NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ (RODO 2018)

TU KLIKNIJ...

STATUT NSZZ SOLIDARNOŚĆ tekst jednolity ze mianami wprowadzonymi na XXIX KZD w 2018 r. - TU KLIKNIJ

WNIOSEK ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ - TU KLIKNIJ

WNIOSEK KARTA LOTOS

TU KLIKNIJ...

Uwaga Referendum przeciwko Zielonemu Ładowi !!!

10 maja, podczas manifestacji w Warszawie, „Solidarność” rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odrzucenia Zielonego Ładu,. Oficjalnie ogłosił to 23 kwietnia Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Podczas konferencji prasowej zaprezentowane zostało również pytanie referendalne: „Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie zawartej w Europejskim Zielonym Ładzie?”.
Aby referendum doszło do skutku NSZZ „Solidarność” musi uzbierać co najmniej 500 tys. podpisów. Następnie wniosek o rozpisanie referendum musi jeszcze zostać przyjęty przez Sejm.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia radomska informuje, że podpisy popierające organizację referendum zbierane są w Sekretariacie Zarządu Regionu.
Zachęcamy do jak najliczniejszego składania podpisów!

48. rocznica Radomskiego Czerwca 76 - list Prezydenta RP do uczestników i organizatorów uroczystości

Więcej...

Koncert z okazji 48. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 -2024-06-26

Dariusz Stachura oraz artyści Polskiej Opery Kameralnej.
Miejsce: kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia oprzy ul. Miłej/Struga 31A

galeria zdjęć...

Obchody 48. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76

Radom, 25.06.2024 r.

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Prezydent Miasta Radomia oraz Stowarzyszenie Radomski Czerwiec.
Centralnym punktem obchodów była tradycyjna rocznicowa msza św. przy Radomskiego Czerwca’76. Eucharystii, która rozpoczęła się o godz. 18.00 przewodniczył bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.
Pod pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 zgromadziło się jak co roku kilkaset osób oraz liczne delegacje i poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” - z pocztami z KF Ursusa i ZR Płockiego, Mazowsze, Środkowowschodniego, Gdańskiego oraz Stowarzyszenia Czerwiec’76 i „Solidarności” Rolników Indywidualnych, a także  przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ “Solidarność” Regionu Ziemia Radomska. W obchodach wzięła także udział Kompania Reprezentacyjna WP oraz orkiestra wojskowa.
Pod pomnikiem pojawili się też: doradca Prezydenta RP Dariusz Dudek, który po mszy odczytał list Prezydenta RP skierowany do uczestników obchodów i mieszkańców Radomia, senator Wojciech Skurkiewicz, posłowie Sejmu RP z Radomia,  przedstawiciele władz miasta Radomia z Prezydentem Radosławem Witkowskim, Rady Miejskiej miasta Radomia z przewodniczącym Mateuszem Tyczyńskim oraz władz Mazowsza -  wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek, , przedstawiciele  powiatu ziemskiego Radomskiego i powiatów sąsiednich i gmin, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Sybiraków, Represjonowanych w Stanie Wojennym, harcerzy, przedstawiciele IPN z Lublina i Radomia,  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, leśników, Wojska Polskiego, Państwowej Inspekcji Pracy.
Po nabożeństwie uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76.

galeria zdjęć...

Obchody 48. rocznicy Czerwca’76 w Płocku i Ursusie

23 czerwca 2024 r. delegacja Zarządu Regionu w składzie - Marek Kicior, członek ZR, oraz poczet sztandarowy ZR (Małgorzata Czarnecka, Małgorzat Fryszkowska, Tadeusz Brydowski) -  uczestniczyła w obchodach 46. rocznicy Czerwca’76 w Płocku.

galeria zdjęć...

Tego samego dnia  delegacja Zarządu Regionu w składzie - wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki, poczet sztandarowy ZR (Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król) uczestniczyła w obchodach 48. rocznicy Czerwca’76 w Ursusie.

galeria zdjęć...

 Statuetki „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyznane po raz szesnasty 

18 czerwca 2024 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda gościł dziś laureatów i organizatorów Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Podczas uroczystej Gali XVI edycji konkursu polski przywódca wręczył statuetki i certyfikaty wyróżnionym pracodawcom. W wydarzeniu wziął udział także Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska: wiceprzewodnicząca Beata Sułowska i członkowie ZR Katarzyna Ogorzałek, Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Andrzej Różański, Daniel Dorociński, Norbert Kobacki, Mirosław Górka, atakże rerezentanci Regionalnej Komisji Rewizyjnej - Jadwiga Poźniak (przewodnicząca), Wojciech Nalberski, Włodzimierz Książek.

W 2024 r. roku zostały nagrodzone nastepujące instytucje z naszego Regionu, są to: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.,  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Zawadach Starych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu.

W  2023 r. owo wyróżnienie otrzymały cztery instytucje z regionu radomskiego: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Radom, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o.

galeria zdjęć...

Uwaga Referendum przeciwko Zielonemu Ładowi !!!

10 maja, podczas manifestacji w Warszawie, „Solidarność” rozpoczęła zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odrzucenia Zielonego Ładu,. Oficjalnie ogłosił to 23 kwietnia Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Podczas konferencji prasowej zaprezentowane zostało również pytanie referendalne: „Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie zawartej w Europejskim Zielonym Ładzie?”.
Aby referendum doszło do skutku NSZZ „Solidarność” musi uzbierać co najmniej 500 tys. podpisów. Następnie wniosek o rozpisanie referendum musi jeszcze zostać przyjęty przez Sejm.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia radomska informuje, że podpisy popierające organizację referendum zbierane są w Sekretariacie Zarządu Regionu.
Zachęcamy do jak najliczniejszego składania podpisów!

Uroczystości TKEiR

26 maja o godz. 12.30 w radomskiej katedrze została odprawiona msza św. w intencji zmarłych i żyjących członków naszego Związku z inicjatywy Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów przy ZR.

25 lat „Solidarności” w ZUS

W dniu 23 maja w siedzibie Wydziału Rozwoju Kompetencji ZUS w Zakopanem odbyły się uroczyste obchody dwudziestopięciolecia powstania Organizacji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gośćmi tego spotkania byli m. in.; przewodniczący Regionu Mazowsze, Dariusz Paczuski, sekretarz Regionu Mazowsze, Maciej Mechliński, a także Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i jego zastępca Bartłomiej Mickiewicz.
Region Ziemia Radomska reprezentowała przewodnicząca Komisji Zakałdowej w ZUS w Radomiu i jednocześnie skarbnik Zarządu Regionu - Katarzyna Ogorzałek. 

 

IX posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2023-2028

2024-05-21

21 maja odbyło się dziewiąte w kadencji 2023-2028 posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto bez żadnych poprawek i jednogłośnie. Następnie przyjęto protokół obrad ZR z 16.05.2024 r. – bez wniesionych uwag i także jednogłośnie, jedynie kol. Marcin Ogórek poinformował sekretarz ZR, że nie dostał protokołu drogą mailową. Potem wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska przedstawiła decyzje i uchwały z w/w posiedzenia ZR (bez uwag).
Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie z manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi 10 maja w Warszawie. Marcin Ogórek wyraził żal ze zbyt małej liczby uczestników z naszego Regionu. Przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz stwierdził, że w manifestacji wzięło udział 9 członków ZR.   Wiceprzewodnicząca Beata Sułowska dodała, że z Regionu Ziemia Radomska do Warszawy wyjechały 4 autobusy i 1 bus. Następnie zebrani dyskutowali m.in. na temat przebiegu protestu, średniej wiekowej uczestników, zbierania podpisów ws. referendum nt. Zielonego Ładu, incydentów z udziałem Policji. Głos w  dyskusji zabrali: Marcin, Ogórek, Marek Małysa, Beata Sułowska, Daniel Dorociński. Na koniec przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz podziękował wszystkim uczestnikom manifestacji z naszego regionu za udział i zaangażowanie. Przy okazji poruszył temat opóźnień w refundowaniu kosztów ostatnich wyjazdów na manifestacje przez Komisję Krajową. Beata Sułowska poinformowała zebranych, że do Regionu nie trafiły zwroty kosztów przejazdu za poprzednią manifestację w Warszawie (6 marca br.) oraz protest Poczty Polskiej.
Potem Zarząd Regionu zajął się sprawą unieważnienia uchwały WZD Organizacji Międzyzakładowej Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Mazowieckiego ze względu na naruszenie Statutu (brak koniecznego kworum). Uchwała dotyczyła wyjścia OM ze struktur sekcji krajowej. Tę sprawę zreferował Radosław Szymański, a informacji prawnych udzielił Marek Małysa. Po złożeniu przez Radosława Szymańskiego wniosku formalnego w tej sprawie, Zarząd Regionu w głosowaniu w/w uchwałę unieważnił – jednogłośnie.
Kolejnym punktem posiedzenia ZR była sprawa przygotowań do obchodów 48. Rocznicy Radomskiego Czerwca’76 – ich głównym punktem będzie msza św. rocznicowa 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 u zbiegu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca w Radomiu, która odprawi bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Patronat honorowy nad obchodami przyjął Prezydent RP.
Przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz poinformował zebranych, że tak jak w ubiegłych latach obchody wpisane są w Dni Radomia, a w programie znalazły się: 16.06. – Półmaraton Radomskiego czerwca,   21.06.  koncert muzyczny „Radomski Czerwiec Wolności" (Plac Jagielloński,godz. 20.00,  wystąpią: Stanisław Soyka, Organek, Baranovski), 22.06. - „Radomianie na Borki! {Bez)karna półkolonia", 23.06. – Piknik Rodzinny „Przystanek PRL" (godz. 14 .00, Plac Corazziego), 24.06. -Historia Radoskóru i muzyczne gwiazdy hali RZO" (godz. 17.00, Muzeum im. Jacka Malczewskiego), 26.06. - Koncert  religijno-patriotyczny (godz.  18.00, wystąpią:  Dariusz Stachura oraz artyści Polskiej Opery Kameralnej Miejsce: kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia, ul. A Struga 31A).
Zebrani wysłuchali też informacji organizacyjnych oraz zapoznali się z pismami w tej sprawie skierowanymi przez ZR do stosownych instytucji). Podjęto też uchwałę finansową dotycząca w/w uroczystości - jednogłośnie.  Wiceprzewodnicząca Beata Sułowska zwróciła się też do zebranych o zgłaszanie członków KZ do służby porządkowej na czas obchodów – potrzebnych będzie ok. 20 osób.
Potem przewodniczący Maszkiewicz i wiceprzewodnicząca Sułowska omówili propozycje organizacji związkowego pikniku integracyjnego w Nieznamierowicach – proponowana data to 7.09., czas trwania godz. 11.00.-23.00. ZR porywałby 30% kosztów od osoby.
Następnie ZR wyraził w głosowaniu jednogłośną zgodę na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w Komisji zakładowej w PWKC Pionki  - przyczyna: śmierć przewodniczącego. 
W tym punkcie obrad zebrani wysłuchali informacji Wojciecha Redestowicza na temat sytuacji w Poczcie Polskiej, gdzie pracodawca konsekwentnie zmierza do zwolnień grupowych. Marek Małysa omówił sytuację w B&M Clothing Company w Radomiu (d. Modar). Sąd przyjął wniosek właściciela o postawieniu firmy w stan upadłości, wyznaczył pełnomocnika, a ten przysłał pismo o zwolnieniu grupowym pracowników i likwidacji zakładu.  Zwolnienia mogą zacząć się już w maju i do lipca br. zakład przestanie istnieć.  Firma zatrudnia ok. 150 osób, z czego aż 80 to członkowie „Solidarności”.
Skarbnik ZR Katarzyna Ogorzałek przypomniała też zebranym o obowiązku przysyłania przez organizacje zakładowe do ZR związkowych ankiet informacyjnych.

Obchody 105. rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Pracy

2024-05-15

Konferencja "Interwencja behawioralna jako nowoczesna metoda zarządzania

Nowoczesny wymiar ochrony pracy – to hasło tegorocznych obchodów jubileuszowych Państwowej Inspekcji Pracy. Dokładnie 105 lat temu, 3 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret tymczasowy „O urządzeniu i działalności inspekcji pracy”. To była jedna z pierwszych instytucji odradzającego się państwa polskiego.

W ramach obchodów jubileuszu 105-lecia Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim oraz Fundacją Kultury Bezpieczeństwa, zorganizował Konferencję pod nazwą "Interwencja behawioralna jako nowoczesna metoda zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy".

Konferencja odbyła się 15 maja 2024 r. w hotelu Arche w Warszawie. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska reprezentowali na niej: przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz oraz wiceprzewodniczący – Beata Sułowska i Andrzej Wójcicki.

  

 Manifestacja w Warszawie – „Precz z Zielonym Ładem!”

10 maja w Warszawie odbyła się największa od ładnych paru lat manifestacja NSZZ „Solidarność”. Według rozmaitych danych uczestniczyło w niej od 58 tys. do nawet 150 tys. Związkowców. Manifestanci przeszli trasą: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży do Wiejskiej pod Sejm. 
W proteście uczestniczyła też ponad 200-sobowa reprezentacja Regionu Ziemia Radomska – w tym m.in. grupy związkowców z Enei Wytwarzanie, Lasów Państwowych, Fabryki Broni – z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącą Beatą Sułowską,  wiceprzewodniczącym Jackiem Bolkiem, skarbnikiem Katarzyną Ogorzałek oraz członkami ZR. Była też nieliczna grupka przedstawicieli NSZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych z Tomaszem Świtką.   

galeria zdjęć...

Apel Piotra Dudy: To nie czas na bierność, to czas na solidarność!

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wystosował apel do członków i sympatyków NSZZ "Solidarność", w którym wzywa do obecności na demonstracji, jaką "Solidarność" i "Solidarność" RI organizują 10 maja w Warszawie.

Szanowni Członkowie i Sympatycy NSZZ „Solidarność”!

Drodzy Przyjaciele!

Pamiętamy 1980 rok i tamtą butę komunistów przekonanych o tym, że mają prawo decydować o naszym losie. Pamiętamy ich poczucie siły, miażdżącej przewagi nad nami, za pomocą której usiłowali zgnieść każdą myśl o tym, że można inaczej, że nie musimy żyć w klatce ich chorej ideologii, która była w istocie tylko narzędziem utrzymania przy władzy czerwonej oligarchii.
"Mamy milczeć, mamy pozwolić się zrujnować"

Dziś, po tylu latach, znowu to czujemy. Znowu ktoś usiłuje zasiać w nas przekonanie o tym, że nie mamy innego wyjścia, jak tylko poddać się wskazaniom kolejnego zdegenerowanego systemu. Systemu, w ramach którego mamy oddać wolność i chodzić głodni. Mamy milczeć, mamy pozwolić się zrujnować, zamknąć na ograniczonej przestrzeni, mamy płacić ogromne rachunki za prąd, za żywność, oddać nasze domy i samochody. I wreszcie stracić miejsca pracy. Znowu odbywa się to w imię abstrakcyjnej i oderwanej od potrzeb człowieka ideologii. I znowu wąska, butnie przekonana o swojej potędze i prawie do decydowania o naszym życiu oligarchia jest z tych konsekwencji wyłączona. Tak jak kiedyś robiła zakupy za żółtymi firankami, tak teraz daje sobie wyłączne prawo do latania prywatnymi odrzutowcami i jazdy luksusowymi samochodami spalinowymi.

APEL PIOTRA DUDY - więcej

Zielony Ład - Dlaczego protestujemy?

Radykalna polityka klimatyczna UE uderza w rolników oraz inne branże i gałęzie przemysłu takie jak: górnictwo, hutnictwo, branżę transportową, spożywczą, chemiczną i wiele, wiele innych. W przyszłości bez wątpienia uderzy ona także w nas, obywateli, np. poprzez ograniczenia związane z samochodami, lotami czy ogrzewaniem domów.
Rozwiązania wdrażane w ramach Zielonego Ładu przełożą się na podwyżki opłat za prąd i ciepło oraz na nowe podatki za energię, a także na zakaz ogrzewania węglem i gazem. Zielony Ład równa się gigantycznemu opodatkowaniu benzyny, a w następnym kroku będzie oznaczał zakaz sprzedaży aut spalinowych. W ramach unijnej polityki klimatycznej będziemy musieli dostosować budynki do „zeroemisyjności”, a polski przemysł upadnie lub przeniesie się poza granice UE, co może doprowadzić do masowych zwolnień i wzrostu bezrobocia. Zielony Ład, jak podkreślają rolnicy, zniszczy polskie rolnictwo w imię klimatycznej ideologii. Wkrótce możemy mieć również problem z niespotykaną dotąd drożyzną w sklepach spowodowaną przerzuconymi na klienta ogromnymi kosztami „zielonego” transportu. 32 000 złotych – nawet tyle, jak wynika z raportu opracowanego przez Institut Rousseau, za Zielony Ład może zapłacić rocznie każdy pracujący Polak.
Solidarność już od 2007 roku alarmuje, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej przybrała zły kształt i może być zagrożeniem dla obywateli nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. „S” od lat powtarza, że „zielona rewolucja” jest przeprowadzana w zbyt szybkim tempie, które odstaje od realiów takich krajów jak Polska. Mówi też, że polityka ta prowadzi do zubożenia społeczeństwa i jest wdrażana w sprzeczności z interesami Polaków.
Jako przedstawiciel pracowników Związek wielokrotnie wskazywał, że taka sytuacja jest zagrożeniem dla polskiego przemysłu energochłonnego, spożywczego – w tym rodzimego rolnictwa – oraz energetyki. „S” przewidywała, że skutkiem takich posunięć będzie zapaść gospodarcza, ubóstwo energetyczne społeczeństwa, likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w przemyśle i usługach, brak suwerenności energetycznej oraz zmniejszenie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego.

 VIII posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2023-2028

2024-04-16

16 kwietnia odbyło się ósme w kadencji 2023-2028 posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto z jedną poprawką i jednogłośnie. Następnie przyjęto protokół obrad ZR z 19.03.2024 r. (jednogłośnie), a wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska przedstawiła decyzje i uchwały z w/w posiedzenia ZR.
Następnie zebrani wysłuchali informacji o przygotowaniach do obchodów 48. Rocznicy Radomskiego Czerwca’76 – ich głównym punktem będzie msza św. rocznicowa 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 u zbiegu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca w Radomiu. Podjęto też uchwałę finansową dotycząca w/w uroczystości. Dyskutowano także o ewentualnych zmianach organizacyjnych obchodów – wypowiadali się na ten temat: Dariusz Sobczak, Marek Małysa, Marek Kicior, Jacek Bolek, Beata Sułowska, Tomasz Głuch, Dorota Walczak.
Po wysłuchaniu ich opinii zebrani podjęli decyzję o pozostawieniu organizacji i przebiegu obchodów w niezmienionym stanie – przy 1 głosie wstrzymującym.
Kolejnym punktem obrad była oferta wakacyjna dla członków NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, którą przedstawił Daniel Suwała – reprezentant firmy Holiday Park & Resort.
Następnie wiceprzewodnicząca Beata Sułowska zreferowała sprawę zmiany upoważnień pełnomocników ZR do funduszu inwestycyjnego Generali Investment. Są nimi obecnie : Beata Sułowska, Andrzej Wójcicki i Katarzyna Ogorzałek.
Zebrani wysłuchali też informacji o rozpoczęciu naboru zgłoszeń do XVII edycji konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom” (PPP).
Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie wiceprzewodniczącej Beaty Sułowskiej na temat  stanu przygotowań do manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi 10 maja w Warszawie – m.in. omawiano sprawy związane z zakupem flag, plastronów, bluz i innych gadżetów manifestacyjnych.
Marek Małysa omówił dalszą sytuację w B&M Clothing Company w Radomiu (d. Modar). Na poprzednim posiedzeniu ZR informował zebranych, że właściciel szykuje się do ogłoszenia upadłości firmy.  Niestety owe przypuszczenia okazały się trafne, wniosek w tej sprawie został już skierowany do sądu. Problem w tym, że zakład jest obecnie tak wydrenowany z kapitału, iż sąd może ten wniosek odrzucić, argumentując swój krok właśnie brakiem kapitału potrzebnego do przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Wtedy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaci pracownikom tylko bieżące należności z pominięciem innych świadczeń czy zaległości.        

Oferta wkacyjna dla związkowców NSZZ "Solidarność" - przedłużona! 

Firma Holiday Park & Resort przygotowała specjalną ofertę dla związkowóćw NSZZ "Solidarność"
na zakup voucherów pobytowych 6 dniowych (5 nocy) z rabatem aż do 68% do zrealizowania:
a. w 6-ciu ośrodkach nadmorskich: Rowy, Pobierowo, Mielno, Ustronie Morskie, Niechorze, Grzybowo
b. w ośrodku górskim w Cieplicach Zdroju (pod Karpaczem).

Oferta ważna do 31.05.2024 r. !!!

Na zrealizowanie pobytu z vouchera jest 5 lat (vouchery brązowe i srebrne) lub 3 lata (vouchery złote).
WAŻNE:
1. Kody voucherów pobytowych generowane są automatycznie i wysyłane w wersji elektronicznej zaraz po dokonaniu zakupu.
2. Kalendarz rezerwacyjny dostępny jest aż na 5 lat do przodu, co zapewnia komfort zakładania rezerwacji z dowolnym wyprzedzeniem czasowym.
3. Pobyt zrealizować można jednorazowo (6 dniowy) lub dwukrotnie w jednym roku kalendarzowym dzieląc kod voucherowy (3 dni i 2 dni).
4. Vouchery pobytowe są od razu imienne.
5. Podczas jednej akcji zakupowej, można dokonać zakupu kilka sztuk voucherów jednocześnie, na te same dane osobowe, podając jeden konkretny adres email, nr telefonu oraz imię i nazwisko.
6. W przypadku chęci zakupu na inne dane osobowe, zakupu należy dokonać od nowa, ponownie wchodząc w link i wpisując nowe dane osobowe (zarówno adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko).
7. Przy zakupie vouchera, nie trzeba od razu wybierać konkretnego terminu pobytu.
8. Bilety do ZOO w Borysewie są bezimienne a ich ważność to 3 lata bez ograniczeń terminowych. Zakupić je można jedynie z voucherem pobytowym.
Każdy domek i apartament wyposażone są w wyposażone aneksy kuchenne, leżaki, parawany plażowe, telewizory z kanałami tv kablowej a na terenie resortu jest dostęp do bezpłatnego wi-fi.
W ramach pobytu każdy gość ma dostęp do wszystkich atrakcji takich jak: baseny zewnętrzne, basen wewnętrzne i sauny (Rowy, Pobierowo), jacuzzi, siłownie zewnętrzne, siłownię wewnętrzną (Mielno), sale zabaw dla dzieci, animacje dla dzieci i dorosłych, mini aquaparki (Mielno, Ustronie Morskie), place zabaw dla dzieci. Na terenie Resortów zapewniamy dostęp do wyśmienitego jedzenia w naszych restauracjach, bistrach oraz kawiarniach.
W momencie zakupu vouchera ponosicie Państwo jedynie koszt pobytu, następnie przy rezerwacji każdy klient uiszcza opłatę za przygotowanie lokalu (179,99 zł/ apartament i 219,99 zł/domek) oraz kaucję (750 zł/cały pobyt) lub max rok przed przyjazdem w przypadku rezerwacji z dużym wyprzedzeniem. Po przyjeździe do ośrodka można przeznaczyć kaucję na zakupy w kawiarni lub bistro. Niewykorzystana kaucja jest zwracana do 14 dni po zakończonym pobycie. Przy zameldowaniu doliczana jest opłata eksploatacyjna od 2,90 zł za osobę (w niskim sezonie) lub 4,90 zł (w sezonie wysokim) oraz opłata klimatyczna.
Parking monitorowany jest płatny, jednak nie jest obowiązkowy.
Istnieje możliwość wypożyczenia kompletu ręczników na czas pobytu.
Przy wymeldowaniu rozliczane są koszty zużycia mediów, które opłacić można z kaucji (według podliczników zamontowanych w lokalach).

Zakupu voucherów dokonać można na stronie Holiday Park & Resort pod linkiem:

OFERTA WAKACYJNA - więcej

 Uroczystości z okazji 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Radom - Lipsko 2024-04-10/14

Radom

14 kwietnia 2024 r. w kościele O. Bernardynów w Radomiu odbyły się uroczystości z okazji 84. rocznicy zbrodni w Katyniu.

Wiosną 1940 roku NKWD rozstrzelało blisko 22 tysiące obywateli polskich. Zginęli między innymi oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego. Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem.
 
80 lat później, te wydarzenia za sprawą tragedii smoleńskiej nabrały zupełnie nowego znaczenia. W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154, który przewoził delegację najważniejszych osób w państwie uległ katastrofie. Zginął m.in. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z małżonką oraz kierownicza kadra Sił Zbrojnych. Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii polskiego lotnictwa i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach polskich Sił Powietrznych. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób będących na pokładzie.
W uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciele 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego im.kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w Radomiu, delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, Jan Rejczak (Klub Inteligencji Katolickiej im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego), Robert Grudzień oraz zaproszeni goście i wierni.
Uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił o. Juniper Ostrowski,Gwardian Klasztoru Ojców Bernardynów w Radomiu.

Organizatorzy:
NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska - Przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz
Klasztor OO. Bernardynów w Radomiu - Gwardian O.Juniper Ostrowski,
Fundacja im. Mikołaja z Radomia - dyrektor Robert Grudzień
42 Baza Lotnictwa Szkolnego im. kpt. pil.Franciszka Żwirki i inż.Stanisława Wigury
 
Uroczystości w ramach  XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko-Warszawa 2024 im. Radomskiego Czerwca `76
(źródło: Robert Grudzień)

galeria zdjęć...

Lipsko

10 kwietnia delegacja TKK Lipsko na czele z Wojciechem Dziółką złożyła kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi Zbrodnię Katyńska oraz katastrofę smoleńską.

galeria zdjęć...

Ruszyła XVII edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Decyzją Prezydium KK rozpoczęła się XVII edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.
W  2023 r. owo wyróżnienie otrzymały cztery instytucje z regionu radomskiego: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Radom, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o.
W 2024 r. roku zostały nagrodzone kolejne instytucje z naszego Regionu, są to: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.,  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Zawadach Starych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu.

Zgłoszenia rozpatrywane będą według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu – przez Komisję Certyfikacyjną.

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” i pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.plw terminie do 30 września 2024 roku.
Załączniki konkursowe są do pobrania na stronie Komisji Krajowej.

https://www.solidarnosc.org.pl/rusza-xvii-edycja-konkursu-pracodawca-przyjazny-pracownikom/

Zaproszenie na uroczystości z okazji 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Radom, niedziela, 14 kwietnia, godz.18.30. 2024 r. - Klasztor OO. Bernardynów
Msza św. w intencji Ojczyzny
w 84.rocznicę Zbrodni Katyńskiej
w 14.rocznicę 96 Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
godz.18.15 złożenie kwiatów pod pomnikiem  śp. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich

Radom, niedziela, 16 czerwca 2024 r. - Klasztor OO. Bernardynów
Msza św. w intencji Ojczyzny
74.rocznica urodzin śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego
“Lech Kaczyński - człowiek Solidarności”
godz.18.15 złożenie kwiatów pod pomnikiem śp. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich
godz.18.30 Msza św.
godz.19.30 Koncert RZAWP

Zaprasza: Robert Grudzień

Spotkanie wielkanocne  TKEiR - 2024-04-03

galeria zdjęć...

Spotkanie wielkanocne w radomskiej „Solidarności”

 26 marca 2024 r. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52 odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne. W spotkaniu, na zaproszenie Zdzisława Maszkiewicza, przewodniczącego Zarządu Regionu,  uczestniczyło kilkadziesiąt osób – związkowców „Solidarności” oraz zaproszonych gości – w tym m.in. starosta radomski Waldemar Trelka, Dariusz Bąk, p.o. dyrektora radomskiego szpitala Janusz Zawodnik, kierownik delegatury IPN Danuta Pawlik, Stanisław Kowalski prezes Stowarzyszenia Radomsi czerwiec 76, prezydenci i wójtowie gmin z Radomskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji politycznych i biznesu.
 Gościem honorowym był JE ks. bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

galeria zdjęć...

WZD Sprawozdawczo-Wyborcze NSZZ "Solidarność" przy Enea Wytwarzanie - Kozienice 22.03.2024

galeria zdjęć...

Szkolenie  „Profesjonalizm organizacji zakładowej”

21-22 marca 2024 r. w Radomiu przeprowadzone zostało dwudniowe szkolenie  „Profesjonalizm organizacji zakładowej”. Jego organizatorami byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska i Dział Szkoleń Komisji Krajowej.
Szkolenie odbywało się w siedzibie Zarządu Regionu. Zajęcia prowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.

galeria zdjęć...

VII posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2023-2028

2024-03-19

19 marca odbyło się siódme w kadencji 2023-2028 posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto bez wniesionych uwag i jednogłośnie. Następnie przyjęto protokół obrad ZR z 20.02.2024 r. (jednogłośnie), a wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska przedstawiła decyzje i uchwały z w/w posiedzenia ZR.
Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu Regionu za 2023 r. Ten punkt zreferowała skarbniczka ZR Katarzyna Ogorzałek, a jej informacje uzupełniła główna księgowa ZR Beata Nosal. Obie panie odpowiadały na pytania członków ZR – Jacka Bolka, Ryszarda Czupryńskiego, Dariusza Sobczaka, Marcina Ogórka. Po krótkiej dyskusji sprawozdanie zatwierdzono jednogłośnie.
Następnym tematem obrad było przyjęcie budżetu ZR na 2024 r. Także i ten punkt posiedzenia  zreferowała skarbniczka ZR Katarzyna Ogorzałek przy wsparciu głównej księgowej ZR Beaty Nosal.
Uwagi do budżetu w dyskusji zgłosili: Ryszard Czupryński, Zdzisław Maszkiewicz, Marcin Ogórek, Andrzej Wójcicki, Dariusz Sobczak, Tomasz Głuch, Jadwiga Poźniak.
Kol. Marcin Ogórek zgłosił wniosek formalny, by Zarząd Regionu pokrywał jedynie koszty delegacji związanych bezpośrednio z działalnością ZR, a pozostałe koszty we własnym zakresie pokrywały organizacje związkowe. Wniosek ten przeszedł przy 1 głosie wstrzymującym.
Dyskutowano także o stopniowym odchodzeniu od wydawania „Biuletynu” ZR w postaci papierowej na rzecz formy elektronicznej.
Kolejnym punktem posiedzenia była informacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 12-14.03. w Spale. Ten punkt zreferował przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Jego omówienie obejmowało przebieg i podsumowanie manifestacji przeciwko tzw. Zielonemu Ładowi – 6 marca 2024 w Warszawie; przyjęcie rozliczenia budżetu Komisji Krajowej za 2023 r.; przygotowania do ogólnopolskiej manifestacji NSZZ „Solidarność” w Warszawie zaplanowanej na 10 maja br. Przy tej okazji zgłosił też wniosek o podjęcie decyzji finansowej przez ZR w celu zakupu niezbędnych gadżetów na manifestację (kamizelki, flagi, gwizdki etc.). Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie zebrani wysłuchali informacji o przygotowaniach do obchodów 48. Rocznicy Radomskiego Czerwca’76 – ich głównym punktem będzie msza św. rocznicowa 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 pod Pomnikiem Radomskiego czerwca’76 u zbiegu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca w Radomiu. Podjęto też decyzje o wystąpienie o patronat duchowy nad uroczystościami do bp. Marka Solarczyka, Ordynariusza Diecezji Radomskiej oraz o patronat honorowy do Prezydenta RP.
Kolejnym punktem posiedzenia było wykreślenie z rejestru Zarządu Regionu Organizacji Zakładowej przy SPZOZ w Szydłowcu. Ten temat przedstawił Tomasz Głuch, a uzupełnili Beata Sułowska i Marek Małysa. W organizacji tej zostało 6 członków, którzy zdecydowali o zakończeniu jej istnienia i złożyli stosowny wniosek do Zarządu Regionu. Decyzję o wykreśleniu ZR podjął jednogłośnie.
Następnym tematem obrad była informacja bieżąca z prac zespołów problemowych ZR.  Przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz nakreślił przebieg spotkania roboczego zespołu ds. remontu budynku ZR (w składzie – Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kicior, Radosław Szymański, Andrzej Wójcicki), który to zespół wypracowywał wnioski dotyczące m.in. podłączenia siedziby ZR do miejskiej sieci ciepłowniczej, rezygnacji z ewentualnego przejścia na ogrzewanie gazowe i fotowoltaikę. Przewodniczący Maszkiewicz zarekomendował  odłożenie dyskusji nad ostatecznymi rozwiązaniami do czerwcowego posiedzenia ZR.
W kolejnym punkcie posiedzenia wiceprzewodniczący Jacek Bolek zreferował przebieg manifestacji z 6 marca 2024 r. w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładowi.
Następnie, w temacie „Sytuacja w zakładach pracy”, Wojciech Redestowicz przedstawił sytuację w Poczcie Polskiej, gdzie nowy zarząd firmy miał przedstawić program naprawczy. Jak się okazuje główną metodą ma być redukcja zatrudnienia. Obecnie w Poczcie Polskiej jest ok. 62 tysięcy etatów, a zarząd chce zmniejszyć tę liczbę o ponad 4,5 tysiąca etatów. Ma to obywać się m.in. poprzez odejścia pracowników na emerytury i niezatrudnianie w ich miejsce nowych pocztowców oraz poprzez nieprzedłużanie pracownikom umów terminowych. Na terenie Mazowsza likwidacja ma objąć ok. 500 miejsc pracy. Innym problemem jest też tzw. Spłaszczenie płac związane z podnoszeniem płacy minimalnej. Zarząd nie podjął rozmów ze związkami ws. redukcji etatów, odbywają się tylko spotkania informacyjne. W Radomiu i powiatach ościennych w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1000 osób.
Marek Małysa omówił sytuację w B&M Clothing Company w Radomiu (d. Modar). Na poprzednim posiedzeniu ZR informował zebranych, że właściciel prawdopodobnie szykuje się do sprzedaży firmy i podejmuje działania sprowadzające zakład do tzw. „wydmuszki” – obecnie jedynym majątkiem firmy jest park maszynowy, nieruchomości zostały sprzedane, praca odbywa się w wynajmowanych pomieszczeniach, a kolejnym krokiem może być po prostu ogłoszenie upadłości.  Jak poinformowali kol. Małysę pracownicy B&M niestety owe przypuszczenia okazały się smutna i trafną przepowiednią.    
Zarząd Regionu udzielił również zgody, w odpowiedzi  na pisemny wniosek OZ w Enea Wytwarzanie, na kandydowanie członka związku do komisji zakładowej z pominięciem wymaganego stażu związkowego. Decyzja ta zapadła jednogłośnie.

Manifestacja w Warszawie - 6 marca 2024 r.  !!!

 6 marca br. (środa) w Warszawie odbyła się wspólna manifestacja NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych i NSZZ "Solidarność' przeciw tzw. Zielonemu Ładowi. W manfestacji uczestniczyło ponad 300 związkowców "Solidarności" z Regionu Ziemia Radomska z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem i wiceprzewodniczącym ZR Jackiem Bolkiem - głównie z Enaea Wytwarzanie i Leśników oraz niewielka grupka przedstawicieli NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. 

galeria zdjęć...

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża pełne poparcie dla rolniczych protestów, których bezpośrednią przyczyną jest popierana przez polski rząd błędna polityka Unii Europejskiej. Uznajemy bunt rolników za całkowicie uzasadniony zarówno w zakresie handlu płodami rolnymi z Ukrainą, jak i szerzej w ramach forsowanego przez Komisję Europejską „Zielonego ładu”.

„Solidarność” niezmiennie, od kilkunastu lat jako pierwsza tak duża organizacja społeczna w Polsce, ostrzega przed zgubnymi skutkami unijnej polityki klimatycznej. Wielokrotnie jako przedstawiciele pracowników wskazywaliśmy, że ta szalona polityka jest zagrożeniem dla polskiej energetyki, polskiego przemysłu energochłonnego oraz polskiego przemysłu spożywczego, w tym rodzimego rolnictwa. Przewidywaliśmy, że jej skutkiem będzie zapaść gospodarcza, ubóstwo energetyczne społeczeństwa, likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w przemyśle i usługach, brak suwerenności energetycznej oraz załamanie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego.

Dzisiaj po radykalnym wzroście cen energii, m.in. za sprawą spekulacyjnego systemu ETS, przyszedł czas na rolnictwo, które w całej Unii Europejskiej jest w naszej ocenie przeznaczone do likwidacji. W kolejce jest energetyka, przemysł, a tym samym niezależność i suwerenność Polski oraz całej Europy.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia udzielić wsparcia rolniczych protestów i czynnie włączyć się w ich organizację, wykazując wspólnotę interesu pracowników i rolników w przeciwstawieniu się chorej, szalonej polityce oderwanych od rzeczywistości unijnych elit. Tak jak protestujące organizacje rolnicze, tak i my reprezentanci pracowników - żądamy od polskich władz działań w interesie Polski i polskich obywateli oraz przeciwstawienia się na forum międzynarodowym unijnej polityce klimatycznej, niszczącej polską i unijną gospodarkę.

Szkolenia związkowe - zapisy

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że organizowane jest  szkolenie dla członków NSZZ „Solidarność” prowadzone przez ternerów z Działu Szkoleń Komisji Krajowej: „Profesjonalizm organizacji zakładowej”, dwudniowe 21-22.03.2024 r. (czwartek - piątek).
Zapisy przyjmuje wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska, tel.: 695 153 478, 48-3623804 wew. 21.

VI posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2023-2028

2024-02-20

20 lutego odbyło się szóste w kadencji 2023-2028 posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Następnie wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska przedstawiła decyzje i uchwały z posiedzenia ZR z 23.01.
Kolejnym punktem zebrania była informacja przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza na temat rozstrzygnięcia XVI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.  W tym roku zostały nagrodzone kolejne instytucje z naszego Regionu, są to: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.,  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Zawadach Starych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu.
Następnie zebrani podjęli decyzję o zwołaniu dodatkowego posiedzenia ZR - 26 marca (jednogłośnie). 
Potem ZR przyjął stanowisko popierające protesty NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia radomska przeciw wprowadzeniu tzw. Zielonego Ładu. Treść tego dokumentu przedstawił przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, poinformował tez zebranych o formie protestu – blokada ruchu kołowego w Radomiu 20 lutego w godz. 11.00-18.00. Stanowisko przyjęto bez poprawek i jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad było upoważnienie dla przedstawicieli desygnowanych przez Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania do reprezentowania jednostek niższego szczebla wobec pracodawcy. Ten punkt zreferowała  wiceprzewodnicząca Beata Sułowska. Upoważnienia wskazanym osobom ZR udzielił jednogłośnie.
Następnie Beata Sułowska przedstawiła zebranym informacje na temat zmian umowy na dostarczenie energii elektrycznej do budynku ZR.
W punkcie „sytuacja w zakładach pracy” Marek Małysa przedstawił sytuację w B&M Clothing Company w Radomiu (d. Modar), gdzie właściciel prawdopodobnie szykuje się do sprzedaży firmy i podejmuje działania sprowadzające zakład do tzw. „wydmuszki” – obecnie jedynym majątkiem firmy jest park maszynowy, nieruchomości zostały sprzedane, praca odbywa się w wynajmowanych pomieszczeniach. Kolejnym krokiem może być po prostu ogłoszenie upadłości. Ponieważ w firmie obowiązują regulaminy i ZFŚS jeszcze z Modaru, pracodawca wręczył pracownikom wypowiedzenia zmieniające, które likwidują wszelkie dodatki i inne rozwiązania korzystne dla pracowników. Okres wypowiedzeń upływał 30/31 stycznia – a tym samym termin ewentualnych odwołań do sądu. Do chwili posiedzenia ZR nikt z pracowników B&M tego nie zrobił. Właściciel złagodził nieco swoje stanowisko ws. nagród i dodatków. Organizacja zakładowa zwróciła się do Marka Małysy o pomoc w napisaniu porozumienia. Obecnie załoga B&M liczy ok. 130 osób, z czego ponda połowa jest członkami „Solidarności”.
Następnie przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz  poinformowała zebranych o wprowadzeniu od 1 lutego 2024 r. regulacji płacowych/rewaloryzacji inflacyjnej wynagrodzeń  pracowników ZR w wysokości 6,4%.       
Potem ZR podjął decyzję o zakupie podpisu elektronicznego dla Skarbnika ZR w celu rozliczania Organizacji Zakładowych z Urzędem Skarbowym  - jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad była informacja wiceprzewodniczącej Beaty Sułowskiej na temat planowanych szkoleń w ZR. 21-22.03. odbędzie się szkolenie „Profesjonalizm Organizacji Zakładowych”, które przeprowadzi w siedzibie ZR Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej. Kolejne szkolenie, pod hasłem „Komunikacja w negocjacjach” zaplanowano na 26-27.09. Obecnie toczą się rozmowy z Januszem Zabiegą z Działu Szkoleń Komisji Krajowej  na temat przeprowadzenia szkoleń dla członków komisji rewizyjnych.
Następnie Beata Sułowska poinformowała zebranych o pismach przychodzących i wychodzących z ZR. Przedstawiono też informację dla Komisji Krajowej o regionalnych obchodach 40. Rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W sprawach różnych zebrani dyskutowali o potrzebie zwołania dodatkowego posiedzenia ZR  ws, budżetu i stanu finansów Zarządu Regionu. Głos w dyskusji zabrali m.in. Jacek Bolek, Dariusz Sobczak, Ryszard Czupryński, Marek Kicior, Marek Małysa, Beata Sułowska, Radosław Szymański.
Przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz zabrał głos ws. proponowanych prze MEN zmian programowych.
Marek Małysa w sprawach różnych zwrócił się do Zarządu Regionu o wyrażenie zgody na umieszczenie przez niego na listach wyborczych w nadchodzących wyborach samorządowych informacji o treści; „kandydat jest popierany przez NSZZ „Solidarność”. Wniosek formalny w tej sprawie zgłosił członek ZR Radosław  Szymański.
W głosowaniu ZR podjął uchwałę rozszerzającą, która daje prawo do użycia tej formuły wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska startującym w obecnych wyborach samorządowych. 

Stanowisko z dn. 20.02.2024 r.
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska ws. poparcia protestów NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych przeciw wprowadzeniu tzw. Zielonego Ładu

          Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z ogromnym niepokojem obserwuje próby wprowadzenia w Europie pakietu rozwiązań znanego pod nazwą Zielony Ład. Pod osłoną pięknych haseł głoszących ochronę przyrody, wprowadzane są praktyczne działania skierowane przeciwko człowiekowi. Bezduszne decyzje organów Unii Europejskiej zamiast prowadzić do ochrony przyrody, uderzają w polskich rolników, odbierając im źródło utrzymania i jednocześnie redukując zasoby naprawdę zdrowej żywności, a tym samym uderzając w bezpieczeństwo żywnościowe Polski.
Sytuację polskich rolników pogarsza również unijna decyzja dotycząca zniesienia ceł na import żywności i produktów rolnych z Ukrainy. Trzeba przypomnieć, że głównymi producentami produktów rolnych w Ukrainie są olbrzymie agroholdingi zarejestrowane w Luksemburgu, Niderlandach, Cyprze, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Są to holdingi posiadające po kilkaset tysięcy hektarów, a nawet ponad pół miliona hektarów. To w ich interesie, a nie drobnych, indywidualnych rolników w Ukrainie jest zniesienie ceł. Żywotny interes w zniesieniu ceł mają też takie kraje jak Niemcy, Włochy czy Hiszpania. Z całą pewnością nie jest to zapewnienie pomocy ukraińskim indywidualnym rolnikom.
Dlatego Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska popiera protest NSZZ „Solidarność“ Rolników Indywidualnych, a w szczególności protest w Radomiu przeprowadzany 20 lutego 2024 r.

Kolejne instytucje z Regionu Ziemia Radomska nagrodzone w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Komisja Certyfikacyjna Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” dokonała 31 stycznia wyboru firm, które w tym roku zostaną uhonorowane tym wyróżnieniem.
W tym roku zostały nagrodzone kolejne instytucje z naszego Regionu, są to: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.,  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Zawadach Starych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ludwikowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Radomiu.
Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Cel konkursu to promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne Solidarności. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.
Tegorocznej Komisji Certyfikacyjnej przewodniczy w zastępstwie za Piotra Dudę Grzegorz Adamowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W Komisji zasiadają także: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca Prezydenta RP, Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Kazimierz Kimso jako przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Zbigniew Łasek, inspektor ds. BHP KK NSZZ „Solidarność”.
 – Zgłosiły się 33 firmy. Wyłoniliśmy spośród nich 19. laureatów. Ta ilość zgłoszeń cieszy, bo świadczy o tym, iż w całej naszej działalności są firmy i pracodawcy, którzy zasługują na to wyróżnienie. Rynek pracy się zmienia i mam nadzieję, że obecna sytuacja polityczna nie sprawi, że się on pogorszy. Mam nadzieję, że za rok będzie co najmniej tyle zgłoszeń, a może nawet więcej i że będziemy mieli przyjemność zakwalifikować kolejne firmy do tego certyfikatu – podsumował konkurs Grzegorz Adamowicz.
Warto dodać, że w  2023 r. owo wyróżnienie otrzymały także cztery instytucje z regionu radomskiego: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Radom, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o.

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” spotkała się z Prezydentem

 2024-01-30

Podczas spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Prezydentem RP Andrzejem Dudą przez aklamację przyjęto stanowisko wobec działań rządu RP. Przyjęcie stanowiska poprzedziła dyskusja dotycząca sytuacji w kraju, a także w poszczególnych branżach i zakładach pracy. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz.

Stanowisko ws. łamania praworządności

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw i oburzenie wobec dokonywanych w ostatnich tygodniach pozaprawnych działań przedstawicieli rządu premiera Donalda Tuska.
Jednym z takich działań było siłowe przejęcie mediów publicznych. NSZZ „Solidarność” uznaje prawo demokratycznie wybranej większości do wprowadzania zmian, w tym zmian personalnych, jednak muszą się one odbywać w zgodzie z obowiązującym prawem, przede wszystkim na drodze zmian legislacyjnych.
Działania rządu wobec mediów publicznych są w naszej ocenie przejawem jawnego łamania polskiego porządku prawnego, mogącym prowadzić do anarchii i psucia państwa oraz stanowią groźny precedens wobec innych planów koalicji rządzącej. Pozaprawne działania rządu, a także sposób ich realizowania – w szczególności wyłączenie sygnału telewizyjnego – przywodzą na myśl obrazy z jakże tragicznych dla Polski wydarzeń grudnia 1981 roku. NSZZ „Solidarność”, który wywalczył Polsce niepodległość i demokrację, ma silny mandat to tego, by stać na straży polskiej praworządności. Dlatego zdecydowanie opowiadamy się po stronie litery prawa i apelujemy do premiera Donalda Tuska, by zaprzestał niezgodnych z nią działań.
Z niepokojem przyjmujemy również zapowiedzi likwidacji kolejnych instytucji, w tym Instytutu Pamięci Narodowej. Podkreślamy z całą mocą, że nigdy nie będzie naszej zgody na likwidację Instytutu, który przyczynia się w tak dużym stopniu do odkrywania i utrwalania prawdy o historii Polski, również historii Solidarności.
W związku z powyższym żądamy, aby konieczne działania legislacyjne, niezbędne do wprowadzania zmian, do których koalicja rządowa otrzymała od społeczeństwa demokratyczny mandat, odbywały się w zgodzie z Konstytucją, a także we współpracy z Prezydentem RP, który również taki mandat demokratyczny otrzymał.

Msze za Ojczyznę

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że 19.01. br. w kościele O.O. Bernardynów w Radomiu została odprawiona msza św. za Ojczyznę zainicjowana przez Zarząd Regionu. Msze takie będą odbywać się 19 dnia każdego miesiąca.
25 dnia każdego miesiąca msze takie będą odprawiane o godz. 18.00 również w kościele pw. św. Barbary w Pionkach

Szkolenie „Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie w miejscu pracy”

Radom 25-26.01.2024 r.

25-26 stycznia 2024 r. w Radomiu przeprowadzone zostało dwudniowe szkolenie „Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie w miejscu pracy”. Jego organizatorami byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Dział Szkoleń Komisji Krajowej oraz radomski oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.
Szkolenie odbywało się w siedzibie Zarządu Regionu. Zajęcia prowadziły – Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK (25.01) i inspektor Agata Kot z PIP (26.01.) W zajęciach uczestniczyła grupa 40 związkowców „Solidarności” z Regionu Ziemia Radomska z komisji zakładowych w: MPK Radom, RSM, DPS  w Radomiu, Radpecu, ZS Muzycznych, KGK, SOSW, Wodociągach Miejskich, ZS Muzycznych, SZSiPO, Enei Wytwarzanie, Nadleśnictwie Radom, MKPOiW.

galeria zdjęć...

V posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2023-2028

2024-01-23

23 stycznia odbyło się piąte w kadencji 2023-2028 posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak oraz sekretarz RKR Wojciech Nalberski.
Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Następnie wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska przedstawiła decyzje i uchwały z posiedzenia ZR z 21.11. oraz z obrad Prezydium ZR z  19.01.
Kolejnym punktem zebrania była problematyka związana ze stanem technicznym budynku Zarządu Regionu oraz koniecznością remontu, wymiany ogrzewania i naprawy rynien dachowych. Po dyskusji na ten temat wyłoniono trzyosobowy zespół roboczy, w składzie – Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kicior, Radosław Szymański, Andrzej Wójcicki, który ma zająć się wypracowaniem praktycznych rozwiązań w/w problemów.
Potem wiceprzewodnicząca przedstawiła plan szkoleń związkowych w Regionie na najbliższe tygodnie: „Od konfliktu do porozumienia z pracodawcą”, dwudniowe – 8-9.02.2024 r.; „Profesjonalizm organizacji zakładowej”, dwudniowe 21-22.03.2024 r., a także propozycję szkolenia „Cyfryzacja rynku pracy” (wrzesień 2024 r.) organizowanego przez Komisje Krajową. Poinformowała również o skierowaniu skarbniczki ZR Katarzyny Ogorzałek na szkolenie skarbników związkowych.
Kolejnym punktem obrad była organizacja koncertu patriotyczno-religijnego z okazji 48. rocznicy Radomskiego Czerwca’76  oraz 40. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Odbędzie się on 24 czerwca 2024 . w kościele przy ul. Miłej, a wystąpią artyści Polskiej Opery Kameralnej z solistą Dariuszem Stachurą. Koncert objął patronatem ks. bp Marek Solarczyk.
Przyjęto także w głosowaniu  terminarz posiedzeń ZR na 2024 r. – odbędą się one: 20 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 17 września, 15 października, 19 listopada. Termin posiedzenia grudniowego zostanie ustalony później. Tradycyjne związkowe spotkanie wielkanocne odbędzie się 26 marca o godz. 11.00. Podjęto także stosowne decyzje finansowe w tej sprawie.
Członkowie ZR wysłuchali również informacji o działaniach ws. ławeczki gen. Kuklińskiego.
Następnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Marek Małysa przedstawił informacje na temat sytuacji w Kingspanie Lipsko. Paweł Surowiecki, sekretarz komisji zakładowej w Kingspanie, otrzymał wypowiedzenie z par. 52, ale sąd przywrócił go do pracy do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Ostatecznie jednak zrezygnował on z tego rozwiązania i odszedł z pracy pobierając odprawę. Prokurent firmy nadal prowadzi działania prowadzące do pozbycia się z zakładu  kolejnych członków komisji zakładowej – pretekstem jest „sumowanie” drobnych wykroczeń, które umożliwia bardzo restrykcyjne regulaminy obowiązujące w miejscu pracy. Los tej organizacji związkowej stoi pod znakiem zapytania. Podjęto działania w celu dotarcia bezpośrednio do właściciela Kingspana.
Katarzyna Ogorzałek omówiła sytuację w ZUS o/ Radom, gdzie dochodzi do sytuacji dyskryminacyjnych ze strony jednego z pracowników. Sprawa została zgłoszona do komisji etyki zawodowej w ZUS. Andrzej Wójcicki poinformował zebranych o sytuacji w PGE, gdzie trwają negocjacje płacowe ws. podwyżek. Daniel Dorociński zabrał głos na temat sytuacji w Fabryce Broni, gdzie zachodzi zjawisko tzw. „wypłaszczenia płac” – nowozatrudnieni pracownicy dostają „na wejściu” wyższe wynagrodzenia niż pracownicy z długim stażem pracy. Związek będzie negocjować w sprawie wprowadzenia stażowego i premii. Jego informacje uzupełnili Katarzyna Ogorzałek i Ryszard Czupryński (US) i Dorota Walczak (Sanepid) wskazując, ze podobny problem występuje także w tzw. „budżetówce”.  

Nowy wóz bojowy dla OSP Pawliczka

18 stycznia w Chotczy nastąpiło uroczyste podpisanie umów z jednostkami samorządu oraz przedstawicielami OSP z terenu powiatu lipskiego i zwoleńskiego na zakup nowych samochodów strażackich z pełnym wyposażeniem zgodnie ze złożonymi potrzebami. To rekordowe dofinansowanie dla 187 jednostek na kwotę blisko 250 mln złotych.
W podpisaniu umów z władzami miast i gmin oraz prezesami OSP udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik  oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Rafał Rajkowski. W spotakniu uczestniczył także przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska  Zdzisław Maszkiewicz.
Dofinansowanie w wysokości 1 546 817,25  zł  już niebawem trafi na konto jednostki OSP w Pawliczce.

Uwaga - zmiana miejsca szkolenia!

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska informuje, że ze względów organizacyjnych zaplanowane na 25-26 stycznia szkolenie „Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie w miejscu pracy” odbędzie się wsiedzibie Zarządu Regionu przy ul. Traugutta 52, a nie w siedzibie PIP O/Radom. Za zmianę przepraszamy.

840 zł ulgi podatkowej dla związkowców

Dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu pomiędzy NSZZ „Solidarność”, a rządem, od 1 stycznia 2024 roku można skorzystać z wyższej ulgi z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Wysokość odliczeń od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym zwiększono z 500 zł do 840 zł.

Ulga jest przeznaczona dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (PIT 36, PIT 37) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Nie skorzystają z niej osoby, które rozliczają się za pomocą podatku liniowego.

Bez znaczenia pozostaje   sposób zapłaty (gotówka, przelew, potrącenie przez pracodawcę). Związkowcy samodzielnie odprowadzający składki członkowskie powinni zachować dowody wpłaty, zawierające dane identyfikujące członka, organizację związkową, kwotę wpłaconych składek, odpowiednie tytuły wpłaty i daty.

W sytuacji, kiedy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.

Zwiększenie ulgi podatkowej dla związkowców jest wynikiem porozumienia pomiędzy „Solidarnością” a rządem podpisanego 7 czerwca 2023 roku.

Manifestacja 11 stycznia w Warszawie

Członków NSZZ "Solidarność" zainteresowanych udziałem w  „Proteście Wolnych Polaków” 11 stycznia przed Sejmem RP  przeciwko likwidacji  Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, oddziałów regionalnych i Polskiej Agencji Prasowej, informujemy, że po rozmowie Przewodniczącego Komisji Krajowej z Sekretarzem Generalnym PiS ustalono, że organizacją i pokryciem kosztów wspomnianej manifestacji zajmują się lokalne struktury partii.
Chetni proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do Jakuba Kowalskiego - mailowo:listydokuby@gmail.com  - lub telefonicznie: tel.885 920 409.

  

Spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu  - 2023-12-19

Tradycyjne związkowe spotkanie opłatkowe, 19 grudnia 2023 r. w siedzibie ZR przy ul. Traugutta 52. Gościem spotkania był JE ks. bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. 

galeria zdjęć...

Regionalne obchody 42. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

galeria zdjęć...

 WSPOMNIENIE

Andrzej Piotr Gut (1950 – 2023)

Rozmiar: 97473 bajtów

Rodowity wareczczanin, jego rodzina zamieszkuje w Warce od ponad 200 lat. Urodził się 19 maja 1950 r. w Warce. Rodzicami byli Eugeniusz i Krystyna z Jaworskich Gutowie. Żona Maria. Synowie: Mikołaj i Maksymilian. Z wykształcenia technik mechanik, według opinii innych: regionalista, kompozytor, muzyk, wokalista, pasjonat historii i autor opracowań dotyczących historii Warki i ludzi z nią związanych, archiwista, animator kultury. Ze względu na pełnione funkcje: działacz społeczny, związkowy, samorządowiec.
Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego.

Ojciec Eugeniusz Gut (1914 - 1994) urodził się w Warce. Podczas II wojny światowej walczył w polskich siłach zbrojnych na zachodzie w 10. Brygadzie Pancernej. Tam dostaje się do niewoli niemieckiej i razem z jeńcami Armii Francuskiej przebywa w stalagu II D w Stargardzie Szczecińskim. Po zakończeniu wojny, po wyzwoleniu z obozu jenieckiego jedzie do Francji, gdzie zostaje zdemobilizowany. W listopadzie 1947 r. ostatnim transportem dla repatriantów wraca do Polski. W latach 1949 - 1978 pracował w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Warce na stanowisku kierownika działu transportu. Od 1927 do 1988 z przerwą w okresie wojny gra w Miejskiej Orkiestrze Dętej Moderato. W roku 1928 wstępuje do nowo – powstałego klubu sportowego ,,Przebój” w Warce. W roku 1952 pełnił funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Warce.

więcej...

IV posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2023-2028

2023-11-21

21 listopada odbyło się czwarte w kadencji 2023-2028 posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Zebranych powitał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Następnie odbyła się sympatyczna uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom – p. Agacie Kutyle i p. Radosławowi Bielikowi. Srebrną Odznakę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” otrzymał przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz.
Potem wiceprzewodniczący ZR Jacek Bolek przedstawił zebranym informacje z Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbywał się 19-20 października br. w Spale.
Następnie wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska przedstawiła decyzje i uchwały z posiedzenia ZR z 17.10. Odczytała też protokół z obrad ZR z 17.10., który zebrani przyjęli bez wniesienia uwag.
Kolejnym punktem obrad było wykreślenie z rejestru Zarządu Regionu Organizacji Oddziałowej w PZU Życie S.A. w Radomiu oraz Organizacji Zakładowej w Radkomie. Dokonano tego w głosowaniu – przy 1 głosie wstrzymującym.
Omawiano też zgłoszenie 4 firm z naszego do XVI edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” –  są to: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadach Starych, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ludwikowie, Publiczna Szkoła Podstawowa r 6 w Radomiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomiu. W głosowaniu członkowie ZR zadecydowali o tym jednogłośnie.
Następnie Zarząd Regionu przegłosował dwie kandydatury regionalnych koordynatorów ds. obrony praw związkowych na kadencję 2023-2028. Zostali nimi: Beata Sułowska i Marek Małysa (jednogłośnie). Potem zebrani wysłuchali krótkiej informacji dotyczącej organizacji tradycyjnego spotkania opłatkowego, które odbędzie się 19 grudnia 2023 r. w siedzibie ZR przy ul. Traugutta 52. Naszym gościem będzie JE ks. bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Początek spotkania o godz. 11.00.
Kolejnym punktem posiedzenia były decyzje finansowe ws. wsparcia publikacji wydawnictwa nt. strajku radomskiej WSI w 1981 r.  oraz książki dla dzieci chorych na cukrzycę.
Członkowie ZR wysłuchali również informacji o ławeczce gen. Kuklińskiego, uczestnictwie delegacji ZR w obchodach:  22. rocznicy śmierci bp. Jana Chrapka (Radom, 18.10.),  rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Suchowola, 22.10.), 42. rocznicy rozpoczęcia strajku radomskiej WSI (Radom, 26.10.),  odsłonięcia tablicy upamiętniającej powstanie NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Kozienice (Kozienice, 9.11.), Narodowego Święta Niepodległości (Radom, Lipsko, Szydłowiec).
Omawiano też obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 2023 r. o 12.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem Radomskiego Czerwca’76,  10 grudnia o 16.00 koncert rocznicowy w kościele o. Bernardynów z udziałem Jerzego Zelnika i Roberta Grudnia.
Następnie zebrani wysłuchali Jarosława Chmielnickiego i Pawła Surowieckiego z Kingspana Lipsko, którzy przedstawili sytuację w firmie, gdzie nowy prokurent prowadzi działania ewidentnie prowadzące do pozbycia się z zakładu  kolejnych członków komisji zakładowej – pretekstem jest „sumowanie” drobnych wykroczeń. Paweł Surowiecki, sekretarz komisji zakładowej w Kingspanie, otrzymał wypowiedzenie z par. 52, ale sąd przywrócił go do pracy do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. 

Szkolenia - zapisy!

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że organizowane są następujące szkolenia dla członków NSZZ „Solidarność” prowadzone przez ternerów z Działu Szkoleń Komisji Krajowej:
1) Szkolenie „Mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie w miejscu pracy”, dwudniowe – 25-26.01.2024 r. (czwartek-piątek).
2) Szkolenie „Od konfliktu do porozumienia z pracodawcą”, dwudniowe – 8-9.02.2024r. (czwartek-piątek).
3) „Profesjonalizm organizacji zakładowej”, dwudniowe 21-22.03.2024 r. (czwartek - piątek).
Zapisy przyjmuje wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska, tel.: 695 153 478, 48-3623804 wew. 21.

"Solidarność" chce emerytur stażowych!

W środę, 15 listopada odbyło się w Spale posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" X kadencji. Jednym z najważniejszych punktów obrad był wybór członków Prezydium. Komisja Krajowa NSZZ „S” przyjęła apel w sprawie projektu ustawy o emeryturach stażowych.

W tajnym głosowaniu, członkowie Komisji Krajowej poparli w/w kandydatury zatwierdzając skład Prezydium Komisji Krajowej na kadencję związkową 2023-2028. Grzegorz Adamowicz uzyskał 87 głosów, Jerzy Jaworski 83, Maciej Kłosiński 84, a Bartłomiej Mickiewicz 80. Ważnych głosów oddano 87.

Komisja Krajowa NSZZ „S” przyjęła również apel w sprawie projektu ustawy o emeryturach stażowych skierowany do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni - w apelu chodzi o pilne przeprowadzenie pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych.
„Projekt, pod którym NSZZ «Solidarność» zebrał kilkaset tysięcy podpisów, miał już swoje pierwsze czytanie 14 grudnia 2021 roku, czyli w poprzedniej kadencji, i głosowały za jego dalszym procedowaniem niemal wszystkie opcje polityczne. Niestety od tego czasu akt ten zalega w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a prace nad nim zostały zamrożone” – wskazała Komisja Krajowa.
„[...] mając na względzie podnoszone przez wszystkie opcje – w tym Pańską – deklaracje wprowadzenia tzw. emerytur stażowych, apelujemy o pilne przeprowadzenie ponownego pierwszego czytania i rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem tego rozwiązania”.

Na posiedzeniu w Spale Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła dwa stanowiska, w których sprzeciwiła się likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz przywróceniu przywilejów emerytalnych esbekom.
W pierwszym stanowisku członkowie Komisji Krajowej napisali, że powstanie z inicjatywy NSZZ „Solidarność” IPN „jest jednym z najważniejszych osiągnięć wolnej i suwerennej Polski w zakresie przywracania prawdziwej historii najnowszej, budowania świadomości społeczeństwa, czym był PRL i funkcjonujący w jego strukturach aparat represji, oraz narzędzie do oczyszczania życia publicznego z tajnych współpracowników tego reżimu [...] IPN wbrew krytyce z końca lat 90. nie stał się narzędziem walki politycznej i politycznego linczu. Wręcz przeciwnie. IPN przez blisko ćwierćwiecze swojej działalności udowodnił, że jest instytucją rzetelną, merytoryczną i roztropną, a jego decyzje, opinie i wnioski mają gruntowną podstawę naukową i procesową. Dowodem tego jest ogromny dorobek wydawniczy, dokumentacyjny i procesowy. Szczególnym przykładem potwierdzającym wyjątkowość tej działalności są prowadzone w ostatnich latach prace ekshumacyjne ofiar komunistycznego terroru z lat 40. i 50. ubiegłego wieku. [...] Polska nie może sobie pozwolić na niszczenie tego dorobku i pozbawianie przyszłych pokoleń narzędzia przywracania prawdy w życiu publicznym, jakim jest Instytut Pamięci Narodowej” – wskazano w stanowisku.
W drugim przyjętym stanowisku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planów przywrócenia uprawnień emerytalnych z lat PRL dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, które są jednym z punktów umowy koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy.
 „NSZZ "Solidarność", który wywalczył Polsce niepodległość, przypomina, że funkcjonariusze PRL-owskich służb, w tym ci siejący terror i dopuszczający się zbrodni na narodzie polskim, nie zostali pozbawieni uprawnień emerytalnych, a jedynie przywilejów przyznanych przez komunistyczny reżim. Odebranie tych przywilejów było aktem sprawiedliwości przede wszystkim wobec ofiar tych ludzi, jak również wobec całego społeczeństwa, które uczciwie pracując, takich dodatków nie otrzymywało”.


W środę 15 listopada odbyło się także pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Wojciecha Ilnickiego, przewodniczącego XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S”.
W czasie posiedzenia dokonano wyboru składu Komisji na nową kadencję związkową 2023–2028. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana ponownie Anna Kaurzel. Z kolei jej zastępcami zostali Marek Mazurek i Marek Wątorski.

Pamięci związkowców  NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

1 i 2 listopada br. zostały odprawione msze św. w intencji nie żyjących już członków NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.
Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wraz Krzysztofem  Koślą odwiedzili groby zmarłych związkowców na cmentarzach przy ul. Limanowskiego i na Firleju w Radomiu.

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

26-27 października 2023 r. w Radomiu przeprowadzone zostało dwudniowe szkolenie dla społecznych inspektorów pracy. Jego organizatorami byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, radomski oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz Ośrodek Doradztwa i Nadzoru w zakresie BHP.
Szkolenie odbywało się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Wierzbickiej 26/44 w Radomiu. Zajęcia prowadzili – dr Józef Witczak z ODiN – BHP (26.10) i inspektor Agata Kot z PIP (27.10.). W zajęciach uczestniczyła grupa 30 związkowców „Solidarności” z Regionu Ziemia Radomska z komisji zakładowych w: MPK Radom, RSM, Imperial Tobacco, DPS „Nad Potokiem” w Radomiu, Radpecu, Wodociągach Miejskich, PSP Kozienice, Browarach Warka, Horteksie Przysucha, PS Sanepidu w Radomiu, Poczcie Polskiej w Radomiu, PSP w Wierzbicy, Enei Wytwarzanie, X LO w Radomiu, PSP nr 19 w Radomiu, PSP nr 31 w Radomiu, oświacie w Przytyku, XI LO w Radomiu, PSP nr 25 w Radomiu, SOSW w Chwałowicach, SOSW w Radomiu.
Zarząd Regionu dziękuje p.  nadinspektorowi Jackowi Wojciechowskiemu, kierownikowi radomskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, za udostępnienie pomieszczeń i sprzętu audiowizualnego niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.  

galeria zdjęć...

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

19-20 października w hali Centralnego Ośrodka Sportu w Spale odbyły się obrady 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Tegoroczny Zjazd odbywał się pod hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. W jego trakcie, Delegaci dokonali wyboru członków Komisji Krajowej i przewodniczącego Związku na nową pięcioletnią kadencję 2023-2028. Został nim ponownie wybrany Piotr Duda.

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Spale na jego kandydaturę oddano 211 spośród 232 ważnych głosów. Nie miał kontrkandydata. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Regionu Ziemia Radomska: Zdzisław Maszkiewicz, Andrzej Wójcicki, Jacek Bolek.
– Bardzo dziękuję za zaufanie i wybór. To dla mnie wielki zaszczyt Ale tak jak w pierwszej kadencji, tak i w tej, nie zamierzam zmniejszać tempa tylko tak samo, a nawet jeszcze mocniej działać na rzecz naszego kochanego związku zawodowego „Solidarność”. Tak jak zawsze Piotr Duda jest sobą. Moje drzwi są dla was otwarte, macie do mnie numer telefonu. Wracamy do roboty i do przodu. Sojusznikiem numer jeden dla „Solidarności” jest prezydent Andrzej Duda. […] Pan Prezydent mówił o tym, że wspólne projekty, które zrealizowaliśmy na przestrzeni ostatnich 8 lat, są dla Pana Prezydenta tak samo ważne, jak i dla Solidarności. Tego będziemy bronić. Niezależnie od tego, jaki powstanie rząd – czy Zjednoczona Prawica plus koalicjant, czy partie opozycyjne stworzą rząd – to przede wszystkim wymagam dialogu. I tego, aby wszystkie postulaty, szczególnie dotyczące emerytur stażowych – które też były przez partie opozycyjne stawiane na piedestale – zostały zrealizowane. Ale jeżeli będą szli w kierunku braku dialogu społecznego, to my też potrafimy wyjść na ulicę. Zresztą mamy w tym temacie doświadczenie, chociaż zamiast wojny na ulicy wolałbym prowadzić dialog w ramach Rady Dialogu Społecznego czy dialog dwustronny z rządem, bo ja łaski nie robię i muszę rozmawiać z każdym rządem. Mamy wpisany w uchwale programowej zakaz współpracy z partiami postkomunistycznymi i liberalnymi, ale z rządem każdym muszę rozmawiać. Oczywiście, jeśli druga strona też tego chce – powiedział po wyborze na przewodniczącego Piotr Duda.
Piotr Duda jest szefem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” od 2010 roku. Obecna kadencja będzie jego czwartą na tym stanowisku. Wcześniej, w latach 2002-2010 był przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
W dalszej części obrad delegaci wybrali skład Komisji Krajowej „S” na kadencję w latach 2023 – 2028. Do  KK weszli: Grzegorz Adamczyk, Andrzej Bal, Marek Balkowski, Andrzej Biegun, Marek Boiński, Artur Braszkiewicz, Włodzimierz Broda, Roman Brudziński, Krzysztof Domagała, Adam Dopierała, Waldemar Dubiński, Marek Dzięcielski, Łukasz Fica, Eugeniusz Formejster, Andrzej Gębara, Anna Grudzińska, Henryk Grymel, Bogusław Hutek, Wojciech Ilnicki, Leszek Jankowski, Jerzy Jaworski, Artur Jopek, Bogusław Jurgielewicz, Krzysztof Kacprzak, Andrzej Karol, Maciej Kłosiński, Mariusz Kolasiński, Andrzej Kołodziejski, Andrzej Kościk, Krzysztof Kotowicz, Wojciech Krasuski, Krzysztof Krzyżaniak, Andrzej Kuchta, Piotr Majchrzak, Małgorzata Małkowska, Dariusz Mądraszewski, Maciej Mechliński, Barbara Miszczuk, Marek Mrozkowiak, Mirosław Nowak, Piotr Nowak, Piotr Olbryś, Antoni Pasieczny, Mirosław Piórek, Daniel Pokuta, Iwona Puchalska, Radosław Pyszczek, Waldemar Sopata, Michał Staniszewski, Wiesława Stec, Sławomir Szablewski, Bogusław Szarek, Paweł Szpunar, Piotr Ścieśko, Jarosław Walczak, Tomasz Wójcik. Łącznie 56 osób.
Ponadto w Komisji Krajowej zasiadają przewodniczący Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność” oraz Sekretariatów Branżowych.
Udział w KZD wzięło 248 delegatów z całej Polski. Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”.
– Jestem dumny z dzieła, które przez ostatnie 8 lat wspólnie zrealizowaliśmy. Nie mam żadnych wątpliwości, że dzięki realizacji tych wspólnych postulatów Polska wygląda dziś znacznie lepiej niż przed rokiem 2015 – powiedział podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Wśród tych działań wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego, likwidację tzw. syndromu pierwszej dniówki, a także wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. – Jeśli ktoś na przestrzeni ostatnich lat miał jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, czy zadania, które przyjmuje na siebie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w istocie są działaniami progospodarczymi, prospołecznymi, to nie mam żadnych wątpliwości, że ostatnie lata, pokazały dobitnie, że tak właśnie jest – zaznaczył.

galeria zdjęć...

Uroczyste wprowadzenie relikwii krwi błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki -  19 października 2023 r., kościół ojców bernardynów w Radomiu.

19 października 2023 r., w Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, bp Piotr Turzyński wprowadził relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła ojców Bernardynów w Radomiu. Inicjatorem tego wydarzenia był przewodniczący Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz przy wsparciu Roberta Grudnia i Tomasza Świtki.

Wspomnienie liturgiczne kapelana „Solidarności” przypada 19 października, w rocznicę jego śmierci. Od 2018 r. w rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 października – obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto przypomina o roli, jaką odegrali duchowni w obronie oraz kształtowaniu postaw patriotycznych.
W uroczystościach, które rozpoczęły się wieczorem 19 października w kościele oo. Bernardynów  w Radomiu uczestniczyli przedstawiciele ZR na czele z wiceprzewodniczącą Beatą Sułowską i Krzysztofem Koślą oraz związkowe poczty sztandarowe: Zarządu Regionu, MPK Radom, Fabryki Broni, Enea Wytwarzanie, MK nr 1 POiW, TKK Szydłowiec, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
O. Juniper Ostrowski, gwardian klasztoru, zacytował na początku nabożeństwa fragment z ostatniego kazania ks. Jerzego Popiełuszki z 19 października 1984 roku: „Tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam jest bogaty w dobro. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może być na świecie, prócz Boga. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. - To już 39 lat jak w bestialski sposób ks. Jerzy poniósł śmierć męczeńską. Poniósł śmierć tylko za to, że podczas swoich kazań nawoływał do tego, aby nie dać się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężać - mówił o. Juniper.
Mszy św. przewodniczył bp Turzyński. W homilii bp Piotr powiedział – Strajkujący robotnicy w Hucie Warszawa poprosili, aby przyszedł ksiądz i odprawił Mszę św. Księża się wymawiali, a ks. Jerzy powiedział: „Pójdę”. Nie bał się. Miał wielką odwagę. […] 19 października 1984 roku zaczęła się droga męczeństwa ks. Jerzego dramatyczna i okrutna Cierpiał bardzo, bity, torturowany, zniszczony. Człowiek, który mówił prawdę, który nie głosił nienawiści, który miał wielką ufność w Bogu i kochał bardzo Polskę.
19 października 1984 roku ks. Jerzy Popiełuszko został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Zginął męczeńską śmiercią, mając zaledwie 37 lat. W dniu śmierci odprawił nabożeństwo różańcowe w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników, a ostatnie słowa, które wypowiedział publicznie do wiernych brzmiały: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.
Po trwającym 13 lat procesie beatyfikacyjnym, 6 czerwca 2010 roku, ksiądz Jerzy Popiełuszko – jako męczennik za wiarę – został ogłoszony Błogosławionym Kościoła Katolickiego przez papieża Benedykta XVI, a w 2014 r. papież Franciszek ustanowił go patronem „Solidarności”. Parafia św. Stanisława Kostki jest głównym miejscem kultu duszpasterza ludzi pracy.

Relikwie ks. Jerzego a „Solidarność” Ziemi Radomskiej
Od kilku lat w propagowanie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki zaangażowany jest także Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska oraz komisje zakładowe i TKK.
Dzięki temu relikwie ks. Jerzego w Regionie Ziemia Radomska znajdują się w:
- Radomiu – w kościele pw. Chrystusa Nauczyciela
- Pionkach – w kościele pw. Św. Barbary
- Iłży – w kościele pw. NMP Królowej Polski
- Zwoleniu – w kościele pw. Św. Krzyża
- Rozniszewie – w kościele pw. NMP
- Mogielnicy – w kościele pw. św. Floriana
- Warce – w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej
- w Drzewicy -  pw. Świętego Łukasza
 - w Jedlni - parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Jedlni, kaplica – Centrum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu im. św. Jana Pawła II
- w Rozniszewie - w kościele pw. Narodzenia NMP
- w Zwoleniu - w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
- w Szydłowcu - w kościele pw. Świętego Zygmunta
- w Pionkach - w kościele pw. NMP Królowej Polski
- w Radomiu - w kościele pw. św. Stefana
- w Radomiu - w Katedrze Radomskiej pw. Opieki Najświętszej Marii Panny
oraz w  Garwolinie kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

galeria zdjęć...

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów

19-20 października w hali Centralnego Ośrodku Sportu w Spale trwać będą obrady 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Tegoroczny Zjazd odbywa się pod hasłem "Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy". W jego trakcie, Delegaci dokonają wyboru członków Komisji Krajowej i przewodniczącego Związku na nową pięcioletnią kadencję 2023-2028.
W obradach uczestniczą przedstawiciele Regionu Ziemia Radomska: Zdzisław Maszkiewicz, Andrzej Wójcicki, Jacek Bolek.

Na zdjęciu gwardian zakonu bernardynów w Radomiu o.Juniper Ostrowski OFM z relikwią bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Obok niego (od lewej): Piotr Duda, Jacek Bolek i Andrzej Wójcicki

III posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2023-2028

2023-10-17

17 października odbyło się trzecie w kadencji 2023-2028 posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyła także przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Zebranych powitał i spotkanie poprowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad, po wycofaniu poprawki zgłoszonej przez Ryszarda Czupryńskiego, przyjęto jednogłośnie. Potem wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska przedstawiła decyzje i uchwały z posiedzenia ZR z 19.09. oraz Prezydium ZR z 13.10.
Wiceprzewodnicząca Beata Sułowska odczytała też protokół z obrad ZR z 19.09., który zebrani przyjęli bez wniesienia uwag.
Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie regulaminu obrad Zarządu Regionu Ziemia Radomska na kadencję 2023-2028. Przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz odczytał  opinię mec. Marka Koszka ws. poprawek i uwag zgłaszanych do regulaminu przez członków ZR po  poprzednim posiedzeniu tego gremium związkowego. Zebrani  zapoznawali się też z brzmieniem tego dokumentu po naniesieniu w/w zmian. Marek Małysa zaproponował zmiany ws. par. 1, par. 8 oraz par. 12 i 13 regulaminu, ale po dyskusji, m.in. z udziałem wiceprzewodniczącego Jacka Bolka, wycofał swoje zastrzeżenia, ograniczając propozycje zmian do par. 8. Zebrani zaakceptowali je i po naniesieniu poprawek regulamin został przyjęty przy 1 głosie przeciwnym.
Kolejnym punktem obrad były przygotowania do obchodów 39. rocznicy śmierci patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.2023 r.) - w tym wprowadzenia jego Relikwii do Kościoła oo. Bernardynów oraz uczestnictwa przedstawicieli ZR w obchodach w Suchowoli. Omawiano także udział delegacji ZR w uroczystościach 22. rocznicy śmierci bp. Jana Chrapka (18.10. – radomska katedra).
W punkcie „sprawy różne” dyskutowano nad propozycją zmian w wyglądzie i funkcjonalności strony internetowej ZR zasugerowaną przez Ryszarda Czupryńskiego.
Marek Kicior zaprezentował sytuację w radomskim MPK na tle krajowych problemów sektora komunikacyjnego, a także kwestię zmian płacowych w tym zakładzie. Omawiano też wręczenie statuetek „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” dla  4 firm z naszego regionu – były to: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Radom, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o..  

   


 

Cztery instytucje z regionu radomskiego nagrodzone w XV edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”!

10 października 2023 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył statuetki oraz certyfikaty w XV edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
W tym roku owo zaszczytne wyróżnienie otrzymały aż cztery instytucje z regionu radomskiego: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Radom, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o.
W uroczystości oprócz przedstawicieli wyróżnionych firm wzięli udział członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.  Komisja Certyfikacyjna Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” dokonała 1 lutego wyboru firm, które w tym roku zostaną uhonorowane tym wyróżnieniem. Cel konkursu to promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne Solidarności. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

galeria zdjęć...

II posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2023-2028

2023-09-19

19 września odbyło się drugie w kadencji 2023-2028 posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyła także przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Zebranych powitał i spotkanie poprowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad, po wprowadzeniu poprawki zgłoszonej przez Marka Małysę, przyjęto jednogłośnie, a następnie wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska przedstawiła decyzje i uchwały z posiedzenia ZR z 8.08. 2023 r.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie planu pracy zespołów problemowych Zarządu Regionu. W tej kwestii wypowiedzieli się przewodniczący zespołów: ds. szkoleń – Rafał Szukiewicz, ds. akcji protestacyjnych – Jacek Bolek, ds. budżetowych – Katarzyna Ogorzałek, ds. organizacyjnych –Andrzej Wójcicki, ds. promocji rozwoju Związku – Daniel Dobrociński, ds. administracji i zarządzania majątkiem Związku – Zdzisław Maszkiewicz,
ds. ochrony zdrowia – Renata Małysa, ds. prawa pracy – Beata Sułowska.
Następnie ZR wybrał skład komisji do spraw spisu środków trwałych będących własnością ZR. W jej skład weszli ostatecznie: Beata Sułowska, Krzysztof Kośla, Wojciech Redestowicz, Dariusz Sobczak, Marek Kicior.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie regulaminu obrad Zarządu Regionu na kadencję 2023-2028, który na polecenie przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza przygotował mec. Marek Koszek. Po burzliwej dyskusji zdecydowano o przesunięciu głosowania ws. przyjęcia regulaminu na kolejne posiedzenie ZR w celu umożliwienia członkom ZR przeanalizowania projektu i zgłoszenia ewentualnych poprawek – przy 3 głosach wstrzymujących i jednym przeciw. 
Potem Zarząd Regionu zajął się sprawą renowacji sztandaru Terenowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” (TKK) Zwoleń oraz sprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła oo. Bernardynów w Radomiu.
Następnie członkowie ZR omawiali m.in. przebieg  41. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę (16 - 17.09.2023 r.); przygotowania do obchodów rocznicy śmierci o. Huberta Czumy (19.09.2023 r.) - w tym złożeniu wiązanki przez delegację ZR na nagrobku oraz udziale delegacji ZR we mszy świętej w Kościele p.w. Świętej Trójcy (o godz. 17.30); uczestnictwo przedstawicieli ZR w uroczystościach ku czci pomordowanych przez Niemców pracowników Fabryki Broni (14.10.2023 r. - sobota); obchody 39. rocznicy śmierci patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.2023 r.) - w tym wprowadzenie Relikwii do Kościoła oo. Bernardynów.
Obrady zakończyło przedstawienie propozycji cenowej za energię elektryczną dla ZR na 2024 r.

41. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

16-17 września 2023 r.

galeria zdjęć...

78. rocznica rozbicia więzienia UB w Radomiu

2023-09-08

Delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w składzie – przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodnicząca Beata Sułowska, poczet sztandarowy ZR (Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra) – uczestniczyła w uroczystościach z okazji 78. rocznicy akcji rozbicia więzienia w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego „Harnasia”.
 
W uroczystościach zorganizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Radom, Dowódcę Garnizonu Radom oraz Prezydenta Miasta Radomia, wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, parlamentarzyści RP, przedstawiciele rządu, samorządów oraz organizacji społecznych, młodzież szkolna. 
Uroczystości rozpoczęły się przed tablicą upamiętniającą akcję rozbicia radomskiego więzienia przy ul. Jacka Malczewskiego 1, gdzie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów. Później w Kościele Garnizonowym odbyła się msza święta, po której nastąpił przemarsz ul. Żeromskiego przed pomnik Armii Krajowej Okręgu „Jodła” przy ul. Niedziałkowskiego. Przed pomnikiem został odegrany hymn państwowy, wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe, po czym odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono kwiaty.

9 września 1945 r. oddziały podziemia antykomunistycznego pod dowództwem porucznika Stefana Bembińskiego ps. „Harnaś” przejęły kontrolę nad miastem i opanowały więzienie UB w Radomiu. Kilka dni wcześniej 4 i 5 sierpnia znaczna część żołnierzy z tych oddziałów wzięła udział w udanej akcji zdobycia więzienia UB w Kielcach.
W akcji uwolniono ok. 300 więźniów. W walce zginęło dwóch partyzantów, a kilkunastu zostało rannych. Kilka dni później oddział „Harnasia” zaprzestał działalności. W drugiej połowie września UB aresztowało 20 najbliższych współpracowników „Harnasia”, a sam por. Bembiński został aresztowany wraz z żoną 25 września 1945 r. Skazano go na karę śmierci, którą złagodzono na wieloletnie więzienie.

KRÓTKO

13 sierpnia 2023 r. wiceprzewodnicząca ZR Beata Sułowska wzięła udział w dożynkach powiatowych w Odrzywole. W święcie plonów wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz zaproszenie goście, w tym: minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, posłowie - Anna Kwiecień, Agnieszka Górska, Radosław Fogiel, Dariusz Bąk, Konrad Frysztak, Marek Suski, Andrzej Kosztowniak oraz Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego.

20 sierpnia 2023 r. Wojciech Redestowicz reprezentował ZR na XXII Ogólnopolskich Targach Papryki - „Święcie papryki” w Przytyku.

9 września 2023 r. delegacja ZR  - przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, Wojciech Dziółko, Jarosław Chmielnicki – wraz z członkami TKK Lipsko wzięli udział w dożynkach powiatowych w Siennie. Organizatorami tegorocznych dożynek powiatowych było Starostwo Powiatowe w Lipsku, Urząd Gminy w Siennie, Gminny Ośrodek Kultury w Siennie, a współorganizatorem był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Rocznica masakry żołnierzy polskich pod Dąbrową

10 września delegacja ZR w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, Józef Monkosa, Jarosław Chmielnicki - oraz poczet sztandarowy ZR uczestniczyli w uroczystościach z okazji 84. rocznicy mordu żołnierzy 74 PP pod Dąbrową k. Ciepielowa.
9 września 1939 r. oficerowie i żołnierze z regularnych jednostek Wehrmachtu wymordowali około 300 polskich żołnierzy. Była to jedna z największych dokumentowanych egzekucji przeprowadzonych przez Niemców podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Zbrodni pod Ciepielowem dokonał niemiecki 15 Pułk Piechoty (zmotoryzowany) pod dowództwem pułkownika Waltera Wessela z 29 Dywizji Piechoty, ofiarami byli polscy żołnierze z 74 Pułku Piechoty. Pod względem prawnym stanowiła zarówno złamanie międzynarodowego prawa wojennego jak i konwencji haskich.

Dożynki „Solidarności” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska

Kałków-Godów 2023-09-10

Dożynki diecezjalno-gminne odbyły się już po raz kolejny na terenie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. W uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska – przewodniczący Piotr Szymczak, Tomasz Świtka oraz poczet sztandarowy „S”RI. Kulminacyjnym momentem obchodów była dziękczynna msza święta, której przewodniczył ks. bp Piotr Turzyński. Po uroczystościach delegacja „S”RI przeszła do kaplic: Radomskiego Czerwca’76, ks. Romana Kotlarza, „Solidarności” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Kolonie „Solidarności” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska

Jak co roku „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska zorganizowała kolonie dla dzieci z rodzin o nienajwyższym statusie materialnym. Dziewięćdziesięcioro dzieci wypoczywało czynnie w Gdyni (45) i Zakopanem (45). Opiekunkami kolonistów były nasze koleżanki z oświatowej „Solidarności”.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

2023-09-01

Delegacja ZR w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz oraz poczet sztandarowy ZR: Józef Monkosa, Jerzy Bielak, Elżbieta Piotrowska - uczestniczyła w obchodach wybuchu II wojny światowej w Pionkach.

 Regionalne obchody 43. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność” cz.3

Kolejnym punktem obchodów 43. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" był koncert „A mury runą…” w kościele O. Bernardynów
31.08.2023 r. (czwartek) o godz.19.00.
Wystąpili soliści Opery Lubelskiej: Dorota Szostak-Gąska - mezzosopran i Jakub Gąska – tenor, a akompaniował im Robert Grudzień (organy, piano).

galeria zdjęć...

Regionalne obchody 43. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność” cz.2

Radom 2023-08-31

Delegacja Zarządu Regionu, w składzie Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodnicząca Beata Sułowska, Paweł Podlipniak (przewodniczący MK przy ZR) wzięła udział w obchodach 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych pod krzyżem w Lesie Janiszewskim na terenie Nadleśnictwa Radom. Krzyż ten został ufundowany i postawiony z okazji 20. rocznicy powstania Związku. W obchodach uczestniczyli też Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, wicedyrektor RDLP Marek Szary, Marcin Dunin (jeden inicjatorów postawienia krzyża), nadleśniczy Jerzy Jacek Karaśkiewicz oraz związkowcy-leśnicy „Solidarności” z Nadleśnictwa Radom z Maciejem Kwiatkowskim przewodniczącym Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Radom. Pod krzyżem zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze. W imieniu posła Dariusza Bąka kwiaty złożył jego syn – także leśnik.

galeria zdjęć...

Regionalne obchody  43. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność” cz. 1 

Radom 2023-08-27

Radom 2023-09-27
27 sierpnia 2023 r. w radomskiej Katedrze została odprawiona rocznicowa msza św., którą koncelebrował i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Ćwiek. Uczestniczyli w niej związkowcy „Solidarności” Regionu Ziemia Radomska z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącą Beatą Sułowską, Krzysztofem Koślą, członkami ZR oraz pocztami  sztandarowymi „Solidarności”: Zarządu Regionu – w składzie Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra; KZ w Fabryce Broni, TKK Zwoleń, TKK Pionki, MK nr 1 POiW w Radomiu, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. Oprawę liturgiczną zapewnili Wojciech Redestowicz i Dorota Mortka.
Po nabożeństwie delegacje związkowe w asyście pocztów sztandarowych złożyły kwiaty pod Krzyżem Solidarności na palcu katedralnym. Następnie związkowcy i zaproszeni goście udali się   do siedziby ZR na poczęstunek i spotkanie okolicznościowe. 

Radom 2023-08-31
Delegacja Zarządu Regionu, w składzie Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodnicząca Beata Sułowska, Paweł Podlipniak (przewodniczący MK przy ZR) wzięła udział w obchodach 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych pod krzyżem w Lesie Janiszewskim na terenie Nadleśnictwa Radom. Krzyż ten został ufundowany i postawiony z okazji 20. rocznicy powstania Związku. W obchodach uczestniczyli też Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, wicedyrektor RDLP Marek Szary, Marcin Dunin (jeden inicjatorów postawienia krzyża), nadleśniczy Jerzy Jacek Karaśkiewicz oraz związkowcy-leśnicy „Solidarności” z Nadleśnictwa Radom z Maciejem Kwiatkowskim przewodniczącym Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Radom. Pod krzyżem zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze. W imieniu posła Dariusza Bąka kwiaty złożył jego syn – także leśnik.
Kolejnym punktem obchodów 43. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” był koncert „A mury runą…” w kościele O. Bernardynów o godz.19.00.|
Wystąpili soliści Opery Lubelskiej: Dorota Szostak-Gąska - mezzosopran i Jakub Gąska – tenor, a akompaniował im Robert Grudzień (organy, piano).

galeria zdjęć...

ZAPROSZENIE

 41. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

16-17 września 2023 r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że organizowana jest jubileuszowa 40. Pielgrzymka Ludzi Pracy.
Wyjazd do Częstochowy - 16 września (sobota) o godz. 12.30 z parkingu pod siedzibą ZR przy ul. Traugutta 52.
Powrót do Radomia - 17 września (niedziela) ok. godz. 18.00.
Koszt wyjazdu - 60 zł/os. Zapisy w siedzibie ZR u kol. Małgorzaty Godzińskiej do 12 września.  Liczba miejsc ograniczona.
Związkowe poczty sztandarowe jadą na koszt ZR.

Zaproszenie

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zaprasza członków i sympatyków Związku do udziału w regionalnych obchodach  43. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność”, których głównym punktem będzie msza św. w radomskiej Katedrze 27.08. (niedziela) o godz. 12.30.
Po nabożeństwie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod Krzyżem „Solidarności” na placu katedralnym.

Kolejnym punktem obchodów będzie koncert „A mury runą…” w kościele O. Bernardynów
31.08.2023 r. (czwartek) o godz.19.00.
Wykonawcy - Soliści Opery Lubelskiej:
Dorota Szostak-Gąska - mezzosopran
Jakub Gąska – tenor
Robert Grudzień – organy, piano.

Organizatorzy koncertu:
ZARZĄD REGIONU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ZIEMIA RADOMSKA
Spotkania z Historią i Sztuką – Robert Grudzień projekt autorski

 47. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza, Męczennika Radomskiego Czerwca’76

Koniemłoty
Przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Maszkiewicz wziął 15 sierpnia 2023 r.  udział w obchodach 47. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza w Koniemłotach. Towarzyszył mu poczet sztandarowy ZR w składzie - Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Andrzej Wójcik. W uroczystości wziął udział także przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Tomasz Świtka z pocztem sztandarowym tej organizacji.
Uczestnicy obchodów udali się następnie do Kałkowa-Godowa, gdzie złożyli kwiaty w grocie Radomskiego Czerwca'76  oraz na grobie ks. infułata Czesława Wali.

galeria zdjęć...

Radom – Pelagów
Dalsza część obchodów odbyła się w Radomiu przy pomniku ks. Romana Kotlarza umiejscowionym przy rondzie Jego Imienia, gdzie 18 sierpnia o godz. 16.00 złożono kwiaty, zapalono znicze oraz modlono się w intencji Męczennika Radomskiego Czerwca. W uroczystości wzięła udział delegacja Zarządu Regionu w składzie: przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodnicząca Beata Sułowska, Wojciech Dziółko (TKK Lipsko)  oraz poczet sztandarowy ZR - Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król.  Ceremonia odbyła się w asyście wojskowej, a uczestniczyli w niej m.in. delegacje: „Solidarności”  Rolników Indywidualnych z Tomaszem Świtką, Stowarzyszenia Radomski Czerwiec’76 z prezesem Stanisławem Kowalskim, Radnych Miasta Radomia z przewodniczącą Rady Miejskiej Kingą Bogusz,  „Solidarności” i pracowników Lasów Państwowych z wicedyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Markiem Szarym oraz poseł na Sejm RP Dariusz Bąk.
Następnie zebrani udali się do Pelagowa, gdzie o 17.00 w kościele parafialnym JE ks. bp Marek Solarczyk odprawił uroczystą mszę św. Tam do uczestników obchodów dołączył także Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, oraz przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych z Waldemarem Trelką, starostą radomskim.
Podczas mszy św. uczestnicy modlili się o rychłą beatyfikację sługi ks. Romana Kotlarza. - Stajemy dziś z wdzięcznością za posługę, za życie, świadectwo ks. Kotlarza, ale też i z prośbą o Bożą moc i prowadzenie w dziele procesu beatyfikacyjnego. Stajemy również z refleksją nad tym, co jego życie i męczeńska śmierć nam uświadamiają, przypominają i do czego wzywają dzisiaj - mówił  bp Marek Solarczyk. -Niech postać sługi Bożego ks. Romana będzie dla nas okazją do wdzięczności. Wdzięczności, która nie będzie tylko wspomnieniem, ale wielkim wołaniem i mobilizacją, abyśmy to, co Bóg ofiarował bezpośrednio przez innych, ale i również dzięki naszemu zaangażowaniu, potrafili zanieść i ponieść dalej [...] że to, co po ludzku potrzebne, byliśmy gotowi zrobić z pewnym poświęceniem i oddaniem dla Boga i dla ludzi.

galeria zdjęć...

 I posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2023-2028

2023-08-08

8 sierpnia w Radomiu odbyło się pierwsze w kadencji 2023-2028 posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Jadwiga Poźniak, Ewa Derleta, Krystyna Kapciak, Włodzimierz Książek i Wojciech Nalberski.
Zebranych powitał i spotkanie poprowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, a następnie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla przedstawił decyzje i uchwały z posiedzenia ZR z 12.06.2023 r. Tym aktem zakończył kadencję ZR 2018-2023 i opuścił salę obrad.
Kolejnym punktem obrad było ukonstytuowanie się Prezydium Zarządu Regionu. Po przedstawieniu przez przewodniczącego Maszkiewicza kandydatur , zebrani członkowie ZR w głosowaniu tajnym wybrali następujący skład Prezydium:
Beata Sułowska - Wiceprzewodnicząca/Sekretarz ZR
Andrzej Wójcicki - Wiceprzewodniczący ZR/Szef Zespołu ds. Organizacyjnych
Jacek Bolek - Wiceprzewodniczący ZR/Szef Zespołu ds. Akcji Protestacyjnych
Katarzyna Ogorzałek - Skarbnik ZR/Szef Zespołu ds. Budżetowych
Daniel Dorociński - Szef Zespołu ds. Promocji i Rozwoju Związku
Rafał Szukiewicz - Rzecznik Prasowy ZR/Szef Zespołu ds. Szkoleń.
Potem ogłoszono krótką przerwę, a w jej trakcie członkowie ZR zgłaszali akces do zespołów problemowych. Działać w kadencji 2023-2028 będą one w następującym składzie:
Zespół ds. Szkoleń – Rafał Szukiewicz (przew.), Adam Słomka, Mirosław Górka, Norbert Kobacki, Wojciech Redestowicz.
Zespół ds. Akcji Protestacyjnych – Jacek Bolek (przew.), Marek Kicior, Daniel Dorociński, Mariusz Niewiadomski, Grzegorz Wurman, Marcin Ogórek.
Zespół ds. Budżetowych – Katarzyna Ogorzałek (przew.), Dariusz Sobczak, Beata Sułowska, Zdzisław Maszkiewicz, Tomasz Głuch, Marek Kicior.
Zespół ds. Organizacyjnych – Andrzej Wójcicki (przew.),  Marek Kicior, Dariusz Sobczak, Beata Sułowska, Marek Małysa, Wojciech Redestowicz, Grzegorz Wurman, Tomasz Głuch.
Zespół ds. Promocji i Rozwoju Związku – Daniel Dorociński (przew.), Wojciech Redestowicz, Rafał Bąk, Mariusz Niewiadomski, Jacek Bolek.
Zespół ds. Prawa Pracy – Marek Małysa, Marek Kicior, Marek Koszek, Andrzej Wójcicki.
Zespół ds. Ochrony Zdrowia – Renata Małysa, Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Mariusz Niewiadomski, Ewa Strudzińska, Grzegorz Wurman, Jadwiga Poźniak, Dorota Walczak.
Zespół ds. Administracyjnych i Zarządzania Majątkiem Związku – Zdzisław Maszkiewicz (przew.), Marek Kicior, Jacek Bolek, Beata Sułowska, Daniel Dorociński, Katarzyna Ogorzałek.
Wybrano też Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego – znaleźli się w niej: Marek Małysa, Beata Sułowska, Marek Kicior, Jacek Bolek, Rafał Szukiewicz, Andrzej Wójcicki, Mirosław Górka, Daniel Dorociński.
Kolejnym punktem obrad były przygotowania do obchodów 47. Rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza – 15.08. Koniemłoty, 18.08 Radom – godz. 16.00 Rondo ks. Romana Kotlarza, godz. 17. 00 – msza św. w kościele w Pelagowie-Trablicach. Potem omawiano przygotowania do regionalnych obchodów  Powstania NSZZ „Solidarność” – 27.08. o godz. 12.30 msza św. w radomskiej Katedrze. Podjęto też decyzje finansowe w tej sprawie. Ustalono też terminarz posiedzeń ZR do końca 2023 r. – odbywać się one będą tradycyjnie w trzecie wtorki miesiąca – 19 września, 17 października, 21 listopada, a dzień grudniowego posiedzenia zostanie wyznaczony w terminie późniejszym.
Następnym punktem obrad była sytuacja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zreferował ją przewodniczący MOZ Tomasz Zagrobelny ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu pomiędzy MOZ i Regionem Ziemia Radomska a Regionem Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność”. Zebrani podjęli zdecydowane stanowisko w tej sprawie. 
Jednocześnie z obradami ZR toczyły się obrady Regionalnej Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się w składzie – przewodnicząca Jadwiga Poźniak, wiceprzewodniczący – Ewa Derleta i Krystyna Kapciak, sekretarz – Wojciech Nalberski.

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska składa gorące podziękowania tym wszystkim osobom i instytucjom, które poprzez swoje uczestnictwo w obchodach 47. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 i złożenie wieńców oraz wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 przyczyniły się do godnego upamiętnienia bohaterstwa Uczestników tamtych wydarzeń.
Dziękujemy:
1. Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu
2. Minister Klimatu i Środowiska Annie Moskwie
3. Prezydentowi Miasta Radomia Radosławowi Witkowskiemu
4. Stowarzyszeniu Radomski Czerwiec’76
5. Wiceministrowi MON Wojciechowi Skurkiewiczowi
6. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z Siedzibą w Radomiu
7. Przewodniczącej Rady Miejskiej Miasta Radomia Kindze Bogusz i Radnym Rady Miejskiej Miasta Radomia
8. Parlamentarzystom PiS Ziemi Radomskiej
9. Samorządowi Województwa Mazowieckiego
10. Posłowi na Sejm RP Konradowi Frysztakowi
11. Posłowi na Sejm RP Markowi Suskiemu
12. Rektorowi-Komendatowi, Senatowi i Podchorążym Lotniczej Akademii Wojskowej
13. Polska 2050 Szymona Hołowni
14. Posłowi do PE Zbigniewowi Kuźmiukowi
15. Staroście Powiatu Radomskiego Waldemarowi Trelce
16. Zarządowi Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”
17. Zarządowi Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
18. Zarządowi Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
19. Organizacji Międzyzakładowej nr 1 NSZZ „Solidarność” Ursus
20. Zarządowi Regionu NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego
21. Państwowej Inspekcji Pracy w Radomiu – OIP w Warszawie
22. Instytutowi Pamięci Narodowej
23. Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty w Radomiu
24. Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Broni w Radomiu
25. Zarządowi i Pracownikom Fabryki Broni „Łucznik”
26. Radomskiemu Centrum Onkologii im. Bohaterów Czerwca’76
27. Zarządowi i Pracownikom Enea Wytwarzanie
28. Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej
29. Młodzieży Wszechpolskiej Radom
30. Leśnikom i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz "S" RDLP - posłowi Dariusz owi Bąkowi, dyr. Andrzejowi Matysiakowi, wicedyr. Markowi Szaremu
31. Związkowi Piłsudczyków w Radomiu
32. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy OIP w Warszawie
33. Robertowi Mordakowi KUKIZ’15
34. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fabryki Broni
35. NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska
36. Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom
37. Sekcji Regionalnej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
38. Zarządowi i Pracownikom Lotniska Warszawa-Radom
39. Kobicom Radomiaka Radom
40. Posłowi na Sejm RP Radosławowi Foglowi

Obchody 47. rocznicy Czerwca’76 w Płocku i Ursusie

18 czerwca 2023 r. delegacja Zarządu Regionu w składzie - Marek Kicior, członek Prezydium ZR, oraz poczet sztandarowy ZR (Małgorzata Czarnecka, Jerzy K. Kaczkowski) -  uczestniczyła w obchodach 46. rocznicy Czerwca’76 w Płocku.

galeria zdjęć...

 2 lipca 2023 r. delegacja Zarządu Regionu w składzie -Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki, poczet sztandarowy ZR (Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Andrzej Wójcik) wraz z pocztem KZ w MPK Radom (Marek Kicior, Tadeusz Brydowski, Sławomir Zygarski) uczestniczyła w obchodach 47. rocznicy Czerwca’76 w Ursusie.

galeria zdjęć...

Stanowisko 23. Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”
ws. poparcia postulatów płacowych sfery finansów publicznych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” popiera postulaty płacowe sfery finansów publicznych, które tylko w nieznacznej części zostały zrealizowane przez Rząd  i pozostają aktualne.
Treść porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. nie odzwierciedla postulatów, potrzeb i oczekiwań reprezentowanych przez NSZZ „Solidarność” pracowników sfery finansów publicznych. Zaproponowane „podniesienie”  wynagrodzenia dla sfery budżetowej w 2023 r. w formie jednorazowego uznaniowego specjalnego dodatku motywacyjnego w żadnym stopniu nie rekompensuje pracownikom wzrostu cen spowodowanego dwuletnim rekordowym poziomem inflacji oraz zrównywania płac z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Bieżąca sytuacja jest kolejnym dowodem na to, że od lat postulowane przez organizacje związkowe systemowe uregulowanie wynagrodzeń w ustawie jest konieczne, aby kwestie płacowe nie były stale wykorzystywane do osiągania krótkoterminowych interesów politycznych i wywoływania niepotrzebnych konfliktów.
Walne Zebranie Delegatów apeluje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o kontynuowanie rozmów i negocjacji z Rządem w zakresie:
- wprowadzenia zmian w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2023 r. zapewniających postulowany wzrost wynagrodzeń zasadniczych, włączając w to kwotę przeznaczoną na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny,
- zapewnienia powszechności w/w dodatku dla wszystkich pracowników w równej wysokości,
- wprowadzenia w 2024 roku systemowego rozwiązania problemu płacowego w sferze finansów publicznych uwzględniającego poziom inflacji, wzrost wynagrodzenia minimalnego i wzrost PKB.

Uchwała 001/06/2023
23. Walnego Zebrania Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” ws. utrzymania dalszego istnienia Regionu Ziemia Radomska
w obecnych granicach terytorialnych

Delegaci zebrani na 23. Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” zobowiązują władze Regionu Ziemia Radomska do podjęcia wszelkich działań w celu utrzymania dalszego istnienia Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” w obecnych granicach terytorialnych, co stanowi wypełnienie uchwał podejmowanych w tej sprawie na poprzednich Walnych Zebraniach Delegatów Regionu Ziemia Radomska.

Uchwała 002/06/2023
23. Walnego Zebrania Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”
 ws. renowacji i rewitalizacji siedziby Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

Delegaci zebrani na 23. Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” zobowiązują Zarząd Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” kadencji 2023 – 2028 do podjęcia wszelkich działań w celu renowacji i rewitalizacji siedziby Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” przy ul. Traugutta 52 w Radomiu.

Uchwała 003/06/2023
23. Walnego Zebrania Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”

Delegaci zebrani na 23. Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” zwracają się do Sejmu RP o ustanowienie roku 2024 rokiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

19 października 2024 r. minie dokładnie 40 lat od męczeńskiej śmierci  bohaterskiego kapłana – ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „Solidarność”. Ksiądz Jerzy zapisał się w historii Polski jako człowiek wielkiego ducha, odwagi, który w najczarniejszych czasach Stanu Wojennego nie wahał się nieść otuchy, wsparcia wszystkim tym, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. Ks. Jerzy niósł z narażaniem własnego życia wszystkim potrzebującym Ewangelię Prawdy, Dobra  i Miłości.
Zamordowany bestialsko przez funkcjonariuszy SB stał się dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. Dlatego też, zwracamy się do Sejmu RP o ustanowienie roku 2024 rokiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Apel

23. Walnego Zebrania Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”
ws. godziwych świadczeń dla emerytów i rencistów

Delegaci zebrani na 23. Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”  apelują do delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” o poparcie wniosków Regionalnych Sekretariatów Emerytów i Rencistów dotyczących rozwiązań zapewniających godziwe świadczenia dla osób nieczynnych zawodowo poprzez m. in. Realną waloryzację świadczeń  i wprowadzenie tzw. „wdowich emerytur”.

Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  zakończone!

29 czerwca 2023 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się 23. WZD Regionu Ziemia Radomska. Przewodniczącym ZR na kadencję 2023-2028 został wybrany ponownie Zdzisław Maszkiewicz.

Delegaci WZD wybrali też skład nowego Zarządu Regionu. Po raz pierwszy w historii Regionu Ziemia Radomska odbyło się to w jednej turze głosowania.

Członkami ZR na kadencję 2023-2028 zostali:
Rafał Bąk, Jacek Bolek, Ryszard Czupryński, Daniel Dorociński, Tomasz Głuch, Mirosław Górka, Marek Kicior, Norbert Kobacki, Marek Małysa, Renata Małysa, Mariusz Niewiadomski, Katarzyna Ogorzałek, Marcin Ogórek, Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Wojciech Redestowicz, Andrzej Różański, Adam Słomka, Dariusz Sobczak, Beata Sułowska, Rafał Szukiewicz, Radosław Szymański, Dorota Walczak, Andrzej Wójcicki, Grzegorz Wurman.
Aż 13 z 24 członków ZR zostało wybranych w skład tego gremium po raz pierwszy.

Delegaci wybrali też siedmioosobową Regionalną Komisję Rewizyjną. Jej członkami zostali: Ewa Derleta, Krystyna Kapciak, Włodzimierz Książek, Grzegorz Kubara, Ewa Strudzińska, Wojciech Nalberski, Jadwiga Poźniak.
Wybrano również 2 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów – zostali nimi: Jacek Bolek i Andrzej Wójcicki. Trzecim delegatem z tzw. klucza jest przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz.

galeria zdjęć...

 Obchody 47. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76 - Radom, 25.06.2023 r.

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Prezydent Miasta Radomia oraz Stowarzyszenie Radomski Czerwiec. Partnerem i sponsorem  obchodów była Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Głównym punktem obchodów była rocznicowa msza św. przy Radomskiego Czerwca’76. Eucharystii, która rozpoczęła się o godz. 13.00 przewodniczył bp Marek Solarczyk. Tradycyjnie pod pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 zgromadziło się jak co roku kilkaset osób oraz liczne delegacje i poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” - z pocztami z KF Ursusa i ZR Płockiego, Środkowowschodniego, Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Czerwiec’76 i „Solidarności” Rolników Indywidualnych, przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ “Solidarność” Regionu Ziemia Radomska. W obchodach wzięła także udział Kompania Reprezentacyjna WP garnizonu radomskiego oraz orkiestra wojskowa.
Pod pomnikiem pojawili się też: sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, wiceminister obrony narodowej, senator Wojciech Skurkiewicz, posłowie Marek Suski, Radosław Fogiel, Konrad Frysztak, Andrzej Kosztowniak, przedstawiciele władz miasta Radomia z Prezydentem Radosławem Witkowskim, Rady Miejskiej miasta Radomia z przewodniczącą Kingą Bogusz oraz władz Mazowsza -  wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński, poseł PE Zbigniew Kuźmiuk, , przedstawiciele  powiatu ziemskiego Radomskiego i powiatów sąsiednich i gmin, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Sybiraków, Represjonowanych w Stanie Wojennym, harcerzy, przedstawiciele IPN z Lublina i Radomia,  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, leśników, Wojska Polskiego, Państwowej Inspekcji Pracy.
– Człowiek staje w obliczu wielu wyzwań, by bronić dobra doczesne, ale i żeby bronić dobra wieczne. Wolność nie niszczy drugiego człowieka, ale wspiera i rozwija – mówił  w homilii biskup Marek Solarczyk. – Wy wszyscy, świadkowie tamtych wydarzeń sprzed prawie 50 lat i my wszyscy, którzy jesteśmy tutaj zgromadzeni, stajemy z postawą biblijnego ubóstwa. Mamy swoje doświadczenia, plany i wyobrażenia, ale uświadamiamy sobie i wołamy do Boga: "sami nie damy rady". Potrzebujemy Twojej mocy i łaski. Nie będziemy tylko wspominać wydarzenia, ale staniemy się obrońcami tych pragnień, darów, wartości, które były bliskie i wypełniały tych, którzy 47 lat temu stanęli tutaj w Radomiu. Tu wszystko się zaczęło. Niech się zacznie również i to, co piękne i Boże i przetrwa na wieki – mówił biskup Marek Solarczyk.
List do uczestników obchodów wystosował Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S". "Najlepszym, co możemy robić, aby uczcić pamięć Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku, to realizować postulaty, o które wtedy walczyli. A walczyli o godność, podmiotowość i prawo do decydowania o swoich sprawach. Ten protest zmaterializował się cztery lata później w postaci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", dając oręż, z którego nieprzerwanie korzystamy do dzisiaj" – napisał.
Po nabożeństwie uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76.

galeria zdjęć...

 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" - w hołdzie Bohaterom Radomskiego Czerwca'76

Radom 2023-06-20

galeria zdjęć...

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku do udziału w obchodach 47. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76, które odbędą się 25.06.2023 r.
Tradycyjnie głównym punktem obchodów będzie uroczysta msza św. odprawiona w intencji Bohaterów Radomskiego Czerwca  i ks. Romana Kotlarza o godz. 13.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76 u zbiegu ulic  Żeromskiego i 25 Czerwca w Radomiu. Nabożeństwu przewodniczyć będzie JE ks. bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

XXXI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2023-06-12

12 czerwca na ostatnim posiedzeniu w kadencji 2018-2023 zebrał się Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Komisji Rewizyjnej – przewodnicząca Jadwiga Poźniak oraz członkowie: Krystyna Kapciak, Daniel Dorociński, Ewa Derleta, Mirosław Jakuc, Ewa Studzińska.
Po przyjęciu porządku obrad oraz odczytaniu uchwał i decyzji z majowego ZR, wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla omówił finalne przygotowania do obchodów 47. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76 z uwzględnieniem dopełnienia przez ZR wszelkich wymogów i uzgodnień formalno-prawnych związanych z uroczystościami dokonanych z Urzędem Miejskim, MZDiK, Policją, Strażą Miejską. Skrzyżowanie ulic 25 Czerwca i Żeromskiego w Radomiu zostanie zamknięte dla ruchu kołowego 25.06. w godzinach od 6.00 do 18.00. Mszę św. o godz. 13.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 odprawi JE ks. bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.
Omówiono także udział delegacji ZR wraz pocztem sztandarowym w uroczystościach czerwcowych w Płocku (18.06.) i w Ursusie (2.07.) Podjęto też w głosowaniu niezbędne decyzje finansowe dotyczące obchodów RC’76 i WZD Regionu.
Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie przez ZR i RKW wyników wyborów na kadencję 2023-2028 w organizacjach związkowych: TKK NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w Szydłowcu; Organizacji Międzyzakładowej POiW w Lipsku; OZ NSZZ „Solidarność” przy DPS Jedlanka; Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” POiW w Wierzbicy. Zatwierdzono też wybory Delegatów na WZDR dokonane na zebraniach Elektorów – zostali nimi: Tadeusz Wach, Krzysztof Wrochna, Ewa Derleta, Zofia Sekuła, Zdzisław Maszkiewicz, Grzegorz Wolski, Robert Mrozowski, Tomasz Głuch, Beata Sułowska, Józef Witczak, Przemysław Kawałek, Wojciech Dziółko, Robert Stanisławek, Tomasz Świątkowski, Katarzyna Ogorzałek
Na zakończenie posiedzenia, ostatniego w kadencji 2018-2023, przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wręczył obecnym członkom Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej pamiątkowe albumy i publikacje książkowe.

XXX Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2023-05-16

Majowe posiedzenie Zarządu Regionu zostało zdominowane przez trzy główne tematy: obchody 47. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76, Walny Zjazd Delegatów Regionu oraz końcowy etap wyborów związkowych na kadencję 2023-2028.
Tradycyjnie zebranie poprowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, a następnie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla przedstawił decyzje i uchwały z kwietniowego posiedzenia ZR.
Potem zebrani przeszli do omawiania zgadnie związanych z obchodami 47. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76. Ich głównym punktem będzie msza św. pod Pomnikiem - 25 czerwca br. (niedziela) o godz. 13.00. Istotnym punktem obrad były sprawy organizacyjne związane z wariantem uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych i odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa. Omówiono też organizację przez ZR koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” - 20.06.2023 r. godz. 19.00. kościół przy ul. Miłej, który to koncert zainauguruje nasze uroczystości rocznicowe. 23.06.2023 r. o godz. 19.00 na Placu Jagiellońskim ma też odbyć się występ zespołu Dżem i Urszuli organizowany przez Urząd Miejski.
Dyskutowano również nad innym elementem obchodów, jakim może być przedpremierowa projekcja filmu fabularnego „Klecha” o ks. Romanie Kotlarzu - tu padły trzy możliwe terminy 25.06.2023 r., 29.06.2023 r. i 18.08.2023 r., ale sprawa ta jest uzależniona od dopuszczenia przez MKiDN filmu do rozpowszechniania.
Kolejnym punktem obrad ZR był WZD Regionu, który odbędzie się  29- 30.06.2023 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zebrani wysłuchali też informacji Regionalnej Komisji Wyborczej na temat przebiegu wyborów w Regionie Ziemia Radomska. WZD poprzedzi msza św. w Kościele p/w Św. Rodziny w Radomiu (o godz. 8.30), a o godz. 10.00 nastąpi rozpoczęcie obrad. Zebrani zdecydowali też o zmiana terminu ostatniego w tej kadencji posiedzenia Zarządu Regionu z 20.06. na 12.06. br.
Potem przegłosowano wyrejestrowanie z Rejestru ZR organizacji związkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” i  Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu.
Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie przez ZR i RKW wyników wyborów na kadencję 2023-2028 w organizacjach związkowych w: Kozienickiej Gospodarce Komunalnej, RTBS Administrator, Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, DPS w Tomczycach, Organizacji Międzyzakładowej przy Zarządzie Regionu, DPS nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej, SPZZOZ w Lipsku, Nadleśnictwie w Grójcu, Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia, Międzyzakładowej Organizacji Emerytów i Rencistów przy TKK Zwoleń.

Maciej Kwiatkowski, wybrany na kadencję 2023-2028 przewodniczący Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Radom.

Jest to moja trzecia kadencja jako przewodniczącego naszej organizacji zakładowej. Jej liczebność w mijającej kadencji (2018-2023) niestety zmniejszyła się z uwagi na odejścia pracowników do innych firm oraz przejście części z nich na emerytury.
Do największych sukcesów w naszej działalności zaliczam na pewno udaną obronę naszego kolegi-związkowca, którego próbowano obciążyć płatnością za tzw. pobór równoważnika w wysokości wyższej niż minimalna. Zgodnie z ustawą o lasach – pracownicy Służby Leśnej (nadleśniczowie i leśniczowie) mają prawo do bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania. Jednak w takiej sytuacji, w której brakuje lokalu dla uprawnionego pracownika, wypłacany jest równoważnik pieniężny.
Na pewno naszym celem w nowej kadencji będzie zwiększenie liczebności związku. Będziemy docierać szczególnie do młodych pracowników, rozmawiać z nimi i  zachęcać do czynnego udziału w organizacji związkowej.

Zmiana warty w radomskiej „Solidarności” oświatowej

Wybory w Międzyzakładowej Komisji nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu oraz Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” POiW

Po 25 latach przewodniczenia strukturom radomskiej oświatowej „Solidarności” na zasłużona emeryturę odszedł Adam Słomka. Na jego miejsce związkowcy wybrali Rafał Szukiewicza, który w obu w/w związkowych strukturach pełnił przez 15 lat funkcję zastępcy przewodniczącego, a wcześniej (od 1991 r.) był członkiem oświatowej „Solidarności” – między innymi przewodniczącym kół związkowych w szkołach radomskich, potem w Prezydium oraz komisji rewizyjnej MK nr 1 POiW, w latach 2005-2008 sekretarzem MK nr 1, a w latach 2008-2023 jej i sekcji regionalnej wiceprzewodniczącym.

Rafał Szukiewicz jest rdzennym radomianinem, ma 58 lat, jest żonaty, ma jedną córkę. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (kierunek humanistyczno-historyczny) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (historia). Ukończył też studia podyplomowe  zakresu zarządzania oświatą. Od 37 lat pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach radomskich różnych typów( PG nr 5, IX LO, LO i Liceum Uzupełniające dla Dorosłych).

galeria zdjęć...

XXIX Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2023-04-18

18 kwietnia na kolejnym posiedzeniu zebrał się Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z finalizacją wyborów związkowych w naszym Regionie. Zebranie poprowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. W obradach uczestniczyła przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla rozpoczął obrady od przedstawienia decyzji i uchwał z poprzedniego posiedzenia ZR – 21.03.  Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie przez ZR i RKW wyników wyborów związkowych na kadencję 2023-2028 w: OZ w „Społem” Radom sp. z o.o., OZ w PWKC w Pionkach, Komisji Miejskiej przy TKK Pionki, OZ w Wodociągach Radom, OZ w MPK Radom, Międzyzakładowej Organizacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu z siedziba w Przysusze, OZ przy Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku, Organizacji Międzyzakładowej przy Nadleśnictwie Radom, OM przy SOSW w Radomiu, Om Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu, OZ w B&M Clothing Company sp. z o.o. w Radomiu, OZ w Fabryce Broni Łucznik-Radom, OM Pracowników Oświaty w Iłży, OM Pracowników Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Radomiu, OM POiW przy Zespole Szkół Spcjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu,  OZ Pracowników Ochrony Zdrowia przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, OZ w ZGM „Zębiec” S.A., OZ przy SPZZOZ w Szydłowcu, OM w Gerlach S.A. i Gerpol w Drzewicy, OM przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Kozienicach, OZ Pracowników Polski Tytoń S.A. w Radomiu, OZ MOPS w Radomiu, OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Solcu nad Wisłą, OZ w Wodociagac w Szydłowcu.  


 

WYBRALIŚMY SIĘ
W Regionie Ziemia Radomska odbyły się już pierwsze wybory w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz podzakładowych :

1. w Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Kozienice w Pionkach. Przewodniczącym został wybrany Paweł Wójcik.
2. w Organizacji Międzyzakładowej Raffil i ZNTK w Radomiu. Przewodniczącą została Barbara Kiełbiowska, a wiceprzewodniczącym Paweł Karasiński.
3. w Organizacji Zakładowej w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu. Przewodniczącym został Robert Stanisławek.
4. w Organizacji Zakładowej w MOSiR w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Krzysztof Hajduk.
5. w Organizacji Zakładowej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Przewodniczącym został wybrany Wojciech Gołąbek
6. w Organizacji Zakładowej w DP Weterana Walki i Pracy w Radomiu. Przewodniczącą została  wybrana Agnieszka Tomczyk.
7. w Organizacji Zakładowej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach. Przewodniczącym został wybrany Konrad Sułkowski.
8. w Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów przy ZR. Przewodniczącym został wybrany Marek Siedlecki.
9. w Organizacji Zakładowej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Tomasz Świątkowski.
10. w Organizacji Oddziałowej w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie Oddział Ziemia Radomska. Przewodniczącym został wybrany Ryszard Czupryński.
11. w Organizacji Zakładowej w BNP Paribas Bank Polska w Radomiu. Przewodniczącą została Joanna Danasiewicz.
12. w Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jedlińsku. Przewodniczącym został wybrany Mirosław Górka.
13. w Organizacji Zakładowej w Galvo 24 Karim w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Mirosław Głuchowski.
14. w Organizacji Zakładowej w Kingspan Lipsko. Przewodniczącym został wybrany Jarosław Chmielnicki.
15. w Organizacji Zakładowej w Faurecia Automotive Polska w Grójcu. Przewodniczącym został wybrany Mariusz Biały.
16. w Organizacji Zakładowej w ZUS o/Radom. Przewodniczącą została wybrana Katarzyna Ogorzałek.
17. w Organizacji Podzakładowej w Auchan w Radomiu. Przewodniczącą została wybrana Bernardetta Trybuła.
18. w Organizacji Zakładowej POiW w Belsku Dużym. Przewodniczącą została wybrana Katarzyna Jasińska.
19. w Organizacji Zakładowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Mateusz Rojek.
20. w Organizacji Zakładowej w PGKiM w Przysusze. Przewodniczącą została wybrana Katarzyna Gruszczyńska.
21. w Organizacji Zakładowej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Przewodniczącym został wybrany Przemysław Kawałek.
22. w Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Zwoleń. Przewodniczącym został wybrany Marcin Madej.
23. w Organizacji Podzakładowej w Jeronimo Martins Polska. Przewodniczącą została wybrana Katarzyna Mosionek.
24. w Organizacji Zakładowej w  Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Grzegorz Wurman.
25. w Organizacji Zakładowej w ZUK Lipsko. Przewodniczącym został wybrany Ariel Stadulski.
26. w Organizacji Zakładowej w PRD w Zwoleniu. Przewodniczącym został wybrany Krzysztof Wrochna.
27. w Organizacji Zakładowej w Imperial Tobacco w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Leszczyński. 
28. w Organizacji Zakładowej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu. Przewodniczącym został wybrany Karol Jamka.
29. w Organizacji Zakładowej w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przewodniczącą została wybrana Ewa Derleta.
30. w Organizacji Zakładowej w Grupa Żywiec Browar w Warce. Przewodniczącym został wybrany Cezary Kołodziejski.
31. w Organizacji Zakładowej POiW w Magnuszewie. Przewodniczącą została wybrana Jolanta Niespodziewańska. 
32. w Organizacji Zakładowej w Radpecu Radom. Przewodniczącym został wybrany Mariusz Rdzanek.
33. w Organizacji Podzakładowej w PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Wysokich Napięć w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Dariusz Woźniak.
34. w Organizacji Zakładowej w AZZWSI Radom. Przewodniczącym został wybrany Eligiusz Frejtag.
35. w Organizacji Zakładowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Przemysław Sasin.
36. w Organizacji Zakładowej w RZE w Grójcu. Przewodniczącym został wybrany Arkadiusz Dyga.
37. w Organizacji Podzakładowej w Mlekpol w Radomiu. Przewodniczącą została wybrana Agnieszka Nowocień.
38. w Organizacji Podzakładowej w Biurze Urządzeń i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Tomasz Matera.
39. w Organizacji Podzakładowej w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Kozienice. Przewodniczącym został wybrany Grzegorz Wolski.
40. w Organizacji Zakładowej przy Fabryce Broni w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Daniel Dorociński.
41. w Organizacji Międzyzakładowej przy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Przewodniczącym został wybrany Jacek Bolek.
42. w Organizacji Podzakładowej w Poczta Polska S.A. w Radomiu. Przewodniczącym został wybrany Wojciech Redestowicz.
43. w Organizacji Zakładowej w Społem Radom Sp. z o.o. Przewodniczącym został wybrany Jacek Kołodziejski.
44. w Organizacji Podzakładowej Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Radom. Przewodniczącym został wybrany Andrzej Wójcicki.
(stan na  2023-03-27)

 Bernardetta Trybuła, wybrana na kadencję 2023-2028 przewodnicząca Organizacji Podzakładowej w Auchan w Radomiu.

Będzie to moja druga kadencja jako przewodniczącej.
Liczebność naszej organizacji podzakładowej w mijającej kadencji uległa zmniejszeniu z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszym z nich były dobrowolne odejścia na tzw. program odejść dobrowolnych uruchomiony przez pracodawcę, a drugim po prostu zmiana miejsca pracy przez część personelu Auchan.
Do naszych związkowych sukcesów w mijającej kadencji na pewno należy zaliczyć poprawę dialogu pomiędzy pracodawcą a związkami działającymi w firmie oraz podpisanie nowego, bardziej korzystnego dla pracowników porozumienia płacowego.
W nowej kadencji głównymi celami  naszej działalności będzie poprawa warunków pracy oraz polepszenie komunikacji pomiędzy załogą Auchan a kadrą kierowniczą.
Za swój priorytet uważam także zwiększenie liczebności naszej organizacji związkowej – większa liczebność, to większy wpływ na to, co się dzieje w firmie.
Na pewno przy każdej okazji będę rozmawiała z pracownikami niezrzeszonymi i zachęcała ich do wstępowania w szeregi Związku. Muszę ich przekonać, że hasło „nic o nas bez nas” nie jest hasłem gołosłownym. 
 

Agnieszka Nowocień, wybrana na kadencję 2023-2028 przewodnicząca Komisji Zakładowej w Mlekpol w Grajewie.

 Tak, jest to moja pierwsza kadencja na stanowisku przewodniczącej związków zawodowych NSZZ „Solidarność” w firmie Mlekpol. Jestem jednak bardzo zmotywowana i zaangażowana w pracę na rzecz poprawy warunków pracy oraz ochrony praw pracowników.
W mijającej kadencji organizacja niestety zmniejszyła swoją liczebność, ponieważ pracownicy odchodzą na emerytury, a młodzi nowi pracownicy z krótkim stażem niechętnie dołączają do struktur związku.  Co uznaję za największe osiągnięcie w mijającej kadencji? Mój wybór dopiero daje mi szansę na realne sukcesy.
Moim zdaniem w nowej kadencji powinniśmy zadbać przede wszystkich o zwiększenie liczebności członków w związku, a także zadbać o pracowników i ich potrzeby, dlatego też będzie nam zależało na m.in. zwiększeniu dodatku nocnego czy też świątecznego.
Jak wspomniałam już wcześniej, uważam za bardzo ważne zwiększenie liczebności członków w organizacji. Aby to mogło nastąpić, pragnę zwiększyć przepływ informacji przez dział kadr o zaletach członkostwa oraz chcę powrócić do spotkań integracyjnych dla członków związku.

Jacek Bolek, wybrany na kadencję 2023-2028 przewodniczący Organizacji Zakładowej przy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.  w  Świerżach Górnych (d. Elektrownia Kozienice).

Tak, to moja pierwsza kadencja na tej funkcji, choć historia mojej działalności związkowej rozpoczęła się w maju 2009. W kadencji 2010-2014 zostałem wybrany na delegata, a następnie wybrano mnie na członka komisji rewizyjnej. W latach 2014-2018 byłem
członkiem komisji zakładowej i aktywnie wspierałem przewodniczącego w negocjacjach. W 2018 roku zostałem ponownie wybrany delegatem i członkiem komisji zakładowej, gdzie ponownie wszedłem do zespołu negocjacyjnego, którego zadaniem było negocjowanie wszelkich porozumień. W listopadzie 2018 r., na skutek decyzji prezydium zostałem powołany, by pełnić obowiązki przewodniczącego po śmierci Wojtka Mosiołka do czasu wyboru nowego lidera. A 11 stycznia 2019 r.  zostałem wybrany na przewodniczącego.
Nasza organizacja związkowa zwiększyła swoją liczebność w mijającej kadencji. 31 grudnia 2018 roku liczyła 494 członków - w tym 63 kobiety i 431 mężczyzn. 31 grudnia 2019 roku związek liczył 546 członków – w tym 86 kobiet i 460 mężczyzn. 31 grudnia 2020 roku związek liczył 563 członków – w tym 95 kobiet i 468 mężczyzn. 31 grudnia 2021 roku związek liczył 573 członków – w tym 99 kobiet i 472 mężczyzn. 31 grudnia 2022 roku związek liczył 558 członków – w tym 90 kobiet i 468 mężczyzn. Ze związku odeszło 55 członków: na emeryturę 32, renta 1, 16 złożyło rezygnację, 6 z powodu zmiany miejsca  pracy.
Za największe sukcesy w mijającej kadencji uznaję zawarte porozumienia i umowy. Rok 2019 stanowił dla Komisji Zakładowej „Solidarność” w ENEA Wytwarzanie duże wyzwanie ze względu na fakt negocjacji Nowej Umowy Społecznej w Grupie Kapitałowej i jej podpisanie 1 kwietnia 2019. Umowa została wprowadzona do ZUZP w roku 2020. Z kolei lata 2021-2022 to negocjacje i podpisanie Umowy Społecznej dla Energetyki na okoliczność powstania NABE. Umowa gwarantuje między innymi zachowanie warunków pracy i płacy do roku 2033, gwarancje wzrostu wynagrodzeń, urlopy energetyczne i wiele innych uprawnień. W negocjacjach naszą organizację reprezentowali Jacek Bolek i Marcin Łukasiewicz.
Planem na rozwój organizacji jest stałe nabywanie nowych umiejętności i wiedzy przez członków  związku poprzez ogólnodostępny program szkoleń, który to program chciałbym kontynuować w tej kadencji. Najważniejszymi zadaniami komisji w  kadencji 2023 -2028  będzie pilnowanie przestrzegania umowy społecznej dla energetyki i obrona miejsc pracy w dobie transformacji energetyki co w dalszej perspektywie oznacza wyłączanie i likwidację bloków węglowych w naszej elektrowni.
Zwiększanie liczebności organizacji nie będzie naszym głównym priorytetem. W dobie transformacji  i planowanej redukcji zatrudnienia ważniejsze będzie utrzymanie miejsc pracy oraz obrona naszych członków, niż zwiększanie liczebności o osoby, które przez 10-15 lat miały związek w „głębokim poważaniu”.

Spotkanie Wielkanocne w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska - 2023-04-04 

galeria zdjęć...

Uroczystości pogrzebowe kol. Bronisława Komadowskiego i Andrzeja Guta - 2023-04-12

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska informuje, że:
-  msza św. żałobna za duszę kol. Bronisława Komadowskiego zostanie odprawiona 12 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Bożej Miłoserdzia przy ul. Miłej w Radomiu
- msza św. żałobna za duszę kol. Andrzeja Guta zostanie odprawiona 12 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00 w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Franciszkańskiej 22 w Warce

Uwaga ważne! Ulga w podatku dochodowym dla związkowców – 500 zł!

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Odliczeniu podlegają składki członkowskie zapłacone w roku podatkowym na rzecz związku zawodowego do kwoty 500 zł rocznie. W rozliczeniu za 2022 rok podatnik może już z tej ulgi skorzystać.

Odliczenie odnosi się do dochodu, a nie od podatku.Dodatkowo muszą to być składki opłacone w danym roku, a nie jedynie składki
należne wobec związku zawodowego.

Jeżeli składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy informacja płatnika zamieszczona w PIT-11(za rok 2022 wersja 29 – w pozycji 123).
Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek
Podatnik/członek związku nie ma obowiązku powyższych dowodów wpłaty dołączać do zeznania podatkowego. Dokumenty te trzeba jednak okazaćna wezwanie organu podatkowego, który dokonywać będzie weryfikacji prawa do odliczenia.

List Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy do związkowców Regionu Ziemia Radomska

Drogi Kolego Przewodniczący!
Szanowni członkowie radomskiej „Solidarności”!

Dziękuję za pamięć i zaproszenie na uroczyste spotkanie wielkanocne Waszego Regionu. Bardzo żałuję, że w tak szczególnym czasie obowiązki nie pozwalają mi osobiście spotkać się z Wami i uczestniczyć we wspólnej modlitwie.

Proszę przyjąć z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia. Niech wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa, który ostatecznie przesądził o zwycięstwie dobra nad złem, wolności nad zniewoleniem, prawdy nad kłamstwem i życia nad śmiercią, rozświetla drogi naszego życia i napełnia nas radością, pokojem oraz nadzieją na lepsze jutro.

Drodzy Przyjaciele. Korzystając z okazji, pozwólcie również na kilka słów refleksji. Żyjemy w niezwykle trudnym czasie. Mamy za sobą kryzys wywołany pandemią koronawirusa, jesteśmy jako Polska i „Solidarność” zaangażowani w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie, musimy zmagać się z wysoką inflacją i zagrożeniami dla polskiej gospodarki m.in. z powodu unijnej polityki klimatycznej. Jest to szczególnie groźne dla polskiego przemysłu.

Jesteśmy również w okresie podwójnych wyborów. Tych parlamentarnych, jak również naszych związkowych, które zakończą się jesienią tego roku. To ważny okres podsumowań, tym bardziej, że lista naszych osiągnięć jest imponująca. Wiek emerytalny, stawka godzinowa, ograniczenie handlu w niedziele, płaca minimalna w ochronie zdrowia, dynamiczny wzrost płacy minimalnej, lepsza ochrona kobiet w ciąży, skuteczniejsza ochrona działaczy związkowych, ulga podatkowa od składek związkowych, czy pluralizm związkowych w służbach mundurowych. To tylko niektóre z osiągnięć, które Solidarność może zapisać po stronie realizacji zapisów uchwały programowej Krajowego Zjazdu Delegatów. Bardzo szeroko pisaliśmy o tym Tygodniku Solidarność i na portalu Tysol.pl, których rozwój i odbudowa pozycji na rynku medialnym jest również naszym dużym sukcesem.
NSZZ „Solidarność" jest największą, najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną grupą społeczną w Polsce, a Wy jesteście ważną jej częścią. Od tego, jakie podejmujemy decyzje i kogo wybierzemy na swoich liderów zależy, czy lista naszych sukcesów wzbogaci się o kolejne pozycje. Również czy polskie władze, które wybierzemy w wyborach parlamentarnych będą chciały realizować postulaty „Solidarności".

Na koniec dziękuję Wam za „Solidarność". Również tą wobec naszych gości z Ukrainy. Nie tylko tych, którzy bezpośrednio znaleźli dom w naszych ośrodkach w Spale, Jarnołtówku i Zakopanem, ale też ogromnej pomocy, którą organizowaliśmy jako Związek w całym kraju.

Jesteśmy „Solidarnością" nie tylko z nazwy.

Życząc głębokiego przeżywania Świąt Paschalnych, pozostaję z wyrazami wdzięczności i szacunku.

Piotr Duda

Ryszard Czupryński, wybrany na kadencję 2023-2028 przewodniczący Organizacji Oddziałowej w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie Oddział Ziemia Radomska

Od 2009 roku jestem działaczem związkowym. Byłem przewodniczącym komisji wydziałowej, zastępcą przewodniczącego organizacji zakładowej a w tej kadencji zdecydowaliśmy o połączeniu kilku mniejszych organizacji wydziałowych w większą organizację oddziałową, w której zostałem wybrany na przewodniczącego.
Niestety w ostatnich latach zauważam zmniejszanie się ilości członków związku. Przyczyny są proste – starsi zaangażowani członkowie przechodzą na emeryturę lub rentę, a młodzi pracownicy nie widzą potrzeby zaangażowania się w działalność związkową. Dodatkowymi problemami są podziały w naszym społeczeństwie – część pracowników utożsamia działalność związkową z polityką i zachowuje neutralne stanowisko lub traktuje „Solidarność” jak wroga. Na pewno wpływ na małe zainteresowanie członkostwem w „Solidarności” ma fakt, że składki członkowskie są jednymi z najwyższych w związkach zawodowych. I nie pomaga tu fakt, że „Solidarność” świadczy wiele rodzajów pomocy w tym finansowej i prawnej dla członków.
Pomimo trudnej sytuacji wobec istnienia co najmniej kilku tzw „żółtych” związków udaje nam się negocjować z pracodawcą z większymi lub mniejszymi sukcesami w sprawie podwyżek. Przez kilka lat funkcjonowała zorganizowana głównie przez nasz związek Społeczna Inspekcja Pracy mająca znaczący wpływ na poprawę warunków pracy. Aby dotrzeć do jak najszerszej grupy pracowników utworzyliśmy stronę, grupę na portalu Facebook oraz grupę mailingową, za pomocą której rozsyłamy najważniejsze informacje o działaniach i osiągnięciach - ale również problemach związku.
Do najpilniejszych i najważniejszych zadań zaliczam zwiększanie liczebności organizacji. Staram się przekonać wszystkich członków do aktywności i zachęcania innych pracowników do wstępowania do naszej organizacji. To bardzo trudne zadanie, bo młodsze pokolenia mająa odmienny stosunek do  życia, pracy, obowiązków czy jakiejkolwiek aktywności np. związkowej. W przypadku problemów zamiast próbować coś zmienić i poprawić sytuację… wolą zmienić pracę i problem ominąć. Dlatego bardzo ważne jest budowanie świadomości, że Solidarność jest czymś o co warto i trzeba walczyć., że bez Solidarności na rynku zostaną przedsiębiorcy i sprzyjające im „żółte” związki zawodowe. Brak reprezentacji prawdziwych związków zawodowych jest koszmarną wizją przyszłości.
Dlatego musimy o to zawalczyć. 

Katarzyna Gruszczyńska, wybrana na kadencję 2023-2028 przewodnicząca Organizacji Zakładowej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze.

Jest to moja druga kadencja w naszym związku. Pierwsza kadencja trwała 2 lata z powodu wyborów uzupełniających.
Organizacja związkowa której przewodzę kilkukrotnie zwiększyła swoją liczebność. Stało się tak na skutek przeprowadzenia wyborów uzupełniających – ich powodem było przejście na emeryturę całej komisji zakładowej w PGKiM.Za największe osiągniecie w mijającej kadencji uznaję zmianę wynagrodzeń w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, a także dostosowanie do aktualnych przepisów regulaminu ZFŚS.
W kadencji 2023-2028 moim celem będzie kontynuacja zmian w regulaminach spowodowanych nowymi przepisami prawnymi - zwłaszcza dotyczącymi wynagrodzeń, a także zmiana regulaminu BHP dotycząca norm przydziału odzieży roboczej.
Uważam, że bardzo ważne jest zwiększanie liczebności naszej organizacji związkowej. Większa liczebność to automatycznie większy wpływ na decyzje dotyczące pracowników. Po prostu rośnie wtedy skuteczność naszego Związku.

XXVIII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2023-03-21

21 marca na kolejnym posiedzeniu zebrał się Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Zebranie poprowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. W obradach uczestniczyła przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla rozpoczął obrady od  przedstawienia decyzji i uchwał z poprzedniego posiedzenia ZR – 21.02.  Kolejnym punktem obrad było wyrejestrowanie organizacji zakładowych w: Mondi Sp. z o.o. w Wierzbicy (przyczyna: zaprzestanie działalności od 30 września 2022 r.) oraz Biura Urządzeń i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu (przyczyna: przekształcenie w organizację podzakładową) – dokonano tego w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Członkowie ZR zarejestrowali następnie Organizację Podzakładową w Biurze Urządzeń i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu.
Potem ZR i RKW jednogłośnie zatwierdzili wyniki wyborów związkowych na kadencję 2023-2028 w: OZ przy Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu, OZ Pracowników Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zwoleniu, OP w PGE Dystrybucja S.A. Zwoleń, OZ w Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. w Radomiu, OZ w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzecznarowskiego w Radomiu, OZ przy Komendzie Powiatowej PSP w Zwoleniu, OP Grupa Żywiec Browar w Warce, OZ przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, OZ w AZZWSI Sp. z o.o. w Radomiu, OZ przy Radpec S.A. w Radomiu, OP w  PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Wysokich Napięć, OP w PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Kozienice, OZ przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów”, OZ przy SWPZZPOZ w Radomiu, OP Rejonowego Zakładu Energetycznego w Grójcu, OP Pracowników Poczty Polskiej w Radomiu, OP przy SM „Mlekpol” ZPM Oddział w Radomiu, OP przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, OP przy Nadleśnictwie Dobieszyn, OM przy SP ZZOZ w Pionkach, OZ Urzędu Skarbowego w Szydłowcu, OZ Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu, OZ Hortex Przysucha, OZ w PSS Społem w Radomiu, OZ  Oświata Grójec, OZ w SOSW w Radomiu.
Następnie członkowie ZR wysłuchali informacji na temat rozliczenia Regionalnego Funduszu Strajkowego za 2022 r. – ten punkt zreferowała obecna na posiedzeniu główna księgowa ZR Beata Nosal. Ona też zaprezentowała zebranym  projekt budżetu Zarządu Regionu na 2023 r., który przyjęto w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym. Potem członkowie ZR wysłuchali informacji na temat przychodów i kosztów ZR – przyjęto ją przy 1 głosie wstrzymującym.  

Stanowisko KK nr 4/23
ws. obrony dobrego imienia Św. Jana Pawła II

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" wyraża oburzenie wobec brutalnego ataku na osobę Św. Jana Pawła II i wyraża stanowczy protest przeciwko zorganizowanej akcji szkalowania Jego dobrego imienia. Uważamy, że jest to element szerszej akcji skierowanej przeciwko katolikom w Polsce.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że powstanie NSZZ „Solidarność", a w jej konsekwencji odzyskanie niepodległości, Polska zawdzięcza wyborowi charyzmatycznego kardynała Karola Wojtyły na tron papieski, który swoją postawą, działalnością oraz nauczaniem stworzył ku temu trwałe fundamenty.
Potwierdzeniem Jego prawości jako człowieka silnego w wierze był wnikliwy proces kanonizacyjny, bez najmniejszych wątpliwości wykazujący Jego świętość. Tym bardziej trudno zrozumieć dlaczego tej brutalnej napaści, opartej na wątpliwych podstawach, dopuszczają się osoby korzystające z wolności, którą w ogromnej mierze dzięki Św. Janowi Pawłowi II wywalczyliśmy.
Nie będziemy stać biernie w sytuacji, gdy niegodziwcy chcą zdyskredytować wielkiego Polaka, obalić nasz symbol narodowy.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" stanowczo domaga się natychmiastowego zaprzestania tej ohydnej napaści oraz publicznego przeproszenia katolików, których ta agresja boleśnie dotyka.

XXVII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2023-02-21

 22 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Przewodniczył mu  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Porządek obrad przyjęto jednogłośniei bez poprawek. W posiedzeniu uczestniczyła także przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla rozpoczął obrady od  przedstawienia decyzji i uchwał z poprzedniego posiedzenia  ZR – 17.01.
Kolejnym punktem obrad było wyrejestrowanie organizacji wydziałowych w urzędach skarbowych w Radomiu i Grójcu. Przyczyną tego stanu rzeczy było połączenie ich w jedną Organizację Oddziałową w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie Oddział Ziemia Radomska.  Członkowie ZR w głosowaniu jawnym jednomyślnie dokonali wyrejestrowania w/w organizacji, a następnie zarejestrowali  organizację oddziałową.  24 stycznia odbyły się w niej wybory i przewodniczącym na kadencję 2023-2028 został Ryszard Czupryński.
Potem ZR i RKW zatwierdzili wyniki wyborów związkowych na kadencję 2023-2028 w: Galvo 24 Karim sp. z o.o. w Radomiu, Faurecia Auotomotive Polska SA w Grójcu, Kingspan sp. z o.o. w Lipsku, Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jedlińsku, PGKiM w Przysusze, ZUS o/Radom, BGŻ BNP Paribas SA w Radomiu, Auchan Radom, PSP w Belsku Dużym, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, ZUK w Zwoleniu, Jeronimo Martins w Radomiu, Nadleśnictwie Zwoleń, ZUK w Lipsku.
Kolejnym punktem posiedzenia było  zatwierdzenie kandydatur do Powiatowych Rad Rynku Pracy na kadencję 2023-2027. Naszymi związkowymi przedstawicielami desygnowanymi do zasiadania w tych gremiach są: Tadeusz Wach – Zwoleń, Wojciech Dziółko – Lipsko, Tomasz Głuch – Szydłowiec, Beata Sułowska – Radom, Grażyna Sowa – Grójec, Bożena Tyka-Pawlikowska – Przysucha, Jacek Rafa – Kozienice.
Następnie ZR podjął decyzje w sprawie: zgody na kandydowanie do władz związku bez wymaganego stażu kolegi z MOZ Policji, udzielenia pełnomocnictwa dla OM POiW w Jedlińsku. Powierzył też organizację uroczystości 47. Rocznicy Radomskiego Czerwca’76 wiceprzewodniczącemu Andrzejowi Wójcickiemu, a organizację WZDR Ziemia Radomska (29 czerwca 2023 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu)  - wiceprzewodniczącemu Krzysztofowi Kośli.  Przyjęto również stanowisko sprzeciwiające się likwidacji Browaru Leżajsk. 
 

Stanowisko1/2023
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska ws. próby likwidacji Browaru Leżajsk

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska wyraża swój sprzeciw przeciwko podejmowanej przez Grupę Żywiec kolejnej próbie likwidacji Browaru Leżajsk. Istnienie tej firmy związane jest z XVI - wieczną historią ważenia piwa w Leżajsku i ma swoją bogatą tradycję.
Zamiary Grupy Żywiec SA powodują bardzo napiętą sytuację wśród pracowników, którzy z tą firmą byli związani od lat i jest ona jedynym źródłem utrzymania dla ich rodzin. Żadne obiecywane programy pomocowe nie są w stanie zapewnić pracy , która dla każdego jest wartością nadrzędną, jako stałe źródło dochodu oraz poczucie godności. W wyniku likwidacji Browaru pracę straci ponad 100 osób, bezpośrednio zatrudnionych, a licząc Firmy powiązane z tym zakładem oraz ich rodziny to będzie to miało wpływ na poziom życia dla około 1200 osób. Będzie to skutkować powiększeniem bezrobocia i zubożeniem już i w tak biednym regionie.
Wobec takich zamiarów, wyrażamy kategoryczny sprzeciw. Nie może być tak, że tylko względy biznesowe potężnej i bogatej grupy kapitałowej są ważniejsze od człowieka - pracownika, który teraz już wydaje się być niepotrzebny.
Pragniemy nadmienić przy tym, że nie są prawdziwe informacje przekazane przez Zarząd Grupy, jakoby Browar był nierentowny, tym bardziej, że w sezonie letnim pracownicy podejmują pracę w soboty i niedziele, by nadążyć z produkcją.
Zwracamy się zatem do Grupy Żywiec S.A. o zmianę decyzji. Natomiast wszystkich posłów i samorządowców wzywamy do podjęcia pilnych i skutecznych działań, zabezpieczających utrzymanie ww. miejsc pracy. W obecnej sytuacji, nie stać nas na to, aby koszty restrukturyzacji firmy przerzucać na pracowników, poprzez odebranie im miejsc pracy. Zarząd Regionu informuje, że użyje wszelkich dopuszczalnych prawem kroków w celu ich obrony. 

Pielgrzymka do Medjugorie - 17.05.-21.05.2023 r.

informacja o programie i kosztach pielgrzymki - więcej...

Eugeniusz Leszczyński, wybrany na kadencję 2023-2028 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. w Radomiu

Jest to moja druga kadencja jako przewodniczącego.
W mijającej kadencji pomimo odejścia kilku członków na emeryturę i na renty udało nam się zwiększyć liczebność naszej organizacji.
W kadencji 2018-2023 za największy sukces uznaję załatwienie odpraw pieniężnych czy zapewnienie zatrudnienia naszym członkom, awans maszynistów – co wiąże się  z podwyżką poborów, a także udaną kampanię przedwyborczą i wybór naszego członka Karola Stencelewicza na Społecznego Inspektora Pracy. 5 października ubiegłego roku zajął on trzecie miejsce w rejonie mazowieckim w konkursie „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”.
W kadencji 2023-2028 uważam za najważniejsze kontrolowanie i wydatkowanie środków z funduszu świadczeń socjalnych, wpływanie na poprawę warunków pracy, pomoc w prowadzeniu Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, kontrolowanie przestrzegania przepisów BHP.
Bardzo ważne jest zwiększenie liczebności związku, bo większa liczebność to większa siła, więcej można zdziałać.
Na ten rok przyjęliśmy cel, aby każdy członek naszej organizacji przekonał jedną osobę niezrzeszoną do wstąpienia do naszego Związku.

Wybory w Komsiji Zakładowej w International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. w Radomiu - 2023-02-28   

galeria zdjęć...

Wybory w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu

20.02.2023 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu odbyły się wybory do władz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Podczas posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego KZ, którym został kolega Grzegorz Wurman. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący  Międzyregionalnej Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa kol. Marcin Dzięgielewski.

W trakcie spotkania omówiono bieżące działania Sekcji na poziomie wojewódzkim i krajowym, aktualny stan negocjacji ze stroną Rządową.
Szczegółowo omówiono następujące tematy:
zrost stawki kwotowej w każdej grupie  uposażenia zasadniczego wraz ze wzrostem wysługi lat.
• Podwyższenie minimalnej wysokości dodatku służbowego do 8 %.
• Ustalenie progów minimalnego i maksymalnego dodatku funkcyjnego.
• Zmianę rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP  w zakresie rozliczeń czasu służby funkcjonariuszy skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia.
• Wprowadzenie w życie zmian rozporządzeń oraz kwot w sprawie pomocy mieszkaniowej i dodatku za brak lokalu mieszkalnego z coroczną jego waloryzacją.
• Wprowadzenie przepisów dotyczących świadczenie za długoletnią służbę tzw. „15+”.
We wszystkich powyższych sprawach aktywnie uczestniczył Związek Zawodowy "Solidarność".
Region Ziemia Radomska na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący RKW Zdzisław Maszkiewicz i Paweł Podlipniak.

galeria zdjęć...

Konrad Sułkowski, wybrany na kadencję 2023-2028 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach

Jest to moja trzecia kadencja jako przewodniczącego KZ. W trakcie kadencji 2018-2023 nasza organizacja związkowa nieznacznie, ale jednak zwiększyła swoją liczebność.
Naszymi największymi sukcesami w minionej kadencji były: kilkukrotna waloryzacja uposażeń – szczególnie dla najmniej zarabiających, podniesienie dodatków służbowych prawie dla wszystkich funkcjonariuszy, poprawienie warunków służby poprzez modernizację kuchni, a dzięki współpracy z komendantem – kilkukrotne wygospodarowanie środków na wysokie dodatki motywacyjne i nagrody dla funkcjonariuszy
W nowej kadencji czeka nas kilka trudnych zadań. Działania prowadzone są ogólnokrajowo oraz lokalnie na terenie naszej komendy. Z zadań ogólnokrajowych najważniejsze jest „odmrożenie” waloryzacji uposażeń w zależności od inflacji. Zostało to zablokowane wiele lat temu i teraz za każdym razem musimy prosić się o jakąkolwiek waloryzację lub wręcz uciekać się do zorganizowanych protestów. Kolejnym ważnym problemem jest zróżnicowanie siatki płac. Lokalnie chciałbym zwiększyć liczbę członków. Nie jest to łatwe, ponieważ niektórzy uważają, że i tak są na tym „do przodu”, bo nie płacą składek, a jak związki coś wywalczą, to oni też dostaną. Poza tym spoza związku łatwo się komentuje rożne działania. W skali ogólnokrajowej związek powinien wywalczyć większe wynagrodzenia albo większe przywileje związane z coraz szerszym zakresem obowiązków straży pożarnej.
Teraz dojdą nam szeroko rozumiane działania związane z obroną cywilną. Wcześniej działaliśmy dodatkowo podczas covid-u oraz działań związanych z sytuacja w Ukrainie. Na szczeblu lokalnym dalej będziemy działać, aby zwiększyć dodatki służbowe dla funkcjonariuszy.
Zwiększenie liczby członków jest bardzo istotne. Im nas więcej, tym większą mamy siłę przebicia, tym bardziej jesteśmy jednością jako formacja państwowej straży pożarnej i bardziej się z nami liczą.

4 pracodawców z naszego Regionu laureatami XV edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

Komisja Certyfikacyjna Konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" dokonała 1 lutego wyboru firm, które w tym roku zostaną uhonorowane tym wyróżnieniem.
 Konkurs "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", organizowany jest przez NSZZ "Solidarność" pod honorowym patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. Cel konkursu to promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne Solidarności. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Tegorocznej Komisji Certyfikacyjnej przewodniczył Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W Komisji zasiadali także: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta RP, Zbigniew Żurek, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Kazimierz Kimso jako przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Zbigniew Łasek, inspektor ds. BHP KK NSZZ „Solidarność”.

Wśród 18 firm i instytucji, które zostaną nagrodzone podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim znalazły się aż cztery zgłoszone przez związkowców Regionu Ziemia Radomska przy poparciu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.
Są to:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Radom.

Serdecznie gratulujemy!

Robert Stanisławek,
wybrany na kadencję 2023-2028 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu

Nie jest to moja pierwsza kadencja. Łącznie z założycielską, będzie to już moja trzecia kadencja jako przewodniczącego KZ. Pod koniec 2017 roku wraz z niewielką grupą pracowników postanowiliśmy podjąć próbę utworzenia Zakładowej Organizacji Związkowej, co przy dużej pomocy Zarządu Regionu Ziemia Radomska powiodło się i od tamtego czasu nieprzerwanie pełnię funkcję Przewodniczącego.

Na przestrzeni tych kilku lat, struktury naszej organizacji zasiliła znacząca liczba pracowników naszego zakładu pracy i uważam, że głównym tego powodem było to, iż od zawsze staraliśmy się służyć wszystkim pomocą, dzięki temu zbudowaliśmy zaufanie wśród załogi oraz pokazywaliśmy, że naszym głównym celem jest zapewnienie większej ochrony praw pracowniczych. To właśnie spowodowało dołączenie do nas wielu spośród naszych pracowników – dotychczas niezrzeszonych.
Za największe osiągniecie można uznać stworzenie struktur Społecznej Inspekcji Pracy (tzw.
SIP), co w znaczący sposób przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy
w naszej firmie, a także miało bardzo pozytywny wpływ na działania podjęte wraz z Zarządem Spółki dla zapewnienia całej załodze godnych i bezpiecznych warunków pracy.
Co w kolejnej kadencji? Uważam, że przede wszystkim powinniśmy cały czas dbać o wspomniane wcześniej godziwe warunki pracy dla pracowników, a także o przestrzeganie ich praw. Innymi słowy, powinniśmy być blisko załogi i mieć cały czas na uwadze ich potrzeby.
Chciałbym również zaznaczyć, iż w bieżącym roku, nasz Spółka, tj. Rolno-Spożywczy Rynek
Hurtowy S.A. w Radomiu, przejmuje Spółkę Świętokrzyski Rynek Hurtowy Sp. z o.o. w Kielcach. Z tego powodu nowym zadaniem  naszego Związku będzie pozyskanie
nowych członków z przejętej Spółki, a ponadto, wdrożenie tamże zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy czyli zapewnienie takich samych warunków bezpieczeństwa i pracy jakie panują w naszej firmie w Radomiu.
Uważam, że zwiększanie liczebności organizacji to bardzo istotny wątek, jednakże
w naszym przypadku jest to dosyć trudne zrealizowania, gdyż obecnie szeregi naszej
organizacji stanowią już ponad 90% załogi Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego. Myślę, że niedługo może być to 100%, gdyż otrzymaliśmy sygnały o chęci przystąpienia do nas tych kilku pozostałych osób. Oczywiście, tak jak już wspominałem, w najbliższym czasie przejmiemy Świętokrzyski Rynek Hurtowy Sp. z o.o. wraz z całą załogą, gdzie obecnie nie działa żadna organizacja związkowa. Tamtejsi pracownicy zostaną zatrudnieni na nowych warunkach przez Spółkę RSRH i przy naszej zachęcie część z nich wyrazi wolę przystąpienia do naszej organizacji związkowej.

 XXVI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2023-01-17

17 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Zebranie poprowadził  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który powitał członków ZR i zaprezentował porządek obrad - przyjęty jednogłośnie bez żadnych poprawek. W posiedzeniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla rozpoczął obrady od  przedstawienia decyzji i uchwał z poprzedniego posiedzenia  ZR.
Potem  ZR przyjął w głosowaniu terminarz posiedzeń do końca bieżącej kadencji. Odbędą się one 21 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca. Początek zebrań – godz. 10.00.
Następnie Regionalna Komisja Wyborcza oraz ZR zatwierdzili wyniki wyborów związkowych na kadencję 2023-2028 w: MOSiR w Radomiu, DPS DWWiP w Radomiu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, Teatrze Powszechny w Radomiu, TKEiR przy ZR.
Kolejnym punktem obrad była informacja o wykonaniu budżetu ZR za 2022 r. Ten punkt obrad zreferowała główna księgowa ZR Beata Nosal. Informację przyjęto po dyskusji - przy jednym głosie wstrzymującym.
Podjęto także w głosowaniu decyzje o ustaleniu terminu:
- spotkania wielkanocnego - 4 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie ZR
- Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – 29-30 czerwca 2023 r.
Omawiano także kwestie związane z organizacją 47. Rocznicy Radomskiego Czerwca’76. Obchody rozpoczną się 20 czerwca o godz. 19.00 od koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncert odbędzie się pod hasłem „Pamięci Bohaterów Radomskiego Czerwca ’76 i Jana Mlasia”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie tradycyjna msza św. pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76, która zostanie odprawiona 25 czerwca 2023 r. o godz. 13.00.   

 

  

Pogrzeb kol. Jerzego Mindy

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska informuje, że 30 grudnia 2022 r. (piątek) w Radomiu odbędą się uroczystości żałobne kol. Jerzego Mindy. O godz. 13.00 w kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Orląt Lwowskich 9 (Gołębiów) w Radomiu zostanie odprawiona msza św., a po niej pogrzeb zmarłego na cmentarzu komunalnym na Firleju.

Uwaga ważne! Ulga w podatku dochodowym dla związkowców – 500 zł!

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Odliczeniu podlegają składki członkowskie zapłacone w roku podatkowym na rzecz związku zawodowego do kwoty 500 zł rocznie. W rozliczeniu za 2022 rok podatnik może już z tej ulgi skorzystać.

Odliczenie odnosi się do dochodu, a nie od podatku.Dodatkowo muszą to być składki opłacone w danym roku, a nie jedynie składki
należne wobec związku zawodowego.

Jeżeli składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy informacja płatnika zamieszczona w PIT-11(za rok 2022 wersja 29 – w pozycji 123).
Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek
Podatnik/członek związku nie ma obowiązku powyższych dowodów wpłaty dołączać do zeznania podatkowego. Dokumenty te trzeba jednak okazaćna wezwanie organu podatkowego, który dokonywać będzie weryfikacji prawa do odliczenia.

Spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu  - 2022-12-20

Tradycyjne związkowe spotkanie opłatkowe, 20 grudnia 2022 r. w siedzibie ZR przy ul. Traugutta 52. Gościem spotkania był JE ks. bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. 

galeria zdjęć...

Ambulans dla OSP w Pawliczce

17 grudnia 2022 r. w Domu Strażaka odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawliczce w tym roku było wyjątkowe. Po przywitaniu gości przez prezesa OSP Pawliczka oraz odczytaniu fragmentu ewangelii i poświeceniu opłatków , wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali kolędy i złożyli sobie świąteczne życzenia. Następnie druhowie przywitali przekazany nieodpłatnie na rzecz ich jednostki OSP przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego ambulans z pełnym wyposażeniem. Aktu przekazania dokonali prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski oraz p.o. Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Elżbieta Cieślak.
Pozyskany pojazd to Ambulans sanitarny typu C, wyposażony w nosze podbierające, krzesełko kardiologiczne, ssak elektryczny, respirator, nosze główne z transporterem, defibrylator, pompę infuzjną i deskę ortopedyczna.
Warto dodać, że OSP w Pawliczce swój nowy sprzęt zawdzięcza m.in. staraniom przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska Zdzisława Maszkiewicza.

galeria zdjęć...

Regionalne obchody 41. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Radom 2022-12-13

Tradycyjnie w samo południe 13 grudnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  –  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, wiceprzewodniczący Andrzej Wójcicki, wraz z pocztem sztandarowym ZR w składzie: Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król – złożyła wiązankę kwiatów, a także zapaliła znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76. Pamięć o tamtych wydarzeniach razem z delegacją ZR uczciła delegacja Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym na czele z Andrzejem Sobierajem, radomskiego IPN z Danutą Pawlik, Jan Rejczak, a także Tomasz Świtka z NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska.

galeria zdjęć...

Obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - Lipsko

13 grudnia 2022 r. o  godzinie 8:00 na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku rozpoczęły sie uroczystości rocznicowe. Na wstępie odśpiewany został hymn państwowy. Potem st. bryg. Tomasz Krzyczkowski, komendant powiatowy PSP w Lipsku, przywitał uczestników obchodów. Ponim głos zabrał Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski. W swoim przemówieniu przypomniał trudny okres lat 80-tych oraz represje jakie spadły na  czlonków „Solidarności”.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przy pomniku przy ulicy Partyzantów, przy którym wartę honorową pełnili strażacy.
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska reprezentował Wojciech Dziółko,p rzewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej - delegatury ZR.

galeria zdjęć...

Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie wprowadzenia na ekrany polskich kin filmu „Klecha”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  domaga się natychmiastowego dopuszczenia do rozpowszechniania na ekranach polskich kin filmu fabularnego „Klecha” w reżyserii Jacka Gwizdały.
Przetrzymywanie w swego rodzaju „zamrażarce” dystrybucyjnej filmu opowiadającego o życiu i śmierci Sługi Bożego ks. Romana Kotlarza, Męczennika Radomskiego Czerwca ’76, patrona NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, jest co najmniej niestosowne.
Ks. Roman Kotlarz, zakatowany na śmierć  przez funkcjonariuszy SB, tzw. nieznanych sprawców, jest postacią ważną dla „Solidarności”, porównywalną w swoim heroizmie do bł. ks. Jerzego Popiełuszki. To on 25 czerwca 1976 r., w czasie buntu radomskich robotników przeciw komunistycznej władzy, miał odwagę, by publicznie udzielić im błogosławieństwa, a potem w kazaniach upominał się o prześladowanych i katowanych za udział w proteście. Zapłacił  za to najwyższą cenę – ofiarę własnego życia.  Jego odwaga winna być przykładem dla wszystkich Polaków, dlatego też Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo domaga się wprowadzenia na ekrany polskich kin tak ważnego filmu, będącego świadectwem bohaterskiej postawy ks. Kotlarza i jego wkładu w tworzenie polskiej historii. To jest nasze wspólne, polskie dziedzictwo, a naszą wspólną odpowiedzialnością jest pielęgnowanie pamięci o naszych bohaterach narodowych.

Szkolenie społecznych inspektorów pracy

22-23 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Zarządu Regionu odbywało się szkolenie społecznych inspektorów pracy (SIP).
Uczestników szkolenia powitali: wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla oraz członkini ZR Beata Sułowska.
Krzysztof Kośla zrobił także wprowadzenie do tematyki szkolenia, zwracając zebranym uwagę na potrzebę podnoszenia wiedzy działaczy związkowych, realizowania uchwał WZD Regionu Ziemia Radomska oraz ważką rolę Społecznej Inspekcji Pracy.

W zajęciach, które pierwszego dnia prowadził dr Józef Witczak (Ośrodek Doradztwa i Nadzoru w zakresie BHP) wzięło udział 25 związkowców „Solidarności” z organizacji związkowych w: przedszkolu nr 23 w Radomiu, SOSW w Radomiu, ZS Samorządowych w Klwowie, MPK Radom, Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice), Galvo 24 w Radomiu, SWPZZPOZ w Radomiu,  Imperial Tobacco w Radomiu, Kingspan Lipsko, Ciepłowni w Szydłowcu, Oświacie w Pionkach, Horteksie Przysucha, RSS w Radomiu, PSP w Przytyku, PSP w Jedlińsku, ZSP w Jedlińsku.
Następnego dnia ci sami słuchacze brali udział w zajęciach prowadzonych przez inspektor Agatę Kot z Państwowej Inspekcji Pracy.
Tematyka szkolenia dotyczyła m.in.: prawnych aspektów działania SIP w zakładach pracy, roli związków zawodowych w sferze nadzoru nad warunkami pracy oraz przy wborze SIP w zakładach pracy, a także współpracy SIP z Państwową Inspekcją Pracy.
Uczestnicy zajęć otrzymali materiały szkoleniowe, a w przerwach w trakcie szkolenia mogli pokrzepiać się w barku kawowym.
Na zakończenie przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wraz z dr Józefem Witczakiem i inspektor Agatą Kot wręczyli słuchaczom zaświadczenia ukończenia szkolenia. Otrzymają oni również certyfikaty podpisane przez szefa Okręgowego Inspektoratu Pracy na Mazowszu. 
Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Zarząd Regionu.

galeria zdjęć...

 XXV Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2022-11-15

15 listopada odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Zebranie poprowadził  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który powitał członków ZR i zaprezentował porządek obrad - przyjęty jednogłośnie bez żadnych poprawek. W posiedzeniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak, a także Agata Kacprzak i Marcin Mazur z Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Jedlińsku.
Wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla rozpoczął obrady od  przedstawienia decyzji i uchwał z poprzedniego posiedzenia  ZR.
Potem przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz wręczył Agacie Kacprzak i Marcinowi Mazurowi Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Następnie omówiono stan finalny przygotowań do zaplanowanej na 17 listopada manifestacji "Marsz Godności" w Warszawie.
Kolejnym punktem obrad było wytypowanie pracodawców z naszego regionu do XV edycji ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom" (PPP). ZR w głosowaniu zaakceptował następujące kandydatury: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu, Publiczna Szkoła Powiatowa w Wierzchowinach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, MPK Radom sp. z o.o.
Potem ZR wyrejestrował z rejestru regionalnego Organizację Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania w Szydłowcu (przy 2 głosach wstrzymujących).
Dyskutowano też nad przygotowaniami do obchodów 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia o godz. 12.00 zostaną tradycyjnie zapalone znicze oraz złożone kwiaty pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca'76 w Radomiu, a o 18.00 członkowie NSZZ "Solidarność" z Pionek spotkają się na mszy św. połączonej z opłatkiem.  
Kolejnym punktem obrad były tez przygotowania do spotkania opłatkowego w siedzibie ZR - 19 lub 20 grudnia, o dokładnym terminie będziemy informować na stronie internetowej ZR. Omawiano też działania związane z wykonaniem tablicy pamiątkowej poświęconej osobie o. Huberta Czumy SJ.

UWAGA!!! Wyjazd na ogólnopolską manifestację NSZZ "Solidarność"
- 17 listopada 2022 r. - Warszawa

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska informuje, że organizowany jest wyjazd na manifestację do Warszawy. Zapisy przyjmowane są w siedzibie ZR do 10 listopada u kol. Małgorzaty Godzińskiej.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ogłosiła, że 17 listopada odbędzie się w Warszawie manifestacja, podczas której Solidarność będzie się domagać:
• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich
rodzajów surowców i nośników;
• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników
w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;
• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.
Hasło manifestacji to: „Marsz Godności”!

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska informuje, że 22-23 listopada w siedzibie ZR organizowane jest dwudniowe szkolenie społecznych inspektorów pracy (SIP). Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele PIP oraz firmy BHP J. Witczaka.
Zapisy w siedzibie ZR  u kol. Małgorzaty Godzińskiej.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lipsku

7 listopada delegacja ZR w składzie - przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz i Wojciech Dziółko (TKK Lipsko) - wzięła udział w  obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Lipsku. O godz. 17.00 została odprawiona uroczysta msza święta z przekazaniem Ognia Niepodległości przedstawicielom władz powiatów, gmin, stowarzyszeń i instytucji, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze przed kamieniem pamięci przy kościele w Lipsku.
W trakcie uroczystości Wojciech Dziółko został odznaczony Medlaem "Pro Patria" przez ministra Andrzeja Derę z Kancelarii Prezydenta RP. Przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz uhonorowany został Medalem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych "Wyklętych".

Wspomóżmy budowę hospicjum!

W podradomskim Sołtykowie powstaje stacjonarne hospicjum - Gościniec Królowej Apostołów. To pierwsza tego typu placówka w całym regionie radomskim. Niestety, skończyły się pieniądze na dokończenie budowy. Dotychczasowe starania Wolontariuszy hospicjum u władz miejskich i wojewódzkich o zdobycie dofinansowania spełzły na niczym.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zwraca się do Członków i sympatyków naszego Związku o wsparcie finansowe budowy hospicjum.
NR KONTA
Bank PEKAO SA II o.RADOM
07 1240 3259 1111 0000 3003 1539

28 października, z okazji nadchodzącego dnia Wszystkich Świętych, delegacja ZR - przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz i wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla - złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza w Radomiu.  

Strażacy rozpoczęli protest!

Razem można więcej !!!

Od 17 października w całej Polsce rozpoczęła się akcja protestacyjna związkowców NSZZ „Solidarność” z Państwowej Straży Pożarnej. W całym kraju na budynkach komend i pojazdach służbowych zawisły flagi i transparenty NSZZ „Solidarność”. To efekt uchwały Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która rozpoczęła akcję informacyjną związaną z ogólnopolską manifestacją NSZZ „Solidarność”, która odbędzie się 17 listopada w Warszawie.

Trwający protest był przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 12 października. Związkowcy omówili dotychczasowe działania i podjęli decyzję co do dalszego postępowania. Ich zdaniem propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych. NSZZ „Solidarność” jest jedynym związkiem, który pozostaje w sporze zbiorowym z rządem w zakresie wynagrodzeń sfery budżetowej.
2 sierpnia br. Krajowa Sekcja Pożarnictwa jako pierwszy ze związków przyjęła stanowisko odnośnie wysokości proponowanego wzrostu uposażeń, poprzez negocjacje z ministrami rządu (22 września br. podczas posiedzenia KK w Zakopanem) oraz premierem Mateuszem Morawieckim (5 października w Warszawie), a przygotowaniach do ogólnopolskiej manifestacji skończywszy. Podkreślono, że między innymi dzięki konsekwentnym działaniom Krajowej Sekcji Pożarnictwa problem uposażeń funkcjonaiuszy i pracowników cywilnych budżetówki został jako jeden z trzech głównych postulatów podniesiony przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.
Związkowcy domagają się między innymi waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń na poziomie 20% od przyszłego roku. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zdecydowała również o skierowaniu petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z postulatami z branży pożarnictwa. Strażacy z KSP za niezbędne uznali:
• urealnienie budżetów komend w zakresie wydatków rzeczowych,
• doetatyzowanie służby w związku z ciągłym wzrostem zakresu zadań realizowanych przez PSP,
• wdrożenie w życie zmian rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia,
• wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP,
• urealnienie siatki płac funkcjonariuszy i pracowników PSP w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,
• urealnienie świadczeń socjalnych wypłacanych strażakom,
• zaliczenie do wysługi emerytalnej dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, proponowanej przez MSWiA.
W dokumencie Krajowej Sekcji Pożarnictwa czytamy: „W czwartek 17 listopada – spotkamy się w Warszawie na Marszu Godności. W tej największej od lat manifestacji NSZZ „Solidarność” pójdziemy pod hasłami zahamowania wzrostu cen energii, realnych podwyżek w sferze finansów publicznych oraz wznowienia prac nad emeryturami stażowymi. W stolicy nie powinno zabraknąć nikogo, komu leżą na sercu te postulaty.
Tego dnia udział w manifestacji wezmą również między innymi funkcjonariusze i pracownicy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej. Każda z formacji oprócz ogólnych postulatów przedstawionych przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, walczy przy tym o postulaty związane stricte ze swoją formacją. Razem można więcej !!!”

Postulaty zgłoszone przez NSZZ „Solidarność” były przedmiotem spotkania Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z Sekretarzem Stanu MSWiA Maciejem Wąsikiem. Spotkanie odbyło się w ministerstwie w czwartek 20 października br.Ministrowi towarzyszyli przedstawiciele Departamentu Budżetu MSWiA, który reprezentowały Dyrektor Agnieszka Kida oraz Zastępca dyrektora Joanna Miłkowska-Bartos. W spotkaniu uczestniczył także gen. brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP.
Już na wstępie spotkania minister Wąsik zaznaczył jednak, że dysponuje środkami przyznanymi przez Ministerstwo Finansów i tylko w ich ramach może się poruszać. Dotyczy to również środków na przyszłoroczną waloryzację uposażeń. Przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa przedstawili jasne stanowisko co do kwestii waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych – wartość 7,8% jest zdaniem KSP absolutnie niewystarczająca i w związku z tym Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podjęła akcję protestacyjną, w której głównym postulatem jest wzrost waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń do poziomu co najmniej 20%.

Zgodnie z uchwałą  do 17 listopada, a więc do dnia ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie struktury NSZZ „Solidarność” będą kontynuowały dotychczasową formę protestu. Jeżeli manifestacja nie doprowadzi do przełomu w rozmowach z rządem Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” wprowadzi w życie kolejne kroki protestu. Nowe formy protestu będą ogłaszane sukcesywnie przed ich wdrażaniem.

Uroczystości z okazji 38. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

19 października 2022 r. -  kościół pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu

19 października obchodziliśmy 38. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

O godzinie 18.00 w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie odprawiono mszę św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Michała Janochy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rodziny Popiełuszków, rządu RP, samorządów, zakładów pracy, NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, a także środowisko przyjaciół i współpracowników błogosławionego męczennika.

Region NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska reprezentowała kilkudziesięcioosobowa delegacja z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącym ZR Krzysztofem Koślą oraz pocztami sztandarowymi: Zarządu Regionu (Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra, Andrzej Wójcik), KZ w ZNTK Radom (Anna Karasińska, Paweł Karasiński), MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu (Anna Pożyczka, Iwona Jeżak, Anna Duda, Krzysztof Kaczkowski), TKK Pionki (Zofia Sekuła, Elżbieta Piotrowska, Jerzy Białek, Władysława Wardawa), a także poczet NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska (Tomasz Świtka, Małgorzata Maziarek, Krzysztof Maziarek, Józef Kołtun).

– Kiedy tak przed mszą staliśmy wokół grobu ks. Jerzego razem z pocztami sztandarowymi, z zapalonymi świecami, tworzyliśmy zarys ojczyzny. Bo taką właśnie formę ma pomnik Jerzego Kaliny zbudowany z kamieni, które tworzą różaniec. A jego początek i koniec to krzyż, który wypada gdzieś między Włocławkiem a Warszawą. Krzyż pokryty czerwono-białymi kwiatami, pod którym złożone są relikwie naszego brata, błogosławionego Jerzego – rozpoczął swoją homilię biskup Michał Janocha.
Biskup Janocha przywołał również słowa Stefana Bratkowskiego: „Jurek pisał homilie sam. Nikt mu w tym nie pomagał. Mówił bardzo ładnie, ale co więcej, miał w sobie taką naturalną polską ludową mądrość. Coś zupełnie niezwykłego. Jako były reporter mogę powiedzieć, że spotykałem się w Polsce z tym zjawiskiem nie raz, ale ten typ mądrości cechował na ogół ludzi starszych, z większym doświadczeniem życiowym. A ten chłopak po prostu umiał patrzeć, uczyć się, obserwować. Był niesłychanie bystry. Oczywiście dużo czytał. Ale to, co było w książkach, zwłaszcza religijnych, na ogół nie przekładało się w tę mądrość społeczną, którą ten chłopak miał. Oczywiście, Jan Paweł II był w tych kwestiach głównym nauczycielem. Okazywało się, że Bóg jest ludziom potrzebny i to paradoksalne, ale Jurek przez swój charakter i styl posługi uświadomił im to. Dochodziło tam nawet do zabawnych sytuacji, jeśli chodzi o kwestie wiary czy niewiary, i to nawet w mojej obecności. Jak na to: pan Stefan jest przecież niewierzący, odpowiadał: pan Stefan jest niewierzący, ale to bardzo dobry chrześcijanin. A kiedy zaczynał mówić w kościele, tutaj, nie tylko zapadała cisza i wszyscy byli w niego wpatrzeni, ale zaczynało się coś jakby dziać z fizycznością tego budynku. A głos Jurka naraz zaczynał brzmieć niebywale mocno, a przecież nie miał tubalnego głosu. I naraz w tym budynku zaczynało się dziać coś wielkiego. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, byli w stanie pewnego uniesienia. Był to wpływ magiczny, to było poczucie jedności z nim i ze sobą nawzajem. Te olbrzymie tłumy były jednym organizmem. Przeżycie tego dawało poczucie, że gdzieś się wznosimy, że dzieje się coś naprawdę niezwykłego, mimo że kaznodzieja posługiwał się bardzo prostymi zwrotami”.
– Był bardzo pokorny. Jest takie wspomnienie, które zanotował w swoim dzienniku, jak został zaproszony na pierwszą mszę do Huty Warszawa. Kiedy wszedł, to tłumy ludzi, a wśród tych tłumów było też zapewne wiele z tutaj obecnych hutników, rozległy się ogromne brawa. On w swojej prostocie pisał: „Wydawało mi się, że ktoś idzie za mną. Obejrzałem się, ale nikogo nie było”. Z perspektywy czasu wydaje się jednak, że ktoś ważny szedł za nim całe życie – przekonywał biskup Janocha.

galeria zdjęć...

XXIV Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2022-10-18

18 października  odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Zebranie poprowadził  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który powitał członków ZR i zaprezentował porządek obrad - przyjęty jednogłośnie po wprowadzeniu niezbędnych poprawek.  W posiedzeniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak, a także Krzysztof Hankiewicz, przewodniczący Komisji Oddziałowej w Telekomunikacji Polskiej S.A. o/Radom.
Na wstępie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla przedstawił decyzje i uchwały z poprzedniego posiedzenia  ZR. Potem Zarząd Regionu wykreślił z rejestru ZR organizacje zakładowe w Raffilu i ZNTK Radom – jednogłośnie. Była to formalność związana z połączeniem się obu organizacji w komisję międzyzakładową. Następnie omawiano wykreślenie z rejestru ZR Komisji Oddziałowej w Telekomunikacji Polskiej S.A. o/Radom. Tę sprawę omówił Krzysztof Hankiewicz. Organizacja oddziałowa w TP S.A.  w Radomiu obejmuje zasięgiem praktycznie cały obszar województwa mazowieckiego - z wyłączeniem Warszawy. Stwarzało to pewne problemy w działalności związkowej, gdyż większość zrzeszonych pracuje w innych miejscowościach województwa. Związkowcy z Komisji Oddziałowej  w Warszawie i Komisji Oddziałowej w Radomiu zdecydowali więc o połączeniu obu organizacji, która będzie zarejestrowana w Regionie Mazowsze. Komisję wyrejestrowano jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad była ogólnopolska manifestacja NSZZ „Solidarność” zaplanowana na 17 listopada w Warszawie – „Marsz godności”. Omówiono przygotowania oraz podjęto niezbędne decyzje finansowe – m.in. związane z zakupem odpowiednich gadżetów (flag, plastronów, gwizdków) czy zapewnieniem przejazdu uczestników akcji.  Dyskutowano też  o organizacji wyjazdu 19.10. na obchody rocznicy śmierci patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Potem rozpatrywano sprawę zgłaszania przez związkowców firm z naszego regionu do XV konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom”.
Krzysztof Kośla poinformował też zebranych o zaplanowanym na 22-23 listopada w siedzibie ZR szkoleniu społecznych inspektorów pracy (SIP). Podjęto również decyzje o przyznaniu zapomóg zdrowotnych dla Marii Górskiej i Jadwigi Poźniak.

80. rocznica egzekucji pracowników Fabryki Broni

14 października 2022 r. przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Maszkiewicz, wraz z pocztem sztandarowym ZR (Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król), uczestniczył w uroczystościach z okazji 80. rocznicy egzekucji pracowników Fabryki Broni.


W czasie hitlerowskiej okupacji wielu pracowników radomskiej Fabryki Broni z narażeniem życia podejmowało opór wobec okupantów, włączając się w działalność konspiracyjną. Dostarczali Związkowi Walki Zbrojnej części do broni strzeleckiej produkowanej w fabryce oraz prowadzili działalność sabotażową i wywiadowczą. Kiedy 19 września 1942 roku na stacji kolejowej w Rożkach, podczas obławy hitlerowcy przechwycili pistolety VIS od żołnierzy podziemia, zorientowali się, że pochodzą one z fabryki. Rozpoczęto masowe aresztowania wśród pracowników. Przesłuchania odbywały się w siedzibie gestapo oddalonej o kilkaset metrów od fabryki.
14 października przed gmachem zakładu zbudowano szubienicę, na której powieszono 14 pracowników oraz 21-letniego mieszkańca Radomia. Świadkami tej zbrodni byli wszyscy zatrudnieni w fabryce oraz przypadkowo schwytani w łapance, mieszkańcy naszego miasta. W czterech egzekucjach (od 12 do 15 października 1942 roku w Rożkach oraz w Radomiu) Niemcy stracili ogółem 25 pracowników Fabryki Broni. W miejscu kaźni zakładowa „Solidarność” w 1981 roku postawiła Pomnik, którego fundatorami byli pracownicy ŁUCZNIKA.
W każdą rocznicę niemieckiej zbrodni na pracownikach Fabryki Broni odbywają się tam uroczystości ku czci straconych.

Minęła 42. rocznica powstania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

9 października 1980 r. na spotkaniu w radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z kilkunastu zakładów miasta i regionu powołali komisję regionalną (wojewódzką) oraz dokonali wyboru władz tymczasowych. Pierwszym przewodniczącym wybrano Andrzeja Sobieraja, reprezentującego Zakłady Metalowe, pracującego w tzw. „Blaszance”. Decyzja ze spotkania w dniu 9 października 1980 roku poprzedzona była wcześniejszymi ustaleniami na spotkaniach w PAX, w mieszkaniu Ewy Soból przy ul. Malczewskiego.
11 października 1980 roku poinformowano wojewodę radomskiego o powołaniu MKZ. Trzy dni później delegacja Związku, w składzie: A. Sobieraj, Witold Smyk (WSI) i Edmund Chojnacki (PREBOT), zarejestrowała Region Radomski w Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku. 

Solidarność: Propozycje rządu nie gwarantują realizacji postulatów Związku.
17 listopada Solidarność organizuje w Warszawie manifestację!

Po dwóch turach rozmów z rządem Solidarność zdecydowała o zorganizowaniu 17 listopada protestu w Warszawie. W ocenie Związku propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji jego postulatów. – Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów – powiedział podczas dyskusji szef Solidarności Piotr Duda.

 „Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych” – głosi uchwała Komisji Krajowej.
Uchwała przywołuje dwie tury rozmów z rządem, które odbyły się 22 września br. podczas posiedzenia w Zakopanem, jak i rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim 5 października w Warszawie.
„W tej sytuacji Komisja Krajowa podejmuje decyzję o zorganizowaniu 17 listopada br. w Warszawie  manifestacji ulicznej” – czytamy w uchwale.

Solidarność żąda realizacji trzech podstawowych postulatów:
– Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;
– Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;
– Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Decyzja o proteście nie zamyka drogi do porozumienia. NSZZ  „Solidarność” jak zawsze jest otwarta na rzeczowy dialog, jednak bez zmiany stanowiska rządu wobec kluczowych postulatów porozumienie nie będzie możliwe.

(źródło: Tysol)

Nauczyciele odznaczeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12 i 13 października 2022 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się spotkania z dyrektorami i nauczycielami szkół z terenu gmin Jedlińsk, Białobrzegi i Głowaczów.
W spotkaniu wzięli udział wójtowie gmin, Adrian Barański - p.o. dyrektora delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Zdzisław Maszkiewicz - przewodniczący Zarządu Regionu „Solidarność” Ziemia Radomska oraz Mirosław Górka - członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Podczas spotkania wręczali oni Medale Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Uhonorowani zostali:
Milena Machnio i Magda Musiałek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzchowinach, Beata Komorowska i Małgorzata Jemiołek z PSP w Bierwcach, Sylwia Baranowska z PSP w Zawadach Starych, Agnieszka Bieniek-Stężalska i Dariusz Makarewicz z PSP w Jedlińsku, Anna Paszkiewicz z PSP w Jedlance, Izabella Walczak z PP w Ludwikowie, Anna Owczarska - dyrektor PSP w Suchej, Aneta Marecka-Wlazło (dyr.. szkoły) i Dorota Wasek z PSP w Dobieszynie,  Edyta Kowalczyk, Elżbieta Lech i Iwona Sapińska z PSP w Głowaczowie. 

Pielgrzymki do Ziemi Świętej i Rzymu

Międzyzakładowa Komisja nr 1 NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Zarządem Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska organizuje wyjazdy pielgrzymkowe do Ziemi Świętej i Rzymu.
Terminy pielgrzymek to: 12-17.02.2023 r. - Ziemia Święta, maj 2023 - Rzym. 
Informacji udziela oraz wyjazd koordynuje kol. Jerzy K. Kaczkowski - tel. 602-304-911.
Program pielgrzymek publikujemy pod linkami poniżej.

PIELGRZYMKA ZIEMIA ŚWIĘTA- więcej...

PIELGRZYMKA DO RZYMU - więcej...

Wyjazd na uroczystości z okazji 38. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska informuje, że organizowany jest wyjazd na uroczystości z okazji 38. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - Patrona NSZZ "Solidarność", które odbędą się 19 października 2022 r. w Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.
Zapisy są przyjmowane do 10 października w siedzibie ZR u kol. Małgorzaty Godzińskiej. Koszt - 20 zł/os. Poczty sztandarowe jadą za darmo.
Wyjazd na uroczystości 19.10. o godz. 13.00 sprzed siedziby ZR.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

XXIII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2022-09-20

20 września  odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Zebranie poprowadził  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który powitał członków ZR i zaprezentował porządek obrad - przyjęty jednogłośnie.  W posiedzeniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.

Na wstępie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla przedstawił decyzje i uchwały z poprzedniego posiedzenia  ZR (21.06.). Potem zebrani wysłuchali informacji na temat wyborów związkowych na kadencję 2023-2028. Zdzisław Maszkiewicz i Marek Kicior zasygnalizowali zmiany w Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, które miały zostać przegłosowane  na posiedzeniu KK w Zakopanem.  22-23.09.
Rozmawiano też o przygotowaniach do wyborów w organizacjach związkowych naszego regionu, które to wybory zgodnie z w/w ordynacją powinny zostać przeprowadzone  w terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. Wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla poinformował też, że w Regionie Ziemia Radomska w drodze ustalonego ordynacją wyjątku przeprowadzono już wybory w 3 organizacjach związkowych: Nadleśnictwie Kozienice, Raffil-ZNTK w Radomiu, Radomskim Rynku Rolnym.
Kolejnym punktem obrad były wybory Prezydium Regionalnej Komisji Wyborczej.  Przewodniczącym został Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczącym Marek Małysa, a sekretarzem Beata Sułowska. Potem w głosowaniu zatwierdzono wyniki wyborów w/w 3 organizacjach związkowych.
Następnie  dyskutowano też  o przygotowaniach do  wyjazdu 19.10. na obchody rocznicy śmierci patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrz info w „Biuletynie” oraz o kolejnych szkoleniach związkowych w Regionie.  

Wybraliśmy się

W Regionie Ziemia Radomska odbyły się już pierwsze wybory w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych:
1. 30 maja 2022 r. – w Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Kozienice w Pionkach. Przewodniczącym został wybrany Paweł Wójcik.
2. 24 sierpnia 2022 r. – w Organizacji Międzyzakładowej Raffil i ZNTK  w Radomiu. Przewodniczącą została Barbara Kiełbiowska, a wiceprzewodniczącym Paweł Karasiński.
3. 12 września 2022 r. –  w Organizacji Zakładowej w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu. Przewodniczącym został Robert Stanisławek.

REGIONALNA KOMISJA WYBORCZA Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarność” w celu zorganizowania wyborów statutowych władz Związku
w Regionie Ziemia Radomska na kadencję 2023-2028

1.Zdzisław Maszkiewicz - przewodniczący
2.Marek Małysa - wiceprzewodniczący
3. Beata Sułowska - sekretarz
3.Rafał Szukiewicz
4.Krzysztof Kośla
5.Adam Słomka
6.Jadwiga Poźniak
7.Andrzej Wójcicki
8.Jerzy Krzysztof Kaczkowski
9.Marek Kicior
10.Józef Witczak
Pełnomocnicy RKW w oddziałach terenowych w Zwoleniu, Lipsku, Szydłowcu i Pionkach:
1. Tadeusz Wach – Zwoleń
2. Wojciech Dziółko – Lipsko
3. Tomasz Głuch – Szydłowiec
4. Józef Monkosa – Pionki

Jan Mlaś (1962-2022)

Wspomnienie

29 sierpnia zmarł po ciężkiej chorobie Jan Mlaś – członek NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska i przyjaciel wszystkich związkowców naszego Regionu.

Janek zawitał do nas w 2010 r. z propozycją organizacji koncertu uświetniającego kolejną z rocznic Radomskiego Czerwca’76 i od tej pory, aż do swej śmierci stał się nieodłącznym towarzyszem naszych związkowych spraw. Jako właściciel agencji artystycznej „Sol-Art” sprowadził do nas artystów wielkiego formatu – od Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (kilkakrotnie) począwszy po uznanego na całym świecie tenora Tomasza Stachurę, który partnerował na scenie samemu Pavarottiemu.

Jednak postaci Janka nie da się sprowadzić do samej działalności zawodowej. Był on człowiekiem wielowymiarowym, pochodzącym z Hermanowej na Podkarpaciu absolwentem dwóch kierunków na Uniwersytecie Warszawskim – historii i filozofii, uczniem słynnego prof. Mariana Małowista,  człowiekiem o bogatej wiedzy i szerokich zainteresowaniach, wspaniałym rozmówcą i uważanym słuchaczem. Zapamiętamy go jako niesłychanie życzliwego i dobrego człowieka, bezzawistnego i skorego do bezinteresownej pomocy.
Kiedy rozmawiałem z Jankiem telefonicznie na tydzień przed jego odejściem, to jeszcze wtedy wydawał się pełen energii i snuł plany zorganizowania koncertu z okazji kolejnej rocznicy Czerwca’76.
Pożegnaliśmy się tak, jakbyśmy mieli się niedługo zobaczyć. Nie zdążyłem zadzwonić do Janka kolejny raz.
Są takie pustki, których nikt i nic nie jest w stanie zapełnić. Mnie będzie brakowało naszych szalonych, skaczących z tematu na temat rozmów, sporów o wyższość Jethro Tull nad Nazareth w powiązaniu z Immanuelem Kantem. Brak będzie też jankowego poczucia humoru i ciepła - nam wszystkim.
Tęsknimy za Tobą Janku.

  

40. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

17-18 września 2022 r.

Kilka tysięcy członków NSZZ „Solidarność” uczestniczyło w dniach 17-18 września w 40. Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Region NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska reprezentowało kilkudziesięciu związkowców na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą, pocztami sztandarowymi: Zarządu Regionu, TKK Pionki, KZ w MPK Radom, MK n1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu, KZ w ZNTK Radom, KZ w Fabryce Broni w Radomiu, KZ w ZGM „Zębiec”.  

Na uroczystości przyjechali też członkowie rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki, inicjatora dorocznego, spotkania ludzi pracy w Częstochowie. Obecni byli także przedstawiciele Prezydenta RP i rządu. Hasło tegorocznej, jubileuszowej pielgrzymki brzmiało: „Księże Jerzy – jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament”.
– To pielgrzymowanie jest bardzo ważnym elementem działalności naszego związku, bo to przecież realizacja testamentu naszego patrona. Ale wiemy, że przede wszystkim codzienną pracą, z Bogiem w sercu, w miejscu pracy, niesiemy pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują, czyli członkom związku i pracownikom – podkreślił, witając pielgrzymów Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. – Związek, zwłaszcza w tych trudnych czasach, nie ustanie w prowadzeniu dialogu społecznego i tego z rządem, by pomagać ludziom pracy. Dzisiaj martwimy się o nasze miejsca pracy, martwimy się, że w związku z galopującymi cenami energii elektrycznej i gazu nasze miejsca pracy są zagrożone. Dlatego będziemy prowadzić intensywny dialog społeczny, a jeśli nie, to będziemy protestować, aby wspólnie z rządem wypracować rozwiązania, które nie pozwolą zniszczyć naszej gospodarki, tak mozolnie budowanej przez wszystkie lata – zapowiedział przewodniczący Duda. – Obecnie pomiędzy Solidarnością i rządem toczy się dialog. Najlepszym tego przykładem jest wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2023. To był trudny dialog, ale taki, który przynosi pozytywne efekty. Dlatego przed nami kolejne ciężkie rozmowy z rządem. Uważamy, że w trudnych rozmowach możemy dojść do porozumienia – powiedział Piotr Duda.
Mszę świętą celebrował arcybiskup Józef Kupny, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a homilię wygłosił biskup Wiesław Śmigiel z Torunia. – Wolność wewnętrzna ciągle wymaga wysiłku – przypominał ks. bp Śmigiel – Ludzie pracy przychodzą na Jasną Górę, gdzie zawsze byliśmy i jesteśmy wolni, by wypełnić testament ks. Jerzego Popiełuszki. Jednak nie chodzi wyłącznie o obecność u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, ale o to, by pielgrzymka pomogła przypomnieć przesłanie błogosławionego i na nowo poczuć tamtego ducha Bożego, który przemienił oblicze naszej ziemi. Chcemy zrobić rachunek sumienia, co zostało z tamtych ideałów i nauczania, które wówczas było ważne i poruszało nasze serca – mówił ks. bp Śmigiel. Podkreślił też konieczność troski o wolność. Zauważył, że choć cieszymy się, że nasza Ojczyzna jest wolna i demokratyczna, opadły okowy zewnętrzne i za to jesteśmy Bogu i ludziom wdzięczni, to jednak wolność wewnętrzna ciągle wymaga wysiłku.
Specjalne pozdrowienia skierował do zgromadzonych Prezydent RP. W odczytanym przez ministra Jacka Siewierę liście Andrzej Duda przypomniał, że społeczność członków i sympatyków „Solidarności” od początku odwoływała się do głównej ewangelicznej idei, jaką jest miłość bliźniego. „To troska o drugiego człowieka bez względu na to, kim jest - wyzyskiwanym pracownikiem, któremu trudno utrzymać rodzinę, bezprawnie zwolnionym kolegą z pracy, więźniem politycznym, prześladowanym duchownym, polskim patriotą upominającym się o dobro Rzeczypospolitej lub przedstawicielem innego narodu walczącego o wolność i sprawiedliwe relacje społeczne w swojej ojczyźnie” - napisał polski prezydent.
Organizatorem tegorocznej pielgrzymki byli reprezentanci Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.  W przyszłym roku przewodnictwo dorocznego spotkania ludzi pracy na Jasnej Górze przypadnie Regionowi Śląsko-Dąbrowskiemu NSZZ „Solidarność”.

galeria zdjęć...

Członkowie NSZZ "Solidarność" odznaczeni

2 września br. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył 23 odznaczenia państwowe.
Uroczystość odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Wśród odznaczonych znaleźli się nasi koledzy związkowcy NSZZ "Solidarność" z Regionu Ziemia Radomska.
"Srebrnym Krzyżem Zasługi" został uhonorowany kol. Jerzy Nowak, długoletni członek KZ w Elektrowni Kozienice, 
a "Brązowym Krzyżem Zasługi" - kol. Wiesław Rychter, chorąży pocztu sztandarowego
Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska.
Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

  Manifestacja "Solidarności" Oświaty - Warszawa, 2022-08-30

30.08.2022 r. przedstawiciele Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” spotkali się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie z przedstawicielami Forum ZZ Oświata i ZNP. Bardzo trudna sytuacja polskiego nauczyciela w obecnym systemie oświaty zmusiła KSOiW do konsultacji z innymi związkami zawodowymi w tej sprawie. Dokonano wspólnie wnikliwej analizy bieżącej sytuacji w polskiej szkole, warunków pracy i płacy nauczycieli oraz ich społecznej pozycji i prestiżu w społeczeństwie. Wszyscy zgodzili się, że w tak trudnej sytuacji nauczycieli należy podjąć wszelkie działania, aby zmusić rząd do konstruktywnego dialogu w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań systemowych w tym zakresie. Jednym z najważniejszych jest wprowadzenie zaproponowanego przed pięciu laty nowego systemu wynagradzania nauczycieli, co zagwarantowała strona rządowa podpisując z Solidarnością Porozumienie z 7 kwietnia 2019 r. Niestety zobowiązanie to do dnia dzisiejszego nie zostało zrealizowane.
Uczestnicy spotkania wymienili się informacjami dotyczącymi przewidywanych odpowiednich metod i form nacisku na rząd RP, aby wreszcie zaczął poważnie traktować jedną z najważniejszych grup zawodowych w Polsce – coraz bardziej "zaniedbaną" i zapominaną. Dlatego KSOiW NSZZ „Solidarność” w najbliższym czasie przedstawi polskim nauczycielom propozycje podjęcia różnorodnych działań uświadamiających społeczeństwu o ich katastrofalnej sytuacji finansowej. Chcemy, aby dobrze opłacany i o wysokim prestiżu nauczyciel uczył polskie dzieci i młodzież na najwyższym europejskim i światowym poziomie.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się
zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. o co najmniej 5% powyżej średniorocznej inflacji w 2022 r.
 Zaproponowana przez resort edukacji waloryzacja w wysokości 9% powoduje systematyczne obniżanie siły nabywczej wynagrodzeń nauczycieli. Od ostatniej regulacji płac naszej grupy zawodowej, która miała miejsce w 2019 roku, płace nauczycieli średniorocznie wzrosły o ok. 5%, przy około 20% inflacji w tym okresie – czytamy w stanowisku Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
 Dotychczasowe regulacje płac mają charakter doraźny, który powoduje, że co kilka lat problem pauperyzacji nauczycieli powraca. KSOiW NSZZ „Solidarność” od wielu lat domaga się zmiany systemu wynagradzania. Przypominamy, że pomimo przedstawienia przez KSOiW NSZZ „Solidarność” koncepcji powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej Rząd RP nie odniósł się do naszej propozycji oraz nie podjął w tej sprawie żadnej aktywności. Dlatego ponownie wzywamy Rząd RP do zrealizowania Porozumienia zawartego z NSZZ „Solidarność” w dniu 7 kwietnia 2019 r. poprzez niezwłoczne przystąpienie do prac nad zmianą systemu wynagradzania – apeluje oświatowa Solidarność. Wyrażone podczas konferencji MEiN w dniu 23 sierpnia 2022 r. obietnice dotyczące zmiany finansowania zadań oświatowych oraz wynagradzania nauczycieli nie są satysfakcjonujące. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań, których skutkiem będzie realizacja Porozumienia – zaapelowano w stanowisku Sekcji.

galeria zdjęć...

Uroczyste obchody 42. rocznicy Porozumień Sierpniowych - powstania NSZZ "Solidarność", 28 sierpnia 2022 r.,radomska Katedra

galeria zdjęć...

46. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza, Męczennika Radomskiego Czerwca’76

Przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Maszkiewicz wziął 18 sierpnia 2022 r.  udział w obchodach 46. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza w Pelagowie-Trablicach. Towarzyszył mu poczet sztandarowy ZR w składzie - Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król.

O godzinie 12.00 przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz spotkał się z wicepremierem Piotrem Glińskim - omawiano m.in. sprawę jak najszybszego wypuszczenia na ekrany kinowe filmu fabularnego „Klecha” (reż. Jacek Gwizdała) poświęconego postaci ks. Romana.
O godzinie 17.00 uczestnicy uroczystości wzięli udział w rocznicowej mszy św. w kościele w Pelagowie-Trablicach (dawnej parfii ks. Romana), którą odprawił JE ks. bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. W homilii ks. bp Solarczyk mówił, że ks. Roman Kotlarz był świadkiem i sługą tego, co Boże, poprzez swoją posługę kapłańską w każdym czasie i miejscu. – I dzisiaj możemy wręcz powiedzieć: dla każdego i za każdą cenę, włącznie za cenę życia, ale z nadzieją życia wiecznego – podkreślił. Na koniec modlił się o dar beatyfikacji ks. Kotlarza.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Radomiu

15 sierpnia 2022 r. delegacja ZR w składzie - wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki wraz pocztem sztandarowym ZR (Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król)  - uczestniczyła w obchodach z okazji Święta Wojska Polskiego w Radomiu. Rozpoczęły się one o godzinie 12.00 nabożeństwem w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa w Radomiu (kościół garnizonowy). Nabożeństwo poprowadził ksiądz major Łukasz Hubacz.
Po zakończeniu mszy świętej, zebrane delegacje i goście przenieśli się na Plac Konstytucji 3 Maja, gdzie odbył się uroczysty apel.

40. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

17-18 września 2022 r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że organizowana jest jubileuszowa 40. Pielgrzymka Ludzi Pracy.
Wyjazd do Częstochowy - 17 września (sobota) o godz. 12.30 z parkingu pod siedzibą ZR przy ul. Traugutta 52.
Powrót do Radomia - 18 września (niedziela) ok. godz. 18.00.
Koszt wyjazdu - 60 zł/os. Zapisy w siedzibie ZR u kol. Małgorzaty Godzińskiej do 12 września.  Liczba miejsc ograniczona.
Związkowe poczty sztandarowe jadą na koszt ZR.

 NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska uczcił 78. rocznicę Powstania Warszawskiego

1 sierpnia w Radomiu przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Maszkiewicz wraz z pocztem ZR w składzie – Wiesław Rychter, Jan Król, Andrzej Wójcik – uczestniczył w uroczystościach 78. rocznicy Powstania Warszawskiego na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu, w radomskiej Katedrze oraz pod Pomnikiem Żołnierzy AK.

Tego samego dnia w Lipsku Wojciech Dziółko wraz z delegacją TKK Lipsko wziął udział uroczystościach 78. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Z kolei delegacja TKK Pionki w składzie  - Zofia Sekuła, Józef Monkosa,  Elżbieta Piotrowska  - uczestniczyła w nabożeństwie rocznicowym kościele p.w. św. Barbary Pionkach.
 

Sponsorem i partnerem uroczystości 46. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Obchody 46. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76 - Radom, 25.06.2022 r.

 Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu oraz liczna rzesza członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” uczestniczyli  w obchodach 46. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. U zbiegu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego odprawiona została msza święta celebrowana przez biskupa Marka Solarczyka, Ordynariusza Diecezji Radomskiej. Honorowe miejsce w czasie obchodów zajęli oczywiście uczestnicy wydarzeń z 1976 roku – Bohaterowie Radomskiego Czerwca na czele ze Stanisławem Kowalskim, prezesem Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ‘76.

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Prezydent Miasta Radomia oraz Stowarzyszenie Radomski Czerwiec. Pod pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 zgromadziło się jak co roku kilkaset osób oraz liczne delegacje i poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” - z pocztami z KF Ursusa i ZR Płockiego, Środkowowschodniego, Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Czerwiec’76 i „Solidarności” Rolników Indywidualnych, przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ “Solidarność” Regionu Ziemia Radomska. W obchodach wzięła także udział Kompania Reprezentacyjna WP garnizonu radomskiego oraz orkiestra wojskowa.
Pod pomnikiem pojawili się też przedstawiciele: rządu RP oraz  Kancelarii Prezydenta, w tym doradca prezydenta RP Dariusz Dudek, radomscy parlamentarzyści -  Marek Suski (szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów), Wojciech Skurkiewicz (wiceminister MON), Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, przedstawiciele władz miasta Radomia z Prezydentem Radosławem Witkowskim, Rady Miejskiej miasta Radomia z przewodniczącą Kingą Bogusz oraz władz Mazowsza – wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Krzysztof Murawski, Starosta Radomski Waldemar Trelka, przedstawiciele  powiatu ziemskiego Radomskiego i powiatów sąsiednich i gmin, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Sybiraków, Represjonowanych w Stanie Wojennym, harcerzy, przedstawiciele IPN z Lublina i Radomia,  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, leśników, Wojska Polskiego, Państwowej Inspekcji Pracy.
Tradycyjnie głównym punktem obchodów była rocznicowa msza św. przy Radomskiego Czerwca’76. Eucharystii, która rozpoczęła się i o 13.00 przewodniczył bp Marek Solarczyk. - Stajemy w 46. rocznicę wydarzeń Radomskiego Czerwca, właśnie w tych godzinach, kiedy dokonywały się doniosłe momenty z historii naszej ojczyzny, ale i tak mocno wpisane w życie wielu z was, tu obecnych, i waszych bliskich - powiedział ordynariusz. - Wydarzenia sprzed 46 lat były wielkim wołaniem o to, aby człowiek mógł nieść Boże błogosławieństwo wspólnoty, szacunku, godności, troski i odpowiedzialności.
W homilii biskup Solarczyk nawiązał także do postaci sługi Bożego ks. Romana Kotlarza, męczennika Radomskiego Czerwca’76 - Jego uczestnicy przeżywali swoje życie, ale i chronili swoją wiarę. Czyż to nie w związku z tym było to wyjątkowe świadectwo i wyjątkowy znak, postawa ks. Kotlarza i jego posługa na schodach kościoła Świętej Trójcy i błogosławieństwo tych, którzy protestowali [...] Niech to będzie czas naszej wdzięczności za ks. Kotlarza, za tylu oddanych wiernych świadków wiary, kapłanów, ale i osób świeckich, tych, którzy błogosławieństwo Boga, wierności dla tego, co On ofiaruje i czego naucza, składali i składają. Niech to będzie również okazja dla nas do odnowienia naszych pragnień, aby z taką gorliwością i oddaniem pójść. Niech w naszym życiu wypełnia się dar błogosławieństw Jezusa Chrystusa. Niech Jego obecność, niech moc Bożej łaski nas wspiera i prowadzi.
Przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Bohaterów Radomskiego Czerwca’76 odczytał jego doradca Dariusz Dudek. „Wydarzenia Czerwca 1976 roku to jedna z najważniejszych kart w najnowszej historii Polski. Wstrząsnęły one posadami komunistycznego systemu. Ludzie wyszli na ulice, aby upomnieć się o swoją godność, prawa i chleb. Spontaniczne protesty, w których wzięło udział osiemdziesiąt tysięcy osób w wielu miejscach kraju, były wyrazem społecznego oporu oraz tworzącej się wspólnoty i solidarności. […] Pamięć o Czerwcu 1976 to pamięć o słusznym robotniczym gniewie i godnościowym proteście ludzi pracy. To pamięć o walce i ofiarach. To zarazem pamięć o rodzącej się wolności. Wolności, która ostatecznie odnosi dziejowy triumf, bo żadna przemoc nie jest w stanie na trwałe jej stłumić.[…] Dramatyczna, ale i chlubna lekcja Czerwca 1976 będzie dla nas zawsze inspiracją w zmaganiach ze złem w obronie dobra. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o bohaterach czerwcowego zrywu. Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia.”
Po nabożeństwie uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76.
Przed liturgią, o godzinie 11.30, uroczystości odbyły się także przed budynkiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w którym 46 lat temu znajdowała się siedziba KW PZPR.

Sponsorem i partnerem uroczystości 46. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

galeria zdjęć...

XXII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2022-06-21

21 czerwca  odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Zebranie poprowadził  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który powitał członków ZR i zaprezentował porządek obrad - przyjęty jednogłośnie.  W posiedzeniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Na wstępie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla przedstawił decyzje i uchwały z poprzedniego posiedzenia  ZR (17.05.). Potem przeprowadzono wybory uzupełniające do składu Prezydium Zarządu Regionu. Ten krok spowodowany został rezygnacją z końcem 2021 r. z funkcji członka Prezydium ZR przez kol. Bogdana Stępińskiego. W głosowaniu niejawnym zebrani dokooptowali do składu Prezydium członkinię ZR Beatę Sułowską (jednogłośnie).
Omówiono również finalne przygotowania do obchodów 46. rocznicy Radomskiego Czerwca’76.   

Obchody 46. rocznicy Czerwca’76 w Płocku i Ursusie

26 czerwca 2022 r. delegacja Zarządu Regionu w składzie - Marek Kicior, członek Prezydium ZR, oraz poczet sztandarowy ZR (Małgorzata Czarnecka, Tadeusz Brydowski, Jerzy K. Kaczkowski) -  uczestniczyła w obchodach 46. rocznicy Czerwca’76 w Płocku.

26 czerwca 2022 r. delegacja Zarządu Regionu w składzie -Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, oraz poczet sztandarowy ZR (Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Andrzej Wójcik) uczestniczyła w obchodach 46. rocznicy Czerwca’76 w Ursusie.

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku do udziału w obchodach 46. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76, które odbędą się 25.06.2022 r.

Tradycyjnie głównym punktem obchodów będzie uroczysta msza św. odprawiona w intencji Bohaterów Radomskiego Czerwca  i ks. Romana Kotlarza o godz. 13.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76 u zbiegu ulic  Żeromskiego i 25 Czerwca w Radomiu. Nabożeństwu przewodniczyć będzie JE ks. bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

Mszę św. poprzedzą uroczystości pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Radomskiego Czerwca umieszczoną na gmachu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Początek obchodów o 11.30 – a w programie m.in. wystąpienia zaproszonych gości oraz  składanie kwiatów pod w/w tablicą.

Serdecznie zapraszamy!
Bądźmy tam razem w tym dniu!

XXX jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

26-27 maja w Zakopanem odbył się XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział 300 delegatów z całej Polski oraz 200 gości. Region Ziemia Radomska reprezentowali Zdzisław Maszkiewicz, Andrzej Wójciki, Marek Kicior.

W inauguracji zjazdu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Pierwszą, uroczystą część zjazdu rozpoczęto hymnem państwowym i hymnem związkowym oraz poprowadzoną przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego modlitwą w intencji Ojczyzny.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przypomniał, że pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów związku odbył się we wrześniu 1981 roku. – To było wielkie święto wolności i demokracji, gdzie po raz pierwszy w sposób nieskrępowany delegaci mówili o wolności słowa, o prawach człowieka, o prawach pracowniczych, o podmiotowości ludzkiej pracy, o podmiotowości człowieka. A działo się to za żelazną kurtyną, w centrum reżimu komunistycznego i to było wielkim fenomenem na ówczesne czasy – podkreślił.
O historycznej roli związku mówił też prezydent RP Andrzej Duda, nawiązując jednocześnie do współczesnej aktywności związku. – „Solidarność” absolutnie przyczyniła się do odzyskania niepodległości w 1989 roku, ale dziękuje też za to, że przyczyniacie się do umacniania się tej niepodległości każdego dnia. Bo to jest właśnie odpowiedzialna działalność związkowa, która prowadzi do tego, że będą jak najlepsze warunki pracy, ale w jak najlepiej prosperujących firmach – powiedział prezydent.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w wystąpieniu, że aby działać w zgodzie z ideałami „Solidarności”, Państwo musi chronić słabszych.

 Zaproszenie

29 maja (niedziela) o godzinie 12.30 w radomskiej Katedrze zostanie odprawiona msza św. w intencji memerytów i rencistów zrzeszonych w TKEiR NSZZ "Solidarność" przy Regionie Ziemia Radomska.
Serdecznie zapraszamy. 

Spotkanie przewodniczących Organizacji Zakładowych

20 maja 2022 r. w siedzibie ZR odbyło się spotkanie przewodniczących Organizacji Zakładowych naszego Regionu. Uczestniczyło w nim 25 przedstawicieli OZ z: Radpecu Radom, SWPZZPOZ Radom Krychnowice, Poczty Polskiej w Radomiu, Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  Auchan Radom, Galvo 24 Karim Sp. Komandytowa Radom, Hortexu Przysucha, Kingspan Lipsko, DPS Nad Potokiem w Radomiu, Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu, Wodociagów w Radomiu, ZGM "Zębiec" w Zębcu, PRD w Zwoleniu, SPZZOZ w Pionkach, ZUS Radom, Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, KM przy ZR, a także przedstawiciele TKK Lipkso i TKK Zwoleń - delegatur terenowych ZR.
Zebranie poprowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który powitał uczestników, a następnie oddał głos wiceprzewodniczącemu Krzysztofowi Kośli - omówił on uchwały wyborcze przyjęte na ostatnich posiedzeniach przez ZR dotyczące kluczy wyborczych, powołania Regionalnej Komisji Wyborczej i jej pełnomocników terenowych. Zdzisław Maszkiewicz poinformował zebranych, że pierwsze wybory związkowe na kadencję 2023-2028 odbędą się w naszym Regionie już 30 maja. Potem Marek Małysa, prawnik ZR, przedstawił szczegółowo, przewidziane ordynacją wyborczą NSZZ "Solidarność" i Statutem Związku, formy przeprowadzania wyborów w organizacjach związkowych.
Następnie przedstawiciele ZR odpowiadali na pytania zebranych. Dyskutowano też na rozmaite tematy związane z działalnością statutową naszego Związku. 

galeria zdjęć...

 XXI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2022-05-17

17 maja odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Zebranie poprowadził  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który powitał członków ZR i zaprezentował porządek obrad
- przyjęty jednogłośnie. Przebieg obrad protokołowała Beata Sułowska. W posiedzeniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.

Na wstępie wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla przedstawił decyzje i uchwały z poprzedniego posiedzenia  ZR (30.03.). Potem przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przedstawił projekt budżetu ZR na 2022 r. Następnie ogłoszono przerwę w obradach, w czasie której członkowie ZR mogli zapoznać się z dokumentami zawierajacymi założenia budżetowe. Po dyskusji przystąpiono do głosowania - budżet ZR na 2022 r. przyjęto jednogłośnie.
Kolejnym punktem obrad były przygotowania do obchodów 46. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 - kulminacyjnym momentem ma być uroczysta msza św. pod pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 u zbiegu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca. Zostanie ona odprawiona 25.06. o godzinie 13.00 przez bp. Marka Solarczyka, Ordynariusza Diecezji Radomskiej.
Zarząd Regionu podjął też decyzje ws. uczestnictwa delegacji ZR w obchodach rocznicowych w Płocku i Ursusie (26.06.)
Do składu Regionalnej Komisji Wyborczej dokooptowano też członkinię ZR  Beatę Sułowską.   

galeria zdjęć...

ZAPROSZENIE

15 maja, niedziela, 2022 r.  Białobrzegi, kościół pw. św. Trójcy

 Modlitwa o pokój w Ukrainie
 39.rocznica zamordowania Grzegorza Przemyka
 ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach w roku szkolnym 1980/81

 godz.18.00 Msza św.  Pamięci Grzegorza Przemyka i jego matki Barbary Sadowskiej
 godz.19.00 Koncert  "Żeby nie było śladów” : Robert Grudzień z Zespołem  Solistów Ukrainy i Polski
 godz. 20.00  złożenie wieńców pod pomnikiem „Tobie Ojczyzno”

 Zrozumieć Niepodległą" - XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko-Warszawa 2022

 Pozdrawiam i zapraszam w imieniu organizatorów
 Robert Grudzień

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja 2022 r. delegacja ZR - wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla i Andrzej Wójcicki wraz z pocztem sztandarowym ZR w składzie Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra - wzięła udział w obchodach  231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczęła msza św. przed kościołem garnizonowym. Eucharystii przewodniczył ks. mjr Łukasz Józef Hubacz. Po Eucharystii na placu Konstytucji 3 Maja odbyła się  uroczysta zbiórka: złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Radom, wciągnięcie flagi i odegranie hymnu państwowego, Apel Pamięci i salwa honorowa. Delegacja ZR złozyła też kwiaty przy płycie Nieznanego Żołnierza.

Szkolenie dla nowowybranych przewodniczących Organizacji Zakładowych

  28-29 kwietnia 2022 r. w siedzibie ZR odbyło się szkolenie dla nowowybranych przewodniczących Organizacji Zakładowych naszego Regionu. Prowadziła je Grażyna Szarlak z Regionu Mazowsze. W zajęciach uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli OZ z naszego Regionu - w tym: Piotr Maksym, Eligiusz Frejtag, Michał Hernik, Mariusz Rdzanek, Daniel Dorociński, Piotr Dygas, Maciej Kwiatkowski, Mirosław Głuchowski, Krzysztof Hajduk, Marta Dąbrowska, Marcin Jama, Radosław Szymański, Katarzyna Gruszczyńska, Roman Wijatkowski, Robert Piasek, Jarosław Chmielnicki, Dariusz Pyrgiel, Wojciech Malinowski, Agnieszka Tomczyk.  
Zebranie poprowadził przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który powitał uczestników, a następnie oddał głos wiceprzewodniczącemu Krzysztofowi Kośli - omówił on uchwały wyborcze przyjęte na ostatnich posiedzeniach przez ZR dotyczące kluczy wyborczych, powołania Regionalnej Komisji Wyborczej i jej pełnomocników terenowych. Zdzisław Maszkiewicz poinformował zebranych, że pierwsze wybory związkowe na kadencję 2023-2028 odbędą się w naszym Regionie już 30 maja. Potem Marek Małysa, prawnik ZR, przedstawił szczegółowo, przewidziane ordynacją wyborczą NSZZ „Solidarność” i Statutem Związku, formy przeprowadzania wyborów w organizacjach związkowych.
Następnie przedstawiciele ZR odpowiadali na pytania zebranych. Dyskutowano też na rozmaite tematy związane z działalnością statutową naszego Związku.   

galeria zdjęć...

Powstała „Solidarność” w Policji 

Z inicjatywy funkcjonariuszy z Powiatowych Komend Policji w Przysusze i Szydłowcu została utworzona Międzyzakładowa Organizacja  NSZZ „Solidarność” ” przy Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Radomiu. Jej siedzibą jest KPP W Przysusze.
Władzą wykonawczą  nowo powstałej organizacji jest Tymczasowa Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność. Organizacja została zarejestrowana w rejestrze Zarządu Regionu Ziemia Radomska. Na dzień dzisiejszy organizacja liczy już kilkudziesięciu członków z KPP w Przysusze oraz KPP w Szydłowcu i dalej się powiększa. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu obejmuje całe województwo mazowieckie za wyjątkiem miasta stołecznego Warszawa. Jak wiadomo na terenie województwa mazowieckiego działają 3 regiony: Ziemia Radomska, Mazowsze i Region Płocki. Ich współpraca będzie  nieodzowna by powstała organizacja mogła się rozwijać i pozyskiwać nowych członków, co mamy nadzieję szybko nastąpi. Obecnie członkowie TMK przygotowują się do przeprowadzenia wyborów władz statutowych Organizacji. Życzymy im powodzenia w działalności na rzecz członków związku.

XX Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2022-03-30

30 marca odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Ze względów zdrowotnych nie uczestniczył w nim przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Zebranych powitał i zaprezentował im porządek obrad wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla. Spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący Andrzej Wójcicki, a protokołował je Rafał Szukiewicz. W posiedzeniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Po zatwierdzeniu porządku zebrania Zarząd przystąpił do obrad.
Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie przez wiceprzewodniczącego i sekretarza ZR Krzysztofa Koślę działań Zarządu Regionu od listopada 2021 r. do marca 2022 r., w tym między innymi: złożenia zażalenia do Sądu Rejonowego w Lipsku ws. łamania praw związkowych w Zakładzie Kingspan Sp. z o.o.; pomocy  dla przewodniczącego Zdzisława Maszkiewicza w związku z wyjściem ze szpitala i koniecznością rehabilitacji; obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, pogrzebu Jacka Smagowicza (Kraków), spotkania Przewodniczących Organizacji Zakładowych w  spółkach miejskich i innych podmiotach podległych prezydentowi m. Radomia z prezydentem Radosławem Witkowskim; udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji Krajowej (wiceprzew. Andrzej Wójcicki); wyrejestrowania OZ w spółce gazowniczej w Radomiu; rejestracji Organizacji Zakładowej, a następnie Międzyzakładowej w Policji w Szydłowcu i Przysusze; podpisania porozumienia ws. połączenia OZ w GK i Urzędu g. Wierzbica; udział w spotkaniu w Urzędzie Miejskim ws. organizacji Obchodów Radomskiego Czerwca 76 (46. rocznica); spotkania z wiceprezydentem Mateuszem Tyczyńskim; uzgodnień z proboszczem Katedry Krzysztofem Ćwiekiem, JE bp. Markiem Solarczykiem, Pawłem Iżmańskim, Pawłem Kręciochem ZUK ws. organizacji Radomskiego Czerwca 76 – powrót do Mszy Św. przy Pomniku 25 czerwca 2022 godz. 13.00 (sobota); udział delegacji ZR w pogrzebie Grzegorza Gumińskiego członka związku z Fabryki Broni; zorganizowania pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy (m.in. soki z Horteksu); udziału delegacji ZR i Pocztu Sztandarowego ZR w uroczystościach pogrzebowych bp. Adama Odzimka; uzgodnień ws. szkolenia dla przewodniczących OZ 28 i 29 kwietnia 2022 r. w Zarządzie Regionu (szczególnie dla nowo wybranych przewodniczących); decyzji o pracy zdalnej w lutym 2022 r. w Zarządzie Regionu (zachorowania na COviD-19 wśród pracowników); głosowania zdalne w sprawie pilnych decyzji i Uchwał Zarządu Regionu; udziału w pogrzebie kol. Andrzeja Swęda działacza Solidarności w Gerlach Drzewica - delegacja Zarządu Regionu i Poczet Sztandarowy; szkolenia dla członków OZ Enea Kozienice; udziału w WZD NSZZ „Solidarność” w ENEA Kozienice; spotkania z przewodniczącymi OZ w Regionie Ziemia Radomska (20.05.2022 r., godz. 10.00); przygotowania spotkania Wielkanocnego dla członków Zarządu Regionu.
Kolejnym punktem posiedzenia ZR było odczytanie przez sekretarza ZR uchwał ZR z 28.11.2021 r. oraz posiedzeń zdalnych, a także decyzji Prezydium ZR.  ZR udzielił także w głosowaniu pełnomocnictwa dla Prezydium do oddelegowania członków związku nie będących we władzach statutowych do reprezentowania OZ i MZ(jednogłośnie).
Następnie Zarząd dyskutował nad przyjęciem informacji o bilansie ZR za 2021 r. Ostatecznie przyjęto ją przy 1 głosie przeciw i 2 wstrzymujących się.
ZR podjął również decyzje finansowe związane z organizacją szkolenia dla przewodniczących OZ oraz spotkania z przewodniczącymi OZ (jednogłośnie).Powołano też  Regionalną Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów związkowych na kadencję 2023-2028, pełnomocników terenowych RKW oraz przyjęto w głosowaniu klucz wyborczy (jednogłośnie).
Omawiano również organizację obchodów 46. Rocznicy Radomskiego Czerwca’76.   

Uchwała Nr 003/03/2022
Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarność”
z dnia 30.03.2022 r. w sprawie ustalenia klucza wyborczego
i terminarza wyborów na kadencję 2023-2028

Zarząd Regionu na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ “Solidarność” postanawia uchwalić obowiązujące na kadencję 2023 – 2028 zasady wyborów delegatów na Walne Zebranie Delegatów  Regionu w sposób następujący:
1.Liczba Delegatów na WZDR jest zmienna. Liczbę delegatów uprawnionych do udziału w kolejnym zwołanym WZDR w kadencji 2023-2028  ustala Regionalna Komisja Wyborcza przed jego zwołaniem.
2.Delegaci wybierani są proporcjonalnie do liczby członków organizacji związkowych uprawnionych, tworzących okręgi wyborcze.
3.Minimalną wielkość okręgu wyborczego ustala się na 41 członków związku. Liczbę członków związku przypadających na 1 mandat delegata ustala się na 80.
4.Szczegółowe proporcje (klucz wyborczy) wg którego wybierani są delegaci na WZDR określa się następująco:
41 –  80  członków związku – 1 mandat delegata
81 – 160  członków związku – 2 mandaty
161 – 240  członków związku – 3 mandaty
241 – 320  członków związku – 4 mandaty
321– 400  członków związku – 5 mandatów
401 – 480  członków związku – 6 mandatów
481 – 560  członków związku – 7 mandatów
561 – 640  członków związku – 8 mandatów
i dalej na każde rozpoczęte 80 członków związku – 1 delegat.
5.Organizacje związkowe stanowiące naturalny okręg – liczą 41 i więcej członków związku nie mogą łączyć się w celu dokonania wyboru delegatów przez elektorów.
6.Organizacje związkowe, które nie stanowią naturalnego okręgu – liczące mniej niż  41 członków związku – wybierają elektorów z zachowaniem proporcji:1 elektor na 5 członków związku wg następującego klucza liczbowego:
do 10   członków związku – 2 elektorów
11 -15  członków związku – 3 elektorów
16 - 20  członków związku – 4 elektorów
21 - 25 członków związku – 5 elektorów
26 - 30 członków związku – 6 elektorów
31 - 35 członków związku – 7 elektorów
36 - 40 członków związku – 8 elektorów
7.Organizacje związkowe liczące mniej niż 41 członków powinny w drodze porozumienia samodzielnie utworzyć okręgi łączone z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) w wyniku porozumienia powinien powstać okręg łączony liczący nie mniej niż 41 członków związku,
b) jeżeli w wyniku porozumienia dwóch organizacji powstanie okręg liczący co najmniej  41 członków związku, nie jest dopuszczalne by do tego okręgu przystępowały dalsze organizacje,
c) okręgi powinny w miarę możliwości tworzyć organizacje tej samej lub podobnej  branży,
d) okręg powinny tworzyć w miarę możliwości organizacje z tego samego terenu.
e) porozumienie organizacji związkowych o utworzeniu okręgu łączonego zostaje zgłoszone do RKW do dnia 17 lutego 2023 r. Po tym terminie RKW utworzy okręgi łączone w pozostałych organizacjach związkowych.
8.Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyborów elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa 20 marca 2023 r., a ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów delegatów na WZD Regionu upływa 15 kwietnia 2023 r.
9.Wybory delegatów na zakładowe i międzyzakładowe zebrania delegatów mogą rozpocząć się od 1.10.2022r.
10.W terminie od 1 listopada 2022 do 31 marca odbywają się wybory podstawowych jednostek organizacyjnych Związku  wymienionych w § 19 statutu NSZZ Solidarność.
11. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają się wybory władz regionalnych.
12. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbywają się wybory władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych.
13. Dokładne terminy wyborów wymienionych w pkt 10, 11, 12 określa z uwzględnieniem postanowień uchwały KK właściwy Zarząd Regionu.
14.W przypadku zmian w organizacjach związkowych oraz wyborów w organizacjach nowo utworzonych wybory przeprowadzone po 01 października 2022 r. uznaje się za ważne na kadencje 2023-2028.
15.W przypadkach szczególnych – decyzje o uznaniu wyborów przeprowadzonych przed 01 października 2022 r. na nową kadencję podejmuje Regionalna Komisja Wyborcza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie tracą moc Uchwały:
Nr 01/05/2017 z dn. 16.05. 2017 r., Nr 02/05/2017 r. z dn. 16.05. 2017 r., Nr 03/05/2017r. z dn. 16.05.2017 r.

Uchwała Nr 002/03/2022
Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarność”
z dnia 30.03.2022 r. w sprawie powołania Pełnomocników RKW w oddziałach  Terenowych na kadencję 2023-2028

Zarząd Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” postanawia powołać pełnomocników RKW w oddziałach terenowych w Zwoleniu, Lipsku, Szydłowcu i Pionkach, w celu zorganizowania wyborów w Organizacjach Związkowych zarejestrowanych  w oddziałach terenowych, na kadencję 2023-2028, w składzie:

1. Tadeusz Wach – Zwoleń
2. Wojciech Dziółko – Lipsko
3. Tomasz Głuch – Szydłowiec
4. Józef Monkosa – Pionki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 001/03/2022
Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarność”
z dnia 30.03.2022 r. w sprawie powołania składu Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2028

W celu zorganizowania wyborów statutowych władz Związku w Regionie Ziemia Radomska na kadencję 2023-2028 Zarząd Regionu powołuje Regionalną Komisję Wyborczą  w składzie:
1.Zdzisław Maszkiewicz
2.Marek Kicior
3.Rafał Szukiewicz
4.Krzysztof Kośla
5.Adam Słomka
6.Jadwiga Poźniak
7.Andrzej Wójcicki
8.Jerzy Krzysztof Kaczkowski
9.Marek Małysa
10.Józef Witczak
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w  sprawie wynagrodzeń nauczycieli

Warszawa, 2022-03-25

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie akceptuje trybu oraz wysokości waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli uchwalonej przez Sejm RP w dniu 24 marca 2022 roku.  Jesteśmy głęboko oburzeni wprowadzeniem  zmian w ustawie Karta nauczyciela poprzez inicjatywę poselską oraz unikaniem dialogu ze stroną społeczną. Zlekceważono powołany przy ministerstwie edukacji Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego nie zwołano od wielu miesięcy.
Podniesienie o 4,4% średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 maja 2022 r. nie jest nawet waloryzacją płac, ponieważ inflacja za okres od 1 września 2020 r. do chwili obecnej wynosi ok. 10%. Jako sarkazm odczytujemy pierwsze zdanie w uzasadnieniu projektu ustawy, w którym zaznaczono, że jest ona realizacją priorytetu Ministerstwa Edukacji i Nauki - zwiększeniem prestiżu zawodu nauczyciela. Nauczyciele są jedyną grupą zawodową w sferze finansów publicznych, która nie korzysta ze wzrostu gospodarczego w Polsce. Uchwalona zmiana ma na celu tylko zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli stażystów z 2946 zł do 3077 zł brutto, ponieważ od 1 stycznia 2022 r. zarabiają poniżej minimalnej płacy w Polsce wynoszącej 3010 zł.
Nauczyciele podjęli ogromny trud podejmując się dodatkowych działań podczas pandemii i kryzysu imigracyjnego. Za zwiększenie zadań i olbrzymi wkład pracy, nie otrzymali jednak żadnej rekompensaty.

Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

WZD NSZZ "Solidarność" w Enea Wytwarzanie sp z.o.o

Gnysiówka 2022-03-24

24.03.2022 odbyło się WZD „Solidarność” w Enea Wytwarzanie w Gnysiówce.Przybyłych Delegatów powitał Przewodniczący KM Jacek Bolek. Delegaci po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres działalności od 01.01.2021-31.12.2021r. przyjęli przedstawione sprawozdania.
Następnie wystąpili przedstawiciele:
- Investors – Dyrektor Janusz Przyborowski : omówił aktualną sytuację funduszy.
- PZU -Dyrektor Barbara Kopik : omówiła najnowsze warianty polis na życie dla Pracowników elektrowni, szczegółowe informacje w biurze związku.
Zaproszeni Goście, którzy przybyli na WZD NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.: Paweł Szczeszek, Prezes GK Enea SA; Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie; Jan Mazurkiewicz, wiceprezes ds. korporacyjnych Enea Wytwarzanie;  Grzegorz Kotte,  wiceprezes ds. technicznych Enea Wytwarzanie; Agnieszka Kruk, wiceprezes ds. finansowych Enea Wytwarzanie; Marcin Łukasiewicz, wiceprezes ds. Pracowniczych w Enea Wytwarzanie; Jarosław Grzesik, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”;  Dariusz Kucharewicz, Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”; Krzysztof Kośla wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska; Antoni Pasieczny Przewodniczący NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka”; Krzysztof Nawrocki Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ENEA; Krzysztof Iwaszko Przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarność” Enea Ciepło; Joanna Dróżdż Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej „Solidarność” Enea Połaniec.
Goście odpowiadali na zadawane pytania Delegatów.
Prezes Paweł Szczeszek potwierdził powstanie spółki ElkoGaz i zamiar budowy bloków parowo-gazowych na terenie elektrowni Kozienice, potwierdził potrzebę uregulowania sprawy braku kategorii docelowych i przygotowanie, (sprawdzenie skali problemu), potwierdził, iż przebudowa bloków węglowych na gaz ma się odbyć pod hasłem „zero zwolnień” jednym z rozwiązań jest propozycja wydłużenia pracy dla przyszłych emerytów na okres budowy bloków.
Prezes Antoni Józwowicz potwierdził prowadzenie działań związanych z programem SATURN (wszystkie działania niezbędne do wydzielenia aktywów węglowych z Grupy Kapitałowej). Takim działaniem będzie przejmowanie pracowników z obszaru Enea Centrum przez Enea Wytwarzanie. Prezes omówił obecną sytuację w elektrowni -  jest zgoda na rozwiązanie sztabu kryzysowego w elektrowni po rozwiązaniu sztabu w ENEA S.A., zadeklarował również rozpoczęcie procesu wyrównywania zaległych stawek dla Pracowników Enea Wytwarzanie, którzy nie otrzymali podwyżek po zdanych egzaminach na uprawnienia energetyczne, po dostarczeniu list  osób przez organizacje związkowe. W odpowiedzi na pytanie o obostrzenia (awansowanie, egzaminy, delegacje) dla niezaszczepionych pracowników Prezes przekazał, że obecnie nie ma żadnych obostrzeń dla tej grupy pracowników.
Prezes Marcin Łukasiewicz omówił zagrożenia wynikające z braku przejścia na gaz, oraz zagrożenia wynikające z tytułu wysokich kosztów remontów i cen uprawnień CO2 w przypadku pozostania przy węglu. Potem potwierdził rozpoczęcie prac, które zidentyfikowały około 800 osób nieposiadających kategorii docelowych. Prezes omówił formułę pracy sztabu kryzysowego na najbliższy okres i wniosek o jego rozwiązanie, przekazał także  informację na jakim etapie znajdują się projekty ładowarek elektrycznych i wiat rowerowych – wykonano dokumentację, realizacja w najbliższym możliwym czasie.
Prezes Grzegorz Kotte zreferował problematykę wymiany pokoleniowej w pionie technicznym - na emerytury odeszło już około 30% załogi, a obecnie odchodzi ok. 60 osób rocznie (uzupełnienie etatów jest realizowane na bieżąco).
Prezes Jan Mazurkiewicz omówił sytuację firmy w związku ze zmianą polityki Unii Europejskiej w stosunku do produkcji energii z węgla i możliwym wydłużeniem rynku mocy dla bloków 200 MW.
Przewodniczący Dariusz Kucharewicz przedstawił prace związane z umową społeczną dla sektora energetycznego (ma być podpisana do końca czerwca 2022 r.), problemy sektora związane z projektem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NABE) oraz wydzielenia spółek ze śladem węglowym do końca roku 2022.
Przewodniczący Krzysztof Kośla omówił obecną sytuację w Regionie Ziemia Radomska, a także przypomniał o kończącej się kadencji obecnych władz związku i wyborach na kadencję 2023-2028.
(info: Jacek Bolek)

galeria zdjęć...

 24 – 25.03 równolegle z trwającym  WZD w Enea Wytwarzanie  odbyło się szkolenie dla grupy młodych pracowników – członków związku. W pierwszym dniu szkolenia wykładowcą był Marek Małysa prawnik  ZR.

Planowana tematyka szkolenia była następująca: 
1. Działalność socjalna pracodawcy – obligatoryjna czy dobrowolna?
2. Wpływ organizacji związkowych na prowadzenie lub nieprowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę – w tym na wysokość odpisu.
3. Zakres i formy działalności socjalnej w zakładzie pracy.
4. Wpływ organizacji związkowych na indywidualne decyzje  podejmowane w sprawach świadczeń.
5. Komisja socjalna – jej rola, umocowania do działania i zakres kompetencji.
6. Rola i kompetencje związku zawodowego w przypadku prowadzenia działalności socjalnej niezgodnie z przepisami.
7. Najistotniejsze  dla komisji zakładowych zapisy w ustawie o związkach zawodowych i ich skutki dla organizacji związkowych:
- rozszerzenie możliwości zrzeszania się,
- przymiot organizacji związkowej,
- reprezentatywność oraz zarzuty braku reprezentatywności i ich skutki.
Ponadto na  życzenie pracowników omówiony został sposób obliczania czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy.
 Zajęcia miały charakter panelu dyskusyjnego, gdzie po krótkim wstępie wykładowcy uczestnicy zadawali pytania. Związane były one zarówno z tematyką szkolenia jak i opisywały aktualne faktyczne zdarzenia związane  z bezpośrednią działalnością ZFŚS oraz organizacji związkowej.
Drugi dzień szkolenia obejmował tematykę mobbingu w środowisku pracy – zajęcia prowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

Pomoc dla Ukrainy

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w sposób kompleksowy uruchamił program wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Decyzją Prezydium Komisji Krajowej uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które wszyscy zainteresowani mogą wpłacać pieniądze.
Nr konta: 05 1020 1811 0000 0902 0138 8693
Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem „Solidarność z Ukrainą”. Koordynatorem programu wsparcia organizowanego przez NSZZ „Solidarność” jest Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. (Tel. kontaktowy: 22 827 79 72. Adres email:b.kubiak@solidarnosc.org.pl).
Koordynatorem pomocy w zakresie udostępniania ośrodków związkowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy jest Marta Kiereś, prezes Spółki „DomS”. (Tel. kontaktowy Spała: 511 828 643, Jarnołtówek: 511 828 642. Adres email:solidarnosc@doms.com.pl).
Osobą do pomocy w kontaktach zagranicznych jest Robert Szewczyk z biura zagranicznego Komisji Krajowej (nr tel. 727 570 130, adres email:r.szewczyk@solidarnosc.org.pl)

Handlowa „Solidarność”: Warunki zatrudnienia Ukrainek muszą być sprawiedliwe !

Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” chce deklaracji ze strony sieci handlowych, że będą onezatrudniać ukrainki na takich samych warunkach jak polskich pracowników. – Nie można dopuścić, żeby pracodawcy wykorzystywali trudną sytuację tych kobiet – mówi alfred Bujara, przewodniczący handlowej „S”.
22 marca Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” wystąpiła z apelem w sprawie
zatrudniania Ukrainek do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, instytucji zrzeszającej największe zagraniczne sieci handlowe działające w naszym kraju. Związkowcy oczekują od sieci deklaracji, że pracownicom z Ukrainy nie będą oferowane umowy śmieciowe i gorsze warunki zatrudnienia. – Niezwykle ważne jest, aby Ukrainki były zatrudniane w polskich placówkach handlowych i magazynowych na sprawiedliwych zasadach. Niestety istnieje uzasadniona obawa, że nie zawsze tak będzie – czytamy w piśmie handlowej „Solidarności”. Związkowcy wskazują, że już przed wybuchem wojny część sieci handlowych zatrudniała pracowników z Ukrainy nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Według szacunków handlowej „S” w niektórych sieciach pracownicy agencyjni to nawet 30 proc. Ogółu zatrudnionych. – Pracują na umowach śmieciowych, dostają mniej pieniędzy, nie mają prawa do zwolnienia lekarskiego czy urlopu – mówi Alfred Bujara. W ocenie handlowej „S” pracownice z Ukrainy są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki ze strony pracodawców. – Często są to osoby, które straciły dorobek całego życia. Nie znają polskich realiów, nie mają świadomości praw, które im przysługują. Bardzo prawdopodobne jest, że będą one godzić się na pracę na gorszych warunkach, nie mając świadomości, że są wykorzystywane – czytamy w piśmie skierowanym do POHiD. – Będziemy monitorować sytuację pracownic z Ukrainy zatrudnionych w handlu i podejmować zdecydowane działania, jeśli ich prawa będą łamane – napisano w dokumencie. Zarówno związki zawodowe, jaki branżowe organizacje pracodawców od dawna wskazują, że handel boryka się z coraz większym problemem niedoborów kadrowych. Szacunki „Solidarności” wskazują, że w skali kraju w branży brakuje ok. 200 tys. pracowników. Jak podkreśla Alfred Bujara, tę lukę mogą zapełnić właśnie pracownice z Ukrainy. – To będzie korzyść dla wszystkich. Również dla polskich pracowników, którzy z powodu zbyt małej obsady sklepów od lat pracują dzisiaj ponad siły. Natomiast z punktu widzenia klientów większa liczba pracowników, to lepsza jakość obsługi – tłumaczy Bujara.

Pogrzeb JE bp. Adama Odzimka

W środę 16 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe biskupa radomskiego Adama Odzimka.

W uroczystościach wzięła udział delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska - członek ZR Beata Sułowska oraz Wojciech Dziółko (TKK Lipsko) wraz z pocztem sztndarowym ZR: Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra, a także poczet sztnadrowy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska.

Przed mszą świętą biskup ordynariusz diecezji radomskiej Marek Solarczyk odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez sekretarza stanu stolicy apostolskiej kard. Pietro Parolina.
„Jego świętobliwość Ojciec Święty Franciszek powiadomiony o śmierci biskupa pomocniczego diecezji świętej pamięci Adama Odzimka łączy się w żałobie z księdzem biskupem, rodziną, duchowieństwem i osobami konsekrowanymi oraz z wiernymi i świeckimi całej diecezji.
Wyraża przekonanie, że do domu ojca po wieczną nagrodę odszedł pasterz, który gorliwie pełnił swoją posługę w duchu biskupiego zawołania: Aby wiara i miłość były mocne. Ojciec Święty dziękuje Bogu za szlachetną postawę kapłańską i biskupią świętej pamięci biskupa Adama. Jest wdzięczny za jego modlitwy, posługę uświęcania i pasterzowania. Dziękuje za zaangażowanie na rzecz duszpasterstwa trzeźwości” - napisał kard. Pietro Parolin.
Homilię podczas uroczystości pogrzebowych wygłosił arcybiskup Wacław Depo, ordynariusz diecezji częstochowskiej.
Tłumy wiernych żegnały kapłana w radomskiej katedrze. Ciało zmarłego biskupa zostało złożone w Grobie Biskupów Radomskich na cmentarzu parafialnym przy ulicy Limanowskiego w Radomiu. 

8 marca - całkiem niekomunistyczne święto

Dzień Kobiet, jak i kilka innych dni uroczystych czy postaci historycznych, w świadomości społecznej został kompletnie zawłaszczony przez komunistów i do dziś niesłusznie z komunistami jest kojarzony. Tymczasem 8 marca jest wynalazkiem amerykańskim i powinien być przede wszystkim świętem związkowym.

Przełom XIX i XX w. w USA, to okres niesamowicie szybkiego rozwoju przemysłowo-gospodarczego, którego korzeni trzeba szukać już w czasach Wojny Secesyjnej (1861-1865), którą wielu historyków określa obecnie mianem wojny światowej nr ½.
Pozornie była to niezwykle krwawa wojna domowa, ale w praktyce prawie od razu przerodziła się ona w konflikt ogólnoświatowy. Owszem działania wojenne toczyły się na terytorium Stanów Zjednoczonych AP, ale w zasadzie każde z ówczesnych państw zaangażowało się w wojnę wspierając w ten lub inny sposób Unię lub Konfederatów.
Tania siła robocza - emigrant
Napływ surowców, a także stały napływ emigrantów wpłynęły na bardzo szybki rozwój przemysłu – zwłaszcza na tzw. Północy. Tylko w czasie 4 lat wojny przyjechało do USA ponad 2,5 miliona ludzi, a kolejne dekady liczone od 1851 r. to stały napływ od 130 do 400 tysięcy osób rocznie. Z pobieżnych wyliczeń jasno wynika, że do 1915 r. osiedliło się w USA ponad 30 milionów nowych emigrantów.
Nie oszukujmy się, był to potężny zastrzyk bardzo taniej siły roboczej, której przysługiwało bardzo mało praw i podległa ona niesamowitemu, z dzisiejszego punktu widzenia, wyzyskowi. Brzmi to jak fragment komunistycznej propagandy z lat 80-tych ub. w., ale jest po prostu prawdą. Na przełomie XIX i XX w., kiedy w Europie w krajach takich jak Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Francja czy Niemcy wprowadzano pierwsze reformy dotyczące praw pracowniczych, czasu pracy, ochrony emerytalno-rentowej i tworzono, często z poduszczenia samych organizacji pracodawców, pierwsze związki zawodowe, w USA panował prawdziwy „dziki kapitalizm”, próby zmian spotykały się z surowymi represjami, a  manifestacje robotników często „kończono” po prostu do nich strzelając.

Kobieta, puch niemarny

Szczególnie trudna i trudna dziś do wyobrażenia była sytuacja kobiet oraz dzieci, które pracowały tak jak dorośli mężczyźni. Kobiety znajdowały zatrudnienie przede wszystkim w zakładach odzieżowych. Ten sektor przemysłu i biznesu rozkwitł czasie wojny Północy z Południem za sprawą dostaw mundurów dla walczących ze sobą armii.
Ciężkie warunki pracy, które żywcem przypominały najbardziej brutalne sceny z filmu Wajdy „Ziemia obiecana” (wg powieści Władysława Reymonta), spowodowały szereg protestów pracownic szwalni i tkalni.
8 marca 1908 roku na ulicach Nowego Jorku odbył się marsz 15 tys. pracownic zakładów odzieżowych, zresztą w rocznicę podobnego marszu szwaczek z 1857 r. Domagały się one praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane tym marszem pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrantki) podjęły zimą 1909/1910 r. trzymiesięczny strajk przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk. Protest ten nazwano wtedy „Powstaniem dwudziestu tysięcy". Najgorsze miało jednak nadejść.

Tragedia w Triangle Shirtwaist Factory

To, co zdarzyło się 25 marca 1911 r. w Nowym Jorku, było największą katastrofą z największą liczbą ofiar do czasów wydarzeń z 11 września 2001 r. (atak na WTC).
Doszło do niej w jednej z największych nowojorskich szwalni Triangle Shirtwaist Factory. Szwalnia usytuowana na trzech ostatnich piętrach Asch Building na rogu ulicy Greene i placu Washingtona (dziś budynek Uniwersytetu Nowojorskiego - NYU) w dzielnicy Lower East Side należała do Maxa Blancka i Isaaca Harrisa i dawała pracę ponad 500 kobietom. Były to głównie uzdolnione i biegłe w krawiectwie europejskie dziewczęta-emigrantki.
O godzinie 16.45 w budynku wybuchł pożar, który wstrząsnął Ameryką i spowodował rozliczne zmiany w społeczeństwie i prawodawstwie. Wywołał też poważną debatę publiczna na temat granic chciwości i wyzysku w biznesie.

Weekend, który nie nadszedł

Gdy rozpoczynał się pożar większość pracownic Triangle Shirtwaist Factory kończyła swoją dniówkę i szykowała się do ówczesnego jednodniowego weekendu. Średnia wieku dziewczyn wynosiła 19 lat. Ogień, na skutek nagromadzenia ogromnych ilości łatwopalnych materiałów (tkaniny, kleje, barwniki), rozprzestrzeniał się bardzo szybko – sam pożar trwał niespełna pół godziny! Tylko nielicznym pracownicom TSF udało się wydostać z pułapki, większość zginęła w pożarze, ale zgromadzeni wokół budynku ludzie zobaczyli o wiele bardziej przerażające sceny.

Gdy chciwiec zamknie drzwi

Nikt nie był w stanie opanować ognia. W całym budynku było jedynie 27 wiader, a zewnętrzne schody ewakuacyjne załamały się pod ciężarem uciekających dziewcząt. Jedyna działająca w budynku winda zerwała się. Co gorsza, drabiny strażackie sięgały jedynie do siódmego piętra, podczas gdy szwalnia znajdowała się na ósmym, dziewiątym i dziesiątym. Najgorsze było jednak to, że wyjścia ewakuacyjne nie były dostępne - większość drzwi zamknięto! Dlaczego? Odpowiedzi trzeba szukać w wydarzeniach z poprzedniego, 1910 roku. Właściciele szwalni Blanck i Harris kazali majstrom i ochroniarzom zamykać drzwi zakładu w obawie przed powtórzeniem się strajku szwaczek oraz w celu uniemożliwienia przeniknięcia na teren firmy działaczy tworzących się wtedy związków zawodowych.

Ostatni skok

Świadkowie zeznający potem przed nowojorskim sądem opowiadali o przerażających scenach. Wiele dziewcząt zostało odciętych przez ogień i nie mogło uciec ze szwalni, Było ich dokładnie 62. Dla nich jedynym wyjściem pozostał skok z okien – z prawie trzydziestometrowej wysokości. Świadkowie płakali mówiąc o dziewczynach, które czule żegnały się ze sobą, a potem obejmowały skacząc po 2-3 na raz w dół na ulicę.
Chociaż pożar trwał zaledwie 30 minut, jego skutki były katastrofalne. Łącznie zginęło 146 osób. Szczątki młodych kobiet, znalezione w budynku, były zwęglone, stłoczone przy drzwiach odcinających im drogę ucieczki albo przy maszynie do szycia, przy których pracowały. Ciał ofiar nie mieściła żadna nowojorska kostnica, a identyfikacja musiała odbywać się na molo nad East River. Wiele szczątków było zwęglonych i zniekształconych aż do tego stopnia, że ich rozpoznanie było wówczas niemożliwe.

Winni bez kary…

Proces właścicieli Triangle Shirtwaist Factory, których stać było na najlepszych prawników, szybko przekształcił się w farsę. Pierwsze oskarżenia były poważne – oskarżono ich o nieumyślne spowodowanie śmierci. Niestety, prokuraturze nie udało się udowodnić, że wiedzieli oni o zamykaniu drzwi w fabryce, a majstrowie i ochrona budynku nabrali wody w usta.
To nie był jednak koniec skandalu – obaj przemysłowcy zainkasowali prawie 60 tysięcy dolarów odszkodowania od swego ubezpieczyciela, a byłą to wtedy olbrzymia kwota, która w obecnej walucie amerykańskiej odpowiadałaby kilkudziesięciu milionom.
Co więcej – dziennikarze nowojorskich gazet ustalili, że suma ta znacznie przewyższała poniesione przez Blancka i Harrisa straty. To do tego stopnia rozbestwiło pierwszego z nich, że swojej kolejnej szwalni znów zaczął zamykać drzwi. Tym razem doniósł na niego ktoś z konkurencji i Blanck został aresztowany w dwa lata po tragedii w Triangle Shirtwaist Factory. Doszło do kolejnego procesu i kolejnej parodii. Przemysłowiec został skazany jedynie na grzywnę w wysokości…20 dolarów.
Szok jaki wywołała śmierć szwaczek z Triangle Shirtwaist Factory doprowadził do szybkich zmian w ustawodawstwie i stał się punktem zwrotnym w historii USA dla parcowników. Wprowadzone zostały liczne prawa i przepisy mające chronić ludzi i ich życie. Ponadto wdrożono reguły dotyczące bezpieczeństwa pracy, zmuszające pracodawców do wyposażenia swych zakładów w systemy alarmowe i tryskaczowe oraz odpowiedniej ilości gaśnic.
Tragedia wpłynęła też na rozwój związków zawodowych. Dwa lata po tragicznych wydarzeniach i cztery po pierwszych nowojorskich strajkach na rzecz zmian w prawie pracy, w 1913 roku, zawiązała się organizacja International Ladies Garment Workers Union (ILGWU) – jedna z pierwszych central związkowych w USA.
A 8 marca? Od tej pory, stopniowo zaczął być obchodzony jako święto kobiet w kolejnych krajach.
(ppp)

80. rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. z rozkazu Naczelnego Wodza utworzono Armię Krajową. W skład tej największej podziemnej armii w okupowanej Europie weszło ok. 200 organizacji. Jej komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki "Grot".

Początki Armii Krajowej sięgają konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski, zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, przy współudziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Stała się ona zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego.
Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona najpierw w 1940 r. w Związek Walki Zbrojnej, a następnie rozkazem Naczelnego Wodza w Armię Krajową, w skład której weszło ok. 200 organizacji wojskowych, zarówno spod okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej.

Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Kolejnymi dowódcami AK byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot - do 30 czerwca 1943 r., Tadeusz Komorowski ps. Bór - do 2 października 1944 r. i Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek - do 19 stycznia 1945 r. Komendant Główny AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. Organem dowodzenia AK była Komenda Główna (KG), w której skład wchodziły oddziały, piony organizacyjne i samodzielne służby - oddziały: I Organizacyjny, II Informacyjno-Wywiadowczy, III Operacyjno-Szkoleniowy, IV Kwatermistrzostwa, V Łączności Operacyjnej, VI Biura Informacji i Propagandy oraz VII Finansów i Kontroli, a także Kierownictwo Dywersji.
Terenowa struktura organizacyjna AK odpowiadała zasadniczo przedwojennemu podziałowi administracyjnemu kraju. Na terenie województw tworzono okręgi, w powiatach - obwody, w gminie lub kilku gminach - placówki. Tworzone były także obszary będące jednostkami strukturalnymi, obejmującymi kilka okręgów. Na początku 1944 r. Komendzie Głównej AK podlegały 4 obszary i 8 samodzielnych okręgów.

AK od początku była organizacją masową, zwiększającą szeregi przez werbunek ochotników i kontynuowanie akcji scaleniowej, rozpoczętej przez Związek Walki Zbrojnej. W latach 1940-44 do AK przystąpiły m.in.: Tajna Armia Polska, Polska Organizacja Zbrojna "Znak", Gwardia Ludowa PPS-WRN, Tajna Organizacja Wojskowa, Konfederacja Zbrojna, Socjalistyczna Organizacja Bojowa, Polski Związek Wolności oraz częściowo Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie i Narodowe Siły Zbrojne.
Liczba żołnierzy AK wynosiła na początku 1942 r. ok. 100 tys., zaś w lecie 1944 r. już ok. 380 tys., w tym: ok. 10,8 tys. oficerów, 7,5 tys. podchorążych i 87,9 tys. podoficerów.
AK realizowała swe cele poprzez prowadzenie walki bieżącej i przygotowywanie powstania powszechnego. Walka bieżąca prowadzona była głównie przez akcje małego sabotażu, akcje sabotażowo-dywersyjne, bojowe i bitwy partyzanckie z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim. Specjalne miejsce w działalności bojowej AK zajmowały akcje odwetowe i represyjne w stosunku do SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów.

Przygotowaniem i wykonaniem akcji sabotażowo-dywersyjnych i specjalnych zajmowały się autonomiczne piony wydzielone z KG AK: Związek Odwetu, "Wachlarz" i Kierownictwo Dywersji, pod nadzorem Kierownictwa Walki Konspiracyjnej, a następnie Kierownictwa Walki Podziemnej. Innymi formami walki bieżącej były: organizowana na szeroką skalę akcja propagandowa wśród społeczeństwa polskiego (prowadzona przez Biuro Informacji i Propagandy), wydawanie prasy, np. "Biuletynu Informacyjnego", szerzenie dezinformacji wśród Niemców (akcja "N") i wywiad wojskowy.
Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było Powstanie Warszawskie stanowiące kluczowy element akcji wojskowej "Burza" zorganizowanej przez oddziały Armii Krajowej przeciwko Niemcom. Rozpoczęła się ona na początku stycznia 1944 r. pod koniec okupacji niemieckiej, w obliczu wkroczenia Armii Czerwonej na dawne tereny II Rzeczpospolitej.
Po klęsce Powstania Warszawskiego jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. 1 stycznia 1945 r. Komendant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK, co zakończyło również akcję "Burza". Straty AK wyniosły ok. 100 tys. poległych i zamordowanych żołnierzy, ok. 50 tys. zostało wywiezionych do ZSRR i uwięzionych.

Polski Nieład - Najważniejsze zmiany dla emeryta i rencisty

   Od 2022r. zmienił się sposób ustalania zaliczki na podatek i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może to mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS w 2022r.

Jeżeli w styczniu świadczenie brutto wyniosło:
- do 483 zł - to netto emeryt i rencista otrzyma świadczenie w tej samej kwocie co za grudzień 2021r., bo wzrost kwoty wolnej od podatku i zmiany związane z odliczaniem składki zdrowotnej nie mają wpływu na wypłatę do ręki; osoby te już wcześniej nie płaciły podatku, ani składki zdrowotnej.
- od 484 zł do 2 500 zł – to netto emeryt i rencista otrzyma świadczenie wyższe niż za grudzień 2021r., bo zaliczka do urzędu skarbowego wyniesie 0 zł;
powyżej 2 500 zł do 4 920 zł , to netto otrzyma świadczenie w kwocie wyższej niż za grudzień 2021r.

Zaliczka do urzędu skarbowego jest o tyle niższa w 2022r. w stosunku do 2021r., że pokryje wzrost odliczanej od świadczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%);

powyżej 4920 zł do 12 800 zł – to netto otrzyma świadczenie w kwocie niższej niż za grudzień 2021r.

ZUS zwróci nadpłacony podatek za styczeń 2022r. wraz ze świadczeniem za luty 2022r., bo obliczy zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne według zasad obowiązujących 31 grudnia 2021r.

powyżej 12 800 zł – to netto otrzyma świadczenie w kwocie niższej niż za grudzień 2021r.

Kwota zmniejszenia (425,00 zł) stosowana w roku 2022 nie pokryje wzrostu składki zdrowotnej, która jest pobierana ze świadczenia (wzrost z 1,25% do 9% podstawy wymiaru tej składki).

Z OŚWIATY

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

2022-02-16

Podczas obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” omówiono pracę sekcji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
W związku z zawieszeniem rozmów prowadzonych pod patronatem Prezydenta RP między KSOiW i MEiN w przedmiocie realizacji VI Punktu Porozumienia z 2019 r.,  przez stronę rządową, Prezydium KSOiW zwróciło się z listem do Prezydenta RP o wznowienie rozmów z kierownictwem resortu edukacji. Rada KSOiW przyjęła stanowisko, w którym żąda przywrócenia art. 88 Karty nauczyciela będącego wyrazem uszanowania praw nabytych oraz zasady zaufania obywateli do państwa oraz stanowionego prawa.Przedstawiono stanowiska Prezydium KSOiW w sprawie waloryzacji płac od stycznia 2022 r. i rozliczenia godzin ponadwymiarowych, przekazane ministerstwu edukacji.

Poruszono temat działań MEiN w kierunku promowania edukacji włączającej i związanych z nią zagrożeń dla środowiska oświatowego. Sekcja nadal niepokoi się kontynuacją działań ministerstwa bez prowadzenia konsultacji ze stroną społeczną.Omówiono również problemy dotyczące szkolnictwa zawodowego, a w szczególności kwestię pracy nauczycieli podczas egzaminów zawodowych. Zrelacjonowano udział naszej sekcji w działaniach Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych, w szczególności realizacji projektu dotyczącego atrakcyjności zawodu nauczyciela. Mecenas T. Gryczan szczegółowo przedstawił problematykę ustaw zmieniających prawo oświatowe. Zreferował również aktualne działania „Solidarności” w europejskich i międzynarodowych organizacjach związkowych.

STANOWISKO

 Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w  sprawie waloryzacji płac nauczycieli.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z brakiem realizacji porozumienia podpisanego przez Rząd RP i NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019 r. w przedmiocie powiązania płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej domaga się doraźnej waloryzacji płac nauczycieli od stycznia 2022 r. w wysokości 15 %.

UZASADNIENIE

Nasze oczekiwania wynikają z rzeczywistego wzrostu cen towarów i usług w latach 2020 – 2021 oraz prognoz na rok 2022, w którym nie są przewidziane podwyżki płac nauczycieli.  Oznacza to niemal trzyletnie zamrożenie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz drastyczny spadek siły nabywczej ich płac i postępujące zubożenie tej grupy zawodowej. Płace nauczycieli nie były waloryzowane od stycznia 2020 r. Biorąc pod uwagę wysoką inflację proponowana waloryzacja wyrówna spadek siły nabywczej płacy nauczycieli.

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  w sprawie przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela

2022-02-16

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela, dotyczącego możliwości przejścia na wcześniejsza emeryturę. Oczekujemy, że uszanowanie praw nabytych oraz zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa stanie się faktem. Nauczyciele rozpoczynający pracę przed 1999 r. mieli  pewność wynikającą wprost z przepisu ustawy Karta Nauczyciela, że będą mogli skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Przywrócenie nauczycielom odrębnego miejsca w systemie emerytalnym nie jest szczególnym przywilejem, lecz racjonalnym uznaniem wyjątkowego charakteru tego zawodu i związanych z tym wymagań, tym bardziej, że jako jedyna grupa zawodowa w Polsce nie mają oni żadnej ochrony przedemerytalnej. Oczekujemy, że wyrażona w ostatnim czasie wola realizacji przedmiotowego postulatu KSOiW NSZZ „Solidarność” przez Ministra Edukacji i Nauki będzie niezwłocznie przekuta w konkretne rozwiązania prawne.

  Pogrzeb Jacka Smagowicza

2 lutego odbył się uroczysty pogrzeb naszego Kolegi Jacka Smagowicza, w którym udział wzięli przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - dwaj wiceprzewodniczący: Krzysztof Kośla i Andrzej Wójcicki, poczet sztandarowy Zarządu Regionu oraz Józef Monkosa (TKK Pionki), a także władz państwowych i wojewódzkich, Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", przedstawicieli innych Zarządów Regionów NSZZ "S" z całej Polski, Instytutu Pamięci Narodowej oraz środowisk niepodległościowych. Zmarły został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
W trakcie uroczystości pogrzebowych w Bazylice Mariackiej oraz na Cmentarzu Rakowickim odczytano list pożegnalny prezydenta Andrzeja Dudy, który w swym piśmie potwierdził, że Zmarły należał do pokolenia opozycjonistów PRL, z którego, w walce z komunizmem, młodsi brali przykład. Jego zasługi wyliczone zostały w akcie pośmiertnego nadania Krzyża Komandorskiego wręczonego Rodzinie Jacka.
List pożegnalny przesłał przez swego kapelana, także metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski.
 

Jacek Smagowicz - wspomnienie

27 stycznia 2022 r. zmarł w Krakowie Jacek Smagowicz.
Urodził się w 1943 r. w Warszawie. Ukończył III LO w Krakowie (1963). W latach 1963-1965 studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Działalność opozycyjną rozpoczął w 1968 r. Został zatrzymany po akcji ulotkowej potępiającej interwencję Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W 1977 r. uczestniczył w czarnym marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Od 1976 r. był współpracownikiem KOR/KSS KOR, a od 1979 r. KPN. Brał udział w manifestacjach niepodległościowych, kolportował niezależne wydawnictwa, m.in. „Głos”, „Opinia”, „Robotnik”, „Jedność Stoczniowa”.

Od września 1980 r. należał do „Solidarności”, był członkiem a następnie przewodniczącem komisji zakładowej w Polmozbycie. Po 13 grudnia 1981 r. organizował strajk okupacyjny w zakładzie, do 16 grudnia uczestniczył w strajku w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych Montin. 17 grudnia został zwolniony z pracy za zorganizowanie strajku.

W latach 1981-1989 współorganizował pomoc dla represjonowanych, był członkiem i animatorem Konfraterni Robotniczej w kościołach Arka Pana w Nowej Hucie, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach, Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie koło Makowa Podhalańskiego.

14 czerwca 1982 r. został internowany i zamknięty w ośrodku odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa i Uhercach. Zwolniono go 1 października 1982 r. 23 lutego 1983 r. został skazany w trybie doraźnym na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Od 1983 r. współorganizował msze za ojczyznę, w 1984 r. był jednym z liderów Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1984-1995 uczestniczył w rocznicowych Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Współorganizował manifestacje i akcje protestacyjne w Krakowie. Był wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń.

W latach 1988-1990 brał udział w reaktywowaniu struktur „Solidarności”, od 12 września 1988 r. należał do jawnego Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska. Był też członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach, a od 1 lutego 1990 r. przewodniczącym Małopolskiego Oddziału Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek.

W lipcu 1989 r. wrócił do pracy w Polmozbycie. W latach 1989-1995 był przewodniczącym komisji zakładowej „Solidarności”, od 1990 r. członkiem Zarządu Regionu Małopolska (do 1995 r. w prezydium ZR), w latach 1992–2010 współautorem programu „Solidarności”.
Od września 1980 był członkiem i działaczem NSZZ „Solidarność”. Od 1990 członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, w latach 1992-2010 członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Od 1990 r. wchodził w skład Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji b. funkcjonariuszy SB w Krakowie. W latach 1990-1992 był członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie. W 1990 r. współorganizowal postawienia Krzyża Katyńskiego przy kościele św. Idziego w Krakowie. Od 1992 r. działał w Fundacji Solidarni Solidarnym (w latach 1994-1995 jako przewodniczący Rady Fundacji). Od 1992 r. był członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia, a w latach 1994-2002 Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Koordynował pomocy Zarządu Regionu Małopolska „Solidarności” dla Czeczenii, a od 1995 r. był członkiem Rady Programowej Czeczeńskiego Ośrodka Informacji w Krakowie. W 1995 r. należał do grona inicjatorów postawienia pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Rakowickim. W kwietniu 2011 r. przeszedł na emeryturę.

Od 2016 r. należał do Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”. W 2016 r. założył krakowską Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Wchodził w skład Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Krakowie, a także Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w Krakowie.

Był autorem publikacji w „Tygodniku Małopolskim” (1990-1995), „Tygodniku Solidarność” (1990-1997), „Biuletynie Informacyjnym KK NSZZ Solidarność” (od 1992), piśmie „Rynek Pracy” (od 1998). Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), medalem Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska (2002). W 2020 r. IPN przyznał mu tytuł Świadka Historii (z powodu pandemii wreczony w 2021 r.).

Potrzebna pomoc dla Bohatera „Solidarności” Ziemi Radomskiej !

Bronisław Kawęcki, jeden z założycieli radomskiej „Solidarności”  w 1981 r., potrzebuje pomocy. Wiosną 2021 r. poważnie zachorował i wymaga obecnie długotrwałej oraz kosztownej rehabilitacji fizjoterapeutycznej, psychologicznej i logopedycznej.

Jak wielu ludzi, którzy w czasach PRL działali czynnie w „Solidarności”, a potem w opozycyjnym podziemiu, i w związku z tą działalnością tracili pracę, obecnie utrzymuje się ze skromnej emerytury. Tymczasem koszt opieki i specjalistycznych zabiegów jest bardzo wysoki. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zwraca się więc do Członków i sympatyków naszego Związku o wsparcie finansowe dla Bronka.
Każda nasza złotówka  może być bezcenna!
Konto na które można wpłacać pieniądze na rzecz pomocy dla Bronisława Kawęckiego to:

66 1050 1038 1000 0092 6545 12 87

Pieniądze można też wrzucać do specjalnej puszki wystawionej w sekretariacie w siedzibie ZR przy ul. Traugutta 52 w Radomiu. Darczyńca otrzyma pamiątkową pocztówkę-cegiełkę. 

Regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Radom 2021-12-13

W południe 13 grudnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  –  wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla,  wiceprzewodniczący Andrzej Wójcicki – wraz z pocztem sztandarowym ZR w składzie Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król złożyła wiązankę kwiatów, a także zapaliła znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76. Pamięć o tamtych wydarzeniach razem z delegacją ZR uczciła delegacja Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym na czele z Andrzejem Sobierajem. O godz. 17.00 w kościele Świętej Trójcy w Radomiu została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej ojciec Rafał Kobyliński, przełożony radomskich jezuitów a homilię wygłosił współbrat ojciec Grzegorz Mockiewicz. W nabożeństwie uczestniczyli: wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla i Andzrej Wójcicki, członkowie ZR Jerzy K. Kaczkowski i Dariusz Sobczak,  poczty sztandarowe ZR, KZ w Fabryce Broni oraz delegacja RDLP z dyr. Andrzejem Matysiakiem, Marcinem Duninem i pocztem sztandarowym.

Obchody 40. rocznicy strajku radomskiej WSI

9 grudnia w Radomiu odbyły się uroczystości z okazji 40. rocznicy strajku na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Głównymi punktami obchodów były: złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, panel dyskusyjny i spotkanie w budynku Wydziału Transportu Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu. Zarząd Regionu reprezentowali  - Beata Sułowska, członek ZR, oraz Zdzisław Gawroński, przewodniczący KZ w UTH.

Spotkanie przewodniczących komisji zakładowych w spółkach miejskich i innych podmiotach podległych prezydentowi m. Radomia z prezydentem Radosławem Witkowskim -2021-11-22

galeria zdjęć...

 Radom 2021-11-22

22 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przewodniczących komisji zakładowych ze spółek miejskich oraz innych podmiotów organizacyjnych podległych Gminie Radom z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KZ w MOPS w Radomiu, Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, MPK Radom, Radpecu, oświacie radomskiej, DPS Weterana Walki i Pracy, DPS i Centrum Usług Wspólnych, , MOSiR Radom, PPUH Radkom, Wodociągach Miejskich, Straży Miejskiej i Urzędzie Miejskim.
Zarząd Regionu reprezentował wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla.
Na wstępie spotkania prezydent Witkowski zrelacjonował najnowsze zamierzenia i plany miejskie. Potem kolejno o problemach pracowniczych wypowiadali się przedstawiciele  „miejskich branż” związkowych. Najbardziej bolesnymi i gorącymi tematami były m.in. sprawy podwyżek dla pracowników DPS-ów, MOPS, oświaty, Radpecu; dyżurów szpitalnych, transportu pacjentów oraz płac ratowników medycznych; powierzania zadań komunikacyjnych MPK.
Prezydent Witkowski notował uwagi, odpowiedział od razu na część pytań związkowców, umawiał się też z przedstawicielami „branż” na spotkania negocjacyjne i konsultacje w konkretnych terminach.

XIX Posiedzenie Zarządu Regionu  NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2021-11-18

18 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Ze względów zdrowotnych nie uczestniczył w nim przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Zebranych powitał i zaprezentował im porządek obrad wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla. On też poprowadził spotkanie. W spotkaniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Po zatwierdzeniu porządku zebrania Zarząd przystąpił do obrad.
Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie przez wiceprzewodniczącego i sekretarza ZR Krzysztofa Koślę uchwał, decyzji oraz uzgodnień  przyjętych na poprzednim spotkaniu ZR (18.09.) oraz działań Zarządu w tym okresie. ZR podjął niezbędne decyzje finansowe związane z wystąpieniem do Krajowego Funduszu Strajkowego o wsparcie dla strajku w Kingspan Lipsko. Omawiano też przygotowania do spotkania przewodniczących organizacji zakładowych działających w spółkach miejskich oraz innych podmiotach gospodarczych podległych Gminie Radom z prezydentem miasta Radomia Radosławem Witkowskim (22.11.). Krzysztof Kośla przedstawił też działania ZR zmierzające do kultywowania pamięci o O. Hubercie Czumie SJ (pisaliśmy  o tym w poprzednim numerze „Biuletynu”). Omówiono również WZD w  Enei Wytwarzanie, wybory w Komisji Zakładowej w ZGK w Przysusze, rozpoczęcie obchodów 40. rocznicy strajku na radomskiej WSI, obchody Narodowego Święta Niepodległości, wybory uzupełniające w KZ w Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, spotkanie z przedstawicielami Mesko Skarżysko ws. zwrotu składek do ZR. ZR przyjął stanowisko ws. polubownego załatwienia sporu.  
Zebrani wysłuchali też informacji o stanie zdrowia przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza.

Narodowe Święto Niepodległości 2021

2021-11-11

W obchodach 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczyła delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska w składzie: wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, członkowie ZR - Beata Sułowska, Rafał Szukiewicz, Jerzy K. Kaczkowski, Dariusz Sobczak, Krystyna Kapciak (regionalna Komisja Rewizyjna) oraz członkowie Związku - Beata Nosal i Małgorzata Godzińska, a także poczet sztandarowy ZR - Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król.  
Uczestnicy uroczystosci wzieli udział w rocznicowej mszyśw. w radomskiej katedrze, a następnie przemaszerowali ulicami Radomia pod Pomnik Czynu Legionowego na Rynku, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

galeria zdjęć...

Pamięci o. Huberta Czumy i ks. Romana Kotlarza

4 listopada 2021 r.  z okazji Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego o godzinie 12.00 delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska w składzie - wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla; członkowie ZR Beata Sułowska  i Marek Małysa wraz z pocztem sztandarowym ZR - Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Marek Siedlecki złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze przy obelisku upamiętniającym ks. Romana Kotlarza, Męczennika Radomskiego Czerwca'76. Hołd ks. Romanowi oddali też: Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej Miasta Radomia, oraz radny Kazimierz Staszewski. 
Następnie o godzinie 12.30 oddano hołd pamięci O. Huberta Czumy SJ,  Kapelana Radomskiej "Solidarności" i Honorowego Obywatela Miasta Radomia, na cmentarzu na radomskim Firleju.

galeria zdjęć...

40. rocznica strajku radomskiej WSI

2021-10-26

40 lat temu w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu rozpoczął się strajk, który trwał od 26 października do momentu wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.
49-dniowy okres trwania uczynił go najdłuższym ze wszystkich strajków okresu PRL.  Powodem do rozpoczęcia strajku była sytuacja w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Radomiu, gdzie władze mianowały rektora Michała Hebdę bez wymaganych procedur i łamiąc zawarte porozumienia.
W uroczystościach wziął udział Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" reperezentowała delegacja w składzie: wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, Jerzy K. Kaczkowski, Michał Gawroński, Jerzy Minda.
W 40. rocznicę rozpoczęcia strajku, pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia, umieszczoną na gmachu dzisiejszego Wydziału Transportu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, dawnego rektoratu,  złożyli kwiaty uczestnicy strajku, przedstawiciele uczelni, władz miasta, Zarządu regionu oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

"Solidarność" z Enei Wytwarzanie stanęła w obronie Turowa

Protest organizowany przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu rozpoczął się w dniu 22.10.2021r.,  o godzinie 10.00 /piątek/.  Protest miał na celu obronę elektrowni i kopalni węgla brunatnego Turów. Związkowcy nie zgadzają się z decyzją TSUE o zamknięciu Turowa. 

Protest miał na celu obronę tysięcy miejsc pracy oraz obronę całego regionu i jego mieszkańców przed nędzą energetyczną. Wśród manifestujących w Luksemburgu było około 2 tysiące pracowników z sektora paliwowo - energetycznego. Protestujących wsparli Związkowcy NSZZ „Solidarność” - Elektrowni Kozienice z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Jackiem Bolkiem. 

20 września bieżącego roku wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. Chodziło o niewykonanie postanowienia wiceprezes z 21 maja 2021 roku w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.
Pod koniec lutego Czechy wniosły przeciwko Polsce skargę do TSUE w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. 

Spór o Kopalnię Turów trwa między Polską, a Czechami. Czesi ostrzegają, że może ona wpływać na ich środowisko, nie doszli do porozumienia z Polakami i skierowali sprawę do Trybunału. Wyrok ma zapaść w listopadzie, ale Trybunał zastosował kontrowersyjne zabezpieczenie w postaci orzeczenia o konieczności zatrzymania pracy kopalni do czasu rozstrzygnięcia sądowego lub kary 500 tysięcy euro dziennie za niepodporządkowanie się. Ta kwota jest naliczana do wyroku. Alternatywa to porozumienie z Czechami, które jest jedynym sposobem na uwzględnienie ich roszczeń, bo wyrok do tego nie zobowiązuje.

(info: Monika Cwyl)

galeria zdjęć...

Walne Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

30 września 2021r., odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jacek Bolek powitał zebranych Delegatów i zaproszonych Gości :
Marcin Łukasiewicz– Prezes ds. pracowniczych w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Grzegorz Kotte – Prezes ds. technicznych w Enea Wytarzanie sp. z o.o.
Krzysztof Kośla – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”
Remigiusz Wójcik – Członek Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie sp. z o.o. z ramienia NSZZ „Solidarność”
Przedstawiciele Zarządu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. przedstawili zebranym Delegatom sprawy związane z transformacją w sektorze energetycznym a dotyczące proponowanych zmian w Elektrowni „Kozienice” zarówno w sferze zmian technicznych /planowana budowa bloków parowo – gazowych w miejsce bloków węglowych/, jak i w sferze zmian właścicielskich /NABE – Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego/.
Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej Krzysztof Kośla omówił szczególnie trudny czas pandemii z jaką przyszło się zmierzyć związkowi . W tym trudnym czasie, udzielono pomocy zarówno dla mniejszych jak i dużych komisji zakładowych zrzeszonych w naszym regionie. Wszystkim Członkom „Solidarności”, którzy potrzebowali pomocy – zostało udzielone wsparcie z Zarządu Regionu.
Delegaci dokonali wyborów uzupełniających do ciał statutowych związku:
Członkowie Komisji Międzyzakładowej w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – 4 mandaty
Delegat na WZD Ziemia Radomska – 1 mandat
Delegat na WZD Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni – 1 mandat.

Przewodniczący Jacek Bolek omówił działania Komisji Międzyzakładowej od poprzedniego  WZD, które odbyło się w marcu 2019 r. Przedstawiciel  Komisji Rewizyjnej Kamil Siębor odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ten okres. Delegaci przyjęli przedstawione sprawozdania.

(info: Monika Cwyl)

galeria zdjęć...

XXXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

18-19 września 2021 r. po raz 39. na Jasnej Górze odbyła się Pielgrzymka Ludzi Pracy. Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00, kiedy odprawiona została msza święta celebrowana przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
W pielgrzymce tradycyjnie wzięła udział delegacja Regionu Ziemia Radomska z wiceprzewodniczącym ZR Krzysztofem Koślą, skarbnikiem ZR Marią Górską oraz członkiem ZR Beatą Sułowską, pocztem sztandarowym ZR w składzie - Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra oraz pocztami: ZNTK Radom – Wojciech Dziółko, Władysława Wardawa, Anna Drachusz; TKK Pionki – Jerzy Białek, Barbara Jurczak, Zofia Sekuła. 
Przed mszą świętą tradycyjnie głos zabrał przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. -  39. Pielgrzymka Ludzi Pracy ma dla nas wyjątkowy wymiar, chociaż każda pielgrzymka jest szczególna. Spotykamy się tutaj nie jako jedna grupa zawodowa czy branża, ale reprezentujemy wszystkie grupy zawodowe, cały świat pracy. Jesteśmy z tego dumni, bo taki jest Związek Zawodowy Solidarność – dodał Piotr Duda. - Za nami kolejne uroczystości związane z 41. rocznicą powstania NSZZ Solidarność. Wspominamy ważne wydarzenia w historii Solidarności, ale również tych wszystkich bezimiennych bohaterów, którzy oddali swoje zdrowie i życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Oni pokazali, że warto walczyć o prawa pracownicze w zakładzie pracy – mówił Piotr Duda. -  W tym miejscu co roku mówię: pięknie jest być w Solidarności, bo my walczymy o prawa wszystkich pracowników, nie tylko wybranej grupy zawodowej. Tego słowa dotrzymujemy. I taka jest Solidarność, Nigdy nie odejdziemy od stołu negocjacji, dopóki nie rozwiążemy problemów wszystkich pracowników i nigdy nie negocjujemy kosztem innej grupy zawodowej, bo na tym polega Solidarność”. […] Kolejnym naszym zadaniem jest dokończyć kwestię postulatu czternastego, tego gdańskiego, który mówi o emeryturach stażowych.  […]Pracodawcy, koniec zabawy w paczkomaty. Wstydźcie się, to nie jest społeczna odpowiedzialnosć biznesu. Mam nadzieję, że ta nowelizacja szybko znajdzie się na biurku pana prezydenta i wreszcie wszyscy pracownicy handlu będą mogli powiedzieć, że niedziela jest dla rodziny i dla Boga Mówię tego miejsca biznesowi,

XVII Posiedzenie Zarządu Regionu  NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom 2021-09-16

16 września odbyło się kolejne stacjonarne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Ze względów zdrowotnych nie uczestniczył w nim tym razem przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Zebranych powitał i zaprezentował im porządek obrad wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla. On też poprowadził spotkanie.

Po zatwierdzeniu porządku zebrania Zarząd przystąpił do procedowania. W spotkaniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
W trakcie posiedzenia zebrani połączyli się za pomocą telefonu komórkowego z przebywającym w szpitalu na leczeniu przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, życząc mu rychłego powrotu do zdrowia. 
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR. Potem ZR podjął niezbędne decyzje finansowe.

Następnie wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania ZR w okresie pandemii – pracy zdalnej i dyżurów pracowników. Omówił też przygotowane i zrealizowane w 2021 r. obchody 45. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 oraz regionalne uroczystości z okazji 41. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Kolejnym punktem obrad była informacja na temat strajku w Kingspanie Lipsko (piszemy o tym w tym numerze „Biuletynu”, informacje były też w numerze poprzednim) . Ten punkt zreferował Marek Małysa. Krzysztof Kośla powiadomił zebranych o przygotowanym przez mec. Marka Koszka piśmie do prokuratury, w którym ZR zawiadamia o łamaniu praw pracowniczych, odczytał też treść tego pisma. Zarząd Regionu w głosowaniu podjął jednomyślną uchwałę o natychmiastowym skierowaniu tego pisma do prokuratury. Wiceprzewodniczący poinformował też członków ZR o wysłaniu wniosku do Krajowego Funduszu Strajkowego o wsparcie strajku w Kingspanie.
Zarząd Regionu przegłosował następnie wniosek Krzysztofa Kośli o wsparcie w/w protestu z Regionalnego oraz Krajowego Funduszu Strajkowego (jednogłośnie). 
Potem Krzysztof Kośla przedstawił informacje na temat przebiegu akcji zbierania podpisów poparcia dla projektu ustawy „Emerytura za staż” w naszym Regionie. ZR zdecydował też  o delegowaniu wiceprzewodniczącego Andrzeja Wójcickiego do udziału w najbliższym posiedzeniu Komisji Krajowej, które odbędzie się 5-6 października w Jarnołtówku.
Marek Kicior mówił o potrzebie powrotu do cyklicznych spotkań przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” ze spółek miejskich z prezydentem Radomia. Zabrał też głos w sprawie objęcia opieką przez nasz Związek miejsca pochówku o. Huberta Czumy oraz podtrzymywania pamięci o kapelanie „Solidarności”.
Wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla postanowił o skierowaniu pisma do przewodniczącej Rady Miejskiej Radomia w sprawie umieszczenia tablic z nazwą ulicy  na budynkach przy ul. O. Huberta Czumy.

Regionalne obchody 41. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"

29 sierpnia 2021 r. w radomskiej Katedrze została odprawiona rocznicowa msza św., którą koncelebrował i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Ćwiek. Uczestniczyli w niej związkowcy „Solidarności” Regionu Ziemia Radomska z wiceprzewodniczącymi ZR Krzysztofem Koślą i Andrzejem Wójcickim na czele, członkami ZR oraz pocztami  sztandarowymi „Solidarności”: Zarządu Regionu – w składzie Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra; KZ w Fabryce Broni, KZ w MPK Radom, TKK Zwoleń, TKK Pionki, TKK Szydłowiec, MK nr 1 POiW w Radomiu, KZ w Enea Wytwarzanie, KZ w Pronit Pionki/Mesko, a także pocztem Stowarzyszenia Radomski Czerwiec’76.
Oprawę liturgiczną zapewnili Rafał Szukiewicz i Dorota Mortka.
Na zakończenie mszy św. przedstawiciele ZR podziękowali za wspólną modlitwę , a potem wręczyli ks. kanonikowi Krzysztofowi Ćwiekowi pamiątkowy ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej „Solidarności” i Robotników.
Po nabożeństwie delegacje związkowe w asyście pocztów sztandarowych złożyły kwiaty pod Krzyżem Solidarności na palcu katedralnym. Następnie związkowcy i zaproszeni goście udali się   do siedziby ZR na poczęstunek i spotkanie okolicznościowe. 

1.09. delegacja Zarządu Regionu, w składzie Marek Małysa i Beata Sułowska, wzięła udział w obchodach 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych pod krzyżem w Lesie Janiszewskim na terenie Nadleśnictwa Radom. Krzyż ten  został ufundowany i postawiony  z okazji 20. rocznicy powstania Związku. Delegacja ZR złożyła kwiaty i zapaliła znicze. W obchodach uczestniczyli też związkowcy-leśnicy „Solidarności” z Nadleśnictwa Radom.

1. Uroczyste obchody 41. rocznicy Porozumień Sierpniowych -  niedziela 29 sierpnia 2021 r., godz. 12.30, Radomska Katedra oraz siedziba ZR.

galeria zdjęć...

2. Złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod "Krzyżem  Solidarności"  przy ul. Janiszewskiej w Radomiu -1 września 2021 r.  

galeria zdjęć...

Obchody 45. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza / 16-18.08.2021 r.

Koniemłoty
Tegoroczne obchody rozpoczęły się 16 sierpnia w Koniemłotach – rodzinnej parafii ks. Romana. Udali się tam autokarem przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z wiceprzewodniczącym ZR Krzysztofem Koślą, Wojciechem Dziółką (TKK Lipsko) oraz pocztem sztandarowym ZR w składzie Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra; członkowie „Solidarności” Rolników Indywidualnych oraz parafianie z Pelagowa.
O godzinie 17.00 złożono kwiaty, wieńce oraz zapalono znicze na grobie ks. Romana. Oprócz w/w delegacji z Radomia uczestniczyły w tym m.in. delegacje „Solidarności” ze Staszowa oraz ZR Regionu Świętokrzyskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowcy oraz delegacje zakładów pracy.
Potem zebrani udali się do kościoła parafialnego w Koniemłotach, gdzie odprawiona została uroczysta msza św., której głównym celebransem był JE ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Przed rozpoczęciem liturgii mszy świętej, wierni obejrzeli spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej i członków chóru parafialnego, poświęcony posłudze kapłańskiej ks. Romana Kotlarza. Msza święta koncelebrowana, a także wcześniejsze wydarzenia upamiętniające ks. Roma Kotlarza, były transmitowane przez TV ,,TRWAM” i ,,Radio Maryja”.
- Tu nie chodzi o wiarę okazjonalną, która daje o sobie znać od wielkiego święta, niczym przebłyski słońca ukazujące się od czasu do czasu w szczelinach chmur - powiedział w homilii ks. bp Nitkiewicz. - Świadczy o tym […] bogobojne życie ks. Kotlarza i jego gorliwa posługa kapłańska. Dzięki wierze był w stanie zrozumieć drugiego człowieka i dawał mu to, czego potrzebował. Bronił słabych i prześladowanych. […] Spotkanie z robotnikami podczas gorącego Radomskiego Czerwca, kiedy im pobłogosławił, a następnie dołączył do grupy protestujących przeciwko ówczesnym władzom, nie było z pewnością ani przypadkiem, ani zbiegiem okoliczności. Bóg posłał go do swojego ludu uciemiężonego przez komunistyczny reżim, aby zaniósł walczącym o słuszne prawa pociechę i umocnienie. A on sam dojrzał do podjęcia się tej misji. Z tego powodu doświadczył kilkakrotnie pobicia na plebanii w Pelagowie przez „nieznanych sprawców” - Służba Bezpieczeństwa tym się przecież nie afiszowała - co doprowadziło ostatecznie do jego śmierci, która miała miejsce w równie niejasnych okolicznościach. Ksiądz Roman Kotlarz przyjmował ciosy swoich oprawców z miłości do Boga i ludzi.

Radom – Pelagów
Dalsza część obchodów odbyła się w Radomiu przy pomniku ks. Romana Kotlarza umiejscowionym przy rondzie Jego Imienia, gdzie 18 sierpnia o godz. 15.30 złożono kwiaty, zapalono znicze oraz modlono się w intencji Męczennika Radomskiego Czerwca. Modlitwie przewodniczył JE ks. bp Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Uroczystość odbyła się w asyście wojskowej, a uczestniczyła w niej delegacja ZR z wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą, wiceprzewodniczącym Andrzejem Wójcickim, członkami ZR – Beatą Sułowską, Markiem Kiciorem, Jerzym K. Kaczkowskim, Marią Górską oraz delegacje „Solidarności”  Rolników Indywidualnych z Tomaszem Świtką, Stowarzyszenia Radomski Czerwiec’76 z prezesem Stanisławem Kowalskim, Radnych Miasta Radomia z przewodniczącą Rady Miejskiej Kingą Bogusz, TKK Szydłowiec, „Sanepidu”  Radom z dyrektor Lucyną Wiśniewską, parafii Koniemłoty, „Solidarności” i pracowników Lasów Państwowych z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzejem Matysiakiem.
Następnie zebrani udali się do Pelagowa, gdzie o 17.00 w kościele parafialnym JE ks. bp Marek Solarczyk odprawił uroczystą mszę św.
– Stajemy dzisiaj przywołując postać Sługi Bożego ks. Romana jako tego wyjątkowego opiekuna, strażnika, obrońcę i męczennika. Łączymy się dzisiaj w tą 45. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Romana, aby modlić się i prosić za naszą Ojczyznę, aby to wszystko, co wtedy w 1976 roku tutaj u nas, na radomskiej ziemi, było z taką mocą niesione przez was, drodzy świadkowie i uczestnicy tamtych wydarzeń, i waszych barci i sióstr, którzy wtedy razem z wami tutaj podejmowali te starania, aby to wszystko, o co troszczył się i co chronił ks. Roman Kotlarz, aby zostało zachowane, uobecniane i pielęgnowane również przez jego wstawiennictwo. Dlatego prosimy o jego beatyfikację. – powiedział bp Marek Solarczyk.  – Są pośród nas ci, którzy z dumą podkreślają: „Byłem jego ministrantem”, „Byłem kimś, kto towarzyszył w jego posłudze kapłańskiej”. Są wśród nas ci, w których życiu pojawił się ks. Roman Kotlarz w czerwcu 1976 roku, tego 25 czerwca i w kolejnych dniach, jako ktoś, kto stanął jako świadek Boga i niosący Boże błogosławieństwo. Są wśród nas ci, którzy tę pamięć o ks. Romanie odkryli po jego śmierci, bogactwo jego życia, posługi i męczeńskiej śmierci. Jesteśmy dzisiaj jako ci, którzy stają z nadzieją i wrażliwością, którą wiążemy z procesem beatyfikacyjnym. Zachowajmy wrażliwość i wierność dla tego, co Boże, aby nigdy nie zagroziły nam złe wybory, abyśmy potrafili zawsze zachować to, co jest tajemnicą Bożego życia, mocy, prawdy i pokoju. – mówił bp Marek.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod dawną plebanię, w której mieszkał ks. Roman Kotlarz. To miejsce, które pamięta drogę do męczeńskiej śmierci radomskiego kapłana, okoliczności związane z jego nachodzeniem i biciem przez tzw. „nieznanych sprawców”, dziś jest „Izbą Pamięci”. Wystawione pamiątki po ks. Romanie powiększyły się w tym roku o odznaczenia przyznane pośmiertnie ks. Kotlarzowi: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „Za działalność na rzecz wolnej Polski” oraz Krzyż Wolności i Solidarności, przekazane przez członków rodziny.
Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów przy kamieniu upamiętniającym ks. Romana.

 Strajk w Kingspan Lipsko Sp. z o.o. zawieszony

27 sierpnia strajk w Kingspan Lipsko Sp. z o.o. został zawieszony na mocy porozumienia z prokrentem firmy. Nie realizuje on w pełni postulatów załogi Kingspan Lipsko i NSZZ „Solidarność”, jest tylko formą kompromisu.

Przypomnijmy, że strajk w Kingspan Lipsko, poprzedzony  jednodniowym strajkiem ostrzegawczym w dn. 27.05.2021 r., trwał od 12 lipca 2021 r. do 27.08. 2021 r.
Bezpośrednią przyczyną strajku były brak woli porozumienia i lekceważenie postulatów pracowników firmy przez prokurenta Sławomira Ściegiennego. Doprowadziło to do sporu zbiorowego, który rozpoczął się w 2019 r.  NSZZ „Solidarność” w Kingspan Lipsko dopełnił wszelkich możliwych wymogów formalnych przewidzianych przez polskie prawo w zakresie sporów zbiorowych pomiędzy pracownikami a pracodawcą. NSZZ „Solidarność” w Kingspan Lipsko przystąpił we wrześniu 2020 r. do mediacji z udziałem arbitra wyznaczonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Mimo dobrej woli Związku i załogi Kingspan Lipsko, aby ten spór zakończyć, postępowanie mediacyjne zakończyło się  fiaskiem ze względu na upór prokurenta, czego dowodem jest podpisany 14.06.2021 r. protokół rozbieżności.  

27.08. spór zbiorowy został zawieszony na mocy podpisanego z prokurentem porozumienia. Nie realizuje on w pełni postulatów załogi Kingspan Lipsko i NSZZ „Solidarność”, jest tylko formą kompromisu.
Nie osiągnięto pełni porozumienia zwłaszcza w jednym punkcie. W trakcie strajku prokurent rozpoczął zwalnianie strajkujących związkowców pod pretekstem likwidacji działu FSL (akcesoria) zakładu. Zwolnienie objęło aż 17 osób.
NSZZ "Solidarność" w Kingspan Lipsko Sp. z o.o. oraz Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność' prowadzą dalsze działania mające na celu realizację postulatów strajkowych oraz przywrócenie do pracy zwolnionych pracowników.

O sytuacji będziemy informwać na bieżąco.

Strajk w Kingspanie trwa!

Komunikat strajkowy nr 2

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność"w Kingspan w Lipsku informuje, że wobec dalszego braku reakcji pracodawcy na postulaty Organizacji Związkowej dnia 02.08.2021 roku od godziny 11:00 do godziny 15:00, następnie od godziny 19:00 do godziny 23:00, oraz od godziny 3:00 do godziny 7:00 dnia następnego zostanie przeprowadzony strajk polegający na powstrzymaniu się pracowników od jakiekolwiek pracy. Pracownicy podczas strajku będą przebywać na terenie zakładu.
Komisja Zakładowa informuje, że w strajku wezmą udział następujące działy: pracownicy linii mmf, linii ipn, pracownicy magazynów, utrzymania ruchu, akcesoriów, drzwi chłodniczych, matrix, benchmark, oraz pozostali pracownicy, którzy dobrowolnie będą chcieli wziąć udział w strajku.
Akcja strajkowa może zostać odwołana w przypadku gdy pracodawca przedłoży satysfakcjonujące pracowników propozycje dotyczące istoty sporu zbiorowego.

Komunikat strajkowy nr 3

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność"w Kingspan w Lipsku informuje, iż wobec dalszego braku reakcji pracodawcy na postulaty Organizacji Związkowej dnia 06.08.2021 roku od godziny 7:00 do godziny 8:00, od godziny 9:00 do godziny 10:00, od godziny 11:00 do godziny 12:00, od godziny 13:00 do godziny 14:00 (tj pierwsza zmiana), następnie od godziny 15:00 do godziny 16:00,od godziny 17:00 do godziny 18:00, od godziny 19:00 do godziny 20:00, od godziny 21:00 do godziny 22:00 (tj. druga zmiana), oraz od godziny 23:00 do godziny 24:00, od godziny 1:00 do godziny 2:00, od godziny 3:00 do godziny 4:00, od godziny 5:00 do godziny 6:00 (tj. trzecia zmiana) dnia następnego zostanie przeprowadzony kolejny strajk polegający na powstrzymaniu się pracowników od jakiekolwiek pracy.
Pracownicy podczas strajku będą przebywać na terenie zakładu.
Komisja Zakładowa informuje, że w strajku wezmą udział następujące działy: pracownicy linii mmf, linii ipn, pracownicy magazynów, utrzymania ruchu, akcesoriów,
drzwi chłodniczych, matrix, benchmark, oraz pozostali pracownicy, którzy dobrowolnie będą chcieli wziąć udział w strajku.
Akcja strajkowa może zostać odwołana w przypadku gdy pracodawca przedłoży satysfakcjonujące pracowników propozycje dotyczące istoty sporu zbiorowego.

Obchody 45. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”  Ziemia Radomska serdecznie zaprasza do udziału w uroczystych obchodach 45. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza

Program obchodów:

16 sierpnia 2021 r.  - Koniemłoty
godz. 17.00 - uroczystości przy grobie ks. Romana, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa;  przejście do kościoła parafialnego
godz. 18.30 - uroczyste nabożenstwo rocznicowe (transmisja TV Trwam/Radio Maryja)

18 sierpnia 2021 r.

Radom
godz. 15.30 - pomnika na Rondzie Ks. Romana Kotlarza - złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa z udziałem JE ks. bp. Marka Solarczyka, Ordynariusza Diecezji Radomskiej; nastepnie przejazd pod krzyż w Trablicach (złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa).

godz. 17.00 - kościół w Pelagowie/Trablicach  - uroczyste nabożenstwo rocznicowe koncelebrowane przez JE ks. bp. Marka Solarczyka, Ordynariusza Diecezji Radomskiej.

Komunikat strajkowy Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w Kingspan Lipsko

W związku z przeprowadzonym referendum strajkowym i policzeniem głosów w wyniku którego 162 osoby na 189 oddanych prawidło głosów opowiedziało się za podjęciem strajku. Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” w Kingspan Sp. z o. o. po podjęciu uchwały w składzie Jarosław Chmielnicki, Mariusz Dzioba, Jacek Stolarek, Paweł Surowiecki, Piotr Zawodnik, Zbigniew Krzos, oraz Kamil Majzlik informuje, iż przeprowadzenie strajku jest legalne i zostanie on przeprowadzony dnia 12.07.2021 roku od godziny 7:00 do godziny 7:00 dnia następnego tj. 13.07.2021 roku.
Jeżeli ten strajk nie przyniesie żadnego skutku, a pracodawca nie przedstawi żadnych konkretnych, satysfakcjonujących nas propozycji to kolejny strajk odbędzie się dnia 19.07.2021 roku od godziny 7:00 i potrwa do dnia 21.07.2021 roku do godziny 7:00. Jeśli ten strajk  również nie przyniesie żadnego rezultatu kolejny strajk przeprowadzony zostanie dnia 26.07.2021 roku od godziny 7:00 i potrwa do dnia 29.07.2021 roku do godziny 7:00. Jeżeli pracodawca nadal nie przedstawi żadnych konkretnych rozwiązań prowadzonego sporu zbiorowego, może dojść w zakładzie do strajku bezterminowego o czym pracodawca zostanie poinformowany zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Akcja strajkowa może zostać odwołana w przypadku gdy pracodawca przedłoży satysfakcjonujące pracowników propozycje dotyczące istoty sporu zbiorowego.

Komisja Zakładowa informuję, że w strajku wezmą udział następujące działy: pracownicy linii mmf, linii ipn, pracownicy magazynów, utrzymania ruchu, akcesoriów, drzwi chłodniczych, matrix, benchmark, a także pozostali pracownicy, którzy dobrowolnie będą chcieli wziąć udział w strajku. Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od jakiejkolwiek pracy,  a pracownicy w czasie strajku będą przebywać na terenie zakładu.

Kingspan Lipsko strajkuje!

Dzień pierwszy.

12 lipca, po fiasku mediacji z udziałem mediatora z oficjalnej listy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozpoczął się strajk w Kingspan Lipsko. Przyczyną protestu jest zaostrzający się konflikt z prokurentem zarządzającym firmą na tle płac i sposobu zarządzania zakładem produkcyjnym.

Kingspan Group jest firmą irlandzką założoną w latach 60-tych XX w. przez irlandzkiego miliardera Eugena Murthaga i specjalizującą się w produkcji m.in. materiałów budowlanych. Obecnie posiada ponad 159 fabryk w 70 krajach świata. Zakład w Lipsku produkuje płyty warstwowe.

Konflikt z pracodawcą trwa już od 2 lat. Mimo tego, że firma jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i osiąga satysfakcjonujące wyniki produkcyjne oraz sprzedażowe, nie szły za tym odpowiednie kroki gratyfikacyjne dla pracowników. Załoga Kingspana Lipsko domagała się włączenia 25 procent z premii regulaminowej do wynagrodzenia zasadniczego, podwyższenia pensji zasadniczej o 10%, zapewnienia corocznej waloryzacji płac o wskaźnik inflacji (ustalany przez GUS), zmniejszenia liczby kategorii zaszeregowania oraz wprowadzenia dodatków funkcyjnych. Wobec braku odpowiedzi na te postulaty Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Kingspan Lipsko zdecydowała się wejść w spór zbiorowy.
- Próbowaliśmy iść drogą mediacji - mówi Jarosław Chmielnicki, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Kingspan Lipsko. – To zresztą zaproponował sam prokurent kierujący zakładem. Nie przyniosło to jednak efektu, choć mediator uznał w sporym zakresie nasze argumenty za słuszne. Zwłaszcza, kiedy wskazaliśmy, że chcemy tylko przekierować środki finansowe już istniejące, włączyć je do pensji zasadniczej. One i tak są rozdzielane z budżetu firmy ustalanego corocznie. Postulat wzrostu wynagrodzeń i waloryzacji inflacyjnej tez nie jest na wyrost, bo nawet w obecnej sytuacji pandemicznej zakład funkcjonuje bardzo dobrze. Prokurent w trakcie rozmów zaproponował wprawdzie 5% podwyżkę, ale miała ona objąć jedynie pracowników produkcyjnych, a na takie dzielenie załogi nie możemy się zgodzić.

Wobec fiaska mediacji, na przełomie czerwca i lipca 2021 r. w zakładzie w Lipsku przeprowadzone zostało referendum strajkowe. Uczestniczyło w nim 189 pracowników, z tego za strajkiem opowiedziało się 162, przeciw było 14, a 13 wstrzymało się od głosu. 

12 lipca cała załoga Kingspana przystąpiła więc do strajku. Zakład został oflagowany emblematami „Solidarności”, rozlepiono też plakaty informujące o strajku. Spora grupa związkowców z Kingspana pikietowała przed główną brama zakładu. Wspierała ich delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, prawnik ZR Marek Małysa, Wojciech Dziółko (TKK Lipsko) oraz piszący te słowa.
Do bramy wychodziły co i rusz grupy pracowników strajkujących wewnątrz zakładu. Brama Kingspana stała się swoistym forum wymiany poglądów, gdzie głośno wyrażano niezadowolenie i sprzeciw wobec polityki kierownictwa zakładu w Lipsku. – Obiecywał [prokurent – przyp. red.]: dajcie mi czas, a tak zrobię, że będzie dobrze, bo najważniejsze, żeby pracownicy byli zadowoleni. – mówili pracownicy Kingspana. – I zrobił dobrze: zabrał premie i dowalił roboty – dodawali ironicznie. 

O przebiegu protestu będziemy informowali na bieżąco.

galeria zdjęć...

  

PROPOZYCJE PIELGRZYMEK ZWIĄZKOWYCH 2021

więcej...

Pikieta oświatowej "Solidarności" 

Zgodnie z decyzją Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  1 lipca 2021 r. przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie odbyła się pikieta ostrzegawcza, podczas której pracownicy oświaty wyrazili stanowczy protest przeciwko niezrealizowaniu przez Rząd RP Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. zawartego
z NSZZ „Solidarność”. Od dwóch lat nie został przedstawiony projekt nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Główne hasło skandowane przez uczestników pikiety brzmiało: "Podpisaliście? Realizujcie! Nauczycieli nie oszukujcie!"
W pikiecie wzięła udział delegacja Regionu Ziemia Radomska na czele z przewodniczącym RSO Adamem Słomką oraz członkami ZR Rafałem Szukiewiczem i Jerzym K. Kaczkowskim 

W tym samym czasie członkowie Prezydium KSOiW: wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek i Jerzy Ewertowski udali się do MEiN, gdzie przedstawili postulaty i koncepcje „Solidarności” dotyczące wynagradzania nauczycieli. Okazało się jednak, że obecni na spotkaniu przedstawiciele ministerstwa nie mają upoważnienia do podjęcia wiążących rozmów na ich temat.

Następnie Minister Dariusz Piontkowski rozpoczął omawianie tematu czasu pracy nauczycieli. Wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek oświadczył, że zgodnie z decyzją Rady KSOiW, przed realizacją Porozumienia nie będziemy rozmawiać na inne tematy związane z pragmatyką zawodu nauczyciela, po czym wraz z Jerzym Ewertowskim opuścił spotkanie.

galeria zdjęć...

Obchody 45. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 - Radom, 2021-06-25

Radom – pamiętamy!

Tegoroczne uroczystości z okazji rocznicy Radomskiego Czerwca’76, podobnie jak poprzednie, miały skromniejszy wymiar ze względu na pandemię. Mimo to nie zabrakło na naszych związkowych obchodach znamienitych gości z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP  na czele, posłami na Sejm RP, wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej  Tadeuszem Majchrowiczem, wicewojewodą mazowieckim Arturem Standowiczem. Nie zabrakło też oczywiście asysty wojskowej. Uroczystości zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP. Organizatorami obchodów były władze miasta Radomia, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska oraz Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76.

Tak jak w 2020 roku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zrezygnował z organizacji tradycyjnej mszy św.  rocznicowej odprawianej o godz. 18.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76. Kulminacyjnym punktem obchodów była oczywiście msza święta pod przewodnictwem nowego biskupa diecezji radomskiej Marka Solarczyka,  ale tym razem, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odprawiona została w radomskiej Katedrze. Mimo tych obostrzeń w każdej części obchodów uczestniczyło kilkaset osób – gości, członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, mieszkańców Radomia.
Pierwszą część uroczystości stanowiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Radomskiego Czerwca'76 umieszczoną na gmachu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca (w 1976 r. budynek KW PZPR) o godz. 16.00.  Tam też odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych Bohaterom Radomskiego Czerwca’76 – dokonali tego minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma i Zofia Romaszewska, doradca prezydenta RP.

Potem zebrani przeszli pod Pomnik Radomskiego Czerwca’76. Tam obok kwiatów od prezydenta RP spoczęły dowody pamięci od licznych delegacji i osób urzędowych min. prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego, Stowarzyszenia Radomski Czerwiec’76, sekretarza stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza, wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, przewodniczącej Rady Miejskiej Miasta Radomia Kingi Bogusz, radnych Rady Miejskiej Miasta Radomia, Samorządu Województwa Mazowieckiego, posłów na Sejm RP, Starosty Powiatu Radomskiego Waldemara Trelki, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu  Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, KF NSZZ „Solidarność”  ZM URSUS,  Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, żołnierzy Garnizonu Radom, służb mundurowych Radomia, Państwowej Inspekcji Pracy w Radomiu – OI w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu, Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Broni w Radomiu, Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Czerwca’76, Młodzieży Wszechpolskiej Radom, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
Następnie udano się na uroczystą rocznicową mszę św. w radomskiej Katedrze. Koncelebrował ją ks. bp Marek Solarczyk. W homilii przypomniał on, że bohaterscy radomscy robotnicy wyszli na ulice w proteście przeciwko zapowiedzianej przez rząd drastycznej podwyżce cen żywności. Przypomniał także przebieg wydarzeń w czerwcu 1976 roku oraz represje, jakie przechodzili uczestnicy protestu. Wiele uwagi poświęcił ks. Romanowi Kotlarzowi, kapelanowi radomskiego Czerwca ’76, którego proces beatyfikacyjny prowadzi obecnie Diecezja Radomska. - Zgromadziliśmy się w naszej katedrze radomskiej, aby uczcić wszystkich bohaterów umiłowania ojczyzny, troski o godność i poszanowanie człowieka, wielkiego heroizmu, wierności temu, co bliskie i ważne Polakowi, i temu, co Bóg wpisał w ludzkie serce. 45 lat temu w tych godzinach dokonywały się te jakże ważne momenty w dziejach naszej ojczyzny. Rozpoczęły się, bo one trwają do dziś. Ze względu na warunki związane z epidemią nie jesteśmy przy pomniku, jesteśmy tutaj, ale stajemy z tą ufnością wobec Boga, zawierzając Mu to dziedzictwo 45 lat. Tak łatwo jest wypowiedzieć tę cyfrę, o wiele trudniej jest wypowiedzieć bogactwo życia, poświęcenia, ofiary tych wszystkich, którzy 45 lat temu tutaj, u nas w Radomiu, stanęli, aby walczyć o godność – mówił bp Solarczyk.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała w jego imieniu Zofia Romaszewska. „Radomski Czerwiec nie przeminął bez rezultatów. W wyniku protestów zostały cofnięte drastyczne podwyżki cen, które wzbudziły sprzeciw Polaków. To pokazało, że opór ma sens. Obnażone zostały też kłamstwa propagandy o niebywałych sukcesach gospodarczych i o „dialogu partii z narodem”. Najważniejszym jednak efektem było odrzucenie lęku oraz narodziny społecznej, międzyludzkiej solidarności. Czerwiec ’76 pokazał, jak ludzie różnych środowisk, doświadczeń, poglądów mogą się łączyć dzięki fundamentalnym wartościom. Jego pokłosiem było także późniejsze powstanie Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Zawiązała się więź ludzi niepokornych i walczących – ludzi pragnących być wolnymi. Dziedzictwo Radomskiego Czerwca jest ciągle aktualnym zobowiązaniem. Składamy hołd ofiarom tamtego czasu, oddajemy cześć bohaterom zmagań. Chcemy również, aby przesłanie Czerwca ’76 – przesłanie wolności, godności, prawdy, solidarności i sprawiedliwości – nieustannie nas inspirowało w umacnianiu fundamentów niepodległej Rzeczypospolitej i w kształtowaniu społecznego ładu. Serdecznie dziękuję Państwu za pielęgnowanie pamięci o Radomskim Czerwcu, za przekazywanie jej młodszym pokoleniom. Nigdy nie wygaśnie nasza wdzięczność dla tych, którzy prowadzili nas do wolnej Polski. Radom – pamiętamy!” – napisał Prezydent RP.

Na uroczystościach zabrakło niestety ich tradycyjnego gospodarza  - Zdzisława Maszkiewicza, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, który zmaga się obecnie z ciężką chorobą. W intencji jego powrotu do zdrowia modlili się w katedrze uczestnicy obchodów rocznicowych. 

Za wspaniałą homilię rocznicową podziękował bp. Markowi Solarczykowi wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Kośla, wspomniał też przy tej okazji o walce NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska o przywrócenie godności Bohaterom Radomskiego Czerwca ’76. - To NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska od początku walczył o to, by uczestnicy tamtych wydarzeń zostali zrehabilitowani, by przywrócono im godność i należne miejsce w polskim społeczeństwie – mówił Krzysztof Kośla. - W piątą rocznicę Radomskiego Czerwca, w 1981 r., dzięki wysiłkom MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska poświęcono kamień węgielny pod pomnik Radomskiego Czerwca’76. I choć w 1981 r. nie udało się wywalczyć pełnej rehabilitacji uczestników radomskiego protestu i nie można było ich publicznie nazwać bohaterami, to w  Walkę o przywrócenie godności bohaterom Czerwca’76 oraz zadośćuczynienie im za lata prześladowań „Solidarność” Ziemia Radomska toczyła dalej. Gdy w 1997 r. w wyborach zwyciężyła AWS, podjęliśmy starania, by sejm RP przyjął stosowne regulacje prawne przy okazji nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Na wniosek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, przygotowano też pierwsze wnioski kasacyjne dotyczące osób niesłusznie skazanych za uczestnictwo w wydarzeniach Radomskiego Czerwca. Kolejny etap naszej walki o przywrócenie godności bohaterom Czerwca’76 rozpoczął się po pierwszym zwycięstwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Ówczesny premier Jarosław Kaczyński, rekomendował w sejmie RP nowelizację ustawy na wniosek  NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. 19 września 2007 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał ją , przywracając tym samym cześć i godność Ludziom Czerwca 1976 r., a także dając im po tak wielu latach możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie moralne i finansowe za lata krzywd i prześladowań. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” podjął starania, udzielając wszelkiej niezbędnej pomocy, by Bohaterowie Czerwca zorganizowali się. Powstało Stowarzyszenie „Czerwiec 76”, którego jednym z zadań jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach Radomskiego Czerwca’76, o bohaterskich robotnikach Radomia, którzy w tamtych trudnych dniach mieli odwagę upomnieć się o sprawiedliwość i ludzką godność.  
Po mszy św. w siedzibie Zarządu Regionu Ziemia Radomska odbyło się spotkanie rocznicowe połączone z poczęstunkiem.
Obchody przebiegające jak zwykle pod hasłem „Zaczęło się w Radomiu” trwały jeszcze przez kilka dni. W programie znalazł się m.in. piknik „Przystanek PRL”, projekcje filmu „Jesteśmy historią”, spotkania z bohaterami wydarzeń sprzed 45 lat, piesze wycieczki śladami Radomskiego Czerwca oraz Półmaraton Czerwca 76.

galeria zdjęć...

Wielki protest pracowników sektora energetycznego

W obronie polskiej energetyki!

To była potężna demonstracja. Przez centrum Warszawy przeszła manifestacja pracowników sektora energetyczno-górniczego, zrzeszonych w 16 organizacjach związkowych. Protestowali przeciwko łamaniu przez rząd zasad współpracy ze stroną związkową, niezrozumiałym restrukturyzacjom poszczególnych zakładów pracy oraz jawnemu łamaniu praw pracowniczych.

W środę 9 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyła się wspólna kilkunastotysięczna manifestacja zorganizowana przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" oraz centrale innych związków zrzeszających pracowników energetyki. Przyczynami protestu były - całkowity brak dialogu w branży energetyczno-paliwowej, łamanie praw związkowych i pracowniczych oraz zagrożenie likwidacji miejsc pracy.

W manifestacji brali udział także związkowcy z Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - pracownicy Rejonu Eneregtycznego w Radomiu oraz Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice). ZR reprezentowali dwaj wiceprzewodniczący - Andrzej Wójcicki i Krzysztof Kośla. W proteście czynny udział  wzięło prawie 300 związkowców z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. /d. Elektrownia Kozienice/ w Świerżach Górnych – w tym ponad 100 członków NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Jackiem Bolkiem.

Organizatorem protestu był Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, zrzeszający 16 organizacji związkowych w spółkach energetyczno-górniczych, okołoenergetycznych oraz ciepłowniczych. Demonstracja przeszła obok siedziby przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Ministerstwa Aktywów Państwowych, siedziby Polskiej Grupy Energetycznej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Pochód zakończył się pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów. Delegacja protestujących próbowała złożyć w gmachu KPRM petycję skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego. Drzwi do budynku były jednak zamknięte. Nikt nie wyszedł też, aby odebrać pismo od związkowców. – To jest skandal. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, a byłem tu wiele razy na demonstracjach – ocenił Piotr Duda. – Widać, gdzie ten rząd ma dialog. Dlatego chyba nie jesteśmy tu ostatni raz – podkreślił szef NSZZ „Solidarność”.

Ministerstwo Aktywów Państwowych w ramach „zielonego ładu UE” planuje wydzielenie tzw. „aktywów węglowych” z grup energetycznych PGE, Tauron i Enea do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego /NABE/ – co w przypadku Elektrowni Kozienice będzie miało skutek w postaci wygaszenia węglowych bloków energetycznych klasy 200 MW  w latach 2025 – 2032 a w kolejnych latach bloków klasy 500 MW. Skutkiem zrealizowania tych planów będzie likwidacja ponad 40 % miejsc pracy, wzrost cen energii elektrycznej i zubożenie energetyczne społeczeństwa. Brak dialogu z Energetykami w tak ważnym procesie jakim jest transformacja energetyczna  spowoduje napięcia społeczne związane z zagrożeniem suwerennością energetyczną kraju.

Związkowcy w trakcie manifestacji wielokrotnie zwracali uwagę, że likwidacja miejsc pracy w sektorze węgla brunatnego i energetyki faktycznie już się rozpoczęła, a wbrew wcześniejszym zapewnieniom pracownicy nie otrzymali ofert pracy. Na domiar złego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po rozpatrzeniu skargi Czech, wezwał do wstrzymania wydobycia w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Chwilę później wyszło na jaw, że sprawa się toczy od pięciu lat. Wiele wskazuje na to, że polskie władze niedostatecznie broniły w tej sprawie interesów swoich obywateli.

– Permanentny brak dialogu społecznego w naszym kraju – to jest to, co nas dzisiaj boli! Od wielu miesięcy upominamy się, zarówno my jako górnicy i energetycy, jak i przedstawiciele innych branż o rzetelny, uczciwy i prawdziwy dialog. […] Ewidentnie łamane są w grupach energetycznych prawa pracownicze i prawa związków zawodowych – nie zgadzamy się na to. Nasza branża przygotowywana jest do dzikiej transformacji, a nie sprawiedliwej – mówił Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
Jarosław Grzesik podkreślił też, że decyzje rządzących dotyczące sektora paliwowo-energetycznego zagrażają też bezpieczeństwu i niezależności energetycznej naszego kraju. – Rządzący postanowili zlikwidować polską energetykę opartą o polski węgiel i zastąpić ją rosyjskim gazem kupowanym od Niemców. Nie godzimy się na to – zaznaczył szef KSGIE.
Wtórował mu przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda – Panowie Sasin i Soboń [sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – przyp. red.] obudźcie się! Ostrzegaliśmy was nie raz. Dialog nie polega na tym, żeby pokazywać w mediach wasze klocki, że będzie ABE albo inne srabe. Nas to nie interesuje! Macie prowadzić dialog z nami, a nie go pozorować!. Wiele słów krytyki padło pod adresem premiera Gowina – Panie premierze Gowin, jak byłem przewodniczącym RDS-u, to takie sprawy z minister Rafalską załatwialiśmy w pięć minut. Ale pan nie chce prowadzić dialogu społecznego. Pan ma w sercu geny liberała, pan nienawidzi związków zawodowych, pan gardzi pracownikami. Tyle mam panu do powiedzenia.

galeria zdjęć...

Pogrzeb kol. Andrzeja Towarnickiego

31 marca w Pionkach odbył się pogrzeb kol. Andrzeja Towarnickiego, długoletniego członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska oraz delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu, byłego przewodniczącego  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Pionkach
/ Steffen Pionki „Zakład Przemysłu Drzewnego” oraz działacza TKK NSZZ „Solidarność” w Pionkach.
W uroczystości uczestniczyła delegacja ZR w składzie: Zdzisław  Maszkiewicz, Wojciech Dziółko, Józef Monkosa wraz ze sztandarem Regionu oraz członkowie TKK w Pionkach.   

Otwarcie wystawy "Tu Rodziła się Solidarność" w Lipsku

26.03.2021 r. przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Lipsku oraz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy KP PSP w Lipsku wzięli udział w otwarciu wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej pt. "Tu Rodziła się Solidarność". Wystawa znajduje się na placu herbowym Lipskiego Centrum Kultury. W uroczystości uczestniczył przewodniczący TKK NSZZ "Solidarność" Lipsko Wojciech Dziółko.

Podziękowania dla związkowców NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska od Ojca Świętego Franciszka za życzenia świateczno-noworoczne

więcej...

POŻEGNANIE

Andrzej Kwaliński (1954-2021)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci naszego kolegi, inspektora i szefa Państwowej Inspekcji Pracy.

Andrzej Kwaliński swoją pracę w inspekcji pracy rozpoczynał w Oddziale w Radomiu, wchodzącym w skład Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, a po reformie administracyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

W 1994 r. Andrzej Kwaliński był jednym z inicjatorów utworzenia NSZZ „Solidarność” w PIP,  który miał wówczas status Komisji Międzyzakładowej z siedzibą w Siedlcach. Był jedynym inspektorem pracy z Oddziału w Radomiu, który odważył się tworzyć nowy niezależny związek zawodowy, dbający o pracowników, wyznający i aktywnie pielęgnujący wartości chrześcijańskie. Posiadając fundament moralny, od początku aktywnie włączył się w zmienianie instytucji, w zaangażowanie w realizację misji ochrony człowieka w procesie pracy. Tym ideałom poświęcał  się, niezależnie od zajmowanego stanowiska, okresu pracy, wieku i stanu zdrowia. Jego postawa zawodowa, pielęgnowanie posiadanych wartości przyczyniły się do rozwoju związku NSZZ „Solidarność” w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy.
W naszej pamięci zachował się jako człowiek posiadający niezwykłą wrażliwość, dzięki której potrafił odpowiedzialnie realizować się w pracy zawodowej, umiejętnie łącząc ją z działalnością społeczną i niezwykłym oddaniem rodzinie.

Andrzeju spoczywaj w spokoju!

Koledzy i Koleżanki z Komisji Zakładowej
nr 2846 „NSZZ Solidarność”
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie

Siedlce, 9 stycznia 2021 roku

Regionalne obchody 39. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Członkowie Zarządu Regionu NSZZZ "Solidarność" Ziemia Radomska wraz z delegacjami i pocztami związkowymi wzieli udział w następujących obchodach rocznicowych:

- 13.12. w Pionkach w kościele p.w. św. Barbary  została odprawiona msza św. w intencji  ofiar stanu wojennego oraz osób internowanych

- 13. 12. w Lipsku została odprawiona msza św. oraz złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem św. Jana Pawła II

- 13 grudnia 2020 r. w Radomiu o godzinie 14.00 delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska złożyła uroczyście kwiaty oraz zapaliła znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca'76 upamiętniając w ten sposób 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

galeria zdjęć...

Błogosławieństwo bożonarodzeniowe od JE bp Henryka Tomasika dla Związkowców NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska

więcej...

Stan wojenny - 39. rocznica wprowadzenia 

Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęły się już w październiku 1980 r. Opracowaniem stosownych planów zajął się w wielkiej tajemnicy Komitet Obrony Kraju i działający na jego polecenie Sztab Generalny WP, a także MSW. Prace postępowały w szybkim tempie.
Już 12 listopada 1980 r. gen, Jaruzelski (wówczas jeszcze tylko szef MON) poinformował na posiedzeniu KOK, że „przygotowany został zestaw niezbędnych aktów prawnych dotyczących stanu wojennego”. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej były gotowe do wprowadzenia stanu wojennego już w połowie marca 1981 r., jednak mimo nacisku „przyjaciół” ze wschodu, a także rodzimego betonu partyjnego, z ostateczną decyzją zwlekano jeszcze ponad pół roku.

Bubel prawny

Organem uprawnionym do wprowadzenia stanu wojennego była - zgodnie z konstytucją PRL - Rada Państwa. Możliwość taką przewidywał art. 33 ust. 2 Konstytucji: „Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa. Z tych samych powodów Rada Państwa może ogłosić częściową lub powszechną mobilizację”.
Z możliwością legalnego - z formalnoprawnego punktu widzenia - wprowadzenia stanu wojennego był jednak pewien problem. W ówczesnym ustawodawstwie polskim nie było bowiem (poza wspomnianym zapisem w konstytucji) żadnej regulacji prawnej dotyczącej tzw. stanów nadzwyczajnych. Nie było „ustawy o stanie wojennym” ani „ustawy o stanie wyjątkowym” (to drugie pojęcie nie występowało w ogóle w Konstytucji PRL). Lecz aby wprowadzenie stanu wojennego, a następnie egzekwowanie jego przepisów, mogło mieć choćby pozory legalności, posunięcie takie musiało mieć podstawę prawną o randze ustawy. Konstytucja PRL przewidywała istnienie dwóch rodzajów aktów prawnych o mocy ustawy: ustawy wydawane przez Sejm i dekrety z mocą ustawy (podlegające zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu) uchwalane przez Radę Państwa. Ta jednak mogła wydawać dekrety wyłącznie w okresach między sesjami Sejmu. Zaś 13 grudnia 1981 r. jesienno - zimowa sesja Sejmu PRL właśnie trwała.
Mimo tego ówczesny przewodniczący Rady prof. Henryk Jabłoński już po północy 13 grudnia 1981 r. wystosował do wszystkich członków Rady Państwa pismo następującej treści: „Zwołuje się posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady dnia 13 grudnia 1981 o godz. 01.00...”.
Powiadomieni o nadzwyczajnej sesji członkowie Rady Państwa zostali przewiezieni wojskowymi samochodami do siedziby przewodniczącego Rady - Belwederu. W niewielkim pałacyku było pełno wojskowych. Byli to - o czym nie wszyscy obecni początkowo wiedzieli - wszyscy członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - nie przewidzianego żadnym prawem organu, który pod wodzą gen. Jaruzelskiego ukonstytuował się tej właśnie nocy.
Po otwarciu posiedzenia przez prof. Jabłońskiego głos zabrał najwyższy rangą z obecnych na sali wojskowych - wiceminister obrony narodowej, gen. Tadeusz Tuczapski. W stanowczych słowach stwierdził on, że w zaistniałej sytuacji odpowiedzialność za kraj przejmuje wojsko, zaś Rada Państwa musi wprowadzić stan wojenny. Jego twierdzenia nie wywołały dyskusji. Spośród 14 obecnych na posiedzeniu członków Rady Państwa pod dekretem o stanie wojennym i decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego nie podpisał się tylko jeden - przewodniczący stowarzyszenia PAX, Ryszard Reiff (odwołany niedługo później ze składu Rady).

więcej...

Wojewoda potwierdził urzędowo nadanie radomskiej ulicy imienia ojca Huberta Czumy

17 listopada uprawomocniła się uchwała Rady Miejskiej Miasta Radomia ws. nadania jednej z radomskiej ulic imienia o. Huberta Czumy. Uchwała RM XLV/404/2020 zmieniła nazwę ulicy Dzikiej, przebiegającej za budynkiem Kurii Biskupiej w Radomiu i łączącej ulice Tybla i Malczewskiego. 3 listopada uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 10851, a po 14 dniach od publikacji weszła w życie.
O nadanie radomskiej ulicy imienia o. Huberta zabiegał Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy wsparciu b. radomskiego europosła i posła na Sejm RP  Dariusza Grabowskiego.

Ojciec Hubert Czuma (ur. 1930), jezuita, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Ziemia Radomska był legendą oporu społecznego w czasach PRL. To wychowawca i nauczyciel patriotyzmu wielu pokoleń polskiej młodzieży, niezłomny obrońca praw człowieka, który zawsze stawał po stronie skrzywdzonych i prześladowanych, wzór skromności i oddania bliźniemu.
Ojciec Hubert Czuma od 33 lat przebywał w Radomiu. Wcześniej był duszpasterzem akademickim w Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie. Na żądanie władz PRL został usunięty z dwóch pierwszych i ostatniej placówek duszpasterskich. W czerwcu 1970 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. Oskarżano go o przynależność do niepodległościowej organizacji Ruch założonej przez jego braci Andrzeja i Benedykta oraz Stefana Niesiołowskiego, Emila Morgiewicza i Mariana Gołębiewskiego. Z braku dowodów winy, w styczniu 1971 roku został wypuszczony na wolność. Pod koniec lat 70-tych wyjechał do Rzymu na roczne studium duchowości. W 1978 przeniesiony został na żądanie władz do Radomia.
W latach 1971-81 był współorganizatorem pieszych pielgrzymek z Warszawy do Częstochowy i od 1957 obozów młodzieżowych. Publikował liczne artykuły w czasopismach kościelnych i świeckich. Przez 50 lat swojego kapłaństwa odprawił ponad 26 tysięcy mszy świętych.
Zawsze wspierał NSZZ „Solidarność” w Regionie Ziemia Radomska, towarzysząc Związkowi w najtrudniejszych czasach, świadcząc wszelkiego rodzaju pomoc członkom i ich rodzinom. Uczestniczył we wszystkich wydarzeniach związkowych oraz organizował comiesięczne spotkania formacyjne Duszpasterstwa Ludzi Pracy – w wykładach, do wygłaszania których O. Hubert zapraszał najwybitniejszych naukowców duchownych i świeckich, brały udział rzesze związkowców i sympatyków związku.- Głoszenie prawdy i dochowanie wierności Chrystusowi zawsze jest opłacalne. Wielu próbowało nas dręczyć, ale wytrwaliśmy do końca. Niczego nie żałuję – mówił na jednym ze spotkań opłatkowych w siedzibie ZR o. Czuma.

 Ród Czumów

O. Hubert Czuma pochodzłi z wielce zasłużonej dla Polski rodziny o patriotycznych tradycjach.
Jego ojciec - Ignacy, przedwojenny działacz niepodległościowy i katolicki, a w PRL profesor KUL, był członkiem powołanego w kwietniu 1933 r. zespołu redakcyjnego, który sformułował 10 pierwszych artykułów konstytucji z 1935 r. On też był autorem sformułowania o odpowiedzialności prezydenta przed Bogiem i historią. Stryj O. Huberta gen. Walerian Czuma żołnierz Legionów Piłsudskiego, dowódca 5 Dywizji Syberyjskiej walczącej z bolszewikami, od 3 do 29 września 1939 r. dowodził obroną Warszawy, był odznaczony orderem Virtuti Militari 3, 4 i 5 klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta IV kl, Złotym Krzyżem Zasługi, francuską Legią Honorową i belgijskim Krzyżem Leopolda. Drugi ze stryjów – Władysław – pułkownik WP, również żołnierz Legionów i Dywizji Syberyjskiej, walczył w kampanii wrześniowej , a potem we WP we Francji i Anglii, odznaczony m.in. Signum Laudis, Krzyżem Walecznych dwukrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości.  
Bracia O. Huberta – Andrzej, Benedykt i Łukasz od początku PRL byli zaangażowani w działalność patriotyczno-niepodległościową.

więcej...

Regionalne obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości

2020-11-11

Pionki

Delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz Wanda Słowik oraz poczty sztandarowe: TKK Pionki (Barbara Jurczak, Zofia Sekuła, Józef Monkosa) oraz KO w Mesko Skarżysko o. Pionki (d. ZPS) – wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Pionkach. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. św. Barbary odprawiona prze ks. dr. Pawła Nowaka. Po nabożeństwie delegacja ZR złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego.

Lipsko

Wojciech Dziółko, TKK Lipsko, reprezentował Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska na obchodach 102. rocznicy odzyskania niepodległości w Lipsku.

galeria zdjęć...

"Biuletyn" nr 829 online

W związku z przejściem Zarządu Regionu na tzw. pracę zdalną udostępniamy okrojoną wersję "Biuletynu" w formie elektronicznej. 

więcej...

Uroczystości 36. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „Solidarność”

18 października delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący KZ w Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice) wraz z pocztami sztandarowymi KZ w Enea Wytwarzanie i TKK Pionki, uczestniczyli w uroczystości wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „Solidarność”, do kościoła pw. św. Rodziny w Kozienicach.

19 października delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, Józef Monkosa i poczet sztandarowy TKK Pionki, w składzie: Zofia Sekuła, Jerzy Białek, Barbara Jurczak, uczestniczyli w uroczystościach 36. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele pw. św. Barbary w Pionkach.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska składa życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli nauczyciela. Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców
oraz była dla Was źródłem osobistej satysfakcji.

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego.
Z tej okazji Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska pragnie złożyć wszystkim Ratownikom Medycznym najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za Ich ciężką i pełną poświęcenia pracę.
To Wy w czasie obecnej pandemii COViD-19 z narażeniem własnego zdrowia i życia ratujecie życie tysiącom osób. To Wasza postawa daje nam nadzieję na pokonanie tej groźnej choroby. Jesteście dla innych wzorem i przykładem zaangażowania w działaniu dla wspólnego dobra.

Zarządzenie Nr 8/2020
Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
z dnia 12 października 2020 roku

W związku z lawinowym rozpowszechnianiem się zakażeń wirusem COVID-19 na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 lipca 2020 roku o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw i w trosce o podstawowe dobra jakimi są życie i zdrowie pracowników Biura Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, podejmując działania mające na celu zapobieganie rozpowszechniania się COVID -19 zarządzam :

§ 1
Od  dnia 12 października br. do dnia 31 października br. polecam pracownikom biura wykonywanie pracy zdalnej poza miejscem stałego jej świadczenia zgodnie z łączącymi umowami o pracę.
§ 2
W okresie wykonywania pracy zdalnej obowiązywać będą następujące zasady pracy biura: wszelki kontakt wykonywany będzie drogą elektronicznąsolidar1@radom.netlub telefoniczną na numer 48 3623804.
§ 3
W okresie objętym poleceniem wykonywania pracy zdalnej w biurze Zarządu Regionu przebywać mogą jedynie pracownicy sprawujący dyżur wskazani w harmonogramie ustalonym i przekazanym do wiadomości przez Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Krzysztofa Koślę .
§ 4
O możliwości wcześniejszego powrotu do pracy w miejscu stałego jej wykonywania zgodnie z zawartymi umowami o pracę jak również możliwości przedłużenia polecenia wykonywania pracy zdalnej poza okresem wskazanym w § 1 pracownicy będą powiadomieni drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną .
§ 5
W okresie polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownik ewidencjonuje wykonywane czynności uwzględniając ich opis, datę oraz czas ich wykonywania. Ewidencjonowanie czynności prowadzone będzie w formie papierowej i winno być przekazane po zakończeniu okresu pracy zdalnej Pracodawcy w pierwszym dniu podjęcia pracy w miejscu jej wykonywania zgodnie z umową o pracę.                    
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podania do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
             
 

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Ziemia Radomska
Zdzisław Maszkiewicz

Koncert z okazji 40. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność”

28 września w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu odbył się koncert religijno-patriotyczny z okazji rocznic przypadających w 2020 roku: 44. rocznicy wydarzeń Czerwca' 76 oraz  40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Organizatorem imprezy był Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska. Koncertem w wykonaniu chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” dyrygował Krzysztof Dziewięcki, a występ rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie publiczność usłyszała m.in. pieśni żołnierskie i patriotyczne,  pierwszy polski hymn - "Bogurodzicę", pieśni maryjne - w tym  Ave Maria oraz Alleluja z Mesjasza Haendla.

galeria zdjęć 1

galeria zdjęć 2

Regionalne uroczystości z okazji 40. Powstania NSZZ „Solidarność” - Radom. 30-31 sierpnia 2020 r.

Regionalne uroczystości z okazji 40. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność”
- Radom. 30-31 sierpnia 2020 r.
Tegoroczne obchody ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, podobnie jak wcześniejsze obchody rocznicy Radomskiego Czerwca’76, miały znacznie skromniejszy wymiar.
Rozpoczęła je 30 sierpnia uroczysta rocznicowa msza św. w radomskiej Katedrze pw. NMP. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącymi – Krzysztofem Koślą i Andrzejem Wójcickim, skarbnikiem Marią Górską oraz członkami ZR, pocztami sztandarowymi Zarządu Regionu ( w składzie: Wiesław Rychter, Jan Król, Marek Siedlecki), komisji związkowych: MK nr Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Radomiu, MPK Radom, ZGM „Zębiec”, TKK Pionki, TKK Zwoleń, ZTE Radom, Fabryki „Łączników”, Termowentu, Fabryki Broni w Radomiu, Stowarzyszenia Czerwiec’76, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. 
Nabożeństwu przewodniczył oraz homilię wygłosił proboszcz ks. kan. Krzysztof Ćwiek. - 40 lat temu zawiązała się „Solidarność”, wspólnota polskich serc, pragnień, myśli i szlachetnych porywów. Wyrosła z poczucia krzywdy, jaką komunistyczny system czynił wolności i godności pracy ludzkiej. Wyrosła z pragnienia sprawiedliwości, odnowy moralnej, społecznej i gospodarczej ojczyzny. Z ducha Polski nieujarzmionej, która nie zapomniała, co to niepodległość, co to wolność. I wielu z was tu obecnych, współtworzyło wspólnotę „Solidarności”. Szło wraz z nią drogami jej służby - i idzie dalej. Wierność ideałom „Solidarności” odmieniła bieg dziejów naszej ojczyzny, więcej, otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym - przypominał ks. Ćwiek.
Podkreślił, że „Solidarność” jest Polsce ciągle potrzebna, bo „Solidarność” jest trwałym elementem polskiego życia. W praktyce chodzi o to, żeby w każdej sytuacji, w każdym miejscu pozwolić mówić i działać miłości, która wszystko czyni nowym. - Módlmy się za ojczyznę, niech stanie się domem wolności i sprawiedliwości, dobra, szacunku, wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Zabiegajcie o to ludzie „Solidarności” - to wasze wielkie zadanie. To wasza wielka powinność wobec wspaniałego dziedzictwa sierpnia 1980 roku. I niech wasze drogi wspomaga Maryja, Matka naszego Pana i opiekunka z radomskiej katedry - życzył.
Na zakończenie nabożeństwa wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla odczytał Akt Zawierzenia NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Matce Bożej Częstochowskiej.
Po mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod Krzyżem Solidarności na placu katedralnym. Stamtąd uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52. Tu została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska (projekt: Paweł Podlipniak) umieszczona na fasadzie budynku ZR. Uroczystości zakończyły się wystąpieniem Zdzisława Maszkiewicza, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Przypomniał on historię powstania radomskiej „Solidarności”, jej działalność ze szczególnym uwzględnieniem czasu przed i po ogłoszeniu stanu wojennego.
Po uroczystości przedstawiciele ZR udzielali wywiadów prasie i radiu. – Pamiętam jak były podpisywane Porozumienia Gdańskie – mówił dziennikarce radia „Plus” Zdzisław Maszkiewicz. – Pamiętam też, jak po wysłuchaniu w radio relacji z tego podpisania, jechało mi się tak lekko do domu maluchem. […] Radom był bardzo ważny. To po Radomskim Czerwcu powstał KOR, a bez niego nie powstałaby „Solidarność”. To tu ludzie zaczęli się wspierać wzajemnie i łączyć.    
- To był piękny czas. Nie widzieliśmy na początku kto to Wałesa. Wiadomości mieliśmy od kolegów z Warszawy, bo oni byli bliżej źródła informacji – powiedział Krzysztof Kośla. – Pamiętam jaka to była radość, euforia, gdy podpisano porozumienia. Obudziliśmy się w nowym świecie. Tak przynajmniej wtedy o tym myśleliśmy.
Kolejnym punktem obchodów 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zakończyło 31 sierpnia 2020 r.  złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod „Krzyżem  Solidarności”  przy ul. Janiszewskiej w Radomiu. 

Akt zawierzenia Matce Bożej w 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

Matko Najświętsza !
Do niedawna śpiewaliśmy w znanej pieśni: ”Sześćset lat Maryjo z nami jesteś, z Jasnej Góry wiernie trzymasz straż…”. Dziś jest to już ponad sześćset pięćdziesiąt lat, jak bronisz nas od nieszczęść, ale my wiemy, że przyszłaś do nas przed ponad tysiącem lat ze swoim Synem, gdy nasz Naród przyjął chrzest, a z nim Twojego Syna i ciebie Matko.Dziś „stajemy jak ojce, by służyć Ci znów, my Polska, my Naród, lud Twój”. Nasz Związek zawierza Tobie Matko naszą umiłowaną Ojczyznę, nasze trudne dziś i nasze jutro. Wiemy, że bez Twojego Syna i Ciebie Matko nic uczynić nie możemy. Z kolei z Bogiem wszystko jest możliwe. Obserwujemy trudny czas Kościoła w naszej Ojczyźnie, niezgodę w polityce, odejście od Boga,który zawsze  był naszą siłą w przeciwnościach losu. I znów wołamy „Gdzież mamy pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da”. 
Przyjmij więc Maryjo naszą ułomną wiarę, nasze umiłowanie Ojczyzny i cały nasz Związek Solidarność pod Twoją obronę. Prowadź nas drogą wiary tak, jak przez  minione tysiąc lat naszych dziejów.
Obudź nadzieję na lepsze spokojne jutro, ożyw w nas Bożą miłość braci i sióstr, bo tak bardzo tej miłości w naszym życiu społecznym dziś jest brak. W naszej idei związkowej niech zapanuje wezwanie Naszego niezapomnianego Ojca Św. Jana Pawła II, aby „Solidarność  znaczyła zawsze jeden z drugim, a nigdy jeden przeciw drugiemu”. Zawierzamy Ci Matko każdego z osobna, aby w Królestwie Twego Syna, w Kościele i naszej Ojczyźnie jeden brzmiał głos chwała bądź Bożemu Sercu Jemu cześć i chwała Regionalne uroczystości z okazji 40. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność”
- Radom. 30-31 sierpnia 2020 r.
Tegoroczne obchody ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, podobnie jak wcześniejsze obchody rocznicy Radomskiego Czerwca’76, miały znacznie skromniejszy wymiar.
Rozpoczęła je 30 sierpnia uroczysta rocznicowa msza św. w radomskiej Katedrze pw. NMP. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącymi – Krzysztofem Koślą i Andrzejem Wójcickim, skarbnikiem Marią Górską oraz członkami ZR, pocztami sztandarowymi Zarządu Regionu ( w składzie: Wiesław Rychter, Jan Król, Marek Siedlecki), komisji związkowych: MK nr Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Radomiu, MPK Radom, ZGM „Zębiec”, TKK Pionki, TKK Zwoleń, ZTE Radom, Fabryki „Łączników”, Termowentu, Fabryki Broni w Radomiu, Stowarzyszenia Czerwiec’76, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. 
Nabożeństwu przewodniczył oraz homilię wygłosił proboszcz ks. kan. Krzysztof Ćwiek. - 40 lat temu zawiązała się „Solidarność”, wspólnota polskich serc, pragnień, myśli i szlachetnych porywów. Wyrosła z poczucia krzywdy, jaką komunistyczny system czynił wolności i godności pracy ludzkiej. Wyrosła z pragnienia sprawiedliwości, odnowy moralnej, społecznej i gospodarczej ojczyzny. Z ducha Polski nieujarzmionej, która nie zapomniała, co to niepodległość, co to wolność. I wielu z was tu obecnych, współtworzyło wspólnotę „Solidarności”. Szło wraz z nią drogami jej służby - i idzie dalej. Wierność ideałom „Solidarności” odmieniła bieg dziejów naszej ojczyzny, więcej, otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym - przypominał ks. Ćwiek.
Podkreślił, że „Solidarność” jest Polsce ciągle potrzebna, bo „Solidarność” jest trwałym elementem polskiego życia. W praktyce chodzi o to, żeby w każdej sytuacji, w każdym miejscu pozwolić mówić i działać miłości, która wszystko czyni nowym. - Módlmy się za ojczyznę, niech stanie się domem wolności i sprawiedliwości, dobra, szacunku, wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Zabiegajcie o to ludzie „Solidarności” - to wasze wielkie zadanie. To wasza wielka powinność wobec wspaniałego dziedzictwa sierpnia 1980 roku. I niech wasze drogi wspomaga Maryja, Matka naszego Pana i opiekunka z radomskiej katedry - życzył.
Na zakończenie nabożeństwa wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla odczytał Akt Zawierzenia NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Matce Bożej Częstochowskiej.
Po mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod Krzyżem Solidarności na placu katedralnym. Stamtąd uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52. Tu została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska (projekt: Paweł Podlipniak) umieszczona na fasadzie budynku ZR. Uroczystości zakończyły się wystąpieniem Zdzisława Maszkiewicza, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Przypomniał on historię powstania radomskiej „Solidarności”, jej działalność ze szczególnym uwzględnieniem czasu przed i po ogłoszeniu stanu wojennego.
Po uroczystości przedstawiciele ZR udzielali wywiadów prasie i radiu. – Pamiętam jak były podpisywane Porozumienia Gdańskie – mówił dziennikarce radia „Plus” Zdzisław Maszkiewicz. – Pamiętam też, jak po wysłuchaniu w radio relacji z tego podpisania, jechało mi się tak lekko do domu maluchem. […] Radom był bardzo ważny. To po Radomskim Czerwcu powstał KOR, a bez niego nie powstałaby „Solidarność”. To tu ludzie zaczęli się wspierać wzajemnie i łączyć.    
- To był piękny czas. Nie widzieliśmy na początku kto to Wałesa. Wiadomości mieliśmy od kolegów z Warszawy, bo oni byli bliżej źródła informacji – powiedział Krzysztof Kośla. – Pamiętam jaka to była radość, euforia, gdy podpisano porozumienia. Obudziliśmy się w nowym świecie. Tak przynajmniej wtedy o tym myśleliśmy.
Kolejnym punktem obchodów 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zakończyło 31 sierpnia 2020 r.  złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod „Krzyżem  Solidarności”  przy ul. Janiszewskiej w Radomiu. 

Akt zawierzenia Matce Bożej w 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

Matko Najświętsza !
Do niedawna śpiewaliśmy w znanej pieśni: ”Sześćset lat Maryjo z nami jesteś, z Jasnej Góry wiernie trzymasz straż…”. Dziś jest to już ponad sześćset pięćdziesiąt lat, jak bronisz nas od nieszczęść, ale my wiemy, że przyszłaś do nas przed ponad tysiącem lat ze swoim Synem, gdy nasz Naród przyjął chrzest, a z nim Twojego Syna i ciebie Matko.Dziś „stajemy jak ojce, by służyć Ci znów, my Polska, my Naród, lud Twój”. Nasz Związek zawierza Tobie Matko naszą umiłowaną Ojczyznę, nasze trudne dziś i nasze jutro. Wiemy, że bez Twojego Syna i Ciebie Matko nic uczynić nie możemy. Z kolei z Bogiem wszystko jest możliwe. Obserwujemy trudny czas Kościoła w naszej Ojczyźnie, niezgodę w polityce, odejście od Boga,który zawsze  był naszą siłą w przeciwnościach losu. I znów wołamy „Gdzież mamy pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da”. 
Przyjmij więc Maryjo naszą ułomną wiarę, nasze umiłowanie Ojczyzny i cały nasz Związek Solidarność pod Twoją obronę. Prowadź nas drogą wiary tak, jak przez  minione tysiąc lat naszych dziejów.
Obudź nadzieję na lepsze spokojne jutro, ożyw w nas Bożą miłość braci i sióstr, bo tak bardzo tej miłości w naszym życiu społecznym dziś jest brak. W naszej idei związkowej niech zapanuje wezwanie Naszego niezapomnianego Ojca Św. Jana Pawła II, aby „Solidarność  znaczyła zawsze jeden z drugim, a nigdy jeden przeciw drugiemu”. Zawierzamy Ci Matko każdego z osobna, aby w Królestwie Twego Syna, w Kościele i naszej Ojczyźnie jeden brzmiał głos chwała bądź Bożemu Sercu Jemu cześć i chwała na wieki, wieków – Amen.

 1.Uroczysta rocznicowa msza św. w radomskiej Katedrze pw. NMP- 30 sierpnia 2020 r.

galeria zdjęć

2. Złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy  w asyście pocztów sztandarowych pod Krzyżem Solidarności (plac katedralny). Przemarsz pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości na plac przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52 - 30 sierpnia 2020 r. 

galeria zdjęć

3. Poświęcenie oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska umieszczonej na fasadzie budynku Zarządu Regionu. Wystąpienie Zdzisława Maszkiewicza, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska - 30 sierpnia 2020 r.

galeria zdjęć

4. Złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod "Krzyżem  Solidarności"  przy ul. Janiszewskiej w Radomiu -31 sierpnia 2020 r.  

galeria zdjęć

Zanim była „Solidarność” cz. III

WZZ i Lubelski Lipiec

W poprzedniej odsłonie cyklu przedstawione zostało powstanie KOR i ROPCiO oraz ich znaczenie dla genezy NSZZ „Solidarność”. Kolejnymi etapami na tej drodze były: powstanie Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz Lubelski Lipiec 1980.

I. WZZ

Osoby zaangażowane w działalność KOR i ROPCiO pomimo prześladowań nie zaprzestały swej aktywności. Ba, można nawet powiedzieć, że wzmogło to ich zaangażowanie. Ferment w środowiskach opozycyjnych był tak silny, iż wciąż powstawały nowe mniej lub bardziej efemeryczne grupki.
Do najważniejszego jednak wydarzenia doszło 29 kwietnia 1978 r., kiedy to w Gdańsku powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, dając początek robotniczemu oddolnemu ruchowi, który następnie rozpoczął strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r.

Wśród  założycieli WZZ Wybrzeża należy wymienić m.in. Krzysztofa Wyszkowskiego, Bogdana Borusewicza, Andrzeja Gwiazdę, Joannę Dudę-Gwiazdę, Bogdana Lisa, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę. Jak widać, był to prawdziwy miks osób, których drogi polityczne potem kompletnie się rozeszły, a nawet do dziś stoją na odmiennych, a nawet wrogich pozycjach. Dlatego też o WZZ piszemy krótko, unikając ocen i zbytecznych komentarzy.
W deklaracji Komitetu Założycielskiego Wolnych
Związków Zawodowych Wybrzeża z 29 kwietnia 1978 r., podpisanej przez Andrzeja Gwiazdę, Krzysztofa Wyszkowskiego i Antoniego Sokołowskiego, stwierdzano m.in.: „Celem Wolnych Związków Zawodowych jest organizacja obrony interesów ekonomicznych, prawnych i humanitarnych pracowników. WZZ deklarują swą pomoc i opiekę wszystkim pracownikom bez różnicy przekonań czy kwalifikacji. (…) Identyfikując się z założycielami pisma „Robotnik”, w nim oraz we własnych wydawnictwach informować będziemy o naszej pracy. Wzywamy wszystkich pracowników, robotników, inżynierów i urzędników do tworzenia niezależnych przedstawicielstw pracowniczych. Droga do celu prowadzić może również poprzez wprowadzanie do Rad Zakładowych niezależnych działaczy, którzy reprezentować będą wyborców uczciwie, broniąc ich interesów”.
Autorzy deklaracji pisali, że „społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem” i że „autentyczne związki i stowarzyszenia społeczne mogą uratować państwo, bo tylko przez demokratyzację prowadzi droga do scalenia interesów i woli obywateli z interesem i siłą państwa”.
WZZ Wybrzeża, mając wsparcie ze strony Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Młodej Polski, zorganizowały udane manifestacje w rocznicę strajków z 1970 r. i rozpoczęły wydawanie własnego pisma - „Robotnik Wybrzeża”.

więcej...


Obchody 44. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 - 2020-06-25 

Tegoroczne uroczystości z okazji rocznicy Radomskiego Czerwca’76 miały znacznie skromniejszy wymiar ze względu na ogłoszony w kraju stan zagrożenia  epidemiologicznego. Mimo to nie zabrakło na naszych związkowych obchodach znamienitych gości z Prezydentem RP  na czele. Uroczystości zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Z w/w powodów Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zrezygnował z organizacji tradycyjnej mszy św.  rocznicowej odprawianej o godz. 18.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76. Zamiast tego  o godzinie 14.00 odbyło się złożenie kwiatów pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Oprócz kwiatów od prezydenta RP pod Pomnikiem spoczęły dowody pamięci od licznych delegacji i osób urzędowych min. od marszałek Sejmu Elżbiety Witek, prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego, Stowarzyszenia Radomski Czerwiec’76, sekretarza stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza, wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, przewodniczącej Rady Miejskiej Miasta Radomia Kingi Bogusz, radnych Rady Miejskiej Miasta Radomia, Samorządu Województwa Mazowieckiego, posłów na Sejm RP - Konrada Frysztaka, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Kosztowniaka, Anny Kwiecień, Zbigniewa Kuźmiuka, Starosty Powiatu Radomskiego Waldemara Trelki, Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, żołnierzy Garnizonu Radom, służb mudurowych Radomia, Państwowej Inspekcji Pracy w Radomiu – OI w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu, Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Broni w Radomiu, Zarządu i Pracowników Fabryki Broni, Zarządu i Pracowników PGZ, Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Czerwca’76, Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Młodzieży Wszechpolskiej Radom, a w imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz „Solidarności” w RDLP kwiaty złożyli poseł Dariusz Bąk, dyrektor. Andrzej Matysiak oraz wicedyr. Marek Szary.
Kolejną część uroczystości stanowiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Radomskiego Czerwca’76 oraz kamieniem pamiątkowym przy budynku RDLP (w 1976 r. budynek KW PZPR) o godz. 16.30. Potem zaś zebrani przeszli pod Pomnik Radomskiego Czerwca’76, gdzie złożono kwiaty oraz odmówiono modlitwę pod przewodnictwem JE bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej (godz. 17.00). Następnie udano się na uroczystą rocznicową mszą św. w radomskiej Katedrze, która rozpoczęła się o godz. 18.00. Koncelebrował ją ks. bp Henryk Tomasik. Biskup Tomasik przypomniał, że radomscy robotnicy wyszli na ulice w proteście przeciwko zapowiedzianej przez rząd drastycznej podwyżce cen żywności. Przypomniał także przebieg wydarzeń w czerwcu 1976 roku oraz represje, jakie przechodzili uczestnicy protestu. Wiele uwagi poświęcił ks. Romanowi Kotlarzowi, kapelanowi radomskiego Czerwca ’76, którego proces beatyfikacyjny prowadzi obecnie Diecezja Radomska. – To były smutne wydarzenie, gdzie Polak podniósł rękę na swojego brata. Trzeba budować odważne życie na skale, czyli na Chrystusie. Dzisiaj modlimy o pokój i sprawiedliwość społeczną. Modlimy o ten dar dla naszej ojczyzny. Dzisiaj potrzebna jest kultura słowa w rodzinie, mediach, parlamencie całym życiu społecznym – mówił ksiądz biskup Henryk Tomasik. Minister Halina Szymańska, która reprezentowała Prezydenta w trakcie katedralnych uroczystości, odczytała jego list skierowany do Bohaterów Radomskiego Czerwca oraz uczestników obchodów. „Radomski Czerwiec pozostaje w naszej świadomości narodowej i obywatelskiej przede wszystkim jako znak nieujarzmionej wolności, samoorganizacji społecznej oraz zapowiedź zwycięstwa dobra nad złem. To w wyniku wydarzeń radomskich, dla wsparcia represjonowanych powstał Komitet Obrony Robotników i Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela; to także z Radomia bierze swoje źródło więź międzyludzkiej solidarności, która okazała się potęgą zdolną odmienić historię Polski i Europy” – napisał Prezydent w liście. – „Dziękuję Państwu za pielęgnowanie pamięci o radomskim Czerwcu, wpisanie jej do skarbnicy lokalnej tożsamości oraz przekazywanie młodszym pokoleniom. Myśl o zwycięskim przesłaniu Czerwca ’76 towarzyszyła mi dzisiaj podczas wizyty w Państwa pięknym, zasłużonym mieście – podkreślił Andrzej Duda.”
Warto dodać, że z okazji 44. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 Prezydent RP uhonorował 23 członków NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska medalem „100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

1. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca'76 z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy -  godz. 14.00

galeria zdjęć

2.Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca wydarzenia Radomskiego Czerwca'76 oraz kamieniem pamiątkowym przy budynku RDLP (w 1976 r. budynek KW PZPR) - godz. 16.30    

galeria zdjęć

3. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca'76 oraz modlitwa z udziałem JE bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej - godz. 17.00

galeria zdjęć

4. Uroczysta rocznicowa msza św. w radomskiej Katedrze - godz. 18.00

galeria zdjęć

Zanim była „Solidarność” cz.II

Od Radomskiego Czerwca’76 do ROPCiO

I.

Od dramatycznych wydarzeń radomskiego czerwca upłynęły 44 lata. Warto więc przypomnieć sobie ten czas, kiedy to epitet “radomski warchoł” stał się, wbrew intencjom komunistów, powodem do dumy. Warto też pamiętać, że był to moment, kiedy po raz pierwszy od 1956 roku Polska stanęła solidarnie przeciw pasożytniczej władzy. Bez Radomskiego Czerwca nie byłoby Sierpnia 1980.    

24.06.1976 r. w transmitowanym przez radio i telewizję przemówieniu  sejmowym premier PiotrJaroszewicz przedstawił “propozycję” podwyżki cen żywności. Przewidywał on wzrost cen mięsa i wędlin średnio o 69%, cukru - prawie o 100%, a także, choć w nieco mniejszym stopniu, cen innych artykułów żywnościowych. Najuboższe grupy ludności odczułyby podwyżkę najsilniej. Nowe ceny miały obowiązywać od 27.06.Sejm podjął uchwałę akceptującą projekt rządowy i zalecił poddanie go pod “konsultacje” z załogami zakładów pracy.
25 czerwca w radomskich Zakładach Metalowych im. Waltera tuż po rozpoczęciu pierwszej zmiany, o godzinie 6.30, nie podjął pracy wydział P-6, zatrudniający 636 osób. Robotnicy zgromadzili się przed budynkiem dyrekcji Zakładów Metalowych. Do wiecujących wyszedł dyrektor naczelny “Waltera” – Błoński i dyrektor do spraw pracowniczych – Skrzypek; obaj usiłowali nakłonić zebranych do podjęcia pracy. Około godziny 8.10, 1000-osobowy pochód robotników “Waltera” wyszedł poza bramy fabryki zabierając ze sobą 3 wózki akumulatorowe. Część pracowników powróciła do zakładu, większość jednak wyruszyła pod Zakłady Sprzętu Grzejnego przy ulicy 1905-go roku (“Polmetal” – „Acanta”), druga grupa licząca około czterystu pracowników, udała się w stronę Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego “Radoskór”.
Około godziny 9.00 do strajku okupacyjnego doszło również w Zakładach Urządzeń i Instalacji “Termowent”. Z Zakładu Sprzętu Grzejnego oraz Radoskóru do strajku przyłączyło się ok. 300 osób.
Manifestujący pracownicy “Waltera” i “Radoskóru” pomaszerowali do Zakładów Drzewnych i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Około godziny 10.00 tłum demonstrantów liczył już około 2 tysięcy ludzi. Ktoś rzucił hasło: “Idziemy pod komitet”. Ludzie natychmiast ruszyli w tym kierunku śpiewając hymn narodowy i “Międzynarodówkę”.

więcej...

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska ws. pracowników medycznych z 2020-05-21

Prezydent RP Andrzej Duda

  Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” obserwując praktykę umożliwiającą rekompensatę utraconych dochodów pracownikom służby zdrowia z placówek jednoimiennych za niedopuszczalne uważa objęcie taką możliwością jedynie pracowników medycznych zdefiniowanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 775 w sprawie standardów (…). W obsłudze pacjentów podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem Covid-19 biorą udział także inni  pracownicy, np. salowe, sanitariusze, rejestratorki medyczne, sekretarki medyczne, pracownicy gospodarczy, personel sprzątający, a pośrednio także pracownicy administracyjni pracujący w bezpośrednim kontakcie z personelem obsługującym chorych w szpitalach jednoimiennych, co najwyraźniej umknęło uwadze ustawodawcy.  Nie uwzględniając
w/w osób dokonuje się  nieuzasadnionego podziału wśród pracowników szpitala, który właśnie z uwagi na ogromne realne zagrożenie dla chorych i pracowników został przemianowany na jednoimienny.
Taki stan rzeczy uważamy za niedopuszczalny i domagamy się objęcia możliwością rekompensaty i przyznania dodatku dla WSZYSTKICH osób mających kontakt z podejrzanymi lub zarażonymi wirusem . Inna interpretacja prowadzi wprost do dyskryminacji  dużej grupy pracowników szpitala jednoimiennego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy  personel niższy jest tak samo narażony jak pozostali pracownicy.

 Pogrzeb kol. Henryka Sawiczyńskiego

10 czerwca w uroczystościach pogrzebowych kol. Henryka Sawiczyńskiego uczestniczyła delegacja ZR w składzie przew. Zdzisław  Maszkiewicz, wiceprzew. Krzysztof Kośla wraz z pocztem sztandarowym ZR (Wiesław Rychter, Jan Król) oraz pocztem sztandarowym Fabryki Łączników (Marian Byzdra, Tadeusz Florczak, Wojciech Dziółko).  

Uroczystości pogrzebowe ks. inf. Czesława Wali – 2020-05-29/30

5 czerwca (piątek) delegacja Zarządu Regionu w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewcz oraz Wojciech Dziółko (TKK Lipsko) – w uczestniczyła w uroczystościach żałobnych w Rudniku nad Sanem.
6 czerwca (sobota) delegacja naszego Regionu w składzie: Zdzisław Maszkiewicz,  Krzysztof Kośla, Wojciech Dziółko, Jerzy Minda  wraz z pocztem sztandarowym ZR (Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król),  pocztem TKK Pionki (Marek Kuc, Józef Monkosa), uczestniczyła  w uroczystościach pogrzebowych ks. Wali w Kałkowie-Godowie. Towarzyszyła im również delegacja NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Rolników Indywidualnych  z przewodniczącym Tomaszem Świtką.
Ks. inf. Czesław Wala, inicjator i budowniczy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie, spoczął w bocznej kaplicy dolnego kościoła tego sanktuarium. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Henryk Tomasik, a wśród koncelebransów byli biskupi: Jan Piotrowski z Kielc, Edward Frankowski z Sandomierza oraz Piotr Turzyński oraz ponad stu kapłanów z kilku diecezji. Eucharystia była celebrowana przy ołtarzu polowym.
Na zakończenie Mszy św. pogrzebowej odczytano listy pożegnalne Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premiera Rządu MateuszaMorawieckiego. List Prezydenta Andrzeja Dudy odczytał Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

galeria zdjęć

Uroczysta msza św. w radomskiej Katedrze inaugurująca regionalne obchody 40. rocznicy Powstania NSZZ "Solidarność" - 2020-05-31

Msza św., koncelebrowana przez ks. prałata Edwarda Poniewierskiego, została  zamówiona  przez Terenową Komisję Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska w intencji zmarłych oraz i żyjących członków NSZZ "Solidarność". W nabożeństwie udział wzięła delegacja Zarządu Regionu z wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą, który odczytał modlitwy wiernych, poczet sztandarowy ZR w składzie Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra, przewodniczący TKEiR Marek Siedlecki oraz członkowie i sympatycy naszego Związku. Po mszy św. zapalono znicze pod Krzyżem "Solidarności" znajdującym się przed katedrą. 

galeria zdjęć

WSPOMNIENIE 

Ks. Infułat Czesław Wala urodził się 23.10.1936 roku w Rudniku nad Sanem, gdzie zmarł 31 maja 2020 r.

Absolwent seminarium duchownego w Sandomierzu (1964). Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Piotra Gołębiowskiego. 1964-1967 wikariusz w parafii Sławno k. Opoczna (organizował dla młodzieży m.in. kuligi, zajęcia teatralne). Był obiektem zainteresowania SB, w 1965 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za wystawienie w kościele jasełek. Od VI 1967 wikariusz w parafii w Krynkach koło Starachowic, organizator punktu katechetycznego w Kałkowie w gospodarczej szopie, wielokrotnie szykanowany przez władze, za prowadzenie prac budowlanych SB stosowała groźby. 14 VI 1971 roku została poświęcona kaplica pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Od 1967 duszpasterz głuchoniemych (w tym celu nauczył się języka migowego).

Od 1 X 1981 proboszcz parafii i wicedziekan dekanatu starachowickiego.

Po 13 XII 1981 organizator w soboty czuwań modlitewnych (trwają do dnia dzisiejszego) w intencji Ojczyzny dla członków zdelegalizowanej „S”, ukrywał na plebanii działaczy „S”. Utrzymywał bliskie kontakty z ks. Kazimierzem Jancarzem. W 1983 pomimo przeszkód z strony władz rozpoczął budowę kościoła. Od księdza Eugeniusza Makulskiego (kustosza sanktuarium w Licheniu) otrzymał kopię obrazu Matki Boskiej Licheńskiej dla kościoła w Kałkowie.

Twórca Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, które zostało wzniesione jako wotum dziękczynne za ocalenie Narodu Polskiego od ateizmu. Inicjator budowy w Kałkowie Golgoty - w jej wnętrzu znajduje się zespół 38 oratoriów i kaplic - w tym także poświęcone wy6darzeniom Radomskiego Czerwca'76 oraz Radomskiej "Solidarności" . Przy Sanktuarium powstała Wioska Dzieci Niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder; w Rudniku nad Sanem sierociniec oraz dom dziecka.

Od VI 1989 kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Radomiu.

Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”.

Laureat ogólnopolskiej nagrody Stowarzyszenia Civitas Christiana im. ks. Bolesława Domańskiego (1995), Kawaler Orderu Uśmiechu (1998), laureat nagrody Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością (2008), laureat pierwszej edycji nagrody Świętokrzyska Victoria (2009), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Kustosz Pamięci Narodowej (2009).

Odszedł od nas człowiek Wielkiego Serca.

Kiedy w czerwcu 1967 r. rozpoczął posługę wikarego w parafii w Krynkach koło Starachowic, trafił na nieprzyjazny teren – duże odległości, niezbyt przychylnie nastawieni parafianie. W oddalonej o 9 kilometrów od Krynek wsi Kałków chciał zbudować kaplicę, lecz miejscowa ludność nie poparła tego pomysłu. Niechęć do Kościoła była, zdawało się, powszechna. We wsi spotkał się z ubóstwem i ze skutkami wojny, zwrócił się więc ku ludziom biednym, ułomnym. Zaczął tworzyć duszpasterstwa głuchoniemych. Odwiedzał chorych, których w miarę możliwości wspierał materialnie. W samych Krynkach organizował dziewczęcą scholę, młodzieżowy zespół teatralny. W każdą środę szedł pieszo lub jechał rowerem do Kałkowa, aby uczyć dzieci, które ze względu na odległość nie mogły uczęszczać na katechezę. Pierwsze lekcje odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Niebawem mieszkańcy ujrzeli w osobie księdza nie tylko nauczyciela, ale i przyjaciela. Jego autorytet rósł. W szopie przy drodze do Kalkowa powstała wtedy pierwsza kaplica.

Zanim była „Solidarność” cz. I

Od „Października” do „Ruchu”

1.

Wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku były pierwszym krokiem na drodze do powstania „Solidarności”. Stłumione brutalnie powstanie poznańskie nie doprowadziło jednak do wykształcenia jakiejś trwałej formy rzeczywistej reprezentacji pracowników. Był to jednak poważny impuls, który nie tylko zmienił oblicze ówczesnej Polski, ale doprowadził w kilka miesięcy później do powstania  Rad Robotniczych.
Nie będziemy tu prezentować całej historii związanej z Gomułką i październikowym przewrotem pałacowym w łonie PZPR. Zajęło by to zbyt dużo miejsca, a poza tym istnieje cały szereg publikacji opisujących tamte wydarzenia. Ujmując to w dużym uproszczeniu – w 1956 roku doszło do zakulisowego starcia na szczytach władz komunistycznych w PRL. Do gardeł rzuciły się sobie dwie frakcje w PZPR - „konserwatywna” (ciesząca się poparciem sowieckiej ambasady) zwana „natolińczykami” oraz „proreformatorska” zwana „puławianami”. Obie nazwy pochodzą po prostu od adresów nieoficjalnych siedzib owych ugrupowań. Nazwa „natolińczycy” pochodzi od miejsca, gdzie odbywały się jej spotkania, a mianowicie pałacyku rządowego w Natolinie, a „puławian” od zespołu kamienic przy ul. Puławskiej 24 i 26 w Warszawie, zasiedlonych po wojnie głównie przez wysokich funkcjonariuszy partyjnych, w których mieszkali najważniejsi zwolennicy tej frakcji.

Źli „dobrzy” kontra dobrzy „źli”

Podziały na „dobrych puławian” i „złych natolińczyków” są oczywiście bardzo umowne, bo to tak, jak mówić o dobrych i złych bandytach.
Niby-liberalni „puławianie” byli kilka lat wcześniej dogmatykami i stalinowcami. Jednak po śmierci Stalina zaczęli dążyć do lekkiego złagodzenia systemu komunistycznego. Zmiana ich orientacji była oceniana jako nieszczera i nieprawdziwa, służąca jedynie zachowaniu stanowisk i pozycji w państwie. Ich jedyną „zaletą”, było to, że po wydarzeniach Poznańskiego Czerwca poparli kandydaturę Władysława Gomułki na I sekretarza KC PZPR.
Do najbardziej znanych puławian należeli m.in. Roman Zambrowski, Leon Kasman, Jerzy Albrecht, Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Helena Jaworska, Wincenty Kraśko, Jerzy Putrament, Mieczysław Rakowski, Adam Schaff, Artur Starewicz, Stefan Staszewski, Roman Werfel, Janusz Zarzycki, Henryk Jabłoński, Oskar Lange, Lucjan Motyka, Adam Rapacki, Andrzej Werblan.
Wśród  „natolińczyków” znajdziemy z kolei takich tuzów umysłowej inteligencji wstecznej
jak Franciszek Jóźwiak, Wiktor Kłosiewicz, Władysław Kruczek, Zenon Nowak, Aleksander Zawadzki, Władysław Dworakowski, Hilary Chełchowski, Kazimierz Mijal, Franciszek Mazur, Bolesław Rumiński. I tyle.
Problem walki frakcyjnej w PZPR polegał, że, oprócz wzajemnego obrzucania się inwektywami w rodzaju „chamy” i „żydy”, grupy te musiały się różnić. Sięgnięto więc, za zgodą samego Gomułki, po hasła w rodzaju „socjalizmu z ludzką twarzą”, „błędów i wypaczeń”, „demokratyzacji życia partyjnego”. Finał był oczywisty – wygrali „puławianie”, którzy górowali nad „natolińczykami” elastycznością i chyba jednak inteligencją, a tak naprawdę głównym zwycięzcą został Gomułka. Zresztą dla „natolińczyków” przegrana nie oznaczała niczego drastycznego. Do życia przywróci ich w kilka lat potem Gomułka i wykorzysta do pozbycia się zbyt samodzielnych jak na jego gust „puławian”, czego finałem będą wydarzenia lat 1967-1968. Tyle skrótu.

Goździk to nie tylko kwiat

Wszystkie te starcia ideologiczne i poszukiwania wzorców owego mitycznego „socjalizmu z ludzką twarzą” doprowadziły jednak do powstania krótkotrwałego fenomenu w postaci Rad Robotniczych. Jak pisał Maciej Tymiński, takie novum przyszło nieoczekiwanie z ówczesnej Jugosławii, której przywódca Tito jawił się jako anty-Stalin, „dobry władca” komunistyczny. Tam od 1950 r. częścią zakładów pracy zarządzały takie rady i decydowały w jakimś zakresie o produkcji czy wynagrodzeniach. O tym, że w sporej części była to fikcja, nie wiedziano, bo wiadomości pochodziły z tzw. drugiej ręki, a po części propagandy serwowanej przez Radio Belgrad. Nieoczekiwanie doprowadziło to jednak to silnego fermentu, bo do serca owe wieści wzięła sobie bardzo ważna zakładowa organizacja PZPR w FSO na warszawskim Żeraniu i jej I sekretarz Lechosław Goździk.

więcej...

Uwaga !!! Spotkanie wielkanocne odwołane !!! 

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje członków i sympatyków Związku, że tradycyjne spotkanie wielkanocne zaplanowane na 7 kwietnia 2020 r. w siedzibie Zarządu Regionu przy ul. Traugutta 52 zostaje odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem. 
JE ks. bp. Henrykowi Tomasikowi, Ordynariuszowi Diecezji Radomskiej dziękujemy za życzliwość i zrozumienie.

Szkolenie

5-7 marca br. w Warszawie odbyła się pierwsza część III-etapowego szkolenia dla grupy działaczy związkowych NSZZ „Solidarność” z terenu całego kraju nt. „Analiza i ocena skutków prawnych regulacji związanych z rynkiem pracy z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych”.
Szkolenie adresowane do działaczy związkowych, zostało zorganizowane przez Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej, a prowadzili je: Lech Antkowiak - ekspert ds. rynku pracy i Elżbieta Wielg - kierownik projektu.
Tematyka szkolenia obejmowała następujące moduły:
- Polskie i europejskie ramy prawne regulujące rynek pracy.
- Dane oraz ich źródła dotyczące rynku pracy (Eurostat, GUS, ZUS, MRPiPS, inne). Analiza ich uwarunkowań metodologicznych.
- Wybrane problemy rynku pracy.
Głównym celem szkolenia jest poznanie zagadnień związanych z rynkiem pracy przez działaczy związkowych, co niewątpliwie wzmocni ich kompetencje eksperckie i umożliwi w przyszłości w większym stopniu udział NSZZ „Solidarność” w procesie stanowienia prawa. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Regionu Ziemia Radomska: Małgorzata Godzińska i Jarosław Chmielnicki.

Plan  szkoleń Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” w Regionie Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” na pierwsze półrocze 2020 r.

 luty  2020 r.

1)  14 lutego Szkolenie Skarbników OZ – rozliczenie z Urzędem Skarbowym

2) 28 lutego Szkolenie Rewizyjnych Komisji Zakładowych

marzec 2020 r.

3) 19-20 marca 2020 r. Szkolenie SIP
19 marca – PIP
20 marca – BHP
Początek szkolenia godz. 9.00, siedziba ZR

4) Szkolenie Pocztów Sztandarowych

kwiecień 2020 r.

5) Prawo Pracy dla Przewodniczących Organizacji Zakładowych

maj 2020 r.

6) Rozwój i organizowanie Związku – realizacja założeń ze szkolenia w 2019 r.

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane w sekretariacie ZR (tel. 0483623804) oraz bezpośrednio u wiceprzewodniczącego ZR Krzysztofa Kośli (tel. 722394343),  a kolejne informacje będą publikowane na stronie internetowej ZR i w „Biuletynie” ZR. Prosimy również o zgłaszanie propozycji tematyki szkoleń (i ich ewentualnych terminów), którymi byliby zainteresowani członkowie waszych organizacji zakładowych.

Chętnych prosimy o powielanie i wypełnienie opublikowanego poniżej formularza zgłoszeniowego oraz o dostarczenie go do sekretariatu ZR lub wiceprzewodniczącego Krzysztofa Kośli -  osobiście, mailowo (skan/zdjęcie) lub sms-owo ( zdjęcie).

TU POBIERZ FORMULARRZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE...

Szkolenie członków Zakładowych Komisji Rewizyjnych

28 lutego 2020 r. w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie dla członków Zakładowych Komisji Rewizyjnych. Zajęcia prowadził wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Kośla. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele komisji zakładowych w: SWPZZPOZ w Radomiu, DPS „Nad Potokiem”, Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych,
Imperial Tobacco w Radomiu, Suchan Radom, Radpec Radom, RSM, Oświaty w Radomiu.

galeria zdjęć

XVI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2020-02-18

18 lutego odbyło się drugie w 2020 r. posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Nie uczestniczył w nim tym razem przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Zebranych powitał i zaprezentował im porządek obrad wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, a spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący Andrzej Wójcicki.
Po zatwierdzeniu porządku zebrania Zarząd przystąpił do procedowania. W spotkaniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (21.01.).
Potem ZR zajął się przygotowaniami do obchodów 44. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 oraz regionalnych uroczystości z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
W tym drugim punkcie omawiano organizację wyjazdu związkowców z naszego Regionu na uroczystości krajowe, mszę św. 30.08. o godz. 12.30 w radomskiej katedrze, odsłonięcie tablicy poświęconej osobie o. Huberta Czumy na budynku kurii biskupiej oraz tablicy upamiętniającej 40-lecie istnienia Związku na budynku ZR, przygotowanie wystawy poświęconej powstaniu NSZZ „Solidarność”.
Następnie Zarząd Regionu w głosowaniu udzielił upoważnienia dla Międzyzakładowej Komisji nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu do reprezentowania członków Związku przez wskazane przez nią imiennie osoby.
Następnie przystąpiono do omawiania sytuacji w zakładach pracy. Marek Kicior przedstawił sytuację w MPK, gdzie nie doszło do kolejnej tury rozmów z zarządem spółki. – Sytuacja w firmie jest skomplikowana i luty upływa nam na ciągłej walce o sprawy pracownicze – mówił Marek Kicior. Wspomniał też o przeprowadzanym przeglądzie stanowisk pracy w spółce, także o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania przewodniczących organizacji zakładowych w spółkach i jednostkach budżetowych podległych Gminie Radom z prezydentem miasta Radosławem Witkowskim. Odniósł się do tego wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla i obiecał zwołanie takiego spotkania z prawdopodobnym terminem w marcu/kwietniu br.
Andrzej Różański zabrał głos w sprawie udanych dla „Solidarności|” wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w przysuskim Horteksie, a  Andrzej Wójcicki omówił skomplikowaną sytuację pracowników sektora energetycznego. 
Marek Małysa zapoznał członków ZR z dziwaczną sytuacją w firmie Kingspan w Lipsku, gdzie związkowcy wystąpili pod koniec zeszłego roku o podwyżkę w wysokości 15%, która utrzymałaby jedynie poziom ich wynagrodzeń w stosunku do zmienionej płacy minimalnej. Pracodawca nieoczekiwanie wprowadził podwyżkę w wysokości 9%, a potem równie nieoczekiwanie zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy o tym, że w firmie jest…spór zbiorowy. PIP oczywiście takie zawiadomienie odrzucił jako bezzasadne, a pracownicy zgodnie poinformowali pracodawcę, iż dziękują mu i przyjmują owe 9% podwyżki na poczet owych żądanych 15%. Pracodawca z kolei rozpoczął jeszcze bardziej nieoczekiwane poszukiwania, kto z kadry pracowników zmianowych jest w Związku.   
Na koniec posiedzenia przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak przypomniała też zebranym o konieczności przysyłania ankiet komisji zakładowych do sekretarza ZR oraz o obowiązku wzięcia ydziału przez członków Zakładowych Komisji Rewizyjnych w zaplanowanym na 28 lutego szkoleniu. Na tym posiedzenie ZR zakończono. 

REFERENDUM I ROKOWANIA W FABRYCE BRONI

18.02.2020 r. w godzinach 06:00 - 16:00, zgodnie z uchwałami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i Zarządu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, przeprowadzono w Fabryce Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. referendum strajkowe, w którym pracownicy spółki  udzielili odpowiedzi na pytania:

1. Czy popiera Pan/Pani żądania NSZZ „S” i ZZPE skierowane do zarządu spółki dot. podwyższenia w br. wynagrodzeń wszystkim pracownikom co najmniej o 400 zł brutto ?

2. Czy w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w tej sprawie z zarządem spółki, podejmie Pan/Pani protest polegający na przystąpieniu do ewentualnego strajku  ostrzegawczego a później strajku właściwego?

Wcześniej powołana w tym celu mieszana komisja referendalna przygotowała karty z pytaniami, dodatkowo podpisały je dwie wskazane osoby, oraz listę pracowników, bowiem pracodawca odmówił przekazania związkowcom aktualnej listy pracowników. Członkowie komisji czuwali nad prawidłowym przebiegiem referendum. Głosy zostały wyjęte z urny, policzone, sprawdzone i zabezpieczone. Na 550 zatrudnionych w FB pracowników w referendum udział wzięło 390 osób, co stanowi 70,1  %  ogółu zatrudnionych. Związki zawodowe uważają taką frekwencję za sukces, gdyż prowadzono w firmie kampanię zastraszania pracowników. Komisja przygotowała 480 kart do głosowania, wydano ich 390, pozostałe 90 szt. zabezpieczono. Tym samym referendum uznano za ważne.  Żądania płacowe poparło 376 osób, co stanowi 96,41% biorących udział w referendum. Nie poparło żądań płacowych 13 osób, co stanowi 3,33% biorących udział w referendum. Jeden głos oddano bez wskazania odpowiedzi na pierwsze pytanie. Za ewentualnym przystąpieniem do strajku głosowało  350 osób co stanowi 89,74 % biorących udział w referendum. Przeciwnymi przystąpienia do ewentualnego strajku były 33 osoby, co stanowi 8,46 % biorących udział w referendum. Oddano siedem głosów bez wskazania odpowiedzi na drugie pytanie.

Negocjacje dot. podwyższenia wynagrodzeń pracownikom przedsiębiorstwa spółki związki zawodowe prowadzą bezskutecznie od września ub.r. 
7 lutego br. NSZZ „Solidarność” i ZZPE wstąpiły w spór zbiorowy z pracodawcą. Pierwsza tura rokowań odbyła się dopiero w dniu 20 lutego br. Niestety, strony nie zbliżyły się do propozycji, które dawałyby nadzieję na osiągnięcie porozumienia w możliwie szybkim terminie. Czy dojdzie do strajku? Jeżeli tak, to będzie to pierwszy strajk w Fabryce Broni.
Przypomnijmy, że w listopadzie 2018 roku w Fabryce również prowadzony był spór zbiorowy. Wówczas porozumienie osiągnięto na przestrzeni kilku tygodni.

Zbigniew Cebula

Szkolenie skarbników Komisji Zakładowych

14 lutego 2020 r. w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie dla skarbników Komisji Zakładowych. Zajęcia prowadziły: Skarbnik ZR Maria Górska oraz główna księgowa ZR Beata Nosal. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele komisji zakładowych w:
SWPZZPOZ w Radomiu, DPS „Nad Potokiem”, MOPS w Radomiu, PP Poczta Polska w Radomiu, Galvo 24 w Radomiu, Mondi Wierzbica, DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu, DPS w Wierzbicy, MK przy ZR.

galeria zdjęć

Uwaga Komisje Zakładowe !!!

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przypomina przewodniczącym organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” naszego Regionu o obowiązku wypełniania ankiet informacyjnych o stanie osobowym organizacji związkowych (zakładowych, międzyzakładowych itp.) i przesyłaniu ich do Zarządu Regionu e-mailem, pocztą tradycyjną lub osobiście. Taki obowiązek wynika z uchwał władz krajowych NSZZ „Solidarność” i nałożony jest na przewodniczących organizacji związkowych. Najbliższy termin danych sprawozdawczych to stan na 31.12.2019 r. – obowiązek zgłoszenia do ZR upływał  31.01.2020 r.
Ponieważ do ZR wpłynęło niewiele ankiet Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w dalszym ciagu zwraca się do tych organizacji związkowych, które tego obowiązku dotychczas nie wypełniały o niezwłoczne dostarczenie takiej ankiety do ZR.Są to zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” po ubiegłorocznej kontroli w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Spotkanie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z  Prezydentem RP

29 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z członkami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z okazji Jubileuszu 40-lecia powstania Związku. Region Ziemia Radomska reprezentował przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz.

Na początku spotkania przemówił  prezydent RP Andrzej Duda. – Zaproponowałem, aby pierwsze spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbyło się tutaj na tej sali ze względu na wyjątkowość momentu, tym momentem jest rocznica rozpoczęcia się roku rocznicowego 40-lecia istnienia NSZZ „Solidarność”. Nie waham się powiedzieć, najważniejszej organizacji społecznej, pracowniczej, jaka powstała w dziejach Rzeczypospolitej. Organizacji o charakterze pokojowej, realizującej oddolne, niezwykle istotne społeczne potrzeby – powiedział  prezydent Andrzej Duda. – „Solidarność” narodziła się w kraju, który nie był w pełni wolny i niepodległy.  I właśnie tej wolności ludzie pragnęli, dlatego tak masowo zrzeszyli się w Solidarności.

galeria zdjęć

XV Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2020-01-21

21 stycznia obyło się pierwsze w 2020 r. posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Otworzył je przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania Zarząd przystąpił do procedowania. W spotkaniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR.
Następnie ZR przyjął jednogłośnie uchwałą terminarz swoich posiedzeń do końca 2020 r. Tradycyjnie odbywać się one będą w 3 wtorki miesiąca – za wyjątkiem grudnia 2020 r. Oto owe terminy: 21 stycznia, 18 lutego, 17 marca, 21 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 15 września, 20 października, 17 listopada, 22 grudnia. Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia planu szkoleń związkowych na pierwsze półrocze  2020 r. (publikujemy go wyżej na stronie).
Potem ZR zajął się przygotowaniami do obchodów 44. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 oraz 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” (29.08. na Stadionie Narodowym w Warszawie).
Następnie przystąpiono do omawiania sytuacji w zakładach pracy.  Marek Kicior podsumował sytuację w MPK – mówił m.in. o  utrudnieniach jakie stwarza nowo powstały, z pełnym poparciem – choć nieoficjalnym – prezesa firmy, związek kierowców oraz  stosowanych przez tę organizację metodach pozyskiwania członków na terenie MPK, w tym kaperowaniu członków NSZZ „Solidarność”. – Musimy walczyć o każdego członka związku – zakończył swoją wypowiedź Marek Kicior.
Po nim głos zabrał Marek Kuc i zapoznał zebranych z sytuacją w pionkowskim OWKC oraz oddziale Mesko Skarżysko w Pionkach (d. ZPS „Pronit”). Dariusz Sobczak, mówił o problemach Fabryki Broni, a Anna Gromisz zrelacjonowała sytuację w ENEA Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) – w tym sprawę prowadzonego w firmie wartościowania stanowisk pracy, negocjacjach płacowych oraz sytuacji, która doprowadziła do faktycznego zaprzestania działania Sekcji Kobiet Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Następnie Agnieszka Wójcicka omówiła sytuacje pracowników Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Radomiu,  Andrzej Różański zabrał głos w sprawie 7% podwyżek w przysuskim Horteksie wprowadzonych po negocjacjach od stycznia br. 
Przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak przypomniała też zebranym o konieczności przysyłania ankiet informacyjnych komisji zakładowych do sekretarza ZR.

Spotkanie Komisji Emerytów i Rencistów d. ZM "Łucznik" - 2020-01-02 

galeria zdjęć

Spotkanie opłatkowe Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Regionu - 2019-21-18  

galeria zdjęć

Spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu - 2019-12-17

galeria zdjęć

Regionalne obchody 38. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Radom 2019-12-13

Tradycyjnie w samo południe 13 grudnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  –  wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, członek ZR Wiesław Wabik, złożyła wiązankę kwiatów, a także zapaliła znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76. Pamięć o tamtych wydarzeniach razem z delegacją ZR uczciła delegacja Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym na czele z Andrzejem Sobierajem.

galeria zdjęć

PIKIETA POD CASTORAMĄ

W obronie związkowców z „Castoramy”! Manifestacja w Warszawie

2019-11-25

Bezpośrednią przyczyną akcji protestacyjnej była bezprecedensowa i bezprawna decyzja Zarządu Castorama Polska o zwolnieniu 9 członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP i warunków pracy w sklepach.

25 listopada br. przed sklepami Castorama w całym kraju odbyły się akcje ulotkowe, które miały na celu poinformowanie klientów sieci, o tym, że korporacja łamie elementarne prawa pracownicze. Ok. 1000 związkowców zgromadziło się w tym samym czasie przed siedzibą spółki w Warszawie. W tej części akcji wzięła udział kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą, członkami Zarządu Regionu i związkowcami z organizacji zakładowych. 


Delegacja protestujących pod siedzibą spółki złożyła zarządowi Castoramy petycję, w której żąda natychmiastowego i bezwarunkowego przywrócenia do pracy, na dotychczasowe stanowiska i na dotychczasowych warunkach, wszystkich bezprawnie zwolnionych oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się antyzwiązkowych działań. „Zwolnienie, pozostających pod szczególną ochroną członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska Sp. z o. o., jest rażącym złamaniem krajowego i międzynarodowego prawa, w tym Konstytucji RP” – czytamy w petycji. – Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy członków Komisji Zakładowej oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się bezprawnych działań antyzwiązkowych.”
– Przedstawiliśmy nasze argumenty, powiedzieliśmy jakie są nasze oczekiwania, nasze warunki. Oni przedstawiali swoje, w tej chwili poprosili o czas, żeby mogli między sobą się porozumieć. Myśmy powiedzieli, że nie wchodzi w grę jakiekolwiek wznowienie dialogu jeśli nie zostaną przywróceni do pracy koledzy, którzy zostali zwolnieni – powiedział Tadeusz Majchrowicz zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po wyjściu ze spotkania z zarządem spółki. – Z naszej strony to warunek numer 1, dopiero wtedy możemy usiąść i zastanawiać się co ewentualnie, jeżeli złego zrobił związek, czy nie zrobił, ale warunek jest taki, że pracownicy muszą być przywróceni do pracy – dodał Majchrowicz.
– To bulwersujące, że angielska firma postąpiła w ten sposób w stosunku do działaczy związkowych w naszym kraju. Zamiast dialogu nastąpiło rozwiązanie w trybie art. 52. Jest to naprawdę nie do przyjęcia. „Solidarność” nie zostawi tych działaczy, gdyż oni starali się o poprawę warunków pracy w tej firmie. Będziemy protestować do skutku. Żądamy natychmiastowego przywrócenia zwolnionych działaczy związkowych do pracy – powiedział Alfred Bujara przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pracowników Handlu.

Komunikat po spotkaniu w dniu 27 listopada 2019 r. z  Zarządem Castorama Polska Sp. z o.o.

27 listopada 2019 r. odbyły się negocjacje przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Zarządem Castorama Polska Sp. z o.o. w sprawie przywrócenia do pracy zwolnionych dyscyplinarnie liderów związkowych organizacji związkowej.
Zarząd Castorama Polska Sp. z o.o. oczekuje, w zamian za przywrócenie do pracy zwolnionych działaczy, gwarancji działania przez organizację związkową pod kontrolą pracodawcy w ramach określonego przez niego schematu. Uznajemy, że w ten sposób organizacja związkowa pozbawiona zostałaby swoich uprawnień w zakresie niezależności i samorządności związkowej.
Działania Zarządu Castorama Polska Sp. z o.o. zmuszają NSZZ „Solidarność” do kontynuowania i eskalacji akcji protestacyjnej.

galeria zdjęć

XIV Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

2019-11-19

Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak oraz wiceprzewodniczący  Mirosław  Jakuc.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR w tym: upoważniającą Adama Słomkę, przewodniczącego Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” POiW, do opiniowania  projektów, aktów prawnych dot. oświaty do organów gmin do kwietnia 2023 r., a także decyzję o przelaniu na konto Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków należności za opracowanie dokumentacji zabezpieczenia  w/w wyścigu.
Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego punktu obrad, a był nim protokół pokontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla odczytał przygotowaną odpowiedź do KKR na zalecenia pokontrolne. Wiceprzewodnicząca RKR odczytała pismo ws. zaleceń pokontrolnych, które przekazała na ZR.  Odpowiedź ZR do KKR przyjęto jednogłośnie. 
Kolejnym punktem zebrania, który przedstawił przewodniczący Maszkiewicz, były sprawa zaległych składek z Organizacji Międzyzakładowej MESKO oddział Pionki. Komisja Krajowa na początku 2020 r. przystąpi do kontroli Organizacji Zakładowej Mesko w Skarżysku Kamiennej.
Potem ZR  obradował na temat rozwoju związku -  ten punkt zaprezentował przewodniczący ZR,  informując  zebranych, że Komisja Krajowa ma przeznaczyć pieniądze na rozwój Związku, które umożliwią zatrudnienie dodatkowej osoby do pozyskiwania czlonków związku w Regionie (wstępnie na 2020 r.). Osoba, która będzie zajmować się rozwojem związku będzie musiała spełniać określone standardy, będzie przeszkolona przez KK.
Kolejnym punktem obrad były przygotowania do manifestacji pod Castoramą w Warszawie (termin akcji był w tym momencie utajniony). Krzysztof Kośla postawił wniosek w/s wyjazdu na pikietę, który został przyjęty. Odgórne wytyczne z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” mówiły o tym, że z każdego Regionu ma wyjechać jeden autokar.
Następnie przystąpiono do omawiania sytuacji w zakładach pracy.  Marek Małysa omówił sytuację w OZ Kingspan Lipsko. Andrzej Różański zabrał głos w sprawie planowanych podwyżek w przysuskim Horteksie. Anna Gromisz omówiła sytuację w ENEA Wytwarzanie – w tym sprawę korzystnego wartościowania stanowisk pracy, a także o utrudnianiu przez związki zmianowe obecne w ENEA działań związku „Solidarność”.
Dariusz Sobczak, mówił o braku nowych zamówień dla Fabryki Broni z powodu spowolnienia gospodarczego oraz o nowopowstałym związku FB „Łucznik”. Piotr Klonowski podsumował sytuację w MPK – w tym m.in. o  utrudnieniach jakie stwarza nowo powstały związek kierowców oraz  jakie stosuje metody pozyskiwania członków na terenie MPK. Potem wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla  omówił  przygotowania do spotkania wigilijnego, które zaplanowano na 17 grudnia,  a przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz sprawy związane z planowaną pielgrzymką do Rzymu (15-22 maja 2020 r.) oraz przyjmowaniem zgłoszeń osób do wyróżnienia medalem Krzyż Zasługi na 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”. Wspomniał także, o planowanym przez Komisję Krajową koncercie na stadionie narodowym na 40. rocznicę  powstania „Solidarności”.

Krótko z Regionu

Radom, 14.10.2019 r.
Delegacja Zarządu Regionu w składzie – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz oraz poczet sztandarowy ZR – Marian Byzdra, Wiesław Rychter, Jan Król – wzięła udział w obchodach 77. rocznicy egzekucji pracowników Fabryki Broni dokonanej przez niemieckich okupantów.

Radom, 18.10.2019 r.
Delegacja ZR – w składzie Zdzisław Maszkiewicz, Kazimierz Staszewski, Wiesław Wabik  – uczestniczyła w obchodach 18 rocznicy śmierci bp. Jana Chrapka.

Warszawa,18.10.2019 r.
Delegacja ZR – przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla – wzięła udział w obchodach 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

Radom, 19.10.2019 r.
Członek ZR Wiesław Wabik uczestniczył w uroczystej przysiędze Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu.

Lipsko, 7.11.2019 r.
Przedstawiciele ZR – Zdzisław Maszkiewicz i Wojciech Dziółko – wzięli udział w uroczystym przekazaniu Ognia Niepodległości w Lipsku. Ogień ten, w postaci odpalonego znicza,  został przekazany do Kościoła pw. Chrystusa Nauczyciela na radomskich Plantach, gdzie tradycyjnie odbywają się nasze solidarnościowe obchody.

Ogień Niepodległości to projekt, który realizowany jest od kilkunastu lat przez Hufiec Zgierz Łódzkiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Na stałe wpisał się już w patriotyczne obchody rocznicy odzyskania niepodległości w wielu polskich miastach.
W tym roku Ogień Niepodległości zawitał także do Lipska. Płomień Ognia Niepodległości odpalany jest na początku listopada, na cmentarzu polskich legionistów w Kostiuchnówce na Ukrainie. Wieziony jest następnie w rowerowej sztafecie przez niemal 700 kilometrów przez polsko – ukraińską granicę, kilkanaście polskich miast, aż do Warszawy. Ogień przewożony jest w specjalnej lampie zamocowanej na rowerowym bagażniku. Rowerowa sztafeta dociera do Warszawy podczas oficjalnych obchodów Święta Niepodległości. W asyście najwyższych władz państwowych harcerze stawiają go na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Radom, 11.11.2019 r.
Wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki wraz pocztem sztandarowym ZR, w składzie: Marian Byzdra, Wiesław Rychter, Jan Król, uczestniczył w radomskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w katedrze. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Czynu Legionów w Rynku, gdzie złożono kwiaty.

O ulicę Ojca Huberta Czumy

4 listopada przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz i wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, wraz z Tomaszem Świtką, reprezentującym NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska Rolników Indywidualnych, złożyli w biurze Rady Miejskiej Miasta Radomia wniosek o nadanie jednej z radomskich ulic (lub placowi) imienia Ojca Huberta Czumy.
Do wniosków dołączono listy poparcia z podpisami ponad 500 osób.

Obchody 35. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Warszawa

19 października w 35. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”, w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza.

W obchodach udział wzięła delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą  oraz pocztami sztandarowymi: Zarządu Regionu – Jerzy Minda, Wojciech Dziółko, Jan Król, Marian Byzdra; KZ w MPK Radom – Marek Kicior, Paweł Mortka, Tadeusz Brydowski, Andrzej Chrzanowski; TKK Szydłowiec – Tomasz Głuch, Robert Mrozowski, Krzysztof Gwarek, Krzysztof Głuch.
Ks. kardynał Nycz rozpoczynając mszę św. powiedział – Dzisiaj Kościół wspomina bł. Jerzego Popiełuszkę, męczennika. Wspominamy jego dzień narodzin dla nieba, ale równocześnie jest to dzień jego męczeńskiej śmierci: za wiarę, w obronie godności człowieka, w obronie naszej Ojczyzny, ale jednocześnie śmierci w imię ewangelicznej zasady: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
Po mszy odbyło się uroczyste składnie wieńców –  kwiaty w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” złożyli Tadeusz Majchrowicz, Bogdan Kubiak i Henryk Nakonieczny.

Pionki

19 października delegacja TKK Pionki, Zdzisław Maszkiewcz, Józef Monkosa, Zofia Sekuła – wraz ze sztandarem, wzięła udział w uroczystościach 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które odbyły się w kościele p.w. św. Barbary w Pionkach.

Suchowola

27 października (niedziela) w  Suchowoli odbyły się uroczystości 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Suchowola to parafia i miejsce nauki, urodzonego w pobliskiej wsi Okopy kapelana i patrona NSZZ „Solidarność”.
W obchodach udział wzięła delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – poczet sztandarowy ZR  w składzie: Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kuc, Wojciech Dziółko; poczet TKK Pionki – Jerzy Białek, Zofia Sekuła, Barbara Jurczak.
Obchody zorganizowali wspólnie: Region Podlaski NSZZ „Solidarność”, parafia katolicka w Suchowoli i władze samorządowe tego miasta. Metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda odprawił okolicznościową mszę św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Delegacje związkowe i samorządowe złożyły kwiaty przy pomniku ks. Popiełuszki w Suchowoli oraz na grobie jego rodziców; uroczystość upamiętniała bowiem również rocznice ich śmierci.
W uroczystości wzięli udział m.in. bliscy księdza Popiełuszki, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie „Solidarności” z całego kraju.„To cenne świadectwo przywiązania do dziedzictwa niezapomnianego duszpasterza „Solidarności” oraz wspaniałego patrioty, który za swoją wierność Bogu i ojczyźnie poniósł najwyższą ofiarę” - napisał o uroczystości w Suchowoli, w liście skierowanym do jej uczestników, prezydent RP Andrzej Duda.

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

16 października 2019 r. w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie (d. Elektrowni Kozienice) w Świerżach Górnych odbyło się szkolenie społecznych inspektów pracy dla członków tej organizacji zakładowej.
W zajęciach wzięło udział 20 osób, które otrzymały stosowne zaświadczenia. Szkolenie przeprowadził Radosław Łuczak, starszy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Radomiu, a z ramienia Zarządu Regionu nadzorował je wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla. 

XIII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-10-15

Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR  oraz decyzje Prezydium ZR.

Potem rozpatrywano wniosek KO w Mesko o/Pionki  (d. ZPS) o wykreślenie tej organizacji z rejestru ZR – ten punkt przeniesiono z poprzedniego posiedzenia. Zarząd Regionu postanowił pozostawić wniosek bez rozpoznawania go, gdyż gremium zgłaszające ów wniosek nie jest do takiego działania upoważnione (brak umocowania statutowego).
Zebrani wysłuchali też Wojciecha Redestowicza, przewodniczącego KO w Poczcie Polskiej w Radomiu, który zwrócił się do ZR o wsparcie akcji protestacyjnej pracowników Poczty Polskiej.
Kolejnym punktem rozpatrywanym przez ZR była sprawa podejmowanych przez różne środowiska inicjatyw budowy nowego Pomnika Radomskiego Czerwca’76. W tej kwestii Zarząd Regionu podtrzymał poprzednie stanowiska ZR i Walnych Zebrań Delegatów Regionu Ziemia Radomska tj. by utrzymać dotychczasowy stan obiektu – bez żadnych zmian.
Następnie zebrani omawiali udział delegacji ZR w uroczystościach 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz organizacją związkowej pielgrzymki do Watykanu  w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II (informacje w dalszej części  „Biuletynu”).

Omawiano także sytuację w zakładach pracy Regionu – m.in. odczytano pismo Organizacji Zakładowej w radomskich DPS-ach ws. podwyżek płac, a Marek Kicior wspomniał o sytuacji w MPK Radom oraz sukcesach członków tej organizacji zakładowej w związkowych Ogólnopolskich Zawodach Sportowych o Puchar Przewodniczącego KSKM NSZZ „Solidarność” i Puchar Prezesa MPK Radom w 65. rocznicę powstania Firmy. Drużyna z KZ w MPK Radom zajęła w tej rywalizacji 4. miejsce.

Zmarł o. Hubert Czuma SJ – wielki przyjaciel NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

19 września 2019 r. zmarł Ojciec Hubert Czuma SJ, Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” i Duszpasterz Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej, Honorowy Obywatel Miasta Radomia. To wielka i niepowetowana strata dla Polski, „Solidarności” i Regionu Ziemia Radomska.

Uroczystości pogrzebowe o. Czumy trwały w Radomiu od niedzieli 22 września. Miały one charakter państwowy. W niedzielę trumnę z ciałem kapłana wystawiono w kościele św. Trójcy. Msza pogrzebowa, której przewodniczył ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp Henryk Tomasik, odbyła się 23 września w radomskiej katedrze. W ostatnim pożegnaniu o. Huberta wzięła udział delegacja Zarządu Regionu w składzie przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz i wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla oraz  poczet sztandarowy ZR – Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra.

Ojciec Hubert Czuma (ur. 1930), jezuita, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Ziemia Radomska był legendą oporu społecznego w czasach PRL. To wychowawca i nauczyciel patriotyzmu wielu pokoleń polskiej młodzieży, niezłomny obrońca praw człowieka, który zawsze stawał po stronie skrzywdzonych i prześladowanych, wzór skromności i oddania bliźniemu.
Ojciec Hubert Czuma od 33 lat przebywał w Radomiu. Wcześniej był duszpasterzem akademickim w Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie. Na żądanie władz PRL został usunięty z dwóch pierwszych i ostatniej placówek duszpasterskich. W czerwcu 1970 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. Oskarżano go o przynależność do niepodległościowej organizacji Ruch założonej przez jego braci Andrzeja i Benedykta oraz Stefana Niesiołowskiego, Emila Morgiewicza i Mariana Gołębiewskiego. Z braku dowodów winy, w styczniu 1971 roku został wypuszczony na wolność. Pod koniec lat 70-tych wyjechał do Rzymu na roczne studium duchowości. W 1978 przeniesiony został na żądanie władz do Radomia.
W latach 1971-81 był współorganizatorem pieszych pielgrzymek z Warszawy do Częstochowy i od 1957 obozów młodzieżowych. Publikował liczne artykuły w czasopismach kościelnych i świeckich. Przez 50 lat swojego kapłaństwa odprawił ponad 26 tysięcy mszy świętych.
Zawsze wspierał NSZZ „Solidarność” w Regionie Ziemia Radomska, towarzysząc Związkowi w najtrudniejszych czasach, świadcząc wszelkiego rodzaju pomoc członkom i ich rodzinom. Uczestniczył we wszystkich wydarzeniach związkowych oraz organizował comiesięczne spotkania formacyjne Duszpasterstwa Ludzi Pracy – w wykładach, do wygłaszania których O. Hubert zapraszał najwybitniejszych naukowców duchownych i świeckich, brały udział rzesze związkowców i sympatyków związku.- Głoszenie prawdy i dochowanie wierności Chrystusowi zawsze jest opłacalne. Wielu próbowało nas dręczyć, ale wytrwaliśmy do końca. Niczego nie żałuję – mówił na jednym ze spotkań opłatkowych w siedzibie ZR o. Czuma.

Ród Czumów

O. Hubert Czuma pochodzłi z wielce zasłużonej dla Polski rodziny o patriotycznych tradycjach.
Jego ojciec - Ignacy, przedwojenny działacz niepodległościowy i katolicki, a w PRL profesor KUL, był członkiem powołanego w kwietniu 1933 r. zespołu redakcyjnego, który sformułował 10 pierwszych artykułów konstytucji z 1935 r. On też był autorem sformułowania o odpowiedzialności prezydenta przed Bogiem i historią. Stryj O. Huberta gen. Walerian Czuma żołnierz Legionów Piłsudskiego, dowódca 5 Dywizji Syberyjskiej walczącej z bolszewikami, od 3 do 29 września 1939 r. dowodził obroną Warszawy, był odznaczony orderem Virtuti Militari 3, 4 i 5 klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta IV kl, Złotym Krzyżem Zasługi, francuską Legią Honorową i belgijskim Krzyżem Leopolda. Drugi ze stryjów – Władysław – pułkownik WP, również żołnierz Legionów i Dywizji Syberyjskiej, walczył w kampanii wrześniowej , a potem we WP we Francji i Anglii, odznaczony m.in. Signum Laudis, Krzyżem Walecznych dwukrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości.   
Bracia O. Huberta – Andrzej, Benedykt i Łukasz od początku PRL byli zaangażowani w działalność patriotyczno-niepodległościową.

XII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-09-17

Obrady otworzył przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, a po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (18.06.) oraz decyzje Prezydium ZR.
Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Cezarego Mąkosę z KZ w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) kandydata na posła do sejmu RP Marcina Łukasiewicza, członka NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie, wiceprezesa zarządu tej spółki ds. pracowniczych.
Następnie ZR zajął się protokołem z kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Regionu. W tej części posiedzenia wzięli udział goście: wiceprzewodniczący KKR Marek Mazurek oraz członkini KKR Agnieszka Wac.
23-24 stycznia przedstawiciele KKR NSZZ „Solidarność” – Mirosław Brzuśnian, Edward Fortuna, Jerzy Grodzki, Marek Mazurek, Agnieszka Wac –  wizytowali Region Ziemia Radomska. Tematyką kontroli była realizacja Uchwały KK nr 58/2001 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych oraz prawidłowości przekazywania składek członkowskich do Komisji Krajowej i na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
Marek Mazurek przedstawił zebranym resume protokołu pokontrolnego, a następnie zebrani dyskutowali z nim o zasadności wniosków tam zawartych i problemach działania naszego Regionu.
Potem omawiano m.in. wniosek KO w Mesko o/Pionki  (d. ZPS) o wykreślenie z rejestru ZR, przyjęli informacje: ws. uroczystości 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, organizacji rajdu rowerowego, podpisania porozumienia z UKS „Roszada”.
Zajmowano się też przygotowaniem  związkowej pielgrzymki do Watykanu  w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.  

37. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę  -  14-15.09.2019

14-15.09.2019

W dorocznej pielgrzymce związkowej wzięły udział tysiące członków NSZZ „Solidarność” z całego kraju. W głównych uroczystościach obok premiera Mateusza Morawieckiego i szefa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści oraz reprezentanci władz lokalnych.

Region Ziemia Radomska reprezentowało ponad 100 związkowców oraz delegacja ZR z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, skarbnikiem ZR Marią Górską, członkami ZR – Beatą Sułowską i Jerzym K. Kaczkowskim, pocztami sztandarowymi – ZR, KZ w MPK Radom, TKK Pionki, MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania. 

Mszy św. na jasnogórskim szczycie przewodniczył metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. Homilię wygłosił metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal.

W wystąpieniu przed mszą św. premier Morawiecki przypomniał słowa bł. ks. Jerzego, który powiedział, że człowiek, nawet  ciężko  pracujący  –  bez  Boga,  modlitwy, bez ideałów będzie właśnie jak ten ptak z jednym skrzydłem drepczący po ziemi. – Polacy zawsze szukali solidarności, poszukiwali ideałów. One  oświetlały  nam  drogę  naszych  wysiłków,  najpierw  ku  wielkiej  Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potem wysiłków zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś znowu w nowym świecie,  w  nowych  okolicznościach, nowych  wyzwaniach  –  wysiłków,  które mają obudzić naród do wielkości – podkreślił Mateusz Morawiecki
Szef rządu wskazał, że rządzący i ludzie pracy mają wielki chrześcijański obowiązek, by łączyć ze sobą konieczność zapewnienia stabilności pracy, jak najlepszych warunków pracy, jak najbardziej godnej płacy z rozpoznawaniem wyzwań przyszłości. – Polska nie może i nie chce być na marginesie wielkich przemian gospodarczych. Polska jest powołana wielkością naszej historii, ale też naszymi dzisiejszymi ambicjami do tego, aby inspirować świat do odważnych rozwiązań – mówił Mateusz Morawiecki. Podkreślił też, że niezależnie od poglądów dobro wspólne powinno być punktem stycznym łączącym wszystkich Polaków.
Przewodniczący Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w swoim wystąpieniu przedstawił listę postulatów, które w ostatnich latach udało się związkowi w dialogu z rządem zrealizować. Wymienił m.in. powrót do niższego wieku emerytalnego, niedziele  wolne  od  handlu  oraz  prawo  funkcjonariuszy służb mundurowych do zrzeszania się w wybranym związku zawodowym. Ocenił, że decyzja rządu o podniesieniu płacy minimalnej do 2600 zł w 2020 roku jest wielkim skokiem  naprzód.  Przypomniał,  że  gdy blisko dekadę temu, za rządów koalicji PO-PSL, NSZZ „Solidarność” składał w Sejmie obywatelski projekt ustawy przewidujący m.in., że płaca minimalna będzie stopniowo rosła do poziomu 50 proc.  przeciętnego  wynagrodzenia,  dokument ten wraz podpisami 350 tys.ludzi trafił do kosza. – Jeżeli dzisiaj słyszymy z ust tych samych polityków, że tak znaczna podwyżka płacy minimalnej jest rozdawnictwem, to my się na to nie zgadzamy. To jest zapłata, to jest wynagrodzenie za ciężką, całomiesięczną pracę pracownika. Jeszcze raz powtórzę: wynagrodzenie za pracę, a nie jałmużna i nie rozdawnictwo – podkreślił Piotr Duda.
Szef „S” mówił też w swoim wystąpieniu o potrzebie obrony krzyża w przestrzeni publicznej, w szkołach i w zakładach pracy. – My, ludzie „Solidarności” musimy wykazać wielką solidarność i otworzyć swoje serca dla kapłanów, bo oni otworzyli swoje serca i kościoły w ’80 i ’81 roku, jak nam było wtedy bardzo trudno – powiedział przewodniczący Komisji Krajowej.
Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę  zapoczątkował  błogosławiony  ks.  Jerzy  Popiełuszko  we  wrześniu  1983  roku.  W  pierwszej  pielgrzymce  brali udział robotnicy Huty Warszawa. W kolejnych latach do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z różnych części Polski. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy, odbywa się zawsze w trzecią niedzielę września. Co roku za organizację uroczystości odpowiada inny region związku. Tegoroczną pielgrzymkę organizował Region Podkarpacie.

galeria zdjęć

39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Gdańsk, Radom – 30/31.08.2019

31 sierpnia w Gdańsku z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego świętowano 39. rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego. Uroczystości z udziałem uczestników strajków Sierpnia 1980 roku, krajowych i regionalnych struktur „Solidarności”, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych rozpoczęła msza św. w Bazylice św. Brygidy pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie zgromadzili się w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

W obchodach uczestniczyła 61-osobowa delegacja Regionu Ziemia Radomska na czele której stał Marek Kuc, Członek ZR, a także poczty sztandarowe: Zarządu Regionu (Marek Kuc, Wojciech Dziółko, Barbara Jurczak), TKK Pionki (Jerzy Białek, Zofia Sekuła); MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu (Marta Chmielewska, Anna Duda) oraz poczet KO Mesko Skarżysko o/Pionki. 

W swoim  wystąpieniu premier  Mateusz  Morawiecki podkreślił, że jest wdzięczny „Solidarności” za walkę o lepszą Polskę. – W 1980 roku „Solidarność” dawała nadzieję na przyszłość – powiedział szef rządu. W jego ocenie wielka mądrość „Solidarności” polega także na pilnowaniu, wspólnie ze wszystkimi rządzącymi, by polska gospodarka oparta była na solidnych podstawach i stabilnych finansach.
List  do  uczestników  uroczystości  skierował prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył w nim, że wydarzenia sierpniowe są powodem do dumy, ponieważ na przemoc i okrucieństwo zbrodniczych ideologii Polacy potrafili odpowiedzieć siłą wartości: wolnością, odpowiedzialnością i szacunkiem wobec bliźniego. – Polski sierpień dał światu wzór pokojowego protestu i udowodnił, że ludzie dzięki wierności swoim ideałom mogą zmienić świat – napisał prezydent Andrzej Duda. Dodał także, że podążanie za drogocennym przesłaniem Sierpnia 1980 roku pozwoli budować silną i sprawiedliwą Polskę.
Zwracając się do uczestników obchodów przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr  Duda  podkreślił,  że  dokończenie realizacji postulatów sierpniowych jest zadaniem działaczy „Solidarności” młodszego pokolenia.

Dzień wcześniej w sali BHP Stoczni Gdańskiej obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

W  przyjętym  stanowisku  KK  oddała  hołd uczestnikom strajków sierpniowych i podkreśliła, że związek cały czas wypełnia ich przesłanie. – Dzisiaj NSZZ „Solidarność” jest największą, najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną grupą społeczną w Polsce, mającą istotny wpływ na polską rzeczywistość. Dzięki temu pracownicy mogą cieszyć się przywróconym wiekiem emerytalnym, dynamicznie rosnącą płacą minimalną i minimalną stawką godzinową, ograniczeniem handlu w niedzielę czy coraz skuteczniejszą polityką społeczną państwa. Do tej listy należy dopisać również najnowsze osiągnięcia takie, jak podwyżki w sferze finansów publicznych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, lepszą ochronę  przed  bezprawnym  zwolnieniem. To praktyczna realizacja zapisów 21. postulatów sierpniowych i najlepsze podziękowanie dla Bohaterów „Solidarności”, których zasługi i odwagę dzisiaj przywołujemy – napisano w stanowisku. Przypomniano w nim także rolę Jana Pawła II i Kościoła katolickiego w sierpniowym zwycięstwie. – Bez wsparcia odważnych duszpasterzy, kapelanów, za co wielu zapłaciło  zdrowiem,  a  nawet  życiem,  trudno wyobrazić sobie aby to zwycięstwo było możliwe – czytamy w stanowisku KK.

31 sierpnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisana została także umowa między „Solidarnością”, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołująca Instytut Dziedzictwa Solidarności, który ma dbać o pamięć i promocję dorobku związku.
Instytut będzie się zajmował organizacją wystaw, konferencji i seminariów poświęconych powstaniu Solidarności i jej działalności w latach 80. ubiegłego wieku. Te zadania miało realizować Europejskie Centrum Solidarności, ale – w ocenie „Solidarności” ECS – zostało upolitycznione i nie promuje idei związku. Jak poinformował 3 września w Jastrzębiu-Zdroju Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” Prezydium Komisji Krajowej związku podjęło decyzję o odebraniu logotypu „Solidarność” z Medalu Wdzięczności przyznawanego przez Europejskie Centrum Solidarności. To reakcja na uhonorowanie tym odznaczeniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. – Mieliśmy wielką nadzieję, ze Europejskie Centrum Solidarności będzie taką instytucją, która będzie otaczać opieką wszystkich, bez wyjątku. Niestety tak się nie stało. Dzisiaj nazywam tę instytucję Miejskim Centrum Bez Solidarności, bo tam już Solidarności nie ma, a tym bardziej po tym, co stało się przedwczoraj, że wręczono Medal Wdzięczności osobie, która na ten medal nie zasługuje – powiedział w Jastrzębiu-Zdroju Piotr Duda. – Powołanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności ma być tym prawdziwym działaniem i niegumkowaniem nikogo: ani Lecha Wałęsy, ani Anny Walentynowicz, ani wielu innych osób, które zasłużyły się dla polskiej wolności. I będziemy to jako związek zawodowy „Solidarność” wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego krzewić i rozwijać, i pamiętać – podkreślił przewodniczący Komisji Krajowej.
31.08. - Radom
31 sierpnia o godz. 18.00 w Radomiu w kościele pw. Chrystusa Nauczyciela na radomskich Plantach została odprawiona uroczysta rocznicowa msza św. Uczestniczyli w niej: przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz; wiceprzewodniczący ZR – Krzysztof Kośla, Andrzej Wójcicki; skarbnik ZR Maria Górska oraz poczty sztandarowe:  ZR w składzie – Wiesław Rychter, Krystyna Kapciak, Anna Pożyczka, MPK Radom – Marek Kicior, Paweł Mortka, Stanisław Krzemiński, ZGM Zębiec – Stanisław Socha, Dariusz Kaczmarski, Zdzisław Flont oraz TKK Szydłowiec –z Tomaszem Głuchem,  TKK Zwoleń – z Dariuszem Pryglem. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Sławomir Molendowski, obsługę liturgiczną zapewnili – Stanisław Socha (czytanie), Krzysztof Kośla  (modlitwy wiernych).
Na zakończenie uroczystości podziękowania uczestnikom złożył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a potem udali się oni do siedziby ZR na rocznicowe spotkanie okolicznościowe.

galeria zdjęć

43. Rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza

Radom-Trablice-Pelagów-Koniemłoty

2019-08-18

W tym roku minęły 43 lata od śmierci ks. Romana Kotlarza – Męczennika Radomskiego Czerwca’76.

Koniemłoty

18 sierpnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie – Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, Wojciech Dziółko (TKK Lipsko), poczet sztandarowy ZR (Wiesław Rychter,  Jan Król, Marian Byzdra) wraz z Tomaszem Świtką, przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska i pocztem tej organizacji – wyjechała do Koniemłotów, gdzie uczestniczyła w uroczystościach ku czci ks. Romana Kotlarza.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o 9.30 na cmentarzu parafialnym w Koniemłotach, gdzie znajduje się grób ks. Romana Kotlarza. Modlitwę w intencji zmarłego przy jego grobie odmówił proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach, ks. dr Michał Łukasik oraz były proboszcz ks. Paweł Cygan. Przy mogile śp. ks. Romana Kotlarza modlili się także członkowie jego rodziny, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz samorządowych, delegacje szkół, zakładów pracy oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta i gminy Staszów.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy nastąpił przemarsz zebranych pod obelisk z tablicą upamiętniającą bohaterskiego kapłana. Pochód prowadziła Orkiestra Dęta Grupy Azoty KiZCHS „Siarkopol” w Grzybowie oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz NSZZ „Solidarność”. Pod pomnikiem ks. Romana delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze.
Potem zebrani udali się do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach, gdzie o godz. 10.00 odprawiono uroczystą mszę św. w intencji ks. Romana Kotlarza. Eucharystię sprawował ks. Piotr Turzyński, biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej. Podczas liturgii modlono się o rychłą beatyfikację ks. Romana Kotlarza (proces beatyfikacyjny rozpoczął się 1 grudnia 2018 r.). – Bóg buduje ojczyznę na ludziach wielkich, opowiadających się po stronie dobra. Ile ta niepodległość nas kosztowała? Jedną z pereł naszej niepodległości był ks. Roman Kotlarz i ludzie jemu podobni, kapłani i świeccy, którzy dali swoje życie za ojczyznę. Nie chcieli iść na kompromis ze złem – mówił biskup Turzyński. – Ksiądz Roman był bezkompromisowym kaznodzieją. Wiele razy mówił o złu komunizmu. W Koprzywnicy do młodych mówił, by nie wierzyli w to, co mówią inni, że Boga nie ma. Historia zmienną jest. Państwo, które wojuje z Bogiem upaść może. Takie słowa budziły sprzeciw. Komuniści nie mogli tego znieść. Nie dziwimy się kiedy ks. Roman poszedł razem z robotnikami w czerwcu 1976 roku. Wspominał potem, że ludzie byli mu za to wdzięczni. Chciał być wśród ludzi w słusznym proteście. Piętnował ścieżki zdrowia, które przechodzili zatrzymani robotnicy. W taki sposób ks. Kotlarz budził sprzeciw wśród komunistów, stając się tym samym przeciwnikiem ustroju komunistycznego. Byli na niego nasyłani funkcjonariusze i bili go. Ks. Roman Kotlarz to człowiek prawy i bezkompromisowy, który zapłacił życiem za słowa prawdy, za obecność przy ludziach, za odwagę nazywania zła złem. Na takich ludziach buduje Polska swoją niepodległość, a Kościół swoje piękno na świadkach i męczennikach. Niech zawsze będą w naszej pamięci. Niech zajaśnieje ks. Roman jako świadek prawdy, miłośnik prawdy, Boga i ludzi.
Po mszy św. na terenie przykościelnym odbył się tradcyjny poczęstunek dla uczestników obchodów.

Radom - Pelagów

Z Koniemłotów delegacja ZR powróciła do Radomia, gdzie wzięła udział w uroczystościach o godz. 16.30 pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza. Uczestniczyła w nich także  delegacja NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką, poczet sztandarowy Stowarzyszenia Czerwiec ’76 z prezesem Stanisławem Kowalskim, członkowie NSZZ „Solidarność” leśników z RDLP w Radomiu. Po krótkiej modlitwie, prowadzonej przez Tomasza Świtkę, uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem.
Następnie zebrani udali się do Pelagowa, na główną część uroczystości. O godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Pelagowie odprawiona została rocznicowa msza święta. Przewodził jej oraz homilię wygłosił ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.  
– Był wzorem wierności swoim przekonaniom i męczennikiem prawdy głoszonej przez niego Ewangelii, zatroskania o chorych i cierpiących, ale także odważnego głosu w obronie prześladowanych. – mówił bp Tomasik. – Bronił tego co Boże. Pokazywał Jezusa Chrystusa. Trwał wiernie przy powołaniu. Jako ksiądz miał wyjątkową umiejętność przyciągania ludzi. Był wzorem wierności swoim przekonaniom i męczennikiem prawdy głoszonej przez niego Ewangelii, zatroskania o chorych i cierpiących, ale także odważnego głosu w obronie prześladowanych.
Potem uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych przeszli z kościoła do dawnej plebanii, gdzie obecnie mieści się Izba Pamięci ks. Romana Kotlarza, gdzie pod obeliskiem upamiętniającym bohaterskiego kapłana złożono kwiaty oraz zapalono znicze. 

Kałków-Godów

Ostatni akcent obchodów ku czci ks. Kotlarza nastąpił w niedzielę 8 września 2019 r. w Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie w trakcie Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych. Uczestniczyła w nich delegacja NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką i pocztem sztandarowym, która złożyła kwiaty i zapaliła znicze w Grocie Radomskiego Czerwca’76 przy wizerunku ks. Romana.

galeria zdjęć

Święto Wojska Polskiego

Radom 2019-08-15

Delegacja Zarządu Regionu, w składzie: wiceprzewodniczący – Krzysztof Kośla i Andrzej Wójcicki, poczet ZR – Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra, uczestniczyła w obchodach 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej – Święcie Wojska Polskiego, których kulminacyjnym momentem była uroczysta msza św. w Kościele Garnizonowym w Radomiu.
Nabożeństwo odprawił oraz homilię wygłosił ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. 

 Prośba o wsparcie inicjatywy - "Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny"

Ostatni etap 43. rocznicy Radomskiego Czerwca ‘76

30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

4 lipca na mecie w Radomiu, która znajdowała się przy Pomniku Radomskiego Czerwca’76,  zakończył się trzeci etap 30. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków. Wygrał go Estończyk Norman Vahtra z grupy Cycling TARTU. Drugi był Sylwester Janiszewski, a trzeci Patryk Stosz. Przed wjazdem wyścigu do Radomia odbyły się mini-zawody kolarskie dla dzieci. Współorganizatorem etapu był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Radomski etap wyścigu jako zwieńczenie obchodów Czerwca’76 stał się już naszą związkową tradycją i nic dziwnego bo szefem Komitetu Organizacyjnego jest Waldemar Krenc, przewodniczący  Zarządu Regionu Łódzkiego, a w pracach komitetu uczestniczy też corocznie przewodniczący ZR Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewcz, który za zasługi w krzewieniu sportu otrzymał w trakcie ceremonii zakończenia etapu Złoty Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego.      
W czwartek  4 lipca kolarze pokonali 170 km z Kielc do Radomia i po drodze zaliczyli pierwsze poważne wzniesienia oraz premie górskie. Od startu peleton był bardzo aktywy. Szybko oderwała się od niego trzyosobowa grupa - Adam Stachowiak (Voster ATS), Kamil Małecki (CCC Development) i Adrian Honkisz (reprezentacja Polski). Później przez ponad 100 km z przewagą dwóch minut przed peletonem jechali zaś Adam Noceń (reprezentacja Polski), Jayde Julius z RPA (Protouch South Africa) i Adam Kuś (Hurom BDC), ale zostali dogonieni 25 km przed metą.
W piątek 5 lipca kolarze wyruszyli w etap ze Skarżyska-Kamiennej do Stalowej Woli (178 km). 30. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków zakończył się w sobotę  6 lipca w Krośnie. Uczestniczyło w nim 110 kolarzy z 19 polskich i zagranicznych grup.

galeria zdjęć

Protestowała Enea

W środę 26 czerwca z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Enea odbyła się pikieta pracowników GK Enea pod siedzibą Zarządu Enea S.A. w Poznaniu.

W proteście uczestniczyła silna reprezentacja NSZZ „Solidarność” z Enea Wytwarzanie (Kozienice) na czele z przewodniczącym Jackiem Bolkiem i wiceprzewodniczącymi:  Zdzisławem Górniakiem i Cezarym Mąkosą – w sumie  około 70 osób.  Nie zabrakło też przedstawicieli z Enea Ciepło (Białystok), Enea Połaniec, nie zawiedli górnicy z LW Bogdanka. Stawili się też przedstawiciele spółek całego obszaru dystrybucji i obrotu, z terenu Poznania, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina.

Związkowcy „Solidarności” do protestu zaprosili także inne organizacje związkowe z GK Enea i zdecydowana ich większość w różnej formie wsparła ten protest. To kolejny akt bardzo dobrej współpracy międzyzwiązkowej dla dobra pracowników GK Enea, z której wszystkie współpracujące organizacje mogą być naprawdę dumne. Członkowie zaprzyjaźnionych związków zawodowych także stawili się z całego terenu GK Enea, który obejmuje przecież wielką część Polski.

Do zebranych przemówili: Krzysztof Nawrocki, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Enea; Jerzy Wiertelak, Przewodniczący MZZP GK ENEA; Marek Boiński, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”; Jacek Bolek, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie; Jan Bojaryn, Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Elektrociepłownia Białystok; Sławomir Luśtyk, Przewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych w ENEA Wytwarzanie  sp. z o.o.; Dariusz Sadurski, Wiceprzewodniczący MZZE w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.; Jarosław Niemiec, Przewodniczący ZZPZ Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” w LW Bogdanka S.A.; Maciej Wiśniewski, sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea.

W czasie pikiety reprezentanci poszczególnych organizacji związkowych złożyli podpisy pod wspólną petycją. Następnie delegacja protestujących udała się do budynku siedziby Zarządu Enea S.A. aby wręczyć pismo  przedstawicielom spółki.
Delegacja wróciła do zebranych w towarzystwie przedstawicieli Pracodawców GK Enea: Zbigniewa Piętki, Wiceprezesa Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych oraz Andrzeja Kojro, Prezesa Zarządu Enea Operator sp. z o.o. Obydwaj przemówili do zebranych. Wiceprezes Zbigniew Piętka złożył deklarację, że „z całą pewnością do porozumienia płacowego dojdzie jeszcze w lipcu”.

galeria zdjęć

Obchody rocznicy Czerwca 1976 r. w Płocku i Ursusie

23 czerwca 2019 r. delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wraz z pocztami sztandarowymi – TKK Pionki (Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Jerzy Białek) i KZ w MPK Radom (Marek Kicior, Tadeusz Brydowski, Stanisław Krzemiński) – wzięła udział w uroczystościach 43. rocznicy Czerwca 1976 r. w Płocku.

galeria zdjęć

30 czerwca 2019 r. delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kuc, Józef Mąkosa, wraz z pocztem sztandarowym Zarządu Regionu (Jan Król, Marian Byzdra, Wiesław Rychter), pocztem TKK Pionki (Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Jerzy Białek) oraz pocztem KZ w MPK Radom (Marek Kicior, Wojciech Dziółko, Waldemar Zieliński), uczestniczyła w uroczystościach 43. rocznicy Czerwca 1976 r. w Ursusie.

galeria zdjęć

43. rocznica Radomskiego Czerwca’76

Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu oraz liczna rzesza członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” uczestniczyli  w obchodach 43. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. U zbiegu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego odprawiona została msza święta celebrowana przez biskupa Henryka Tomasika. Honorowe miejsce w czasie obchodów zajęli oczywiście uczestnicy wydarzeń z 1976 roku – Bohaterowie Radomskiego Czerwca na czele ze Stanisławem Kowalskim, prezesem Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ‘76.

Pod pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 zgromadziło się jak co roku kilkaset osób oraz liczne delegacje i poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” - z pocztami z KF Ursusa i ZR Płockiego, Środkowowschodniego, Mazowsze, Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Czerwiec’76 i „Solidarności” Rolników Indywidualnych, przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ “Solidarność” Regionu Ziemia Radomska. Obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz oraz liczni przewodniczący Zarządów Regionów. 
Głównym gościem uroczystości był oczywiście premier RP Mateusz Morawiecki, a obok niego pojawili się inni przedstawiciele rządu RP oraz  Kancelarii Prezydenta, w tym  minister. Andrzejem Dera, radomscy parlamentarzyści -  Marek Suski (szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów), Wojciech Skurkiewicz (wiceminister MON), Dariusz Bąk, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Anna Białkowska, Leszek Ruszczyk, przedstawiciele władz miasta Radomia z Prezydentem Radosławem Witkowskim, Rady Miejskiej miasta Radomia z przewodniczącą Kingą Bogusz oraz władz Mazowsza – wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Krzysztof Murawski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, a także szef kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski, Starosta Radomski Waldemar Trelka, przedstawiciele  powiatu ziemskiego Radomskiego i powiatów sąsiednich i gmin, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Sybiraków, Represjonowanych w Stanie Wojennym, harcerzy, Zabużan i Wołyniaków, przedstawicieli IPN z Lublina i Warszawy, Radomia z prezesem IPN Jarosławem Szarkiem, wiceprezesem Krzysztofem Szwagrzykiem i dyrektorem  Marcinem Krzysztofikiem,  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, leśników, Wojska Polskiego, Państwowej Inspekcji Pracy z Głównym Inspektorem Wiesławem Łyszczkiem i jego zastępcą Andrzejem Kwalińskim.
Premier Mateusz Morawiecki  w swoim emocjonalnym przemówieniu serdecznie dziękował Bohaterom Radomskiego Czerwca’76 – Dzisiaj, chylę czoła przed bohaterstwem wspaniałych Polaków tamtych lat. Bohaterstwem, które było jednym z kluczowych wydarzeń na drodze do pełnej wolności – mówił premier Morawiecki. – Mimo bardzo brutalnych represji i stłumienia tamtych protestów, nic nie było w stanie zatrzymać polskiej walki o wolność. To dla nas jest pewne memento historyczne. Władza nie może patrzeć z góry na ludzi. Staramy się stać po stronie słabszych, po stronie poszkodowanych, po stronie świata pracy, tworząc najlepsze środowisko do rozwoju – dodał. – I jeśli myślimy o tym co było w tamtych latach najlepszego i jednocześnie co nie udało się komunistom, to była rodząca się już w tamtych latach solidarność. Solidarność, która wybuchła z wielką mocą cztery lata później. Pokazywała tę międzyśrodowiskową zgodę i porozumienie w walce o wolność pomiędzy robotnikami, inteligencją, chłopami, Kościołem. Coraz więcej grup społecznych rodziło się do walki o wolną Polskę. […] Bez tamtej determinacji, odwagi, nie byłoby dzisiejszej wolności. Zachowaliście się wszyscy jak trzeba. Cześć i chwała bohaterom – zakończył swoje wystąpienie premier.
Biskup Tomasik przypomniał okoliczności, które poprzedzały wydarzenia Czerwca'76. Mówił o rosnącej ateizacji i tworzeniu nowego modelu świeckiej tradycji. Wspomniał, że w 1976 roku do konstytucji PRL wpisano przewodnią rolę partii w państwie, a także braterskiej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. Przypomniał też, że państwo komunistyczne przygotowywało się na brutalną rozprawę z ewentualnym protestem, bo oddziały milicji znacznie wcześniej niż doszło do wydarzeń czerwcowych wyposażono w broń palną. Biskup Tomasik mówił również o księdzu Romanie Kotlarzu, Męczenniku Radomskiego Czerwca, który wystąpił publicznie w obronie osób skrzywdzonych podczas protestu. – Ksiądz Kotlarz mówił, że człowiek potrzebuje nie tylko pieniędzy, samochodu i telewizora, ale przede wszystkim prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności. Zapłacił wysoką cenę za swoje przekonania i publiczne ich wygłaszanie. 18 sierpnia to data śmierci księdza Romana, zapamiętajmy tę datę, bo to dzień modlitwy o jego beatyfikację - powiedział Henryk Tomasik.
Podczas uroczystości minister Andrzej Dera odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, a minister Marek Suski list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, a posłanka Anna Kwiecień list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Przemówili także Radosław Witkowski, prezydent Radomia, oraz Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec '76. Wręczono też Medale Pro Patria uczestnikom wydarzeń Radomskiego Czerwca’76 - otrzymali je: Wojciech Fila, Janusz Gregorczyk i Ryszard Nowakowski. Na koniec odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową, a przy pomniku złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

galeria zdjęć

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca’76

626 zawodników dobiegło 23 czerwca do mety 7. edycji radomskiego półmaratonu i to mimo prawdziwie afrykańskiego upału. Odbył się też  tradycyjny bieg na 2,5 kilometra – „Dumne Warchoły”. Jednym ze współorganizatorów imprezy był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

W sumie na starcie biegu stanęło ponad 700 osób. Na trasę „wypuścił” ich strzałem z pistoletu startowego wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki. On też razem z członkami ZR Wiesławem Wabikiem i Jerzym K. Kaczkowskim wręczali na mecie uczestnikom zawodów pamiątkowe medale, a potem nagrody za zajęcie miejsc na podium. 
Bieg główny ukończyło 626 uczestników i to pomimo panującego w tym dniu ponad 30-stopniowego upału. – Najważniejsze, że wszystko odbyło się bezpiecznie, a interwencji medycznych było znacznie mniej niż przed rokiem – tak podsumował zawody Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom!, które było głównym  organizatorem imprezy.
Panująca na trasie pogoda była też pewnie przyczyną, że tym razem na trasie biegu nie padły żadne wyśrubowane wyniki czasowe.  Zwycięzcą został Emil Dobrowolski z LLKS Prefbet Śniadowo Łomża (1:10:03), drugi był Patryk Stypułkowski (1:10:17) reprezentujący 7. Batalion Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, a trzeci Sylwester Lepiarz (1:10:57) z LKB Rudnik. Wśród pań, najszybsza okazała się Angelika Mach (1:21:55) z Adidas Runners Warsaw, drugie miejsce zajęła Zuzanna Mokros (1:23:19) z RKS-u Łódź, a trzecie Lidia Czarnecka (1:23:47) z Czarnecki Run Team, a czwarta Karolina Waśniewska (1:25:19) z Biegiem Radom!

Ponad setka uczestników wystartowała w Biegu Radości „Dumne Warchoły”. Jako pierwszy do mety dobiegł Rafał Lewocha, wyprzedzając Jakuba Stępnia i Adama Bajorskiego. Najszybszą z pań okazała się Faustyna Balińska, a tuż za nią na mecie zameldowały się Monika Leśniewska i Marcjanna Rola.

galeria zdjęć

XI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-06-18

Czerwcowe posiedzenie ZR było wyjątkowo monotematyczne. We wtorek 18 czerwca dyskutowano głównie na temat organizacji obchodów  43. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76. Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (21.05.) oraz decyzje Prezydium ZR, a następnie przedstawił szczegółowy program oraz stan przygotowań do organizacji obchodów 43. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. Członkowie ZR zadeklarowali swój udział w pracach przy przygotowywaniu w/w uroczystości.
Dyskutowano też na temat organizacji związkowego rajdu rowerowego do Królewskich Źródeł oraz sprawach finansowych związanych z udziałem związkowców z naszego Regionu z Enea Wytwarzanie w manifestacji przed siedzibą tej spółki w Poznaniu (26.06.).

Poczta Polska wciąż walczy!

14 czerwca pracownicy Poczty Polskiej z całego kraju protestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. „Solidarność” domaga się podwyżek płac o 500 zł brutto oraz takiego wsparcia ze strony państwa, na jakie od lat mogą liczyć pocztowcy w krajach zachodniej Europy.
W pikiecie przed KPRM wzięło udział kilkaset osób min. przedstawiciele Komisji Podzakładowej NSZZ ”Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Radomiu z przewodniczącym Wojciechem Redestowiczem. Delegacja protestujących złożyła petycję z postulatami w kancelarii premiera. Związkowcy zostali przyjęci przez ministra w KPRM Pawła Szrota i wiceministra infrastruktury Rafała Webera. – Otrzymaliśmy zapewnienie, że rozmowy z nami rozpoczną się niezwłocznie – powiedział do uczestników demonstracji po wyjściu z KPRM Bogumił Nowicki, przewodniczący „Solidarności” w Poczcie Polskiej.
Głównym postulatem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej jest żądanie podwyżki płac zasadniczych o 500 zł brutto. Spór zbiorowy w firmie trwa od kwietnia i obecnie znajduje się na etapie mediacji z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort pracy. Jeśli zakończą się one fiaskiem, kolejnym etapem będzie referendum strajkowe.

galeria zdjęć

Konkurs Szachowy „Radomski Czerwiec’76”

Zmagania szachowe trwały od 11.06. do 13.06. Organizatorem Konkursu Szachowego „Radomski Czerwiec’76” byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Roszada”, Kapitułą Kultury Szachowej i Akademią Szachową Marka Niedźwieckiego.

W zawodach uczestniczyły dzieci z 4 radomskich szkół: PSP Nr 21, PS Nr 26, PSP Nr 29 i I Społecznej Szkoły Podstawowej. Łącznie na starcie zameldowały się  22 osoby.
Celem młodych szachistów było rozwiązanie 12 zadań o tematyce „Mat w 1 posunięciu”. Za każde poprawne zadanie szachista otrzymywał jeden punkt. Wygrywała osoba, która poprawnie rozwiązała najwięcej zadań. W przypadku równości punktów, o zwycięstwie decydował krótszy czas rozwiązań. Na zakończenie konkursu wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które od strony koncepcyjnej i graficznej opracował Paweł Podlipniak. Fundatorem nagród rzeczowych dla uczestników była firma ENEA Wytwarzanie.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz. Patronat medialny zapewniły : „WR 26-600” , Twój Radom” i „Biuletyn” ZR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

X Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

 2019-05-21

Kolejne posiedzenie ZR odbyło się we wtorek 21 maja. Otworzył je  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku obrad ZR przystąpił do pracy. W posiedzeniu ZR brała udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (16.04.) oraz decyzje Prezydium ZR.
Kolejnym punktem obrad było wpisanie do Rejestru ZR dwóch nowych tymczasowych organizacji związkowych w: DPS w Jedlance – przewodnicząca Marta Dąbrowska, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu – przewodnicząca Renata Żabicka. Obie decyzje ZR podjął jednogłośnie.  
Następnie wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla przedstawił stan przygotowań do organizacji obchodów 43. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. (program i zaproszenie publikujemy w „Biuletynie”), a przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz poinformował zebranych o ustaleniach dotyczących zakończenia w Radomiu jednego z etapów 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków  - meta etapu będzie 4 lipca pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76.
Przewodniczący Maszkiewicz zdał też członkom ZR relację z obrad Komisji Krajowej (24-25.04.).
Kolejnym punktem posiedzenia była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Zdzisław Maszkiewicz omówił dalszy ciąg spraw związanych z PSG – mimo ustaleniom z Gdańska, o których pisaliśmy w poprzednich wydaniach „Biuletynu”, do składu komisji zakładowej w PSG nie włączono przewodniczących komisji podzakładowych. Piotr Klonowski przedstawił sytuację w MPK Radom i problemy przedsiębiorstwa związane m.in. z zakupami nowych elektrycznych autobusów. ZR dał też upoważnienie MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania do objęcia ochroną członków desygnowanych do reprezentowania MK wobec pracodawców.
Potem wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla omówił już przeprowadzone oraz dopiero planowane szkolenia związkowe w naszym Regionie. Następnie zaś ZR podjął decyzje ws. uczestnictwa reprezentantów ZR w zaplanowanych na początek czerwca uroczystościach i obchodach: 1.06. w Radomiu, 3.06. w Gdańsku, 4.06. w Warszawie i Radomiu oraz  6-7.06. w Zakopanem (spotkanie przewodniczącego KK Piotra Dudy z przewodniczącymi ZR i sekretariatów branżowych).    

Szkolenie "Rozwój związku NSZZ "Solidarność" - 2019-05-16/17

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się dwudniowe szkolenie  „Rozwój związku NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział 19 osób – członków naszego Związku z organizacji zakładowych w: Galvo 24 Sp. z o.o. w Radomiu, Fabryce Broni w Radomiu, Spółdzielni Mieszkaniowej Własnościowo-Lokatorskiej w Warce, Kingspan Sp. z o.o. w Lipsku, Imperial Tobacco S.A. w Radomiu, Domu Weterana Walki i Pracy w Radomiu,  Radpecu, Enea Wytwarzanie.
Zajęcia prowadził Jan Plata-Przechlewski z Działu Szkoleń KK w Gdańsku. Uczestnicy  otrzymali materiały instruktażowe, a na zakończenie dyplomy ukończenia szkolenia. 

galeria zdjęć

Lotnisko im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku

7 maja rozpoczęła się oficjalnie budowa nowego lotniska w Radomiu.
Nazwa lotniska będzie brzmiała: Port Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku.
Inicjatorem nadania takiej właśnie nazwy był Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. 

IX Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-04-16

W kolejnym posiedzeniu Zarządu Regionu, które odbyło się tuż po tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym, wzięli udział zaproszeni goście – wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz oraz przedstawiciele komisji zakładowej w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) z przewodniczącym Jackiem Bolkiem. Obradom przysłuchiwała się także Jadwiga Poźniak, przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 

Tadeusz Majchrowicz zapoznał zebranych z informacjami na temat konfliktu z rządem RP oraz przebiegiem i efektami manifestacji przed 16. urzędami wojewódzkimi, które Związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z "Solidarności", przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym pracujących w obszarze finansów publicznych.
– Akcja była udana. To dla nas ważne, by rząd zrozumiał, że popełnił wielki błąd podpisując kolejne porozumienia tylko z jedną grupą zawodową – mówił Majchrowicz. –Trzeba podejść globalnie, policzyć ile jest pieniędzy i podnieść płace proporcjonalnie, bo inaczej zawsze będzie rozgoryczenie i niezadowolenie.
Tadeusz Majchrowicz odniósł się także do tzw. „piątki Kaczyńskiego” przeciwstawiając jej postulaty Związku. – Nasze żądania powrotu do dialogu społecznego i inne postulaty są realistyczne, umiarkowane – wskazywał Majchrowicz. – Wzrost wynagrodzeń dla pracowników budżetówki, braku kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia kwoty bazowej naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, niewliczania do płacy minimalnej dodatku stażowego oraz systemowych regulacji cen energii i wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych.
Wiceprzewodniczący KK nawiązał też do ważności wyborów do parlamentu europejskiego zwłaszcza w sferze takich problemów jak limity emisji dwutlenku węgla dla polskich przedsiębiorstw – zwłaszcza energetycznych, a także przypomniał np. sprawę  emerytur pomostowych czy niewywiązania się z prezydenckich obietnic podniesienia kwoty wolnej od podatku. –  Obywatele, w tym nasi związkowcy, domagają się poprawy warunków życiowych, to dobrze wiemy – mówił Majchrowicz. – Rząd PiS stał się zakładnikiem własnego sukcesu. Nie można ogłaszać publicznie wzrostu gospodarczego i nic nie dawać ludziom.   
Tadeusz Majchrowicz odniósł się też do strajku nauczycieli i zarzutów stawianych „Solidarności” z tytułu nieprzyłączenia się do tej akcji protestacyjnej. – Przecież okaże się zaraz, że to my, „Solidarność”, podpisaliśmy jedyne porozumienie, które faktycznie dało nauczycielom korzyści. –  dodał Majchrowicz. – Nigdy do tej pory żadnej branży nie udało się wynegocjować tak dużej jednorazowej podwyżki jak w oświacie. Mimo tego próbowano pokazać nasze działania jako klęskę i mamić nauczycieli, że można dostać dwa razy więcej. A co Broniarz powie nauczycielom, jak okaże się, ze za strajk, zgodnie z prawem, nie przysługuje im żadne wynagrodzenie?

Potem członkowie ZR dyskutowali z Tadeuszem Majchrowiczem na temat przedstawionych informacji, a przedstawiciele branż, w tym oświaty i służby zdrowia, omawiali swoje postulaty. Zarząd Regionu w głosowaniu zatwierdził takżę wykonanie budżetu ZR za 2018 r. – przy dwóch głosach wstrzymujących.

galeria zdjęć

Spotkanie wielkanocne w siedzibie Zarządzie Regionu - 16 kwietnia 2019 r.

galeria zdjęć

UWAGA - WAŻNE !!!

Porozumienie Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" z Rządem RP 

Komunikat

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.
Nie ulegajmy demagogii ZNP, zapoznajmy się z treścią porozumienia, które przesyłamy w załączeniu.

Rząd uwzględnił większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:
1. 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;
2. zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);
3. powrót do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;
4. skrócenie ścieżki awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);
5. określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;
6. zwiększenie tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.
Dementujemy informacje, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.
Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań i nie wpisujemy się nimi w strategię działań innych związków.
Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.

Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Walka o dialog społeczny!

4 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 przed siedzibą wojewody mazowieckiego w Warszawie rozpoczęła się pikieta-manifestacja NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyło w niej kilkuset związkowców z Regionów: Mazowsze, Płock i Ziemia Radomska.

Nasz Region reprezentowała kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców  na czele z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem  i wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą.
Zebranych powitał wiceprzewodniczący ZR Mazowsze Waldemar Dubiński, a po nim głos zabrał przewodniczący ZR Mazowsze Andrzej Kropiwnicki, który w skrócie przedstawił postulaty pikietujących związkowców.  - Walczymy o podwyżki dla wszystkich pracowników budżetówki. Domagamy się: podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja), niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat – mówił Kropiwnicki.
Potem przemawiali przewodniczący ZR Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz oraz przewodniczący ZR Płockiego Andrzej Burnat. Następnie problemy poszczególnym branż i grup związkowych prezentowali m.in. przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, geologów, pracowników kultury i sztuki, muzeów, a nawet…taksówkarzy.

galeria zdjęć

W trakcie pikiety Andrzej  Kropiwnicki, Zdzisław Maszkiewicz i Andrzej Burnat udali się do gabinetu wojewody mazowieckiego i wręczyli mu petycję z postulatami NSZZ „Solidarność”.
„Pan
Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki
Jako przedstawiciele NSZZ „Solidarność Regionów: Mazowsze, Płock, Ziemia Radomska składamy na ręce Pana Wojewody Petycję, wnosząc jednocześnie o przekazanie jej Panu Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej Mateuszowi Morawieckiemu.
Domagamy się:
- podwyżek płac w sferze finansów publicznych
- wprowadzenia   kryterium   stażowego   uprawniającego   do   przejścia na emeryturę bez względu na wiek
- odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- systemowych   rozwiązań  stabilizujących  ceny  energii  oraz  wsparcia dla przemysłu energochłonnego
- niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.
Tylko dialog społeczny może zapobiec eskalacji napięć w naszym Kraju.”
O godzinie 17.00 pikietę oficjalnie rozwiązano.

Spotkanie wielkanocne TKEiR przy Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska

2019-04-03

galeria zdjęć

Szkolenie skarbników Komisji Zakładowych

29 marca 2019 r. w siedzibie Zarządu regionu odbyło się szkolenie dla skarbników Komisji Zakładowych. Zajęcia prowadziły: Skarbnik ZR Maria Górska oraz głowna księgowa ZR Beata Nosal. W szkoleniu uczestniczyli przedstwiciele komisji zakładowych w: ZS Grójec/MK Oświata, Radpec Radom, ZSP we Wsoli /MK Oświata, GALVO 24 SP. z o.o. Radom, Spółdzielni Mieszkaniowo-Lokatorsko-Własnościowej  w Warce, KINGSPAN Sp. z o.o. w Lipsku, IMPERIAL TOBACCO S.A. w Radomiu, Hortex Sp. z o.o.Przysucha,  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, ENEA Wytwarzanie S.A. Świerże Górne

galeria zdjęć

VIII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-03-18

Kolejne posiedzenie ZR odbyło się w nietypowym, przyspieszonym terminie, bo nie w trzeci wtorek miesiąca, ale w poniedziałek 18 marca, ze względu na zaplanowane na następny dzień posiedzenie Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” i konieczność udziału w nim przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza. 
On też tradycyjnie otworzył obrady, rozpoczynając posiedzenie ZR od przedstawienia zebranym dotychczasowych ustaleń KSzP i postulatów, o które walczy nasz Związek. Potem ZR przyjął projekt porządku obrad (jednogłośnie) i przystąpił do pracy. W posiedzeniu ZR brała udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (19.02.) oraz decyzje Prezydium ZR. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie i zatwierdzenia wykonani budżetu ZR za 2018 r. Ten punkt zreferowała skarbnik ZR Maria Górska. Wykonanie budżetu przyjęto jednogłośnie.Potem ZR wyrejestrował z rejestru ZR organizację zakładową w PKS Kozienice – przy 1 głosie wstrzymującym, także przyjął, po wprowadzenie poprawek wniesionych przez Marka Kiciora, Regulamin ZR – jednogłośnie. Kolejnym punktem obrad miała być sprawa wyrejestrowania organizacji zakładowej POLWTT, ale głosowanie w odłożono do następnego posiedzenia ZR.
Potem wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla przedstawił zebranym relację ze szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy, a także zapowiedział kolejne – skarbników KZ (29 marca), z rozwoju i pozyskiwania członków (16-17 maja), „prawo pracy po zmianach” (maj), a także szkolenie „prawo pracy po zmianach” organizowane  dla KZ w Enea Wytwarzanie (21-22 marca). Następnie przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty Adam Słomka nakreślił zebranym sprawę protestów oświatowej „Solidarności”, przyjęto też po długiej i bogatej we wnioski dyskusji „Strategię ZR Ziemia Radomska na 2019 r.” Zarząd Regionu przyjął też informację sekretarza ZR Krzysztofa Kośli o pisemnej odpowiedzi Regionalnej Komisji Rewizyjnej  Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ws. zadłużenia KZ w Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej  wobec ZR Ziemia Radomska.

Spotkanie przewodniczących komisji zakładowych w spółkach miejskich i innych podmiotach podległych prezydentowi m. Radomia z prezydentem Radosławem Witkowskim 

Radom, 2019-03-04

4 marca w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  odbyło się spotkanie przewodniczących komisji zakładowych ze spółek miejskich oraz innych podmiotów organizacyjnych z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KZ w DPS „Nad Potokiem”, MOPS w Radomiu, Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, MPK Radom, Radpecu, oświacie radomskiej, DPS Weterana Walki i Pracy, DPS i Centrum Usług Wspólnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu, MOSiR Radom, RTBS „Administrator”, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, PPUH Radkom, Wodociągach Miejskich, Straży Miejskiej i Urzędzie Miejskim. 
Zarząd Regionu reprezentowali dwaj wiceprzewodniczący – Krzysztof Kośla i Andrzej Wójcicki.
Na wstępie spotkania prezydent Witkowski zrelacjonował najnowsze zamierzenia i plany miejskie, poinformował też o obcięciu przez rząd RP o 1,5 mln zł dotacji oświatowej dla Radomia na rok 2019.
Potem kolejno o problemach pracowniczych wypowiadali się przedstawiciele  „miejskich branż” związkowych. Najbardziej bolesnymi i gorącymi tematami były m.in. sprawy podwyżek dla pracowników DPS-ów, MOPS, oświaty, Radpecu; dyżurów szpitalnych, transportu pacjentów oraz płac ratowników medycznych; powierzania zadań komunikacyjnych MPK.
Prezydent Witkowski notował uwagi, odpowiedział od razu na część pytań związkowców, umawiał się też z przedstawicielami „branż” na spotkania negocjacyjne i konsultacje w konkretnych terminach.

galeria zdjęć

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

27-28 lutego w Sali koferencyjnej Zarządu Regionu odbywało się szkolenie społecznych inspektorów pracy (SIP).

Wprowadzenie do tematyki szkolenia przeprowadził i powitał uczestników wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla , zwracając zebranym uwagę na potrzebę podnoszenia wiedzy działaczy związkowych w nowej kadencji, realizowania uchwał WZD Regionu Ziemia Radomska oraz ważką rolę Społecznej Inspekcji Pracy.
W zajęciach, które pierwszego dnia prowadził starszy specjalista-inspektor Radosław Łuczak z radomskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, a drugiego - dr Józef Witczak i Jan Siek (specjalista z firmy BHP), wzięli udział przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w: Kozienickiej Gospodarce Komunalnej, Imperial Tobacco Machinery w Radomiu, radomskim Sanepidzie, Kingspan sp. z o.o. w Lipsku, SWPZZPOZ  w Krychnowicach,  radomskiej oświaty,  PSP w Rudzie Wielkiej, przysuskim Horteksie.
Tematyka szkolenia dotyczyła: prawnych aspektów działania SIP w zakładach pracy, roli związków zawodowych w sferze nadzoru nad warunkami pracy oraz przy wborze SIP w zakładach pracy, a także współpracy SIP z Państwową Inspekcją Pracy.
Uczestnicy zajęć otrzymali także materiały szkoleniowe – oraz ustawę o SIP, a w przerwach w trakcie szkolenia mogli pokrzepiać się w barku kawowym.
Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Zarząd Regionu.

VII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom,2019-02-19

Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Po akceptacji przez zebranych projektu porządku obrad (jednogłośnie), Zarząd Regionu przystąpił do pracy.
Następnie wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (15.01.) oraz decyzje Prezydium ZR (4.02.).
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie schematu organizacyjnego Zarządu Regionu na kadencję 2018-2023. Na wniosek członka ZR Marka Kiciora głosowanie w tej sprawie przesunięto na kolejne posiedzenie ZR, tak by członkowie tego gremium mogli zapoznać się z w/w dokumentem.
Potem ZR obradował nad uchwałą o wyrejestrowaniu z Rejestru Regionu Ziemia Radomska organizacji zakładowej w PSG  sp. z o.o. Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przypomniał zebranym szczegóły porozumienia zawartego 10 stycznia w Gdańsku, w obecności Ewy Zydorek - Sekretarz Komisji Krajowej, Tadeusza Majchrowicza - wiceprzewodniczącego KK,  Krzysztofa Dośli - Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego, Katarzyny Mackiewicz - Sekretarz KKW, pomiędzy Zbigniewem Matuszewskim Przewodniczącym KZ w PSG Sp. z o.o., a przewodniczącym ZR Ziemia Radomska Zdzisławem Maszkiewiczem.
Ponieważ KZ w PSG wypełniła punkt 2. umowy - „2. Przewodniczący Komisji Zakładowej w NSZZ „Solidarność” w PSG Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Zakładowej podjęta została uchwała o objęciu ochroną stosunku pracy przewodniczących Komisji Podzakładowych niebędących członkami Komisji Zakładowej” - Zarząd Regionu podjął, przy 4 głosach wstrzymujących, uchwałę o wyrejestrowaniu KZ w PSG z rejestru Organizacji Regionu Ziemia Radomska.
Podjęto też jednogłośnie decyzję ws. protestu wyborczego dotyczącego PSG – ZR zajmie się jego rozpatrzeniem po uzyskaniu informacji co do terminu WZD w PSG i wyników obrad tego zebrania.
Kolejnym punktem obrad były uchwały ws. wyrejestrowania z Rejestru ZR: OZ w ZUK Pionki,  OZ w Spółdzielni Mieszkaniowej w Pionkach.
Podjęto też decyzje organizacyjno-finansowe dotyczące organizacji tradycyjnego spotkania wielkanocnego w siedzibie ZR – 16.04., początek o godz. 10.00.
Następnie ZR podjął jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą projekt budżetu  ZR na 2019 r. – ten punkt obrad referowała skarbnik ZR Maria Górska. Ona też została powołana przez Zarząd na pełnomocnika ZR ds. podpisu elektronicznego.  Przegłosowano też zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sekretariatu ZR.
Potem przyjęto uchwałę o wyrażeniu zgody przez ZR na przedterminowe kandydowanie członka Związku do władz organizacji zakładowej w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice). Zarząd Regionu przyjął też informację sekretarza ZR Krzysztofa Kośli o stanie naszego Związku w Regionie, podsumowującą ostatecznie zeszłoroczne wyniki wyborów.
Podjęto również decyzję ws. wysłania pisma do Regionalnej Komisji Rewizyjnej  Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ws. zadłużenia KZ w Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej  wobec ZR Ziemia Radomska.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Dariusz Sobczak przedstawił członkom ZR informacje o sytuacji pracowników Fabryki Broni w Radomiu, Adam Słomka omówił sprawę sporu zbiorowego „Solidarności” oświatowej z rządem RP, a Anna Gromisz poinformowała zebranych o negocjacjach pomiędzy związkami w Enei a pracodawcą dotyczącymi nowej umowy społecznej.    

Pogrzeb b. premiera RP Jana Olszewskiego

Warszawa 2019-02-16

Delegacja Regionu Ziemia Radomska, w składzie: przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz oraz poczet ZR – Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Jerzy Białas, Wojciech Dziółko, wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych b. premiera RP Jana Olszewskiego, które odbyły się 16 lutego w Warszawie.

Prezydium Zarządu Regionu spotkało się z parlamentarzystami PiS

4 lutego 2019 r. w siedzibie ZR odbyło się spotkanie Prezydium ZR z parlamentarzystami PiS. Celem spotkania była rozmowa na temat sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i poziomu dialogu społecznego oraz przekazanie postulatów NSZZ „Solidarność". Działania te podejmowane są w ramach ogólnopolskiej akcji NSZZ „Solidarność" zainicjowanej stanowiskiem Komisji Krajowej z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Pis: wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, poseł Dariusz Bąk wraz z dyrektorem jego biura poselskiego Sławomirem Szymczykiem,  Paulina Markiewicz – dyrektor biura senatorskiego marszałka Stanisława Karczewskiego,  a w zastępstwie posła Marka Suskiego – Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady miejskiej m. Radomia.
Zaproszeni goście wysłuchali informacji na temat postulatów NSZZ „Solidarność” oraz sytuacji: w oświacie – mówił o tym Adam Słomka, PSG – relacje na temat sytuacji w tej spółce udzielił Bogdan Stępiński, transporcie zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem MPK Radom – tu głos zabrał Marek Kicior, przyszłości dawnego ZPS „Pronit” w Pionkach (obecnie część Mesko Skarżysko) i szpitala w Pionkach – mówił o tym Zdzisław Maszkiewicz, głos zabrał też Tomasz Świtka . Dyskutowano też z wicemarszałkiem Adamem Bielanem o dalszych