Kapłan, który uwolnił Matkę Boską   

20 marca w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie odbyła się uroczystość wręczenia księdzu infułatowi Józefowi Wójcikowi tytułu "Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” nadanego mu przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".


W uroczystości uczestniczyły tłumy parafian, delegacja KK z Januszem Śniadkiem  oraz delegacje ZR „Solidarności": Regionu Świętokrzyskiego z przewodniczącym ZR Waldemarem Bartoszem oraz Ziemia Radomska w składzie: przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Andrzej Wójcicki, Wiesław wabik oraz poczet sztandarowy ZR – Krzysztof Kośla, Wiesław Rychter, Kazimierz Staszewski.
Nasz Region reprezentowała również delegacja  NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką.
Wręczenia tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dokonał przewodniczący Komisji Krajowej Janusz Śniadek. Uroczystość zbiegła się ze świętem św. Józefa Robotnika jak również z imieninami księdza infułata Józefa Wójcika.

Ks. Infułat Józef Wójcik urodził się w 1934 r. w Gałkach Krzczonowskich w powiecie opoczyńskim. Święcenie kapłańskie przyjął w 1958 roku w Sandomierzu. W latach 1964 - 1967 odbył studia z zakresu prawa kanonicznego w ATK w Warszawie. W 1971r. uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. W latach 1962 - 1968 był duszpasterzem w Wierzbicy k/Radomia, gdzie władze państwowe wykorzystując miejscowy konflikt utworzyły niezależną parafię, kosztem likwidacji istniejącej tam parafii rzymskokatolickiej. W czasach PRL wielokrotnie stawał przed sądami i kolegiami do spraw wykroczeń. Otrzymał 18 wyroków, z czego 9 razy przebywał w więzieniu. W 1972 roku wsławił się uwolnieniem kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej „więzionej”" decyzją władz komunistycznych na Jasnej Górze od 1966 roku. Swym bohaterskim czynem przyczynił się do powrotu obrazu na szlak nawiedzenia.  Jesienią 2008 odbyła się premiera spektaklu teatru TVP pt. „Złodziej w sutannie” oparta na tamtych wydarzeniach.
Od 1972 roku jest proboszczem parafii Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. Przez pięć pierwszych lat władze nie wyrażały zgody na zatwierdzenie go na tym urzędzie.
Za swą działalność w 1995 roku prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta. Prezydent Włoch Oskar Luigi Scalfaro przyznał księdzu infułatowi odznaczenie Cavalliera Della Repubblica Italiana za umacnianie dobrych stosunków pomiędzy narodami włoskim i polskim. W roku 2007 decyzją prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2008 na wniosek dzieci Suchedniowa otrzymał Order Uśmiechu. Ks. Infułat dr Józef Wójcik od 1980 r. wspierał NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym niósł pomoc internowanym i ich rodzinom. Organizował w swej parafii spotkania z działaczami zdelegalizowanej „Solidarności" w tym z Lechem Wałęsą w1983 r. Do dnia dzisiejszego jest aktywnym uczestnikiem wielu związkowych uroczystości. 

galeria zdjęć...