Adresy i telefony:

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

26-600 Radom ul Traugutta 52

e-mail:solidar1@radom.net solidar2@radom.net
solidar3@radom.net

telefony:

telefony: centrala/sekretariat ZR – 0483623804 tel./fax
centrala – 0483623643 04836251-61 centrala
sekretariat - wew. 21
sekretariat/fax - wew. 22
przew. Zdzisław Maszkiewicz – wew. 23
wiceprzew. Zb. Dziubasik - wew. 24
Administracja/Zespół Szkoleń - wew. 25
sala szkoleń - wew. 26
Zespół Promocji i Rozwoju/Kasa - wew. 27
Zespół prawa pracy/Interwencji -  wew. 28
Redakcja „Biuletynu” - wew. 29
Księgowość - wew. 30
Sekcje i Komisje Branżowe - wew. 31

Biuro Terenowe ZR - TKK Lipsko
27-300 Lipsko ul. Partyzantów 5
– szef biura: Wojciech Dziółko tel.: 0483780260
Biuro Terenowe ZR - TKK Szydłowiec
26-500 Szydłowiec ul. Kilińskiego 2
– szef biura: Czesław Stefański tel.: 0486174656
Biuro Terenowe ZR - TKK Warka
05-660 Warka ul. Długa 51a – szef biura: Jan Skowroński
Biuro Terenowe ZR - TKK Zwoleń
26-700 Zwoleń ul. Puławska 2 - szef biura: Tadeusz Wach
Biuro Terenowe ZR - TKK Pionki
26-670 Pionki ul. Sienkiewicza 40
-szef biura: Zdzisław Maszkiewicz tel.:0483848280