Komisje Okręgu Radom

 W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU POWOŁANE SĄ KOMISJE:

ODZNACZEŃ I AWANSÓW
Przewodniczący -  Zbigniew Leonowicz
Członek   -   Józef Kwiatkowski

KOMISJA SOCJALNA
Przewodniczący       -    Leon Barszcz
Członek                    -    Stanisław Popiel

W roku 2007 przybyły do naszego okręgu osoby które w latach 1942 organizowały Szare Szeregi na terenie miasta Radomia, a następnie działały w Armii Krajowej:
Ks. Biskup Edward Materski - numer ewidencyjny 166 (patrz:http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Materski
Maria Fołtyn - numer ewidencyjny 485 (patrz:http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Fołtyn )
Andrzej Wajda - numer ewidencyjny 486 (patrz:http://www.wajda.pl/pl/Default.html )