Komisja Krajowa oddała hołd Bohaterom Czerwca’76

2015-06-23/24

Z okazji 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 nasz Region spotkało wyróżnienie – w Jedlni-Letnisko k. Radomia odbyło się specjalne dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej.

23-24 sierpnia w Jedlni-Letnisko obradowała KK NSZZ „Solidarność”. Pierwszego dnia w posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Regionu Ziemia Radomska oraz zaproszeni goście – bp Henryk Tomasik, prezydent Radomia Radosław Witkowski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec Stanisław Kowalski, prezes ŚŻAK płk Leon Etwert, prof. Marek Wierzbicki z radomskiego IPN.

Obrady KK rozpoczęły się od spotkania z Prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim. Powitał go i w tematykę dyskusji wprowadził Piotr Duda, przewodniczący KK. Jarosław Kaczyński swoje wystąpienie rozpoczął od nawiązania do rocznicy Radomskiego Czerwca 76, który był gwałtownym wybuchem społecznego niezadowolenia i w konsekwencji spowodował dotkliwe represje wobec wielu uczestniczących w proteście przeciw komunistycznym władzom ludzi. Efektem rozpoczętej współpracy robotników oraz inteligencji było tworzenie niezależnych od władz związków zawodowych. - Czerwiec’76 to data bardzo ważna dla historii Polski, to kamień milowy na polskiej drodze do wolności. Był marzec (1968), kiedy wystąpiły te warstwy wykształcone, był później grudzień (1970), gdzie wystąpili robotnicy, gdzie rzeczywiście nie było połączenia, a w 1976 r. to się zmieniło. Wtedy zaczęli współpracować robotnicy z inteligencją […] W 1976 r. doszło do załamania się próby podtrzymania socjalizmu poprzez przyspieszenie rozwoju, a jednocześnie budowę socjalistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego. To się ostatecznie załamało w 1976 roku, to był początek także odbudowy solidarności społecznej, która w końcu eksplodowała w sierpniu 1980 r., a we wrześniu powstała „Solidarność”
Po tym wstępie spotkanie przerodziło się w serię pytań do Jarosława Kaczyńskiego dotyczących najważniejszych spraw społecznych i ustrojowych. Pytania zdawali Jerzy Langer, Alfred Bujara, Dominik Kolorz, Maria Ochman, Mieczysław Jurek i Henryk Nakonieczny. Podnoszone kwestie dotyczyły: służby zdrowia, obciążeń podatkowych, sytuacji w sądach (szczególnie w sądach pracy), ograniczenia handlu w niedziele i wielu innych istotnych dla Związku spraw – m.in. obniżenia wieku emerytalnego. W swoich odpowiedziach Prezes odniósł się mniej lub bardziej szczegółowo do tych pytań między innymi stwierdził, że praca w Polsce jest zbyt tania, dlatego rząd chce choćby przez podniesienie płacy minimalnej spowodować wzrost płac. Także wskazał na konieczność zmian w sądownictwie, przywrócenia wydolnego sądownictwa pracy. Co do wieku emerytalnego – w najbliższym czasie ma się odbyć głosowanie nad ustawą przywracającą poprzedni wiek emerytalny, jednak na razie bez powiązania ze stażem pracy. W tym momencie Piotr Duda przypomniał prezesowi PiS, że ze strony tej partii i Andrzeja Dudy padło zobowiązanie powiązania wieku ze stażem, a wcześniej było także veto Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ustawy o emeryturach pomostowych. Wskazał z naciskiem, że „Solidarność” przedstawiała już wielokrotnie swoje propozycje w tej kwestii. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że do sprawy PiS powróci w lipcu, po kongresie tej partii, więc być może odbędzie się jeszcze spotkanie przedstawicieli PiS i KK „Solidarność” przed ostatecznym głosowaniem ustawy.
Potem prezes PiS opuścił obrady KK i rozpoczęto realizację przyjętego porządku zebrania. Prowadzący je wiceprzewodniczący KK Tadeusz Majchrowicz oddał głos zaproszonym gościom. Przewodniczący ZR Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz powitał serdecznie wszystkich członków KK na ziemi radomskiej. Krótkie wystąpienia poświęcone rocznicy Radomskiego Czerwca’76 wygłosili kolejno bp Henryk Tomasik, prezydent Radosław Witkowski, prezes Stanisław Kowalski. Tę część obrad zakończyła prelekcja prof. Marka Wierzbickiego o genezie i przebiegu Radomskiego Czerwca.
Potem Komisjka Krajowa przystąpiła do głosowania ws. stanowiska dotyczącego RC’76. - Odbywające się niedaleko Radomia spotkanie KK ma wymiar historyczny. Chcemy w ten sposób oddać cześć tym wszystkim, którzy walczyli o godność pracownika 40 lat temu – powiedział Piotr Duda. – To „Solidarność” od lat jest strażnikiem historii. To my przez te wszystkie lata, nie tylko podczas okrągłych rocznic organizujemy te wszystkie uroczystości, ale także wspieramy uczestników Czerwca’76 w inny sposób . Rok 1956 w Poznaniu i 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku otworzył nam szeroko wrota do wolności - powiedział Duda. Nie było by 1980 roku bez wydarzeń 1956 r., 1970 r., a także 1976 roku. To była nasza droga do wolności, okupiona krwią robotników, którzy faktycznie walczyli o jedno: o to, aby ich traktowano w sposób godny - dodał Piotr Duda.
Potem odczytano tekst stanowiska, który zebrani przyjęli oklaskami, a potem jednogłośnie zaaprobowali. Oto jego treść:

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
ws. 40 rocznicy Radomskiego Czerwca’76

W 40 rocznicę wydarzeń Radomskiego Czerwca ’76 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” pragnie złożyć hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka za ich wkład w walkę z komunistycznym reżimem. 25 czerwca 1976 roku robotnicy największych radomskich zakładów, a także robotnicy Płocka i Ursusa opuścili stanowiska pracy. Na ulicach tych miast protestowało dwadzieścia tysięcy ludzi dając wyraz swemu niezadowoleniu z warunków życia, niesprawiedliwego systemu wynagradzania i wysokich kosztów utrzymania.
Podobnie jak  robotnicy w Poznaniu w 1956 roku czy na Wybrzeżu w 1970 roku spotkali się z brutalnymi aresztowaniami, „ścieżkami zdrowia”, drakońskimi wyrokami sądów, pozbawieniem środków do życia, trwającymi długie lata prześladowaniami. Wielu z nich za swój protest zapłaciło utratą życia, zdrowia. Za swoje bohaterstwo i błogosławieństwo dla protestujących robotników Radomia życiem zapłacił ks. Roman Kotlarz.
Dziś, z perspektywy 40  lat, widzimy, że protesty te były potrzebne, że ofiary poniesione przez bohaterów Radomskiego Czerwca ’76 nie były daremne.Radomski Czerwiec ’76 był jednym z przystanków na drodze naszego kraju do odzyskania suwerenności i niepodległości.
Dziękujemy uczestnikom tamtych wydarzeń za odważną  walkę o godność polskich robotników, o uczciwość w życiu społecznym, o prawo do  bezpiecznego życia we własnej ojczyźnie.
Dziękujemy członkom Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Kościołowi oraz innym osobom, które kierując się solidarnością nie wahały się spieszyć z pomocą prześladowanym i ich rodzinom, którzy wspierali ich materialnie i duchowo, którzy bronili ich przed komunistycznym wymiarem „sprawiedliwości”.
Tego dnia obrad Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko z okazji 60. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

***
Drugiego dnia obrad gościem KK był Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Z GIP członkowie KK dyskutowali o koniecznej poprawie skuteczności działań PIP, współpracy ze związkiem, o narzędziach, w jakie jest wyposażona Inspekcja. Rozmawiano o takich istotnych dla PIP sprawach jak: wysokość mandatów, możliwość wydawania szybkich decyzji, gdy umowy śmieciowe są stosowane w miejsce umów o pracę, możliwość kontroli „na legitymację”. Zgłaszano również zgłaszane konkretne przykłady wymagające zdecydowanego działania PIP a nawet osobistej interwencji Głównego Inspektora.
Potem tematem obrad był rozwój Związku, a zwłaszcza panujące w jego szeregach przekonanie, że efekty są niezadowalające – spore koszty a wynik jednak słaby. Dyskutowano o skuteczności działań w tej kwestii w stosunku do nakładu pracy oraz kosztów. Próbowano dociec skąd bierze się, obok tak spektakularnych sukcesów w dziedzinie zakładania nowych organizacji, jak np. w firmie Volkswagen, gdzie uzwiązkowienie przez „Solidarność” wynosi blisko 100% , „jakaś niemożność, blokada rozwoju”.
W trakcie posiedzenia KK podjęto także uchwały:
- Uchwałę ws. interpretacji Statutu oraz Uchwały nr 2 XIX KZD (działalność finansowa jednostek nie posiadających osobowości prawnej - sekcje taką działalność mają prowadzić poprzez Sekretariaty)
- Uchwałę ws. zmiany Uchwały KK nr 30/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. ws. zasad i trybu postępowania w sprawach o rozszerzenie obszaru działania organizacji zakładowych i międzyzakładowych (w sytuacji kiedy komisje działają w różnych regionach)
- Uchwałę ws. wyrażenia zgody na afiliację w ETF przez Krajową Sekcję Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.