Uroczystości 40. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 - msza św. przy Pomniku RC'76 z udziałem Prezydenta RP i innych przedstawicieli najwyższych władz państwowych

2016-06-25

DSCF5330 DSCF5331 DSCF5332 DSCF5333 DSCF5334 DSCF5335 DSCF5338 DSCF5339 DSCF5340 DSCF5342 DSCF5343 DSCF5344 DSCF5345 DSCF5346 DSCF5347 DSCF5348 DSCF5349 DSCF5350 DSCF5351 DSCF5352
DSCF5330.jpg DSCF5331.jpg DSCF5332.jpg DSCF5333.jpg DSCF5334.jpg DSCF5335.jpg DSCF5338.jpg DSCF5339.jpg DSCF5340.jpg DSCF5342.jpg DSCF5343.jpg DSCF5344.jpg DSCF5345.jpg DSCF5346.jpg DSCF5347.jpg DSCF5348.jpg DSCF5349.jpg DSCF5350.jpg DSCF5351.jpg DSCF5352.jpg
DSCF5353 DSCF5354 DSCF5355 DSCF5356 DSCF5357 DSCF5358 DSCF5359 DSCF5360 DSCF5361 DSCF5362 DSCF5363 DSCF5364 DSCF5365 DSCF5366 DSCF5367 DSCF5368 DSCF5369 DSCF5370 DSCF5371 DSCF5372
DSCF5353.jpg DSCF5354.jpg DSCF5355.jpg DSCF5356.jpg DSCF5357.jpg DSCF5358.jpg DSCF5359.jpg DSCF5360.jpg DSCF5361.jpg DSCF5362.jpg DSCF5363.jpg DSCF5364.jpg DSCF5365.jpg DSCF5366.jpg DSCF5367.jpg DSCF5368.jpg DSCF5369.jpg DSCF5370.jpg DSCF5371.jpg DSCF5372.jpg
DSCF5373 DSCF5374 DSCF5375 DSCF5376 DSCF5377 DSCF5378 DSCF5379 DSCF5380 DSCF5381 DSCF5382 DSCF5385 DSCF5386 DSCF5387 DSCF5388 DSCF5389 DSCF5390 DSCF5391 DSCF5392 DSCF5393 DSCF5394
DSCF5373.jpg DSCF5374.jpg DSCF5375.jpg DSCF5376.jpg DSCF5377.jpg DSCF5378.jpg DSCF5379.jpg DSCF5380.jpg DSCF5381.jpg DSCF5382.jpg DSCF5385.jpg DSCF5386.jpg DSCF5387.jpg DSCF5388.jpg DSCF5389.jpg DSCF5390.jpg DSCF5391.jpg DSCF5392.jpg DSCF5393.jpg DSCF5394.jpg
DSCF5395 DSCF5396 DSCF5397 DSCF5398 DSCF5399 DSCF5400 DSCF5401 DSCF5402 DSCF5403 DSCF5404 DSCF5405 DSCF5406 DSCF5407 DSCF5408 DSCF5409 DSCF5410 DSCF5411 DSCF5412 DSCF5413 DSCF5414
DSCF5395.jpg DSCF5396.jpg DSCF5397.jpg DSCF5398.jpg DSCF5399.jpg DSCF5400.jpg DSCF5401.jpg DSCF5402.jpg DSCF5403.jpg DSCF5404.jpg DSCF5405.jpg DSCF5406.jpg DSCF5407.jpg DSCF5408.jpg DSCF5409.jpg DSCF5410.jpg DSCF5411.jpg DSCF5412.jpg DSCF5413.jpg DSCF5414.jpg
DSCF5415 DSCF5416 DSCF5417 DSCF5418 DSCF5419 DSCF5420 DSCF5421 DSCF5422 DSCF5423 DSCF5424 DSCF5425 DSCF5426 DSCF5427 DSCF5428 DSCF5429 DSCF5430 DSCF5431 DSCF5432 DSCF5433 DSCF5434
DSCF5415.jpg DSCF5416.jpg DSCF5417.jpg DSCF5418.jpg DSCF5419.jpg DSCF5420.jpg DSCF5421.jpg DSCF5422.jpg DSCF5423.jpg DSCF5424.jpg DSCF5425.jpg DSCF5426.jpg DSCF5427.jpg DSCF5428.jpg DSCF5429.jpg DSCF5430.jpg DSCF5431.jpg DSCF5432.jpg DSCF5433.jpg DSCF5434.jpg
DSCF5435 DSCF5436 DSCF5437 DSCF5438 DSCF5439 DSCF5440 DSCF5441 DSCF5442 DSCF5443 DSCF5444 DSCF5445 DSCF5446 DSCF5447 DSCF5448 DSCF5449 DSCF5450 DSCF5451 DSCF5452 DSCF5453 DSCF5454
DSCF5435.jpg DSCF5436.jpg DSCF5437.jpg DSCF5438.jpg DSCF5439.jpg DSCF5440.jpg DSCF5441.jpg DSCF5442.jpg DSCF5443.jpg DSCF5444.jpg DSCF5445.jpg DSCF5446.jpg DSCF5447.jpg DSCF5448.jpg DSCF5449.jpg DSCF5450.jpg DSCF5451.jpg DSCF5452.jpg DSCF5453.jpg DSCF5454.jpg
DSCF5455 DSCF5456 DSCF5457 DSCF5458 DSCF5459 DSCF5460 DSCF5461 DSCF5462 DSCF5463 DSCF5464 DSCF5465 DSCF5466 DSCF5467 DSCF5468 DSCF5469 DSCF5470 DSCF5471 DSCF5472 DSCF5473 DSCF5474
DSCF5455.jpg DSCF5456.jpg DSCF5457.jpg DSCF5458.jpg DSCF5459.jpg DSCF5460.jpg DSCF5461.jpg DSCF5462.jpg DSCF5463.jpg DSCF5464.jpg DSCF5465.jpg DSCF5466.jpg DSCF5467.jpg DSCF5468.jpg DSCF5469.jpg DSCF5470.jpg DSCF5471.jpg DSCF5472.jpg DSCF5473.jpg DSCF5474.jpg
DSCF5475 DSCF5476 DSCF5477 DSCF5478 DSCF5479 DSCF5480 DSCF5481 DSCF5482 DSCF5483 DSCF5484 DSCF5485 DSCF5486 DSCF5487 DSCF5488 DSCF5489 DSCF5490 DSCF5491 DSCF5492 DSCF5493 DSCF5494
DSCF5475.jpg DSCF5476.jpg DSCF5477.jpg DSCF5478.jpg DSCF5479.jpg DSCF5480.jpg DSCF5481.jpg DSCF5482.jpg DSCF5483.jpg DSCF5484.jpg DSCF5485.jpg DSCF5486.jpg DSCF5487.jpg DSCF5488.jpg DSCF5489.jpg DSCF5490.jpg DSCF5491.jpg DSCF5492.jpg DSCF5493.jpg DSCF5494.jpg
DSCF5495 DSCF5496 DSCF5498 DSCF5499 DSCF5501 DSCF5502 DSCF5503 DSCF5504 DSCF5506 DSCF5507 DSCF5508 DSCF5509 DSCF5510 DSCF5511 DSCF5512 DSCF5513 DSCF5514 DSCF5515 DSCF5516 DSCF5517
DSCF5495.jpg DSCF5496.jpg DSCF5498.jpg DSCF5499.jpg DSCF5501.jpg DSCF5502.jpg DSCF5503.jpg DSCF5504.jpg DSCF5506.jpg DSCF5507.jpg DSCF5508.jpg DSCF5509.jpg DSCF5510.jpg DSCF5511.jpg DSCF5512.jpg DSCF5513.jpg DSCF5514.jpg DSCF5515.jpg DSCF5516.jpg DSCF5517.jpg
DSCF5519 DSCF5520 DSCF5521 DSCF5522 DSCF5523 DSCF5525 DSCF5526 DSCF5527 DSCF5528 DSCF5529 DSCF5530 DSCF5531 DSCF5532 DSCF5534 DSCF5535 DSCF5537 DSCF5538 DSCF5540 DSCF5541 DSCF5542
DSCF5519.jpg DSCF5520.jpg DSCF5521.jpg DSCF5522.jpg DSCF5523.jpg DSCF5525.jpg DSCF5526.jpg DSCF5527.jpg DSCF5528.jpg DSCF5529.jpg DSCF5530.jpg DSCF5531.jpg DSCF5532.jpg DSCF5534.jpg DSCF5535.jpg DSCF5537.jpg DSCF5538.jpg DSCF5540.jpg DSCF5541.jpg DSCF5542.jpg
DSCF5543 DSCF5544 DSCF5545 DSCF5546 DSCF5547 DSCF5548 DSCF5549 DSCF5550 DSCF5551 DSCF5552 DSCF5553 DSCF5555 DSCF5556 DSCF5557 DSCF5558 DSCF5559 DSCF5560 DSCF5561 DSCF5562 DSCF5563
DSCF5543.jpg DSCF5544.jpg DSCF5545.jpg DSCF5546.jpg DSCF5547.jpg DSCF5548.jpg DSCF5549.jpg DSCF5550.jpg DSCF5551.jpg DSCF5552.jpg DSCF5553.jpg DSCF5555.jpg DSCF5556.jpg DSCF5557.jpg DSCF5558.jpg DSCF5559.jpg DSCF5560.jpg DSCF5561.jpg DSCF5562.jpg DSCF5563.jpg
DSCF5564 DSCF5565 DSCF5566 DSCF5567 DSCF5568 DSCF5569 DSCF5570 DSCF5571 DSCF5572 DSCF5573 DSCF5574 DSCF5575 DSCF5576 DSCF5577 DSCF5578 DSCF5579 DSCF5580 DSCF5581 DSCF5582 DSCF5584
DSCF5564.jpg DSCF5565.jpg DSCF5566.jpg DSCF5567.jpg DSCF5568.jpg DSCF5569.jpg DSCF5570.jpg DSCF5571.jpg DSCF5572.jpg DSCF5573.jpg DSCF5574.jpg DSCF5575.jpg DSCF5576.jpg DSCF5577.jpg DSCF5578.jpg DSCF5579.jpg DSCF5580.jpg DSCF5581.jpg DSCF5582.jpg DSCF5584.jpg
DSCF5585 DSCF5586 DSCF5587 DSCF5588 DSCF5590 DSCF5591 DSCF5592 DSCF5593 DSCF5594 DSCF5595 DSCF5596 DSCF5597                
DSCF5585.jpg DSCF5586.jpg DSCF5587.jpg DSCF5588.jpg DSCF5590.jpg DSCF5591.jpg DSCF5592.jpg DSCF5593.jpg DSCF5594.jpg DSCF5595.jpg DSCF5596.jpg DSCF5597.jpg