NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ (RODO 2018) - TU KLIKNIJ

STATUT NSZZ SOLIDARNOŚĆ tekst jednolity ze mianami wprowadzonymi na XXIX KZD w 2018 r. - TU KLIKNIJ

WNIOSEK ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ - TU KLIKNIJ

WNIOSEK KARTA LOTOS

TU KLIKNIJ...

 

 Życzenia dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego tradycyjnie Dniem Nauczyciela, składam w imieniu Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska wszystkim pedagom-członkom NSZZ "Solidarność" najserdeczniejsze życzenia pomyślności w pracy zawodowej oraz sukcesów wychowawczych.

Zdzisław Maszkiewicz
Przewodniczący Zarządu Regionu
NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska
 

Uwaga! Związkowa pielgrzymka do Rzymu !

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że organizowana jest pielgrzymka do Rzymu w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II .

Termin: 15-22 maja 2020 r.

FLORENCJA – RZYM - MONTE CASSINO – SAN GIOVANNI ROTONDO -  SAN MARINO

Cena: 1600pln + 100 euro(przy 45 uczestnikach)

Cena zawiera: transport komfortowym autokarem – DVD, barek; 6 śniadań; 6  obiadokolacji; 6 noclegów w pokojach z łazienkami;opiekę licencjonowanego pilota i przewodników w zwiedzanych miastach; opłaty sanktuaryjne, drogowe, autostradowe, klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; system Tour – Guide - słuchawki;  ubezpieczenie KL i NNW TuiR ERV; składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,podatek VAT.

Zapisy przyjmuje w siedzibie ZR przy ul. Traugutta 52 kol. Małgorzata Godzińska.Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie do 15 listopada I raty w wysokości 600 zł.

Specjalnie dla uczestników naszej związkowej pielgrzymki zostanie odprawiona 18 maja o godz. 7.15 msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (dzięki staraniom ks. prałata Alberta Warso).


Program pielgrzymki:
1. DZIEŃ 15.05. Piątek: 23,00 Msza święta w kościele parafialnym. 23,45 wyjazd na pielgrzymkę.
2. DZIEŃ 16.05. Sobota:  Przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię. Przyjazd do hotelu we Włoszech, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3. DZIEŃ 17.05. Niedziela: Śniadanie, wykwaterowanie przejazd do Florencji. Msza Święta, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: kościół Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, katedra Santa Maria del Fiore. Wizyta w kościele San Lorenzo z grobowcami Medyceuszy. Spacer - wieża Giotta, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, galeria Uffizi,  Ponte Vecchio – Mostu Złotników. Dalsza droga, przejazd do hotelu okolicach Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
4. DZIEŃ 18.05. Poniedziałek:  Śniadanie, przejazd do Rzymu. Msza święta,  uroczystości rocznicowe wg oddzielnego planu. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
5. DZIEŃ 19.05. Wtorek: Śniadanie,przejazd na Monte Cassino, udział we Mszy Świętej na  Polskim Cmentarzu Wojennym. Przejazd do hotelu w San Giovanni Rotondo, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

6. DZIEŃ 20.05. Środa: Śniadanie, wykwaterowanie, Msza Święta i zwiedzanie z przewodnikiem  m.in. zabudowania klasztorne, Kościół i Bazylika Matki Bożej Łaskawej, Grób, Kościół Ojca Pio, Droga Krzyżowa, Dom Ulgi w Cierpieniu. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Rimini, zakwaterowanie,  obiadokolacja i nocleg.
7. DZIEŃ 21.05. Czwartek: Śniadanie, przejazd do San Marino, spacer trasą turystyczną, mozliwość degustacji lokalnych trunków. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
8. DZIEŃ 22.05. Piątek: Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Austrię, Czechy. Po trasie krótkie przerwy na posiłki we własnym zakresie. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

Zmarł o. Hubert Czuma SJ – wielki przyjaciel NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

19 września 2019 r. zmarł Ojciec Hubert Czuma SJ, Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” i Duszpasterz Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej, Honorowy Obywatel Miasta Radomia. To wielka i niepowetowana strata dla Polski, „Solidarności” i Regionu Ziemia Radomska.

Uroczystości pogrzebowe o. Czumy trwały w Radomiu od niedzieli 22 września. Miały one charakter państwowy. W niedzielę trumnę z ciałem kapłana wystawiono w kościele św. Trójcy. Msza pogrzebowa, której przewodniczył ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp Henryk Tomasik, odbyła się 23 września w radomskiej katedrze. W ostatnim pożegnaniu o. Huberta wzięła udział delegacja Zarządu Regionu w składzie przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz i wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla oraz  poczet sztandarowy ZR – Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra.

Ojciec Hubert Czuma (ur. 1930), jezuita, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Ziemia Radomska był legendą oporu społecznego w czasach PRL. To wychowawca i nauczyciel patriotyzmu wielu pokoleń polskiej młodzieży, niezłomny obrońca praw człowieka, który zawsze stawał po stronie skrzywdzonych i prześladowanych, wzór skromności i oddania bliźniemu.
Ojciec Hubert Czuma od 33 lat przebywał w Radomiu. Wcześniej był duszpasterzem akademickim w Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie. Na żądanie władz PRL został usunięty z dwóch pierwszych i ostatniej placówek duszpasterskich. W czerwcu 1970 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. Oskarżano go o przynależność do niepodległościowej organizacji Ruch założonej przez jego braci Andrzeja i Benedykta oraz Stefana Niesiołowskiego, Emila Morgiewicza i Mariana Gołębiewskiego. Z braku dowodów winy, w styczniu 1971 roku został wypuszczony na wolność. Pod koniec lat 70-tych wyjechał do Rzymu na roczne studium duchowości. W 1978 przeniesiony został na żądanie władz do Radomia.
W latach 1971-81 był współorganizatorem pieszych pielgrzymek z Warszawy do Częstochowy i od 1957 obozów młodzieżowych. Publikował liczne artykuły w czasopismach kościelnych i świeckich. Przez 50 lat swojego kapłaństwa odprawił ponad 26 tysięcy mszy świętych.
Zawsze wspierał NSZZ „Solidarność” w Regionie Ziemia Radomska, towarzysząc Związkowi w najtrudniejszych czasach, świadcząc wszelkiego rodzaju pomoc członkom i ich rodzinom. Uczestniczył we wszystkich wydarzeniach związkowych oraz organizował comiesięczne spotkania formacyjne Duszpasterstwa Ludzi Pracy – w wykładach, do wygłaszania których O. Hubert zapraszał najwybitniejszych naukowców duchownych i świeckich, brały udział rzesze związkowców i sympatyków związku.- Głoszenie prawdy i dochowanie wierności Chrystusowi zawsze jest opłacalne. Wielu próbowało nas dręczyć, ale wytrwaliśmy do końca. Niczego nie żałuję – mówił na jednym ze spotkań opłatkowych w siedzibie ZR o. Czuma.

Ród Czumów

O. Hubert Czuma pochodzłi z wielce zasłużonej dla Polski rodziny o patriotycznych tradycjach.
Jego ojciec - Ignacy, przedwojenny działacz niepodległościowy i katolicki, a w PRL profesor KUL, był członkiem powołanego w kwietniu 1933 r. zespołu redakcyjnego, który sformułował 10 pierwszych artykułów konstytucji z 1935 r. On też był autorem sformułowania o odpowiedzialności prezydenta przed Bogiem i historią. Stryj O. Huberta gen. Walerian Czuma żołnierz Legionów Piłsudskiego, dowódca 5 Dywizji Syberyjskiej walczącej z bolszewikami, od 3 do 29 września 1939 r. dowodził obroną Warszawy, był odznaczony orderem Virtuti Militari 3, 4 i 5 klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta IV kl, Złotym Krzyżem Zasługi, francuską Legią Honorową i belgijskim Krzyżem Leopolda. Drugi ze stryjów – Władysław – pułkownik WP, również żołnierz Legionów i Dywizji Syberyjskiej, walczył w kampanii wrześniowej , a potem we WP we Francji i Anglii, odznaczony m.in. Signum Laudis, Krzyżem Walecznych dwukrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości.   
Bracia O. Huberta – Andrzej, Benedykt i Łukasz od początku PRL byli zaangażowani w działalność patriotyczno-niepodległościową.

 

XII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-09-17

Obrady otworzył przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, a po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (18.06.) oraz decyzje Prezydium ZR.
Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Cezarego Mąkosę z KZ w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) kandydata na posła do sejmu RP Marcina Łukasiewicza, członka NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie, wiceprezesa zarządu tej spółki ds. pracowniczych.
Następnie ZR zajął się protokołem z kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Regionu. W tej części posiedzenia wzięli udział goście: wiceprzewodniczący KKR Marek Mazurek oraz członkini KKR Agnieszka Wac.
23-24 stycznia przedstawiciele KKR NSZZ „Solidarność” – Mirosław Brzuśnian, Edward Fortuna, Jerzy Grodzki, Marek Mazurek, Agnieszka Wac –  wizytowali Region Ziemia Radomska. Tematyką kontroli była realizacja Uchwały KK nr 58/2001 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych oraz prawidłowości przekazywania składek członkowskich do Komisji Krajowej i na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
Marek Mazurek przedstawił zebranym resume protokołu pokontrolnego, a następnie zebrani dyskutowali z nim o zasadności wniosków tam zawartych i problemach działania naszego Regionu.
Potem omawiano m.in. wniosek KO w Mesko o/Pionki  (d. ZPS) o wykreślenie z rejestru ZR, przyjęli informacje: ws. uroczystości 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, organizacji rajdu rowerowego, podpisania porozumienia z UKS „Roszada”.
Zajmowano się też przygotowaniem  związkowej pielgrzymki do Watykanu  w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.  

37. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę  -  14-15.09.2019

14-15.09.2019

W dorocznej pielgrzymce związkowej wzięły udział tysiące członków NSZZ „Solidarność” z całego kraju. W głównych uroczystościach obok premiera Mateusza Morawieckiego i szefa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści oraz reprezentanci władz lokalnych.

Region Ziemia Radomska reprezentowało ponad 100 związkowców oraz delegacja ZR z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, skarbnikiem ZR Marią Górską, członkami ZR – Beatą Sułowską i Jerzym K. Kaczkowskim, pocztami sztandarowymi – ZR, KZ w MPK Radom, TKK Pionki, MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania. 

Mszy św. na jasnogórskim szczycie przewodniczył metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. Homilię wygłosił metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal.

W wystąpieniu przed mszą św. premier Morawiecki przypomniał słowa bł. ks. Jerzego, który powiedział, że człowiek, nawet  ciężko  pracujący  –  bez  Boga,  modlitwy, bez ideałów będzie właśnie jak ten ptak z jednym skrzydłem drepczący po ziemi. – Polacy zawsze szukali solidarności, poszukiwali ideałów. One  oświetlały  nam  drogę  naszych  wysiłków,  najpierw  ku  wielkiej  Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potem wysiłków zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś znowu w nowym świecie,  w  nowych  okolicznościach, nowych  wyzwaniach  –  wysiłków,  które mają obudzić naród do wielkości – podkreślił Mateusz Morawiecki
Szef rządu wskazał, że rządzący i ludzie pracy mają wielki chrześcijański obowiązek, by łączyć ze sobą konieczność zapewnienia stabilności pracy, jak najlepszych warunków pracy, jak najbardziej godnej płacy z rozpoznawaniem wyzwań przyszłości. – Polska nie może i nie chce być na marginesie wielkich przemian gospodarczych. Polska jest powołana wielkością naszej historii, ale też naszymi dzisiejszymi ambicjami do tego, aby inspirować świat do odważnych rozwiązań – mówił Mateusz Morawiecki. Podkreślił też, że niezależnie od poglądów dobro wspólne powinno być punktem stycznym łączącym wszystkich Polaków.
Przewodniczący Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w swoim wystąpieniu przedstawił listę postulatów, które w ostatnich latach udało się związkowi w dialogu z rządem zrealizować. Wymienił m.in. powrót do niższego wieku emerytalnego, niedziele  wolne  od  handlu  oraz  prawo  funkcjonariuszy służb mundurowych do zrzeszania się w wybranym związku zawodowym. Ocenił, że decyzja rządu o podniesieniu płacy minimalnej do 2600 zł w 2020 roku jest wielkim skokiem  naprzód.  Przypomniał,  że  gdy blisko dekadę temu, za rządów koalicji PO-PSL, NSZZ „Solidarność” składał w Sejmie obywatelski projekt ustawy przewidujący m.in., że płaca minimalna będzie stopniowo rosła do poziomu 50 proc.  przeciętnego  wynagrodzenia,  dokument ten wraz podpisami 350 tys.ludzi trafił do kosza. – Jeżeli dzisiaj słyszymy z ust tych samych polityków, że tak znaczna podwyżka płacy minimalnej jest rozdawnictwem, to my się na to nie zgadzamy. To jest zapłata, to jest wynagrodzenie za ciężką, całomiesięczną pracę pracownika. Jeszcze raz powtórzę: wynagrodzenie za pracę, a nie jałmużna i nie rozdawnictwo – podkreślił Piotr Duda.
Szef „S” mówił też w swoim wystąpieniu o potrzebie obrony krzyża w przestrzeni publicznej, w szkołach i w zakładach pracy. – My, ludzie „Solidarności” musimy wykazać wielką solidarność i otworzyć swoje serca dla kapłanów, bo oni otworzyli swoje serca i kościoły w ’80 i ’81 roku, jak nam było wtedy bardzo trudno – powiedział przewodniczący Komisji Krajowej.
Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę  zapoczątkował  błogosławiony  ks.  Jerzy  Popiełuszko  we  wrześniu  1983  roku.  W  pierwszej  pielgrzymce  brali udział robotnicy Huty Warszawa. W kolejnych latach do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z różnych części Polski. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy, odbywa się zawsze w trzecią niedzielę września. Co roku za organizację uroczystości odpowiada inny region związku. Tegoroczną pielgrzymkę organizował Region Podkarpacie.

galeria zdjęć

Potrzebne pamiątki związane z papieżem Janem Pawłem II

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu  przygotowuje wystawę „Papież napotkany”, która będzie prezentowana w Muzeum w okresie od maja do października 2020 roku. W związku z tym Muzeum prosi osoby prywatne i organizacje społeczne z terenu miasta Radomia i regionu radomskiego o pomoc w gromadzeniu eksponatów związanych z Osobą Jana Pawła II.

- Pamiątki różnego rodzaju przyniosły mi już dziesiątki osób, bezpośrednio bądź za pośrednictwem różnych organizacji np. Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorów, stowarzyszenia osób represjonowanych, zaprzyjaźnione parafie – mówi Marcin Stańczuk z MWR. - Interesuje nas wszystko, co poprzez cytat, wizerunek czy symbol jest związane z osobą Jana Pawła II. Najczęściej otrzymujemy wizerunki i zdjęcia (głownie z wizyt papieskich), ale interesują nas też dokumenty exlibrisy, pocztówki – np. te produkowane w obozach internowania w stanie wojennym, świadectwa ustne – wspomnienia i relacje osób, które miały spotkanie z papieżem, lub wspomnienia związane z pobytem papieża, odbiorem papieża w społeczeństwie, anegdoty luźne historie osobiste. Ważne są też dla nas wspomnienia np. o działaniach SB w związku z wizytami papieskimi. Chcemy stworzyć obraz  pełny postaci Jana Pawła II  – od strony bardzo świeckiej, jak również religijnej.
W publikacji towarzyszącej wystawie znajda się również artykuły naukowe i popularne poświęcone osobie Jana Pawła II. Najciekawsze eksponaty będą sfotografowane i umieszczone w publikacji, a darczyńcy będą wymienieni z imienia i nazwiska. - Interesuje nas też kontekst pozyskania – czyli skąd właściciel ma dany przedmiot, w jakich okolicznościach go zdobył/dostał – dodaje Marcin Stańczuk. Ciekawi nas również jaką ten przedmiot pełnił rolę w życiu darczyńcy, gdzie był przechowywany, jaka była historia przedmiotu – szczególnie w przypadku plakatów, druków ulotnych, wydawnictw podziemnych, stempli i kartek wydawanych w podziemiu.

Eksponaty będą wypożyczone od ich właścicieli na czas przygotowywania i trwania wystawy. Przedmioty będą przekazane na umowę użyczenia obiektów ruchomych i zostaną zwrócone właścicielowi po wystawie. Wystawie ma towarzyszyć publikacja zawierająca tekst i zdjęcia najciekawszych zgromadzonych przedmiotów. Zarówno na wystawie, jak i w publikacji pod eksponatem i jego zdjęciem nie będą podawane imiona i nazwiska osób przekazujących przedmioty. Imię i nazwisko osoby użyczającej obiekt i nazwa organizacji pomagającej w przygotowaniu wystawy będą podane w stosownym miejscu w publikacji jako podziękowanie za współpracę.
Muzeum poszukuje następujących kategorii dewocjonaliów, bibelotów, dokumentów i pamiątek: święte obrazy, rzeźby i płaskorzeźby, odlewy, medaliki, różańce, krzyżyki, pierścienie, kryształy, wazony, talerze, kubki, ceramika, itp. monety, znaczki i karty pocztowe, długopisy, zakładki do książek, breloczki do kluczy, przypinki do tkanin i odzieży, medale, fotografie z pielgrzymek w kraju i za granicą, rocznic śmierci papieża, spotkań związanych z beatyfikacją i kanonizacją, ołtarzyków powitalnych na ogrodzeniach, na balkonach i w oknach na cześć przejeżdżającego papieża, błogosławieństwa,korespondencje (np. z Watykanem lub osobami prywatnymi), gdzie wspomina się Papieża i nawiązuje do jego nauczania, pamiątki pierwszej komunii świętej,bilety wstępu i przepustki na wizyty papieża podczas pielgrzymek, dawne publikacje, druki i ulotki związane z papieżem (przez napisy lub wizerunki), zwłaszcza bezpośrednio związane z regionem radomskim (regionalne), kasety magnetofonowe, vhs i cd z przemówieniami i pielgrzymkami papieża posiadające okładkę lub etui z wizerunkiem papieża lub napisami związanymi z papieżem, okolicznościowe wpisy nawiązujące do osoby papieża zawarte w książeczkach do nabożeństwa oraz w  publikacjach autorstwa papieża, flagi, chusty i chorągiewki, makatki i kilimki, czapki, chustki, koszulki i inne rodzaje odzieży i tkanin, inne.

Wszystkich chętnych prosimy o przynoszenie w/w przedmiotów do Zarządu Regionu, Muzeum Wsi Radomskiej w terminie do listopada br.

39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Gdańsk, Radom – 30/31.08.2019

31 sierpnia w Gdańsku z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego świętowano 39. rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego. Uroczystości z udziałem uczestników strajków Sierpnia 1980 roku, krajowych i regionalnych struktur „Solidarności”, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych rozpoczęła msza św. w Bazylice św. Brygidy pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie zgromadzili się w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

W obchodach uczestniczyła 61-osobowa delegacja Regionu Ziemia Radomska na czele której stał Marek Kuc, Członek ZR, a także poczty sztandarowe: Zarządu Regionu (Marek Kuc, Wojciech Dziółko, Barbara Jurczak), TKK Pionki (Jerzy Białek, Zofia Sekuła); MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu (Marta Chmielewska, Anna Duda) oraz poczet KO Mesko Skarżysko o/Pionki. 

W swoim  wystąpieniu premier  Mateusz  Morawiecki podkreślił, że jest wdzięczny „Solidarności” za walkę o lepszą Polskę. – W 1980 roku „Solidarność” dawała nadzieję na przyszłość – powiedział szef rządu. W jego ocenie wielka mądrość „Solidarności” polega także na pilnowaniu, wspólnie ze wszystkimi rządzącymi, by polska gospodarka oparta była na solidnych podstawach i stabilnych finansach.
List  do  uczestników  uroczystości  skierował prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył w nim, że wydarzenia sierpniowe są powodem do dumy, ponieważ na przemoc i okrucieństwo zbrodniczych ideologii Polacy potrafili odpowiedzieć siłą wartości: wolnością, odpowiedzialnością i szacunkiem wobec bliźniego. – Polski sierpień dał światu wzór pokojowego protestu i udowodnił, że ludzie dzięki wierności swoim ideałom mogą zmienić świat – napisał prezydent Andrzej Duda. Dodał także, że podążanie za drogocennym przesłaniem Sierpnia 1980 roku pozwoli budować silną i sprawiedliwą Polskę.
Zwracając się do uczestników obchodów przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr  Duda  podkreślił,  że  dokończenie realizacji postulatów sierpniowych jest zadaniem działaczy „Solidarności” młodszego pokolenia.

Dzień wcześniej w sali BHP Stoczni Gdańskiej obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

W  przyjętym  stanowisku  KK  oddała  hołd uczestnikom strajków sierpniowych i podkreśliła, że związek cały czas wypełnia ich przesłanie. – Dzisiaj NSZZ „Solidarność” jest największą, najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną grupą społeczną w Polsce, mającą istotny wpływ na polską rzeczywistość. Dzięki temu pracownicy mogą cieszyć się przywróconym wiekiem emerytalnym, dynamicznie rosnącą płacą minimalną i minimalną stawką godzinową, ograniczeniem handlu w niedzielę czy coraz skuteczniejszą polityką społeczną państwa. Do tej listy należy dopisać również najnowsze osiągnięcia takie, jak podwyżki w sferze finansów publicznych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, lepszą ochronę  przed  bezprawnym  zwolnieniem. To praktyczna realizacja zapisów 21. postulatów sierpniowych i najlepsze podziękowanie dla Bohaterów „Solidarności”, których zasługi i odwagę dzisiaj przywołujemy – napisano w stanowisku. Przypomniano w nim także rolę Jana Pawła II i Kościoła katolickiego w sierpniowym zwycięstwie. – Bez wsparcia odważnych duszpasterzy, kapelanów, za co wielu zapłaciło  zdrowiem,  a  nawet  życiem,  trudno wyobrazić sobie aby to zwycięstwo było możliwe – czytamy w stanowisku KK.

31 sierpnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisana została także umowa między „Solidarnością”, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołująca Instytut Dziedzictwa Solidarności, który ma dbać o pamięć i promocję dorobku związku.
Instytut będzie się zajmował organizacją wystaw, konferencji i seminariów poświęconych powstaniu Solidarności i jej działalności w latach 80. ubiegłego wieku. Te zadania miało realizować Europejskie Centrum Solidarności, ale – w ocenie „Solidarności” ECS – zostało upolitycznione i nie promuje idei związku. Jak poinformował 3 września w Jastrzębiu-Zdroju Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” Prezydium Komisji Krajowej związku podjęło decyzję o odebraniu logotypu „Solidarność” z Medalu Wdzięczności przyznawanego przez Europejskie Centrum Solidarności. To reakcja na uhonorowanie tym odznaczeniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. – Mieliśmy wielką nadzieję, ze Europejskie Centrum Solidarności będzie taką instytucją, która będzie otaczać opieką wszystkich, bez wyjątku. Niestety tak się nie stało. Dzisiaj nazywam tę instytucję Miejskim Centrum Bez Solidarności, bo tam już Solidarności nie ma, a tym bardziej po tym, co stało się przedwczoraj, że wręczono Medal Wdzięczności osobie, która na ten medal nie zasługuje – powiedział w Jastrzębiu-Zdroju Piotr Duda. – Powołanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności ma być tym prawdziwym działaniem i niegumkowaniem nikogo: ani Lecha Wałęsy, ani Anny Walentynowicz, ani wielu innych osób, które zasłużyły się dla polskiej wolności. I będziemy to jako związek zawodowy „Solidarność” wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego krzewić i rozwijać, i pamiętać – podkreślił przewodniczący Komisji Krajowej.
31.08. - Radom
31 sierpnia o godz. 18.00 w Radomiu w kościele pw. Chrystusa Nauczyciela na radomskich Plantach została odprawiona uroczysta rocznicowa msza św. Uczestniczyli w niej: przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz; wiceprzewodniczący ZR – Krzysztof Kośla, Andrzej Wójcicki; skarbnik ZR Maria Górska oraz poczty sztandarowe:  ZR w składzie – Wiesław Rychter, Krystyna Kapciak, Anna Pożyczka, MPK Radom – Marek Kicior, Paweł Mortka, Stanisław Krzemiński, ZGM Zębiec – Stanisław Socha, Dariusz Kaczmarski, Zdzisław Flont oraz TKK Szydłowiec –z Tomaszem Głuchem,  TKK Zwoleń – z Dariuszem Pryglem. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Sławomir Molendowski, obsługę liturgiczną zapewnili – Stanisław Socha (czytanie), Krzysztof Kośla  (modlitwy wiernych).
Na zakończenie uroczystości podziękowania uczestnikom złożył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a potem udali się oni do siedziby ZR na rocznicowe spotkanie okolicznościowe.

galeria zdjęć

I Rajd Rowerowy NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – 5 października 2019 r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że dla uczczenia 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” organizowany jest I Rajd Rowerowy NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska na trasie Radom – Królewskie Źródła –Radom.

Zapisy do30 wrześniaw sekretariacie ZR – tel. 483623804.
Wpisowe – 10 zł (pokrywa m.in. koszt ubezpieczenia uczestnika).
Liczba miejsc ograniczona.
Zbiórka uczestników 5.10. o godzinie 6.40 przed siedzibą ZR ul. Traugutta 52 w Radomiu.

więcej...

43. Rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza

Radom-Trablice-Pelagów-Koniemłoty

2019-08-18

W tym roku minęły 43 lata od śmierci ks. Romana Kotlarza – Męczennika Radomskiego Czerwca’76.

Koniemłoty

18 sierpnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie – Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, Wojciech Dziółko (TKK Lipsko), poczet sztandarowy ZR (Wiesław Rychter,  Jan Król, Marian Byzdra) wraz z Tomaszem Świtką, przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska i pocztem tej organizacji – wyjechała do Koniemłotów, gdzie uczestniczyła w uroczystościach ku czci ks. Romana Kotlarza.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o 9.30 na cmentarzu parafialnym w Koniemłotach, gdzie znajduje się grób ks. Romana Kotlarza. Modlitwę w intencji zmarłego przy jego grobie odmówił proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach, ks. dr Michał Łukasik oraz były proboszcz ks. Paweł Cygan. Przy mogile śp. ks. Romana Kotlarza modlili się także członkowie jego rodziny, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz samorządowych, delegacje szkół, zakładów pracy oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta i gminy Staszów.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy nastąpił przemarsz zebranych pod obelisk z tablicą upamiętniającą bohaterskiego kapłana. Pochód prowadziła Orkiestra Dęta Grupy Azoty KiZCHS „Siarkopol” w Grzybowie oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz NSZZ „Solidarność”. Pod pomnikiem ks. Romana delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze.
Potem zebrani udali się do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach, gdzie o godz. 10.00 odprawiono uroczystą mszę św. w intencji ks. Romana Kotlarza. Eucharystię sprawował ks. Piotr Turzyński, biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej. Podczas liturgii modlono się o rychłą beatyfikację ks. Romana Kotlarza (proces beatyfikacyjny rozpoczął się 1 grudnia 2018 r.). – Bóg buduje ojczyznę na ludziach wielkich, opowiadających się po stronie dobra. Ile ta niepodległość nas kosztowała? Jedną z pereł naszej niepodległości był ks. Roman Kotlarz i ludzie jemu podobni, kapłani i świeccy, którzy dali swoje życie za ojczyznę. Nie chcieli iść na kompromis ze złem – mówił biskup Turzyński. – Ksiądz Roman był bezkompromisowym kaznodzieją. Wiele razy mówił o złu komunizmu. W Koprzywnicy do młodych mówił, by nie wierzyli w to, co mówią inni, że Boga nie ma. Historia zmienną jest. Państwo, które wojuje z Bogiem upaść może. Takie słowa budziły sprzeciw. Komuniści nie mogli tego znieść. Nie dziwimy się kiedy ks. Roman poszedł razem z robotnikami w czerwcu 1976 roku. Wspominał potem, że ludzie byli mu za to wdzięczni. Chciał być wśród ludzi w słusznym proteście. Piętnował ścieżki zdrowia, które przechodzili zatrzymani robotnicy. W taki sposób ks. Kotlarz budził sprzeciw wśród komunistów, stając się tym samym przeciwnikiem ustroju komunistycznego. Byli na niego nasyłani funkcjonariusze i bili go. Ks. Roman Kotlarz to człowiek prawy i bezkompromisowy, który zapłacił życiem za słowa prawdy, za obecność przy ludziach, za odwagę nazywania zła złem. Na takich ludziach buduje Polska swoją niepodległość, a Kościół swoje piękno na świadkach i męczennikach. Niech zawsze będą w naszej pamięci. Niech zajaśnieje ks. Roman jako świadek prawdy, miłośnik prawdy, Boga i ludzi.
Po mszy św. na terenie przykościelnym odbył się tradcyjny poczęstunek dla uczestników obchodów.

Radom - Pelagów

Z Koniemłotów delegacja ZR powróciła do Radomia, gdzie wzięła udział w uroczystościach o godz. 16.30 pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza. Uczestniczyła w nich także  delegacja NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką, poczet sztandarowy Stowarzyszenia Czerwiec ’76 z prezesem Stanisławem Kowalskim, członkowie NSZZ „Solidarność” leśników z RDLP w Radomiu. Po krótkiej modlitwie, prowadzonej przez Tomasza Świtkę, uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem.
Następnie zebrani udali się do Pelagowa, na główną część uroczystości. O godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Pelagowie odprawiona została rocznicowa msza święta. Przewodził jej oraz homilię wygłosił ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.  
– Był wzorem wierności swoim przekonaniom i męczennikiem prawdy głoszonej przez niego Ewangelii, zatroskania o chorych i cierpiących, ale także odważnego głosu w obronie prześladowanych. – mówił bp Tomasik. – Bronił tego co Boże. Pokazywał Jezusa Chrystusa. Trwał wiernie przy powołaniu. Jako ksiądz miał wyjątkową umiejętność przyciągania ludzi. Był wzorem wierności swoim przekonaniom i męczennikiem prawdy głoszonej przez niego Ewangelii, zatroskania o chorych i cierpiących, ale także odważnego głosu w obronie prześladowanych.
Potem uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych przeszli z kościoła do dawnej plebanii, gdzie obecnie mieści się Izba Pamięci ks. Romana Kotlarza, gdzie pod obeliskiem upamiętniającym bohaterskiego kapłana złożono kwiaty oraz zapalono znicze. 

Kałków-Godów

Ostatni akcent obchodów ku czci ks. Kotlarza nastąpił w niedzielę 8 września 2019 r. w Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie w trakcie Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych. Uczestniczyła w nich delegacja NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką i pocztem sztandarowym, która złożyła kwiaty i zapaliła znicze w Grocie Radomskiego Czerwca’76 przy wizerunku ks. Romana.

galeria zdjęć

Święto Wojska Polskiego

Radom 2019-08-15

Delegacja Zarządu Regionu, w składzie: wiceprzewodniczący – Krzysztof Kośla i Andrzej Wójcicki, poczet ZR – Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra, uczestniczyła w obchodach 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej – Święcie Wojska Polskiego, których kulminacyjnym momentem była uroczysta msza św. w Kościele Garnizonowym w Radomiu.
Nabożeństwo odprawił oraz homilię wygłosił ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. 

 Prośba o wsparcie inicjatywy - "Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny"

Zaproszenie

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska serdecznie zaprasza Członków i Sympatyków Związku do udziału w uroczystej mszy św. z okazji 39. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", która zostanie odprawiona 31 sierpnia 2019 r. (sobota) o godz. 18.00 w kościele pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu (Planty).

Uwaga !!! - wyjazd na 39. rocznicę Sierpnia 1980 do Gdańska  

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność"Ziemia Radomska organizuje wyjazd do Gdańska na obchody 39. rocznicy Sierpnia 1980 i powstania NSZZ Solidarność w dniach 30 sierpnia -1 września br.
30 sierpnia godz. 6.00 wyjazd z Radomia do Gdańska -zakwaterowanie i nocleg.
31 sierpnia godz. 8.00 śniadanie
godz. 10.30 wyjazd na uroczystości do Gdańska
godz. 12.00 msza św. w Bazylice św. Brygidy, po mszy przemarsz pod pomnik i złożenie kwiatów koło bramy nr 2
godz. 17.00 powrót na nocleg
godz. 18.00 obiadokolacja
1 września
godz. 8.00 śniadanie
godz. 14. 00 wyjazd do Radomia.

KOSZT WYJAZDU 180 ZŁ, ZAPISY SIEDZIBIE ZARZĄDU REGIONU PRZYJMUJE DO  31 LIPCA P. MAŁGORZATA GODZIŃSKA.

Ostatni etap 43. rocznicy Radomskiego Czerwca ‘76

30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

4 lipca na mecie w Radomiu, która znajdowała się przy Pomniku Radomskiego Czerwca’76,  zakończył się trzeci etap 30. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków. Wygrał go Estończyk Norman Vahtra z grupy Cycling TARTU. Drugi był Sylwester Janiszewski, a trzeci Patryk Stosz. Przed wjazdem wyścigu do Radomia odbyły się mini-zawody kolarskie dla dzieci. Współorganizatorem etapu był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Radomski etap wyścigu jako zwieńczenie obchodów Czerwca’76 stał się już naszą związkową tradycją i nic dziwnego bo szefem Komitetu Organizacyjnego jest Waldemar Krenc, przewodniczący  Zarządu Regionu Łódzkiego, a w pracach komitetu uczestniczy też corocznie przewodniczący ZR Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewcz, który za zasługi w krzewieniu sportu otrzymał w trakcie ceremonii zakończenia etapu Złoty Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego.      
W czwartek  4 lipca kolarze pokonali 170 km z Kielc do Radomia i po drodze zaliczyli pierwsze poważne wzniesienia oraz premie górskie. Od startu peleton był bardzo aktywy. Szybko oderwała się od niego trzyosobowa grupa - Adam Stachowiak (Voster ATS), Kamil Małecki (CCC Development) i Adrian Honkisz (reprezentacja Polski). Później przez ponad 100 km z przewagą dwóch minut przed peletonem jechali zaś Adam Noceń (reprezentacja Polski), Jayde Julius z RPA (Protouch South Africa) i Adam Kuś (Hurom BDC), ale zostali dogonieni 25 km przed metą.
W piątek 5 lipca kolarze wyruszyli w etap ze Skarżyska-Kamiennej do Stalowej Woli (178 km). 30. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków zakończył się w sobotę  6 lipca w Krośnie. Uczestniczyło w nim 110 kolarzy z 19 polskich i zagranicznych grup.

galeria zdjęć

Protestowała Enea

W środę 26 czerwca z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Enea odbyła się pikieta pracowników GK Enea pod siedzibą Zarządu Enea S.A. w Poznaniu.

W proteście uczestniczyła silna reprezentacja NSZZ „Solidarność” z Enea Wytwarzanie (Kozienice) na czele z przewodniczącym Jackiem Bolkiem i wiceprzewodniczącymi:  Zdzisławem Górniakiem i Cezarym Mąkosą – w sumie  około 70 osób.  Nie zabrakło też przedstawicieli z Enea Ciepło (Białystok), Enea Połaniec, nie zawiedli górnicy z LW Bogdanka. Stawili się też przedstawiciele spółek całego obszaru dystrybucji i obrotu, z terenu Poznania, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina.

Związkowcy „Solidarności” do protestu zaprosili także inne organizacje związkowe z GK Enea i zdecydowana ich większość w różnej formie wsparła ten protest. To kolejny akt bardzo dobrej współpracy międzyzwiązkowej dla dobra pracowników GK Enea, z której wszystkie współpracujące organizacje mogą być naprawdę dumne. Członkowie zaprzyjaźnionych związków zawodowych także stawili się z całego terenu GK Enea, który obejmuje przecież wielką część Polski.

Do zebranych przemówili: Krzysztof Nawrocki, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Enea; Jerzy Wiertelak, Przewodniczący MZZP GK ENEA; Marek Boiński, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”; Jacek Bolek, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie; Jan Bojaryn, Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Elektrociepłownia Białystok; Sławomir Luśtyk, Przewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych w ENEA Wytwarzanie  sp. z o.o.; Dariusz Sadurski, Wiceprzewodniczący MZZE w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.; Jarosław Niemiec, Przewodniczący ZZPZ Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” w LW Bogdanka S.A.; Maciej Wiśniewski, sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea.

W czasie pikiety reprezentanci poszczególnych organizacji związkowych złożyli podpisy pod wspólną petycją. Następnie delegacja protestujących udała się do budynku siedziby Zarządu Enea S.A. aby wręczyć pismo  przedstawicielom spółki.
Delegacja wróciła do zebranych w towarzystwie przedstawicieli Pracodawców GK Enea: Zbigniewa Piętki, Wiceprezesa Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych oraz Andrzeja Kojro, Prezesa Zarządu Enea Operator sp. z o.o. Obydwaj przemówili do zebranych. Wiceprezes Zbigniew Piętka złożył deklarację, że „z całą pewnością do porozumienia płacowego dojdzie jeszcze w lipcu”.

galeria zdjęć

Obchody rocznicy Czerwca 1976 r. w Płocku i Ursusie

23 czerwca 2019 r. delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wraz z pocztami sztandarowymi – TKK Pionki (Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Jerzy Białek) i KZ w MPK Radom (Marek Kicior, Tadeusz Brydowski, Stanisław Krzemiński) – wzięła udział w uroczystościach 43. rocznicy Czerwca 1976 r. w Płocku.

galeria zdjęć

30 czerwca 2019 r. delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kuc, Józef Mąkosa, wraz z pocztem sztandarowym Zarządu Regionu (Jan Król, Marian Byzdra, Wiesław Rychter), pocztem TKK Pionki (Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Jerzy Białek) oraz pocztem KZ w MPK Radom (Marek Kicior, Wojciech Dziółko, Waldemar Zieliński), uczestniczyła w uroczystościach 43. rocznicy Czerwca 1976 r. w Ursusie.

galeria zdjęć

43. rocznica Radomskiego Czerwca’76

Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu oraz liczna rzesza członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” uczestniczyli  w obchodach 43. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. U zbiegu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego odprawiona została msza święta celebrowana przez biskupa Henryka Tomasika. Honorowe miejsce w czasie obchodów zajęli oczywiście uczestnicy wydarzeń z 1976 roku – Bohaterowie Radomskiego Czerwca na czele ze Stanisławem Kowalskim, prezesem Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ‘76.

Pod pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 zgromadziło się jak co roku kilkaset osób oraz liczne delegacje i poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” - z pocztami z KF Ursusa i ZR Płockiego, Środkowowschodniego, Mazowsze, Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Czerwiec’76 i „Solidarności” Rolników Indywidualnych, przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ “Solidarność” Regionu Ziemia Radomska. Obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz oraz liczni przewodniczący Zarządów Regionów. 
Głównym gościem uroczystości był oczywiście premier RP Mateusz Morawiecki, a obok niego pojawili się inni przedstawiciele rządu RP oraz  Kancelarii Prezydenta, w tym  minister. Andrzejem Dera, radomscy parlamentarzyści -  Marek Suski (szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów), Wojciech Skurkiewicz (wiceminister MON), Dariusz Bąk, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Anna Białkowska, Leszek Ruszczyk, przedstawiciele władz miasta Radomia z Prezydentem Radosławem Witkowskim, Rady Miejskiej miasta Radomia z przewodniczącą Kingą Bogusz oraz władz Mazowsza – wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Krzysztof Murawski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, a także szef kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski, Starosta Radomski Waldemar Trelka, przedstawiciele  powiatu ziemskiego Radomskiego i powiatów sąsiednich i gmin, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Sybiraków, Represjonowanych w Stanie Wojennym, harcerzy, Zabużan i Wołyniaków, przedstawicieli IPN z Lublina i Warszawy, Radomia z prezesem IPN Jarosławem Szarkiem, wiceprezesem Krzysztofem Szwagrzykiem i dyrektorem  Marcinem Krzysztofikiem,  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, leśników, Wojska Polskiego, Państwowej Inspekcji Pracy z Głównym Inspektorem Wiesławem Łyszczkiem i jego zastępcą Andrzejem Kwalińskim.
Premier Mateusz Morawiecki  w swoim emocjonalnym przemówieniu serdecznie dziękował Bohaterom Radomskiego Czerwca’76 – Dzisiaj, chylę czoła przed bohaterstwem wspaniałych Polaków tamtych lat. Bohaterstwem, które było jednym z kluczowych wydarzeń na drodze do pełnej wolności – mówił premier Morawiecki. – Mimo bardzo brutalnych represji i stłumienia tamtych protestów, nic nie było w stanie zatrzymać polskiej walki o wolność. To dla nas jest pewne memento historyczne. Władza nie może patrzeć z góry na ludzi. Staramy się stać po stronie słabszych, po stronie poszkodowanych, po stronie świata pracy, tworząc najlepsze środowisko do rozwoju – dodał. – I jeśli myślimy o tym co było w tamtych latach najlepszego i jednocześnie co nie udało się komunistom, to była rodząca się już w tamtych latach solidarność. Solidarność, która wybuchła z wielką mocą cztery lata później. Pokazywała tę międzyśrodowiskową zgodę i porozumienie w walce o wolność pomiędzy robotnikami, inteligencją, chłopami, Kościołem. Coraz więcej grup społecznych rodziło się do walki o wolną Polskę. […] Bez tamtej determinacji, odwagi, nie byłoby dzisiejszej wolności. Zachowaliście się wszyscy jak trzeba. Cześć i chwała bohaterom – zakończył swoje wystąpienie premier.
Biskup Tomasik przypomniał okoliczności, które poprzedzały wydarzenia Czerwca'76. Mówił o rosnącej ateizacji i tworzeniu nowego modelu świeckiej tradycji. Wspomniał, że w 1976 roku do konstytucji PRL wpisano przewodnią rolę partii w państwie, a także braterskiej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. Przypomniał też, że państwo komunistyczne przygotowywało się na brutalną rozprawę z ewentualnym protestem, bo oddziały milicji znacznie wcześniej niż doszło do wydarzeń czerwcowych wyposażono w broń palną. Biskup Tomasik mówił również o księdzu Romanie Kotlarzu, Męczenniku Radomskiego Czerwca, który wystąpił publicznie w obronie osób skrzywdzonych podczas protestu. – Ksiądz Kotlarz mówił, że człowiek potrzebuje nie tylko pieniędzy, samochodu i telewizora, ale przede wszystkim prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności. Zapłacił wysoką cenę za swoje przekonania i publiczne ich wygłaszanie. 18 sierpnia to data śmierci księdza Romana, zapamiętajmy tę datę, bo to dzień modlitwy o jego beatyfikację - powiedział Henryk Tomasik.
Podczas uroczystości minister Andrzej Dera odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, a minister Marek Suski list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, a posłanka Anna Kwiecień list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Przemówili także Radosław Witkowski, prezydent Radomia, oraz Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec '76. Wręczono też Medale Pro Patria uczestnikom wydarzeń Radomskiego Czerwca’76 - otrzymali je: Wojciech Fila, Janusz Gregorczyk i Ryszard Nowakowski. Na koniec odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową, a przy pomniku złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

galeria zdjęć

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca’76

626 zawodników dobiegło 23 czerwca do mety 7. edycji radomskiego półmaratonu i to mimo prawdziwie afrykańskiego upału. Odbył się też  tradycyjny bieg na 2,5 kilometra – „Dumne Warchoły”. Jednym ze współorganizatorów imprezy był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

W sumie na starcie biegu stanęło ponad 700 osób. Na trasę „wypuścił” ich strzałem z pistoletu startowego wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki. On też razem z członkami ZR Wiesławem Wabikiem i Jerzym K. Kaczkowskim wręczali na mecie uczestnikom zawodów pamiątkowe medale, a potem nagrody za zajęcie miejsc na podium. 
Bieg główny ukończyło 626 uczestników i to pomimo panującego w tym dniu ponad 30-stopniowego upału. – Najważniejsze, że wszystko odbyło się bezpiecznie, a interwencji medycznych było znacznie mniej niż przed rokiem – tak podsumował zawody Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom!, które było głównym  organizatorem imprezy.
Panująca na trasie pogoda była też pewnie przyczyną, że tym razem na trasie biegu nie padły żadne wyśrubowane wyniki czasowe.  Zwycięzcą został Emil Dobrowolski z LLKS Prefbet Śniadowo Łomża (1:10:03), drugi był Patryk Stypułkowski (1:10:17) reprezentujący 7. Batalion Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, a trzeci Sylwester Lepiarz (1:10:57) z LKB Rudnik. Wśród pań, najszybsza okazała się Angelika Mach (1:21:55) z Adidas Runners Warsaw, drugie miejsce zajęła Zuzanna Mokros (1:23:19) z RKS-u Łódź, a trzecie Lidia Czarnecka (1:23:47) z Czarnecki Run Team, a czwarta Karolina Waśniewska (1:25:19) z Biegiem Radom!

Ponad setka uczestników wystartowała w Biegu Radości „Dumne Warchoły”. Jako pierwszy do mety dobiegł Rafał Lewocha, wyprzedzając Jakuba Stępnia i Adama Bajorskiego. Najszybszą z pań okazała się Faustyna Balińska, a tuż za nią na mecie zameldowały się Monika Leśniewska i Marcjanna Rola.

galeria zdjęć

XI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-06-18

Czerwcowe posiedzenie ZR było wyjątkowo monotematyczne. We wtorek 18 czerwca dyskutowano głównie na temat organizacji obchodów  43. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76. Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (21.05.) oraz decyzje Prezydium ZR, a następnie przedstawił szczegółowy program oraz stan przygotowań do organizacji obchodów 43. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. Członkowie ZR zadeklarowali swój udział w pracach przy przygotowywaniu w/w uroczystości.
Dyskutowano też na temat organizacji związkowego rajdu rowerowego do Królewskich Źródeł oraz sprawach finansowych związanych z udziałem związkowców z naszego Regionu z Enea Wytwarzanie w manifestacji przed siedzibą tej spółki w Poznaniu (26.06.).

Poczta Polska wciąż walczy!

14 czerwca pracownicy Poczty Polskiej z całego kraju protestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. „Solidarność” domaga się podwyżek płac o 500 zł brutto oraz takiego wsparcia ze strony państwa, na jakie od lat mogą liczyć pocztowcy w krajach zachodniej Europy.
W pikiecie przed KPRM wzięło udział kilkaset osób min. przedstawiciele Komisji Podzakładowej NSZZ ”Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Radomiu z przewodniczącym Wojciechem Redestowiczem. Delegacja protestujących złożyła petycję z postulatami w kancelarii premiera. Związkowcy zostali przyjęci przez ministra w KPRM Pawła Szrota i wiceministra infrastruktury Rafała Webera. – Otrzymaliśmy zapewnienie, że rozmowy z nami rozpoczną się niezwłocznie – powiedział do uczestników demonstracji po wyjściu z KPRM Bogumił Nowicki, przewodniczący „Solidarności” w Poczcie Polskiej.
Głównym postulatem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej jest żądanie podwyżki płac zasadniczych o 500 zł brutto. Spór zbiorowy w firmie trwa od kwietnia i obecnie znajduje się na etapie mediacji z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort pracy. Jeśli zakończą się one fiaskiem, kolejnym etapem będzie referendum strajkowe.

galeria zdjęć

Konkurs Szachowy „Radomski Czerwiec’76”

Zmagania szachowe trwały od 11.06. do 13.06. Organizatorem Konkursu Szachowego „Radomski Czerwiec’76” byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Roszada”, Kapitułą Kultury Szachowej i Akademią Szachową Marka Niedźwieckiego.

W zawodach uczestniczyły dzieci z 4 radomskich szkół: PSP Nr 21, PS Nr 26, PSP Nr 29 i I Społecznej Szkoły Podstawowej. Łącznie na starcie zameldowały się  22 osoby.
Celem młodych szachistów było rozwiązanie 12 zadań o tematyce „Mat w 1 posunięciu”. Za każde poprawne zadanie szachista otrzymywał jeden punkt. Wygrywała osoba, która poprawnie rozwiązała najwięcej zadań. W przypadku równości punktów, o zwycięstwie decydował krótszy czas rozwiązań. Na zakończenie konkursu wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które od strony koncepcyjnej i graficznej opracował Paweł Podlipniak. Fundatorem nagród rzeczowych dla uczestników była firma ENEA Wytwarzanie.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz. Patronat medialny zapewniły : „WR 26-600” , Twój Radom” i „Biuletyn” ZR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

X Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

 2019-05-21

Kolejne posiedzenie ZR odbyło się we wtorek 21 maja. Otworzył je  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku obrad ZR przystąpił do pracy. W posiedzeniu ZR brała udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (16.04.) oraz decyzje Prezydium ZR.
Kolejnym punktem obrad było wpisanie do Rejestru ZR dwóch nowych tymczasowych organizacji związkowych w: DPS w Jedlance – przewodnicząca Marta Dąbrowska, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu – przewodnicząca Renata Żabicka. Obie decyzje ZR podjął jednogłośnie.  
Następnie wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla przedstawił stan przygotowań do organizacji obchodów 43. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. (program i zaproszenie publikujemy w „Biuletynie”), a przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz poinformował zebranych o ustaleniach dotyczących zakończenia w Radomiu jednego z etapów 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków  - meta etapu będzie 4 lipca pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76.
Przewodniczący Maszkiewicz zdał też członkom ZR relację z obrad Komisji Krajowej (24-25.04.).
Kolejnym punktem posiedzenia była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Zdzisław Maszkiewicz omówił dalszy ciąg spraw związanych z PSG – mimo ustaleniom z Gdańska, o których pisaliśmy w poprzednich wydaniach „Biuletynu”, do składu komisji zakładowej w PSG nie włączono przewodniczących komisji podzakładowych. Piotr Klonowski przedstawił sytuację w MPK Radom i problemy przedsiębiorstwa związane m.in. z zakupami nowych elektrycznych autobusów. ZR dał też upoważnienie MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania do objęcia ochroną członków desygnowanych do reprezentowania MK wobec pracodawców.
Potem wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla omówił już przeprowadzone oraz dopiero planowane szkolenia związkowe w naszym Regionie. Następnie zaś ZR podjął decyzje ws. uczestnictwa reprezentantów ZR w zaplanowanych na początek czerwca uroczystościach i obchodach: 1.06. w Radomiu, 3.06. w Gdańsku, 4.06. w Warszawie i Radomiu oraz  6-7.06. w Zakopanem (spotkanie przewodniczącego KK Piotra Dudy z przewodniczącymi ZR i sekretariatów branżowych).    

Szkolenie "Rozwój związku NSZZ "Solidarność" - 2019-05-16/17

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się dwudniowe szkolenie  „Rozwój związku NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział 19 osób – członków naszego Związku z organizacji zakładowych w: Galvo 24 Sp. z o.o. w Radomiu, Fabryce Broni w Radomiu, Spółdzielni Mieszkaniowej Własnościowo-Lokatorskiej w Warce, Kingspan Sp. z o.o. w Lipsku, Imperial Tobacco S.A. w Radomiu, Domu Weterana Walki i Pracy w Radomiu,  Radpecu, Enea Wytwarzanie.
Zajęcia prowadził Jan Plata-Przechlewski z Działu Szkoleń KK w Gdańsku. Uczestnicy  otrzymali materiały instruktażowe, a na zakończenie dyplomy ukończenia szkolenia. 

galeria zdjęć

Lotnisko im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku

7 maja rozpoczęła się oficjalnie budowa nowego lotniska w Radomiu.
Nazwa lotniska będzie brzmiała: Port Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku.
Inicjatorem nadania takiej właśnie nazwy był Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. 

IX Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-04-16

W kolejnym posiedzeniu Zarządu Regionu, które odbyło się tuż po tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym, wzięli udział zaproszeni goście – wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz oraz przedstawiciele komisji zakładowej w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) z przewodniczącym Jackiem Bolkiem. Obradom przysłuchiwała się także Jadwiga Poźniak, przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 

Tadeusz Majchrowicz zapoznał zebranych z informacjami na temat konfliktu z rządem RP oraz przebiegiem i efektami manifestacji przed 16. urzędami wojewódzkimi, które Związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z "Solidarności", przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym pracujących w obszarze finansów publicznych.
– Akcja była udana. To dla nas ważne, by rząd zrozumiał, że popełnił wielki błąd podpisując kolejne porozumienia tylko z jedną grupą zawodową – mówił Majchrowicz. –Trzeba podejść globalnie, policzyć ile jest pieniędzy i podnieść płace proporcjonalnie, bo inaczej zawsze będzie rozgoryczenie i niezadowolenie.
Tadeusz Majchrowicz odniósł się także do tzw. „piątki Kaczyńskiego” przeciwstawiając jej postulaty Związku. – Nasze żądania powrotu do dialogu społecznego i inne postulaty są realistyczne, umiarkowane – wskazywał Majchrowicz. – Wzrost wynagrodzeń dla pracowników budżetówki, braku kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia kwoty bazowej naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, niewliczania do płacy minimalnej dodatku stażowego oraz systemowych regulacji cen energii i wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych.
Wiceprzewodniczący KK nawiązał też do ważności wyborów do parlamentu europejskiego zwłaszcza w sferze takich problemów jak limity emisji dwutlenku węgla dla polskich przedsiębiorstw – zwłaszcza energetycznych, a także przypomniał np. sprawę  emerytur pomostowych czy niewywiązania się z prezydenckich obietnic podniesienia kwoty wolnej od podatku. –  Obywatele, w tym nasi związkowcy, domagają się poprawy warunków życiowych, to dobrze wiemy – mówił Majchrowicz. – Rząd PiS stał się zakładnikiem własnego sukcesu. Nie można ogłaszać publicznie wzrostu gospodarczego i nic nie dawać ludziom.   
Tadeusz Majchrowicz odniósł się też do strajku nauczycieli i zarzutów stawianych „Solidarności” z tytułu nieprzyłączenia się do tej akcji protestacyjnej. – Przecież okaże się zaraz, że to my, „Solidarność”, podpisaliśmy jedyne porozumienie, które faktycznie dało nauczycielom korzyści. –  dodał Majchrowicz. – Nigdy do tej pory żadnej branży nie udało się wynegocjować tak dużej jednorazowej podwyżki jak w oświacie. Mimo tego próbowano pokazać nasze działania jako klęskę i mamić nauczycieli, że można dostać dwa razy więcej. A co Broniarz powie nauczycielom, jak okaże się, ze za strajk, zgodnie z prawem, nie przysługuje im żadne wynagrodzenie?

Potem członkowie ZR dyskutowali z Tadeuszem Majchrowiczem na temat przedstawionych informacji, a przedstawiciele branż, w tym oświaty i służby zdrowia, omawiali swoje postulaty. Zarząd Regionu w głosowaniu zatwierdził takżę wykonanie budżetu ZR za 2018 r. – przy dwóch głosach wstrzymujących.

galeria zdjęć

Spotkanie wielkanocne w siedzibie Zarządzie Regionu - 16 kwietnia 2019 r.

galeria zdjęć

UWAGA - WAŻNE !!!

Porozumienie Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" z Rządem RP 

Komunikat

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.
Nie ulegajmy demagogii ZNP, zapoznajmy się z treścią porozumienia, które przesyłamy w załączeniu.

Rząd uwzględnił większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:
1. 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;
2. zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);
3. powrót do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;
4. skrócenie ścieżki awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);
5. określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;
6. zwiększenie tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.
Dementujemy informacje, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.
Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań i nie wpisujemy się nimi w strategię działań innych związków.
Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.

Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

POROZUMIENIE Z RZĄDEM PEŁNA TREŚĆ !!! - więcej...

Walka o dialog społeczny!

4 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 przed siedzibą wojewody mazowieckiego w Warszawie rozpoczęła się pikieta-manifestacja NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyło w niej kilkuset związkowców z Regionów: Mazowsze, Płock i Ziemia Radomska.

Nasz Region reprezentowała kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców  na czele z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem  i wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą.
Zebranych powitał wiceprzewodniczący ZR Mazowsze Waldemar Dubiński, a po nim głos zabrał przewodniczący ZR Mazowsze Andrzej Kropiwnicki, który w skrócie przedstawił postulaty pikietujących związkowców.  - Walczymy o podwyżki dla wszystkich pracowników budżetówki. Domagamy się: podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja), niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat – mówił Kropiwnicki.
Potem przemawiali przewodniczący ZR Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz oraz przewodniczący ZR Płockiego Andrzej Burnat. Następnie problemy poszczególnym branż i grup związkowych prezentowali m.in. przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, geologów, pracowników kultury i sztuki, muzeów, a nawet…taksówkarzy.

galeria zdjęć

W trakcie pikiety Andrzej  Kropiwnicki, Zdzisław Maszkiewicz i Andrzej Burnat udali się do gabinetu wojewody mazowieckiego i wręczyli mu petycję z postulatami NSZZ „Solidarność”.
„Pan
Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki
Jako przedstawiciele NSZZ „Solidarność Regionów: Mazowsze, Płock, Ziemia Radomska składamy na ręce Pana Wojewody Petycję, wnosząc jednocześnie o przekazanie jej Panu Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej Mateuszowi Morawieckiemu.
Domagamy się:
- podwyżek płac w sferze finansów publicznych
- wprowadzenia   kryterium   stażowego   uprawniającego   do   przejścia na emeryturę bez względu na wiek
- odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- systemowych   rozwiązań  stabilizujących  ceny  energii  oraz  wsparcia dla przemysłu energochłonnego
- niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.
Tylko dialog społeczny może zapobiec eskalacji napięć w naszym Kraju.”
O godzinie 17.00 pikietę oficjalnie rozwiązano.

Pracowniku „Biedronki” – oddaj swój głos w referendum!

Referendum strajkowe w Jeronimo Martins Polska S.A. – „Biedronkach”
15.01.2019 r. – 30.04.2019 r
.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska apeluje do wszystkich pracowników „Biedronek”  w Radomiu o jak najliczniejszy udział w referendum strajkowym!

Głosować możecie do 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Regionu przy ul Traugutta 52 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w Sekretariacie (pok. nr 2 na parterze budynku).

Nasze związkowe postulaty to:
- poprawa warunków pracy
- wprowadzenie regulaminu uwzględniającego transparentne kryteria premiowania
- ustalenie zasad rozliczania delegacji
- wprowadzenie regulaminu pracy uwzględniającego przedstawione przez związki zawodowe stanowisko
- ograniczenie godzin otwarcia sklepów w dni poprzedzające dni wolne od handlu
- zaniechanie ograniczenia działalność związków zawodowych
- wyrównanie wynagrodzeń pracowników bez względu na lokalizację placówki

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zaprasza członków i sympatyków Związku na tradycjne spotkanie wielkanocne, które odbędzie się  16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Regionu przy ul. Traugutta 52. Gościem honorowym bedzie JE ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.
Początek spotkania o godzinie 10.00.

ZAPROSZENIE

Uroczystości Smoleńskie-Klasztor Ojców Bernardynów

wtorek, 9 kwietnia 2019 r.
godz.18.15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem śp. pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich
godz.18.30 - uroczysta msza święta i "Koncert Pamięci 96 Ofiar Katastrofy Smoleńskiej"

W części artystycznej wystąpią: Soliści Opery i Teatru Muzycznego w Łodzi, Jerzy Zelnik - narrator, Robert Grudzień - kompozytor, organy

Zapraszam w imieniu organizatorów
Robert Grudzień

Spotkanie wielkanocne TKEiR przy Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska

2019-04-03

galeria zdjęć

Szkolenie skarbników Komisji Zakładowych

29 marca 2019 r. w siedzibie Zarządu regionu odbyło się szkolenie dla skarbników Komisji Zakładowych. Zajęcia prowadziły: Skarbnik ZR Maria Górska oraz głowna księgowa ZR Beata Nosal. W szkoleniu uczestniczyli przedstwiciele komisji zakładowych w: ZS Grójec/MK Oświata, Radpec Radom, ZSP we Wsoli /MK Oświata, GALVO 24 SP. z o.o. Radom, Spółdzielni Mieszkaniowo-Lokatorsko-Własnościowej  w Warce, KINGSPAN Sp. z o.o. w Lipsku, IMPERIAL TOBACCO S.A. w Radomiu, Hortex Sp. z o.o.Przysucha,  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, ENEA Wytwarzanie S.A. Świerże Górne

galeria zdjęć

VIII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-03-18

Kolejne posiedzenie ZR odbyło się w nietypowym, przyspieszonym terminie, bo nie w trzeci wtorek miesiąca, ale w poniedziałek 18 marca, ze względu na zaplanowane na następny dzień posiedzenie Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” i konieczność udziału w nim przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza. 
On też tradycyjnie otworzył obrady, rozpoczynając posiedzenie ZR od przedstawienia zebranym dotychczasowych ustaleń KSzP i postulatów, o które walczy nasz Związek. Potem ZR przyjął projekt porządku obrad (jednogłośnie) i przystąpił do pracy. W posiedzeniu ZR brała udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (19.02.) oraz decyzje Prezydium ZR. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie i zatwierdzenia wykonani budżetu ZR za 2018 r. Ten punkt zreferowała skarbnik ZR Maria Górska. Wykonanie budżetu przyjęto jednogłośnie.Potem ZR wyrejestrował z rejestru ZR organizację zakładową w PKS Kozienice – przy 1 głosie wstrzymującym, także przyjął, po wprowadzenie poprawek wniesionych przez Marka Kiciora, Regulamin ZR – jednogłośnie. Kolejnym punktem obrad miała być sprawa wyrejestrowania organizacji zakładowej POLWTT, ale głosowanie w odłożono do następnego posiedzenia ZR.
Potem wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla przedstawił zebranym relację ze szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy, a także zapowiedział kolejne – skarbników KZ (29 marca), z rozwoju i pozyskiwania członków (16-17 maja), „prawo pracy po zmianach” (maj), a także szkolenie „prawo pracy po zmianach” organizowane  dla KZ w Enea Wytwarzanie (21-22 marca). Następnie przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty Adam Słomka nakreślił zebranym sprawę protestów oświatowej „Solidarności”, przyjęto też po długiej i bogatej we wnioski dyskusji „Strategię ZR Ziemia Radomska na 2019 r.” Zarząd Regionu przyjął też informację sekretarza ZR Krzysztofa Kośli o pisemnej odpowiedzi Regionalnej Komisji Rewizyjnej  Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ws. zadłużenia KZ w Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej  wobec ZR Ziemia Radomska.

Spotkanie przewodniczących komisji zakładowych w spółkach miejskich i innych podmiotach podległych prezydentowi m. Radomia z prezydentem Radosławem Witkowskim 

Radom, 2019-03-04

4 marca w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  odbyło się spotkanie przewodniczących komisji zakładowych ze spółek miejskich oraz innych podmiotów organizacyjnych z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KZ w DPS „Nad Potokiem”, MOPS w Radomiu, Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, MPK Radom, Radpecu, oświacie radomskiej, DPS Weterana Walki i Pracy, DPS i Centrum Usług Wspólnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu, MOSiR Radom, RTBS „Administrator”, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, PPUH Radkom, Wodociągach Miejskich, Straży Miejskiej i Urzędzie Miejskim. 
Zarząd Regionu reprezentowali dwaj wiceprzewodniczący – Krzysztof Kośla i Andrzej Wójcicki.
Na wstępie spotkania prezydent Witkowski zrelacjonował najnowsze zamierzenia i plany miejskie, poinformował też o obcięciu przez rząd RP o 1,5 mln zł dotacji oświatowej dla Radomia na rok 2019.
Potem kolejno o problemach pracowniczych wypowiadali się przedstawiciele  „miejskich branż” związkowych. Najbardziej bolesnymi i gorącymi tematami były m.in. sprawy podwyżek dla pracowników DPS-ów, MOPS, oświaty, Radpecu; dyżurów szpitalnych, transportu pacjentów oraz płac ratowników medycznych; powierzania zadań komunikacyjnych MPK.
Prezydent Witkowski notował uwagi, odpowiedział od razu na część pytań związkowców, umawiał się też z przedstawicielami „branż” na spotkania negocjacyjne i konsultacje w konkretnych terminach.

galeria zdjęć

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

27-28 lutego w Sali koferencyjnej Zarządu Regionu odbywało się szkolenie społecznych inspektorów pracy (SIP).

Wprowadzenie do tematyki szkolenia przeprowadził i powitał uczestników wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla , zwracając zebranym uwagę na potrzebę podnoszenia wiedzy działaczy związkowych w nowej kadencji, realizowania uchwał WZD Regionu Ziemia Radomska oraz ważką rolę Społecznej Inspekcji Pracy.
W zajęciach, które pierwszego dnia prowadził starszy specjalista-inspektor Radosław Łuczak z radomskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, a drugiego - dr Józef Witczak i Jan Siek (specjalista z firmy BHP), wzięli udział przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w: Kozienickiej Gospodarce Komunalnej, Imperial Tobacco Machinery w Radomiu, radomskim Sanepidzie, Kingspan sp. z o.o. w Lipsku, SWPZZPOZ  w Krychnowicach,  radomskiej oświaty,  PSP w Rudzie Wielkiej, przysuskim Horteksie.
Tematyka szkolenia dotyczyła: prawnych aspektów działania SIP w zakładach pracy, roli związków zawodowych w sferze nadzoru nad warunkami pracy oraz przy wborze SIP w zakładach pracy, a także współpracy SIP z Państwową Inspekcją Pracy.
Uczestnicy zajęć otrzymali także materiały szkoleniowe – oraz ustawę o SIP, a w przerwach w trakcie szkolenia mogli pokrzepiać się w barku kawowym.
Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Zarząd Regionu.

VII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom,2019-02-19

Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Po akceptacji przez zebranych projektu porządku obrad (jednogłośnie), Zarząd Regionu przystąpił do pracy.
Następnie wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (15.01.) oraz decyzje Prezydium ZR (4.02.).
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie schematu organizacyjnego Zarządu Regionu na kadencję 2018-2023. Na wniosek członka ZR Marka Kiciora głosowanie w tej sprawie przesunięto na kolejne posiedzenie ZR, tak by członkowie tego gremium mogli zapoznać się z w/w dokumentem.
Potem ZR obradował nad uchwałą o wyrejestrowaniu z Rejestru Regionu Ziemia Radomska organizacji zakładowej w PSG  sp. z o.o. Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przypomniał zebranym szczegóły porozumienia zawartego 10 stycznia w Gdańsku, w obecności Ewy Zydorek - Sekretarz Komisji Krajowej, Tadeusza Majchrowicza - wiceprzewodniczącego KK,  Krzysztofa Dośli - Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego, Katarzyny Mackiewicz - Sekretarz KKW, pomiędzy Zbigniewem Matuszewskim Przewodniczącym KZ w PSG Sp. z o.o., a przewodniczącym ZR Ziemia Radomska Zdzisławem Maszkiewiczem.
Ponieważ KZ w PSG wypełniła punkt 2. umowy - „2. Przewodniczący Komisji Zakładowej w NSZZ „Solidarność” w PSG Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Zakładowej podjęta została uchwała o objęciu ochroną stosunku pracy przewodniczących Komisji Podzakładowych niebędących członkami Komisji Zakładowej” - Zarząd Regionu podjął, przy 4 głosach wstrzymujących, uchwałę o wyrejestrowaniu KZ w PSG z rejestru Organizacji Regionu Ziemia Radomska.
Podjęto też jednogłośnie decyzję ws. protestu wyborczego dotyczącego PSG – ZR zajmie się jego rozpatrzeniem po uzyskaniu informacji co do terminu WZD w PSG i wyników obrad tego zebrania.
Kolejnym punktem obrad były uchwały ws. wyrejestrowania z Rejestru ZR: OZ w ZUK Pionki,  OZ w Spółdzielni Mieszkaniowej w Pionkach.
Podjęto też decyzje organizacyjno-finansowe dotyczące organizacji tradycyjnego spotkania wielkanocnego w siedzibie ZR – 16.04., początek o godz. 10.00.
Następnie ZR podjął jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą projekt budżetu  ZR na 2019 r. – ten punkt obrad referowała skarbnik ZR Maria Górska. Ona też została powołana przez Zarząd na pełnomocnika ZR ds. podpisu elektronicznego.  Przegłosowano też zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sekretariatu ZR.
Potem przyjęto uchwałę o wyrażeniu zgody przez ZR na przedterminowe kandydowanie członka Związku do władz organizacji zakładowej w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice). Zarząd Regionu przyjął też informację sekretarza ZR Krzysztofa Kośli o stanie naszego Związku w Regionie, podsumowującą ostatecznie zeszłoroczne wyniki wyborów.
Podjęto również decyzję ws. wysłania pisma do Regionalnej Komisji Rewizyjnej  Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ws. zadłużenia KZ w Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej  wobec ZR Ziemia Radomska.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Dariusz Sobczak przedstawił członkom ZR informacje o sytuacji pracowników Fabryki Broni w Radomiu, Adam Słomka omówił sprawę sporu zbiorowego „Solidarności” oświatowej z rządem RP, a Anna Gromisz poinformowała zebranych o negocjacjach pomiędzy związkami w Enei a pracodawcą dotyczącymi nowej umowy społecznej.    

Pogrzeb b. premiera RP Jana Olszewskiego

Warszawa 2019-02-16

Delegacja Regionu Ziemia Radomska, w składzie: przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz oraz poczet ZR – Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Jerzy Białas, Wojciech Dziółko, wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych b. premiera RP Jana Olszewskiego, które odbyły się 16 lutego w Warszawie.

Prezydium Zarządu Regionu spotkało się z parlamentarzystami PiS

4 lutego 2019 r. w siedzibie ZR odbyło się spotkanie Prezydium ZR z parlamentarzystami PiS. Celem spotkania była rozmowa na temat sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i poziomu dialogu społecznego oraz przekazanie postulatów NSZZ „Solidarność". Działania te podejmowane są w ramach ogólnopolskiej akcji NSZZ „Solidarność" zainicjowanej stanowiskiem Komisji Krajowej z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Pis: wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, poseł Dariusz Bąk wraz z dyrektorem jego biura poselskiego Sławomirem Szymczykiem,  Paulina Markiewicz – dyrektor biura senatorskiego marszałka Stanisława Karczewskiego,  a w zastępstwie posła Marka Suskiego – Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady miejskiej m. Radomia.
Zaproszeni goście wysłuchali informacji na temat postulatów NSZZ „Solidarność” oraz sytuacji: w oświacie – mówił o tym Adam Słomka, PSG – relacje na temat sytuacji w tej spółce udzielił Bogdan Stępiński, transporcie zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem MPK Radom – tu głos zabrał Marek Kicior, przyszłości dawnego ZPS „Pronit” w Pionkach (obecnie część Mesko Skarżysko) i szpitala w Pionkach – mówił o tym Zdzisław Maszkiewicz, głos zabrał też Tomasz Świtka . Dyskutowano też z wicemarszałkiem Adamem Bielanem o dalszych losach i rozbudowie lotniska w Radomiu i ewentualnym wpływie tej inwestycji na rozwój rynku pracy.

galeria zdjęć

Wycieczka do Zakopanego 26-28.04.2019 r.

Zarząd Regionu informuje, że organizowana jest wycieczka do Zakopanego.Jej organizatorem jest MAREK KUC - tel. 576 993 301, on też udziela szczegółowych informacji.
Koszt wyjazdu 600 zł.Zapisy i wpłata zaliczki w wysokości 300 zł – do 20.02.

Program:
26.04.
- Wyjazd 26.04. – godz. 3.00 – przyjazd do Zakopanego 12.00
- Gubałówka, zejście na Krupówki – do 16.00
- zakwaterowanie w hotelu  16.00
- obiadokolacja 19.00
27.04
- wyjazd na Słowację 9.00
- powrót ok. 15.00
- czas wolny
- obiadokolacja 18.30
28.04.
- pobyt na basenach termalnych w Szaflarach
- obiad 14.00
- wyjazd do Radomia

Wpłaty przyjmuje: MAŁGORZATA GODZIŃSKA (48) 362 38 04 wew. 27

Pożegnanie płk. Leona Etwerta wygłoszone w trakcie uroczystości  żałobnych 2019-01-30 przez przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza 

Pogrążona w żalu Rodzino Pana Płk. Leona Etwerta, czcigodni księża…

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków…
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —
Gdzie jesteś, źródło?…  Gdzie jesteś, źródło?!
Jan Paweł II, „Źródło”

Panie pułkowniku, Drogi Przyjacielu, już jesteś u źródła.
       Szedłeś pod górę przez 90 lat: młodość – Szare Szeregi, AK – wojna; dorastanie – inwigilacja, emigracja, powrót do ojczyzny; dojrzałe życie – małżeństwo, rodzina; dojrzałe życie – komunizm, trudności w uzyskaniu pracy, a wreszcie praca z rolnikami przy odbudowie Rzeczpospolitej.

więcej...

ZUS INFORMUJE !!!

Szanowni Państwo!                                                                                                                                   
Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem - z tą bardzo ważną informacją, chcemy dotrzeć, do jak największej grupy przedsiębiorców z naszego regionu.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie, na Państwa stronie internetowej Państwa linku, który odsyła do naszej strony internetowej, gdzie wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy znajdą więcej informacji o projekcie e-akta.

Więcej informacji pod linkiem:   http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta.

Harmonogram szkoleń związkowych w Zarządzie Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność" na pierwsze półrocze 2019 r.

luty 2019 r.

1. Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy
dwudniowe, bezpłatne / sala konferencyjna ZR

marzec 2019 r.
2.Szkolenie Skarbników Organizacji Zakładowych
jednodniowe, bezpłatne/sala konferencyjna ZR

kwiecień 2019 r.

3. Organizowanie i Rozwój Związku dwudniowe /sala konferencyjna ZR
4. Szkolenie dla Pocztów Sztandarowych jednodniowe, bezpłatne /sala konferencyjna ZR

maj 2019 r.

4. Prawo Pracy -Kodeks po zmianach od 01.01.2019 r.
jednodniowe, bezpłatne /sala konferencyjna ZR

czerwiec 2019 r.

5.Szkolenie dla członków Zakładowych Komisji Rewizyjnych jednodniowe, bezpłatne/ sala konferencyjna ZR.

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane w sekretariacie ZR (tel. 0483623804) oraz bezpośrednio u wiceprzewodniczącego ZR Krzysztofa Kośli (tel. 722394343),  a kolejne informacje będą publikowane na stronie internetowej ZR i w „Biuletynie” ZR. Prosimy również o zgłaszanie propozycji tematyki szkoleń (i ich ewentualnych terminów), którymi byliby zainteresowani członkowie waszych organizacji zakładowych.

Kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Regionu

23-24 stycznia przedstawiciele KKR NSZZ „Solidarność” – Mirosław Brzuśnian, Edward Fortuna, Jerzy Grodzki, Marek Mazurek, Agnieszka Wac –  wizytowali Region Ziemia Radomska. Tematyką kontroli była realizacja Uchwały KK nr 58/2001 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych (z późn.zm.) oraz prawidłowości przekazywania składek członkowskich do Komisji Krajowej      i na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.

galeria zdjęć

VI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-01-15

Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Po akceptacji przez zebranych projektu porządku obrad (jednogłośnie), Zarząd Regionu przystąpił do jego realizacji.
W początkowej części posiedzenia udział wzięli przedstawiciele Regionalnej Komisji Rewizyjnej  oraz przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Anna Karuzel, która tego dnia miała prowadzić szkolenie dla członków naszej RKR. Przedstawiła ona zebranym cele KKR w obecnej kadencji i zagadnienia związane z prawidłowym wykonywaniem przez Regiony uchwał KK oraz standardów związkowych.
Potem wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR.
Kolejnym punktem obrad byłą sytuacja w PSG oraz sprawa wyrejestrowania KZ z rejestru organizacji związkowych naszego Regionu. Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przedstawił zebranym szczególy umowy zawartej 10 stycznia w Gdańsku, w obecności Ewy Zydorek - Sekretarz Komisji Krajowej, Tadeusza Majchrowicza - wiceprzewodniczącego KK,  Krzysztofa Dośli - Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego, Katarzyny Mackiewicz - Sekretarz KKW, pomiędzy nim a Zbigniewem Matuszewskim Przewodniczącym KZ w PSG Sp. z o.o. Dyskutowano zwłaszcza nad tym fragmentem umowy:
„Strony postanawiają:
1.Przewodniczący ZR Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność" dołoży wszelkich starań, aby na najbliższym posiedzeniu Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność" przyjęta została uchwała o wyrejestrowaniu organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność" w PSG Sp. z o.o. z Regionalnego Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku.
2. Przewodniczący Komisji Zakładowej w NSZZ „Solidarność" w PSG Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Zakładowej podjęta została uchwała o objęciu ochroną stosunku pracy przewodniczących Komisji Podzakładowych niebędących członkami Komisji Zakładowej.
3. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Radomska dołoży wszelkich starań, aby na posiedzeniu Zarządu Regionu Ziemia Radomska, które odbędzie się w lutym br. odrzucony został wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji RKW stwierdzającej ważność wyborów statutowych władz Organizacji Zakładowej w PSG Sp. z o.o.
4. Przewodniczący Komisji Zakładowej w NSZZ „Solidarność" w PSG dołoży wszelkich starań, aby na najbliższym Zakładowym Zebraniu Delegatów Organizacji Zakładowej w PSG Sp. z o.o. podjęta zostanie uchwała o wejściu w skład KZ przewodniczących wewnętrznych jednostek organizacyjnych OZ NSZZ „Solidarność" w PSG Sp. z o.o.”
Potem głos zabrał Bogdan Stępiński, członek ZR i zarazem Przewodniczący KZ w PSG w kadencji 2014-2018, który uzupełnił te informacje, wskazując przy tym na pewne niebezpieczeństwa wynikające z deklaratywności tej umowy.
Po konsultacji z Markiem Małysą Zarząd Regionu podjął jednogłośnie uchwałę o wyrejestrowaniu KZ w PSG z rejestru Organizacji Regionu Ziemia Radomska  w następującej formie:
„Uchwała Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
nr 001/01/2019 z dnia 15.01.2019 r. ws. wykreślenia z rejestru Zarządu Regionu Organizacji Zakładowej w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska na podstawie § 19 art. 1 oraz § 31 Statutu NSZZ „Solidarność” postanawia:
1. Wykreślić z rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Organizację Zakładową w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Komisję Zakładową w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. uchwały o objęciu szczególną ochroną stosunku pracy przewodniczących wszystkich Komisji Podzakładowych NSZZ „Solidarność”  w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (patrz pkt 2 porozumienia zawartego Gdańsku w dn. 10 stycznia 2019 r.). […]”.
Następnie Zdzisław Maszkiewicz omówił przygotowania do zaplanowanej na 23 -24 stycznia kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej w Regionie Ziemia Radomska. Podjęto też stanowisko ws. odzyskania zaległej składki związkowej Mesko Skarżysko-Kamienna (Mesko o/Pionki).
Następnie przyjęto w głosowaniu wstępny harmonogram szkoleń związkowych w Regionie Ziemia Radomska.
Powołano także Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego na kadencję 2018-2023.
W skład RRFS weszli: Maria Górska (skarbnikZR), Anna Gromisz, Andrzej Wójcicki, Marek Kicior, Tomasz Głuch, Beata Sułowska, Krzysztof Kośla. 
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. 
Dariusz Sobczak przedstawił członkom ZR informacje o sytuacji pracowników Fabryki Broni w Radomiu, Zdzisław Maszkiewicz poinformował o powstaniu nowej organizacji zakładowej w Lipsku, a Andrzej Różański o powiększeniu się o kilkunastu nowych członków organizacji w przysuskim Horteksie, Marek Kicior omówił sytuację w MPK Radom i problemy pracowników transportu zbiorowego.
Wykreślono z rejestru ZR dwie organizacje zakładowe: w Domu Matki z Dzieckiem w Jasieńcu Iłżeckim i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Radomiu.
Wysunięto też kandydatów do powiatowych rad zatrudnienia: Tomasz Głuch – w Szydłowcu, Maria Górska – w Radomiu, Tadeusz Wach – w Zwoleniu.

galeria zdjęć

Pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz Medugorje

 Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska ogłasza, że  organizowane są dwie pielgrzymki związkowe:
- pielgrzymka do Ziemi Świętej. Termin: 3.06.-9.06.2019 r. 

Chętnych prosimy o jak najszybsze dokonanie I wpłaty - 300 zł, II wpłata - 1160 zł do 28.02.2019 r., III - 420 USD - do 29.03.2019 r.

 - pielgrzymka do Medugorje. Termin: 16 – 23.08.2019

Zapisy i wpłaty przyjmuje Jerzy K. Kaczkowski - koordynator pielgrzymki, tel. kontaktowy 602304911. Chętnych do wyjazdu prosimy o kontakt z koordynatorem.

więcej...

Powołano Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego

2019-01-15

Na VI posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska powołano Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego na kadencję 2018-2023.
W skład RRFS weszli:
- Maria Górska (skarbnikZR)
- Anna Gromisz
- Andrzej Wójcicki
- Marek Kicior
- Tomasz Głuch
- Beata Sułowska
- Krzysztof Kośla.

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76

 2018-12-28

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76.

W spotkaniu wziął udział ks. bp Henryk Tomasik, a także przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, członek ZR Jerzy K. Kaczkowski oraz przewodniczący KZ w Fabryce Broni Zbigniew Cebula wraz z delegacją.
Podczas spotkania Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia, wręczył pamiątkowe dyplomy i medale dla osób szczególnie zasłużonych ws. działań zmierzających do zachowania pamięci o Radomskim Czerwcu’76.  Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. ks. bp Henryk Tomasik, Zdzisław Maszkiewicz, Krzysztof Kośla, Jerzy K. Kaczkowski, Zbigniew Cebula.

V Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-12-18

Tradycyjnie obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Po akceptacji przez zebranych projektu porządku obrad (jednogłośnie), Zarząd Regionu przystąpił do jego realizacji.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla  odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR.
Następnie przyjęto w głosowaniu terminarz posiedzeń ZR na 2019 r. Spotkania Zarządu odbywać się będą jak zwykle w trzecie wtorki miesiąca, w bieżącym roku będą to:
15 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 17 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia.
Nadzwyczajne zebrania ZR zwoływane będą w razie bieżącej konieczności.
Potem ZR zatwierdził w jednogłośnym głosowaniu protokół zespołu likwidacyjno-inwentaryzacyjnego na kadencję 2018-2023 (w składzie: Krzysztof Kośla - przewodniczący, Beata Sułowska,  Marek Siedlecki, Wiesław Wabik, Piotr Klonowski, Dariusz Sobczak), który zawierał informacje na temat likwidacji należących do ZR przedmiotów nietrwałych.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. 
Krzysztof Kośla poinformował zebranych o wewnątrzzwiązkowej sytuacji konfliktowej w Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Dariusz Sobczak przedstawił członkom ZR informacje o sytuacji pracowników Fabryki Broni w Radomiu, w tym o sfinalizowaniu negocjacji ws. podwyżek płac w firmie oraz  zakończeniu sporu zbiorowego. Dodał też, że zdaniem dwóch spośród działających w FB związków kompromis osiągnięty w tej sprawie jest „słaby”.
Następnie przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz przedstawił rezultaty swoich działań na forum Komisji Krajowej oraz Prezydium Komisji Krajowej ws. doprowadzenia do mediacji i rozwiązania kwestii poprawności rejestracji/wyrejestrowania KZ w PSG z rejestru Regionu. Jak stwierdził do lutego ma ponoć zapaść stosowna uchwała KK w tej sprawie.
Po nim głos zabrał Bogdan Stępiński, członek ZR oraz przewodniczący komisji podzakładowej PSG w Radomiu, przedstawiając rozwój sprawy (pisaliśmy o niej wielokrotnie na łamach „Biuletynu”). – Na razie w kwestii tej nie zaszły żadne zmiany i sytuacja jest wciąż patowa – mówił Stępiński. – Pracodawca póki co nie wykorzystuje  przeciw „Solidarności” i pracownikom tego „dualizmu” formalno-prawnego, tych niejasności, ale w końcu dojdzie do jakiejś sytuacji kontrowersyjnej czy konfliktowej dotyczącej na przykład regulaminu wynagradzania i wtedy będziemy w PSG mieli poważny kłopot. 
Tu trzeba zdecydowanych kroków w postaci uchwał ze strony Komisji Krajowej czy ZR, które zmusiłyby tamtą stronę do rozmów i zaprzestania lekceważenia ZR oraz członków naszego Związku w PSG.
Bogdan Stępiński przypomniał już istniejące komplikacje formalnoprawne,w wyniku których  nikt nie może podejmować czynności prawnych np. wobec banków, nowowybrana komisja zakładowa nie ma dostępu do starego konta i zgromadzonych tam funduszy. Nowa komisja zakładowa ponadto utrudnia negocjacje z pracodawcą komisjom podzakładowym i skierowała do niego pismo, że wszelkie wnioski „podzakałdówek” o rozmowę z pracodawcą wymagają akceptacji nowego przewodniczącego nowej komisji zakładowej.

Spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu  

18 grudnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska odbyło się tradycyjne związkowe spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości, w tym -  JE ks. bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej, wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana, posłów Sejmu RP - Andrzeja Kosztowniaka, Dariusza Bąka, Leszka Ruszczyka, starosty powiatu radomskiego Waldemara Trelki, dyrektor radomskiego Sanepidu Lucyny Wiśniewskiej, prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 Stanisława Kowalskiego, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji społecznych - oraz licznych członków i sympatyków naszego Związku .

galeria zdjęć

Regionalne obchody 37. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Radom 2018-12-13

Tradycyjnie w samo południe 13 grudnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, Tadeusz Wachh (TKK Zwoleń), członkowie ZR: Marek Kicior, Marek Małysa wraz z pocztem sztandarowym ZR w składzie Wiesław Rychter, Marek Siedlecki, Marian Byzdra - oraz Tadeusz Brydowski (Kz w MPK Radom) i Tomasz Świtka (NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych) - złożyła tradycyjnie wiązankę kwiatów, a także zapaliła znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76. Pamięć o tamtych wydarzeniach razem z delegacją ZR uczciła delegacja Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym na czele z Andrzejem Sobierajem. Modlitwie przewodniczył kapelan Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej ks. kan. Stanisław Sikorski.

galeria zdjęć

Ruszył proces beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza - Męczennika Radomskiego Czerwca’76

W sobotę 1 grudnia 2018 r. w radomskiej Katedrze zainaugurowano  proces beatyfikacyjny ks. Roman Kotlarza. Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo.

Region NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska reprezentowali przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, członkowie ZR Maria Górska, Beata Sułowska, Dariusz Sobczak, Jerzy K. Kaczkowski oraz poczet sztandarowy ZR w składzie - Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król, a także poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu: TKK Warka, TKK Pionki, TKK Szydłowiec, TKK Zwoleń, KZ w Fabryce Broni w Radomiu, KZ w MPK Radom, KZ w Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice), MK nr1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu. Obecne też były delegacje i poczty sztandarowe: NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką i NSZZ „S” RI z Sienna, Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, Akcji Katolickiej z Pionek i Lipska.   
Liturgii przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W koncelebrze uczestniczyli ks. biskupi radomscy: Henryk Tomasik, Adam Odzimek i Piotr Turzyński. Do wspólnej modlitwy przyłączyli się również: biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, abp Stanisław Nowak, emerytowany metropolita z Częstochowy oraz ok. 100 księży z diecezji radomskiej i sandomierskiej. Przybyła także najbliższa rodzina ks. Kotlarza (m.in. osiem siostrzenic), przedstawiciele władz: poseł Andrzej Kosztowniak, wiceprezydenci Radomia: Karol Semik i Jerzy Zawodnik oraz starosta radomski Waldemar Trelka.
W homilii biskup Henryk Tomasik powiedział, że świadek Chrystusa jest apostołem, nie ogranicza się jedynie do praktykowania wiary w zaciszu własnego domu, ale odważnie wyznaje swoją wiarę w każdej sytuacji. – Takich świadków potrzebuje dzisiaj świat. Są oni potrzebni w zakonach, seminariach, w parafiach, w parlamencie, w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy i rodzinach  mówił ordynariusz radomski.
Po liturgii wyświetlono fragment filmu o ks. Kotlarzu pt. „Klecha” w reż. Jacka Gwizdały. Premiera obrazu odbędzie się w marcu 2019 r.
Po mszy św. rozpoczęła się pierwsza sesja procesu beatyfikacyjnego. Przewodniczył jej biskup radomski Henryk Tomasik. Ks. prałat Edward Poniewierski, postulator procesu beatyfikacyjnego. Wicepostulatorem jest- ks. prałat Albert Warso z Kongregacji Nauki Wiary. W skład Trybunału Beatyfikacyjnego wchodzą: delegat biskupa - ks. dr Marek Polak, oficjał Sądu Biskupiego w Radomiu; promotor sprawiedliwości - ks. prałat Marek Fituch, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Radomiu; notariusz - ksiądz Sławomir Szustak, sędzia Sądu Biskupiego w Radomiu; notariusz pomocniczy - ksiądz dr Mariusz Wilk, Obrońca Węzła Małżeńskiego i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. Notariuszem pierwszej sesji był ks. dr Tomasz Herc – notariusz Kurii Diecezjalnej i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.
 „Ks. Roman Kotlarz w swoim kapłańskim życiu gorliwie szukał woli Bożej i realizował ją, gorliwie służąc ludziom [...]” – powiedział o radomskim kapłanie ks. bp Henryk Tomasik. Dodał, że od wielu lat do radomskich biskupów kierowane były prośby od osób duchownych i od wiernych o „rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego tego gorliwego i niezłomnego kapłana, który zmarł w opinii świętości i męczeństwa”.
Ks. bp Henryk Tomasik powiedział, że zgodnie z kierunkiem wskazanym przez Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych, celem procesu będzie udowodnienie męczeństwa, które poniósł ks. Roman Kotlarz.
Drugą sesję procesu beatyfikacyjnego zaplanowano na 14 grudnia. Będzie ona tajna. Zgodnie z prawem kanonicznym przewidziana jest jeszcze jedna publiczna sesja – zamykająca dochodzenie na szczeblu diecezjalnym. Postulator procesu beatyfikacyjnego ks. prałat Edward Poniewierski zaapelował do wiernych o udostępnianie wszelkich pamiątek po ks. Kotlarzu, a także dzielenie się wspomnieniami związanymi z kapłanem.
Przypomnijmy, że to właśnie NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska od lat  upominał się o godne uhonorowanie i upamiętnienie postaci bohaterskiego kapłana-męczennika.  

galeria zdjęć

Członkowie NSZZ „Solidarność” odznaczeni Medalami 100-lecia Niepodległości

Warszawa 2018-11-30

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uroczyście wręczył Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości, odznaki okolicznościowe upamiętniające odrodzenie Państwa Polskiego.
Wydarzenie miało miejsce 30 listopada w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
Wśród odznaczonych znaleźli się działacze NSZZ „Solidarność” z Regionu Ziemia Radomska, m.in. Zbigniew Dziubasik, Tomasz Krzyczkowski, Józef Szyderski, Dariusz Żytnicki, Krzysztof Szewczyk, kapelan Ludzi Pracy ks. kan. Stanisław Sikorski, a także przewodniczący KZ w ZM „Ursus” Andrzej Kierzkowski.

galeria zdjęć

IV Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-11-20

Tradycyjnie obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Po akceptacji przez zebranych projektu porządku obrad (jednogłośnie), Zarząd Regionu przystąpił do normalnego procedowania.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla  odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (2.10.) oraz decyzje Prezydium ZR.
Następnie ZR powołał zespół likwidacyjno-inwentaryzacyjny na kadencję 2018-2023 w składzie: Krzysztof Kośla - przewodniczący, Marek Siedlecki, Wiesław Wabik, Piotr Klonowski, Dariusz Sobczak.
Potem ZR podjął decyzje organizacyjne i finansowe związane z przygotowaniem tradycyjnego spotkania opłatkowego 18 grudnia o godz. 10.00 w siedzibie ZR oraz udziałem delegacji ZR wraz z pocztami sztandarowymi naszego Związku w uroczystościach inaugurujących proces beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza, Męczennika Radomskiego Czerwca’76, które odbędą się  w radomskiej Katedrze 1 grudnia o godz. 11.00. Omawiano także przełożony na 22 grudnia turniej bokserski w hali radomskiego MOSiR-u z udziałem Damiana Jonaka, mistrza bokserskiego i zarazem członka „Solidarności”. Podjęto również uchwałę o wydaniu upoważnienia dla Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jedlińsku do reprezentowania członków Związku wobec pracodawców.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. 
Bogdan Stępiński, członek ZR oraz przewodniczący komisji oddziałowej PSG w Radomiu przedstawił dalszy ciąg sprawy PSG, która od kilku miesięcy regularnie gości na forum obrad ZR oraz na łamach „Biuletynu”. Jak stwierdził Stępiński, na razie w kwestii tej nie zaszły żadne zmiany i sytuacja jest wciąż patowa. Nawarstwiają się, zgodnie z jego przewidywaniami, komplikacje formalne, nikt nie może podejmować czynności prawnych np. wobec banków, nowowybrana komisja zakładowa nie ma dostępu do starego konta i zgromadzonych tam funduszy. Wciąż realne jest też zagrożenie, że może to wykorzystać pracodawca, bo istnieją dwa „byty rejestrowe”. Tryb odwoławczy ws. wyborów jest w dalszym ciągu nie zakończony. O należne dane zaczynają upominać się GUS i Urzędy Skarbowe. Nowa komisja zakładowa ponadto utrudnia negocjacje z pracodawcą komisjom podzakładowym i skierowała do niego pismo, że wszelkie wnioski „podzakałdówek” o rozmowę z pracodawcą wymagają akceptacji nowego przewodniczącego nowej komisji zakładowej. Dochodzi więc do paradoksu, że komisja podzakładowa licząca 200 członków nie ma reprezentacji w KZ, a taka, która ma np. 30 członków i pochodzi  z „nowego układu”, jest reprezentowana.
Informacje Bogdana Stępińskiego uzupełnił przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który naświetlił starania swoje i ZR ws. doprowadzenia do mediacji i rozwiązania kwestii poprawności rejestracji/wyrejestrowania KZ w PSG z rejestru Regionu.
Dariusz Sobczak poinformował zebranych o trudnej sytuacji pracowników Fabryki Broni w Radomiu, toczących się negocjacjach ws. podwyżek płac w firmie oraz przygotowaniach do wejścia w spór zbiorowy.   

WSPOMNIENIE

15.10.2018 zmarł Wojtek Mosiołek

Każda wiadomość o śmierci jest poruszająca, ta zaś jest poruszająca szczególnie. 15 października 2018 roku odszedł od nas Wojciech Mosiołek Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Enea Wytwarzanie. Miał 51 lat.
Śmierć Wojtka poprzedzona została kilkoma miesiącami ciężkich zmagań z podstępną chorobą. A jednak, poza żalem i smutkiem, nie da się uniknąć uczucia zaskoczenia. Pojawia się ono zawsze, gdy odchodzi ktoś tak aktywny i to w wieku, który dawał perspektywę jeszcze wielu, zarówno naszych wspólnych, jak i Wojtka indywidualnych działań na rzecz pracowników GK Enea, jak i dla społeczności lokalnej Kozienic oraz całej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Jak widać Stwórca miał inne plany, a znając Wojtka to jest już zaangażowany w jakieś szeroko zakrojone działania, ale już po drugiej stronie życia.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 października 2018 r. w parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach. Licznie uczestniczyli w niej byli i obecni współpracownicy oraz delegacje z całej Polski. Po mszy procesyjnie w asyście pocztów sztandarowych udaliśmy się na pobliski cmentarz gdzie złożono doczesne szczątki Wojtka.
Wojtek 30 lat przepracował w Elektrowni Kozienice. Zaczął w 1988 roku w Elektrowni „Kozienice” w Świerżach Górnych na Wydziale Aparatury Pomiarowej, w pracowni elektroniki na stanowisku starszego elektromechanika aparatury elektronicznej. W 1996 roku przeszedł do Wydziału Automatyki na stanowisko elektromechanika pomiarów automatyki - pracował tam 12 lat, a następnie do Wydziału Ruchu Automatyki (2008 r.) na stanowisko dyżurnego elektromechanika automatyki i zabezpieczeń. Jego ostatnim miejscem pracy był Wydział Zintegrowanego Systemu Zarządzania, gdzie pracował na stanowisku specjalisty ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Stamtąd w 2014 r. przeszedł na etat związkowy w NSZZ „Solidarność”.
Wojtek od  29.09.1989 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Elektrowni „Kozienice”. W 2007 został członkiem zespołu negocjacyjnego (ze strony NSZZ „Solidarność”) przy tworzeniu Umowy Społecznej dla pracowników Elektrowni „Kozienice”.” W kadencji 2010 - 2014 był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie, delegatem na WZD Regionu Ziemia Radomska. W kadencji 2014 - 2018 został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie, członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, delegatem do Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni. W kadencji 2018 - 2022 do 15.10.2018 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie sp. z o.o., członkiem Zarządu Regionu Ziemia Radomska, delegatem do  Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.
Ku pamięci Wojtka 
„Brakuje nam Jego umiejętności słuchania, empatii, opiekuńczości, wrażliwości na krzywdę, sumienności, pracowitości, radości, a przede wszystkim skromności i otwartości na drugiego człowieka. TO WIELKA I NIEPOWETOWANA STRATA, KTÓREJ NIE DA SIĘ NIGDY ZAPOMNIEĆ...
Był szczerym katolikiem, patriotą, wspierał i stawiał na młodych (program szkoleń), na krwiodawców, wspierał inicjatywy poprawiające bezpieczeństwo pracy. Był propagatorem inicjatyw związanych z rozwojem regionu - sprawa mostu na Wiśle na wysokości Świerży Górnych, mieszkania dla młodych, poprawa warunków życia - filtry cząstek stałych na kominach, propagatorem wprowadzenia programów związanych z badaniami przesiewowymi.

Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”
w Elektrowni Kozienice

Regionalne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

Radom 2018-11-11
Wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki wraz z pocztem sztandarowym Zarządu Regionu wziął udział w uroczystościach z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W radomskiej katedrze została odprawiona rocznicowa msza święta, a następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali z katedry pod Pomnik Czynu Legionowego na radomskim rynku.
Kozienice 2018-11-11
Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wziął udział w kozienickich uroczystościach z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, których głównym punktem było odsłonięcie Pomnika Niepodległości u zbiegu ulic Warszawskiej i Sportowej.
Zwoleń 2018-11-11
Tadeusz Wach z TKK Zwoleń reprezentował ZR na uroczystościach w Zwoleniu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę. niepodległości. W jej trakcie złożono kwiaty pod pomnikiem żołnierzy poległych w I wojnie światowej.

Ryngraf dla Matki Boskiej Szkaplerznej

30 października przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przekazał ryngraf z wizreunkiem  Matki Bożej "Solidarności" do parafii pw. MB Szkaplerznej w Warce jako wotum dla niedawno uhonorowanego, z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, obrazu MBSz.   

  

 XXIX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

  

Częstochowa 2018-10-25/26

Piotr Duda został wybrany przewodniczącym NSZZ „Solidarność” na kolejną kadencję podczas XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie. Delegaci wybrali również członków nowej Komisji Krajowej związku oraz przyjęli uchwałę programową wyznaczającą strategiczne cele NSZZ Solidarność na najbliższe lata.

25-26 października w Częstochowie obradował 29. KZD NSZZ „Solidarność”. Region Ziemia Radomska reprezentowali na nim Zdzisław Maszkiewicz, Andrzej Wójcicki, Marek Kicior oraz Kazimierz Staszewski. Przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022 został wybrany Piotr Duda. W skład Komisji Krajowej wszedł Zdzisław Maszkiewicz.
Piotr Duda uzyskał poparcie 248 spośród 267 delegatów, którzy wzięli udział w głosowaniu. Nie miał kontrkandydata.
Obecna kadencja będzie dla Piotra Dudy trzecią, w której kieruje pracami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jej szefem został w 2010 roku. Wcześniej, w latach 2002-2010, był przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Obrady XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Częstochowie rozpoczęły się 25 października. Gośćmi pierwszego dnia KZD byli m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
25 października delegaci dokonali wyboru członków Komisji Krajowej na nową kadencję. Pierwsze posiedzenie nowowybranej KK odbyło się w przerwie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie 26 października. Do składu Prezydium KK zostali ponownie wybrani: Bogdan Biś, Jerzy Jaworski, Tadeusz Majchrowicz, Bogdan Kubiak, Ewa Zydorek oraz Henryk Nakonieczny.
Najważniejszym punktem drugiego dnia obrad XXIX KZD w Częstochowie było przyjęcie uchwały programowej, która wyznaczyła strategiczne cele, które związek będzie realizował w najbliższych latach. Jednym z filarów uchwały jest wzmocnienie roli zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy poprzez odpowiednie zmiany w prawie. Solidarność będzie też dążyć do zmiany ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, m.in. w aspekcie zwiększenia znaczenia mediacji oraz przyznania prawa do strajku pracownikom zatrudnionym w organach władzy rządowej i samorządowej, a także w sądach i prokuraturze.
Celem związku na najbliższe lata będzie też m.in. rozszerzenie prawa do przechodzenia na emeryturę pomostową przez pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych. W obecnym stanie prawnym możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury są pozbawieni pracownicy, którzy rozpoczęli pracę po 1 stycznia 1999 roku. „Solidarność” w rozpoczynającej się kadencji będzie również kontynuować działania na rzecz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wynagrodzenia w „budżetówce” były zamrożone od 2010 roku. Dopiero w tym roku dzięki działaniom „Solidarności” wskaźnik waloryzacji płac w budżetówce wzrósł o 2,3 proc.
NSZZ „Solidarność” będzie również w dalszym ciągu prowadził działania na rzecz ograniczenia „umów śmieciowych”. W uchwale programowej przyjętej przez delegatów w Częstochowie zapisano szereg postulowanych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Wśród nich znalazła się m.in. propozycja zwiększenia kontroli nad działalnością agencji pracy tymczasowej czy wprowadzenie obowiązkowej składki emerytalno-rentowej w przypadku umowy zlecenia od całości wynagrodzenia.
Podczas drugiego dnia obrad delegaci zajęli się również projektami zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”. Odrzucili propozycje dotyczące wewnętrznej reformy związku. Miały one polegać m.in. na ograniczeniu możliwości zasiadania we władzach krajowych, regionalnych i branżowych struktur związku do dwóch kadencji oraz ustanowieniu instytucji sądu koleżeńskiego na szczeblu regionalnym i krajowym. Jedyną istotną zmianą statutu przyjętą przez KZD było wydłużenie kadencji władz „Solidarności” na wszystkich szczeblach z 4 do 5 lat.

galeria zdjęć

34. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Warszawa 2018-10-19

W sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu odbyły się główne uroczystości upamiętniające 34. rocznicę męczeńskiej śmierci Kapelana „Solidarności”. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Uroczystości rozpoczęło bicie dzwonu „Jerzy”, znajdującego się nieopodal grobu kapłana męczennika. W obchodach, jak co roku, wzięła udział kilkudziesięcioosobowa delegacja Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z wiceprzewodniczącym ZR Krzysztofem Koślą i członkiem KK Kazimierzem Staszewskim oraz pocztami sztandarowymi: Zarządu Regionu, TKK Pionki, TKK Warka, TKK Szydłowiec, KZ w  MPK Radom, KZ w Fabryce Broni w Radomiu. 
We mszy św. wzięli udział krewni i przyjaciele ks. Popiełuszki, obecne były poczty sztandarowe „Solidarności” z całego kraju, a także przedstawiciele rządu, parlamentu, władz lokalnych i służb mundurowych. Metropolita warszawski zachęcał do modlitwy w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego. W homilii podkreślał, że ks. Popiełuszko potrafił gromadzić na Mszach w intencji ojczyzny ludzi różnych poglądów. Jego życzeniem było, by ta jedność eucharystyczna przenosiła się na codzienne działania. – Męczennicy uczą nas przede wszystkim głębokiej wiary, że ojczyzna nasza jest w niebie. [...]ks. Jerzy Popiełuszko uczy nas głębokiej wiary, że Bóg w życiu człowieka jest na miejscu pierwszym. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystkie nasze decyzje i postanowienia są na właściwym. Męczennicy uczą nas wreszcie odwagi, by człowiek nie zamilknął, gdy trzeba mówić prawdę i gdy trzeba prawdy bronić – powiedział kard. Nycz.
Hierarcha przypomniał, że ks. Popiełuszko był kapłanem krótko - zaledwie 12 lat - ale jego dorobek jest bardzo bogaty. - Zwłaszcza w ostatnich jego 4 latach, kiedy przeżywaliśmy w Polsce na przemian radosne chwile „Solidarności”, kiedy przeżywaliśmy ciągle jeszcze radość wyboru papieża Polaka, ale przeżywaliśmy też chwile dramatycznie trudne, kiedy trzeba było być z ludźmi, przy ludziach - kiedy przeżywaliśmy chwile stanu wojennego […] ks. Jerzy Popiełuszko był duszpasterzem robotników nie z wyznaczenia, ale jakby ze swojej natury. […] Dzisiaj, po 34 latach, patrzymy na to wszystko jakby z innej perspektywy. Od 6 czerwca 2010 r. wiemy, że to, co zrobili wrogowie, było męczeństwem za wiarę, za prawdę, za godność człowieka i jego wolność […] od ks. Popiełuszki można nauczyć się przede wszystkim głębokiej wiary. Męczennicy uczą nas, że ojczyzna nasza jest w niebie […]Przykład ks. Jerzego Popiełuszki uczy także odwagi, która jest potrzebna, żeby człowiek nie zamilknął wtedy, kiedy trzeba mówić prawdę i kiedy trzeba prawdy bronić. […]Człowiek może zamilknąć i może przestać czynić z prawdy najważniejszy punkt odniesienia dla swoich działań albo wtedy, gdy chce się komuś przypodobać albo wtedy, kiedy jest mu trudno z braku odwagi prawdy bronić – stwierdził kard. Nycz.
Po zakończeniu liturgii złożono wieńce przy grobie ks. Popiełuszki.

UWAGA !

Zarząd Regionu wspólnie z Damianem Jonakiem pracuje nad umożliwieniem zakupu biletów po preferencyjnej cenie przez Komisje Zakładowe. O postępie w tej sprawie będziemy informować na bieżąco naszych członków na stronie internetowej Zarządu Regionu
http://www.solidarnosc.radom.net/
Zamowienia grupowe na bilety można kierować do p. Katarzyny Sroki  - tel. 607429680, mail:kasia@itoled.pl

  

Radomska „Solidarność” kibicuje Damianowi!

 22 grudnia 2018 r. na gali bokserskiej w Hali MOSiR w Radomiu na ring po trzyletniej przerwie powróci Damian Jonak, mistrz świata federacji WBC, WBA i IBC wagi lekkopółśredniej, były górnik i wciąż czynny, płacący składki związkowe, członek NSZZ „Solidarność”! Tego wieczoru walczyć będzie walczyć będzie z brytyjczykiem Andrew Robinsonem.

Główną atrakcją gali, organizowanej przez MB Promotions w hali MOSiR w Radomiu, będzie walka w kategorii junior ciężkiej pomiędzy Adamem Balskim i Nikodemem Jeżewskim. Podczas tej samej imprezy dojdzie także m.in. do rewanżu Michała Chudeckiego z Damianem Wrzesińskim oraz pojedynku Dariusza Sęka z Robertem Parzęczewskim.
Damian Jonak (41-0-1, 21 KO)  17 listopada skrzyżuje rękawice z Andrew Robinsonem (21-4-1, 6 KO). Dla Jonaka, który wiosną powrócił na ring po trzyletniej przerwie, będzie to trzeci tegoroczny występ. Polak ostatni raz boksował 21 września br., wygrywając na punkty z Szerzodem Chusanowem. Robinson ostatni pojedynek stoczył w czerwcu, kiedy to przegrał z Markiem Heffronem.
Damian Jonak do tej pory stoczył 41 walk na zawodowym ringu, z tego wygrał 21 przez nokaut (KO), 20 na punkty, a jedną zremisował.
Jonak jest zawodowym bokserem i... członkiem „Solidarności” w kopalni „Sośnica-Makoszowy”. Tak mówi o tym: „Przez lata amatorsko boksowałem w klubach górniczych. Byłem wtedy pracownikiem kopalni Makoszowy. Normalnie zjeżdżałem do pracy na dół, oczywiście byłem traktowany nieco bardziej ulgowo od innych. Na kopalni każdy należy do jakiegoś związku, ja wybrałem „Solidarność”. Teraz już nie pracuję, ale składki płacę dalej”.
Damian Jonak urodził się w 24.04.1983 r. we Włoszczowej. Po roku trenowania judo, w wieku 10 lat rozpoczął treningi bokserskie w Szombierkach Bytom pod okiem Mariana Łagockiego i Marka Okroskowicza, który obecnie jest pierwszym trenerem kadry juniorów i asystentem pierwszego trenera kadry seniorów. W seniorach trenował w BKS Imex Jastrzębie prowadzony przez Zbigniewa Kickę i Fiodora Łapina oraz w Walce Zabrze pod skrzydłami Krzysztofa Tabaka. Stoczył 168 walk amatorskich, z czego wygrał 153. Dwukrotnie wywalczył tytuł mistrza Polski kadetów i juniorów. Następnie dwa razy został młodzieżowym mistrzem Polski wagi lekkośredniej. Jego największym sukcesem na ringu amatorskim jest zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Europy Juniorów w kategorii 67 kg. Większość wygranych walk zakończył przed czasem.
W lutym 2006 roku zdecydował się na rozpoczęcie kariery zawodowej. Na swoim koncie ma wygrane walki na ringach zagranicznych: USA, Niemcy, Austria. Pierwszy tytuł zawodowy zdobył 26.05.07 w katowickim spodku.
Obecnie mieszka z  żoną i córką w Tarnowskich Górach.

III Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-10-02

Po powitaniu zebranych przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przedstawił im do akceptacji projekt porządku obrad, który przyjęto jednogłośnie w głosowaniu.
Następnie wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla  odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR z 1.10.2018 r.
Zgodnie ze swoim  postanowieniem ZR wznowił obrady dotyczące punktu 3 z posiedzenia z 31.07. ws. odwołania wyborczego w PSG sp. z o.o. oraz kwestii wyjaśnienia  przez Zarząd Regionu Gdańskiego – jakim prawem zarejestrowano tam KZ w PSG skoro nigdy nie została ona wyrejestrowana w Regionie Ziemia Radomska.
Tu przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz odczytał pismo skierowane do ZR Gdańskiego, którego fragment cytujemy: „Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zwraca się […]o wyjaśnienie w jakim trybie i na mocy jakich przepisów wewnątrzzwiązkowych zarejestrowaliście w Waszym Regionie Organizację Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. w Warszawie skoro nie została ona wyrejestrowana z rejestru Regionu Ziemia Radomska. W dalszym ciągu prowadzona jest bowiem procedura  odwoławcza od wyborów na kadencję 2018-2022 zgodnie z wymogami Statutu i Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”. W związku z tym niezrozumiały jest dla nas fakt rejestracji Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. w Warszawie w Regionie Gdańskim.”
Zarząd Regionu  zwrócił się też do Sekretarz Komisji Krajowej Ewy Zydorek o dokończenie mediacji wewnątrzzwiązkowej. „[…] wnioskujemy o dokończenie mediacji zapoczątkowanej przez kol. Sekretarz na mocy uchwały KK z dn. 28.02.2018 r. Zdaniem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska wyrażonym w dn. 31.07.2018 r. sytuacja konfliktowa w łonie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. w Warszawie oraz działania niektórych jej działaczy wymagają mediacji w trybie pilnym.”
Potem głos zabrał Bogdan Stępiński, członek ZR oraz przewodniczący komisji oddziałowej PSG w Radomiu. – Naszym zdaniem jak najszybciej trzeba doprowadzić do rozwiązania tego sporu, bo już teraz powoduje on komplikacje prawne. Na przykład nikt nie może podejmować czynności prawnych wobec banków. Nowowybrana komisja zakładowa nie ma dostępu do starego konta i zgromadzonych tam funduszy. Istnieje też zagrożenie, ze może to wykorzystać pracodawca, bo istnieją dwa „byty rejestrowe”.
W dyskusji na ten temat zabrali głos członkowie ZR. Zdaniem Marka Kiciora konflikt w PSG pokazuje, jakim nonsensem jest dostosowywanie na siłę struktur Związku do struktur pracodawcy, a najlepszym wyjściem jest wzmocnienie roli Regionów jako najbliższych organizacyjnie i terenowo związkowcom.
Dyskusję zakończył wniosek wiceprzewodniczącego ZR Krzysztofa Kośli, by członkowie ZR razem z Bogdanem Stępińskim opracowali dla Ewy Zydorek wnioski i zalecenia dotyczące mediacji w PSG.
Następnie ZR powołał zespół ds. odzyskania od KZ w Mesko S.A. składek należnych Zarządowi Regionu – do zespołu weszli: Zdzisław Maszkiewicz, Maria Górska (skarbnik ZR), Beata Nosal (księgowa ZR).
Potem omawiano przygotowania do wyjazdu na uroczystości 34. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które odbywać się będą 19.10. w Warszawie.

Protest oświatowej „Solidarności” w Warszawie

Ponad pięć tysięcy pracowników oświaty protestowało 15 września przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie. Wśród nich było blisko stu przedstawicieli nauczycielskiej „Solidarności” z Regionu Ziemia Radomska na czele z szefem Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Adamem Słomką.

– To początek naszej walki – mówił przewodniczący nauczycielskiej „Solidarności” Ryszard Proksa po przekazaniu minister Annie Zalewskiej petycji wystosowanej przez związkowców. W petycji tej napisano m.in. Od kilkunastu lat relacja płacy nauczycieli w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej drastycznie spada. Nasz Związek wielokrotnie postulował powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i odejście od uznaniowości. – Poparliśmy reformę systemu edukacji, ale nie popieramy degradacji zawodu nauczyciela – powiedział Ryszard Proksa.
Związkowcy wystosowali cztery postulaty:
1. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli w wysokości 15 proc. od 1 stycznia 2019 roku;
2. zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych;
3. usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego;
4. likwidacji godzin karcianych.
Ryszard Proksa podkreślał podczas protestu, że nauczyciele zwykle zostają pominięci w procesach rewaloryzacji wynagrodzeń, a czarę goryczy przelało wydłużenie procesu awansu zawodowego w oświacie.
W sobotnim proteście uczestniczyli nie tylko nauczyciele z całego kraju, ale także wspierający ich przedstawiciele innych grup zawodowych, m.in. górników. Uczestnicy protestu skandowali m.in. „Gdy obłuda, kłamstwo,  ściema, tam dialogu nigdy nie ma”. Obecny na manifestacji zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak mówił, że dialog przedstawicieli oświaty z rządem przypominał w ostatnim czasie monolog. A na wprowadzane przez minister Zalewską zmiany „Solidarność” nie może się zgodzić. Protestujący mieli z sobą sztandary, kartonowe tarcze z logo związku. Na transparentach można było przeczytać: „Niskie płace dla nauczycieli to wstyd dla polityków”, „Dość pozorowanego dialogu”, „Godna płaca za ciężką pracę”, „Nauczyciel to nie wolontariusz”, „Stop oszczędnościom w oświacie”.

36. Pielgrzymka Ludzi Pracy

2018-09-15/16

Organizowana co roku przez NSZZ „Solidarność” pielgrzymka na Jasną Górę  tym razem odbyła się pod hasłem „My chcemy Boga!”. Rozpoczęła się w sobotnie popołudnie złożeniem kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki,  patrona „Solidarności”. Główną mszę św. odprawiono 16 września. Uczestniczyło w niej ponad 20 tys. osób.

Pielgrzymka miała charakter szczególny, odbywała się bowiem w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.
W tegorocznej peregrynacji wzięło udział ponad 200 związkowców z Regionu Ziemia Radomska, na czele z delegacją ZR i przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, oraz poczty sztandarowe: Zarządu Regionu, TKK Pionki, TKK Szydłowiec, KZ w MPK Radom, KZ w Fabryce Broni  w Radomiu, KZ w ZGM „Zębiec”, MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu.   
Pielgrzymka rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki. Wieczorem zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu Kultury. O 19 Jego Ekscelencja ks. abp Andrzej Dzięga odprawił mszę św. na szczycie. O 21 odbył się Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu, a następnie Droga Krzyżowa.
Przed rozpoczęciem mszy świętej przybyłych na Jasną Górę witał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. – Ta pielgrzymka ma wymiar szczególny, bo dzisiaj nie dzielimy się na górników, hutników, lekarzy, stoczniowców, dzisiaj jesteśmy wielką „Solidarnością” ludzi pracy. I to było marzenie, i życzenie bł. ks. Jerzego Popiełuszki  – powiedział Piotr Duda.
Piotr Duda przypomniał, że 25 i 26 października w Częstochowie odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. To najwyższa władza w związku, która oceni pracę „Solidarności” przez ostatnie 4 lata, ale także wybierze władze na kolejną kadencję. – Dla nas, dla członków związku, najważniejszym momentem będzie przyjęcie dokumentu, uchwały programowej, która nakreśli działania „Solidarności” na kolejne 4 lata. Jestem pewny i przekonany o tym, że będzie oparta na wartościach zawartych w naszej preambule, statucie, czyli wartościach chrześcijańskich i nauce społecznej Kościoła – zapewnił przewodniczący związku.
Uroczystej mszy świętej przewodniczył abp Józef Kupny, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy, a homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.
Pielgrzymka Ludzi Pracy po raz pierwszy została zorganizowana w 1983 roku przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników Huty Warszawa.

Regionalne obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

31.08. delegacja Zarządu Regionu w składzie – przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, członkowie ZR Wiesław Wabik i Beata Sułowska – wzięła udział w obchodach 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych pod krzyżem w Lesie Janiszewskim na terenie Nadleśnictwa Radom. Krzyż ten  został ufundowany i postawiony  z okazji 20. rocznicy powstania Związku. Delegacja ZR złożyła kwiaty i zapaliła znicze. W obchodach uczestniczyli też związkowcy-leśnicy „Solidarności” z Nadleśnictwa Radom.

2.09.  w radomskiej Katedrze została odprawiona rocznicowa msza św., którą koncelebrował i homilię wygłosił ks. kan. Stanisław Sikorski. Uczestniczyli w niej związkowcy „Solidarności” Regionu Ziemia Radomska z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, członkami ZR oraz pocztami  sztandarowymi „Solidarności”: Zarządu Regionu, KZ w Fabryce Broni, KZ w MPK Radom, KZ w ZGM „Zębiec”, TKK Zwoleń, TKK Pionki, TKK Szydłowiec, MK nr 1 POiW w Radomiu, KZ w Enea Wytwarzanie, KZ w Pronit Pionki, OSP w Lipsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

W uroczystościach wzięli udział także zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński, poseł RP Robert Mordak, komendant PSP Lipsko Tomasz Krzyczkowski oraz radni m. Radomia.
Po mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod Krzyżem „Solidarności” na placu katedralnym. Następnie odbyło się spotkanie okolicznościowe w siedzibie Zarządu Regionu.
 

Obchody Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia, Radom

Uczestniczyła delegacja ZR w składzie: przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, Kazimierz Staszewski, Wiesław Rychter.

Obchody 42. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza

18.08.2018 r. – godz. 17.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem na rondzie ks. Romana Kotlarza w Radomiu, delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Stowarzyszenia Czerwiec 76, NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Rolników Indywidualnych, „S” Lasów Państwowych oraz delegacje z Mirca, Szydłowca i Oleśnicy
– godz. 18.00  – msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Trablicach-Pelagowie
19.08.2018 r.  – Koniemłoty - godz. 11.00 uroczystości przy grobie ks. Romana, przemarsz delegacji wraz z pocztami sztandarowymi do kościoła, godz. 11.45 msza św. , po nabożeństwie złożenie kwiatów pod obeliskiem ku czci ks. Romana Kotlarza. Delegacja ZR z wiceprzewodniczącym ZR Andrzejem Wójcickim i pocztem sztandarowym, Stowarzyszenia Czerwiec 76, NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Rolników Indywidualnych.

Krajowe obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Gdańsk 2018-08-31

Czterdziestopięcioosobowa delegacja Regionu Ziemia Radomska pod przewodnictwem członka ZR Marka Kiciora uczestniczyła w gdańskich, centralnych obchodach z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

W uroczystościach uczestniczyły także poczty sztandarowe „Solidarności” z naszego Regionu:  Zarządu Regonu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król; KZ w MPK Radom – Tadeusz Brydowski, Piotr Kwiek, Stanisław Krzemiński; MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania – Anna Duda, Marta Chmielewska, Wojciech Nalberski; TKK Pionki – Barbara Jurczak, Krystyna Słyk, Jerzy Białek. Najliczniej reprezentowane były delegacje KZ w MPK Radom  pod przewodnictwem Marka Kiciora,  KZ w SPZPOZ Krychnowice z Jadwigą Poźniak, KZ Straży Miejskiej i Pracowników UM w Radomiu – z Robertem Zuzankiewiczem, oraz TKK Pionki z Markiem Kucem.
– Dzięki zaangażowaniu i dyscyplinie uczestników oraz sprawnej jeździe naszych kierowców do Gdańska dojechaliśmy w samo południe – mówi szef delegacji ZR Marek Kicior. – Po zakwaterowaniu w Sobieszewie mieliśmy czas na przebranie się i przygotowanie do uroczystości. Następnego dnia wróciliśmy do radomia, by wziąć udział w uroczystościach regionalnych organizowanych 2 września przez Zarząd Regionu. Ja ze swej strony mogę tylko szczerze podziękować uczestnikom wyjazdu do Gdańska za ich udział i związkową postawę.

Centralne uroczystości jak co roku rozpoczęły się przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie przeniosły się do Bazyliki św. Brygidy, gdzie odprawiona zostałą rocznicowa msza św., w której uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, przewodniczący Piotr Duda, a także były prezydent Lech Wałęsa. Podczas liturgii dokonano poświęcenia repliki historycznego sztandaru NSZZ „Solidarność”. Uczestnikami mszy św. za ojczyznę byli także członkowie rządu, parlamentarzyści, liczne delegacje „Solidarności” z całego kraju, poczty sztandarowe Związku z różnych stron Polski, prezesi IPN. Byli też weterani „S”, uczestnicy pamiętnych strajków z lata 1980 roku
– Solidarność żyje i to nie przeszłość. To przyszłość, to proces, który trwa. To z solidarności wyrasta i wolność i odpowiedzialność, bo budowana jest na wartościach, którymi są rodzina, ojczyzna, dobro, miłość, braterstwo – w taki sposób mówił w homilii o „Solidarności” i o międzyludzkiej solidarności metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup podkreślił, że to Związkowcy zabiegają o prawa pracownicze, o godność i szacunek dla polskiej pracy. – Kontynuujecie w nowej sytuacji, w Polsce niepodległej, to co przed laty ks. Józef Tischner określił mianem „pracy nad pracą”. Praca trwa.  […] Często się słyszy: odciąć wreszcie ten kupon przeszłości. Tego czynić nie można i tego się nie da. […] trzeba wiedzieć na jakim fundamencie trzeba budować dalej struktury państwa, udoskonalać je, scalać i żyć w harmonii społecznej, nie w konflikcie. „Zło dobrem zwyciężajcie”.
[…] Ponad ćwierćwiecze drogi z Niepodległą, za której moc my wszyscy Polacy ponosimy odpowiedzialność. Wobec kogo? Wobec Boga i historii i o tym trzeba pamiętać. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność. I nikt nie jest zwolniony. Im większe brzemię, tym większa odpowiedzialność. Nikt nie ma wątpliwości, że jesteście bracia z „Solidarności” ważnym, niezbywalnym ogniwem tej drogi ku Niepodległej. Otworzyliście wasze serca na to znamienne tchnienie Ducha Świętego 2 czerwca 1979 roku. Poczęliście odmieniać oblicze polskiej ziemi i zrzucać jarzmo zniewolenia. […]to ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności” wziął sobie za dewizę życia: „nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj”. Te słowa, zaczerpnięte z listu św. Pawła do Rzymian, czytane podczas piątkowej liturgii, stały się swoistym drogowskazem drogi błogosławionego księdza Jerzego oraz jego służby kościołowi, ale i służby ludziom pracy, „Solidarności”. […] ten Związek zobowiązuje do trwania na posterunku służbie Polsce, do czuwania przy Polsce. Trwania stanowczego, niekiedy krytycznego, ale przecież sprawiedliwego i rozważnego, szanującego demokratyczny ład, instytucje życia narodu i ich kompetencje demokratycznie wybrane i o tym trzeba mówić. […] Życie społeczne wymaga harmonii i nie wolno podważać praw i instytucji demokratycznych. Jesteśmy zatroskani o harmonię. Ojczyznę można bowiem porównać do drzewa, które ma co prawda jeden korzeń, ale jego pień się rozszczepia. Wszystkie korzenie wrastają w jeden grunt, chociaż pień się rozszczepia.
Podczas liturgii dołączono do „Ołtarza Ojczyzny” nowy krzyż z Wieliczki, który odsłonili górnicy. Są tam już krzyże z kopalni „Wujek”, z Radomia i z Gdyni. W obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonano też poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność”, będącego repliką sztandaru Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 1980 roku.
Prezydenta Andrzej Duda zebranym w kościele członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” dziękował za to, że wtedy, te 38 lat temu byli i prosił – Zmieniajcie razem z nami Rzeczpospolitą tak, żebyśmy już nigdy więcej nie musieli powtarzać niezrealizowanych sierpniowych postulatów, jak ten dotyczący obniżenia wieku emerytalnego, który został podwyższony wbrew woli większości Polaków. Na szczęście udało się go przywrócić. […] Jak powiedział kiedyś ojciec św. Jan Paweł II: „Solidarność to jeden i drugi. Solidarność to jeden z drugim. Solidarność to jeden za drugiego. Solidarność to znaczy razem, razem myślą, ale razem i czynem. Solidarność to wielka wspólnota.” To właśnie dzięki tak pojmowanej solidarności, która była gigantyczną wspólnotą udało się nam odzyskać wolność. Z tak wielkim trudem, to właśnie dzięki Wam, dzięki wszystkim tym, którzy wtedy mówili „nie”, dzięki wszystkim tym, którzy wtedy mieli odwagę z czystym sercem, nie myśląc o własnych korzyściach, często nie myśląc nawet o własnym bezpieczeństwie, ryzykując więzieniem, prześladowaniami, staliście twardo wierząc w to, że ziszczają się słowa Ojca Świętego Jana Pawła II […] „Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”
W swojej wypowiedzi odniósł się do dyskusji i sporów dotyczących przełomu roku 1989.
– Można się zgadzać z różnymi koncepcjami i różnymi teoriami, ale fakty są takie, że w Polsce nastąpiła w zasadzie bezkrwawa rewolucja. Nie strzelano do ludzi na ulicach, tak jak tutaj w Gdańsku, w Gdyni w 1970 roku. Nie ma dzisiaj dziesiątków setek czy tysięcy krzyży nad mogiłami młodych ludzi, którzy tak jak ja wtedy mieli po 17, 18 lat. I którzy być może byliby gotowi walczyć o wolną Polskę z bronią w ręku. Płacimy jednak za to cenę. I wszyscy mamy tego świadomość. Tą ceną są także choroby, które bez przerwy, choć w coraz mniejszym stopniu drążą nasze państwo od tamtego czasu. Bo jakże nie nazwać chorobą tego, że w Sądzie Najwyższym wciąż orzekają sędziowie, którzy skazywali ludzi niepodległościowego podziemia w czasie stanu wojennego? – pytał prezydent.

Pielgrzymka do  Ziemi Świętej

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że organizowana jest kolejna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Jerzy Krzysztof Kaczkowski – tel. kontaktowy 602304911.
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – 1-7.10.2018 7 DNI
Cena: 1250pln + 430$
W cenę wliczone: transport autokarem z wi-fi na pokładzie; zakwaterowanie z wyżywieniem(śniadanie, obiadokolacja) w hotelach 3 i 4 gwiazdkowych; 1 butelka wody i batonik odżywczy na osobę dziennie; czapki, mapy, certyfikaty i zdjęcia magnetyczne; koszty zwiedzania wg programu; ubezpieczenie KL i NNW TuiR ERV; składka na TFG; podatek VAT.
Dodatkowe opłaty: 200$ - płatne do ręki pilotowi na realizację programu na miejscu, opłaty wjazdowe do miast, parkingi, wstępy do zwiedzanych obiektów, napiwki dla kierowców i obsługi hotelowej.
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  – 8-14.10.2018 7 DNI
Cena: 1260pln + 430$  Dodatkowe opłaty: 200$  j.w.

II posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-07-31

Nietypowo, bo po raz drugi w lipcu, spotkał się na swoim posiedzeniu Zarząd Regionu. Tematem przewodnim posiedzenia było odwołanie wyborcze jakie ZR zgłosili członkowie OZ w PSG sp. z o.o. w Warszawie.

Po powitaniu zebranych i przedstawieniu do akceptacji porządku obrad, przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przekazał głos wiceprzewodniczącemu Krzysztofowi Kośli, który odczytał uchwały ZR podjęte na poprzednim posiedzeniu.
Następnie zajęto się sprawą odwołania wyborczego ws. PSG sp. z o.o. W tej części udział wzięli przedstawiciele tej organizacji zakładowej Romuald Jewuła, Zbigniew Wacnik i Bogdan Lasota., nie było natomiast nikogo z drugiej strony konfliktu i to mimo rozesłanych 10 lipca zaproszeń  do udziału w obradach naszego ZR. 
Pomimo tak jawnych oznak lekceważenia ZR oddał jednak im głos - członek ZR Rafał Szukiewicz odczytał pisma Zbigniewa Dariusza Matuszewskiego (nowowybranego przewodniczącego KZ w PSG) oraz inne pisma kierowane do przewodniczącego ZR Ziemia Radomska.
Potem głos zabrali przedstawiciele OZ składający odwołanie wyborcze od decyzjni RKW Ziemia Radomska. Najpierw wystąpił Romuald Jewuła, który powiedział – W „Solidarności” jestem od lat, ale z taką sytuacją jak w PSG nigdy się jeszcze nie spotkałem. Mimo zaproszenia nasi oponenci nie przyjechali, a są zaledwie 100 kilometrów stąd  na spotkaniu w Warszawie.
Potem Romuald Jewuła przedstawił w skrótowej formie argumenty zbijające tezy z odczytanego wcześniej pisma Z. Matuszewskiego.
Oto one:

- Nieobecność na posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemia Radomska dotyczącego rozpatrywania odwołania od prawomocności wyników wyborów w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w PSG sp. z o.o. w Warszawie kolega Z. D. Matuszewski określił jako niekonieczne i niemożliwe, przyznając kompetencje do rozpatrywania sprawy Zarządowi Regionu Gdańskiego, a odbierając je Zarządowi Regionu Ziemia Radomska - pomimo trwającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji Wyborczej trybu odwoławczego.
- Faktem jest, że Region Ziemia Radomska nie wyrejestrował Organizacji Zakładowej w PSG sp. z o.o., ale należy wskazać, że było to spowodowane trwaniem procedury odwoławczej od wyników i przebiegu wyborów. Należy nadmienić, że został złożony wniosek o wyrejestrowanie nie spełniający wymogów formalnych, ponieważ został skierowany na ręce Przewodniczącego Zarządu Regionu, a nie do Zarządu Regionu, który jest organem rejestrowym. Przypominamy, że taką interpretację prawa wewnątrzzwiązkowego zastosowała również Komisja Krajowa, która unieważniła Uchwały Zarządu Regionu Ziemia Radomska bez rozpatrywania ich pod względem merytorycznym, wskazując jako nieprawidłowe zaadresowanie zawiadomienia przez Zarząd Regionu Ziemia Radomska o rozpatrywanym wniosku skierowanym na ręce Przewodniczącego, a nie Komisji Zakładowej. Nie do przyjęcia jest wskazany przez kolegę Z. D. Matuszewskiego fakt podwójnej rejestracji Organizacji Zakładowej w PSG sp. z o.o., czyli istnienia rejestracji w Regionie Ziemia Radomska i od 17 lipca 2018 roku również rejestracji w Regionie Gdańskim, a to stoi w sprzeczności ze Statutem NSZZ „Solidarność".
- Nieprawdziwy jest zarzut odnoszący się do terminów związanych z procedowaniem trybu odwoławczego. Zastrzeżenia zostały złożone do RKW w terminie do 14 dni od zakończenia wyborów.
- Autor oświadczając w piśmie, że w Organizacji Podzakładowej w Poznaniu zostało wybranych 8 delegatów, a powinno być wybranych 5 delegatów w sposób oczywisty stwierdził, że została złamana Ordynacja Wyborcza. Podobny, odwrotny przypadek miał miejsce w Organizacji Podzakładowej we Wrocławiu, co również wypaczyło wynik wyborczy np. niektórym kandydatom brakowało jednego, dwóch głosów do wyboru na członka Komisji Zakładowej.
- Faktem potwierdzonym jest, że Prezydium nie dopuściło do możliwości zadawania pytań przez delegatów, a to było oczywistym złamaniem zapisów paragrafu 17 pkt 1 Ordynacji Wyborczej.
- Należy zauważyć, że pismo kolegi Z. D. Matuszewskiego nie jest stanowiskiem Komisji Zakładowej, a jedynie osobistą opinią kolegi.

- Jest nam niezmiernie przykro, że dochodzi w „Solidarności” do takiej sytuacji – stwierdził na zakończenie Romuald Jewuła. – My będziemy stać na straży Statutu Związku i Ordynacji Wyborczej. Boli nas to, że część koleżanek i kolegów z OZ w PSG traktuje to wszystko bardzo instrumentalnie i nie po solidarnościowemu. Po coś przecież są nasze przepisy, ordynacja, protokoły, komisje. Nam nawet zabrano prawo głosu w trakcie wyborów, uniemożliwiono zadawanie pytań kandydatom.   
Potem głos zabrał Bogdan Lasota. - Cały konflikt, niepotrzebne podziały zaczęły się 2 lata temu, kiedy ówczesny prezes PSG ogłosił restrukturyzację i zaczął likwidacje zakładów gazowniczych. W dobrej wierze zgodziliśmy się na połączenie komisji zakładowych w jedną dużą, ale doszły do głosu sprawy ambicjonalne i część kolegów zaczęła dążyć do złamania warunków i marginalizacji niektórych zakładów, marginalizacji dużych grup naszych związkowców.
Bogdan Stępiński, przewodniczący KZ w PSG i zarazem członek ZR Ziemia Radomska, negatywnie ocenił działania Komisji Krajowej – KK podjęła uchwałę o przeprowadzeniu mediacji, ale faktycznie nie została ona przeprowadzona - było tylko spotkanie ogólne obu stron, ale nie było rozmów mediatorów, żadnego ustalania zasad kompromisu. Po prostu sprawę zostawiono „w polu”. Naszym zdaniem winę za to ponosi sekretarz KK Ewa Zydorek.
Również Zbigniew Wacnik  powiedział parę gorzkich słów pod adresem  KK i jej sekretarz. – KK nie powinna  być  gronem „urzędników” związkowych. Jakąkolwiek koledzy z ZR Ziemia Radomska podejmiecie dziś decyzję, to i tak oznacza ona , że ktoś przegra. Koleżanka Zydorek może w „Tygodniku Solidarność” mówić o rozwoju związku, a nas się ludzie pytają, co mamy im do zaoferowania, chcą się wypisywać ze Związku, kiedy widzą co się tu dzieje. Przecież zamiast zajmować się sprawami istotnymi, ważnymi, obroną pracowników, musimy tracić czas na rozstrzyganie ambicjonalnych gierek działaczy.
Potem głos w dyskusji zabierali członkowie ZR, m.in. Krzysztof Kośla, Dorota Walczak, Agnieszka Wójcicka, Marek Kicior. Na koniec dyskusji Marek Małysa, prawnik i członek ZR, przedstawił nieprawidłowości w przebiegu wyborów w KZ w PSG sp. z o.o., które przemawiają za uznaniem odwołania wyborczego i unieważnieniem wyborów w PSG.
Po kolejnej dyskusji postanowiono zawiesić obrady w tym punkcie do momentu wyjaśnienia  przez Zarząd Regionu Gdańskiego jednej kwestii – jakim prawem zarejestrowano tam KZ w PSG skoro nigdy nie została ona wyrejestrowana w Regionie Ziemia Radomska. Zobowiązano też przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza do spowodowania wszczęcia prawidłowego postępowania mediacyjnego przez KK.
W głosowaniu przeciw zawieszeniu obrad w tym punkcie głosowało 3 członków ZR Ziemia Radomska , a jeden wstrzymał się od głosu.

W dalszej części obrad ZR zajął się m. in. Organizacją obchodów 38. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz kolejnej pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. 

Koncert w hołdzie Bohaterom Czerwca’76

24 czerwca 2018 r. w Radomskiej Katedrze odbył się koncert „Pamięć i chwała Bohaterom. Radomski Czerwiec'76”, którego gwiazdą był  słynny polski tenor Dariusz Stachura oraz zaproszeni przez niego goście – artyści z teatrów : Wielkiego oraz  Muzycznego w Łodzi.


Dariusz Stachura to artysta klasy światowej. Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej. Zadebiutował w 1989 r. na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi partią Leńskiego w "Eugeniuszu Onieginie" Piotra Czajkowskiego. Do sukcesów artystycznych Dariusza Stachury zalicza się udział w obchodach 100-lecia premiery "Cyganeri"i Giacomo Pucciniego w Turynie w roku 1996. Jako jedyny obcokrajowiec kreował partię Rudolfa na zmianę z Luciano Pavarottim. W 1990 roku został laureatem Konkursu Wokalnego im. Ady Sari. W latach 1999–2003 był solistą opery w Norymberdze.
Zgromadzeni licznie w Radomskiej Katedrze słuchacze mogli napawać się pięknem bardzo urozmaiconego repertuaru koncertu. W programie, który dzielił się na kilka wyraźnie zaznaczonych części znalazły się utwory o charakterze patriotyczno-narodowym (część pierwsza), religijnym oraz ocierające się o bardziej popowo-musicalową konwencję.
Muzyczna podróż przez style i gatunki rozpoczęła się od „Boże coś Polskę”, odśpiewany został Hymn Państwowy i Rota, "Z dawna Polski tyś Królową Maryjo".
Potem słuchacze mogli zachwycić się miedzy innymi „Ave Maria” Cacciniego, „Ave Maria” Donizettiego, „Panis Angelicus” , a nawet tradycyjnym utworem staroirlandzkim „Amazing Grace”. Była też "Pieśń Don Kichota" z  musicalu "Człowiek z La Manchy", "Znaszli ten kraj" czy  "Modlitwa Aleksndra" z opery "Patria" S. Moniuszki.
Nie zabrakło też utworów znacznie mocniejszych nastrojowo i ciemniejszych w swej tonacji, jak  G.F. Haendela "Comfort Ye!"  z "Mesjasza" cz.I,  J.S. Bacha "Quis respexit" i “Magnificat" , A. Stradelli "Pieta signore...". Był też  lżejszy, musicalowy "Pie Jesu" (A. Llloyda Webbera) oraz dobrze znane, swojskie i popularne „Abba Pater", "Barka ".
Nic więc dziwnego, że publiczność nagradzała wykonawców rzęsistymi brawami.
Koncert, któremu patronował Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska odbył się dzięki wsparciu sponsora strategicznego, którym była firma „Häring” oraz innych sponsorów, m.in. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wraz z licznymi nadleśnictwami, , ENEA, PKP Cargo, ZA Kombud SA, ZCB Owczary, Wodociągów Miejskich w Radomiu, MPK Radom, Radkomu, Radpecu, FigAnd, BSw Białobrzegach, BS w Grójcu, SGB PM w Jedlińsku, Fabryki Broni, Biowetu Drwalew, SM „Nasz Dom  „, SM „Budowlani”, RGR SA, Agrosimexu, ZGM „Zębiec”, PRD Zwoleń, ITE w Radomiu oraz licznych gmin dawnego woj. Radomskiego. Partnerem całego przedsięwzięcia była Agencja Rozwoju Przemysłu. 

galeria zdjęć

I posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-07-10

Na swoim pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji zebrał się ZR. Głównymi tematami  obrad były sprawy organizacyjne – wybór członków Prezydium ZR oraz ukonstytuowanie się zespołów problemowych ZR. Jednocześnie na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się nowy skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

W pierwszej części obrad wziął udział ks. kan. Stanisław Sikorski, duszpasterz Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej, który w krótkich słowach przypomniał zebranym o obowiązkach, jakie wzięli na siebie kandydując do ZR oraz poddając się weryfikacji związkowców w trakcie demokratycznego głosowania. Po modlitwie zebrani przystąpili do zwykłego procedowania.

Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz najpierw pogratulował członkom ZR wyboru, a potem przedstawił projekt porządku obrad, który po wniesieniu koniecznych poprawek, przyjęto jednogłośnie.
Pierwszym punktem był oczywiście wybór Prezydium ZR na kadencję 2018-2022.
Zdzisław Maszkiewicz przedstawił kandydatury 7 osób, a następnie po wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie Maria Czerwonka, Dorota Walczak, Stanisław Flis, przystąpiono do głosowania.

Ostatecznie w skład Prezydium ZR oprócz przewodniczącego Zdzisława Maszkiewicza, który dodatkowo objął kierownictwo zespołu ds. interwencji i prawa pracy, weszli: Krzysztof Kośla – jako wiceprzewodniczący i sekretarz ZR, Andrzej Wójcicki – wiceprzewodniczący i szef zespołu ds. organizacyjnych;  Maria Górska – skarbnik i szef zespołu ds. budżetowych; oraz członkowie: Adam Słomka – szef zespołu ds. szkoleń; Marek Kicior – szef zespołu ds. rozwoju związku; Bogdan Stępiński – szef zespołu ds. akcji protestacyjnych. Rzecznikiem prasowym ZR wybrano Rafała Szukiewicza.

Powołano też wspomniane wyżej zespoły problemowe ZR, w skład których oprócz ich przewodniczących weszli:
– zespołu ds. budżetowych: Beata Sułowska, Jerzy Kaczkowski, Dorota Walczak, Wiesław Wabik;
–  zespołu ds. organizacyjnych: Wiesław Rychter, Krzysztof Kośla, Tomasz Głuch, Marek Kicior, Beata Sułowska, Anna Gromisz, Piotr Klonowski;
– zespołu ds. szkoleń: Krzysztof Kośla, Jerzy Kaczkowski, Mirosław Górka, Rafał Szukiewicz, Marek Kicior;   
– zespołu ds. akcji protestacyjnych: Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kicior, Stanisław Flis, Krzysztof Kośla, Andrzej Wójcicki;
– zespołu ds. rozwoju: Agnieszka Wójcicka (wiceprzew.), Marek Kuc (wiceprzew.), Jerzy Kaczkowski, Krzysztof Kośla, Tomasz Głuch;
– zespołu ds. interwencji i prawa pracy: Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Marek Małysa, Bogdan Stępiński, Marek Koszek.
W kolejnej części obrad ZR ustalił terminarz swoich posiedzeń do końca 2018 roku – odbywać się one będą tradycyjnie w trzecie wtorki miesiąca: 31 lipca, 18 września, 16 października, 20 listopada, 18 grudnia. Początek spotkań o godz. 10.00.
ZR udzielił też wytypowanym osobom pełnomocnictw do reprezentowania ZR wobec banków i innych instytucji oraz upoważnień do reprezentowania pracowników oświaty. W dalszej części posiedzenia ZR po raz kolejny zajął się sprawą konfliktu wyborczego w KZ w PSG sp. z o.o., ustalając przy okazji, że kolejne lipcowe posiedzenie ma być poświęcone spotkaniu  z członkami tejże KZ oraz problematyce rozwoju związku i powołani Sekcji Młodych.Omawiano także sprawę organizacji wycieczki związkowej do Budapesztu i  kolejnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. 

Obrady ZR zakończyła informacja o ukonstytuowaniu się Regionalnej Komisji Rewizyjnej w składzie: Jadwiga Poźniak – przewodnicząca, Ewa Derleta i Mirosław Jakuc – dwoje wiceprzewodniczących, Wojciech Nalberski – sekretarz, członkowie – Daniel Dorociński, Krystyna Kapciak, Ewa Studzińska.

22. WZDR REGIONU ZIEMIA RADOMSKA

Ziemia Radomska stawia na młodych i kobiety

27 czerwca w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym Lasów państwowych w Jedlni–Letnisko k. Radomia obradowało 22 Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.  Przewodniczącym Zarządu Regionu kadencję 2018-2022 został wybrany ponownie Zdzisław Maszkiewicz. W składzie nowego ZR  znalazło się aż 7 pań.

W obradach WZDR wzięło udział  72 delegatów. Rozpoczęły się one o godz. 8.30 od krótkiego polowego nabożeństwa, poprzedzonego wprowadzeniem sztandaru ZR i odśpiewaniem hymnu państwowego,  które w sali zjazdowej odprawił duszpasterz Ludzi Pracy ks. Kan. Stanisław Sikorski. W słowie wstępnym przed mszą św., apotem jeszcze raz w homilii, nawiązał on do obchodzonej dwa dni wcześniej 42. rocznicy Radomskiego Czerwca ‘76 i czasów stanu wojennego, mówił o potrzebie jedności i współdziałania Polaków, a zwłaszcza związkowców „Solidarności” w czynieniu wspólnego dobra, wskazując, że to właśnie jest drogą do odniesienia sukcesu w działalności społecznej i publicznej. – Zgoda buduje, a naszą rolą jest przecież pomaganie innym, obrona ich praw, a nie sianie zawiści czy uprawianie polityki – zakończył swoje wystąpienie ks. Sikorski.

Potem głos zabrał reprezentujący Krajową Komisję Wyborczą  Bogdan Osiński, który życzył zebranym owocnych i sprawnych obrad – Bo przecież wtedy i ja będę miał mniej roboty, a rola „nadzorcy” nigdy nie jest przyjemna – zażartował Osiński.

WZDR rozpoczął obrady od standartowych punktów czyli przyjęcia porządku i regulaminu obrad. Wybrano Prezydium WZDR – w składzie: Bogdan Stępiński (przewodniczący), Andrzej Wójcicki, Teresa Jaworska, Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Maria Dusińska (sekretarz); Protokolantów – Danutę Stawińską i Marię Soboń; Komisję Mandatową –  Krzysztof Kośla (przewodniczący) Marek Małysa, Wiesław Wabik; Komisję Skrutacyjną – Zofia Sekułą (przewodnicząca), Artur Molga, Roman Wójcicki, Wojciech Nalberski, Jolanta Brzózek, Barbara Wojtan, Ryszard Cięciara, Marcin Ogórek; Komisję Uchwał i Wniosków –  Piotr Klonowski (przewodniczący), Marek Kicior, Jerzy K. Kaczkowski, Jarosław Kowalski.

Następnie Zdzisław Maszkiewicz (szef RKW) odczytał sprawozdanie Regionalnej Komisji Wyborczej oraz udzielił zebranym skrótowej informacji o działaniach ZR w kadencji 2014-2018, po szczegóły z tejże odsyłając ich do materiałów zjazdowych, które otrzymali przed WZDR. Po tym wystąpieniu Mirosław Gospodarczyk, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie tej komisji oceniające prawidłowość formalną działalności ZR oraz zawierające wnioski oraz sugestie zmian. Sprawozdania zebrani przyjęli jednogłośnie.

Po stwierdzeniu ważności posiedzenia wyborczego – w tym momencie na sali obrad znajdowało się 72 z 85 wybranych delegatów, zebrani przyjęli uchwały ustalające liczebność ZR w nowej kadencji (24 plus przewodniczący ZR), liczebność RKR (7 osób), liczbę tur głosowania (5) oraz liczebność Prezydium ZR (7 członków plus przewodniczący ZR  ).
Potem przystąpiono do wyborów przewodniczącego ZR na kadencję 2018-2022. Zgłoszono jedną kandydaturę – Zdzisława Maszkiewicza.
W trakcie przygotowań kart do głosowania, Maria Górska, która z ramienia ZR zajmowała się tematyką RODO, na prośbę zebranych delegatów udzieliła im szczegółowych informacji z wiązanych z ową dyrektywą europejską i wynikającymi z tego obowiązkami komisji zakładowych.
W przerwach pomiędzy kolejnymi głosowaniami dyskutowano właśnie na ten temat, jak również nad problematyką pozyskiwania nowych, a szczególnie młodych członków Związku.
Zaowocowało to w toku późniejszych obrad podjęciem stanowiska WZDR o utworzeniu Sekcji Młodych.
Wybory przewodniczącego ZR rozstrzygnięto w pierwszej turze – został nim Zdzisław Maszkiewicz, na którego głosowało 64 delegatów. Nieco dłużej trwały wybory do Zarządu Regionu – zgłoszono tam 29 kandydatów na 24 miejsca. Głosowanie rozstrzygnięto 4 turach  
Ostatecznie członkami ZR Ziemia Radomska na kadencję 2018-2022 zostali: Maria Czerwonka, Stanisław Flis, Tomasz Głuch, Mirosław Górka, Maria Górska, Anna Gromisz, Jerzy K. Kaczkowski, Marek Kicior, Piotr Klonowski, Krzysztof Kośla, Marek Kuc, Marek Małysa, Wojciech Mosiołek, Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Andrzej Różański, Adam Słomka, Dariusz Sobczak, Bogdan Stępiński, Beata Sułowska, Rafał Szukiewicz, Wiesław Wabik, Dorota Walczak, Agnieszka Wójcicka, Andrzej Wójcicki. 
Na 24 członków ZR, aż pięcioro zostało wybranych w skład tego gremium po raz pierwszy – Marek Kuc, Anna Gromisz, Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Beata Sułowska, Agnieszka Wójcicka. Warto zauważyć, że dzięki temu prawie 1/3 składu nowowybranego ZR stanowią panie.
Delegaci WZDR wybrali też Regionalną Komisję Rewizyjną – w jej skład weszli: Ewa Derleta, Daniel Dorociński, Mirosław Jakuc, Krystyna Kapciak, Wojciech Nalberski, Jadwiga Poźniak, Ewa Strudzińska; a na sam koniec głosowania delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów – zostali nimi Marek Kicior i Andrzej Wójcicki (trzecim delegatem jest „z automatu” przewodniczący ZR).

22 Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zakończyło się po prawie 10 godzinach obrad. Potem rozpoczęła się część nieoficjalna – wspólna kolacja związkowa, w której menu znalazły się m.in. grillowanie kiełbaski, kaszanka, bigos myśliwski, nawet pieczony dzik, którego delegatom WZDR przekazał poseł-leśnik, nasz kolega związkowy, Dariusz Bąk.

galeria zdjęć

Zazdrościłem wam, że zdobyliście komitet. Nie byliśmy tak skuteczni jak wy!

Obchody 42. rocznicy Radomskiego Czerwca’76

Kilkaset osób – w tym premier RP Mateusz Morawiecki ¬– wzięło udział w obchodach 42. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76. Uczestników nie odstraszyły nawet przechodzące nad miejscem uroczystości ulewne deszcze.

 Centralnym punktem obchodów była, jak co roku, uroczysta msza św. o godz. 18.00  pod Pomnikiem  Radomskiego Czerwca ’76 w Radomiu odprawiona przez ks. Biskupa Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej. W tym roku uczestniczyło w niej kilkuset radomian oraz liczni zaproszeni goście na czele z premierem RP Mateuszem Morawieckim, wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeuszem Majchrowiczem oraz grupą  ministrów rządu RP i Kancelarii Prezydenta – Jadwigą Milewicz, Henrykiem Kowalczykiem, Krzysztofem Tchórzewskim, Łukaszem Szumowskim, Andrzejem Derą, Jackiem Sasinem, Markiem Suskim, Wojciechem Skurkiewiczem i byłym ministrem MON Antonim Macierewiczem, a także posłami i senatorami RP.
Obok nich na honorowych miejscach zasiedli oczywiście Bohaterowie Radomskiego Czerwca’76 – uczestnicy tamtych wydarzeń prześladowani za swoje czyny przez komunistyczne władze PRL.
Udział w obchodach wzięły również liczne poczty sztandarowe, w tym poczty naszego Związku z Regionu Ziemia Radomska, poczet Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, a także poczty z KF Ursusa, ZR Płockiego, ZR Środkowowschodniego którym towarzyszyli delegaci z tych Regionów: Kazimierz Pasternak, Mieczysław Gójski, Krzysztofa Choina, Andrzej Kropiwnicki, Andrzej  Burnat i Andrzej Kierzkowski (Ursus), przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką.
Na placu przed Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 pojawili się także inni goście: władze województwa mazowieckiego, sejmiku mazowieckiego, przedstawiciele sił zbrojnych, policji, straży granicznej, pożarnej, władz Radomia i radomskiej rady miejskiej z przewodniczącym  rady Dariuszem Wójcikiem, samorządów regionu radomskiego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, IPN, leśników oraz sponsorów obchodów, a także Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Sybiraków, harcerzy, przedstawicieli IPN z Lublina i Warszawy, Radomia z prezesem Jarosławem Szarkiem, Państwowej Inspekcji Pracy z Głównym Inspektorem Wiesławem Łyszczkiem i jego zastępcą Andrzejem Kwalińskim.
Szczególne miejsce przy Pomniku Radomskiego Czerwca, w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz orkiestry wojskowej, zajęły z racji na związki z wydarzeniami 1976 r., poczty „Solidarności”: Zarządu Regionu Ziemia Radomska, Zarządu Regionu Płockiego, Komisji Fabrycznej ZM „Ursus”, Komisji Zakładowej Fabryki Broni w Radomiu oraz Stowarzyszenia Radomski Czerwiec. Prowadzącym uroczystości był Paweł Dycht z UM w Radomiu. 

więcej...

galeria zdjęć

Przemówienie Zdzisława Maszkiewicza, Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomskado uczestników uroczystości 42. rocznicy Radomskiego Czerwca'76  

więcej...

List Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego do uczestników uroczystości 42. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 

więcej...

Ciekawy artykuł o procesie  beatyfikacyjnym ks. Romana Kotlarza

Coraz bliżej procesu

Podczas ostatniego zebrania Konferencji Episkopatu Polski biskupi poparli starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza. O kolejnych krokach w tej sprawie mówił bp Henryk Tomasik w Radiu Plus Radom.

TU LINK

Obchody rocznicy Czerwca 1976 r. w Płocku

17 czerwca 2018 r. delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wraz z pocztem sztandarowym ZR (Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Marek Kuc) i pocztem KZ w MPK Radom (Marek Kicior, Piotr Kwiek), wzięła udział w uroczytsosciach 42. rocznicy czerwca 1976 r. w Płocku.

galeria zdjęć

  

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nagrodzony!

W kolejnej edycji organizowanego przez miasto konkursu „Radom Obywatelski” w kategorii „Miejsce Przyjazne Seniorom” kapituła nagrodziła Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska za „szczególną otwartość i przychylność wobec osób starszych”.
W imieniu ZR nagrodę odebrał osobiście przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz.

Ostatnie w tej kadencji!

XXXIX posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

2018-05-29

29 maja odbyło się ostatnie w kadencji 2014-2018 Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – 39. posiedzenie tego związkowego gremium. 

Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a następnie przedstawił im projekt porządku obrad. Następnie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzednich posiedzeń ZR.
Potem odbyła się wielce sympatyczna uroczystość – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wręczył członkom ZR, przedstawicielowi RKR Mirosławowi Gospodarczykowi i pracownikom ZR pamiątkowe publikacje książkowe oraz pisemne podziękowania za pracę na rzecz NSZZ „Solidarność” w kadencji 2014-2018.
Kolejnym punktem obrad było krótkie podsumowanie przebiegu wyborów związkowych w Regionie, którego dokonał wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla. Na dzień 39. posiedzenia ZR wybory odbyły się praktycznie we wszystkich organizacjach naszego Regionu, a zaledwie kilkanaście z nich musiało dokonać jeszcze np. wyboru delegatów na WZD Regionu.
I to właśnie 22. WZD Regionu było następnym tematem posiedzenia ZR. Podjęto stosowne decyzje organizacyjne i finansowe – jednogłośnie. Potem członkowie ZR zajęli się kwestią przygotowań obchodów 42. rocznicy Radomskiego Czerwca’76.  Tu też podjęto odpowiednie uchwały finansowe – jednogłośnie.
Potem zebrani dyskutowali nad informacją skarbnika ZR Marii Górskiej dotyczącą wprowadzenia ujednoliconej dyrektywy europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO) i wymogami owego prawa w stosunku do NSZZ „Solidarność”.
Następnie wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki zdał relację z uczestnictwa delegacji ZR pod jego kierownictwem w radomskich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Omawiano też uroczystości koronacji obrazu MB Szkaplerznej w Warce.
Jerzy K. Kaczkowski i Zdzisław Maszkiewicz  zapoznali też zebranych z przebiegiem pielgrzymki patriotyczno-związkowej do Rzymu i na Monte Cassino.

galeria zdjęć

WZD Sanepidów

Radom 2018-05-17/18

17-18 maja 2018 r. w Radomiu odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ “Solidarność”.

Wybory przebiegały bardzo sprawnie. Przewodniczącą została wybrana na następną kadencję Dorota Walczak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu.
Po wyborach delegaci omówili sytuację w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce.
Dyskutowano nad ustawią z dnia 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, nad brakiem zabezpieczenia środków finansowych na realizację tej ustawy dla pracowników medycznych jak i niemedycznych. Nieobjęcie regulacją płac wszystkich pracowników jest niezgodne z art. 5 ww. ustawy i pogłębia podział między pracownikami.
Obecna podległość Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest głównym powodem różnego podejścia do realizacji ww. ustawy w województwach. Związkowcy opowiadają się za powrotem do struktury sprzed 2010 r.

PIELGRZYMKA NIEPODLEGŁOŚCI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ZIEMIA RADOMSKA 14 – 21.05.2018

CZĘSTOCHOWA -  RZYM – MONTE CASSINO – PADWA -  WENECJA - KAHLENBERG – KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI - WAWEL

galeria zdjęć

WYBRALIŚMY SIĘ (4)

1. Radpec Radom – 14.04. – przewodniczący Michał Hernik
2. MOPS Radom – 14.04. – przewodnicząca Sylwia Skrok
3. PSG Sp. z o.o. Warszawa– 16-18.04. – przewodniczący Zbigniew Dariusz Matuszewski
4. MK przy ZR Ziemia Radomska – 24.04. – przewodniczący Paweł Podlipniak
5. B&M Clothing Company – 10.05.

Święto Konstytucji 3 Maja w Lipsku

2018-05-03

W tegorocznych obchodach trzeciomajowych w Lipsku wzięła udział delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie: Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, członek ZR Wiesław Wabik oraz przedstawiciele TKK Lipsko – Elżbieta Grzeszczyk, Wojciech Dziółko, Marek Fiutek.

XXXVIII posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

2018-04-24

Głównym punktem obrad ZR była po raz kolejny sytuacja związana z  konfliktem w KZ w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a następnie przedstawił im projekt porządku obrad. Następnie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzednich posiedzeń ZR. Przedstawił także krótka relację z przebiegu wyborów związkowych w Regionie. W posiedzeniu uczestniczył jako gość kol. Roman Wawrzyniak (Wrocław) – wiceprzewodniczący KZ w PSG.

Pierwszym punktem obrad była oczywiście sytuacja konfliktowa dotycząca wyborów wewnątrz organizacji zakładowej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Na 35. posiedzeniu Zarząd Regionu podjął uchwałę unieważniającą uchwały i stanowiska podjęte przez KZ w PSG jako niezgodne z prawem wewnątrzzwiązkowym (treść uchwał publikowaliśmy w „Biuletynie”). Okazało się jednak, że pomimo uchwały ZR członkowie KZ w PSG kontynuowali działania zmierzające do zwołania ZZD w PSG.  Znów wystąpił cały szereg niezgodności ze Statutem i Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”. Podejmujący te działania zignorowali chociażby fakt, że działania te po unieważnieniu ich uchwałą ZR są nieważne. Naruszono tryb e-głosowań, tryb składania wniosków i wiele innych ważnych elementów prawa wewnątrzzwiązkowego. Co więcej zwołując i przeprowadzając ZZD próbowano zlikwidować organizacje podzakładowe, zmieniono okręgi wyborcze – dostosowując w ten sposób na siłę strukturę związku do struktury pracodawcy.  Kolejne uchwały unieważniające ZR podjął na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu 30 stycznia br.
Po kolejnych próbach rozwiązania konfliktu – łącznie z poruszeniem tematu w trakcie obrad Komisji Krajowej, członkowie KZ w PSG zdecydowali zwołać WZD OZ w PSG w Suchedniowie na 25-26 kwietnia 2018 r.
O tym wszystkim szczegółowo poinformowali ZR przewodniczący KZ w PSG Bogdan Stępiński i wiceprzewodniczący KZ Roman Wawrzyniak. Omówili dokładnie przyczyny i przebieg konfliktu, a ich informacje uzupełnili przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wraz z wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą. Uwarunkowania statutowe i okołostatutowe nakreślił prawnik ZR Marek Małysa. Członkowie ZR w dyskusji odnieśli się do przyczyn konfliktu – przy czym wielu z nich zgodziło się z członkiem ZR Markiem Kiciorem co do pewnych mankamentów Statutu naszego Związku związanych  ze zmieniającą się stale sytuacją społeczno-ekonomiczną, na które dodatkowo nakładają się pewne niedookreślenia uchwał KK, co uwidoczniło się w przypadku wspomnianego wyżej e-głosowania.
W dalszej części posiedzenia ZR podtrzymał jednogłośnie stanowisko Komisji Zakładowej Pracowników Straży Miejskiej i UM  ws. p. Haliny Pacek oraz podjął decyzję dotyczącą udzielenia pomocy kol. Ewie Bukalskiej.
Zajmowano się też kwestią przygotowań do XXII WZD Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska .

Spotkanie wielkanocne Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” ZM „Łucznik”- 2018-04-09

galeria zdjęć

Spotkanie wielkanocne TKEiR NSZZ „Solidarność” przy ZR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska - 2018-04-04 

galeria zdjęć

WYBRALIŚMY SIĘ (3)

W grudniu 2017 r. rozpoczęły się wybory związkowe w regionie Ziemia Radomska na kadencję 2018-2022. Oto kolejne wyniki – nazwiska wybranych przewodniczących KZ:
1. Oświata Lipsko – Marek Fiutek
2. Oświata Solec – 14 marca – Irena Wojciechowska
3. Zakład. Budżetowy Usług Komunalnych Lipsko – 8 marca – Zbigniew Przybylski
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – 9 marca – Sławomir Nyga
5. OW w III Urzędzie Skarbowym –  9 marca – Edyta Rymarczyk-Duda
6. PZU Zycie S.A Radom – 12-16 marca – Wojciech Zych
7. Oświata Pionki – 12 marca – Jolanta Brzózek
8. Szpital Krychnowice – 15 marca – Przemysław Sasin
9. SANEPID Radom – 15 marca – Dorota Walczak
10. Pogotowie i WSS Radom – 15 marca – Józef Witczak
11. Oświata Kozienice – 15 marca – Dorota Stępień
12. SPZZOZ w Szydłowcu – 16 marca – Maria Czerwonka
13. Poczta Polska Radom –  17 marca – Wojciech Redestowicz
14. Jeronimo Martins Polska S.A – 18 marca  – Sławomir Brych
15. DPS i CUW – 19 marca – Jolanta Panek
16. REAL Radom – 19 marca – Barbara Wojtan
17. MOSIR Radom – 20 marca – Piotr Baran
18. ENEA (d. El. Kozienice) – 20 marca –Wojciech Mosiołek
19. Rejon Wysokich Napięć – 20 marca – Dariusz Woźniak
20. PGE – 21 marca – Andrzej Wójcicki
21. Oświata Szydłowiec – 21 marca – Anna Bąk
22. PSS „Społem” Radom – 21 marca – Jacek Kołodziejski
23. ITE Radom  – 22 marca – Joanna Karaś
24. Radomski Szpital Specjalistyczny  – 22 marca – Teresa Jaworska
25. DPS ul. Struga Radom – 22 marca – Dorota Kwiecień
26. OWKC Pionki – 22 marca – Marek Kuc
27. Oświata Iłża – 22 marca – Anna Mazur
28. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani – 23 marca – Michał Janik
29. MPK Radom – 23 marca – Marek Kicior
30. SM Ustronie – 23 marca – Jerzy Jędrzejewski
31. Faurecia Grójec – 25 marca – Mariusz Biały
32. Nadleśnictwo Zwoleń – 27 marca  – Mariusz Makuch
33. PZU Radom – 27 marca  –Wojciech Zych
34. Oświata Magnuszew – 27 marca – Jolanta Niespodziewańska
35. Fabryka Broni w Radomiu – 27 marca – Zbigniew Cebula
36. RE Grójec – 27 marca – Arkadiusz Dyga
37. ZGM „Zębiec” – 28 marca – Stanisław Socha
38. Gerlach Drzewica – 30 marca – Waldemar Szymański
39. Spółdzielnia Mieszkaniowa Warka – 4 kwietnia  – Piotr Sobolewski
40. MK nr 1 POiW  Radom – 5 kwietnia – Adam Słomka
41.Wodociągi Miejskie w Radomiu – 6 kwietnia – Joanna Daszkiewicz

XXXVII posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

2018-03-26

Głównym punktem obrad ZR były tematy finansowe, co związane było z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.

Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a następnie przedstawił im projekt porządku obrad. Następnie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzednich posiedzeń ZR. Przedstawił także krótką relację z przebiegu wyborów związkowych w Regionie, kładąc nacisk na nadzwyczajne spiętrzenie terminów zebrań wyborczych.
Następnie skarbnik ZR Maria Górska przedstawiła sprawozdanie finansowe ZR za 2017 r., które członkowie ZR zatwierdzili jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad była sprawa upoważnień dla: MK Pracowników Oświaty i Wychowania w Pionkach, MK Pracowników Oświaty i Wychowania w Jedlińsku do reprezentowania związkowców oraz dokonywania czynności formalno-prawnych wobec odnośnych władz oświatowych. Uchwały w tych sprawach podjęto jednogłośnie.
Potem wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla postawił pod  głosowanie sprawę wykreślenia z rejestru ZR organizacji zakładowych w radomskim Pogotowiu oraz Szpitalu na Józefowie w związku z ich połączeniem się w jedną organizację międzyzakładową . Obie uchwały podjęto jednogłośnie.
Następnie Bogdan Stępiński przedstawił dalszy ciąg sprawy KZ w PSG  (pisaliśmy o tym obszernie poprzednio), a przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz omówił kroki ZR ws. zaległości składkowych Komisji Oddziałowej Mesko w Pionkach wobec ZR, które wynoszą już kilkadziesiąt tysięcy zł, oraz działań Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Mesko S.A Skarżysko Kamienna w sposób oczywisty łamiących Statut i Ordynację Wyborczą NSZZ „Solidarność”.
W dalszej części obrad wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla przedstawił członkom ZR przebieg wstępnych prac organizacyjnych Walnego Zebrania Delegatów Regionu, które odbedzie się 27 czerwca 2018 r.

WYBRALIŚMY SIĘ (2)

W grudniu 2017 r. rozpoczęły się wybory związkowe w regionie Ziemia Radomska na kadencję 2018-2022. Oto kolejne wyniki – nazwiska wybranych przewodniczących KZ:
1. Mazowiecki Urząd Celno – Skarbowy, 12.02.2018 - Szymon Kumanowski
2. Oświata Belsk Duży, 15.02.2018 - Teresa Bogdańska
3. Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy, 16.02. - Robert Stanisławek
4. PSP Jedlińsk,  21.02.2018 - Mirosław Górka
5. Hortex Przysucha, 24.02.2018 - Zbigniew Stawicki
6. Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, 26.02.2018 - Ryszard Czupryński
7. PSG, 26-27.02.2018 - Bogdan Stępiński
8. Telekomunikacja Polska S.A., 27.02.2018 - Marek Kowalczyk
9. Oświata Grójec, 27.02.2018 - Krzysztof Wrześniak
10. Urząd Skarbowy w Szydłowcu, 28.02.2018 - Dariusz Strzelecki
11. Nadleśnictwo Dobieszyn, 2.03.2018 - Hubert Sot
12. RSM, 2.03.2018 - Ewa Derleta
13. MONDI Wierzbica, 3.03.2018 - Marek Błasiński
14. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, 5.03.2018 - Robert Szczepanowski

Spotkanie Wielkanocne

Związkowe spotkanie wielkanocne w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - 2018-03-26

26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Zarządu Regionu odbyło się tradycyjne związkowe spotkanie wielkanocne, w którym wzięło udział kilkudziesięciu członków i sympatyków Związku, a także JE bp ordynariusz radomski Henryk Tomasik, wiceminister MON Wojciech Skurkiewicz, posłowie Sejmu RP – Andrzej Kosztowniak, Dariusz Bąk, Leszek Ruszczyk, przedstawiciele samorządów naszego Regionu, organizacji społeczno-politycznych oraz duszpasterz Ludzi Pracy ks. kanonik Stanisław Sikorski.

galeria zdjęć

Ryngraf dla Przewodniczącego ZR - obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 2018-03-01, Kozienice  

Przewodniczący Zarządu regonu NSZZ "Solidarność" Zdzisław Maszkiewicz otrzymał pamiątkowy ryngraf w trakcie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Kozienice 2018 r.
Po rocznicowej mszy św.  w kościele Św. Rodziny w Kozienicach uczestnicy spotkali się  w Sali "Centrum Myśli Jana Pawła II".

galeria zdjęć

XXXVI posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

 2018-02-20

Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a następnie przedstawił im projekt porządku obrad. Na wniosek skarbnika ZR Marii Górskiej wprowadzono do niego zmianę, umieszczając punkt dotyczący zatwierdzenia projektu budżetu ZR na 2018 r. Następnie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzednich - zwykłego oraz nadzwyczajnego - posiedzeń ZR.
Pierwszym punktem obrad były decyzje organizacyjne/ uchwały dotyczące komisji zakładowych: Pracowników Sądownictwa i Telekomunikacji Polskiej S.A. Potem zebrani zajęli się sprawą konfliktu pomiędzy oświatowymi KZ w Belsku a MK w Grójcu oraz sytuacją KZ Pracowników KAS.
Następnie Bogdan Stępiński przedstawił dalszy ciąg sprawy KZ w PSG (pisaliśmy o tym obszernie poprzednio). ZR podjął też uchwałę o zorganizowaniu WZD w PSG do końca kwietnia 2018 r.
W dalszej części obrad wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla przedstawił członkom ZR przebieg wyborów związkowych w organizacjach naszego Regionu.
Dyskutowano też nad rozpoczęciem przygotowań do obchodów 42. rocznicy Radomskiego Czerwca'76.

Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz uhonorowany medalem "Pro Masovia" - Warszawa, 2018-02-15 

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego marszałek Adam Struzik uhonorował medalami pamiątkowym „Pro Masovia” najdłużej pracujących społecznie członków rady.

 Wyróżnienia z rąk marszałka odebrali: Zdzisław Maszkiewicz  reprezntujacy w WRDS NSZZ „Solidarność”, Longina Kaczmarska z Forum Związków Zawodowych,  oraz Jerzy Wiśniewski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, którzy od ponad 15 lat pracują na rzecz rozwoju dialogu społecznego na Mazowszu.

galeria zdjęć

Jacek Jerz – bohater radomskiej „Solidarności”

35. rocznica śmierci

31 stycznia minęła  35. rocznica śmierci Jacka Jerza - współzałożyciela i działacza radomskiej „Solidarności” oraz KPN. I choć jego imię zostało oficjalnie wpisane na listę ofiar stanu wojennego w Polsce, to okoliczności śmierci do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione.

Antoni Jacek Jerz jest postacią wartą przypomnienia, a jego zasługi dla powstania radomskiej „Solidarności” i innych organizacji niepodległościowych są niebagatelne.

Urodził się 11 października 1944 r. w Radomiu, zmarł 31 stycznia 1983 r. Był radomskim działaczem opozycyjnym i niepodległościowym, założycielem i wiceprzewodniczącym MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, twórcą i przywódcą radomskiej Konfederacji Polski Niepodległej oraz członkiem władz krajowych KPN, założycielem i członkiem władz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, delegatem na I Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”
Z wykształcenia technik elektronik, pracował w radomskim oddziale Głównego Urzędu Statystycznego, a następnie na stanowisku kierownika sekcji komputerowej (maszyny liczące „Odra”) Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.
Amerykański historyk David Morgan, tak swego czasu pisał o Jacku Jerzu w swoim artykule:
„Jednym z bardziej interesujących aspektów biografii Jacka Jerza, jest to, że z jego pochodzenia i wczesnych lat młodości w żaden sposób nie można odczytać zapowiedzi jego późniejszej determinacji i zaangażowania społecznego, z których znany był w późniejszej działalności opozycyjnej wobec reżimu komunistycznego.

więcej...

WYBRALIŚMY SIĘ (1)

W grudniu 2017 r. rozpoczęły się wybory związkowe w Regionie Ziemia Radomska na kadencję 2018-2022. Oto pierwsze wyniki – nazwiska wybranych przewodniczących KZ:
6.12. – w Muzeum Wsi Radomskiej – przewodniczącą została Ewa Szczepanowska.
9.12. – Galvo sp. zo.o. s.k. Radom – przewodniczącym został Krzysztof Wasil.
3.01. – TKEiR – przewodniczącym został Marek Siedlecki.
8.01. – w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach – przewodniczącym został Dariusz Bernat.
11.01. – w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach – przewodniczącym został Konrad Sułkowski.
11-15.12. – DPS Wierzbica .
DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu – przewodniczącą została Aleksandra Grochala.
Mlekpol – 18.01.2018 – przewodniczącą została Agnieszka Nowocień.
PSP w Lipsku – 23.01.2018 – przewodniczącym został Przemysław Kawałek.
PSP Zwoleń – 27.01.2018 – przewodniczącym został Andrzej Baryła.
BGŻ w Radomiu – 1-2.02.2018 – przewodniczącą została Dorota Mgłosiek.
ZUS Radom – 6.02.2018 – przewodniczącą została Ewelina Leszczyńska.
PSP Radom  –  7.02.2018 przewodniczącym został Paweł Bartuzi.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu – 31.01.2018 przewodniczącym został Dariusz Pyrgiel.
AUCHAN Radom – 5-6.02.2018 – przewodniczącą została Bernadeta Trybuła.
TKK Pionki – 8.02.2018 przewodniczącym został Zdzisław Maszkiewicz.

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

30.01.2018 r.

Konflikt wyborczy w Polskiej Spółce Gazownictwa i Auchan, niepłacenie składek przez Komisję Oddziałową Mesko SA o/Pionki (dawne ZPS „Pronit”) były bezpośrednią przyczyną zwołania nadzwyczajnego posiedzenia ZR Ziemia Radomska.

Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a następnie przedstawił im projekt porządku obrad – przyjęty jednogłośnie. Wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia ZR oraz decyzje Prezydium ZR.
Pierwszym punktem obrad była sytuacja konfliktowa dotycząca wyborów wewnątrz organizacji zakładowej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Na poprzednim, 35. posiedzeniu, Zarząd Regionu podjął uchwałę unieważniającą uchwały i stanowiska podjęte przez KZ w PSG jako niezgodne z prawem wewnątrzzwiązkowym (treść uchwał opublikowaliśmy w „Biuletynie”). O dalszym ciągu sprawy zebranych poinformował Bogdan Stępiński, przewodniczący KZ w PSG. Okazało się bowiem, że pomimo uchwały ZR członkowie KZ w PSG kontynuowali działania zmierzające do zwołania ZZD w PSG.
Znów wystąpił cały szereg niezgodności ze Statutem i Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”. Podejmujący te działania zignorowali chociażby fakt, że działania te po unieważnieniu ich uchwałą ZR są nieważne. Naruszono poprzednio tryb e-głosowań, tryb składania wniosków i wiele innych ważnych elementów prawa wewnątrzzwiązkowego. Co więcej zwołując i przeprowadzając ZZD próbowano zlikwidować organizacje podzakładowe, zmieniono okręgi wyborcze – dostosowując w ten sposób na siłę strukturę związku do struktury pracodawcy.
Informacje na temat sytuacji prawnej konfliktu i ewentualnych skutków uzupełnili Marek Małysa i Krzysztof Kośla – ten ostatni jako sekretarz ZR przedstawił projekt uchwały ZR unieważniającej uchwały KZ oraz ZZD w PSG (publikujemy ją poniżej).
Uchwałę tę podjęto jednogłośnie.
Kolejnym punktem posiedzenia ZR była sprawa zaległości składkowych Komisji Oddziałowej Mesko w Pionkach wobec ZR, które wynoszą już kilkadziesiąt tysięcy zł, oraz działań Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Mesko S.A Skarżysko Kamienna w sposób oczywisty łamiących Statut i Ordynację Wyborczą NSZZ „Solidarność”. O całej sprawie poinformował zebranych Zdzisław Maszkiewicz. Oprócz zalegania ze składkami, w komisji oddziałowej przeprowadzono wybory związkowe bez wymaganego powiadomienia o tym fakcie Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Ziemia Radomska, która powinna oddelegować swojego przedstawiciela w celu nadzoru przebiegu wyborów.
ZR podjął w tej sprawie uchwałę, którą publikujemy w „Biuletynie”.
Kolejnym punktem obrad była sprawa Komisji Podzakładowej w „Auchan” w Radomiu (dawny „Real”). Pomimo podpisania umowy wewnątrzzwiązkowej w trakcie przejmowania marketów „Real” przez „Auchan” , która regulowała sprawę istnienia i osobowości komisji podzakładowej, Region Mazowsze w ub. r. wprowadził zarząd komisaryczny w Komisji nr 31, który doprowadził do WZD i wyborów, ale w oparciu tylko o delegatów z dawnego „Auchan” bez uwzględnienia reprezentantów „Reali”.
ZR postanowił doprowadzić do wyborów w Komisji Podzakładowej w w „Auchan” w Radomiu.
Ostatnią sprawą, którąa zajmował się ZR na nadzwyczajnym posiedzeniu, był konflikt pomiędzy pracownikami-związkowcami „S” z Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu, a rektorem tejże uczelni.

Uchwała nr 02/01/2018
Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarność”
z dnia 30.01.2018 r
.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska po analizie materiałów i wniosków członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. postanawia stwierdzić nieważność uchwał 104/2018, 109/2018, 110/2018, 111/2018, 112/2018 Komisji Zakładowej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz uchwały nr 1/2018 Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Dla stwierdzenia nieważności uchwał nie jest potrzebne potwierdzenie wszystkich zarzutów. Wystarczy, że został potwierdzony przynajmniej jeden zarzut. W tej konkretnej sytuacji niewątpliwym jest, że w stosunku do uchwały 104/2018 Komisji Zakładowej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. nie zachowano procedury wstępnej e-głosowania zgodnej z uchwałą nr 12/2014 Komisji Zakładowej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
W stosunku do pozostałych wymienionych na wstępie uchwał nie zastosowano procedury głosowania tajnego pomimo skutecznie złożonego wniosku przez wymagane 1/10 uprawnionych.
Nadmienić należy, że skutecznie złożony wniosek o tajne głosowanie nie może zostać pominięty także
w e-głosowaniu, albowiem wynika to wprost z treści § 60 ust. 2 statutu NSZZ „Solidarność” oraz uchwały Komisji Krajowej  nr 17/17 , gdzie dla zachowania tajności głosowania przewidziano głosowanie z e-urną. Dla stwierdzenia nieważności uchwały nr 1/2018  Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. wystarczający jest fakt niepowiadomienia o zebraniu wszystkich uprawnionych delegatów.
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w terminie 7 dni od jej otrzymania.

Uchwała Nr 03/01/2018
Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarność”
z dnia 30.01.2018 r.

Zarząd Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarność” uznaje działania Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Mesko S.A Skarżysko Kamienna za niezgodne ze Statutem i naruszające ordynację wyborczą w zakresie działania Organizacji Oddziałowej NSZZ “Solidarność” w Pionkach.

Komisja Oddziałowa NSZZ “Solidarność” Bumar Amunicja w Pionkach jest zarejestrowana w Regionalnym Rejestrze Organizacji Zakładowych i zgodnie ze Statutem podlega również, jako struktura przepisom wyborczym uchwalonym przez Zarząd Regionu Ziemia Radomska.
Komisja Zakładowa Mesko S.A Skarżysko Kamienna od dnia 01.07.2015 r. łamie przepisy statutowe i uchwały finansowej odnośnie podziału składki związkowej. Komisja od chwili obecnej nie uregulowała należności wskazanych notą księgową Nr 11/2017, na dzień 31.10.2017 r. Pomimo wezwania nie reguluje składki bieżącej.
Zarząd Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarność” chcąc uniknąć otwartego konfliktu wewnątrz związku zwraca się do RKR Regionu Świętokrzyskiego, o przeprowadzenie kontroli w Mesko S.A. Skarżysko Kamienna i w konsekwencji przelanie należnych składek członkowskich Związku z oddziału w Pionkach, na konto Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarność”,  zgodnie z uchwałą finansową Związku.

WYCIECZKA "SOLIDARNOŚĆ" ZIEMIA RADOMSKA TROKI –WILNO – RYGA – KOWNO
19 - 22 kwietnia 2018 r.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska informuje, że organizowana jest wycieczka Troki-Wilno-Ryga-Kowno. 

 ZAPISY :
- MAREK KUC - tel. 576 993 301
- sekeretariat ZR - tel. 483623804

Wpłaty przyjmuje: MAŁGORZATA GODZIŃSKA (48) 362 38 04 wew. 27

 CENA 200 zł +100 EUR. Zaliczka w wysokości 50 EUR i 100 zł. do 15 lutego 2018  r. Pozostała kwota do 15 marca 2018 r.

więcej...

Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska do Ziemi Świętej - 15-21 stycznia 2018 r. 

galeria zdjęć

Spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - 18 grudnia 2017 r.

galeria zdjęć

XXXV posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

16.01.2017 r.

Zebranych powitał wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, przedstawił im projekt porządku obrad – przyjęty jednogłośnie. Posiedzenie ZR, pod nieobecność przewodniczącego Zdzisława Maszkiewicza, poprowadził wiceprzewodniczący Andrzej Wójcicki. 
Wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia ZR – 18.12.2017 r.
Ponownie głównym punktem obrad była sytuacja konfliktowa dotycząca wyborów wewnątrz organizacji zakładowej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Zarząd Regionu podjął uchwałę unieważniającą uchwały i stanowiska podjęte przez KZ w PSG jako niezgodne z prawem wewnątrzzwiązkowym (treść uchwały publikujemy niżej).
Potem ZR podjął kolejną uchwałę tym razem dotyczącą wykreślenia z Rejestru ZR komisji oddziałowej w Praktiker Polska w Radomiu.

Uchwała 01/01/2018

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, po rozpoznaniu wniosku członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG, unieważnia uchwałę KZ nr 95b oraz 103/2018 jako podjęte niezgodnie z regulaminem e-głosowań KZ w PSG, a także stanowiska 1/2018 i 2/2018.

Uzasadnienie
      
Uchwała 95b w sposób oczywisty narusza przepisy regulaminu e-głosowań, a w szczególności § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 pkt 2 lit. a, albowiem żaden z wariantów treści  uchwały nie został zgłoszony przez co najmniej 2 członków KZ lub 2 członków Prezydium KZ lub przewodniczącego KZ. Nawet gdyby choć jeden z wariantów nie spełniał tego warunku, to uchwała nie może być przedmiotem e-głosowania.

Zgłoszenie winno zawierać także wyraźny wniosek o e-głosowanie. Z całą pewnością jest go pozbawiony wniosek zgłoszony jednoosobowo przez Romualda Jewułę, bowiem był wyraźnie kierowany do Prezydium KZ do przedyskutowania, a nie jako projekt do poddania pod e-głosowanie.
E-sekretarz badając dopuszczalność e-głosowania nie powinien takiego wadliwego wniosku w ogóle poddawać pod głosowanie.
Uchwała 103/2018 narusza w sposób oczywisty przepisy, bowiem procedura wstępna w ogóle nie została przeprowadzona, a do głosowania nie wysłano uchwały wszystkim członkom Komisji Zakładowej. W stosunku do stanowisk przyjmowanych w trybie e-głosowania , tj. 1/2018 i 2/2018, także  nie zastosowano procedury wstępnej.
       
Zdaniem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska nastąpiło tu oczywiste przekroczenie uprawnień e-skeretarza poprzez poddanie pod głosowanie wniosku nie spełniającego warunków określonych w §1 ust. 3 i 4 regulaminu e-głosowań, bądź poprzez niestosowanie procedury wstępnej.  W tej sytuacji nie widzimy konieczności bardziej szczegółowego badania sprawy.

Na marginesie należy stwierdzić, że nadużyciem, mogącym w konsekwencji prowadzić do naruszenia §42 ust. 5 Statutu Związku, jest przesyłanie projektów uchwał w imieniu przewodniczącego KZ w sytuacji, gdy przed przesłaniem treści proponowanych uchwał tenże przewodniczący nie otrzymuje od e-sekretarza żadnej informacji w sprawie.

Od niniejszej uchwały przysługuje Komisji Zakładowej odwołanie do Komisji Krajowej w terminie 7 dni od jej otrzymania.

XXXIV posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

18.12.2017 r.
Ostatnie w 2017 r. posiedzenie ZR Ziemia Radomska ponownie zdominowała tematyka związana z wyborami związkowymi.
Wiceprzewodniczący/sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR a następnie przeszedł do omawiania bloku tematów wyborczych.
Tu głównym punktem obrad była sytuacja konfliktowa wewnątrz organizacji zakładowej w PSG pomiędzy komisją zakładową a komisjami podzakałdowymi. Zarząd Regionu podjął jednogłośnie uchwałę popierającą komisje podzakładowe. Dyskutowano o podstawach statutowych podejmowanych w tych kwestiach decyzji i ewentualnych dalszych krokach prawno-organizacyjnych.
Na zakończenie obrad członkowie ZR ustalili, że posiedzenia ZR w 2018 r. - do końca kadencji – odbywać się będą w dalszym ciągu w trzecie wtorki każdego miesiąca.

Wizyta związkowców NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie - 12/13.12.2017 r. 

Późnym wieczorem, a właściwie już nocy z 12 na 13 grudnia 2017 r., dwudziestoosobowa grupa związkowców NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska odwiedziła Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL mieszczące się przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Wycieczkę zorganizowała skarbnik ZR Maria Górska. W jej trakcie uczestnicy zwiedzili teren dawnego aresztu śledczego MSW (byłą to słynna komunistyczna katownia), zapoznali się z jego bogatą ekspozycją pamiątek i eksponatów związanych nie tylko ze stanem wojennym – wszak wycieczka odbywała się w rocznicę tego wydarzenia – ale z całym okresem panowania komunizmu w Polsce i walki Polaków z sowieckim systemem o odzyskanie niepodległości.
W tej muzealnej wyprawie w przeszłość uczestniczyli również min. Antoni Macierewicz, dyrektor IPN dr Jarosław Szarek, prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz liczna grupa osób internowanych w stanie wojennym właśnie w areszcie na Rakowieckiej. 
Podczas pobytu w muzeum wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla przekazał na ręce Jacka Pawłowicza , dyrektora tej placówki, eksponaty związane ze stanem wojennym, które zdeponowali w ZR Henryk Sasim, Jan Magnowski, Maria Stryjska. Najciekawszym z nich była oprawiona w antyramę tkanina z podpisami internowanych w 1981 r. w Białołęce .
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL to jedna z najnowszych placówek muzealnych w Polsce. Iistnieje od niespełna dwóch lat. 29 lutego 2016 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał zarządzenie powołujące do życia tę placówkę. Siedziba Muzeum to teren byłego Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie przy ul. Rakowieckiej 37.
Umiejscowienie przyszłego Muzeum nie jest przypadkowe. Więzienie na Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski, a byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. To właśnie przy Rakowieckiej więziono gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi więziono na Mokotowie również cywili i przedstawicieli kościoła katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka.
Więzienie na Mokotowie nie było tylko miejscem odosobnienia, ale również miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego. Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego przez Rakowiecką przewinęły się tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych. W drugiej połowie lat 80. przy Rakowieckiej więziony był m.in. Józef Szaniawski, ostatni więzień polityczny PRL, który opuścił zakład karny w Barczewie dopiero 22 grudnia 1989 r.
W roku 2019 planowane jest otwarcie Muzeum z nową atrakcyjną i nowoczesną przestrzenią wystawienniczą, jako ośrodka pobudzającego do twórczej refleksji na temat polskiego patriotyzmu i współczesnej historii Polski. Muzeum ma za zadanie pokazać prawdziwą historię Żołnierzy Wyklętych w różnych aspektach, nie opierając się jedynie na akcjach zbrojnych, ale prezentując także współpracę ze społeczeństwem, codzienność służby w leśnym oddziale i tragiczny pobyt w katowniach MBP, który dla wielu działaczy podziemia był ostatnim etapem ich życia. Muzeum pokaże również historię społecznego oporu przeciwko totalitarnemu systemowi po roku 1956. Gość muzeum zostanie przeprowadzony przez historię PRL, pozna nie tylko najważniejsze wydarzenia, ale przede wszystkim historię ludzi, którzy w imię wyższych wartości i miłości Ojczyzny poświęcili całe swoje życie na walkę z okrutnym ustrojem. W muzeum będzie można poznać historię nie tylko opozycjonistów z pierwszego szeregu, ale również tych osób, które do dzisiaj żyją zapomniani przez historię.

galeria zdjęć

Regionalne obchody 36. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, Radom 2017-12-13
Tradycyjnie w samo południe 13 grudnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie – przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Andrzej Wójcicki, Teresa Jaworska - złożyła tradycyjnie wiązankę kwiatów, a także zapaliła znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76. Pamięć o tamtych wydarzeniach razem z delegacją ZR uczciła delegacja Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 na czele z Michałem Musialikiem. Modlitwie przewodniczył kapelan Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej ks. kan. Stanisław Sikorski.

galeria zdjęć

Spotkanie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z Przewodniczącymi Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych i Oddziałowych Regionu - 8 grudnia 2017 r.

Spotkanie odbyło się 8 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52 w Radomiu.Wzięło w nim udział 49 przedstawicieli organizacji związkowych z naszego Regionu.

Tematami spotkania były: wybory związkowe na kadencję 2018-2022 w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i oddziałowych Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, sprawy bieżące oraz działalność Zarządu Regionu od 29.04.2017 (czyli poprzedniego spotkania ZR z przewodniczącymi KZ), sytuacja w zakładach pracy Regionu.
Spotkanie miało dosyć intensywny roboczy charakter. Wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla przedstawił w skrócie założenia ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”, uchwały wyborcze naszego Regionu – skład RKW, skład pełnomocników terenowych, klucze wyborcze obowiązujące w Regionie. Omówił też terminy wyborcze wszystkich szczebli hierarchii związkowej od KZ do KK. Potem zaprezentował zebranym komplety aktualnych dokumentów wyborczych na kadencję 2018-2022 – otrzymali oni wzory do użytku w trakcie wyborów oraz płytę CD z uchwałami regionalnymi i ordynacją wyborczą Związku. Następnie Krzysztof Kośla przypomniał wymogi wyborcze ze szczególnym uwzględnieniem powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem Regionalnej Komisji Wyborczej, by mogła oddelegować na zebranie wyborcze swojego pełnomocnika. Omówiono też wybory do sekcji branżowych na szczeblu regionalnym i krajowym.
Jak poinformował zebranych Krzysztof Kośla orientacyjny termin Walnego Zjazdu Delegatów Regionu to koniec czerwca 2018 r. – po obchodach rocznicy Radomskiego Czerwca’76.
Potem głos zabrała skarbnik ZR Maria Górska przedstawiając w syntetycznej formie stan finansów Regionu, uczulając przy tym uczestników spotkania na fakt, że tylko organizacje zakładowe mające uregulowane składki do ZR mogą liczyć, zgodnie z prawem wewnątrzzwiązkowym, na zatwierdzenie wyników wyborów na nową kadencję przez RKW. Przedstawiła też problem ściągalności składek, ich przekazywanie do KK oraz konieczne inwestycje ZR.
W dalszej kolejności porządku obrad Krzysztof Kośla poruszył też temat rozwoju związku, a Marek Siedlecki z TKEiR problematykę podtrzymywania przynależności związkowej przez związkowców przechodzących na emeryturę.
Następnie wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla zreferował w skrócie działania ZR od 29.04.2016 r. (czyli poprzedniego spotkania z przewodniczącymi KZ) do chwili obecnej.
Potem zebrani dyskutowali o sytuacji w zakładach pracy w Regionie.
Niestety przy tej okazji prawnik ZR Marek Małysa musiał przypomnieć zebranym o bezwzględnej konieczności przekazywania pracodawcy przez organizację związkową kwartalnej informacji o liczebności związku w zakładzie pracy.

Od Redakcji: Refleksja pospotkaniowa

Wedle obowiązujących przepisów prawnych (kodeks pracy, ustawa o związkach zawodowych), pracodawca ma obowiązek współdziałać z zakładowymi organizacjami związkowymi. W ramach obowiązku współdziałania, także zakładowe organizacje związkowe są ustawowo zobowiązane do informowania pracodawcy co kwartał (według stanu na ostatni dzień kwartału w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale), o łącznej liczbie członków organizacji zakładowej, w tym będących pracownikami lub funkcjonariuszami, co ma z kolei bezpośredni związek z zasadami szczególnej ochrony stosunku pracy działaczy związkowych.

Należy podkreślić, że na podstawie art. 25(1) ustawy o związkach zawodowych wspomniany obowiązek informowania przez organizację związkową dotyczy wyłącznie liczby członków a nie imiennie zdefiniowanego wykazu. Pracodawca realizując każdorazowo obowiązek współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi indywidualnych spraw pracowniczych na podstawie art. 30 ust. 2(1) ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 23(2) kodeksu pracy jest zobowiązany w pierwszej kolejności zwrócić się do zakładowej organizacji związkowej czy dany pracownik jest objęty ochroną organizacji związkowej. Dotyczy to również związkowego komitetu założycielskiego jak i międzyzakładowej organizacji związkowej. W odpowiedzi pisemnej (ostrożność procesowa) organizacja związkowa informuje o fakcie czy dany pracownik korzysta z obrony związkowej, bez ujawniania czy jest zrzeszony w danej organizacji związkowej. Ustawodawca każdorazowo indywidualizuje powinność pracodawcy co oznacza, że nie może domagać się od organizacji związkowej imiennego wykazu pracowników zrzeszonych w organizacji związkowej.

„Haczykiem” w całej sprawie jest słowo współpraca – samo słowo już ma w swoim rdzeniu to, że OBOWIĄZUJE OBIE STRONY!!!

Jeśli organizacja związkowa nie spełni owego wspomnianego obowiązku informacyjnego, to pracodawca może przyjąć, że zaprzestała działalności/przestała istnieć, a co za tym idzie postępować jakby faktycznie nie istniała – czyli nie konsultować zwolnień z pracy, jednostronnie wprowadzać regulacje płac, zmiany w układach zbiorowych, regulaminach pracy etc. etc.
Pamiętajmy o tym, bo czasami dla Związku może oznaczać to „być albo nie być”.

galeria zdjęć

Szkolenie członków Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska oraz pełnomocników terenowych RKW - Radom, 2017-12-05

5 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska odbyło się szkolenie członków Regionalnej Komisji Wyborczej Ziemia Radomska oraz pełnomocników terenowych RKW. Szkolenie prowadził członek Krajowej Komisji Wyborczej Waldemar Dubiński. Uczestnicy spotkania zaznajomili się z ostatnimi zmianami w Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność" oraz w sposobach przeprowadzania wyborów i kluczami wyborczymi.

galeria zdjęć

XXXIII posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

21.11.2017 r.

Tematyka związana z wyborami związkowymi w Regionie Ziemia Radomska zdominowała listopadowe posiedzenie ZR.

Tradycyjnie obrady poprowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który przywitał zebranych, a następnie przedstawił porządek procedowania, który zatwierdzono po przyjęciu niezbędnych poprawek. Potem wiceprzewodniczący/sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR.
Następnie wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla rozpoczął omawianie bloku tematów wyborczych. Zarząd Regionu na jego wniosek podjął uchwałę ws. udzielenia zgody na wcześniejsze wybory w komisjach zakładowych w Muzeum Wsi Radomskiej i Galvo sp. z o.o., a także na wcześniejsze wybory z „urną” – jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad były przygotowania do zaplanowanego na 5 grudnia w siedzibie ZR szkolenia członków Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska oraz pełnomocników terenowych RKW, które miał przeprowadzić członek Krajowej Komisji Wyborczej (piszemy o tym w dalszej części „Biuletynu”).
Potem omawiano szczegóły dotyczące spotkania Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z Przewodniczącymi Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych i Oddziałowych Regionu, które miało się odbyć 8 grudnia 2017 r.
Przegłosowano też decyzję o przełożeniu ostatniego w tym roku posiedzenia ZR z 19 na 18 grudnia (2 głosy przeciw, 1 wstrzymujący się).
Kolejnym punktem obrad była uchwała ws. pełnomocnictwa dla Adama Słomki, przewodniczącego Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania, do reprezentowania ww. pracowników w negocjacjach dotyczących spraw płacowych, układów zbiorowych pracy, regulaminów i konkursów.

Następnie ZR zajął się bieżącą sytuacją w zakładach pracy Regionu. Dyskusję w tym temacie rozpoczął Wojciech Mosiołek przedstawiając problemy pracowników Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice). Wspomniał też o wynikach odbywanego kwartalnie spotkania związkowców „Solidarności”, na którym przyjęto stanowisko wspominające m.in. o dyskryminacji pracowników ze względu na sympatie polityczne i przynależność do NSZZ „Solidarność”. Jego informacje poszerzył Andrzej Wójcicki o część dotyczącą podpisania układu zbiorowego w PGE. W związku z nowymi planami restrukturyzacyjnymi zarządu PGE, odziedziczonymi po PO, 18 października został odwieszony spór zbiorowy. Od 1 grudnia do 31 stycznia w PGE będzie przeprowadzane referendum protestacyjne. Kolejne kroki podejmowane będą w miarę rozwoju sytuacji.
Zdzisław Maszkiewicz przedstawił sytuację MZUK Pionki, Stanisław Socha  w ZGM „Zębiec”, a Dorota Walczak w Sanepidzie.  
Dariusz Sobczak omówił problemy pracowników Fabryki Broni, gdzie związkowi po 3 miesiącach negocjacji udało się wywalczyć podwyżki dla pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatki nocne, dodatkowe odprawy. Niestety sprawa kontaktów z zarządem spółki nadal pozostaje bardzo problematyczna – nadal nie udziela on związkom przewidzianych prawem informacji.

Pielgrzymki NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska do Ziemi Świętej oraz "Pielgrzymka Niepodległości" do Włoch

 Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska ogłasza, że  organizowane są dwie pielgrzymki związkowe:
- pielgrzymka do Ziemi Świętej. Termin: 15.01. - 21.01.2018 r.
- "Pielgrzymka Niepodległości" do Włoch RZYM – MONTE CASSINO. Termin 14 – 21.05.2018 r.

Zapisy przyjmuje Jerzy K. Kaczkowski - koordynator pielgrzymki, tel. kontaktowy 602304911. Chętnych do wyjazdu - zwłaszcza na pielgrzymkę do Ziemi Świętej prosimy o jak najszybszy kontakt z koordynatorem.

PROGRAM PIELGRZYMEK -więcej...

Przewodniczący Zarządu Regionu uhonorowany z okazji Święta Niepodległości

Przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Maszkiewicz został 11 listopada br. uhonorowany dyplomem starosty szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego – „za wierność ideałom „Solidarności”, za zaangażowanie i dbałość o sprawy ludzi pracy i ich potrzeby, za świadectwo i osobisty przykład wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i pamięci o naszej historii. Za troskę o dobro wspólne jakim jest Polska”  czytamy w treści dyplomu.

Obchody/Rocznice/Wydarzenia

1. Obchody 33. rocznicy śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

19 października w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie związkowcy „Solidarności” z całej Polski upamiętnili 33. rocznicę śmierci swojego kapelana. Na rocznicowej mszy świętej obecna była delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie Kazimierz Staszewski i Marek Kicior wraz z pocztem sztandarowym ZR – Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król, oraz poczty: KZ w MPK Radom, KZ w Mesko o. Pionki (d. „Pronit), KZ Termowent Radom, TKK Pionki.
Nabożeństwo pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej Piotra Jareckiego rozpoczęło bicie dzwonu „Jerzy”, znajdującego się nieopodal grobu męczennika. W homilii bp Jarecki przypomniał, że w swoich naukach ks. Jerzy zalecał, byśmy nigdy nie zawierali niedozwolonych kompromisów. Wierni oddali hołd znajdującym się w świątyni relikwiom błogosławionego.
Przez cały dzień wartę honorową przy grobie męczennika pełniły poczty sztandarowe z „Solidarności”.

2.Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 2017.11.11.

- 9.11.2017 r. – Szydłowiec. Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wraz z pocztem sztandarowym ZR (w składzie Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król) oraz przewodniczący NSZZ Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska  Tomasz Świtka wzięli udział w uroczystościach rocznicowych w PSP im. WOP w Szydłowcu.
- 11.11.2017 r. – Radom. Wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki, wraz z pocztem sztandarowym ZR w składzie: Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król, wziął udział w uroczystościach NŚN w Kościele Garnizonowym w Radomiu.
- 11.11.2017 r. Pionki delegacja NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, Mariusz Trzmielewski, Józef Monkosa, Marian Zaręba, Marek Kuc, Zofia Sekuła oraz poczty sztandarowe TKK Pionki i KZ w Mesko o. Pionki (d. „Pronit) wzięli udział w uroczystościach rocznicowych.

- 11.11.2017 r. – Mariówka. Na uroczystościach rocznicowych zorganizowanych przez dr. Ryszarda Roszczyka nasz Związek reprezentowali: przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, Maria górska, Józef Monkosa, Marek Kuc, ks. kan. Stanisław Sikorski.
- 11.11.2017 r. – Drzewica. Tego dnia odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „Solidarność”, do kościoła pw. Św. Łukasza w Drzewicy, a następnie obchody NŚN na Placu Wolności w Drzewicy. W uroczystościach udział wzięli: przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, Józef Monkosa, Marek Kuc, Waldemar Szymański, członkowie KZ w drzewickim Gerlachu/Gerpolu.

galeria zdjęć

Odznaczenie, w trakcie 32. posiedzenia ZR NSZZ "Solidarność Ziemia Radomska, kol. Józefa Grzegorza Małaśnickiego, członka NSZZ "Solidarność", wójta gm. Głowaczów, Brązowym Krzyżem Zasługi  - Radom,  2017-10-17

galeria zdjęć

XXXII posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

17.10.2017 r.

Obrady prowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który przywitał zebranych, a następnie przedstawił porządek procedowania, który zatwierdzono po przyjęciu niezbędnych poprawek. Potem wiceprzewodniczący/sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR.
Następnie wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla omówił działania Zarządu Regionu oraz podsumował najważniejsze problemy zakładów pracy i związkowców naszego Regionu w okresie od 19 września 2017 r. do 16 października 2017 r. Jego informacje uzupełnił Marek Małysa, który powiadomił członków ZR o utworzeniu nowej organizacji zakładowej w firmie Galvo sp. z o.o. przy ul. Kozienickiej w Radomiu. Liczy już ona 37 członków, a przewodniczącym KZ został wybrany Krzysztof Wasil.
Kolejnym punktem obrad były przygotowania do spotkania Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z Przewodniczącymi Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych i Oddziałowych Regionu, które odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52 w Radomiu, oraz tradycyjnego spotkania opłatkowego (18 grudnia).
Podjęto też odpowiednie uchwały finansowe w tej sprawie.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Dorota Walczak przedstawiła sytuację pracowników Sanepidów (szerzej o tym w dalszej części „Biuletynu”) oraz innych pracowników służby zdrowia, a zwłaszcza kwestię nierówności w podwyżkach dla określonych grup zawodowych.
Potem Dariusz Sobczak omówił problemy pracowników Fabryki Broni, wyjaśniając medialno-propagandowe przekłamania dotyczące 500-milonowego kontraktu na produkcję 53 tys. karabinów, w tym kwestię tego, że kontrakt ma być „odnawiany” co rok, kredyt został zaciągnięty na park maszynowy – a odnowienia może nie być, nawiązał też do braku dialogu związku z prezesem FB, który samowolnie zmienił regulamin i harmonogram pracy oraz nie udziela ustawowo zagwarantowanych informacji Radzie Pracowników, i o zatrudnieniu w FB „30 Misiewiczów” z wysokimi wynagrodzeniami przy jednoczesnym braku certyfikatu dla FB na produkcję najnowocześniejszej broni MSBS.
Adam Słomka omówił sytuację w oświacie (piszemy o tym szerzej w „Biuletynie”), Andrzej Różański w przysuskim „Horteksie”, zaś Wojciech Mosiołek przedstawił problemy pracowników Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice), a Stanisław Socha załogi ZGM „Zębiec”. Następnie Marek Kicior i Piotr Klonowski poinformowali zebranych o trudnej sytuacji MPK Radom i jego załogi.
W trakcie posiedzenia ZR został też odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w imieniu Prezydenta RP kol. Grzegorz Małaśnicki, członek NSZZ „Solidarność” pełniący  obecnie funkcję wójta gminy Głowaczów.

Wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła pw Narodzenia NMP Panny w Rozniszewie - 2017-10-15 

galeria zdjęć

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

2-3 października 2017 r. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska odbyło się dwudniowe szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy.

Wzięli w nim udział związkowcy komisji zakładowych z DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ZNTK w Radomiu, SPZZPOZ w Pionkach, Biella Szydłowiec, PP Poczta Polska w Radomiu, Wodociągów Miejskich w Radomiu, Browarów Warka, Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu, ITE Radom, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, radomskiej Oświaty.
Zajęcia prowadzili - regionalny koordynator ds. BHP dr Józef Witczak oraz Radosław Łuczak, starszy inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia poświadczające jego ukończenie.-

galeria zdjęć

XXXI posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

19.09.2017

Sprawy organizacyjne związane z pikietą przeciw działaniom Komisji Europejskiej ws. ponownego obniżenia w Polsce wieku emerytalnego oraz przygotowania do obchodów 33. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność” były głównymi tematami comiesięcznego posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Obrady prowadził wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki, który przywitał zebranych, a następnie przedstawił porządek procesowania, który zatwierdzono po przyjęciu niezbędnych poprawek. Potem wiceprzewodniczący/sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR.
Następnie wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla omówił działania Zarządu Regionu oraz podsumował najważniejsze problemy zakładów pracy i związkowców naszego Regionu w okresie od 21 czerwca 2017 r. do 18 września 2017 r.
Potem ZR zajął się sprawami związanymi z przygotowaniami do obchodów 33. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”. Omówiono kwestie związane z uczestnictwem delegacji Regionu Ziemia Radomska w uroczystościach na tamie we Włocławku (18 października) i w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (19 października).
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Maria Czerwonka w dosyć emocjonalnym tonie skomentowała sytuację pracowników służby zdrowia, a zwłaszcza kwestię nierówności w podwyżkach dla określonych grup zawodowych. Jej informację uzupełnił Stanisław Flis, który przedstawił sprawy związane z walką o poprawę sytuacji ekonomicznej ratowników medycznych.
Potem Andrzej Wójcicki omówił problemy pracowników sektora energetycznego – PGE. Tam udało się wynegocjować, a następnie podpisać z pracodawcą dziesięcioletni układ zbiorowy, który ma w istotny sposób zabezpieczyć interesy pracownicze – układ dotyczy ponad 10800 pracowników, a jeśli doliczyć do tego nieco wcześniej podpisane porozumienie w PGE Bełchatów, obejmuje ponad 40000 osób. Informacje o sytuacji energetycznej w regionie uzupełnił Wojciech Mosiołek, przedstawiając sytuację pracowników Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice).

35. Pielgrzymka Ludzi Pracy  na Jasną Górę - Częstochowa, 2017-09-16/17

16-17 września odbyła się Ogólnopolska 35. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pod hasłem „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia” do Częstochowy przybyły tysiące związkowców „Solidarności” z całej Polski. W peregrynacji uczestniczyli jak co roku także związkowcy NZZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Radomska.

Pierwszego dnia pielgrzymki nasz Region reprezentowała delegacja z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, pocztem sztandarowym ZR w składzie – Krzysztof Kośla, Wojciech Dziółko, Wiesław Rychter, pocztem sztandarowym KZ w MPK Radom – Tadeusz Brydowski, Kazimierz Staszewski. Wzięli oni udział w m.in. w Pasterce i nocnym czuwaniu.
Drugiego dnia (w niedzielę) dołączyły do nich poczty sztandarowe – TKK Pionki, KZ w Mesko o. Pionki (d. Pronit), KZ w Terwmowencie Radom, KZ w Fabryce Broni, KZ w ZGM „Zębiec”, MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu – wraz z prawie stuosobową grupą pielgrzymów-związkowców TKEiR, „Zębca”, POiW, Fabryki Broni, KM i „Mesko” z Pionek.
Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była niedzielna uroczysta suma. Przed nabożeństwem związkowców przywitał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Podkreślił, że ich doroczne modlitewne spotkania na Jasnej Górze są wypełnieniem testamentu kapelana „Solidarności” bł. księdza Jerzego Popiełuszki, inicjatora pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. – Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje – to słowa św. Jana Pawła II, słowa, które były w sercu bł. ks. Jerzego, bo Ojczyzna kosztuje. Błogosławiony ksiądz Jerzy oddał za nią życie. My ludzie „Solidarności” na co dzień realizujemy jego testament, a także testament roku 80-tego, tych wszystkich porozumień, które zostały spisane, a nie wypełnione – mówił przewodniczący KK.

więcej...

galeria zdjęć 1

galeria zdjęć 2

Pikieta pod hasłem "NASZE PRAWO - NASZ WYBÓR" - Warszawa, 2017-09-16

O polskie prawo do niższego wieku emerytalnego

Kilka tysięcy osób demonstrowało 16 września przed siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie przeciwko ingerencji urzędników z Brukseli w sprawę obniżenia wieku emerytalnego w Polsce.

W manifestacji wzięli udział związkowcy „Solidarności” z całego kraju. Demonstranci przywieźli ze sobą transparenty, na których widniały hasła: „Wiek emerytalny. Nasze prawo, nasz wybór” i „Polska szanuje polskie kobiety”.
Region Ziemia Radomska reprezentowała kilkunastoosobowa delegacja z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącym ZR Krzysztofem Koślą, członkiem KK Kazimierzem Staszewskim, Wiesławem Rychterem, Wojciechem Dziółka z TKK Lipsko  oraz członkiem Prezydium ZR Markiem Kiciorem i związkowcami z KZ w MPK Radom.
– Ta pikieta przed siedzibą Przedstawicielstwa KE w Warszawie (przy ul. Jasnej – przyp. PP) jest dzisiaj po raz pierwszy, ale najprawdopodobniej, nie ostatni. Zorganizowaliśmy ją, bo biurokraci z Komisji Europejskiej mają czelność mówić, o tym, że Polki są dyskryminowane, co jest kpiną i nieporozumieniem – mówił przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podczas manifestacji.

więcej...

galeria zdjęć

3. Piknik Związkowy NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - Nieznamierowice 2017 - 2017-09-09 

Pożegnanie lata z „Solidarnością”

Około 100 związkowców z Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” wraz z bliskimi świętowało 37. rocznicę powstania naszego Związku na pikniku, który odbył się w sobotę 9 września w Nieznamierowicach.

Tradycyjnie gospodarzem solidarnościowego pikniku był ponownie Tomasz Świtka, przewodniczący NSZZ „S” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. To na należącym do niego terenie nad Drzewiczką odbywało się związkowe spotkanie.
W tym roku frekwencja był min imanie niższa – deszczowa pogoda w dni poprzedzające piknik wyraźnie speszyła niektórych związkowców, a tymczasem w sobotę 9 września pogoda w Nieznamierowicach była wspaniała – prawdziwe pożegnanie lata. 
Na miejsce zabawy związkowcy dotarli autobusami, które podstawiono na parkingu ZR. Tak samo powrócili potem do Radomia.
Uczestników pikniku powitał serdecznie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla. Po tej „oficjalnej” części rozpoczął się piknik związkowy z grillem oraz dyskoteką na świeżym powietrzu. Muzykę taneczną zapewnił nam jak co roku nasz związkowy DJ Marek Kicior.
Kilka osób wzięło też udział w spływie kajakowym. W tym roku współzawodnictwo miało nieoficjalny i bardziej rekreacyjny charakter – bez nagród, miejsc i werdyktów.
Kajakarze, i uczestnicy związkowej zabawy tanecznej nadwątlone siły krzepili smakowitym jedzeniem z grilla (a menu było całkiem bogate).
Piknik trwał do późnych godzin wieczornych.

galeria zdjęć

 Pikieta w Warszawie !!! 

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska informuje, że16 września 2017 r.organizowany jest wyjazd na pikietę pod hasłem "NASZE PRAWO - NASZ WYBÓR" w obronie przywróconego wieku emerytalnego.Zbiórka uczestników - godz. 9.00, parking przed budynkiem ZR przy ul. Traugutta 52.  

Pikieta odbędzie się w Warszawie przed siedzibą KE przy ul. Jasnej 14-16 (na rogu ul. Jasnej i Świętokrzyskiej). Początek godz. 12.00. 

List Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego do uczestników regionalnych radomskich obchodów 37. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"

więcej...

Regionalne obchody 37. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" - Radom, 2017-09-03

3 września w Radomskiej Katedrze odbyły się obchody 37. rocznicy powstania naszego NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyli w nich liczni członkowie i sympatycy naszego Związku. 

Obchody rozpoczęły się 3 września o godz. 12.30 tradycyjną rocznicową mszą św. w Radomskiej Katedrze. Przed mszą św. okolicznościowe wystąpienie wygłosił przewodniczący Zarządu regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz, który tak zwrócił się do zgromadzonych:
[…] Spotykamy się dziś, by obchodzić 37. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, naszego Związku, związku, który odmienił oblicze Europy i przyniósł Polsce tak upragnioną niepodległość.
Te 37 lat zmieniło nasze spojrzenie na wydarzenia sierpnia 1980 roku w Polsce, ale jednego nie mogło zmienić: skandowane wtedy przez niezliczone rzesze Polaków i wypisywane na murach, drukowane w ulotkach hasło „nie ma wolności bez Solidarności” to jedna z tych prawd, które nie podlegają weryfikacji przez czas, ba, okazują się nadal aktualne. I nie ma znaczenia czy mówiąc „solidarność” mamy na myśli nazwę związku zawodowego czy też zwykły ludzki odruch wspólnoty losu i dążeń – skutek jest ten sam. Jakże trafnie przewidział to św. Jan Paweł II, wielki Papież Polak, kiedy w trakcie swoich pielgrzymek do kraju – wtedy jeszcze pozostającego pod komunistycznym władaniem – nawoływał nas cytując Ewangelię: „jedni drugich brzemiona noście”. Bo „Solidarność” to wspólnota i troska o drugiego człowieka – kolegę z pracy, związkowca, i współdziałanie.
Radomska „Solidarność” przez te 37 lat mierzyła się z różnymi wyzwaniami – od stanu wojennego i delegalizacji, aż po odzyskanie przez Polskę niepodległości i wyzwania związane z transformacjami społeczno-gospodarczymi ery nowego kapitalizmu. I nie ukrywamy, że wielokrotnie zawiedliśmy się na rządzących, często wywodzących się z naszych solidarnościowych szeregów, którzy przekształcając gospodarkę, prywatyzując zakłady i fabryki, likwidując je często w bezmyślny sposób w bolesny sposób nadużywali zaufania popierających ich członków NSZZ „Solidarność”.
Dziś znów, my związkowcy „Solidarności”, wychodzimy co i rusz na ulicę, by upominać się o dobro wszystkich Polaków. Całkiem niedawno, niespełna trzy lata temu  protestowaliśmy na ulicach Warszawy, pod Sejmem, pod Pałacem Prezydenckim przeciwko krzywdzącemu wszystkich  polskich pracowników podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia. Demonstrowaliśmy w obronie praw pracowniczych pracowników z naszego Regionu – organizując duże manifestacje w Radomiu, w tym i słynną akcję z pomnikiem „złotego Donka”, oraz protesty Pionkach, Grójcu, Szydłowcu.
Wywalczyliśmy też po wielu latach i szeregu przeprowadzek naszą związkową siedzibę, miejsce, gdzie możemy się spotykać i w którym nasi członkowie zawsze mają zapewnione wsparcie oraz pomoc. To nasza codzienna praca, nasza walka o ludzi pracy.
NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska od początku walczyła także o to, by uczestnicy Radomskiego Czerwca ’76 zostali zrehabilitowani, by przywrócono im godność i należne miejsce w polskim społeczeństwie.
W piątą rocznicę naszego radomskiego protestu, w 1981 r., dzięki wysiłkom MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska poświęcono kamień węgielny pod pomnik Radomskiego Czerwca’76.  I choć w 1981 r. nie udało się wywalczyć pełnej rehabilitacji uczestników radomskiego protestu i nie można było ich publicznie nazwać bohaterami  - na kamieniu węgielnym widnieją bowiem zaledwie słowa  o „Ludziach skrzywdzonych  w związku z robotniczym protestem” – to ten kamień stał tu, u zbiegu ulic Żeromskiego i 1 Maja ( dziś 25 Czerwca), jako widomy znak, stale przypominający komunistom, że polskie społeczeństwo jest przeciw nim, a ich władza nie będzie trwała wiecznie.
4 czerwca 1989 r. nasze kartki wyborcze przygniotły ich swym ciężarem i pozbawiły władzy.           
To dzięki kolejnym staraniom NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Czerwiec ’76 po 1989 r. zaczął odzyskiwać swoje znaczenie w najnowszej historii Polski. Działania w celu przywrócenia godności Ludziom Czerwca podjęła „Solidarność” Ziemi Radomskiej, powołując Komisję Rehabilitacyjną. Zbierano relacje, dokumenty i zdjęcia, a następnie wydano książkę, która do dziś jest niezastąpionym źródłem wiedzy o Radomskim Czerwcu. W listopadzie 1995 r., dzięki staraniom „Solidarności” i życzliwości ówczesnego prokuratora wojewódzkiego Wiesława Warchoła, zaczęto dochodzenia ws. „ścieżek zdrowia” i innych prześladowań, jakie reżim komunistyczny stosował wobec uczestników Radomskiego Czerwca, oraz ws. śmierci ks. Romana Kotlarza.
Walkę o przywrócenie godności bohaterom Czerwca’76 oraz zadośćuczynienie im za lata prześladowań „Solidarność” Ziemia Radomska toczyła dalej. Gdy w 1997 r. w wyborach zwyciężyła AWS podjęliśmy starania, by sejm RP przyjął stosowne regulacje prawne przy okazji nowelizacji  ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Wtedy nie udało się jeszcze tego przeprowadzić, ale rząd Jerzego Buzka , na wniosek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, przygotował 10 wniosków kasacyjnych dotyczących osób niesłusznie skazanych za uczestnictwo w wydarzeniach Radomskiego Czerwca. Warto przypomnieć, że wnioski te przygotowano z pomocą ówczesnego ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, a wyroki te zostały skasowane przez kolejnego ministra sprawiedliwości Stanisława Iwanickiego.
Kolejny etap naszej walki o przywrócenie godności bohaterom Czerwca’76 rozpoczął się  po zwycięstwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw, w 30. rocznicę Radomskiego Czerwca, premier RP Kazimierz Marcinkiewicz, w trakcie odsłonięcia tablicy pamiątkowej, tu przy pomniku, zadeklarował a następnie przyznał 500 tysięcy zł tytułem wsparcia dla Ludzi Czerwca.  Potem, kolejny premier Jarosław Kaczyński, przeforsował w sejmie RP nowelizację ustawy, którą na wniosek  NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przygotowała p. poseł  Marzena Wróbel. 19 września 2007 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał ją , przywracając tym samym cześć i godność Ludziom Czerwca 1976 r., a także dając im po tak wielu latach możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie moralne i finansowe za lata krzywd i prześladowań.
Możemy śmiało powiedzieć, że radomska „Solidarność” wypełniła zadanie, które sama sobie wyznaczyła i doprowadziła do pełnej rehabilitacji prawnej, a także przywrócenia godności bohaterom Radomskiego Czerwca ’76, a także ich kolegom z Ursusa i Płocka.
Udało nam się zachęcić naszych radomskich Bohaterów Czerwca, którzy przy naszym wsparciu założyli własne Stowarzyszenie Czerwiec’76, by pomagać sobie nawzajem i chronić pamięć tamtych dni.
A finałem tego były jakże doniosłe obchody 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76, które dzięki wysiłkom organizacyjnym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Stowarzyszenia Czerwiec’76 i władz miasta Radomia pokazało całej Polsce znaczenie radomskich wydarzeń. Wysiłki te zostały docenione - 40. rocznica Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76 została uznana za Wydarzenie Historyczne Roku 2016 w plebiscycie zorganizowanym przez Muzeum Historii Polski!
[…] Te 37 lat działalności naszego Związku zobowiązuje nas do dalszego działania, do walki o dobro pracownicze i do stałego nawoływania o międzyludzką solidarność w naszej Ojczyźnie.[...]
Po wystąpieniu przewodniczącego ZR duszpasterz ludzi pracy ks. kanonik Stanisław Sikorski odprawił mszę św. oraz wygłosił homilię, w której przywołał słowa kazań ks. Piotra Skargi o potrzebie służenia dobru wspólnemu i ojczyźnie.
W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe: Zarządu Regionu  (Wiesław Rychter, Kazimierz Karczewski, Marian Byzdra), KZ w ZGM „Zębiec”, MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu, TKK Szydłowiec, TKK Pionki,  NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska, Stowarzyszenia Czerwiec ’76 , KZ w Fabryce Broni w Radomiu, KZ w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice). W liturgii słowa uczestniczyli Marek Szary i Rafał Szukiewicz. Warto odnotować, że jedynym parlamentarzystą z radomskiego uczestniczącym osobiście w naszych uroczystościach był poseł Robert Mordak. List skierowany do uczestników uroczystości przekazał też na ręce przewodniczącego ZR marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Po mszy św. delegacja Zarządu Regionu – przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, skarbnik ZR Maria Górska oraz Marek Szary i Wojciech Dziółko; prezydent Radomia Radosław Witkowski; delegacja Stowarzyszenia Czerwiec’76 z prezesem Stanisławem Kowalskim; delegacja MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu; poseł Robert Mordak; złożyli kwiaty pod Krzyżem Solidarności na placu katedralnym.
Po oficjalnej części uroczystości w siedzibie ZR odbyło się tradycyjne spotkanie rocznicowe.

galeria zdjęć

Obchody 37. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" - Gdańsk, 2017-08-31/2017-09-01

Kilka tysięcy osób – członków oraz sympatyków NSZZ „Solidarność” – wzięło udział w obchodach 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku – uroczystej mszy św. w bazylice św. Brygidy, koncelebrowanej przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia, a następnie przemarszu ulicami Gdańska pod bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów.

W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Regionu – kilkunastoosobowa delegacja z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, Wojciechem Dziółko z TKK Lipsko oraz pocztem sztandarowym ZR w składzie: Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Marek Kuc.

– To wy stanowicie ostatnie ogniwo zmagań pokoleń o wolność, niepodległość i solidarność – zwrócił się do związkowców w homilii metropolita gdański, który przypomniał słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II 11 czerwca 1987 r. w Gdyni: „Solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa”.
Wcześniej list od prezydenta Andrzeja Dudy, który tego dnia uczestniczył w obchodach rocznicy Zbrodni Lubińskiej na Dolnym Śląsku, odczytał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha. „Ideały „Solidarności” są ciągle aktualne i ciągle inspirujące. Solidarnościowe przesłanie powinniśmy traktować jako etos założycielski, fundament wolnej Polski. Niepodległa, silna, sprawiedliwa Rzeczpospolita stanie się urzeczywistnieniem marzeń Polaków, gdy w powszechnym odczuciu wesprze się na takich podwalinach jak dobro wspólne, podmiotowość obywateli, równość szans, poszanowanie praw pracowniczych, dialog społeczny czy zrównoważony rozwój. Tego właśnie domagała się „Solidarność”. To jest sednem państwa działalności związkowej. I to powinno znaleźć spełnienie” – napisał do organizatorów i uczestników gdańskich uroczystości prezydent.
W mszy św. uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Dośla, byli przewodniczący Związku Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, parlamentarzyści i samorządowcy. Po zakończeniu eucharystii oficjalne delegacje i związkowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem ks. prałata Henryka Jankowskiego.
Wiązanki kwiaty dziesiątki delegacji złożyły również przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

List Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej, do uczestników uroczystości z okazji 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Drodzy przyjaciele!
31. sierpnia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w całej Polsce obchodzi swoje urodziny - rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. W tym roku w sposób szczególny w Lubinie, gdzie 35. lat temu komuniści dopuścili się zbrodni. Od milicyjnych kul zginęło trzech naszych kolegów, a kilkanaście osób zostało rannych. Ponieśli ofiarę, bo w pokojowej manifestacji upomnieli się o sierpniowe postulaty. Te same, o których dzisiaj niewielu chce pamiętać, choć wielu chce je świętować !
Dla „Solidarności” postulaty sierpniowe, to nie straszak na komunistyczną władzę, czy spis pobożnych życzeń aktualnych tylko w latach 80-tych. Dla nas to testament do realizacji, pozostawiony przez tych, których dzisiaj wspominamy. Przede wszystkim ofiary naszej drogi do wolności.
Wielu próbuje wykazać dzisiaj, że była jakaś pierwsza i druga „Solidarność”. A ja pytam kiedy skończyła się pierwsza, a zaczęła druga? I odpowiadam - nigdy się nie skończyła. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w sierpniu 1980 roku i nieprzerwanie trwa do dzisiaj. Jeden i ten sam. Dumnie trzyma swoje sztandary, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa. Dlatego robimy wszystko, aby postulaty ze Szczecina, Gdańska, Jastrzębia i Katowic zostały wreszcie zrealizowane. Wbrew tym wszystkim, którzy uważają się za ludzi „Solidarności”, a faktycznie ją zdradzili.
I oni chcą dzisiaj z nami świętować! Co gorsza ciągną za sobą tabuny polityków, którzy od lat depczą sierpniowe postulaty. O nie - nie po drodze nam z nimi.
To nie Solidarność odeszła od ludzi. To wielu ludzi „Solidarności” porzuciło „Solidarność” idąc w biznes lub politykę. To normalne, takie ich prawo. Problem w tym, że wielu z nich sprzeniewierzyło się temu o co walczyło. Zamieniło sierpniowe postulaty na własne kariery i pieniądze. Podeptało je, zamiast wprowadzać w życie. I „Solidarność” jest dla nich dzisiaj wyrzutem sumienia. Dlatego trzeba ją zniszczyć, aby nie przypominała o ich zdradzie.
Ale czy to się komuś podoba czy nie, będziemy robić swoje. Będziemy wprowadzać sierpniowe dziedzictwo do polskiej rzeczywistości, bo jesteśmy tego dziedzictwa kontynuatorem i depozytariuszem. I będziemy to robić bez względu na to, ile wysiłku i czasu będzie nas to kosztowało. Bo egzamin z Solidarności trzeba zdawać codziennie, a nie tylko kiedyś.
Dziękuję wam dzisiaj z Lubina za obecność, nie tylko w Gdańsku ale i w całej Polsce. Świętujemy tak swoje urodziny, bo Solidarność rodziła się w całej Polsce. Nie tylko w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu i Katowicach.
Niech żyje Solidarność! I tak wygramy!

Piotr Duda
Przewodniczący KK

galeria zdjęć

Pielgrzymka związkowa do Medjugorie

26 sierpnia – 1 września 2017 r. odbywała się II Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska do sanktuarium maryjnego Medjugorie. W peregrynacji uczestniczyło 48 członków i sympatyków Związku oraz poczet sztandarowy Zarządu Regionu w składzie: Andrzej Wójcik, Krystyna Wójcik, Jerzy K. Kaczkowski. Opiekunem duszpasterskim pielgrzymki był ks. Mirosław Szczot. Po zabytkach i atrakcjach turystycznych oprowadzał uczestników wyjazdu przewodnik Dariusz Kleczaj.

galeria zdjęć

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Ziemia Radomska w/s zwolnienia z pracy Komendanta Straży Miejskiej Pawła Góraka

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Ziemia Radomska wyraża stanowczy sprzeciw wobec zwolnienia z pracy Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu Pawła Góraka.

Naszym zdaniem Paweł Górak założyciel Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Straży Miejskiej i wieloletni przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ “Solidarność” w Straży Miejskiej i Urzędzie Miejskim swoje obowiązki na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w Radomiu wypełniał rzetelnie i z pełna odpowiedzialnością, a zarzuty mu stawiane są bezpodstawne,  świadczą o tym opinie bezpośrednich przełożonych i współpracowników.
Za dobrą pracę Straż Miejska w okresie jego dowodzenia otrzymywała liczne podziękowania oraz otrzymała certyfikat potwierdzający wypełnianie niezbędnych wymogów działalności dla Straży Miejskiej. Prezydium Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Ziemia Radomska w pełni popiera starania Pawła Góraka o przywrócenie do pracy na uprzednio zajmowane stanowisko tj. komendanta Straży Miejskiej w Radomiu.

Prezydium Zarządu Regionu
NSZZ “Solidarność” Ziemia Radomska
Zdzisław Maszkiewicz
Przewodniczący ZR

Głupota się pobiła – Góraka...zwolnili

Co się może wydarzyć, gdy na ulicy spotkają się dwa ekstremizmy i dojdzie między nimi do „przyjaznej wymiany poglądów”? Ano nic mądrego. Gdy 24 czerwca taki mityng na „Żeromce” urządziły sobie KOD i Młodzież Wszechpolska, też nic mądrego się wydarzyć nie mogło. Skutek jest jednak wymierny – prezydent Radomia odwołał ze stanowiska i zwolnił z pracy komendanta Straży Miejskiej Pawła Góraka, założyciela i wieloletniego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Miejskiego.

Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą – tak mówi stare przysłowie. Ba, poleciały i to solidnie. Wcześniej, tuż po rozmowie „pięści z nosem” (czytaj: Młodzieży Wszechpolskiej z KOD-em), komendant Straży Miejskiej w Radomiu wyciągnął konsekwencje wobec strażników, którzy nie podjęli interwencji podczas zajść na manifestacji KOD. Jeden z nich stracił pracę, drugi dostał naganę. Zatrzęsło się też w policji, gdyż po kontroli komendanta głównego policji odwołano szefa radomskiej policji oraz komendanta komisariatu, który był odpowiedzialny za zabezpieczenie manifestacji oraz jego zastępcę.
Gdyby opierać się na tym, co pokazywano 24 czerwca i przez kilka kolejnych dni w ogólnokrajowych stacjach telewizyjnych lub na nagłówkach tabloidów, to w Radomiu 24 czerwca „doszło do zamieszek”. Te „zamieszki” to kolejna głupota – tym razem dziennikarska, bo doszło do bójki, szarpaniny pomiędzy kilkoma osobami. Obie manifestacje – KOD-u i MW były nieliczne.
Co się takiego stało? 24 czerwca grupa ubranych w koszulki Młodzieży Wszechpolskiej młodych ludzi pojawiła się na ul. Żeromskiego w trakcie manifestacji KOD zorganizowanej z okazji rocznicy radomskiego Czerwca’76. Wykrzykiwali hasła takie jak m.in. „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!”. Działacze i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji zagłuszali narodowców sygnałami z syren, brawami i gwizdami. W pewnym momencie doszło do bójki pomiędzy przedstawicielami obydwu stron.  Przedstawiciele KOD informowali potem w mediach społecznościowych, że jeden z ich działaczy został zaatakowany przez przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej. Ci z kolei twierdzili, że musieli bronić swojego kolegi, zaatakowanego przez przedstawiciela KOD. Na filmach wrzucanych do sieci przez uczestników manifestacji widać przepychankę i kopaninę pomiędzy kilkoma osobami. I tyle. 
Po tym incydencie trzech młodych mężczyzn z MW usłyszało zarzuty w związku z pobiciem działacza KOD. Prokuratura objęła ich dozorem policyjnym.Lawina jednak ruszyła. Jak już wspominałem ukarano dwóch strażników, trzech policjantów, a w kilka dni później prezydent zwolnił komendanta SM. W obronie Pawła Góraka stanęła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, a wsparcia prawnego udzielił mu Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.
 W komunikacie wydanym przez magistrat radomski ws. zwolnienia z pracy Pawła Góraka czytamy m.in. „Decyzja prezydenta Radosława Witkowskiego jest spowodowana utratą zaufania wobec komendanta. To efekt braku rzetelności i należytej staranności komendanta podczas wyjaśniania i przygotowywania raportu na temat wydarzeń, które miały miejsce 24 czerwca podczas manifestacji na ulicy Żeromskiego”. Informacje te uzupełnił Janusz Kalinowski z Kancelarii Prezydenta Radomia. Jak zaznaczył, prezydent oczekiwał od komendanta szczegółowych informacji dotyczących pracy patroli straży miejskiej w tym czasie. „Przedstawione wyjaśnienia prezydent ocenił jako nierzetelne. Zawierały one m.in. informacje niemające pokrycia w rzeczywistości” - powiedział Kalinowski. W ocenie prezydenta Radosława Witkowskiego, okoliczności wydarzeń z 24 czerwca były przedstawione w sposób niewyczerpujący i niepozwalający na dokonanie właściwej oceny pracy strażników miejskich w tym dniu. Wyjaśnienia komendanta - zdaniem prezydenta - nie odnosiły się m.in. do kwestii sposobu sprawowania nadzoru nad pracą strażników.
Paweł Górak na swoje zwolnienie z pracy odpowiedział złożeniem pozwu sądowego do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Radomiu, w którym to pozwie domaga się uznania rozwiązania z nim umowy o pracę za bezzasadne, a zarzuty mu stawiane skomentował w tym piśmie w ten sposób: „W Straży Miejskiej w Radomiu pracuję od 1 kwietnia 1995 roku z tym że od 24 sierpnia 2010 roku jestem Komendantem Straży Miejskiej. Dotychczas żaden z moich przełożonych nigdy nie miał najmniejszych zastrzeżeń do pełnionej przeze mnie służby. Co więcej wielokrotne kontrole wykazywały, że Straż Miejska pod moim kierownictwem działa wzorowo. Nie zgadzam się ze stawianymi mi zarzutami, uważam iż są one nieprawdziwe w wielu miejscach przekłamane. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wprowadzałem w błąd mojego przełożonego tj. Prezydenta Miasta Radomia, bądź kogokolwiek nadzorującego Straż Miejską w jego imieniu. Nikogo także i w żadnych okolicznościach nie miałem zamiaru lekceważyć. […] Polecenia Pana Prezydenta były wykonywane ściśle. W dniu 25 czerwca 2017 roku o godzinie 9:30 Pan Prezydent polecił mi sprawdzić z pełną rzetelnością dlaczego jak Pan Prezydent […] powiedział: „patrol Straży Miejskiej uciekł z miejsca zdarzenia”, co zostało w pełni z zachowaniem pełnej rzetelności i staranności wykonane. […] Tym samym zarzut przeprowadzenia postępowania w sposób ograniczony jest także zarzutem nieprawdziwym.O tym że w procesie wyjaśnienia sprawy ściśle i na bieżąco były wykonywane polecenia prezydenta świadczą dokumenty w postaci pism jakie Pan Prezydent skierował do Komendanta Straży Miejskiej oraz odpowiedzi udzielane w bardzo krótkim czasie wyznaczonym przez Pana Prezydenta.”
Zajmujący się sprawą Pawła Góraka prawnik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Marek Małysa tak skomentował zarzuty kierowane pod adresem komendanta SM przez prezydenta Radomia: „Po raz pierwszy w  mojej praktyce sądowej spotkałem się z sytuacją, w której jako podstawę utraty zaufania pracodawca – w tym przypadku prezydent miasta Radomia – wskazuje „fakt”, co do zaistnienia którego sam nie miał pewności! Inaczej mówiąc – prezydent Radomia w ogóle nie ustalił, czy taki „fakt” miał miejsce, ale powołał się na niego, uzasadniając przy jego pomocy utratę zaufania. Świadczy to moim zdaniem o tym, że na siłę starał się znaleźć powód do zwolnienia pracownika, nie licząc się zbytnio z rzeczywistością.”
Zarząd Regionu na bieżąco monitoruje sprawę Pawła Góraka.

Nie żyje Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy

W wieku 67 lat zmarł Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy. Kondolencje pogrążonej w smutku Rodzinie i pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy składa Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, przyjaciele z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska.

więcej - zmarł R. Giedrojć

Uroczystości 41. rocznicy śmierci ks. Kotlarza

Radom-Trablice-Pelagów-Koniemłoty

2017-08-18/20

W tym roku minęło 41. lat od śmierci ks. Romana Kotlarza – Męczennika Radomskiego Czerwca’76. Uroczystości rozpoczęły się 18 sierpnia o godz. 16.00 pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza w Radomiu. Wzięła w nich udział delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie - wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, członek KK Kazimierz Staszewski i poczet sztandarowy ZR (Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra), a także poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką, poczet sztandarowy Stowarzyszenia Czerwiec ’76 z prezesem Stanisławem Kowalskim, poseł  RP Dariusz Bąk, poczet NSZZ „Solidarność” leśników z RDLP w Radomiu.
Modlitwę poprowadził duszpasterz ludzi pracy ks. kanonik Stanisław Sikorski, a po niej złożono pod pomnikiem kwiaty. Następnie zebrani udali się do Trablic, gdzie złożono kwiaty pod kapliczką, a później do Pelagowa, na główną część uroczystości. O godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Pelagowie odprawiona została rocznicowa msza święta. Potem uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych przeszli z kościoła do dawnej plebanii, gdzie obecnie mieści się Izba Pamięci ks. Romana Kotlarza. 

***
20 sierpnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie - wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, poczet sztandarowy ZR (Wiesław Rychter,  Jan Król, Marian Byzdra) – wyjechała do Koniemłotów, gdzie wraz ze sztandarem TKK Pionki oraz Tomaszem Świtką, przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska i pocztem tej organizacji, uczestniczyła w uroczystościach ku czci ks. Romana Kotlarza.

galeria zdjęć

Zaproszenie do udziału w działaniach Regionu w okresie sierpień-wrzesień 2017 r.

Uwaga - Przewodniczący Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych, Oddziałowych i Podzakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Radomska!

Koleżanki i Koledzy,
Witam Was wszystkich w tych jakże upalnych dniach sierpnia i pragnę serdecznie zaprosić do uczestnictwa w przygotowywanych przez NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska imprezach, przedsięwzięciach i szkoleniach zaplanowanych na sierpień-wrzesień 2017 r.:
1. Kontynuacji obchodów 41. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 – jest to część obchodów związana z osobą ks. Romana Kotlarza, Patrona Radomskich Robotników, który zmarł w wyniku pobicia przez SB 18.08.1976 r.
- 18.08.2017 r. godz. 16.00 – Rondo ks. Romana Kotlarza w Radomiu: modlitwa, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza w asyście pocztów sztandarowych;
- 18.08.2017 r. godz. 17.00 – kościół pw. MB Częstochowskiej w Trablicach-Pelagowie, msza św. w 41. rocznicę śmierci ks. Romana Kotlarza – serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe!!!
- 20.08.2017 r. godz. 8.00 – parking przed siedzibą ZR: wyjazd na centralne uroczystości 41. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza do jego rodzinnej parafii w Koniemłotach.
Zapisy chętnych do 15 sierpnia 2017 r. w sekretariacie ZR, tel. 48 3623804.
2. Obchodach 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
- 3.09.2017 r. (niedziela) godz. 12.30, Katedra Radomska – uroczysta rocznicowa msza św. z okazji 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” zorganizowana przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Zapraszamy do udziału wszystkich członków NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska oraz poczty sztandarowe organizacji zakładowych i międzyzakładowych.
Zbiórka pocztów o 12.15 na placu przed katedrą, po mszy św. złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Krzyżem „Solidarności” na palcu, a następnie spotkanie rocznicowe w siedzibie Zarządu Regionu.
- 9.09.2017 r. (sobota) – Nieznamierowice k. Przysuchy, ośrodek „Nad Drzewiczką” – III Piknik Rodzinny NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska dla członków Związku i ich rodzin z okazji 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność’. Rozpoczęcie imprezy – godz. 12.00. Odpłatność – 40 zł/os.
Liczba miejsc ograniczona. Przewidywane: zabawa taneczna, spływ kajakowy (płatny dodatkowo), tradycyjny grill na talony konsumpcyjne wydawane uczestnikom. Dowóz autokarami zapewnia organizator (ZR). Zbiórka uczestników i wyjazd - 9 września 2017 r. o godz. 10.30 z parkingu przed siedzibą ZR, ul Traugutta 52 w Radomiu. Zapisy uczestników oraz wpłaty na konto lub do kasy ZR do 25 sierpnia 2017 r. Zgłoszenia powinny zawierać imienne listy uczestników oraz informację o tym, czy uczestnicy będą korzystać z transportu organizatora czy własnego środka lokomocji. Zakończenie imprezy ok. 22.00.
Z uwagi na bardzo dobre przyjęcie i entuzjastyczne opinie uczestników poprzednich edycji Pikniku serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

3. XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.
16-17 września 2017 r. w Częstochowie odbędzie się 35. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy organizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Tradycyjnie i w tym roku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd autokarowy na pielgrzymkę. Wyjazd - 16 września 2017 r. o godz. 13.00 z parkingu przed siedzibą ZR przy ul. Traugutta 52. Powrót 17 września ok. godz. 20.00. Odpłatność 50 zł/os. Poczty sztandarowe – przejazd nieodpłatny. Zapisy i wpłaty przyjmowane będą do 8 września 2017 r. w sekretariacie ZR. Przypominamy, że w ub. r. zaszczyt przewodzenia uroczystościom przypadł z okazji 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 naszemu Regionowi i było to niezapomniane spotkanie duchowe oraz patriotyczne na wałach Jasnej Góry. W tym roku za przygotowanie pielgrzymki odpowiedzialny jest region: Podbeskidzie (Bielsko-Biała).
Program pielgrzymki:
16.09.
- godz. 19.00 – msza św.
 - godz. 21.00 Apel Jasnogórski
- godz. 21.45 – Droga Krzyżowa na wałach
 17.09
- godz. 00.00 – msza św., Pasterka w bazylice.
- godz. 1.00-4.00 – nocne czuwanie – prowadzi Region Podbeskidzie.
- godz. 9.00 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry.  
- godz. 10.40 – wystąpienie przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. 
- godz. 11.00 – uroczysta msza św. z okazji 35. rocznicy Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę zapoczątkowanych przez Patrona NSZZ „Solidarność” bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę.
Wyjazd do Radomia o godz. 14.00. Powrót na parking ZR ok. 20.00.
 
   4. Szkoleniu dla Społecznych Inspektorów Pracy – 2.10.-3.10.2017 r. , siedziba Zarządu Regionu.

Zapisy na poszczególne wyjazdy, imprezy oraz szkolenie zgodnie z powyższymi informacjami, a dodatkowe informacje - telefonicznie u wiceprzewodniczącego ZR Krzysztofa Kośli, tel. 722394343 oraz na stronie internetowej ZR i w „Biuletynie” ZR, który ukaże się 29 sierpnia.
Życzę miłego wypoczynku urlopowego i serdecznie zapraszam do udziału w naszych przedsięwzięciach.

List Przewodniczącego Zarządu Regionu ws. Domu Weterana Radomskiego Czerwca

Radom 2017-07-10

Szanowni P.P. Prezydent Radomia Prezydent Płocka Prezydent Warszawy Burmistrz Dzielnicy Ursus

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska oraz Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie uhonorowania Bohaterów Czerwca'76 z Radomia, Płocka i Ursusa poprzez wystawienie im "pomnika serc" w postaci zorganizowania dla nich "Domu Weterana dla Bohaterów Czerwca'76 z Radomia, Płocka, Ursusa", gdzie owi Bohaterowie, których zdrowie i status ekonomiczny zniszczyły lata prześladowań ze strony komuny, mogliby spokojnie, godnie, dostatnio i pod godziwą opieką spędzić resztę swojego życia. Bohaterowie Czerwca'76 nie doczekali się jeszcze pełnego zadośćuczynienia za lata prześladowań ich oraz ich rodzin. Za swoją odwagę zapłacili utartą zdrowia i pracy, gwałtownym pogorszeniem statusu społecznego i ekonomicznego, co z kolei skutkuje dziś nieadekwatnymi, w stosunku do ich odwagi, poniesionych wyrzeczeń i wkładu w historię Polski, emeryturami rentami. Wielu z nich jest dziś po prostu starszymi i schorowanymi ludźmi, którzy w dalszym ciągu płacą wysoką cenę za swoją niegdysiejszą odwagę. Jest to wysoce niesprawiedliwe, zważywszy na fakt,że Czerwiec'76 w Radomiu, Płocku i Ursusie był jednym z przystanków na drodze naszej ojczyzny do odzyskania suwerenności i niepodległości. Był Poznań, było Wybrzeże, był Czerwiec'76, a dopiero potem rok 1980 i "Solidarność". Możemy śmiało powiedzieć – bez Czerwca'76 nie byłoby Sierpnia 1980 r. i "Solidarności", a robotnicy Radomia, Płocka i Ursusa zapoczątkowali lawinę, która zmiotła po kilkunastu latach komunistów z ich stołków, zmieniła bieg historii Europy, świata. Szanowni Państwo, 41. lat to najlepszy i być może ostatni moment, by powiedzieć wszystkim uczestnikom Czerwca'76 "dziękujemy Wam za waszą odwagę, za waszą walkę". Naszym zdaniem "Dom Weterana dla Bohaterów Czerwca'76 z Radomia, Płocka, Ursusa" działający na zasadach DPS byłby najbardziej adekwatną i humanitarną formą złożenia takiego hołdu, formą zadośćuczynienia, a jednocześnie pokazania, że my Polacy nie tylko potrafimy o naszych bohaterów po prostu po ludzku i zwyczajnie dbać – bez wielkich słów, codziennie, po bratersku. Może władze Radomia, Płocka, Warszawy i Ursusa o taką szlachetną w swojej wymowie i bardzo konkretną zarazem formę upamiętnienia Czerwca'76 się pokuszą.

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz Prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 Stanisław Kowalski

28 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - Radom, 2017-06-29

110 kolarzy wystartowało 29 czerwca z Radomia do 3. etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków na tarsie Radom-Stalowa Wola. Przed startem dorosłych kolarzy odbyły się zawody tzw. Mini Wyścigu z udziałem najmłodszych Radomian. Po ceremonii,w czasie której nagrodzono małych kolarzy, odbyła się uroczystość, w trakcie której uhonorowano osoby zasłuzone dla sportu i Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Statuetki i dyplomy otrzymali m.in. przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz i wieceprzewodniczący Krzysztof Kośla. Krzysztof Kośla został także wyróżniony Brązowym Medalem za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Warto dodać, że organizatorzy i uczestnicy, duzi i mali, zmagali się z anomaliami pogodowymi. Nad Radomiem przeszła bowiem nawałnica, która opóźniła nieco start wyścigu.

galeria zdjęć

Uroczystości 41. rocznicy Czerwca'76 - Płock, 2017-06-27

galeria zdjęć

Uroczystości 41. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 - Radom, 2017-06-25

galeria zdjęć

Przemówienie Zdzisława Maszkiewicza, Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca '76 - 2017-06-25

Szanowni Państwo,
W 41. rocznicę wydarzeń Radomskiego Czerwca '76., przy pomniku poświęconym uczestnikom tamtych wydarzeń, w imieniu organizatorów - NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, Stowarzyszenia Czerwiec '76, Prezydenta Miasta Radomia - witam wszystkich zebranych. Szczególnie serdecznie witam wszystkich Bohaterów Radomskiego Czerwca '76 represjonowanych w 1976 roku. To Wasze Święto i wam należą się od nas dziś słowa podziękowania i uznania za waszą walkę. Bez Radomskiego Czerwca 1976 roku nie doszłoby do powstania "Solidarności", a bez "Solidarności" Polska nie odzyskałaby w 1989 r. wolności.
Dziękujemy Wam!
Witam rodzinę sp. ks. Romana Kotlarza – męczennika Radomskiego Czerwca. Witam dostojnych gości obecnych dziś tu z nami. Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej, Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Tadeusza Majchrowicza. Witam wszystkie poczty sztandarowe, w tym poczty naszego Związku z pocztami z KF Ursusa i ZR Płockiego na czele. Witam wszystkich członków i sympatyków Związku, przedstawicieli Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" Regionu Ziemia Radomska, delegacje "Solidarności" z wielu Regionów ...

więcej...

PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA 76, 24-25 czerwca 2017

galeria zdjęć

PIKNIK HISTORYCZNY WITRYNA RADOMSKIEGO CZERWCA’76 - 2017-06-24

galeria zdjęć

WIDOWISKO MUZYCZNE "RADOMSKI CZERWIEC WOLNOŚCI". Wystąpili: T.LOVE, SZTYWNY PAL AZJI - 2017-06-23

galeria zdjęć

TURNIEJ BOKSERSKI CZERWIEC '76. Podczas turnieju zostały rozegrane amatorskie walki pomiędzy zawodnikami z Radomia a reprezentacją z Irlandii. Hala MOSiR, ul. Narutowicza 9 - 2017-06-23

galeria zdjęć

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA BOHATERÓW RADOMSKIEGO CZERWCA 76 RADOMSKIEMU CENTRUM ONKOLOGII - 2017-06-19

galeria zdjęć

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku wraz z rodzinami do udziału w uroczystościach 41.rocznicy Radomskiego Czerwca’76, które odbędą się 25.06.2017 r. o godz. 18.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76.
Patronat Honorowy nad uroczystościami objął JE ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

Zdzisław Maszkiewicz - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska - odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności!

 Warszawa 2017-06-13

Instytut Pamięci Narodowej chce przekazać dziedzictwo pamięci o „Solidarności” – to kawałek wielkiej i dumnej historii, którą daliśmy światu – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej. Uroczystość odbyła się w warszawskim Centrum Edukacyjnym Instytutu „Przystanek Historia”.

Odznaczenia – Order Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Krzyże Wolności i Solidarności – przyznał prezydent RP Andrzej Duda. Uhonorowani zostali m.in. byli działacze Komitetu Obrony Robotników (KOR), Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), organizacji studenckich oraz „Solidarności”.

więcej...

galeria zdjęć

NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska wyróżniony w Plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2016!

40. rocznica Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76 została uznana za Wydarzenie Historyczne Roku 2016. Nasza związkowa uroczystość wraz z trzema innymi projektami zyskała najwięcej głosów internautów, którzy wzięli udział w plebiscycie organizowanym przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 7 czerwca 2017 roku w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia reprezentował przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz.W kategorii „Wydarzenie” za najważniejsze w 2016 roku uznano obchody 40. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76. Obchody rocznicowe – przygotowane przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Prezydenta Miasta Radomia oraz Stowarzyszenie Radomski Czerwiec '76.
Nie ma wątpliwości, że nagrodę ową można uznać za godne uhonorowanie wysiłku ekipy pracowników zarządu regionu oraz związkowców „Solidarności”, którzy pod kierownictwem wiceprzewodniczącego ZR Krzysztofa Kośli włożyli wiele pracy, energii i osobistego zaangażowania w ciągu kilku miesięcy poprzedzających uroczystości 40 rocznicy Radomskiego Czerwca’76, by owe obchody miały jak najbardziej okazały charakter.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przez ponad 35 lat bronił przed zapomnieniem wydarzenia 25 czerwca 1976 r. i ich uczestników. Bez względu na okoliczności i sytuację polityczną, nawet w czasie stanu wojennego, trwał na stanowisku, że to właśnie Radomski Czerwiec’76 miał olbrzymi wpływ na powstanie opozycji i rozwój ruchów wolnościowych, które dążyły do odzyskania przez Polskę niepodległości. To „Solidarność” Ziemia Radomska uświadamiała Polakom, że bez „Czerwca 1976 r.” nie byłoby „Sierpnia 1980 r.”.
Ta nagroda jest swoistym podziękowaniem dla tych wszystkich, także i tych, których już wśród nas nie ma, a którzy nie szczędzili zdrowia i czasu pracując na rzezc odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości.
Jest to nagroda tym cenniejsza, bo tym roku rywalizacja o miano „Wydarzenia Historycznego” była niezwykle ostra, gdyż do konkursu zgłoszono 250 wydarzeń z całego kraju i z zagranicy – m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Irlandii. Spośród nich Jury wybrało finałową piętnastkę, na którą głosowali internauci. W głosowaniu oddano blisko 12 tysięcy głosów.
Projekty, na które potem głosowali internauci, wytypowała Komisja Konkursowa w składzie: dr hab. Michał F. Woźniak (prof. UMK, przewodniczący Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze KiDN), dr hab. Piotr Majewski (prof. UKSW, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), prof. dr hab. Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński), Monika Matwiejczuk (kierownik Działu Zbiorów Muzeum Historii Polski) oraz Wojciech Duch (redaktor naczelny portalu historia.org.pl).
Warto dodać, że nasze związkowe uroczystości miały silną konkurencję, bo w kategorii „Wydarzenie”, oprócz obchodów Radomskiego Czerwca’76, do finału do finału:
1. Film „Wołyń” (Reżyser: Wojciech Smarzowski, Producenci: Dariusz Pietrykowski, Andrzej Połeć, Feliks Pastusiak),
2. Otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej (organizator: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej),
3. Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak (organizator: Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie),
4. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego (organizator: Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego).

Podczas uroczystego zakończenia wręczono trzy nagrody główne – statuetki wykonane przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza oraz dyplomy dla wszystkich finalistów.

Wśród gości gali obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, muzeów oraz wszyscy autorzy nominowanych projektów z całej Polski.

galeria zdjęć

XXIX posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

16.05.2017

Sprawy organizacyjne związane z 41. rocznica Radomskiego Czerwca’76, „dobra zmian” w spółkach Skarbu Państwa oraz sprawy wyborów w NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022 były głównymi tematami comiesięcznego posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Zebranych przywitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a następnie przedstawił porządek obrad, który zatwierdzono po przyjęciu niezbędnych poprawek. Potem wiceprzewodniczący/sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR.
Potem przedstawił propozycje trzech uchwał regulujących sprawy wyborcze przed wyborami na kadencję 2018-2022 w naszym Regionie: o powołaniu nowego składu Regionalnej Komisji Wyborczej, pełnomocników terenowych RKW oraz o ustaleniu klucza wyborczego. Uchwały te ZR przyjął w głosowaniu jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Najpierw Krzysztof Kośla podsumował najważniejsze problemy zakładów pracy i związkowców naszego Regionu w okresie 11.04.-16.05. 2017 r. Omówił m .in. sytuację w PP Poczta Polska w Radomiu – te informacje uzupełnił i rozszerzył o nowe ważne szczegóły przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, Centrum Usług Wspólnych, DPS przy ul. Ziętalów, Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych.
Łukasz Celejewski przedstawił sytuację w Danko Laski, Marek Kicior problemy pracowników MPK Radom,a Dorota Walczak sytuację radomskim Sanepidzie.
Potem Dariusz Sobczak omówił skomplikowaną sytuację Fabryki Broni w Radomiu, a Wojciech Mosiołek w Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice) ze szczególnym uwzględnieniem problemów jaki przyniosła tzw. „dobra zmiana” w polityce i polityka kadrowa obecnego rządu RP dla tych firm.
Kończąć posiedzenie ZR Krzysztof Kośla przedstawił zebranym szczegółową relacje ze spotkań w jakich brali przedstawiciele ZR oraz bieżące oraz planowane wydarzenia związkowe w Regionie.

Robert Grudzień o ks. Romanie Kotlarzu, Radomskim Czerwcu'76 i muzyce

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali tak wiele serca, duchowego wsparcia i życzliwości, uczestniczyli w mszy św. i ceremonii pogrzebowej, za okazaną pomoc, współczucie i za modlitwę
- serdeczne "Bóg zapłać".
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych."
Szczere podziękowania Wszystkim - Agnieszka i Piotr Klonowscy 

Przewodniczący Zarządu Regionu odznaczony medalem!

23 maja 2017 r. przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz za zasługi dla Caritas został uhonorowany medalem "In Caritate Servire".

Spotkanie prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego z przewodniczącymi organizacji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” działających w spółkach miejskich i jednostkach budżetowych gminy Radom - 2017-04-27

27 kwietnia w sali konferencyjnej w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska odbyło się kolejne spotkanie prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego z przewodniczącymi organizacji zakładowych i międzyzakładowych naszego Związku działających w miejskich spółkach i jednostkach budżetowych.

Spotkanie ze strony ZR prowadzili przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz oraz dwaj wiceprzewodniczący - Krzysztof Kośla i Andrzej Wójcicki, a uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele: MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania – Rafał Szukiewcz i Jerzy K. Kaczkowski, MK POiW przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu – Elżbieta Skoczek i Renata Żabicka,  KZ w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – Teresa Jaworska, MPK Radom – Marek Kicior, Radpecu – Michał Hernik i Zbigniew Węgrzyn, Radkomie – Jacek Dygas, DPS i Centrum Usług Wspólnych – Jolanta Panek, DPS przy ul. Wyścigowej – Maria Małgorzata Pietrzyk, Wodociągach Miejskich – Maria Górska, Straży Miejskiej i Pracowników Urzędu Miejskiego – Zdzisław Kwas,  MOSiR Radom – Piotr Baran.
W trakcie spotkania omówiono najważniejsze problemy funkcjonowania w/w placówek oraz  ich pracowników, ustalono sposoby współpracy i komunikowania się Związku z prezydentem Radomia. W części poświęconej na pytania kierowane bezpośrednio do prezydenta miasta dyskutowano m.in. na temat wynagrodzeń w spółkach miejskich – w tym w Wodociągach, sytuacji w radomskich szpitalach i przychodniach specjalistycznych – ich zadłużeniu, finansach oraz sprawie zatrudniania i wynagradzania pielęgniarek, podwyżkach w Radkomie i MOSiR-ze, sprawach organizacyjnych Radpecu, przyczynach i celowości utworzenia Centrum Usług Wspólnych, poprawie warunków pracy i płacach MPK Radom oraz o wsparciu prezydenta Radomia dla dalszego funkcjonowania firmy, sprawach bieżących dotyczących pracy Straży Miejskiej i innych jednostek skupionych wokół UM.
Na koniec spotkania głos zabrał wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, który podsumował współpracę prezydenta Radomia i Zarządu Regionu przy organizacji obchodów 40 rocznicy Radomskiego Czerwca’76, co zaowocowało bardzo efektowną prezentacją „Solidarności” Ziemi Radomska oraz miasta Radomia na forum ogólnopolskim (w tym w trakcie wizyt władz państwowych i transmisji telewizyjnych). Krzysztof Kośla podziękował Radosławowi Witkowskiemu za wykazaną inicjatywę, pomoc i niezwykle udane współdziałanie.

XXVIII posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

11.04.2017

Krótsze niż zazwyczaj posiedzenie ZR odbyło się bezpośrednio po tradycyjnym związkowym spotkaniu wielkanocnym spotkaniu. Prowadzącym obrady był tym razem wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz w tym czasie spotykał się jeszcze z gośćmi spotkania wielkanocnego.
Wiceprzewodniczący Andrzej Wójciki przedstawił porządek procedowania, który zatwierdzono po przyjęciu niezbędnych poprawek. Następnie sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR, a następnie w swoim wystąpieniu podsumował najważniejsze problemy zakładów pracy i związkowców naszego Regionu w pierwszym kwartale 2017 r. Omówił m.in. sytuację w PP Poczta Polska w Radomiu, Centrum Usług Wspólnych, DPS przy ul. Ziętalów, Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych.
Następnie Krzysztof Kośla przedstawił zebranym szczegółową relacje ze spotkań w  jakich brali przedstawiciele ZR oraz bieżące oraz planowane wydarzenia związkowe w Regionie (szkolenia, uroczystości). Potem zrelacjonował przebieg spotkania organizacyjnego obchodów 41 rocznicy Radomskiego Czerwca ’76, w którym uczestniczyli przedstawiciele ZR, Stowarzyszenia Czerwiec 76 oraz prezydent Radomia Radosław Witkowski. Oprócz tradycyjnej rocznicowej mszy św. planowany jest koncert w radomskim amfiteatrze, gala boksu, „witryna Czerwca 76”, półmaraton i kilka mniejszych wydarzeń. 
W dalszej kolejności przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz zreferował zebranym przebieg spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i przedstawicieli Regionów, które dobyło się 4 kwietnia w Kielcach. Najważniejszymi tematami obrad były zmiany w statucie „Solidarności” w związku z wewnętrznymi wyborami – chodziło o wprowadzenie zapisów dotyczących kadencyjności przewodniczących Regionów, przewodniczącego KK oraz przewodniczących sekretariatów branżowych – ma to być 5 lat i maksymalnie 2 kadencje. Dyskutowano też o powołaniu Związkowego Sądu Koleżeńskiego. Ważnym tematem rozmów był o projekt ustawy dotyczącej ograniczenia zatrudnienia w niedziele i święta.
Przewodniczący KK Piotr Duda poinformował zebranych o zmianach organizacyjnych w obrębie działów KK – od 1 kwietnia połączono ze sobą Dział Rozwoju Związku oraz Dział Szkoleń Komisji Krajowej.  
Na koniec posiedzenia ZR wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla omówił przygotowania do spotkania przewodniczących organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” działających w instytucjach i firmach podległych Gminie Radom z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim, które odbyło się 27 kwietnia w siedzibie ZR

Spotkanie wielkanocne Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - 2017-04-11

11 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zarządu Regionu odbyło się tradycyjne związkowe spotkanie wielkanocne, w którym wzięło udział kilkudziesięciu członków i sympatyków Związku, a także JE bp ordynariusz radomski Henryk Tomasik, posłowie Sejmu RP – Anna Kwiecień, Dariusz Bąk, Robert Mordak, wiceprezydent radomia Karol Semik, przedstawiciele samorządów naszego Regionu, organizacji społeczno-politycznych oraz duszpasterz Ludzi Pracy ks. kanonik Stanisław Sikorski.

galeria zdjęć

Spotkanie wielkanocne TKEiR NSZZ "Solidarność" przy ZR NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - 2017-04-05 

galeria zdjęć

Związkowy Dzień Krwiodawstwa w Radomiu!!!

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska i Oddział Rejonowy PCK w Radomiu organizują 27 kwietnia 2017 r. w godz. 11-15.30 akcję honorowego oddawania krwi.

.Miejscem akcji będzie teren przed budynkiem ZR przy ul. Traugutta 52 w Radomiu, gdzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podstawi specjalistyczny ambulans z wykwalifikowaną ekipą pobierającą.ZR i OR PCK będą w tym dniu prowadziły szeroką akcję informacyjną o swojej działalności,będzie można też bezpłatnie zmierzyć ciśnienie krwi oraz poziom cukru.

Wszystkich członków i sympatyków Związku serdecznie zachęcamy do udziału!!!
Wasza krew jest darem życia!!!

Akcja ta jest elementem ogłaszanych dorocznie przez Komisję Krajową
- Dni Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”.
Po raz pierwszy taką akcję zorganizowano w 2006 r., kiedy to w trakcie Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Wasilkowie k. Białegostoku delegaci podjęli uchwałę o ustanowieniu 2 kwietnia - dnia śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II - Dniem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”. Prezydium Komisji Krajowej zdecydowało następnie o rozszerzeniu tej akcji na kilkanaście kwietniowych dni.

XXVII posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

21.03.2017

Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a następnie przedstawił porządek obrad, który zatwierdzono po przyjęciu niezbędnych poprawek. W spotkaniu ZR uczestniczył także Mirosław Gospodarczyk, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
Następnie sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia (21.02) oraz decyzje Prezydium ZR  z dwóch posiedzeń  - 16.03 i 21.03.
Potem zebrani wysłuchali omówienia bilansu ZR za 2016 r., który przedstawiła im skarbnik ZR Maria Górska.
Następnie ZR zajął się tematem rozwoju Związku. Wiesław Wabik, szef Zespołu ZR ds. Rozwoju Związku, omówił uwarunkowania pozyskiwania członków związku w Regionie. W dyskusji członkowie ZR starali się wypracować metodykę i strategię pozyskiwania, a także zastanawiali się nad finansowaniem tej, tak istotnej z racji przyszłości Związku, działalności ZR. Głos zabierali: Piotr Klonowski, Dariusz Sobczak, Krzysztof Kośla, Mirosław Gospodarczyk, Bogdan Stępiński, Zbigniew Dziubasik, Stanisław Socha, Tomasz Głuch.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy naszego Regionu.
Przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz omówił sytuację w PP Poczta Polska w Radomiu, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na Mazowszu,  której reprezentuje on NSZZ „Solidarność”.  Na posiedzeniu odbytym 20 marca 2017 r. sprawa Poczty Polskiej  w Radomiu była jednym z omawianych tematów, a następnie stała się tematem spotkania zarządu PP Poczta Polska, Prezydium WRDS i delegacji NSZZ „Solidarność” (piszemy o tym w dalszej części „Biuletynu”). 
Wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla omówił sytuację w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych, którą to placówkę mazowiecki PZG chce zlikwidować (oraz podobne ośrodki w Siedlcach i Warszawie), by przejąć fundusze na ich prowadzenie.
Następnie Stanisław Socha omówił sytuację w ZGM Zębiec, a Dorota Walczak poinformowała zebranych o problemach pracowników radomskiego Sanepidu.
Rafał Szukiewicz nakreślił sytuację w radomskiej oświacie - wątpliwości dotyczące zmian w organizacji sieci szkół po likwidacji gimnazjów, a Bogdan Stępiński w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa.
Następnie Krzysztof Kośla przedstawił zebranym szczegółową relacje ze spotkań w  jakich brali udział przedstawiciele ZR oraz bieżące i planowane wydarzenia związkowe w Regionie (szkolenia, uroczystości, spotkania).

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ustaliła kalendarz wyborczy !

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia w dn. 28.02.-1.03.2017r., w związku z kończącą się ósmą kadencją, ustaliła kalendarz wyborczy. Od 1 listopada 2017r. do 31 marca 2018 r. odbędą się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych, delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branż. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbędą się wybory władz regionów, delegatów na KZD. Do 31 października 2018 r. będzie zwołany wyborczy KZD.

POCZTA POLSKA W RADOMIU

Spotkanie z Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dla Mazowsza

20.03.2017 r. na zaproszenie przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Jacka Całusa odbyło się spotkanie Prezydium WRDS, przedstawicieli Zarządu Poczty Polskiej S.A oraz przedstawicieli pracowników Poczty Polskiej w Radomiu.
W spotkaniu udział wzięli min. wojewoda mazowiecki - Zdzisław Sipiera, marszałek województwa mazowieckiego - Adam Struzik, ze strony pracodawcy - członek zarządu Grzegorz Kurdziel, dyrektor ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Jerzy Skibniewski oraz Paweł Kopeć dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej, a pracowników Poczty Polskiej w Radomiu reprezentowali: Wojciech Redestowicz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Radomiu, Zbigniew Kosowski Dyrektor Pionu Operacji Logistycznych oraz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz.
Głównym tematem spotkania była odpowiedź na apel oraz pismo pocztowców z Radomia w sprawie obaw dotyczących likwidacji miejsc pracy w Dziale Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Radomiu przy ulicy Prażmowskiego 2 oraz Wydziale  Transportu Terenowego przy ulicy Wierzbickiej 80c w związku z wybudowaniem w Kielcach Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego, który przejmie od 1 czerwca 2017 roku  wszystkie zadania z terenu działania Poczty Polskiej w Radomiu.
Utrata miejsc pracy dotyczyć może zarówno pracowników eksploatacji jak i kierowców – a to w związku z planowaną sprzedażą bazy samochodowej przy ulicy Wierzbickiej 80c.
Po długiej oraz dyskusji oraz wysłuchaniu wszystkich stron wojewoda mazowiecki  Zdzisław Sipiera uzyskał od przedstawicieli Zarządu PP S.A. gwarancję, że żaden pracownik nie będzie przeniesiony do pracy w Kielcach. Zarząd PP S.A. i Dyrekcja zaproponowali pracownikom likwidowanego działu nowopowstające stanowiska w sekcji wideokodowania w Radomiu.

Działacz NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska odznaczony Orderem Odrodzenia Polski!

Wojciech Piotr Dziółko – wieloletni członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, na co dzień kierujący Oddziałem ZR w Lipsku (TKK Lipsko) – został 24 marca 2017 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Odznaczonemu serdecznie gratulujemy !!!

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę wręczył wicewojewoda Artur Standowicz. Podczas uroczystości w urzędzie wojewódzkim przekazano łącznie 22 odznaczenia państwowe.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała Bożena Małgorzata Jaworowska.
Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Wojciech Piotr Dziółko oraz Ryszard Wiśniewski.
Ponadto Wicewojewoda Artur Standowicz wręczył sześć Złotych Krzyży Zasługi, dwa Srebrne Krzyże Zasługi, trzy Brązowe Krzyże Zasługi, pięć Medali Złotych za Długoletnią Służbę, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę oraz medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”.
Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Tomasz Gocel, Marek Ryszard Gralec, Stanisław Ledóchowski, Ewa Masny-Askanas, Sławomir Stanisław Moch, Stefan Tadeusz Szańkowski, Tadeusz Wojcieszek.

***
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski jest przyznawany za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju. Jest też nadawany za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną. Ponadto orderem tym odznaczane są osoby wyróżniające się wybitnymi zasługami dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest przyznawany za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju. Jest też nadawany za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną. Ponadto orderem tym odznaczane są osoby wyróżniające się wybitnymi zasługami dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.
Krzyż Zasługi jest przyznawany za działania na rzecz państwa lub obywateli, które przekroczyły zakres zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną korzyść krajowi. Może być także nadany za ofiarną działalność publiczną i charytatywną oraz niesienie pomocy.
Medale za Długoletnią Służbę są przyznawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

galeria zdjęć

Związkowa wycieczka do Berlina

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że przygotowywana jest wycieczka do Berlina - termin 13-14 maja 2017 r.
Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest jak najszybsze zadeklarowanie się  chętnych. Ilość miejsc ograniczona. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zapisów i wpłat jest Marek Kuc - tel. 576993301. 

więcej...

XXVI posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

21.02.2017

Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a następnie przedstawił porządek obrad, który zatwierdzono po przyjęciu niezbędnych poprawek.
Następnie sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał decyzje ZR z poprzedniego posiedzenia (17.01).
Potem zebrani dyskutowali nad projektem budżetu ZR na 2017 r., który przedstawiła im skarbnik ZR Maria Górska. Został on przyjęty w głosowaniu – przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym. Następnie przegłosowano, po niezbędnych poprawkach, regulamin prac Komisji Budżetowej ZR, a temat określenia finansowania, planów i metod pozyskiwania członków Związku przełożono na kolejne posiedzenie ZR.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy naszego Regionu.
Wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla omówił sytuację w Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie członkowie komisji zakładowej złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Odbyło się kilka spotkań członków ZR i organizacji zakładowej mających na celu przedłużenie istnienia tej OZ oraz wyłonienie reprezentacji Związku do negocjacji z pracodawcą regulaminu wynagradzania. ZR reprezentowali wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla i prawnik Marek Małysa. Cele te udało się osiągnąć. Najważniejsze spotkanie odbyło się 18.01., a jego rezultacie zespół negocjacyjny pracowników MWR podpisał z pracodawcą porozumienie płacowe, kończąc w ten sposób trwający kilka lat spór. Zapowiedziano już kolejną rundę negocjacji – tym razem tematem rozmów będzie regulamin funduszu socjalnego.
Potem Krzysztof Kośla przedstawił sprawę komisji zakładowej w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu, gdzie z funkcji zrezygnował dotychczasowy przewodniczący Andrzej Woś. Przeprowadzono wybory, a przewodniczącą KZ została Joanna Karaś.  
Krzysztof Kośla omówił też sytuację pracowników i związkowców z Praktikera Radom – sieć marketów ogłosiła upadłość, wszedł do niej komornik.
Informacje wieceprzewodniczącego ZR o MWR i Praktikerze o szczegóły sytuacji prawnej i detale negocjacji uzupełnił Marek Małysa.
Zdzisław Maszkiewicz przedstawił sytuację w PKS Kozienice, gdzie prezes kontynuuje działania zmierzające do całkowitej likwidacji Związku i wciąż zbiera od członków „Solidarności” oświadczeń o zgodzie na zaprzestanie potrącania składek i kwestionuje istnienie organizacji zakładowej.
Następnie Stanisław Socha omówił sytuację w ZGM Zębiec, zakładzie, który jest jedną z ostatnich tak dużych firm państwowych w okolicach Iłży i po kilku latach problemów, także na linii Związek pracodawca, sytuacja nareszcie się uspokoiła. 
Dorota Walczak poinformował zebranych o problemach pracowników radomskiego Sanepidu. Ich sytuacja płacowa jest niepokojąca i niesatysfakcjonująca, o czym może świadczyć fakt, że na 150 osób aż 49 musiało od nowego roku, po zmianie wysokości płacy minimalnej, dostać wyrównania wynagrodzeń.
Rafał Szukiewicz poinformował zebranych o sytuacji radomskiej oświacie, a szczególnie o wątpliwościach oraz obawach związkowców oświatowych dotyczących zmian w organizacji sieci szkół po likwidacji gimnazjów. ZR udzielił też regionalnej Sekcji Oświaty upoważnienia do zajmowania stanowiska ws. zmian sieci szkól na ternie naszego Regionu.
Następnie Krzysztof Kośla przedstawił zebranym szczegółową relacje ze spotkań w jakich brali przedstawiciele ZR – było ich kilkanaście a dotyczyły m.in. pracowników Muzeum Wsi Radomskiej,  Pogotowia ratunkowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Suchan Radom, PGK Lipsko, Warelu Radom, Profelu Szydłowiec, Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Związku Głuchych, Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Krzysztof Kośla omówił też bieżące oraz planowane wydarzenia związkowe w Regionie (szkolenia, uroczystości, spotkania). 

 Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego – o zdrowiu!

19 stycznia 2017 roku (czwartek) w Warszawie odbyło się Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem premier Beaty Szydło, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy oraz partnerów społecznych i ekspertów. W posiedzeniu uczestniczyła również przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman i przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Dorota Walczak.

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poświęcone było przede wszystkim reformie systemu ochrony zdrowia, w tym sieci  szpitali, finansowaniu  opieki zdrowotnej, wynagrodzeniom pracowników.
Strona społeczna reprezentowana przez związki  zawodowe od wielu lat domaga się zmian w systemie organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia, zmierzających do zapewnienia powszechności  i dostępności do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli. Negatywnie ocenia tempo wprowadzania zmian systemowych jak też brak możliwości kompleksowych i dogłębnych konsultacji społecznych. Partnerzy społeczni współpracujący w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia działającym przy Ministrze Zdrowia podkreślają łamanie zasad dialogu społecznego przez przedstawicieli strony rządowej. Nagminna nieobecność wiceministrów desygnowanych do pracy w Zespole praktycznie uniemożliwia prace Zespołu. Strona rządowa nie dotrzymuje terminów konsultacji w przypadku ustaw kluczowych dla dialogu społecznego. Takie działania stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność rządu oraz sensu kontynuacji prac Zespołu.

więcej...

Z OŚWIATY

15.12.2016 r. Sejm uchwalił ustawy wprowadzające zmiany w prawie oświatowym, a prezydent RP już je podpisał. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” od początku zgłaszała szereg wątpliwości co do projektów tych ustaw i nieustannie prowadziła negocjacje z MEN. Najwięcej uwagi poświęcono zmianom bezpośrednio wpływającym na poprawę warunków nauki dla dzieci i młodzieży oraz pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w tym pakietowi osłonowemu dla nauczycieli gimnazjów zagrożonych utratą pracy. W rezultacie prowadzonych rozmów część postulatów „Solidarności” uwzględniono, a inne MEN obiecuje rozpatrzyć na przykład w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, który na wniosek NSZZ „Solidarność” został powołany przez MEN.  Zespół pracuje od listopada 2016r. i do dzisiaj przygotował już wiele propozycji rozwiązań problemów oświatowych, które będą szczegółowo analizowane w grupach roboczych oraz w trakcie dalszych prac. Zmiany w systemie oświaty wprowadzone w 2016 roku: obowiązek szkolny od 7 roku życia; nowa struktura szkoły / przede wszystkim 8 letnia podstawówka, 4 letnie liceum ogólnokształcące, 5 letnie technikum/; uratowane dodatki / podstawa art. 30a i 30b Karty Nauczyciela/; kompetencje kuratora oświaty; waloryzacja wynagrodzeń; zmieniona podstawa programowa; rezygnacja z egzaminu szóstoklasisty.
Nadal trwają prace nad wprowadzeniem zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych w kontekście zmiany zapisu art.42 ust.2 Karty Nauczyciela w formie zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność”. Największym zadaniem naszej organizacji jest przeforsowanie art.88 KN dotyczącego przechodzenia nauczycieli na emeryturę z Karty Nauczyciela po 30 latach pracy bez względu na wiek. To powinno być naszym związkowym priorytetem.
Rafał Szukiewicz

XXV posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

17.01.2017

Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a następnie przedstawił porządek obrad, który zatwierdzono po przyjęciu niezbędnych poprawek.
Następnie sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały ZR z poprzedniego posiedzenia, oraz decyzje Prezydium ZR.
Potem zebrani ustalili terminarz posiedzeń ZR na 2017 r. Spotkania tradycyjnie odbywać będą się w trzecie wtorki miesiąca i zaczynać o godz. 10.00. W tym roku posiedzenia wyznaczono na: 21 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca, 19 września, 17 października, 21 listopada, 19 grudnia. Harmonogram zebrań przyjęto jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy naszego Regionu. Zdzisław Maszkiewicz przedstawił sytuację w PKS Kozienice, gdzie prezes i główna księgowa podjęli działania polegające na zbieraniu od członków „Solidarności” oświadczeń o zgodzie na zaprzestanie potrącania składek. O zaprzestaniu potrącaniu składek związkowcom, co jest równoznaczne z zakwestionowaniem istnienia organizacji zakładowej, księgowa poinformowała ustnie także przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza, nie przekazała też składek do ZR. Przewodniczący ZR wraz z przewodniczącą KZ NSZZ „Solidarność” w PKS Kozienice Danutą Wójcik ma spotkać się z prezesem firmy w celu wyjaśnienia sytuacji. Odbyło się też spotkanie PP przewodniczących ze wszystkimi członkami organizacji zakładowej w PKS.
Krzysztof Kośla omówił sytuację w Muzeum Wsi  Radomskiej, gdzie członkowie komisji zakładowej złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Odbyło się tam spotkanie członków organizacji zakładowej, na którym wybrano 1 osobę do władz OZ. Podjęto też działania mające na celu przekształcenie organizacji zakładowej w międzyzakładową oraz powołano zespół negocjacyjny ds. płacowych, który 26 stycznia miał spotkać się w przedstawicielami pracodawcy w celu rozpoczęcia rozmów w asyście kierownictwa ZR i Marka Małysy jako doradcy prawnego.
Następnie Krzysztof Kośla i Tomasz Głuch przedstawili sytuację ZEP Profil w Szydłowcu, gdzie pod koniec stycznia przewodnicząca KZ zgłosiła zaprzestanie działania Związku. Po spotkaniu z udziałem przedstawicieli ZR udało się uratować istnienie tej organizacji zakładowej.
Zdzisław Maszkiewicz poinformował zebranych o sytuacji w PWKC Pionki. Pisaliśmy w poprzednich numerach „Biuletynu” o zwolnieniu przewodniczącego Komisji Zakładowej Marka Kuca z art. 52 pod pretekstem „nieprzygotowania miasta do sezonu grzewczego”.  Po czynnościach podjętych przez ZR w PWKC odbyłą się kontrola PIP, a inspektor ją przeprowadzający wystąpił do prokuratury o wszczęcie postępowania w celu ukarania prezesa firmy grzywną w wysokości 5 tys. zł. Wyrok sądu ws.o zapłatę grzywny już zapadł. 20 stycznia Sąd Rejonowy miał z kolei rozpocząć sprawę o przywrócenie przewodniczącego KZ do pracy. 
Rafał Szukiewicz poinformował zebranych o sytuacji w radomskiej oświacie, a szczególnie o zapowiedzianym spotkaniu związkowców oświatowych oraz obywateli Radomia z władzami miasta, na którym miała być zaprezentowana propozycja organizacyjna nowej sieci szkół po likwidacji gimnazjów.
Stanisław Flis omówił sytuację w radomskim Pogotowiu Ratunkowym, gdzie doszło do pewnej poprawy w relacjach KZ z dyrekcją, udało się powstrzymać trend do wypisywania się pracowników ze związku, a nawet zapowiedziano jakieś premie dla pracowników. Jednak zapowiadana przez rząd nowa ustawa o ratownictwie medycznym budzi spore wątpliwości, a nawet spore zaniepokojenie związkowców.
Potem ZR jednogłośnie upoważnił MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania do wykonywania czynności prawnych i występowania w imieniu oświatowych związkowców . Przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz przedstawił skrótową relację z posiedzenia KK i zjazdu krajowego, które to informacje uzupełnił Marek Kcior.
Na  zakończenie posiedzenia ZR Krzysztof Kośla omówił odbyte, bieżące i planowane wydarzenia związkowe w Regionie – szkolenia, uroczystości, spotkania.

Przewodniczący ZR uhonorowany medalem

15 stycznia 2017 r. w Radomiu odbyły się obchody 35. rocznicy rejestracji NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Z tej okazji przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz został uhonorowany medalem „Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30  mszą św. w kościele pw. św. Jana (fara) odprawioną przez JE ks. bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej.
Po nabożeństwie, w siedzibie NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52, odbyło się spotkanie rocznicowo-opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń związkowych.

galeria zdjęć

Spotkanie opłatkowe Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” ZM „Łucznik”- 2017-01-02

galeria zdjęć