Zdzisław Maszkiewicz - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska - odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności!

 Warszawa 2017-06-13

Instytut Pamięci Narodowej chce przekazać dziedzictwo pamięci o „Solidarności” – to kawałek wielkiej i dumnej historii, którą daliśmy światu – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej. Uroczystość odbyła się w warszawskim Centrum Edukacyjnym Instytutu „Przystanek Historia”.

Odznaczenia – Order Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Krzyże Wolności i Solidarności – przyznał prezydent RP Andrzej Duda. Uhonorowani zostali m.in. byli działacze Komitetu Obrony Robotników (KOR), Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), organizacji studenckich oraz „Solidarności”.

Jak podkreślił prezes IPN, poprzez działalność odznaczonych „można opisać naszą drogę do wolności”. – Państwa losami można opisać ten najpiękniejszy czas naszej historii – gdy w beznadziei końca lat 70., gdy wydawało się, że komunizm będzie trwał co najmniej kilka pokoleń (…) stało się coś niesamowitego. Przyszedł Sierpień 1980 roku. To Państwo są twórcami tego najwspanialszego polskiego ruchu, który stał się znany na całym świecie – mówił do zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej dr Szarek. - Idea działania „Solidarności” wiązała się z przekonaniem o sile wspólnoty.  – Wtedy wszyscy jednoczyli się pod tym najpiękniejszym polskim słowem, jakim jest „solidarność” (…) . Elementarne wartości pozwalały być razem, być we wspólnocie. Dziś tego brakuje – ocenił szef Instytutu. Apelował też o podjęcie wspólnego wysiłku na rzecz zbudowania „silnego, uczciwego, prawego państwa” – w ramach przygotowań do przypadającej w przyszłym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Odznaczeni KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

 Pan Waldemar BAREJKO
    Pan Tomasz BORKOWSKI
    Pan Paweł BUJALSKI
    Pan Paweł BURAK-ZIELIŃSKI
    Pan Jacek Mariusz CHEŁMIŃSKI
    Pan Wojciech Krzysztof CISZEWSKI
    Pan Krzysztof Wenancjusz CZUMA
    Pan Wojciech DĄBROWSKI
    Pan Andrzej Witold DOBRZAŃSKI
    Pan Wojciech Edward DOBRZYŃSKI
    Pan Tomasz Paweł DOLECKI
    Pan Jarosław Ryszard DUBIEL
    Pan Tadeusz GAWKOWSKI
    Pan Jarosław Maciej GOLISZEWSKI
    Pani Jolanta Elżbieta GÓRSKA
    Pan Eugeniusz Tomasz GÓRSKI
    Pan Jarosław Stefan GRUŻDŹ
    Pan Lech Stefan GRZEBALSKI
    Pani Wanda Ewa HEYNAR-SKOWROŃSKA
    Pan Wacław HOLEWIŃSKI
    Pani Hanna Irena HORBAN
    Pani Irena Wiesława HORBAN
    Pan Tomasz Marcin HYPKI
    Pani Janina Maria JANKOWSKA
    Pani Bożena Małgorzata JAWOROWSKA
    Pan Dariusz Krzysztof JAWOROWSKI
    Pan Jacek Maria JUZWA
    Pan Andrzej Mirosław KARCZEWSKI
    Pan Hubert Rafał KIERSNOWSKI
    Pan Sławomir KIRKUĆ
    Pan Wojciech Kazimierz KNAPCZYK
    Pani Antonina Danuta KOMOROWSKA
    Pani Mirosława KONDRATOWICZ
    Pani Barbara Halina KOZŁOWSKA
    Pani Maria KRZECZKOWSKA-NEUFELD
    Pan Jerzy Zbyszko KUCHARSKI
    Pan Eugeniusz Mieczysław KUŚ
    Pan Piotr Michał ŁUKASIEWICZ
    Pan Benedykt MARCZAK

 Pan Zdzisław MASZKIEWICZ

    Pan Andrzej MIETKOWSKI
    Pan Jerzy Roman NEUFELD
    Pan Waldemar Józef NICMAN
    Pani Maria Janina NOWICKA
    Pan Kazimierz Przemysław OSSOWSKI
    Pan Piotr Paweł PACHOLSKI
    Pan Tomasz Stanisław PIĄTKOWSKI
    Pan Piotr SŁAWIŃSKI
    Pan Józef TARAN
    Pan Tadeusz Feliks TARASIŃSKI
    Pani Ligia Teresa URNIAŻ-GRABOWSKA
    Pani Ewa Anna URNIAŻ-SZYMAŃSKA
    Pan Paweł Waldemar WRÓBEL

Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą ustanowioną w 2010 r. dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:
1. byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub
2. prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się również osobom, które w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na terytorium Polski ze względu na prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach mających taki cel:
1. zostały zabite,
2. doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
3. przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności,
4. zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
5. były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy,
6. zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.
Nie mają prawa do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności osoby:
1. które byty pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.), chyba że przedłożą dowody, że przed 4 czerwca 1989 r., bez wiedzy przełożonych czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, albo
2. co do których w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nie lub przy ich udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nie w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy, o których mowa w pkt 1.