały Oświaty;
c) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 9kontynuacja współpracy) w Radomiu;
d) Instytut Pamięci Narodowej – ekspozytura w Radomiu;
e) Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Związek Sybiraków, Rodziny Katyńskie, Związek Kombatantów RP, Związki Strzeleckie, ZHP, ZHR.
2) Zgromadzenie i opracowanie w formie elektronicznej materiałów dotyczących historii walki o wolność i demokrację w latach 1939 – 1989.

II. Działanie – praca organiczna.
1) Zorganizowanie sesji popularno – naukowej:
a) Prowadzenie paneli naukowych;
b) Przeprowadzenie sesji w klubach „Grota – Roweckiego” przy współudziale międzyszkolnego Klubu Historycznego;
c) Kontynuowanie pracy w klubach AK w szkołach.
2) Organizowanie spotkań  w szkołach noszących imię Armii Krajowej, jej dowódców, żołnierzy:

Szkoły podstawowe
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Suchej k/Pionek               
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 pp. w Mniszku         
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej w Garbatce    
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gielniowie
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”                        w Przydworzycach
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego w Wysokiej
8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Bożem
9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Sieciechowie
10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu
11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 76 pp. AK w Grodnie, p-ta Augustów
Gimnazja
1. Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego             w Makowcu
2. Publiczne Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Jedlni Letnisko                                
3. Publiczne Gimnazjum im. mjr AK Mariana Bąka w Sydole
4. Publiczne Gimnazjum Gminne im. Armii Krajowej w Iłży

Licea i szkoły zawodowe
1. Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu
2. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach
3. VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Baczyńskiego w Radomiu
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. kapelana Stanisława Domańskiego w Siennie

3) Kontynuowanie już rozpoczętej współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami:

Szkoły podstawowe
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach k/Pionek
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Baryczy
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy spod Monte Casino w Grabowie n/Pilicą
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce                       
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko                    
6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Radomiu
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozniszewie
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu             
10. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jedlińsku
Gimnazja
1. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
2. Publiczne Gimnazjum nr 10 w Radomiu
3. Publiczne Gimnazjum nr 13 im. Polskich Noblistów w Radomiu
4. Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
5. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Szydłowcu
Licea i szkoły zawodowe
1. Niepubliczne Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szydłowcu
4. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki w Radomiu
Inne placówki
1. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
 
III. Sprawy organizacyjne i finansowe.
1) Powołanie zespołu do prowadzenia prac:
a) ustalenie założeń programowych, terminów i tematów spotkań;
b) gromadzenie środków finansowych z 1% odpisu podatków;
c) pozyskiwanie sponsorów;
d) pozyskiwanie środków przeznaczonych przez Rady Gmin na oświatę;
e) pozyskiwanie środków z Urzędu do spraw Kombatantów oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;
f) pozyskiwanie bezpłatnych pomieszczeń na organizowane sesje naukowe                   i dyskusje panelowe, których tematem jest hasło przewodnie działań Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom:
PATRIOTYCZNA LEKCJA HISTORII
– czyn zbrojny żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w obronie Ojczyzny.

Kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest Ks. Kanonik Stanisław Sikorski.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA W TERENIE

 Koła                                            Stan członków                              Razem
      Białobrzegi                   zwyczajni - 15, nadzwyczajni - 16                    31
      Błotnica                        zwyczajni - 9, nadzwyczajni - 4                       13
      Drzewica                      zwyczajni - 7, nadzwyczajni - 10                     17
      Iłża                               zwyczajni - 31, nadzwyczajni - 22                   53
      Jedlnia Letnisko           zwyczajni -8 , nadzwyczajni - 36                      44
      Lipsko                          zwyczajni - 5, nadzwyczajni - 10                     15 
      Nowe Miasto               zwyczajni - 10, nadzwyczajni - 12                   22
      Pionki                          zwyczajni - 46, nadzwyczajni - 44                    90
      Przysucha                    zwyczajni - 4, nadzwyczajni - 10                      14
      Radom                         zwyczajni - 147, nadzwyczajni - 102              249
      Sienno                          zwyczajni- 11, nadzwyczajni - 2                      13
      Skaryszew                    zwyczajni- 11, nadzwyczajni - 27                    38
      Solec                            zwyczajni- 6, nadzwyczajni - 8                        14
      Szydłowiec                  zwyczajni- 28, nadzwyczajni - 23                     51
      Warka                          zwyczajni- 27, nadzwyczajni - 32                    59
      Wieniawa                     zwyczajni- 37, nadzwyczajni - 50                    87
      Zwoleń                         zwyczajni- 19, nadzwyczajni - 29                     48       

Postanowienie o umorzeniu śledztwa ws. mordów na Polakach 

Za 2 lata obchodzić będziemy 70 rocznicę zbrodni dokonanej przez Niemców na mieszkańcach Radomia, w tym na żołnierzach Armii Krajowej. Tym samym zapoznajemy mieszkańców Radomia i pozostałych Polaków z niniejszym materiałem.

Sygn. akt S 133/04/Zn
POSTANOWIENIE o umorzeniu śledztwa
Radom, dnia 31 grudnia 2010
Andrzej Martyniuk – prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie
w sprawie mających miejsce w okresie od 12 października 1942 r. do 15 października 1942 r. w Radomiu i m. Rożki masowych egzekucji, w wyniku których śmierć poniosło 50 osób, w tym członkowie rodziny Winczewskich i Graboszów.
- na podstawie art. 17 § 1 pkt. 5 i 7 oraz 322 § 1 kpk postanowił

1.Umorzyć śledztwo w sprawie:

I. zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na pozbawieniu życia w wyniku egzekucji poprzez powieszenie 50-ciu osób związanych z Armią Krajową oraz podejrzewanych o przekazywanie jej broni produkowanej w Fabryce Broni w Radomiu, podjętej w celu wyniszczenia ludności polskiej, dokonanej na rękę władzy państwa niemieckiego przez funkcjonariuszy państwa nazistowskiego w okresie od 12 października 1942 r. do 15 października 1942 r. w miejscowości Rożki i w Radomiu, po uprzednim pozbawieniu wolności tychże osób, poddaniu ich torturom przez funkcjonariuszy Gestapo – Wydziału IV Komendy Policji Bezpieczeństwa i SD Dystryktu Radom i pozbawieniu ich prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu i prawa do obrony w postępowaniu karnym tj.: 

więcej...

67. rocznica rozbicia więzienia w Radomiu

7 września obchodzono w Radomiu 67. rocznicę rozbicia więzienia UB.

Mszę świętą odprawił ks. kanonik Stanisław Sikorski, duszpasterz Ludzi Pracy i kombatantów, w kościele garnizonowym w Radomiu.
Region NSZZ „Solodarność” Ziemia Radomska  reprezentowała na tych uroczystościach delegacja: przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, Jerzy K. Kaczkowski, Paweł Karasiński, Bogdan Masiarz wraz z pocztem sztandarowym w składzie – Wiesław Rychter, Marek Siedlecki, Zygmunt Kołsut.   
W trakcie obchodów zostały wręczone medale „Pro Patria’’ ustanowione zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski.
Medale te 7 września otrzymali między innymi przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i ks. kanonik Stanisław Sikorski oraz Jerzy K. Kaczkowski.  

więcej...

Testament żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego

to rozkaz ostatniego dowódcy Armii Krajowej generała
Leopolda Okulickiego, polecający nam żołnierzom Armii Krajowej uporczywą pracę i działalność dla Państwa i Narodu aż do odzyskania przez Polskę niepodległości i przekazywany w tej chwili wraz z całym naszym dziedzictwem  młodemu pokoleniu Polaków.
Walczyliśmy o Rzeczpospolitą demokratyczną, dbającą o każdego obywatela i wyrażającą jego interesy. Rzeczpospolitą solidarną i sprawiedliwą.
Jesteśmy przekonani, że również dzisiaj, w niepodległej Rzeczpospolitej wartości, które zawsze wyznawaliśmy, pozostają aktualne i tworzą fundament nowoczesnego Państwa i Narodu.
Dlatego przekazujemy Wam, młodym Polakom – naszym następcom wskazanie, by śmiało iść przez życie, dochowując wierność ideałom, które przyświecały naszej walce.
Praca i służba na rzecz Ojczyzny – wspólnego dobra całego  Narodu - te wartości niech stale urzeczywistniają się poprzez Wasze decyzje i czyny.
Wierzymy, że nie zaprzepaścicie szansy, której my nie mogliśmy doczekać. Wasza wiedza, mądrość i rozwaga oraz gorące serca napełniają nas ufnością i pozwalają spokojnie patrzeć w przyszłość
 

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA POMNIKA
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W DZIERZKÓWKU STARYM

 27-04-2012

W piątek 27 kwietnia 2012 w Dzierzkówku Starym odbyła się uroczystości odsłonięcia i poświecenia pomnika żołnierzy wyklętych.

Na pomniku upamiętnionych jest 18 żołnierzy wyklętych:
 Józef Bednarczyk „Olcha”, lat 23
 Bolesław Kielecki „Gomółka” lat 23
 Józef Budzyński „Żandarm”, lat 31
 Feliks Dębiec „Wilk”, lat 39
 Jerzy Domagała „Mazur”, lat 21
 Władysław Jachimowicz „Mazur”, lat 21
 Władysław Kozłowski „Orion” , lat 24
 Adam Łęcki „Ewa”, lat 22
 Mieczysław Mąkosa „Śrubka”, lat 22
 Bronisław Nobil „Szczodry”, lat 37
 Henryk Sałek „Kolt”, lat 21
 Kazimierz Skipirzepa „Bażant”, lat 22
 Tadeusz Strzelecki „Synek”, lat 20
 Jerzy Tyralski „Boruta” lat 20
 Franciszek Urbański „Topór”, lat 44
 Jan Wolski „Kwiatek”, lat 28
 Stefan Wodniak „Bierut”, lat 20
 Tadeusz Zieliński „Igła” , lat 21
 Uroczystość odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym, wzięła w niej udział kompania honorowa z Garnizonu Dęblin i Orkiestra Wojskowa z Garnizonu Radom.
 Dowódcą uroczystości był major Ireneusz Bębenek, dowódcą kompanii honorowej porucznik Paweł Orłowski, lektorem Mirosław Sienkiewicz. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku generałowi brygady Andrzejowi Łosińskiemu. Na uroczystości obecny był również Zastępca Szefa Kancelarii Sejmy – Minister Jan Węgrzyn, 19 delegacji pocztów sztandarowych oraz grupa rekonstrukcyjna 51 piechoty ułanów kresowych.
 O godzinie 12 rozpoczęła się msza święta w intencji żołnierzy poległych, którą celebrowali JE Ks. Biskup Henryk Tomasik, ks.kanonik Bolesław Walendzik proboszcz parafii Skaryszew, ks. kanonik Stanisław Sikorki – kapelan AK, ks. kanonik  płk. Kazimierz Krużel, kapelan Garnizonu Radom ks. Krzysztof Orzeł - kapelan Polskich Drużyn Strzeleckich i ks. Sławomir Olak. Podczas mszy św. uczniowie klasy żołnierskiej szkoły ZDZ wnieśli 41 zniczy symbolizujących wielkich, nieobecnych patriotów, dowódców i żołnierzy polskiego państwa Podziemnego.
 Bezpośrednio po mszy odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika. Akt erekcyjny odczytała harcerka Środowiskowej Drużyny Harcerskiej dh Agata Skład, a szarfę na pomniku przecięli Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Ireneusz Kumięga, Prezes Zarządu Okręgu Radomskiego Światowego Związku Żołnierzy AK mjr Leon Etwert i Prezes ŚZ.ŻAK koło Skaryszew Kazimierz Kozieł. Pomnik poświęcili ks. kanonik Stanisław Sikorki i ks. kanonik Bolesław Walendzik
 Następnie druhna Wiktoria Celejewska odczytała akt przekazania pomnika pod opiekę Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym, który przyjęła dyrektor szkoły Bożena Wójtowicz.
 W dalszej części uroczystości generał Łosiński wręczył awanse i medale.
 Apel poległych odczytał kapitan Robert Rudzki, a kompania honorowa wystrzeliła salwę.
 Goście, rodzina i mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Na zakończenie uroczystości dzieci i młodzież PSP w Dzierzkówku Starym wystąpili z okolicznościowym programem artystycznym, a tuż po nim goście udali się na żołnierska grochówkę.

galeria zdjęć...

Komisje Okręgu Radom

 W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU POWOŁANE SĄ KOMISJE:

ODZNACZEŃ I AWANSÓW
Przewodniczący  -   Zbigniew Leonowicz
Członek              -   Józef Kwiatkowski

więcej...

WYKAZ SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ ARMII KRAJOWEJ LUB
   
JEJ DOWÓDCÓW NA TERENIE OKRĘGU S.Z.Ż.A.K. W RADOMIU,
    Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY


Zespół Szkół Zawodowych im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu ul. Grzecznarowskiego 2, dyr. mgr  Małgorzata Michalczyk, tel. (048)363-57-00
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Suchej k/ Pionek,26-940 Pionki, tel. (048)381-84-02
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ppłk AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie, 26-705 Łagów, tel. (048)677-50-01
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 pp. w Mniszku, 26-625 Wolanów
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej w Garbatce, 26-930 Garbatka Let., tel. (048)621-01-73

więcej...

PAMIĄTKOWA TABLICA AK OKRĘGU „JODŁA”
W KATEDRZE POLOWEJ  WP

Warszawa, 2001-01-08

Dnia 08 stycznia 2011 r. w katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej Żołnierzy AK Okręgu Radomsko – Kieleckiego „Jodła” poległych w latach 1939 – 1945 w walce o niepodległość Polski. Uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą, w której uczestniczył Minister – Kierownik Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pan Jan Stanisław Ciechanowski, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pan płk mgr Stanisław Oleksiak, Prezes Zarządu Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Korpusu „Jodła” pan kpt. mgr inż. Zdzisław Schmeidl, Prezes Zarządu Okręgu Radom ŚZŻAK kpt. mgr Leon Etwert, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Żołnierze – Kombatanci ŚZŻAK i ich rodziny, delegacje Zarządów Okręgów i Kół ŚZŻAK z pocztami sztandarowymi i młodzież szkolna z nauczycielami i pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy Warszawy.  

więcej...

Spotkanie z Ministrem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Januszem Krupskim oraz prezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK Czesławem Cywińskim - 2010-03-17 

galeria zdjęć...

Testament Polski Podziemnej
10.11. 2009 r. w kościele na Firleju odbyła się uroczystość przekazania młodzieży „Testamentu Polskiego Państwa Podziemnego” przez przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK – Czesława Cywińskiego i Leona Etwerta oraz ministra Władysława Stasiaka z Kancelarii Prezydenta RP. Mszę św. odprawił ks. kanonik Stanisław Sikorski.

więcej...

Informacja o stanie działalności Zarządu Okręgu Radom SZŻAK

1.Dane ogólne

nazwa jednostki: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom                
rok powstania: 15.09.1989r. na wniosek Stefana Bembińskiego ps. “Harnaś”, adres Zarządu: ul. 25 Czerwca 68, tel. (048) 384 56 25  
nazwisko Prezesa Zarządu: Leon Antoni Etwert, zam. ul. Czachowskiego 14 m 39
26-600 Radom, tel. (048) 362 36 10 ,ilość członków zwyczajnych obecnie - 363 i początkowo 1227, ilość członków podopiecznych obecnie – 252 i początkowo 287, ilość członków nadzwyczajnych obecnie – 61 i początkowo 123.
sztandary, lokale emblematy i odznaki (zdjęcia): są w ZG ŚZŻAK
mapa Okręgu z podziałem na koła na tle mapy administracyjnej określającej zasięg działania Okręgu i kół: załącznik nr.1.  
2.Działalność Statutowa: Komisja Awansowo – odznaczeniowa
ilość awansów wg. Stopni: zestawienia obejmują okres od 2004r. do 2009r.
kapitan wysłano 21 wniosków- przyznano 11, porucznik wysłano 11 wniosków- przyznano 2, podporucznik wysłano 2  wnioski- przyznano 2
więcej...

70-lecie powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Warszawa 2009-09-27

Delegacja ZR z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, członkiem ZR Jerzym Krszytofem Kaczkowski oraz Leon Etwert, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 


Msza św. koncelebrowana przez kardynała Józefa Glempa, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęła główną część obchodów. - Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w okupowanej Europie. W podziemiu, pod okiem okupanta dynamicznie działały wszystkie struktury państwowe - powiedział w homilii kapelan Szarych Szeregów ks. Stefan Wysocki.
Wysocki zwrócił też uwagę na szczególne zasługi działalności Polskiego Państwa Podziemnego w zakresie oświaty i wychowania młodzieży. - Pod okiem okupanta udało się rozwinąć sieć podziemnego szkolnictwa, z którego sam miałem okazję korzystać - mówił. Jak dodał, dzięki tajnym kompletom udało się wykształcić wielu lekarzy, nauczycieli, inżynierów, którzy potem pracowali dla dobra ojczyzny.
We mszy uczestniczyli tłumnie kombatanci z pocztami sztandarowymi, harcerze i warszawiacy oraz m.in. szef kancelarii prezydenta Władysław Stasiak, prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Czesław Cywiński.
Po zakończeniu mszy św. odbyło się złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota" oraz uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej - złożenie wieńców, apel poległych i salwa honorowa - z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz organizacji kombatanckich.
W liście skierowanym do uczestników uroczystości prezydent Lech Kaczyński napisał, że to dzięki dalekowzroczności twórców prawa II Rzeczpospolitej klęska w wojnie obronnej 1939 roku nie oznaczała zerwania ciągłości władzy. "Podziemie w realiach okupacji starało się wypełniać zadania, jakie w warunkach czasu pokoju spoczywają na państwie. Wszystko po to, aby mimo szalejącego terroru i ogromnych strat naród wyszedł z wojny ocalając swoją tożsamość, by po raz kolejny w historii na nowo budować własne państwo" - podkreślił prezydent. Zaznaczył także, iż w jego ocenie, chociaż Polskie Państwo Podziemne było tajne, naród w pełni się z nim identyfikował i był zjednoczony we wspólnym oporze przeciw okupantom i pragnieniu odzyskania niepodległości. "Polskie Państwo Podziemne to piękne dziedzictwo, do którego wszyscy Polacy mają dziś pełne prawo" - napisał Lech Kaczyński.
Popołudniową część obchodów rozpoczęło wręczenie odznaczeń państwowych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który następnie wygłosił referat podczas konferencji "Polskie Państwo Podziemne - w służbie państwu i wolności".
Wieczorem na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyło się spotkanie, podczas którego AK-owcy przekazali symbolicznie reprezentantom młodego pokolenia Polaków "Testament żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego". Uroczystości zakończył pokaz filmu "Żołnierze wyklęci".

27 września 1939 roku powołano Służbę Zwycięstwu Polski, zalążek Polskiego Państwa Podziemnego, unikalnej w skali światowej organizacji, w której mimo terroru okupanta funkcjonowały wszystkie ograny państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Działało ono w latach 1939-1945, kierowane z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne: prezydenta, rząd i naczelnego wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Polskie Państwo Podziemne wypełniało wszystkie obowiązujące go funkcje: władczą, organizatorską, wojskową i opiekuńczą.

galeria zdjęć...

NAJWAŻNIEJSZE PRACE OKRĘGU
1. Budowa Mauzoleum AK „Jodła” oraz Instytutu Armii Krajowej

2. Budowa Mauzoleum 72pp
Tak ja w hymnie naszym „Z ziemi Włoskiej do Polski” szli żołnierze      72 pp – jak legiony Dąbrowskiego. W 1918 roku w miesiącu wrześniu byli polscy żołnierze armii austriackiej, przebywający w obozach jenieckich we Włoszech, pod Turynem i Santa Maria pod Neapolem, formują oddziały wojskowe. Pierwszy odział 72pp powstaje 1918 roku w obozie La Mandria. Składa przysięgę a miasto wręcza im pierwszą chorągiew.
W okresie późniejszym oddziały 72pp przechodzą różne formy organizacyjne.
Historia silnie wiąże ich w II Karpacką tzw. „Żelazna Brygada”. We wrześniu 1919 roku otrzymuje drugi sztandar od społeczeństwa a ściśle od Koła „Ziemianek” z Łowicza. W dniu 27 września 1919 roku pułk już walczy z bolszewikami na obszarze Podola. W wojnie polsko – bolszewickiej działa w różnych związkach taktycznych. Chlubą są walki z oddziałami Kawalerii Budionnego w obronie Lwowa. W wojnie 1919/ 1920 odnosi wiele sukcesów: działając z innymi związkami taktycznymi tj. 145pp Strzelców Kresowych, bierze do niewoli 1500 jeńców, zdobywa dwa sztandary, 17 dział, 40 ciężkich karabinów maszynowych i wiele, wiele innej broni i wyposażenia. Straty to 19 oficerów i 286 szeregowych.

więcej...

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
Autorstwo zastrzeżone przez ŚZŻAK o/ Radom

więcej...

Alfabet Pamięci Ziemi Radomskiej

Pod takim hasłem rozpoczynamy cykl publikacji przybliżających czytelnikom, w tym młodzieży, patriotyczne wydarzenia i miejsca w naszym regionie związane z walką o niepodległość i chwałą Polski na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i zmagań niepodległościowych, uwieńczonym zwycięstwem Solidarności. Inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest Zarząd Okręgowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Radomiu a patronem Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie

więcej...