Radomski Czerwiec 1976
ks. Roman Kotlarz - krótka biografia
Marcin Krzysztofik, IPN Represje w czerwcu 1976 r.