35. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

16-17 września odbyła się Ogólnopolska 35. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pod hasłem „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia” do Częstochowy przybyły tysiące związkowców „Solidarności” z całej Polski. W peregrynacji uczestniczyli jak co roku także związkowcy NZZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Radomska.

Pierwszego dnia pielgrzymki nasz Region reprezentowała delegacja z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, pocztem sztandarowym ZR w składzie – Krzysztof Kośla, Wojciech Dziółko, Wiesław Rychter, pocztem sztandarowym KZ w MPK Radom – Tadeusz Brydowski, Kazimierz Staszewski. Wzięli oni udział w m.in. w Pasterce i nocnym czuwaniu.
Drugiego dnia (w niedzielę) dołączyły do nich poczty sztandarowe – TKK Pionki, KZ w Mesko o. Pionki (d. Pronit), KZ w Terwowencie Radom, KZ w Fabryce Broni, KZ w ZGM „Zębiec”, MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu – wraz z prawie stuosobową grupą pielgrzymów-związkowców TKEiR, „Zębca”, POiW, Fabryki Broni, KM i „Mesko” z Pionek.
Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była niedzielna uroczysta suma. Przed nabożeństwem związkowców przywitał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Podkreślił, że ich doroczne modlitewne spotkania na Jasnej Górze są wypełnieniem testamentu kapelana „Solidarności” bł. księdza Jerzego Popiełuszki, inicjatora pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. – Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje – to słowa św. Jana Pawła II, słowa, które były w sercu bł. ks. Jerzego, bo Ojczyzna kosztuje. Błogosławiony ksiądz Jerzy oddał za nią życie. My ludzie „Solidarności” na co dzień realizujemy jego testament, a także testament roku 80-tego, tych wszystkich porozumień, które zostały spisane, a nie wypełnione – mówił przewodniczący KK.
Piotr Duda wskazał też, że „Solidarność” przez cały czas prowadzi ciężką pracę na rzecz pracowników. Zaznaczył, że ważnym efektem działań związku będzie wejście w życie od 1 października przepisów dotyczących obniżenia wieku emerytalnego. Przypomniał też, że to dzięki „Solidarności” nastąpiła zmiana ustawy o agencjach pracy tymczasowej. – Dlatego dzisiaj jesteśmy u tronu Jasnogórskiej Pani, aby modlić się i dziękować za pracę, za bezpieczną pracę i sprawiedliwość społeczną. Dzisiaj mogło być nas więcej, ale wielu z nas szczególnie kobiety, muszą pracować w hipermarketach, niekoniecznie w sklepach pierwszej potrzeby. Dlatego z tego miejsca po raz kolejny apeluję do rządzących: 500 plus to nie wszystko, dopełnieniem programu jest dbałość o rodzinę, bo niedziela jest dla Boga i rodziny – mówił Piotr Duda.
Do pielgrzymów list skierował prezydent RP Andrzej Duda. „Solidarność” zawsze walczyła nie tylko o chleb, który jest w ludzkim życiu bardzo ważny, ale również o ludzką podmiotowość, o wartości fundamentalne w życiu jednostek i narodów” – napisał w liście odczytanym przez Agnieszkę Lenartowicz-Łysik, społecznego doradcę w Kancelarii Prezydenta RP. „Nie da się stworzyć silnej gospodarki i sprawiedliwego ładu społecznego bez uwzględniania głosu świata pracy. O sprawach polskich pracowników nie powinien decydować tylko rynek. Muszą być one troską państwa, przedmiotem dialogu społecznego i dalekowzrocznego kompromisu, który będzie łączyć potrzeby i interesy wielu stron”.
Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył krajowy duszpasterz Ludzi Pracy abp Józef Kupny. W homilii bp Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej wskazał, że na Jasną Górę przybyli ludzie, dla których bardzo ważne są prawa pracownika, rola związku zawodowego oraz sprawiedliwość społeczna. W kontekście hasła pielgrzymki „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia” zachęcał pielgrzymów do posłuszeństwa wobec Maryji.
Przypomnijmy: Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę odbywają się co roku w trzecią sobotę i niedzielę września. Zainicjował je w 1983 roku kapelan i patron  „Solidarności” bł. ks. Jerzy Popiełuszko, organizując pielgrzymkę do Częstochowy dla robotników z Huty Warszawa. W kolejnych latach pielgrzymki zyskały ogólnopolski charakter.