NOWA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ (RODO 2018) - TU KLIKNIJ

STATUT NSZZ SOLIDARNOŚĆ tekst jednolity ze mianami wprowadzonymi na XXIX KZD w 2018 r. - TU KLIKNIJ

WNIOSEK ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ - TU KLIKNIJ

WNIOSEK KARTA LOTOS

TU KLIKNIJ...

Pogrzeb kol. Andrzeja Towarnickiego

31 marca w Pionkach odbył się pogrzeb kol. Andrzeja Towarnickiego, długoletniego członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska oraz delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu, byłego przewodniczącego  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Pionkach
/ Steffen Pionki „Zakład Przemysłu Drzewnego” oraz działacza TKK NSZZ „Solidarność” w Pionkach.
W uroczystości uczestniczyła delegacja ZR w składzie: Zdzisław  Maszkiewicz, Wojciech Dziółko, Józef Monkosa wraz ze sztandarem Regionu oraz członkowie TKK w Pionkach.   

Otwarcie wystawy "Tu Rodziła się Solidarność" w Lipsku

26.03.2021 r. przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Lipsku oraz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy KP PSP w Lipsku wzięli udział w otwarciu wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej pt. "Tu Rodziła się Solidarność". Wystawa znajduje się na placu herbowym Lipskiego Centrum Kultury. W uroczystości uczestniczył przewodniczący TKK NSZZ "Solidarność" Lipsko Wojciech Dziółko.

Podziękowania dla związkowców NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska od Ojca Świętego Franciszka za życzenia świateczno-noworoczne

więcej...

POŻEGNANIE

Andrzej Kwaliński (1954-2021)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci naszego kolegi, inspektora i szefa Państwowej Inspekcji Pracy.

Andrzej Kwaliński swoją pracę w inspekcji pracy rozpoczynał w Oddziale w Radomiu, wchodzącym w skład Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, a po reformie administracyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

W 1994 r. Andrzej Kwaliński był jednym z inicjatorów utworzenia NSZZ „Solidarność” w PIP,  który miał wówczas status Komisji Międzyzakładowej z siedzibą w Siedlcach. Był jedynym inspektorem pracy z Oddziału w Radomiu, który odważył się tworzyć nowy niezależny związek zawodowy, dbający o pracowników, wyznający i aktywnie pielęgnujący wartości chrześcijańskie. Posiadając fundament moralny, od początku aktywnie włączył się w zmienianie instytucji, w zaangażowanie w realizację misji ochrony człowieka w procesie pracy. Tym ideałom poświęcał  się, niezależnie od zajmowanego stanowiska, okresu pracy, wieku i stanu zdrowia. Jego postawa zawodowa, pielęgnowanie posiadanych wartości przyczyniły się do rozwoju związku NSZZ „Solidarność” w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy.
W naszej pamięci zachował się jako człowiek posiadający niezwykłą wrażliwość, dzięki której potrafił odpowiedzialnie realizować się w pracy zawodowej, umiejętnie łącząc ją z działalnością społeczną i niezwykłym oddaniem rodzinie.

Andrzeju spoczywaj w spokoju!

Koledzy i Koleżanki z Komisji Zakładowej
nr 2846 „NSZZ Solidarność”
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie

Siedlce, 9 stycznia 2021 roku


 

Regionalne obchody 39. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Członkowie Zarządu Regionu NSZZZ "Solidarność" Ziemia Radomska wraz z delegacjami i pocztami związkowymi wzieli udział w następujących obchodach rocznicowych:

- 13.12. w Pionkach w kościele p.w. św. Barbary  została odprawiona msza św. w intencji  ofiar stanu wojennego oraz osób internowanych

- 13. 12. w Lipsku została odprawiona msza św. oraz złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem św. Jana Pawła II

- 13 grudnia 2020 r. w Radomiu o godzinie 14.00 delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska złożyła uroczyście kwiaty oraz zapaliła znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca'76 upamiętniając w ten sposób 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

galeria zdjęć...

Błogosławieństwo bożonarodzeniowe od JE bp Henryka Tomasika dla Związkowców NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska

więcej...

Stan wojenny - 39. rocznica wprowadzenia 

Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęły się już w październiku 1980 r. Opracowaniem stosownych planów zajął się w wielkiej tajemnicy Komitet Obrony Kraju i działający na jego polecenie Sztab Generalny WP, a także MSW. Prace postępowały w szybkim tempie.
Już 12 listopada 1980 r. gen, Jaruzelski (wówczas jeszcze tylko szef MON) poinformował na posiedzeniu KOK, że „przygotowany został zestaw niezbędnych aktów prawnych dotyczących stanu wojennego”. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej były gotowe do wprowadzenia stanu wojennego już w połowie marca 1981 r., jednak mimo nacisku „przyjaciół” ze wschodu, a także rodzimego betonu partyjnego, z ostateczną decyzją zwlekano jeszcze ponad pół roku.

Rozmiar: 375813 bajtów

Bubel prawny

Organem uprawnionym do wprowadzenia stanu wojennego była - zgodnie z konstytucją PRL - Rada Państwa. Możliwość taką przewidywał art. 33 ust. 2 Konstytucji: „Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa. Z tych samych powodów Rada Państwa może ogłosić częściową lub powszechną mobilizację”.
Z możliwością legalnego - z formalnoprawnego punktu widzenia - wprowadzenia stanu wojennego był jednak pewien problem. W ówczesnym ustawodawstwie polskim nie było bowiem (poza wspomnianym zapisem w konstytucji) żadnej regulacji prawnej dotyczącej tzw. stanów nadzwyczajnych. Nie było „ustawy o stanie wojennym” ani „ustawy o stanie wyjątkowym” (to drugie pojęcie nie występowało w ogóle w Konstytucji PRL). Lecz aby wprowadzenie stanu wojennego, a następnie egzekwowanie jego przepisów, mogło mieć choćby pozory legalności, posunięcie takie musiało mieć podstawę prawną o randze ustawy. Konstytucja PRL przewidywała istnienie dwóch rodzajów aktów prawnych o mocy ustawy: ustawy wydawane przez Sejm i dekrety z mocą ustawy (podlegające zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu) uchwalane przez Radę Państwa. Ta jednak mogła wydawać dekrety wyłącznie w okresach między sesjami Sejmu. Zaś 13 grudnia 1981 r. jesienno - zimowa sesja Sejmu PRL właśnie trwała.
Mimo tego ówczesny przewodniczący Rady prof. Henryk Jabłoński już po północy 13 grudnia 1981 r. wystosował do wszystkich członków Rady Państwa pismo następującej treści: „Zwołuje się posiedzenie sesji nadzwyczajnej Rady dnia 13 grudnia 1981 o godz. 01.00...”.
Powiadomieni o nadzwyczajnej sesji członkowie Rady Państwa zostali przewiezieni wojskowymi samochodami do siedziby przewodniczącego Rady - Belwederu. W niewielkim pałacyku było pełno wojskowych. Byli to - o czym nie wszyscy obecni początkowo wiedzieli - wszyscy członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - nie przewidzianego żadnym prawem organu, który pod wodzą gen. Jaruzelskiego ukonstytuował się tej właśnie nocy.
Po otwarciu posiedzenia przez prof. Jabłońskiego głos zabrał najwyższy rangą z obecnych na sali wojskowych - wiceminister obrony narodowej, gen. Tadeusz Tuczapski. W stanowczych słowach stwierdził on, że w zaistniałej sytuacji odpowiedzialność za kraj przejmuje wojsko, zaś Rada Państwa musi wprowadzić stan wojenny. Jego twierdzenia nie wywołały dyskusji. Spośród 14 obecnych na posiedzeniu członków Rady Państwa pod dekretem o stanie wojennym i decyzją o wprowadzeniu stanu wojennego nie podpisał się tylko jeden - przewodniczący stowarzyszenia PAX, Ryszard Reiff (odwołany niedługo później ze składu Rady).

więcej...

Wojewoda potwierdził urzędowo nadanie radomskiej ulicy imienia ojca Huberta Czumy

17 listopada uprawomocniła się uchwała Rady Miejskiej Miasta Radomia ws. nadania jednej z radomskiej ulic imienia o. Huberta Czumy. Uchwała RM XLV/404/2020 zmieniła nazwę ulicy Dzikiej, przebiegającej za budynkiem Kurii Biskupiej w Radomiu i łączącej ulice Tybla i Malczewskiego. 3 listopada uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 10851, a po 14 dniach od publikacji weszła w życie.
O nadanie radomskiej ulicy imienia o. Huberta zabiegał Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy wsparciu b. radomskiego europosła i posła na Sejm RP  Dariusza Grabowskiego.

Ojciec Hubert Czuma (ur. 1930), jezuita, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Ziemia Radomska był legendą oporu społecznego w czasach PRL. To wychowawca i nauczyciel patriotyzmu wielu pokoleń polskiej młodzieży, niezłomny obrońca praw człowieka, który zawsze stawał po stronie skrzywdzonych i prześladowanych, wzór skromności i oddania bliźniemu.
Ojciec Hubert Czuma od 33 lat przebywał w Radomiu. Wcześniej był duszpasterzem akademickim w Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie. Na żądanie władz PRL został usunięty z dwóch pierwszych i ostatniej placówek duszpasterskich. W czerwcu 1970 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. Oskarżano go o przynależność do niepodległościowej organizacji Ruch założonej przez jego braci Andrzeja i Benedykta oraz Stefana Niesiołowskiego, Emila Morgiewicza i Mariana Gołębiewskiego. Z braku dowodów winy, w styczniu 1971 roku został wypuszczony na wolność. Pod koniec lat 70-tych wyjechał do Rzymu na roczne studium duchowości. W 1978 przeniesiony został na żądanie władz do Radomia.
W latach 1971-81 był współorganizatorem pieszych pielgrzymek z Warszawy do Częstochowy i od 1957 obozów młodzieżowych. Publikował liczne artykuły w czasopismach kościelnych i świeckich. Przez 50 lat swojego kapłaństwa odprawił ponad 26 tysięcy mszy świętych.
Zawsze wspierał NSZZ „Solidarność” w Regionie Ziemia Radomska, towarzysząc Związkowi w najtrudniejszych czasach, świadcząc wszelkiego rodzaju pomoc członkom i ich rodzinom. Uczestniczył we wszystkich wydarzeniach związkowych oraz organizował comiesięczne spotkania formacyjne Duszpasterstwa Ludzi Pracy – w wykładach, do wygłaszania których O. Hubert zapraszał najwybitniejszych naukowców duchownych i świeckich, brały udział rzesze związkowców i sympatyków związku.- Głoszenie prawdy i dochowanie wierności Chrystusowi zawsze jest opłacalne. Wielu próbowało nas dręczyć, ale wytrwaliśmy do końca. Niczego nie żałuję – mówił na jednym ze spotkań opłatkowych w siedzibie ZR o. Czuma.

 Ród Czumów

O. Hubert Czuma pochodzłi z wielce zasłużonej dla Polski rodziny o patriotycznych tradycjach.
Jego ojciec - Ignacy, przedwojenny działacz niepodległościowy i katolicki, a w PRL profesor KUL, był członkiem powołanego w kwietniu 1933 r. zespołu redakcyjnego, który sformułował 10 pierwszych artykułów konstytucji z 1935 r. On też był autorem sformułowania o odpowiedzialności prezydenta przed Bogiem i historią. Stryj O. Huberta gen. Walerian Czuma żołnierz Legionów Piłsudskiego, dowódca 5 Dywizji Syberyjskiej walczącej z bolszewikami, od 3 do 29 września 1939 r. dowodził obroną Warszawy, był odznaczony orderem Virtuti Militari 3, 4 i 5 klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta IV kl, Złotym Krzyżem Zasługi, francuską Legią Honorową i belgijskim Krzyżem Leopolda. Drugi ze stryjów – Władysław – pułkownik WP, również żołnierz Legionów i Dywizji Syberyjskiej, walczył w kampanii wrześniowej , a potem we WP we Francji i Anglii, odznaczony m.in. Signum Laudis, Krzyżem Walecznych dwukrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości.  
Bracia O. Huberta – Andrzej, Benedykt i Łukasz od początku PRL byli zaangażowani w działalność patriotyczno-niepodległościową.

więcej...

Regionalne obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości

2020-11-11

Pionki

Delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz Wanda Słowik oraz poczty sztandarowe: TKK Pionki (Barbara Jurczak, Zofia Sekuła, Józef Monkosa) oraz KO w Mesko Skarżysko o. Pionki (d. ZPS) – wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Pionkach. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. św. Barbary odprawiona prze ks. dr. Pawła Nowaka. Po nabożeństwie delegacja ZR złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego.

Lipsko

Wojciech Dziółko, TKK Lipsko, reprezentował Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska na obchodach 102. rocznicy odzyskania niepodległości w Lipsku.

galeria zdjęć...

"Biuletyn" nr 829 online

W związku z przejściem Zarządu Regionu na tzw. pracę zdalną udostępniamy okrojoną wersję "Biuletynu" w formie elektronicznej. 

więcej...

Uroczystości 36. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „Solidarność”

18 października delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący KZ w Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice) wraz z pocztami sztandarowymi KZ w Enea Wytwarzanie i TKK Pionki, uczestniczyli w uroczystości wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „Solidarność”, do kościoła pw. św. Rodziny w Kozienicach.

19 października delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, Józef Monkosa i poczet sztandarowy TKK Pionki, w składzie: Zofia Sekuła, Jerzy Białek, Barbara Jurczak, uczestniczyli w uroczystościach 36. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele pw. św. Barbary w Pionkach.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska składa życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli nauczyciela. Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców
oraz była dla Was źródłem osobistej satysfakcji.

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego.
Z tej okazji Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska pragnie złożyć wszystkim Ratownikom Medycznym najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za Ich ciężką i pełną poświęcenia pracę.
To Wy w czasie obecnej pandemii COViD-19 z narażeniem własnego zdrowia i życia ratujecie życie tysiącom osób. To Wasza postawa daje nam nadzieję na pokonanie tej groźnej choroby. Jesteście dla innych wzorem i przykładem zaangażowania w działaniu dla wspólnego dobra.

Zarządzenie Nr 8/2020
Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
z dnia 12 października 2020 roku

W związku z lawinowym rozpowszechnianiem się zakażeń wirusem COVID-19 na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 lipca 2020 roku o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw i w trosce o podstawowe dobra jakimi są życie i zdrowie pracowników Biura Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, podejmując działania mające na celu zapobieganie rozpowszechniania się COVID -19 zarządzam :

§ 1
Od  dnia 12 października br. do dnia 31 października br. polecam pracownikom biura wykonywanie pracy zdalnej poza miejscem stałego jej świadczenia zgodnie z łączącymi umowami o pracę.
§ 2
W okresie wykonywania pracy zdalnej obowiązywać będą następujące zasady pracy biura: wszelki kontakt wykonywany będzie drogą elektronicznąsolidar1@radom.netlub telefoniczną na numer 48 3623804.
§ 3
W okresie objętym poleceniem wykonywania pracy zdalnej w biurze Zarządu Regionu przebywać mogą jedynie pracownicy sprawujący dyżur wskazani w harmonogramie ustalonym i przekazanym do wiadomości przez Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Krzysztofa Koślę .
§ 4
O możliwości wcześniejszego powrotu do pracy w miejscu stałego jej wykonywania zgodnie z zawartymi umowami o pracę jak również możliwości przedłużenia polecenia wykonywania pracy zdalnej poza okresem wskazanym w § 1 pracownicy będą powiadomieni drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną .
§ 5
W okresie polecenia wykonywania pracy zdalnej pracownik ewidencjonuje wykonywane czynności uwzględniając ich opis, datę oraz czas ich wykonywania. Ewidencjonowanie czynności prowadzone będzie w formie papierowej i winno być przekazane po zakończeniu okresu pracy zdalnej Pracodawcy w pierwszym dniu podjęcia pracy w miejscu jej wykonywania zgodnie z umową o pracę.                    
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podania do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
             
 

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Ziemia Radomska
Zdzisław Maszkiewicz

Koncert z okazji 40. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność”

28 września w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu odbył się koncert religijno-patriotyczny z okazji rocznic przypadających w 2020 roku: 44. rocznicy wydarzeń Czerwca' 76 oraz  40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Organizatorem imprezy był Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska. Koncertem w wykonaniu chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” dyrygował Krzysztof Dziewięcki, a występ rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie publiczność usłyszała m.in. pieśni żołnierskie i patriotyczne,  pierwszy polski hymn - "Bogurodzicę", pieśni maryjne - w tym  Ave Maria oraz Alleluja z Mesjasza Haendla.

galeria zdjęć 1

galeria zdjęć 2

APEL

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomiu wraz z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z okazji 40-lecia Powstania NSZZ „Solidarność” ogłaszają otwartą akcję oddawania krwi pod hasłem: „40 litrów krwi na 40 lat „Solidarności” .
Akcja będzie trwała od 14 września do 16 października 2020 r.

Organizatorzy akcji zapraszają chętnych krwiodawców do oddawania krwi w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, ul. Limanowskiego 42.
Pozyskana krew będzie uzupełnieniem alarmujących braków w Banku Krwi RCKiK Radom, z którego korzystają pacjenci szpitali z terenu Miasta Radom oraz powiatu Radomskiego.
W imieniu pacjentów organizatorzy dziękują wszystkim honorowym krwiodawcom za udział w akcji.

Regionalne uroczystości z okazji 40. Powstania NSZZ „Solidarność” - Radom. 30-31 sierpnia 2020 r.

Regionalne uroczystości z okazji 40. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność”
- Radom. 30-31 sierpnia 2020 r.
Tegoroczne obchody ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, podobnie jak wcześniejsze obchody rocznicy Radomskiego Czerwca’76, miały znacznie skromniejszy wymiar.
Rozpoczęła je 30 sierpnia uroczysta rocznicowa msza św. w radomskiej Katedrze pw. NMP. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącymi – Krzysztofem Koślą i Andrzejem Wójcickim, skarbnikiem Marią Górską oraz członkami ZR, pocztami sztandarowymi Zarządu Regionu ( w składzie: Wiesław Rychter, Jan Król, Marek Siedlecki), komisji związkowych: MK nr Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Radomiu, MPK Radom, ZGM „Zębiec”, TKK Pionki, TKK Zwoleń, ZTE Radom, Fabryki „Łączników”, Termowentu, Fabryki Broni w Radomiu, Stowarzyszenia Czerwiec’76, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. 
Nabożeństwu przewodniczył oraz homilię wygłosił proboszcz ks. kan. Krzysztof Ćwiek. - 40 lat temu zawiązała się „Solidarność”, wspólnota polskich serc, pragnień, myśli i szlachetnych porywów. Wyrosła z poczucia krzywdy, jaką komunistyczny system czynił wolności i godności pracy ludzkiej. Wyrosła z pragnienia sprawiedliwości, odnowy moralnej, społecznej i gospodarczej ojczyzny. Z ducha Polski nieujarzmionej, która nie zapomniała, co to niepodległość, co to wolność. I wielu z was tu obecnych, współtworzyło wspólnotę „Solidarności”. Szło wraz z nią drogami jej służby - i idzie dalej. Wierność ideałom „Solidarności” odmieniła bieg dziejów naszej ojczyzny, więcej, otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym - przypominał ks. Ćwiek.
Podkreślił, że „Solidarność” jest Polsce ciągle potrzebna, bo „Solidarność” jest trwałym elementem polskiego życia. W praktyce chodzi o to, żeby w każdej sytuacji, w każdym miejscu pozwolić mówić i działać miłości, która wszystko czyni nowym. - Módlmy się za ojczyznę, niech stanie się domem wolności i sprawiedliwości, dobra, szacunku, wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Zabiegajcie o to ludzie „Solidarności” - to wasze wielkie zadanie. To wasza wielka powinność wobec wspaniałego dziedzictwa sierpnia 1980 roku. I niech wasze drogi wspomaga Maryja, Matka naszego Pana i opiekunka z radomskiej katedry - życzył.
Na zakończenie nabożeństwa wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla odczytał Akt Zawierzenia NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Matce Bożej Częstochowskiej.
Po mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod Krzyżem Solidarności na placu katedralnym. Stamtąd uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52. Tu została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska (projekt: Paweł Podlipniak) umieszczona na fasadzie budynku ZR. Uroczystości zakończyły się wystąpieniem Zdzisława Maszkiewicza, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Przypomniał on historię powstania radomskiej „Solidarności”, jej działalność ze szczególnym uwzględnieniem czasu przed i po ogłoszeniu stanu wojennego.
Po uroczystości przedstawiciele ZR udzielali wywiadów prasie i radiu. – Pamiętam jak były podpisywane Porozumienia Gdańskie – mówił dziennikarce radia „Plus” Zdzisław Maszkiewicz. – Pamiętam też, jak po wysłuchaniu w radio relacji z tego podpisania, jechało mi się tak lekko do domu maluchem. […] Radom był bardzo ważny. To po Radomskim Czerwcu powstał KOR, a bez niego nie powstałaby „Solidarność”. To tu ludzie zaczęli się wspierać wzajemnie i łączyć.    
- To był piękny czas. Nie widzieliśmy na początku kto to Wałesa. Wiadomości mieliśmy od kolegów z Warszawy, bo oni byli bliżej źródła informacji – powiedział Krzysztof Kośla. – Pamiętam jaka to była radość, euforia, gdy podpisano porozumienia. Obudziliśmy się w nowym świecie. Tak przynajmniej wtedy o tym myśleliśmy.
Kolejnym punktem obchodów 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zakończyło 31 sierpnia 2020 r.  złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod „Krzyżem  Solidarności”  przy ul. Janiszewskiej w Radomiu. 

Akt zawierzenia Matce Bożej w 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

Matko Najświętsza !
Do niedawna śpiewaliśmy w znanej pieśni: ”Sześćset lat Maryjo z nami jesteś, z Jasnej Góry wiernie trzymasz straż…”. Dziś jest to już ponad sześćset pięćdziesiąt lat, jak bronisz nas od nieszczęść, ale my wiemy, że przyszłaś do nas przed ponad tysiącem lat ze swoim Synem, gdy nasz Naród przyjął chrzest, a z nim Twojego Syna i ciebie Matko.Dziś „stajemy jak ojce, by służyć Ci znów, my Polska, my Naród, lud Twój”. Nasz Związek zawierza Tobie Matko naszą umiłowaną Ojczyznę, nasze trudne dziś i nasze jutro. Wiemy, że bez Twojego Syna i Ciebie Matko nic uczynić nie możemy. Z kolei z Bogiem wszystko jest możliwe. Obserwujemy trudny czas Kościoła w naszej Ojczyźnie, niezgodę w polityce, odejście od Boga,który zawsze  był naszą siłą w przeciwnościach losu. I znów wołamy „Gdzież mamy pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da”. 
Przyjmij więc Maryjo naszą ułomną wiarę, nasze umiłowanie Ojczyzny i cały nasz Związek Solidarność pod Twoją obronę. Prowadź nas drogą wiary tak, jak przez  minione tysiąc lat naszych dziejów.
Obudź nadzieję na lepsze spokojne jutro, ożyw w nas Bożą miłość braci i sióstr, bo tak bardzo tej miłości w naszym życiu społecznym dziś jest brak. W naszej idei związkowej niech zapanuje wezwanie Naszego niezapomnianego Ojca Św. Jana Pawła II, aby „Solidarność  znaczyła zawsze jeden z drugim, a nigdy jeden przeciw drugiemu”. Zawierzamy Ci Matko każdego z osobna, aby w Królestwie Twego Syna, w Kościele i naszej Ojczyźnie jeden brzmiał głos chwała bądź Bożemu Sercu Jemu cześć i chwała Regionalne uroczystości z okazji 40. rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność”
- Radom. 30-31 sierpnia 2020 r.
Tegoroczne obchody ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, podobnie jak wcześniejsze obchody rocznicy Radomskiego Czerwca’76, miały znacznie skromniejszy wymiar.
Rozpoczęła je 30 sierpnia uroczysta rocznicowa msza św. w radomskiej Katedrze pw. NMP. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącymi – Krzysztofem Koślą i Andrzejem Wójcickim, skarbnikiem Marią Górską oraz członkami ZR, pocztami sztandarowymi Zarządu Regionu ( w składzie: Wiesław Rychter, Jan Król, Marek Siedlecki), komisji związkowych: MK nr Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Radomiu, MPK Radom, ZGM „Zębiec”, TKK Pionki, TKK Zwoleń, ZTE Radom, Fabryki „Łączników”, Termowentu, Fabryki Broni w Radomiu, Stowarzyszenia Czerwiec’76, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. 
Nabożeństwu przewodniczył oraz homilię wygłosił proboszcz ks. kan. Krzysztof Ćwiek. - 40 lat temu zawiązała się „Solidarność”, wspólnota polskich serc, pragnień, myśli i szlachetnych porywów. Wyrosła z poczucia krzywdy, jaką komunistyczny system czynił wolności i godności pracy ludzkiej. Wyrosła z pragnienia sprawiedliwości, odnowy moralnej, społecznej i gospodarczej ojczyzny. Z ducha Polski nieujarzmionej, która nie zapomniała, co to niepodległość, co to wolność. I wielu z was tu obecnych, współtworzyło wspólnotę „Solidarności”. Szło wraz z nią drogami jej służby - i idzie dalej. Wierność ideałom „Solidarności” odmieniła bieg dziejów naszej ojczyzny, więcej, otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym - przypominał ks. Ćwiek.
Podkreślił, że „Solidarność” jest Polsce ciągle potrzebna, bo „Solidarność” jest trwałym elementem polskiego życia. W praktyce chodzi o to, żeby w każdej sytuacji, w każdym miejscu pozwolić mówić i działać miłości, która wszystko czyni nowym. - Módlmy się za ojczyznę, niech stanie się domem wolności i sprawiedliwości, dobra, szacunku, wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Zabiegajcie o to ludzie „Solidarności” - to wasze wielkie zadanie. To wasza wielka powinność wobec wspaniałego dziedzictwa sierpnia 1980 roku. I niech wasze drogi wspomaga Maryja, Matka naszego Pana i opiekunka z radomskiej katedry - życzył.
Na zakończenie nabożeństwa wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla odczytał Akt Zawierzenia NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Matce Bożej Częstochowskiej.
Po mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod Krzyżem Solidarności na placu katedralnym. Stamtąd uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52. Tu została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska (projekt: Paweł Podlipniak) umieszczona na fasadzie budynku ZR. Uroczystości zakończyły się wystąpieniem Zdzisława Maszkiewicza, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Przypomniał on historię powstania radomskiej „Solidarności”, jej działalność ze szczególnym uwzględnieniem czasu przed i po ogłoszeniu stanu wojennego.
Po uroczystości przedstawiciele ZR udzielali wywiadów prasie i radiu. – Pamiętam jak były podpisywane Porozumienia Gdańskie – mówił dziennikarce radia „Plus” Zdzisław Maszkiewicz. – Pamiętam też, jak po wysłuchaniu w radio relacji z tego podpisania, jechało mi się tak lekko do domu maluchem. […] Radom był bardzo ważny. To po Radomskim Czerwcu powstał KOR, a bez niego nie powstałaby „Solidarność”. To tu ludzie zaczęli się wspierać wzajemnie i łączyć.    
- To był piękny czas. Nie widzieliśmy na początku kto to Wałesa. Wiadomości mieliśmy od kolegów z Warszawy, bo oni byli bliżej źródła informacji – powiedział Krzysztof Kośla. – Pamiętam jaka to była radość, euforia, gdy podpisano porozumienia. Obudziliśmy się w nowym świecie. Tak przynajmniej wtedy o tym myśleliśmy.
Kolejnym punktem obchodów 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zakończyło 31 sierpnia 2020 r.  złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod „Krzyżem  Solidarności”  przy ul. Janiszewskiej w Radomiu. 

Akt zawierzenia Matce Bożej w 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

Matko Najświętsza !
Do niedawna śpiewaliśmy w znanej pieśni: ”Sześćset lat Maryjo z nami jesteś, z Jasnej Góry wiernie trzymasz straż…”. Dziś jest to już ponad sześćset pięćdziesiąt lat, jak bronisz nas od nieszczęść, ale my wiemy, że przyszłaś do nas przed ponad tysiącem lat ze swoim Synem, gdy nasz Naród przyjął chrzest, a z nim Twojego Syna i ciebie Matko.Dziś „stajemy jak ojce, by służyć Ci znów, my Polska, my Naród, lud Twój”. Nasz Związek zawierza Tobie Matko naszą umiłowaną Ojczyznę, nasze trudne dziś i nasze jutro. Wiemy, że bez Twojego Syna i Ciebie Matko nic uczynić nie możemy. Z kolei z Bogiem wszystko jest możliwe. Obserwujemy trudny czas Kościoła w naszej Ojczyźnie, niezgodę w polityce, odejście od Boga,który zawsze  był naszą siłą w przeciwnościach losu. I znów wołamy „Gdzież mamy pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da”. 
Przyjmij więc Maryjo naszą ułomną wiarę, nasze umiłowanie Ojczyzny i cały nasz Związek Solidarność pod Twoją obronę. Prowadź nas drogą wiary tak, jak przez  minione tysiąc lat naszych dziejów.
Obudź nadzieję na lepsze spokojne jutro, ożyw w nas Bożą miłość braci i sióstr, bo tak bardzo tej miłości w naszym życiu społecznym dziś jest brak. W naszej idei związkowej niech zapanuje wezwanie Naszego niezapomnianego Ojca Św. Jana Pawła II, aby „Solidarność  znaczyła zawsze jeden z drugim, a nigdy jeden przeciw drugiemu”. Zawierzamy Ci Matko każdego z osobna, aby w Królestwie Twego Syna, w Kościele i naszej Ojczyźnie jeden brzmiał głos chwała bądź Bożemu Sercu Jemu cześć i chwała na wieki, wieków – Amen.

 1.Uroczysta rocznicowa msza św. w radomskiej Katedrze pw. NMP- 30 sierpnia 2020 r.

galeria zdjęć

2. Złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy  w asyście pocztów sztandarowych pod Krzyżem Solidarności (plac katedralny). Przemarsz pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości na plac przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52 - 30 sierpnia 2020 r. 

galeria zdjęć

3. Poświęcenie oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska umieszczonej na fasadzie budynku Zarządu Regionu. Wystąpienie Zdzisława Maszkiewicza, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska - 30 sierpnia 2020 r.

galeria zdjęć

4. Złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod "Krzyżem  Solidarności"  przy ul. Janiszewskiej w Radomiu -31 sierpnia 2020 r.  

galeria zdjęć

Komunikat

Bon wypoczynkowy na 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”
AKCJA PROMOCYJNA

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że rozpoczyna dystrybucję bonów wypoczynkowych. Jest ona związana z  akcją promocyjną NSZZ „Solidarność” na 40-lecie powstania Związku, która  skierowana jest do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju, a zatem akcja ta obejmuje także struktury „Solidarności” Regionu Ziemia Radomska.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Krajowej bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”.
Kto nie jest członkiem Związku, a chce otrzymać w/w bon, musi zapisać się do zakładowej lub terenowej organizacji NSZZ „Solidarność”, a po miesiącu otrzyma bon o wartości 200 zł na wypoczynek.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że bony dla organizacji zakładowych naszego Regionu odbierają w siedzibie Zarządu Regionu, Radom ul. Traugutta 52, PRZEWODNICZĄCY organizacji zakładowych.

Ze względu na pracę zdalną w ZR, związaną z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, dzień odbioru należy uzgodnić telefonicznie pod nr. 722-394-343 z wiceprzewodniczącym ZR Krzysztofem Koślą .

Po odbiór bonów zapraszamy już od 3 sierpnia 2020 r. w godz. 8.00-16.30 w sekretariacie ZR.


Dla organizacji w Lipsku, Zwoleniu, Pionkach i Szydłowcu bony odbiorą osoby odpowiedzialne za pracę Komisji Terenowych (TKK).
Przy odbiorze bonów NALEŻY przedstawić wypełnione ankiety informacyjne z aktualnymi danymi o liczbie członków NSZZ „Solidarność” w danej organizacji.
Zapraszamy wszystkich w imieniu NSZZ „Solidarność” do uczestnictwa w akcji promocyjnej z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
Zdzisław Maszkiewicz, Przewodniczący ZR
Andrzej Wójcicki, Wiceprzewodniczący ZR
Krzysztof Kośla, Wiceprzewodniczący ZR

 Regulamin akcji promocyjnej DOMS na 40 lat „Solidarności"

1. Organizatorem akcji „DOMS na 40 lat Solidarności" jest DOMS Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, NIP 7361728169, REGON 380724812, KRS 0000738068, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 5 000 000 PLN.
2. Bony można wykorzystać w terminie od 1.08.2020 r. do 31.07.2021 r.
3. Bon upoważnia do rabatu 200 zł na usługi noclegu, wyżywienia oraz zabiegi w Centrum Odnowy Biologicznej.

4. Bon można zrealizować w ośrodkach należących do DOMS Sp. z o.o.:
a. Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy HYRNY w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20,
www.hyrny.pl
b. Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem, ul. Zamoyskiego 21,
www.willasienkiewiczowka.pl
c. Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy ZIEMOWIT w Jarnołtówku 204,
www.osrodekziemowit.pl
d. Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy Savoy w Spale, domy Savoy i Żbik, ul. Mościckiego 19,
www.savoy.com.pl

5. Rezerwacji pobytu można dokonać od 15 lipca 2020 r. przez moduł rezerwacji on-line na stronach internetowych obiektów lub telefonicznie w recepcji ośrodków.
6. Bonów nie będzie można wykorzystać przy rezerwacjach dokonywanych przez portale internetowe oraz firmy pośredniczące w sprzedaży usług DOMS Sp. z o.o.
7. Bon nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi, ani programem lojalnościowym DOMS, chyba że regulamin promocji lub oferty specjalnej stanowi inaczej.
8. Osoby posiadające elektroniczną legitymację związkową po okazaniu jej w recepcji w dniu przyjazdu otrzymują dodatkowo 10 % rabatu. Rabat przyznawany jest na usługi DOMS dla właściciela elektronicznej legitymacji NSZZ "Solidarność". Rabatu nie otrzymują osoby towarzyszące, chyba że posiadają własną elektroniczną legitymację NSZZ „Solidarność".
9. Bon należy okazać w dniu przyjazdu.
10. Bon należy pozostawić na recepcji.
11. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja (minimum 3 dni przed pobytem) ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizator zastrzega możliwość odmówienia przyjęcia w podanym terminie i zaproponowania najbliższego wolnego terminu.
12. Realizacja bonu wymaga pobytu minimum dwóch nocy z pełnym wyżywieniem.
13. Bon nie podlega wymianie na gotówkę lub inne świadczenia.
14. Jedna osoba nie może posiadać więcej niż jeden bon.
15. Pobyt nie może być przedłużany drugim bonem. Przez pobyt rozumie się ciągłość zakwaterowania od dnia przyjazdu do dnia wyjazdu.
16. W przypadku częściowego wykorzystania bonu, pozostała kwota nie podlega zwrotowi.
17. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu pobytu w ośrodkach DOMS.
18. Realizacja Bonu odbywa się na zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju usługi, według cen i zasad obowiązujących w momencie rezerwacji.
19. Bon bez zgody DOMS Sp. z o.o. nie może być wykorzystywany w celach promocji i reklamy (w tym jako nagroda w konkursach, loteriach itp.)
20. Pozostała należność powinna zostać uregulowana na miejscu gotówką lub kartą kredytową w dniu
przyjazdu.

Zanim była „Solidarność” cz. III

WZZ i Lubelski Lipiec

W poprzedniej odsłonie cyklu przedstawione zostało powstanie KOR i ROPCiO oraz ich znaczenie dla genezy NSZZ „Solidarność”. Kolejnymi etapami na tej drodze były: powstanie Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz Lubelski Lipiec 1980.

I. WZZ

Osoby zaangażowane w działalność KOR i ROPCiO pomimo prześladowań nie zaprzestały swej aktywności. Ba, można nawet powiedzieć, że wzmogło to ich zaangażowanie. Ferment w środowiskach opozycyjnych był tak silny, iż wciąż powstawały nowe mniej lub bardziej efemeryczne grupki.
Do najważniejszego jednak wydarzenia doszło 29 kwietnia 1978 r., kiedy to w Gdańsku powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, dając początek robotniczemu oddolnemu ruchowi, który następnie rozpoczął strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r.

Wśród  założycieli WZZ Wybrzeża należy wymienić m.in. Krzysztofa Wyszkowskiego, Bogdana Borusewicza, Andrzeja Gwiazdę, Joannę Dudę-Gwiazdę, Bogdana Lisa, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę. Jak widać, był to prawdziwy miks osób, których drogi polityczne potem kompletnie się rozeszły, a nawet do dziś stoją na odmiennych, a nawet wrogich pozycjach. Dlatego też o WZZ piszemy krótko, unikając ocen i zbytecznych komentarzy.
W deklaracji Komitetu Założycielskiego Wolnych
Związków Zawodowych Wybrzeża z 29 kwietnia 1978 r., podpisanej przez Andrzeja Gwiazdę, Krzysztofa Wyszkowskiego i Antoniego Sokołowskiego, stwierdzano m.in.: „Celem Wolnych Związków Zawodowych jest organizacja obrony interesów ekonomicznych, prawnych i humanitarnych pracowników. WZZ deklarują swą pomoc i opiekę wszystkim pracownikom bez różnicy przekonań czy kwalifikacji. (…) Identyfikując się z założycielami pisma „Robotnik”, w nim oraz we własnych wydawnictwach informować będziemy o naszej pracy. Wzywamy wszystkich pracowników, robotników, inżynierów i urzędników do tworzenia niezależnych przedstawicielstw pracowniczych. Droga do celu prowadzić może również poprzez wprowadzanie do Rad Zakładowych niezależnych działaczy, którzy reprezentować będą wyborców uczciwie, broniąc ich interesów”.
Autorzy deklaracji pisali, że „społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem” i że „autentyczne związki i stowarzyszenia społeczne mogą uratować państwo, bo tylko przez demokratyzację prowadzi droga do scalenia interesów i woli obywateli z interesem i siłą państwa”.
WZZ Wybrzeża, mając wsparcie ze strony Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Młodej Polski, zorganizowały udane manifestacje w rocznicę strajków z 1970 r. i rozpoczęły wydawanie własnego pisma - „Robotnik Wybrzeża”.

więcej...

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska składa gorące podziękowania tym wszystkim osobom i instytucjom, które poprzez swoje uczestnictwo w obchodach 44. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 i złożenie wieńców oraz wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 przyczyniły się do godnego upamiętnienia bohaterstwa Uczestników tamtych wydarzeń.
Dziękujemy:
1. Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie
2. Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek
3. Prezydentowi Miasta Radomia Radosławowi Witkowskiemu
4. Stowarzyszeniu Radomski Czerwiec’76
5. Sekretarzowi Stanu w MON Wojciechowi Skurkiewiczowi
6. Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi
7. Przewodniczącej Rady Miejskiej Miasta Radomia Kindze Bogusz
8. Radnym Rady Miejskiej Miasta Radomia
9. Samorządowi Województwa Mazowieckiego
10. Posłowi na Sejm RP Konradowi Frysztakowi
11. Posłowi na Sejm RP Krzysztofowi Bosakowi
12. Posłowi na Sejm RP Andrzejowi Kosztowniakowi
13. Posłance na Sejm RP Annie Kwiecień
14. Posłowi do PE Zbigniewowi Kuźmiukowi
15. Staroście Powiatu Radomskiego Waldemarowi Trelce
16. Zarządowi Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”
17. Zarządowi Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
18. Zarządowi Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
19. Żołnierzom Garnizonu Radom
20. Służbom Mundurowym Radomia
21. Państwowej Inspekcji Pracy w Radomiu – OI w Warszawie
22. Instytutowi Pamięci Narodowej
23. Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty w Radomiu
24. Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Broni w Radomiu
25. Zarządowi i Pracownikom Fabryki Broni
26. Zarządowi i Pracownikom PGZ
27. Radomskiemu Centrum Onkologii im. Bohaterów Czerwca’76
28. Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej
29. Młodzieży Wszechpolskiej Radom
30. W imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz "S" RDLP - poseł Dariusz Bąk, dyr. Andrzej Matysiak, wicedyr. Marek Szary


Obchody 44. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 - 2020-06-25 

Tegoroczne uroczystości z okazji rocznicy Radomskiego Czerwca’76 miały znacznie skromniejszy wymiar ze względu na ogłoszony w kraju stan zagrożenia  epidemiologicznego. Mimo to nie zabrakło na naszych związkowych obchodach znamienitych gości z Prezydentem RP  na czele. Uroczystości zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Z w/w powodów Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zrezygnował z organizacji tradycyjnej mszy św.  rocznicowej odprawianej o godz. 18.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76. Zamiast tego  o godzinie 14.00 odbyło się złożenie kwiatów pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Oprócz kwiatów od prezydenta RP pod Pomnikiem spoczęły dowody pamięci od licznych delegacji i osób urzędowych min. od marszałek Sejmu Elżbiety Witek, prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego, Stowarzyszenia Radomski Czerwiec’76, sekretarza stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza, wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, przewodniczącej Rady Miejskiej Miasta Radomia Kingi Bogusz, radnych Rady Miejskiej Miasta Radomia, Samorządu Województwa Mazowieckiego, posłów na Sejm RP - Konrada Frysztaka, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Kosztowniaka, Anny Kwiecień, Zbigniewa Kuźmiuka, Starosty Powiatu Radomskiego Waldemara Trelki, Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, żołnierzy Garnizonu Radom, służb mudurowych Radomia, Państwowej Inspekcji Pracy w Radomiu – OI w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu, Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Broni w Radomiu, Zarządu i Pracowników Fabryki Broni, Zarządu i Pracowników PGZ, Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Czerwca’76, Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Młodzieży Wszechpolskiej Radom, a w imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz „Solidarności” w RDLP kwiaty złożyli poseł Dariusz Bąk, dyrektor. Andrzej Matysiak oraz wicedyr. Marek Szary.
Kolejną część uroczystości stanowiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Radomskiego Czerwca’76 oraz kamieniem pamiątkowym przy budynku RDLP (w 1976 r. budynek KW PZPR) o godz. 16.30. Potem zaś zebrani przeszli pod Pomnik Radomskiego Czerwca’76, gdzie złożono kwiaty oraz odmówiono modlitwę pod przewodnictwem JE bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej (godz. 17.00). Następnie udano się na uroczystą rocznicową mszą św. w radomskiej Katedrze, która rozpoczęła się o godz. 18.00. Koncelebrował ją ks. bp Henryk Tomasik. Biskup Tomasik przypomniał, że radomscy robotnicy wyszli na ulice w proteście przeciwko zapowiedzianej przez rząd drastycznej podwyżce cen żywności. Przypomniał także przebieg wydarzeń w czerwcu 1976 roku oraz represje, jakie przechodzili uczestnicy protestu. Wiele uwagi poświęcił ks. Romanowi Kotlarzowi, kapelanowi radomskiego Czerwca ’76, którego proces beatyfikacyjny prowadzi obecnie Diecezja Radomska. – To były smutne wydarzenie, gdzie Polak podniósł rękę na swojego brata. Trzeba budować odważne życie na skale, czyli na Chrystusie. Dzisiaj modlimy o pokój i sprawiedliwość społeczną. Modlimy o ten dar dla naszej ojczyzny. Dzisiaj potrzebna jest kultura słowa w rodzinie, mediach, parlamencie całym życiu społecznym – mówił ksiądz biskup Henryk Tomasik. Minister Halina Szymańska, która reprezentowała Prezydenta w trakcie katedralnych uroczystości, odczytała jego list skierowany do Bohaterów Radomskiego Czerwca oraz uczestników obchodów. „Radomski Czerwiec pozostaje w naszej świadomości narodowej i obywatelskiej przede wszystkim jako znak nieujarzmionej wolności, samoorganizacji społecznej oraz zapowiedź zwycięstwa dobra nad złem. To w wyniku wydarzeń radomskich, dla wsparcia represjonowanych powstał Komitet Obrony Robotników i Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela; to także z Radomia bierze swoje źródło więź międzyludzkiej solidarności, która okazała się potęgą zdolną odmienić historię Polski i Europy” – napisał Prezydent w liście. – „Dziękuję Państwu za pielęgnowanie pamięci o radomskim Czerwcu, wpisanie jej do skarbnicy lokalnej tożsamości oraz przekazywanie młodszym pokoleniom. Myśl o zwycięskim przesłaniu Czerwca ’76 towarzyszyła mi dzisiaj podczas wizyty w Państwa pięknym, zasłużonym mieście – podkreślił Andrzej Duda.”
Warto dodać, że z okazji 44. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 Prezydent RP uhonorował 23 członków NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska medalem „100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

1. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca'76 z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy -  godz. 14.00

galeria zdjęć

2.Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca wydarzenia Radomskiego Czerwca'76 oraz kamieniem pamiątkowym przy budynku RDLP (w 1976 r. budynek KW PZPR) - godz. 16.30    

galeria zdjęć

3. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca'76 oraz modlitwa z udziałem JE bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej - godz. 17.00

galeria zdjęć

4. Uroczysta rocznicowa msza św. w radomskiej Katedrze - godz. 18.00

galeria zdjęć

Zanim była „Solidarność” cz.II

Od Radomskiego Czerwca’76 do ROPCiO

I.

Od dramatycznych wydarzeń radomskiego czerwca upłynęły 44 lata. Warto więc przypomnieć sobie ten czas, kiedy to epitet “radomski warchoł” stał się, wbrew intencjom komunistów, powodem do dumy. Warto też pamiętać, że był to moment, kiedy po raz pierwszy od 1956 roku Polska stanęła solidarnie przeciw pasożytniczej władzy. Bez Radomskiego Czerwca nie byłoby Sierpnia 1980.    

24.06.1976 r. w transmitowanym przez radio i telewizję przemówieniu  sejmowym premier PiotrJaroszewicz przedstawił “propozycję” podwyżki cen żywności. Przewidywał on wzrost cen mięsa i wędlin średnio o 69%, cukru - prawie o 100%, a także, choć w nieco mniejszym stopniu, cen innych artykułów żywnościowych. Najuboższe grupy ludności odczułyby podwyżkę najsilniej. Nowe ceny miały obowiązywać od 27.06.Sejm podjął uchwałę akceptującą projekt rządowy i zalecił poddanie go pod “konsultacje” z załogami zakładów pracy.
25 czerwca w radomskich Zakładach Metalowych im. Waltera tuż po rozpoczęciu pierwszej zmiany, o godzinie 6.30, nie podjął pracy wydział P-6, zatrudniający 636 osób. Robotnicy zgromadzili się przed budynkiem dyrekcji Zakładów Metalowych. Do wiecujących wyszedł dyrektor naczelny “Waltera” – Błoński i dyrektor do spraw pracowniczych – Skrzypek; obaj usiłowali nakłonić zebranych do podjęcia pracy. Około godziny 8.10, 1000-osobowy pochód robotników “Waltera” wyszedł poza bramy fabryki zabierając ze sobą 3 wózki akumulatorowe. Część pracowników powróciła do zakładu, większość jednak wyruszyła pod Zakłady Sprzętu Grzejnego przy ulicy 1905-go roku (“Polmetal” – „Acanta”), druga grupa licząca około czterystu pracowników, udała się w stronę Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego “Radoskór”.
Około godziny 9.00 do strajku okupacyjnego doszło również w Zakładach Urządzeń i Instalacji “Termowent”. Z Zakładu Sprzętu Grzejnego oraz Radoskóru do strajku przyłączyło się ok. 300 osób.
Manifestujący pracownicy “Waltera” i “Radoskóru” pomaszerowali do Zakładów Drzewnych i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Około godziny 10.00 tłum demonstrantów liczył już około 2 tysięcy ludzi. Ktoś rzucił hasło: “Idziemy pod komitet”. Ludzie natychmiast ruszyli w tym kierunku śpiewając hymn narodowy i “Międzynarodówkę”.

więcej...

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska ws. pracowników medycznych z 2020-05-21

Prezydent RP Andrzej Duda

  Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” obserwując praktykę umożliwiającą rekompensatę utraconych dochodów pracownikom służby zdrowia z placówek jednoimiennych za niedopuszczalne uważa objęcie taką możliwością jedynie pracowników medycznych zdefiniowanych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 775 w sprawie standardów (…). W obsłudze pacjentów podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem Covid-19 biorą udział także inni  pracownicy, np. salowe, sanitariusze, rejestratorki medyczne, sekretarki medyczne, pracownicy gospodarczy, personel sprzątający, a pośrednio także pracownicy administracyjni pracujący w bezpośrednim kontakcie z personelem obsługującym chorych w szpitalach jednoimiennych, co najwyraźniej umknęło uwadze ustawodawcy.  Nie uwzględniając
w/w osób dokonuje się  nieuzasadnionego podziału wśród pracowników szpitala, który właśnie z uwagi na ogromne realne zagrożenie dla chorych i pracowników został przemianowany na jednoimienny.
Taki stan rzeczy uważamy za niedopuszczalny i domagamy się objęcia możliwością rekompensaty i przyznania dodatku dla WSZYSTKICH osób mających kontakt z podejrzanymi lub zarażonymi wirusem . Inna interpretacja prowadzi wprost do dyskryminacji  dużej grupy pracowników szpitala jednoimiennego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy  personel niższy jest tak samo narażony jak pozostali pracownicy.

 Pogrzeb kol. Henryka Sawiczyńskiego

10 czerwca w uroczystościach pogrzebowych kol. Henryka Sawiczyńskiego uczestniczyła delegacja ZR w składzie przew. Zdzisław  Maszkiewicz, wiceprzew. Krzysztof Kośla wraz z pocztem sztandarowym ZR (Wiesław Rychter, Jan Król) oraz pocztem sztandarowym Fabryki Łączników (Marian Byzdra, Tadeusz Florczak, Wojciech Dziółko).  

Uroczystości pogrzebowe ks. inf. Czesława Wali – 2020-05-29/30

5 czerwca (piątek) delegacja Zarządu Regionu w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewcz oraz Wojciech Dziółko (TKK Lipsko) – w uczestniczyła w uroczystościach żałobnych w Rudniku nad Sanem.
6 czerwca (sobota) delegacja naszego Regionu w składzie: Zdzisław Maszkiewicz,  Krzysztof Kośla, Wojciech Dziółko, Jerzy Minda  wraz z pocztem sztandarowym ZR (Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król),  pocztem TKK Pionki (Marek Kuc, Józef Monkosa), uczestniczyła  w uroczystościach pogrzebowych ks. Wali w Kałkowie-Godowie. Towarzyszyła im również delegacja NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Rolników Indywidualnych  z przewodniczącym Tomaszem Świtką.
Ks. inf. Czesław Wala, inicjator i budowniczy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie, spoczął w bocznej kaplicy dolnego kościoła tego sanktuarium. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Henryk Tomasik, a wśród koncelebransów byli biskupi: Jan Piotrowski z Kielc, Edward Frankowski z Sandomierza oraz Piotr Turzyński oraz ponad stu kapłanów z kilku diecezji. Eucharystia była celebrowana przy ołtarzu polowym.
Na zakończenie Mszy św. pogrzebowej odczytano listy pożegnalne Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premiera Rządu MateuszaMorawieckiego. List Prezydenta Andrzeja Dudy odczytał Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

galeria zdjęć

Uroczysta msza św. w radomskiej Katedrze inaugurująca regionalne obchody 40. rocznicy Powstania NSZZ "Solidarność" - 2020-05-31

Msza św., koncelebrowana przez ks. prałata Edwarda Poniewierskiego, została  zamówiona  przez Terenową Komisję Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska w intencji zmarłych oraz i żyjących członków NSZZ "Solidarność". W nabożeństwie udział wzięła delegacja Zarządu Regionu z wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą, który odczytał modlitwy wiernych, poczet sztandarowy ZR w składzie Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra, przewodniczący TKEiR Marek Siedlecki oraz członkowie i sympatycy naszego Związku. Po mszy św. zapalono znicze pod Krzyżem "Solidarności" znajdującym się przed katedrą. 

galeria zdjęć

WSPOMNIENIE 

Ks. Infułat Czesław Wala urodził się 23.10.1936 roku w Rudniku nad Sanem, gdzie zmarł 31 maja 2020 r.

Absolwent seminarium duchownego w Sandomierzu (1964). Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Piotra Gołębiowskiego. 1964-1967 wikariusz w parafii Sławno k. Opoczna (organizował dla młodzieży m.in. kuligi, zajęcia teatralne). Był obiektem zainteresowania SB, w 1965 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za wystawienie w kościele jasełek. Od VI 1967 wikariusz w parafii w Krynkach koło Starachowic, organizator punktu katechetycznego w Kałkowie w gospodarczej szopie, wielokrotnie szykanowany przez władze, za prowadzenie prac budowlanych SB stosowała groźby. 14 VI 1971 roku została poświęcona kaplica pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Od 1967 duszpasterz głuchoniemych (w tym celu nauczył się języka migowego).

Od 1 X 1981 proboszcz parafii i wicedziekan dekanatu starachowickiego.

Po 13 XII 1981 organizator w soboty czuwań modlitewnych (trwają do dnia dzisiejszego) w intencji Ojczyzny dla członków zdelegalizowanej „S”, ukrywał na plebanii działaczy „S”. Utrzymywał bliskie kontakty z ks. Kazimierzem Jancarzem. W 1983 pomimo przeszkód z strony władz rozpoczął budowę kościoła. Od księdza Eugeniusza Makulskiego (kustosza sanktuarium w Licheniu) otrzymał kopię obrazu Matki Boskiej Licheńskiej dla kościoła w Kałkowie.

Twórca Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, które zostało wzniesione jako wotum dziękczynne za ocalenie Narodu Polskiego od ateizmu. Inicjator budowy w Kałkowie Golgoty - w jej wnętrzu znajduje się zespół 38 oratoriów i kaplic - w tym także poświęcone wy6darzeniom Radomskiego Czerwca'76 oraz Radomskiej "Solidarności" . Przy Sanktuarium powstała Wioska Dzieci Niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder; w Rudniku nad Sanem sierociniec oraz dom dziecka.

Od VI 1989 kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Radomiu.

Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”.

Laureat ogólnopolskiej nagrody Stowarzyszenia Civitas Christiana im. ks. Bolesława Domańskiego (1995), Kawaler Orderu Uśmiechu (1998), laureat nagrody Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością (2008), laureat pierwszej edycji nagrody Świętokrzyska Victoria (2009), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Kustosz Pamięci Narodowej (2009).

Odszedł od nas człowiek Wielkiego Serca.

Kiedy w czerwcu 1967 r. rozpoczął posługę wikarego w parafii w Krynkach koło Starachowic, trafił na nieprzyjazny teren – duże odległości, niezbyt przychylnie nastawieni parafianie. W oddalonej o 9 kilometrów od Krynek wsi Kałków chciał zbudować kaplicę, lecz miejscowa ludność nie poparła tego pomysłu. Niechęć do Kościoła była, zdawało się, powszechna. We wsi spotkał się z ubóstwem i ze skutkami wojny, zwrócił się więc ku ludziom biednym, ułomnym. Zaczął tworzyć duszpasterstwa głuchoniemych. Odwiedzał chorych, których w miarę możliwości wspierał materialnie. W samych Krynkach organizował dziewczęcą scholę, młodzieżowy zespół teatralny. W każdą środę szedł pieszo lub jechał rowerem do Kałkowa, aby uczyć dzieci, które ze względu na odległość nie mogły uczęszczać na katechezę. Pierwsze lekcje odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Niebawem mieszkańcy ujrzeli w osobie księdza nie tylko nauczyciela, ale i przyjaciela. Jego autorytet rósł. W szopie przy drodze do Kalkowa powstała wtedy pierwsza kaplica.

Zanim była „Solidarność” cz. I

Od „Października” do „Ruchu”

Rozmiar: 2800956 bajtów

1.

Wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku były pierwszym krokiem na drodze do powstania „Solidarności”. Stłumione brutalnie powstanie poznańskie nie doprowadziło jednak do wykształcenia jakiejś trwałej formy rzeczywistej reprezentacji pracowników. Był to jednak poważny impuls, który nie tylko zmienił oblicze ówczesnej Polski, ale doprowadził w kilka miesięcy później do powstania  Rad Robotniczych.
Nie będziemy tu prezentować całej historii związanej z Gomułką i październikowym przewrotem pałacowym w łonie PZPR. Zajęło by to zbyt dużo miejsca, a poza tym istnieje cały szereg publikacji opisujących tamte wydarzenia. Ujmując to w dużym uproszczeniu – w 1956 roku doszło do zakulisowego starcia na szczytach władz komunistycznych w PRL. Do gardeł rzuciły się sobie dwie frakcje w PZPR - „konserwatywna” (ciesząca się poparciem sowieckiej ambasady) zwana „natolińczykami” oraz „proreformatorska” zwana „puławianami”. Obie nazwy pochodzą po prostu od adresów nieoficjalnych siedzib owych ugrupowań. Nazwa „natolińczycy” pochodzi od miejsca, gdzie odbywały się jej spotkania, a mianowicie pałacyku rządowego w Natolinie, a „puławian” od zespołu kamienic przy ul. Puławskiej 24 i 26 w Warszawie, zasiedlonych po wojnie głównie przez wysokich funkcjonariuszy partyjnych, w których mieszkali najważniejsi zwolennicy tej frakcji.

Źli „dobrzy” kontra dobrzy „źli”

Podziały na „dobrych puławian” i „złych natolińczyków” są oczywiście bardzo umowne, bo to tak, jak mówić o dobrych i złych bandytach.
Niby-liberalni „puławianie” byli kilka lat wcześniej dogmatykami i stalinowcami. Jednak po śmierci Stalina zaczęli dążyć do lekkiego złagodzenia systemu komunistycznego. Zmiana ich orientacji była oceniana jako nieszczera i nieprawdziwa, służąca jedynie zachowaniu stanowisk i pozycji w państwie. Ich jedyną „zaletą”, było to, że po wydarzeniach Poznańskiego Czerwca poparli kandydaturę Władysława Gomułki na I sekretarza KC PZPR.
Do najbardziej znanych puławian należeli m.in. Roman Zambrowski, Leon Kasman, Jerzy Albrecht, Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Helena Jaworska, Wincenty Kraśko, Jerzy Putrament, Mieczysław Rakowski, Adam Schaff, Artur Starewicz, Stefan Staszewski, Roman Werfel, Janusz Zarzycki, Henryk Jabłoński, Oskar Lange, Lucjan Motyka, Adam Rapacki, Andrzej Werblan.
Wśród  „natolińczyków” znajdziemy z kolei takich tuzów umysłowej inteligencji wstecznej
jak Franciszek Jóźwiak, Wiktor Kłosiewicz, Władysław Kruczek, Zenon Nowak, Aleksander Zawadzki, Władysław Dworakowski, Hilary Chełchowski, Kazimierz Mijal, Franciszek Mazur, Bolesław Rumiński. I tyle.
Problem walki frakcyjnej w PZPR polegał, że, oprócz wzajemnego obrzucania się inwektywami w rodzaju „chamy” i „żydy”, grupy te musiały się różnić. Sięgnięto więc, za zgodą samego Gomułki, po hasła w rodzaju „socjalizmu z ludzką twarzą”, „błędów i wypaczeń”, „demokratyzacji życia partyjnego”. Finał był oczywisty – wygrali „puławianie”, którzy górowali nad „natolińczykami” elastycznością i chyba jednak inteligencją, a tak naprawdę głównym zwycięzcą został Gomułka. Zresztą dla „natolińczyków” przegrana nie oznaczała niczego drastycznego. Do życia przywróci ich w kilka lat potem Gomułka i wykorzysta do pozbycia się zbyt samodzielnych jak na jego gust „puławian”, czego finałem będą wydarzenia lat 1967-1968. Tyle skrótu.

Goździk to nie tylko kwiat

Wszystkie te starcia ideologiczne i poszukiwania wzorców owego mitycznego „socjalizmu z ludzką twarzą” doprowadziły jednak do powstania krótkotrwałego fenomenu w postaci Rad Robotniczych. Jak pisał Maciej Tymiński, takie novum przyszło nieoczekiwanie z ówczesnej Jugosławii, której przywódca Tito jawił się jako anty-Stalin, „dobry władca” komunistyczny. Tam od 1950 r. częścią zakładów pracy zarządzały takie rady i decydowały w jakimś zakresie o produkcji czy wynagrodzeniach. O tym, że w sporej części była to fikcja, nie wiedziano, bo wiadomości pochodziły z tzw. drugiej ręki, a po części propagandy serwowanej przez Radio Belgrad. Nieoczekiwanie doprowadziło to jednak to silnego fermentu, bo do serca owe wieści wzięła sobie bardzo ważna zakładowa organizacja PZPR w FSO na warszawskim Żeraniu i jej I sekretarz Lechosław Goździk.

więcej...

"NIE" DLA RZĄDOWEJ TARCZY!

  

Błogosławieństwo JE ks. bp. Henryka Tomasika dla Związkowców NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska na Święta Wielkanocne

Nasze związkowe uroczystości objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP oraz duchowym Biskupa Ordynariusza

Zarząd Regionu otrzymał pismo z Kancelarii Prezydenta RP powiadamiające nas o objęciu planowanych na 23-25 czerwca br. obchodów 44. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 Patronatem Honorowym Prezydenta RP.

Otrzymaliśmy też zawiadomienie z Kurii Radomskiej od  JE ks. bp. Henryka Tomasika, iż objął on swoim Patronatem Duchowym w/w uroczystości, jak również obchody 40. rocznicy Powstania NSZZ "Solidarność". Szczegóły patrz - galeria w linku poniżej

PATRONATY 2020 - więcej... 

Uwaga !!! Spotkanie wielkanocne odwołane !!! 

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje członków i sympatyków Związku, że tradycyjne spotkanie wielkanocne zaplanowane na 7 kwietnia 2020 r. w siedzibie Zarządu Regionu przy ul. Traugutta 52 zostaje odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem. 
JE ks. bp. Henrykowi Tomasikowi, Ordynariuszowi Diecezji Radomskiej dziękujemy za życzliwość i zrozumienie.

Szkolenie

5-7 marca br. w Warszawie odbyła się pierwsza część III-etapowego szkolenia dla grupy działaczy związkowych NSZZ „Solidarność” z terenu całego kraju nt. „Analiza i ocena skutków prawnych regulacji związanych z rynkiem pracy z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych”.
Szkolenie adresowane do działaczy związkowych, zostało zorganizowane przez Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej, a prowadzili je: Lech Antkowiak - ekspert ds. rynku pracy i Elżbieta Wielg - kierownik projektu.
Tematyka szkolenia obejmowała następujące moduły:
- Polskie i europejskie ramy prawne regulujące rynek pracy.
- Dane oraz ich źródła dotyczące rynku pracy (Eurostat, GUS, ZUS, MRPiPS, inne). Analiza ich uwarunkowań metodologicznych.
- Wybrane problemy rynku pracy.
Głównym celem szkolenia jest poznanie zagadnień związanych z rynkiem pracy przez działaczy związkowych, co niewątpliwie wzmocni ich kompetencje eksperckie i umożliwi w przyszłości w większym stopniu udział NSZZ „Solidarność” w procesie stanowienia prawa. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Regionu Ziemia Radomska: Małgorzata Godzińska i Jarosław Chmielnicki.

Pielgrzymka do Watykanu odwołana!

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że planowana pielgrzymka do Watykanu w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II nie dojdzie do skutku ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.
Do tematu pielgrzymki wrócimy po ustaniu niebezpieczeństwa.

W imieniu Zarządu Regionu dziękuję p. Dariuszowi Kleczajowi, właścicielowi Biura Podróży „Dario Tours”, za włożony trud organizacyjny i profesjonalne podejście do tematu  zagrożenia zdrowia oraz życia pielgrzymów.
Dziękuję też ks. prałatowi Albertowi Warso za zorganizowanie specjalnej mszy św. dla pielgrzymów z Regionu Ziemia Radomska.

Zdzisław Maszkiewicz
Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

Plan  szkoleń Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” w Regionie Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” na pierwsze półrocze 2020 r.

 luty  2020 r.

1)  14 lutego Szkolenie Skarbników OZ – rozliczenie z Urzędem Skarbowym

2) 28 lutego Szkolenie Rewizyjnych Komisji Zakładowych

marzec 2020 r.

3) 19-20 marca 2020 r. Szkolenie SIP
19 marca – PIP
20 marca – BHP
Początek szkolenia godz. 9.00, siedziba ZR

4) Szkolenie Pocztów Sztandarowych

kwiecień 2020 r.

5) Prawo Pracy dla Przewodniczących Organizacji Zakładowych

maj 2020 r.

6) Rozwój i organizowanie Związku – realizacja założeń ze szkolenia w 2019 r.

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane w sekretariacie ZR (tel. 0483623804) oraz bezpośrednio u wiceprzewodniczącego ZR Krzysztofa Kośli (tel. 722394343),  a kolejne informacje będą publikowane na stronie internetowej ZR i w „Biuletynie” ZR. Prosimy również o zgłaszanie propozycji tematyki szkoleń (i ich ewentualnych terminów), którymi byliby zainteresowani członkowie waszych organizacji zakładowych.

Chętnych prosimy o powielanie i wypełnienie opublikowanego poniżej formularza zgłoszeniowego oraz o dostarczenie go do sekretariatu ZR lub wiceprzewodniczącego Krzysztofa Kośli -  osobiście, mailowo (skan/zdjęcie) lub sms-owo ( zdjęcie).

TU POBIERZ FORMULARRZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE...

Szkolenie członków Zakładowych Komisji Rewizyjnych

28 lutego 2020 r. w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie dla członków Zakładowych Komisji Rewizyjnych. Zajęcia prowadził wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Kośla. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele komisji zakładowych w: SWPZZPOZ w Radomiu, DPS „Nad Potokiem”, Enea Wytwarzanie w Świerżach Górnych,
Imperial Tobacco w Radomiu, Suchan Radom, Radpec Radom, RSM, Oświaty w Radomiu.

galeria zdjęć

XVI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2020-02-18

18 lutego odbyło się drugie w 2020 r. posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Nie uczestniczył w nim tym razem przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Zebranych powitał i zaprezentował im porządek obrad wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, a spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący Andrzej Wójcicki.
Po zatwierdzeniu porządku zebrania Zarząd przystąpił do procedowania. W spotkaniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (21.01.).
Potem ZR zajął się przygotowaniami do obchodów 44. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 oraz regionalnych uroczystości z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
W tym drugim punkcie omawiano organizację wyjazdu związkowców z naszego Regionu na uroczystości krajowe, mszę św. 30.08. o godz. 12.30 w radomskiej katedrze, odsłonięcie tablicy poświęconej osobie o. Huberta Czumy na budynku kurii biskupiej oraz tablicy upamiętniającej 40-lecie istnienia Związku na budynku ZR, przygotowanie wystawy poświęconej powstaniu NSZZ „Solidarność”.
Następnie Zarząd Regionu w głosowaniu udzielił upoważnienia dla Międzyzakładowej Komisji nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu do reprezentowania członków Związku przez wskazane przez nią imiennie osoby.
Następnie przystąpiono do omawiania sytuacji w zakładach pracy. Marek Kicior przedstawił sytuację w MPK, gdzie nie doszło do kolejnej tury rozmów z zarządem spółki. – Sytuacja w firmie jest skomplikowana i luty upływa nam na ciągłej walce o sprawy pracownicze – mówił Marek Kicior. Wspomniał też o przeprowadzanym przeglądzie stanowisk pracy w spółce, także o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania przewodniczących organizacji zakładowych w spółkach i jednostkach budżetowych podległych Gminie Radom z prezydentem miasta Radosławem Witkowskim. Odniósł się do tego wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla i obiecał zwołanie takiego spotkania z prawdopodobnym terminem w marcu/kwietniu br.
Andrzej Różański zabrał głos w sprawie udanych dla „Solidarności|” wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w przysuskim Horteksie, a  Andrzej Wójcicki omówił skomplikowaną sytuację pracowników sektora energetycznego. 
Marek Małysa zapoznał członków ZR z dziwaczną sytuacją w firmie Kingspan w Lipsku, gdzie związkowcy wystąpili pod koniec zeszłego roku o podwyżkę w wysokości 15%, która utrzymałaby jedynie poziom ich wynagrodzeń w stosunku do zmienionej płacy minimalnej. Pracodawca nieoczekiwanie wprowadził podwyżkę w wysokości 9%, a potem równie nieoczekiwanie zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy o tym, że w firmie jest…spór zbiorowy. PIP oczywiście takie zawiadomienie odrzucił jako bezzasadne, a pracownicy zgodnie poinformowali pracodawcę, iż dziękują mu i przyjmują owe 9% podwyżki na poczet owych żądanych 15%. Pracodawca z kolei rozpoczął jeszcze bardziej nieoczekiwane poszukiwania, kto z kadry pracowników zmianowych jest w Związku.   
Na koniec posiedzenia przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak przypomniała też zebranym o konieczności przysyłania ankiet komisji zakładowych do sekretarza ZR oraz o obowiązku wzięcia ydziału przez członków Zakładowych Komisji Rewizyjnych w zaplanowanym na 28 lutego szkoleniu. Na tym posiedzenie ZR zakończono. 

REFERENDUM I ROKOWANIA W FABRYCE BRONI

18.02.2020 r. w godzinach 06:00 - 16:00, zgodnie z uchwałami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i Zarządu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, przeprowadzono w Fabryce Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o. referendum strajkowe, w którym pracownicy spółki  udzielili odpowiedzi na pytania:

1. Czy popiera Pan/Pani żądania NSZZ „S” i ZZPE skierowane do zarządu spółki dot. podwyższenia w br. wynagrodzeń wszystkim pracownikom co najmniej o 400 zł brutto ?

2. Czy w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w tej sprawie z zarządem spółki, podejmie Pan/Pani protest polegający na przystąpieniu do ewentualnego strajku  ostrzegawczego a później strajku właściwego?

Wcześniej powołana w tym celu mieszana komisja referendalna przygotowała karty z pytaniami, dodatkowo podpisały je dwie wskazane osoby, oraz listę pracowników, bowiem pracodawca odmówił przekazania związkowcom aktualnej listy pracowników. Członkowie komisji czuwali nad prawidłowym przebiegiem referendum. Głosy zostały wyjęte z urny, policzone, sprawdzone i zabezpieczone. Na 550 zatrudnionych w FB pracowników w referendum udział wzięło 390 osób, co stanowi 70,1  %  ogółu zatrudnionych. Związki zawodowe uważają taką frekwencję za sukces, gdyż prowadzono w firmie kampanię zastraszania pracowników. Komisja przygotowała 480 kart do głosowania, wydano ich 390, pozostałe 90 szt. zabezpieczono. Tym samym referendum uznano za ważne.  Żądania płacowe poparło 376 osób, co stanowi 96,41% biorących udział w referendum. Nie poparło żądań płacowych 13 osób, co stanowi 3,33% biorących udział w referendum. Jeden głos oddano bez wskazania odpowiedzi na pierwsze pytanie. Za ewentualnym przystąpieniem do strajku głosowało  350 osób co stanowi 89,74 % biorących udział w referendum. Przeciwnymi przystąpienia do ewentualnego strajku były 33 osoby, co stanowi 8,46 % biorących udział w referendum. Oddano siedem głosów bez wskazania odpowiedzi na drugie pytanie.

Negocjacje dot. podwyższenia wynagrodzeń pracownikom przedsiębiorstwa spółki związki zawodowe prowadzą bezskutecznie od września ub.r. 
7 lutego br. NSZZ „Solidarność” i ZZPE wstąpiły w spór zbiorowy z pracodawcą. Pierwsza tura rokowań odbyła się dopiero w dniu 20 lutego br. Niestety, strony nie zbliżyły się do propozycji, które dawałyby nadzieję na osiągnięcie porozumienia w możliwie szybkim terminie. Czy dojdzie do strajku? Jeżeli tak, to będzie to pierwszy strajk w Fabryce Broni.
Przypomnijmy, że w listopadzie 2018 roku w Fabryce również prowadzony był spór zbiorowy. Wówczas porozumienie osiągnięto na przestrzeni kilku tygodni.

Zbigniew Cebula

Szkolenie skarbników Komisji Zakładowych

14 lutego 2020 r. w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie dla skarbników Komisji Zakładowych. Zajęcia prowadziły: Skarbnik ZR Maria Górska oraz główna księgowa ZR Beata Nosal. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele komisji zakładowych w:
SWPZZPOZ w Radomiu, DPS „Nad Potokiem”, MOPS w Radomiu, PP Poczta Polska w Radomiu, Galvo 24 w Radomiu, Mondi Wierzbica, DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu, DPS w Wierzbicy, MK przy ZR.

galeria zdjęć

Uwaga Komisje Zakładowe !!!

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska przypomina przewodniczącym organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” naszego Regionu o obowiązku wypełniania ankiet informacyjnych o stanie osobowym organizacji związkowych (zakładowych, międzyzakładowych itp.) i przesyłaniu ich do Zarządu Regionu e-mailem, pocztą tradycyjną lub osobiście. Taki obowiązek wynika z uchwał władz krajowych NSZZ „Solidarność” i nałożony jest na przewodniczących organizacji związkowych. Najbliższy termin danych sprawozdawczych to stan na 31.12.2019 r. – obowiązek zgłoszenia do ZR upływał  31.01.2020 r.
Ponieważ do ZR wpłynęło niewiele ankiet Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w dalszym ciagu zwraca się do tych organizacji związkowych, które tego obowiązku dotychczas nie wypełniały o niezwłoczne dostarczenie takiej ankiety do ZR.Są to zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” po ubiegłorocznej kontroli w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Spotkanie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z  Prezydentem RP

29 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z członkami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z okazji Jubileuszu 40-lecia powstania Związku. Region Ziemia Radomska reprezentował przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz.

Na początku spotkania przemówił  prezydent RP Andrzej Duda. – Zaproponowałem, aby pierwsze spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbyło się tutaj na tej sali ze względu na wyjątkowość momentu, tym momentem jest rocznica rozpoczęcia się roku rocznicowego 40-lecia istnienia NSZZ „Solidarność”. Nie waham się powiedzieć, najważniejszej organizacji społecznej, pracowniczej, jaka powstała w dziejach Rzeczypospolitej. Organizacji o charakterze pokojowej, realizującej oddolne, niezwykle istotne społeczne potrzeby – powiedział  prezydent Andrzej Duda. – „Solidarność” narodziła się w kraju, który nie był w pełni wolny i niepodległy.  I właśnie tej wolności ludzie pragnęli, dlatego tak masowo zrzeszyli się w Solidarności.

galeria zdjęć

XV Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2020-01-21

21 stycznia obyło się pierwsze w 2020 r. posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Otworzył je przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania Zarząd przystąpił do procedowania. W spotkaniu wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR.
Następnie ZR przyjął jednogłośnie uchwałą terminarz swoich posiedzeń do końca 2020 r. Tradycyjnie odbywać się one będą w 3 wtorki miesiąca – za wyjątkiem grudnia 2020 r. Oto owe terminy: 21 stycznia, 18 lutego, 17 marca, 21 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 15 września, 20 października, 17 listopada, 22 grudnia. Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia planu szkoleń związkowych na pierwsze półrocze  2020 r. (publikujemy go wyżej na stronie).
Potem ZR zajął się przygotowaniami do obchodów 44. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 oraz 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” (29.08. na Stadionie Narodowym w Warszawie).
Następnie przystąpiono do omawiania sytuacji w zakładach pracy.  Marek Kicior podsumował sytuację w MPK – mówił m.in. o  utrudnieniach jakie stwarza nowo powstały, z pełnym poparciem – choć nieoficjalnym – prezesa firmy, związek kierowców oraz  stosowanych przez tę organizację metodach pozyskiwania członków na terenie MPK, w tym kaperowaniu członków NSZZ „Solidarność”. – Musimy walczyć o każdego członka związku – zakończył swoją wypowiedź Marek Kicior.
Po nim głos zabrał Marek Kuc i zapoznał zebranych z sytuacją w pionkowskim OWKC oraz oddziale Mesko Skarżysko w Pionkach (d. ZPS „Pronit”). Dariusz Sobczak, mówił o problemach Fabryki Broni, a Anna Gromisz zrelacjonowała sytuację w ENEA Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) – w tym sprawę prowadzonego w firmie wartościowania stanowisk pracy, negocjacjach płacowych oraz sytuacji, która doprowadziła do faktycznego zaprzestania działania Sekcji Kobiet Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Następnie Agnieszka Wójcicka omówiła sytuacje pracowników Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Radomiu,  Andrzej Różański zabrał głos w sprawie 7% podwyżek w przysuskim Horteksie wprowadzonych po negocjacjach od stycznia br. 
Przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak przypomniała też zebranym o konieczności przysyłania ankiet informacyjnych komisji zakładowych do sekretarza ZR.

Spotkanie Komisji Emerytów i Rencistów d. ZM "Łucznik" - 2020-01-02 

galeria zdjęć

Spotkanie opłatkowe Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Regionu - 2019-21-18  

galeria zdjęć

Spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu - 2019-12-17

galeria zdjęć

Regionalne obchody 38. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Radom 2019-12-13

Tradycyjnie w samo południe 13 grudnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  –  wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, członek ZR Wiesław Wabik, złożyła wiązankę kwiatów, a także zapaliła znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76. Pamięć o tamtych wydarzeniach razem z delegacją ZR uczciła delegacja Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym na czele z Andrzejem Sobierajem.

galeria zdjęć

PIKIETA POD CASTORAMĄ

W obronie związkowców z „Castoramy”! Manifestacja w Warszawie

2019-11-25

Bezpośrednią przyczyną akcji protestacyjnej była bezprecedensowa i bezprawna decyzja Zarządu Castorama Polska o zwolnieniu 9 członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP i warunków pracy w sklepach.

25 listopada br. przed sklepami Castorama w całym kraju odbyły się akcje ulotkowe, które miały na celu poinformowanie klientów sieci, o tym, że korporacja łamie elementarne prawa pracownicze. Ok. 1000 związkowców zgromadziło się w tym samym czasie przed siedzibą spółki w Warszawie. W tej części akcji wzięła udział kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą, członkami Zarządu Regionu i związkowcami z organizacji zakładowych. 


Delegacja protestujących pod siedzibą spółki złożyła zarządowi Castoramy petycję, w której żąda natychmiastowego i bezwarunkowego przywrócenia do pracy, na dotychczasowe stanowiska i na dotychczasowych warunkach, wszystkich bezprawnie zwolnionych oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się antyzwiązkowych działań. „Zwolnienie, pozostających pod szczególną ochroną członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska Sp. z o. o., jest rażącym złamaniem krajowego i międzynarodowego prawa, w tym Konstytucji RP” – czytamy w petycji. – Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy członków Komisji Zakładowej oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się bezprawnych działań antyzwiązkowych.”
– Przedstawiliśmy nasze argumenty, powiedzieliśmy jakie są nasze oczekiwania, nasze warunki. Oni przedstawiali swoje, w tej chwili poprosili o czas, żeby mogli między sobą się porozumieć. Myśmy powiedzieli, że nie wchodzi w grę jakiekolwiek wznowienie dialogu jeśli nie zostaną przywróceni do pracy koledzy, którzy zostali zwolnieni – powiedział Tadeusz Majchrowicz zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po wyjściu ze spotkania z zarządem spółki. – Z naszej strony to warunek numer 1, dopiero wtedy możemy usiąść i zastanawiać się co ewentualnie, jeżeli złego zrobił związek, czy nie zrobił, ale warunek jest taki, że pracownicy muszą być przywróceni do pracy – dodał Majchrowicz.
– To bulwersujące, że angielska firma postąpiła w ten sposób w stosunku do działaczy związkowych w naszym kraju. Zamiast dialogu nastąpiło rozwiązanie w trybie art. 52. Jest to naprawdę nie do przyjęcia. „Solidarność” nie zostawi tych działaczy, gdyż oni starali się o poprawę warunków pracy w tej firmie. Będziemy protestować do skutku. Żądamy natychmiastowego przywrócenia zwolnionych działaczy związkowych do pracy – powiedział Alfred Bujara przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pracowników Handlu.

Komunikat po spotkaniu w dniu 27 listopada 2019 r. z  Zarządem Castorama Polska Sp. z o.o.

27 listopada 2019 r. odbyły się negocjacje przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Zarządem Castorama Polska Sp. z o.o. w sprawie przywrócenia do pracy zwolnionych dyscyplinarnie liderów związkowych organizacji związkowej.
Zarząd Castorama Polska Sp. z o.o. oczekuje, w zamian za przywrócenie do pracy zwolnionych działaczy, gwarancji działania przez organizację związkową pod kontrolą pracodawcy w ramach określonego przez niego schematu. Uznajemy, że w ten sposób organizacja związkowa pozbawiona zostałaby swoich uprawnień w zakresie niezależności i samorządności związkowej.
Działania Zarządu Castorama Polska Sp. z o.o. zmuszają NSZZ „Solidarność” do kontynuowania i eskalacji akcji protestacyjnej.

galeria zdjęć

XIV Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

2019-11-19

Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak oraz wiceprzewodniczący  Mirosław  Jakuc.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR w tym: upoważniającą Adama Słomkę, przewodniczącego Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” POiW, do opiniowania  projektów, aktów prawnych dot. oświaty do organów gmin do kwietnia 2023 r., a także decyzję o przelaniu na konto Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków należności za opracowanie dokumentacji zabezpieczenia  w/w wyścigu.
Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego punktu obrad, a był nim protokół pokontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla odczytał przygotowaną odpowiedź do KKR na zalecenia pokontrolne. Wiceprzewodnicząca RKR odczytała pismo ws. zaleceń pokontrolnych, które przekazała na ZR.  Odpowiedź ZR do KKR przyjęto jednogłośnie. 
Kolejnym punktem zebrania, który przedstawił przewodniczący Maszkiewicz, były sprawa zaległych składek z Organizacji Międzyzakładowej MESKO oddział Pionki. Komisja Krajowa na początku 2020 r. przystąpi do kontroli Organizacji Zakładowej Mesko w Skarżysku Kamiennej.
Potem ZR  obradował na temat rozwoju związku -  ten punkt zaprezentował przewodniczący ZR,  informując  zebranych, że Komisja Krajowa ma przeznaczyć pieniądze na rozwój Związku, które umożliwią zatrudnienie dodatkowej osoby do pozyskiwania czlonków związku w Regionie (wstępnie na 2020 r.). Osoba, która będzie zajmować się rozwojem związku będzie musiała spełniać określone standardy, będzie przeszkolona przez KK.
Kolejnym punktem obrad były przygotowania do manifestacji pod Castoramą w Warszawie (termin akcji był w tym momencie utajniony). Krzysztof Kośla postawił wniosek w/s wyjazdu na pikietę, który został przyjęty. Odgórne wytyczne z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” mówiły o tym, że z każdego Regionu ma wyjechać jeden autokar.
Następnie przystąpiono do omawiania sytuacji w zakładach pracy.  Marek Małysa omówił sytuację w OZ Kingspan Lipsko. Andrzej Różański zabrał głos w sprawie planowanych podwyżek w przysuskim Horteksie. Anna Gromisz omówiła sytuację w ENEA Wytwarzanie – w tym sprawę korzystnego wartościowania stanowisk pracy, a także o utrudnianiu przez związki zmianowe obecne w ENEA działań związku „Solidarność”.
Dariusz Sobczak, mówił o braku nowych zamówień dla Fabryki Broni z powodu spowolnienia gospodarczego oraz o nowopowstałym związku FB „Łucznik”. Piotr Klonowski podsumował sytuację w MPK – w tym m.in. o  utrudnieniach jakie stwarza nowo powstały związek kierowców oraz  jakie stosuje metody pozyskiwania członków na terenie MPK. Potem wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla  omówił  przygotowania do spotkania wigilijnego, które zaplanowano na 17 grudnia,  a przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz sprawy związane z planowaną pielgrzymką do Rzymu (15-22 maja 2020 r.) oraz przyjmowaniem zgłoszeń osób do wyróżnienia medalem Krzyż Zasługi na 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”. Wspomniał także, o planowanym przez Komisję Krajową koncercie na stadionie narodowym na 40. rocznicę  powstania „Solidarności”.

Zaproszenie

Robert Grudzień oraz Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zapraszają 15 grudnia 2019 roku na wydarzenie patriotyczno-religijne w 38. rocznicę studenckiego strajku w Radomiu oraz 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Uroczystości odbędą się w kościele OO Jezuitów pod wezwaniem Świętej Trójcy w Radomiu. O godz. 17.00 zaplanowana jest uroczysta msza św. oraz o godz.18.00 koncert podczas którego zabrzmią m.in. fragmenty utworów z płyty „Radomski Czerwiec 1976” Roberta Grudnia.

 

Organizatorzy przypomną trudne czasy dla radomian, studenckiego strajku w Radomiu oraz wprowadzenia stanu wojennego w całej Polsce. Historia strajku studenckiego w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, trwającego od 26 października 1981 do czasu wybuchu stanu wojennego w Polsce i jeden dzień dłużej czyli 14 grudnia tego samego roku. Jego 50-dniowy okres trwania uczynił go najdłuższym ze wszystkich dotychczasowych strajków okresu PRL.
Powodem do rozpoczęcia strajku była sytuacja w Wyższej Szkole Inżynieryjnej, kiedy władze mianowały rektora Michała Hebdę bez wymaganych procedur, łamiąc zawarte porozumienia. Efektem sporu o ordynację było usunięcie z Senatu uczelni przedstawicieli  NSZZ „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W efekcie Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ogłosiła strajk okupacyjny. Prędko do radomskiej uczelni dołączyły inne walcząc o samorządność w uczelniach.
O radomskim strajku będzie mówił m.in. Włodzimierz Dobrowolski, ówczesny student Wyższej Szkoły Inżynierskiej, rzecznik prasowy ówczesnego komitetu strajkowego i Niezależnego Związku Studentów. – Nasza walka o samorządność stała się cegiełką do odbudowy w Polsce wolności i demokracji. Strajk pracowników i studentów WSI był kontynuacją walk z 1976 roku Radomia o godność – powiedział.
Włodzimierz Dobrowolski wspomni podczas uroczystości najbardziej aktywnych uczestników strajku oraz duszpasterzy akademickich, bez których nie byłoby tej walki.
– To nieżyjący już księża Jerzy Banaśkiewicz i Zdzisław Domagała oraz ojciec Hubert Czuma.
Koncert odbędzie się w ramach ogólnopolskiego projektu autorskiego Roberta Grudnia „Spotkania z historią i sztuką” oraz XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Radom-Orońsko-Warszawa 2019.

Serdecznie zapraszamy 13 grudnia 2019 r. godz.17.00, kościół Jezuitów w Radomiu.

Robert Grudzień dyrektor festiwalu
„Moniuszko i jego czasy - Zrozumieć Niepodległą - ogólnopolski projekt autorski „Spotkania z Historią i Sztuką”

Krótko z Regionu

Radom, 14.10.2019 r.
Delegacja Zarządu Regionu w składzie – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz oraz poczet sztandarowy ZR – Marian Byzdra, Wiesław Rychter, Jan Król – wzięła udział w obchodach 77. rocznicy egzekucji pracowników Fabryki Broni dokonanej przez niemieckich okupantów.

Radom, 18.10.2019 r.
Delegacja ZR – w składzie Zdzisław Maszkiewicz, Kazimierz Staszewski, Wiesław Wabik  – uczestniczyła w obchodach 18 rocznicy śmierci bp. Jana Chrapka.

Warszawa,18.10.2019 r.
Delegacja ZR – przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla – wzięła udział w obchodach 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

Radom, 19.10.2019 r.
Członek ZR Wiesław Wabik uczestniczył w uroczystej przysiędze Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu.

Lipsko, 7.11.2019 r.
Przedstawiciele ZR – Zdzisław Maszkiewicz i Wojciech Dziółko – wzięli udział w uroczystym przekazaniu Ognia Niepodległości w Lipsku. Ogień ten, w postaci odpalonego znicza,  został przekazany do Kościoła pw. Chrystusa Nauczyciela na radomskich Plantach, gdzie tradycyjnie odbywają się nasze solidarnościowe obchody.

Ogień Niepodległości to projekt, który realizowany jest od kilkunastu lat przez Hufiec Zgierz Łódzkiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Na stałe wpisał się już w patriotyczne obchody rocznicy odzyskania niepodległości w wielu polskich miastach.
W tym roku Ogień Niepodległości zawitał także do Lipska. Płomień Ognia Niepodległości odpalany jest na początku listopada, na cmentarzu polskich legionistów w Kostiuchnówce na Ukrainie. Wieziony jest następnie w rowerowej sztafecie przez niemal 700 kilometrów przez polsko – ukraińską granicę, kilkanaście polskich miast, aż do Warszawy. Ogień przewożony jest w specjalnej lampie zamocowanej na rowerowym bagażniku. Rowerowa sztafeta dociera do Warszawy podczas oficjalnych obchodów Święta Niepodległości. W asyście najwyższych władz państwowych harcerze stawiają go na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Radom, 11.11.2019 r.
Wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki wraz pocztem sztandarowym ZR, w składzie: Marian Byzdra, Wiesław Rychter, Jan Król, uczestniczył w radomskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w katedrze. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Czynu Legionów w Rynku, gdzie złożono kwiaty.

O ulicę Ojca Huberta Czumy

4 listopada przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz i wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, wraz z Tomaszem Świtką, reprezentującym NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska Rolników Indywidualnych, złożyli w biurze Rady Miejskiej Miasta Radomia wniosek o nadanie jednej z radomskich ulic (lub placowi) imienia Ojca Huberta Czumy.
Do wniosków dołączono listy poparcia z podpisami ponad 500 osób.

Uwaga! Związkowa pielgrzymka do Rzymu !

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że organizowana jest pielgrzymka do Rzymu w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II .

Termin: 15-22 maja 2020 r.

FLORENCJA – RZYM - MONTE CASSINO – SAN GIOVANNI ROTONDO -  SAN MARINO

Cena: 1600pln + 100 euro(przy 45 uczestnikach)

Cena zawiera: transport komfortowym autokarem – DVD, barek; 6 śniadań; 6  obiadokolacji; 6 noclegów w pokojach z łazienkami;opiekę licencjonowanego pilota i przewodników w zwiedzanych miastach; opłaty sanktuaryjne, drogowe, autostradowe, klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; system Tour – Guide - słuchawki;  ubezpieczenie KL i NNW TuiR ERV; składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,podatek VAT.

Zapisy przyjmuje w siedzibie ZR przy ul. Traugutta 52 kol. Małgorzata Godzińska.

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie do 15 grudnia I raty w wysokości 600 zł, a reszty należności do 31 grudnia.

Specjalnie dla uczestników naszej związkowej pielgrzymki zostanie odprawiona 18 maja o godz. 7.15 msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (dzięki staraniom ks. prałata Alberta Warso).


Program pielgrzymki:
1. DZIEŃ 15.05. Piątek: 23,00 Msza święta w kościele parafialnym. 23,45 wyjazd na pielgrzymkę.
2. DZIEŃ 16.05. Sobota:  Przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię. Przyjazd do hotelu we Włoszech, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3. DZIEŃ 17.05. Niedziela: Śniadanie, wykwaterowanie przejazd do Florencji. Msza Święta, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: kościół Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, katedra Santa Maria del Fiore. Wizyta w kościele San Lorenzo z grobowcami Medyceuszy. Spacer - wieża Giotta, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, galeria Uffizi,  Ponte Vecchio – Mostu Złotników. Dalsza droga, przejazd do hotelu okolicach Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
4. DZIEŃ 18.05. Poniedziałek:  Śniadanie, przejazd do Rzymu. Msza święta,  uroczystości rocznicowe wg oddzielnego planu. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
5. DZIEŃ 19.05. Wtorek: Śniadanie,przejazd na Monte Cassino, udział we Mszy Świętej na  Polskim Cmentarzu Wojennym. Przejazd do hotelu w San Giovanni Rotondo, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

6. DZIEŃ 20.05. Środa: Śniadanie, wykwaterowanie, Msza Święta i zwiedzanie z przewodnikiem  m.in. zabudowania klasztorne, Kościół i Bazylika Matki Bożej Łaskawej, Grób, Kościół Ojca Pio, Droga Krzyżowa, Dom Ulgi w Cierpieniu. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Rimini, zakwaterowanie,  obiadokolacja i nocleg.
7. DZIEŃ 21.05. Czwartek: Śniadanie, przejazd do San Marino, spacer trasą turystyczną, mozliwość degustacji lokalnych trunków. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
8. DZIEŃ 22.05. Piątek: Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Austrię, Czechy. Po trasie krótkie przerwy na posiłki we własnym zakresie. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

Obchody 35. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Warszawa

19 października w 35. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”, w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza.

W obchodach udział wzięła delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą  oraz pocztami sztandarowymi: Zarządu Regionu – Jerzy Minda, Wojciech Dziółko, Jan Król, Marian Byzdra; KZ w MPK Radom – Marek Kicior, Paweł Mortka, Tadeusz Brydowski, Andrzej Chrzanowski; TKK Szydłowiec – Tomasz Głuch, Robert Mrozowski, Krzysztof Gwarek, Krzysztof Głuch.
Ks. kardynał Nycz rozpoczynając mszę św. powiedział – Dzisiaj Kościół wspomina bł. Jerzego Popiełuszkę, męczennika. Wspominamy jego dzień narodzin dla nieba, ale równocześnie jest to dzień jego męczeńskiej śmierci: za wiarę, w obronie godności człowieka, w obronie naszej Ojczyzny, ale jednocześnie śmierci w imię ewangelicznej zasady: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
Po mszy odbyło się uroczyste składnie wieńców –  kwiaty w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” złożyli Tadeusz Majchrowicz, Bogdan Kubiak i Henryk Nakonieczny.

Pionki

19 października delegacja TKK Pionki, Zdzisław Maszkiewcz, Józef Monkosa, Zofia Sekuła – wraz ze sztandarem, wzięła udział w uroczystościach 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które odbyły się w kościele p.w. św. Barbary w Pionkach.

Suchowola

27 października (niedziela) w  Suchowoli odbyły się uroczystości 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Suchowola to parafia i miejsce nauki, urodzonego w pobliskiej wsi Okopy kapelana i patrona NSZZ „Solidarność”.
W obchodach udział wzięła delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – poczet sztandarowy ZR  w składzie: Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kuc, Wojciech Dziółko; poczet TKK Pionki – Jerzy Białek, Zofia Sekuła, Barbara Jurczak.
Obchody zorganizowali wspólnie: Region Podlaski NSZZ „Solidarność”, parafia katolicka w Suchowoli i władze samorządowe tego miasta. Metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda odprawił okolicznościową mszę św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Delegacje związkowe i samorządowe złożyły kwiaty przy pomniku ks. Popiełuszki w Suchowoli oraz na grobie jego rodziców; uroczystość upamiętniała bowiem również rocznice ich śmierci.
W uroczystości wzięli udział m.in. bliscy księdza Popiełuszki, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie „Solidarności” z całego kraju.„To cenne świadectwo przywiązania do dziedzictwa niezapomnianego duszpasterza „Solidarności” oraz wspaniałego patrioty, który za swoją wierność Bogu i ojczyźnie poniósł najwyższą ofiarę” - napisał o uroczystości w Suchowoli, w liście skierowanym do jej uczestników, prezydent RP Andrzej Duda.

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

16 października 2019 r. w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie (d. Elektrowni Kozienice) w Świerżach Górnych odbyło się szkolenie społecznych inspektów pracy dla członków tej organizacji zakładowej.
W zajęciach wzięło udział 20 osób, które otrzymały stosowne zaświadczenia. Szkolenie przeprowadził Radosław Łuczak, starszy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Radomiu, a z ramienia Zarządu Regionu nadzorował je wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla. 

XIII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-10-15

Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR  oraz decyzje Prezydium ZR.

Potem rozpatrywano wniosek KO w Mesko o/Pionki  (d. ZPS) o wykreślenie tej organizacji z rejestru ZR – ten punkt przeniesiono z poprzedniego posiedzenia. Zarząd Regionu postanowił pozostawić wniosek bez rozpoznawania go, gdyż gremium zgłaszające ów wniosek nie jest do takiego działania upoważnione (brak umocowania statutowego).
Zebrani wysłuchali też Wojciecha Redestowicza, przewodniczącego KO w Poczcie Polskiej w Radomiu, który zwrócił się do ZR o wsparcie akcji protestacyjnej pracowników Poczty Polskiej.
Kolejnym punktem rozpatrywanym przez ZR była sprawa podejmowanych przez różne środowiska inicjatyw budowy nowego Pomnika Radomskiego Czerwca’76. W tej kwestii Zarząd Regionu podtrzymał poprzednie stanowiska ZR i Walnych Zebrań Delegatów Regionu Ziemia Radomska tj. by utrzymać dotychczasowy stan obiektu – bez żadnych zmian.
Następnie zebrani omawiali udział delegacji ZR w uroczystościach 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz organizacją związkowej pielgrzymki do Watykanu  w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II (informacje w dalszej części  „Biuletynu”).

Omawiano także sytuację w zakładach pracy Regionu – m.in. odczytano pismo Organizacji Zakładowej w radomskich DPS-ach ws. podwyżek płac, a Marek Kicior wspomniał o sytuacji w MPK Radom oraz sukcesach członków tej organizacji zakładowej w związkowych Ogólnopolskich Zawodach Sportowych o Puchar Przewodniczącego KSKM NSZZ „Solidarność” i Puchar Prezesa MPK Radom w 65. rocznicę powstania Firmy. Drużyna z KZ w MPK Radom zajęła w tej rywalizacji 4. miejsce.

Zmarł o. Hubert Czuma SJ – wielki przyjaciel NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska

19 września 2019 r. zmarł Ojciec Hubert Czuma SJ, Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” i Duszpasterz Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej, Honorowy Obywatel Miasta Radomia. To wielka i niepowetowana strata dla Polski, „Solidarności” i Regionu Ziemia Radomska.

Uroczystości pogrzebowe o. Czumy trwały w Radomiu od niedzieli 22 września. Miały one charakter państwowy. W niedzielę trumnę z ciałem kapłana wystawiono w kościele św. Trójcy. Msza pogrzebowa, której przewodniczył ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp Henryk Tomasik, odbyła się 23 września w radomskiej katedrze. W ostatnim pożegnaniu o. Huberta wzięła udział delegacja Zarządu Regionu w składzie przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz i wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla oraz  poczet sztandarowy ZR – Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra.

Ojciec Hubert Czuma (ur. 1930), jezuita, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Ziemia Radomska był legendą oporu społecznego w czasach PRL. To wychowawca i nauczyciel patriotyzmu wielu pokoleń polskiej młodzieży, niezłomny obrońca praw człowieka, który zawsze stawał po stronie skrzywdzonych i prześladowanych, wzór skromności i oddania bliźniemu.
Ojciec Hubert Czuma od 33 lat przebywał w Radomiu. Wcześniej był duszpasterzem akademickim w Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie. Na żądanie władz PRL został usunięty z dwóch pierwszych i ostatniej placówek duszpasterskich. W czerwcu 1970 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. Oskarżano go o przynależność do niepodległościowej organizacji Ruch założonej przez jego braci Andrzeja i Benedykta oraz Stefana Niesiołowskiego, Emila Morgiewicza i Mariana Gołębiewskiego. Z braku dowodów winy, w styczniu 1971 roku został wypuszczony na wolność. Pod koniec lat 70-tych wyjechał do Rzymu na roczne studium duchowości. W 1978 przeniesiony został na żądanie władz do Radomia.
W latach 1971-81 był współorganizatorem pieszych pielgrzymek z Warszawy do Częstochowy i od 1957 obozów młodzieżowych. Publikował liczne artykuły w czasopismach kościelnych i świeckich. Przez 50 lat swojego kapłaństwa odprawił ponad 26 tysięcy mszy świętych.
Zawsze wspierał NSZZ „Solidarność” w Regionie Ziemia Radomska, towarzysząc Związkowi w najtrudniejszych czasach, świadcząc wszelkiego rodzaju pomoc członkom i ich rodzinom. Uczestniczył we wszystkich wydarzeniach związkowych oraz organizował comiesięczne spotkania formacyjne Duszpasterstwa Ludzi Pracy – w wykładach, do wygłaszania których O. Hubert zapraszał najwybitniejszych naukowców duchownych i świeckich, brały udział rzesze związkowców i sympatyków związku.- Głoszenie prawdy i dochowanie wierności Chrystusowi zawsze jest opłacalne. Wielu próbowało nas dręczyć, ale wytrwaliśmy do końca. Niczego nie żałuję – mówił na jednym ze spotkań opłatkowych w siedzibie ZR o. Czuma.

Ród Czumów

O. Hubert Czuma pochodzłi z wielce zasłużonej dla Polski rodziny o patriotycznych tradycjach.
Jego ojciec - Ignacy, przedwojenny działacz niepodległościowy i katolicki, a w PRL profesor KUL, był członkiem powołanego w kwietniu 1933 r. zespołu redakcyjnego, który sformułował 10 pierwszych artykułów konstytucji z 1935 r. On też był autorem sformułowania o odpowiedzialności prezydenta przed Bogiem i historią. Stryj O. Huberta gen. Walerian Czuma żołnierz Legionów Piłsudskiego, dowódca 5 Dywizji Syberyjskiej walczącej z bolszewikami, od 3 do 29 września 1939 r. dowodził obroną Warszawy, był odznaczony orderem Virtuti Militari 3, 4 i 5 klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta IV kl, Złotym Krzyżem Zasługi, francuską Legią Honorową i belgijskim Krzyżem Leopolda. Drugi ze stryjów – Władysław – pułkownik WP, również żołnierz Legionów i Dywizji Syberyjskiej, walczył w kampanii wrześniowej , a potem we WP we Francji i Anglii, odznaczony m.in. Signum Laudis, Krzyżem Walecznych dwukrotnie, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Niepodległości.   
Bracia O. Huberta – Andrzej, Benedykt i Łukasz od początku PRL byli zaangażowani w działalność patriotyczno-niepodległościową.

XII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-09-17

Obrady otworzył przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, a po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (18.06.) oraz decyzje Prezydium ZR.
Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Cezarego Mąkosę z KZ w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) kandydata na posła do sejmu RP Marcina Łukasiewicza, członka NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie, wiceprezesa zarządu tej spółki ds. pracowniczych.
Następnie ZR zajął się protokołem z kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Regionu. W tej części posiedzenia wzięli udział goście: wiceprzewodniczący KKR Marek Mazurek oraz członkini KKR Agnieszka Wac.
23-24 stycznia przedstawiciele KKR NSZZ „Solidarność” – Mirosław Brzuśnian, Edward Fortuna, Jerzy Grodzki, Marek Mazurek, Agnieszka Wac –  wizytowali Region Ziemia Radomska. Tematyką kontroli była realizacja Uchwały KK nr 58/2001 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych oraz prawidłowości przekazywania składek członkowskich do Komisji Krajowej i na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
Marek Mazurek przedstawił zebranym resume protokołu pokontrolnego, a następnie zebrani dyskutowali z nim o zasadności wniosków tam zawartych i problemach działania naszego Regionu.
Potem omawiano m.in. wniosek KO w Mesko o/Pionki  (d. ZPS) o wykreślenie z rejestru ZR, przyjęli informacje: ws. uroczystości 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, organizacji rajdu rowerowego, podpisania porozumienia z UKS „Roszada”.
Zajmowano się też przygotowaniem  związkowej pielgrzymki do Watykanu  w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.  

37. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę  -  14-15.09.2019

14-15.09.2019

W dorocznej pielgrzymce związkowej wzięły udział tysiące członków NSZZ „Solidarność” z całego kraju. W głównych uroczystościach obok premiera Mateusza Morawieckiego i szefa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści oraz reprezentanci władz lokalnych.

Region Ziemia Radomska reprezentowało ponad 100 związkowców oraz delegacja ZR z przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, skarbnikiem ZR Marią Górską, członkami ZR – Beatą Sułowską i Jerzym K. Kaczkowskim, pocztami sztandarowymi – ZR, KZ w MPK Radom, TKK Pionki, MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania. 

Mszy św. na jasnogórskim szczycie przewodniczył metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. Homilię wygłosił metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal.

W wystąpieniu przed mszą św. premier Morawiecki przypomniał słowa bł. ks. Jerzego, który powiedział, że człowiek, nawet  ciężko  pracujący  –  bez  Boga,  modlitwy, bez ideałów będzie właśnie jak ten ptak z jednym skrzydłem drepczący po ziemi. – Polacy zawsze szukali solidarności, poszukiwali ideałów. One  oświetlały  nam  drogę  naszych  wysiłków,  najpierw  ku  wielkiej  Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potem wysiłków zmierzających do odzyskania niepodległości, a dziś znowu w nowym świecie,  w  nowych  okolicznościach, nowych  wyzwaniach  –  wysiłków,  które mają obudzić naród do wielkości – podkreślił Mateusz Morawiecki
Szef rządu wskazał, że rządzący i ludzie pracy mają wielki chrześcijański obowiązek, by łączyć ze sobą konieczność zapewnienia stabilności pracy, jak najlepszych warunków pracy, jak najbardziej godnej płacy z rozpoznawaniem wyzwań przyszłości. – Polska nie może i nie chce być na marginesie wielkich przemian gospodarczych. Polska jest powołana wielkością naszej historii, ale też naszymi dzisiejszymi ambicjami do tego, aby inspirować świat do odważnych rozwiązań – mówił Mateusz Morawiecki. Podkreślił też, że niezależnie od poglądów dobro wspólne powinno być punktem stycznym łączącym wszystkich Polaków.
Przewodniczący Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność” Piotr Duda w swoim wystąpieniu przedstawił listę postulatów, które w ostatnich latach udało się związkowi w dialogu z rządem zrealizować. Wymienił m.in. powrót do niższego wieku emerytalnego, niedziele  wolne  od  handlu  oraz  prawo  funkcjonariuszy służb mundurowych do zrzeszania się w wybranym związku zawodowym. Ocenił, że decyzja rządu o podniesieniu płacy minimalnej do 2600 zł w 2020 roku jest wielkim skokiem  naprzód.  Przypomniał,  że  gdy blisko dekadę temu, za rządów koalicji PO-PSL, NSZZ „Solidarność” składał w Sejmie obywatelski projekt ustawy przewidujący m.in., że płaca minimalna będzie stopniowo rosła do poziomu 50 proc.  przeciętnego  wynagrodzenia,  dokument ten wraz podpisami 350 tys.ludzi trafił do kosza. – Jeżeli dzisiaj słyszymy z ust tych samych polityków, że tak znaczna podwyżka płacy minimalnej jest rozdawnictwem, to my się na to nie zgadzamy. To jest zapłata, to jest wynagrodzenie za ciężką, całomiesięczną pracę pracownika. Jeszcze raz powtórzę: wynagrodzenie za pracę, a nie jałmużna i nie rozdawnictwo – podkreślił Piotr Duda.
Szef „S” mówił też w swoim wystąpieniu o potrzebie obrony krzyża w przestrzeni publicznej, w szkołach i w zakładach pracy. – My, ludzie „Solidarności” musimy wykazać wielką solidarność i otworzyć swoje serca dla kapłanów, bo oni otworzyli swoje serca i kościoły w ’80 i ’81 roku, jak nam było wtedy bardzo trudno – powiedział przewodniczący Komisji Krajowej.
Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę  zapoczątkował  błogosławiony  ks.  Jerzy  Popiełuszko  we  wrześniu  1983  roku.  W  pierwszej  pielgrzymce  brali udział robotnicy Huty Warszawa. W kolejnych latach do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z różnych części Polski. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy, odbywa się zawsze w trzecią niedzielę września. Co roku za organizację uroczystości odpowiada inny region związku. Tegoroczną pielgrzymkę organizował Region Podkarpacie.

galeria zdjęć

Potrzebne pamiątki związane z papieżem Janem Pawłem II

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu  przygotowuje wystawę „Papież napotkany”, która będzie prezentowana w Muzeum w okresie od maja do października 2020 roku. W związku z tym Muzeum prosi osoby prywatne i organizacje społeczne z terenu miasta Radomia i regionu radomskiego o pomoc w gromadzeniu eksponatów związanych z Osobą Jana Pawła II.

- Pamiątki różnego rodzaju przyniosły mi już dziesiątki osób, bezpośrednio bądź za pośrednictwem różnych organizacji np. Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorów, stowarzyszenia osób represjonowanych, zaprzyjaźnione parafie – mówi Marcin Stańczuk z MWR. - Interesuje nas wszystko, co poprzez cytat, wizerunek czy symbol jest związane z osobą Jana Pawła II. Najczęściej otrzymujemy wizerunki i zdjęcia (głownie z wizyt papieskich), ale interesują nas też dokumenty exlibrisy, pocztówki – np. te produkowane w obozach internowania w stanie wojennym, świadectwa ustne – wspomnienia i relacje osób, które miały spotkanie z papieżem, lub wspomnienia związane z pobytem papieża, odbiorem papieża w społeczeństwie, anegdoty luźne historie osobiste. Ważne są też dla nas wspomnienia np. o działaniach SB w związku z wizytami papieskimi. Chcemy stworzyć obraz  pełny postaci Jana Pawła II  – od strony bardzo świeckiej, jak również religijnej.
W publikacji towarzyszącej wystawie znajda się również artykuły naukowe i popularne poświęcone osobie Jana Pawła II. Najciekawsze eksponaty będą sfotografowane i umieszczone w publikacji, a darczyńcy będą wymienieni z imienia i nazwiska. - Interesuje nas też kontekst pozyskania – czyli skąd właściciel ma dany przedmiot, w jakich okolicznościach go zdobył/dostał – dodaje Marcin Stańczuk. Ciekawi nas również jaką ten przedmiot pełnił rolę w życiu darczyńcy, gdzie był przechowywany, jaka była historia przedmiotu – szczególnie w przypadku plakatów, druków ulotnych, wydawnictw podziemnych, stempli i kartek wydawanych w podziemiu.

Eksponaty będą wypożyczone od ich właścicieli na czas przygotowywania i trwania wystawy. Przedmioty będą przekazane na umowę użyczenia obiektów ruchomych i zostaną zwrócone właścicielowi po wystawie. Wystawie ma towarzyszyć publikacja zawierająca tekst i zdjęcia najciekawszych zgromadzonych przedmiotów. Zarówno na wystawie, jak i w publikacji pod eksponatem i jego zdjęciem nie będą podawane imiona i nazwiska osób przekazujących przedmioty. Imię i nazwisko osoby użyczającej obiekt i nazwa organizacji pomagającej w przygotowaniu wystawy będą podane w stosownym miejscu w publikacji jako podziękowanie za współpracę.
Muzeum poszukuje następujących kategorii dewocjonaliów, bibelotów, dokumentów i pamiątek: święte obrazy, rzeźby i płaskorzeźby, odlewy, medaliki, różańce, krzyżyki, pierścienie, kryształy, wazony, talerze, kubki, ceramika, itp. monety, znaczki i karty pocztowe, długopisy, zakładki do książek, breloczki do kluczy, przypinki do tkanin i odzieży, medale, fotografie z pielgrzymek w kraju i za granicą, rocznic śmierci papieża, spotkań związanych z beatyfikacją i kanonizacją, ołtarzyków powitalnych na ogrodzeniach, na balkonach i w oknach na cześć przejeżdżającego papieża, błogosławieństwa,korespondencje (np. z Watykanem lub osobami prywatnymi), gdzie wspomina się Papieża i nawiązuje do jego nauczania, pamiątki pierwszej komunii świętej,bilety wstępu i przepustki na wizyty papieża podczas pielgrzymek, dawne publikacje, druki i ulotki związane z papieżem (przez napisy lub wizerunki), zwłaszcza bezpośrednio związane z regionem radomskim (regionalne), kasety magnetofonowe, vhs i cd z przemówieniami i pielgrzymkami papieża posiadające okładkę lub etui z wizerunkiem papieża lub napisami związanymi z papieżem, okolicznościowe wpisy nawiązujące do osoby papieża zawarte w książeczkach do nabożeństwa oraz w  publikacjach autorstwa papieża, flagi, chusty i chorągiewki, makatki i kilimki, czapki, chustki, koszulki i inne rodzaje odzieży i tkanin, inne.

Wszystkich chętnych prosimy o przynoszenie w/w przedmiotów do Zarządu Regionu, Muzeum Wsi Radomskiej w terminie do listopada br.

39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Gdańsk, Radom – 30/31.08.2019

31 sierpnia w Gdańsku z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego świętowano 39. rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego. Uroczystości z udziałem uczestników strajków Sierpnia 1980 roku, krajowych i regionalnych struktur „Solidarności”, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych rozpoczęła msza św. w Bazylice św. Brygidy pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie zgromadzili się w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

W obchodach uczestniczyła 61-osobowa delegacja Regionu Ziemia Radomska na czele której stał Marek Kuc, Członek ZR, a także poczty sztandarowe: Zarządu Regionu (Marek Kuc, Wojciech Dziółko, Barbara Jurczak), TKK Pionki (Jerzy Białek, Zofia Sekuła); MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu (Marta Chmielewska, Anna Duda) oraz poczet KO Mesko Skarżysko o/Pionki. 

W swoim  wystąpieniu premier  Mateusz  Morawiecki podkreślił, że jest wdzięczny „Solidarności” za walkę o lepszą Polskę. – W 1980 roku „Solidarność” dawała nadzieję na przyszłość – powiedział szef rządu. W jego ocenie wielka mądrość „Solidarności” polega także na pilnowaniu, wspólnie ze wszystkimi rządzącymi, by polska gospodarka oparta była na solidnych podstawach i stabilnych finansach.
List  do  uczestników  uroczystości  skierował prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył w nim, że wydarzenia sierpniowe są powodem do dumy, ponieważ na przemoc i okrucieństwo zbrodniczych ideologii Polacy potrafili odpowiedzieć siłą wartości: wolnością, odpowiedzialnością i szacunkiem wobec bliźniego. – Polski sierpień dał światu wzór pokojowego protestu i udowodnił, że ludzie dzięki wierności swoim ideałom mogą zmienić świat – napisał prezydent Andrzej Duda. Dodał także, że podążanie za drogocennym przesłaniem Sierpnia 1980 roku pozwoli budować silną i sprawiedliwą Polskę.
Zwracając się do uczestników obchodów przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr  Duda  podkreślił,  że  dokończenie realizacji postulatów sierpniowych jest zadaniem działaczy „Solidarności” młodszego pokolenia.

Dzień wcześniej w sali BHP Stoczni Gdańskiej obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

W  przyjętym  stanowisku  KK  oddała  hołd uczestnikom strajków sierpniowych i podkreśliła, że związek cały czas wypełnia ich przesłanie. – Dzisiaj NSZZ „Solidarność” jest największą, najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną grupą społeczną w Polsce, mającą istotny wpływ na polską rzeczywistość. Dzięki temu pracownicy mogą cieszyć się przywróconym wiekiem emerytalnym, dynamicznie rosnącą płacą minimalną i minimalną stawką godzinową, ograniczeniem handlu w niedzielę czy coraz skuteczniejszą polityką społeczną państwa. Do tej listy należy dopisać również najnowsze osiągnięcia takie, jak podwyżki w sferze finansów publicznych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, lepszą ochronę  przed  bezprawnym  zwolnieniem. To praktyczna realizacja zapisów 21. postulatów sierpniowych i najlepsze podziękowanie dla Bohaterów „Solidarności”, których zasługi i odwagę dzisiaj przywołujemy – napisano w stanowisku. Przypomniano w nim także rolę Jana Pawła II i Kościoła katolickiego w sierpniowym zwycięstwie. – Bez wsparcia odważnych duszpasterzy, kapelanów, za co wielu zapłaciło  zdrowiem,  a  nawet  życiem,  trudno wyobrazić sobie aby to zwycięstwo było możliwe – czytamy w stanowisku KK.

31 sierpnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisana została także umowa między „Solidarnością”, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołująca Instytut Dziedzictwa Solidarności, który ma dbać o pamięć i promocję dorobku związku.
Instytut będzie się zajmował organizacją wystaw, konferencji i seminariów poświęconych powstaniu Solidarności i jej działalności w latach 80. ubiegłego wieku. Te zadania miało realizować Europejskie Centrum Solidarności, ale – w ocenie „Solidarności” ECS – zostało upolitycznione i nie promuje idei związku. Jak poinformował 3 września w Jastrzębiu-Zdroju Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” Prezydium Komisji Krajowej związku podjęło decyzję o odebraniu logotypu „Solidarność” z Medalu Wdzięczności przyznawanego przez Europejskie Centrum Solidarności. To reakcja na uhonorowanie tym odznaczeniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. – Mieliśmy wielką nadzieję, ze Europejskie Centrum Solidarności będzie taką instytucją, która będzie otaczać opieką wszystkich, bez wyjątku. Niestety tak się nie stało. Dzisiaj nazywam tę instytucję Miejskim Centrum Bez Solidarności, bo tam już Solidarności nie ma, a tym bardziej po tym, co stało się przedwczoraj, że wręczono Medal Wdzięczności osobie, która na ten medal nie zasługuje – powiedział w Jastrzębiu-Zdroju Piotr Duda. – Powołanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności ma być tym prawdziwym działaniem i niegumkowaniem nikogo: ani Lecha Wałęsy, ani Anny Walentynowicz, ani wielu innych osób, które zasłużyły się dla polskiej wolności. I będziemy to jako związek zawodowy „Solidarność” wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego krzewić i rozwijać, i pamiętać – podkreślił przewodniczący Komisji Krajowej.
31.08. - Radom
31 sierpnia o godz. 18.00 w Radomiu w kościele pw. Chrystusa Nauczyciela na radomskich Plantach została odprawiona uroczysta rocznicowa msza św. Uczestniczyli w niej: przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz; wiceprzewodniczący ZR – Krzysztof Kośla, Andrzej Wójcicki; skarbnik ZR Maria Górska oraz poczty sztandarowe:  ZR w składzie – Wiesław Rychter, Krystyna Kapciak, Anna Pożyczka, MPK Radom – Marek Kicior, Paweł Mortka, Stanisław Krzemiński, ZGM Zębiec – Stanisław Socha, Dariusz Kaczmarski, Zdzisław Flont oraz TKK Szydłowiec –z Tomaszem Głuchem,  TKK Zwoleń – z Dariuszem Pryglem. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Sławomir Molendowski, obsługę liturgiczną zapewnili – Stanisław Socha (czytanie), Krzysztof Kośla  (modlitwy wiernych).
Na zakończenie uroczystości podziękowania uczestnikom złożył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, a potem udali się oni do siedziby ZR na rocznicowe spotkanie okolicznościowe.

galeria zdjęć

I Rajd Rowerowy NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – 5 października 2019 r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że dla uczczenia 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” organizowany jest I Rajd Rowerowy NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska na trasie Radom – Królewskie Źródła –Radom.

Zapisy do30 wrześniaw sekretariacie ZR – tel. 483623804.
Wpisowe – 10 zł (pokrywa m.in. koszt ubezpieczenia uczestnika).
Liczba miejsc ograniczona.
Zbiórka uczestników 5.10. o godzinie 6.40 przed siedzibą ZR ul. Traugutta 52 w Radomiu.

więcej...

43. Rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza

Radom-Trablice-Pelagów-Koniemłoty

2019-08-18

W tym roku minęły 43 lata od śmierci ks. Romana Kotlarza – Męczennika Radomskiego Czerwca’76.

Koniemłoty

18 sierpnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie – Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, Wojciech Dziółko (TKK Lipsko), poczet sztandarowy ZR (Wiesław Rychter,  Jan Król, Marian Byzdra) wraz z Tomaszem Świtką, przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska i pocztem tej organizacji – wyjechała do Koniemłotów, gdzie uczestniczyła w uroczystościach ku czci ks. Romana Kotlarza.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o 9.30 na cmentarzu parafialnym w Koniemłotach, gdzie znajduje się grób ks. Romana Kotlarza. Modlitwę w intencji zmarłego przy jego grobie odmówił proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach, ks. dr Michał Łukasik oraz były proboszcz ks. Paweł Cygan. Przy mogile śp. ks. Romana Kotlarza modlili się także członkowie jego rodziny, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz samorządowych, delegacje szkół, zakładów pracy oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta i gminy Staszów.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy nastąpił przemarsz zebranych pod obelisk z tablicą upamiętniającą bohaterskiego kapłana. Pochód prowadziła Orkiestra Dęta Grupy Azoty KiZCHS „Siarkopol” w Grzybowie oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz NSZZ „Solidarność”. Pod pomnikiem ks. Romana delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze.
Potem zebrani udali się do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach, gdzie o godz. 10.00 odprawiono uroczystą mszę św. w intencji ks. Romana Kotlarza. Eucharystię sprawował ks. Piotr Turzyński, biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej. Podczas liturgii modlono się o rychłą beatyfikację ks. Romana Kotlarza (proces beatyfikacyjny rozpoczął się 1 grudnia 2018 r.). – Bóg buduje ojczyznę na ludziach wielkich, opowiadających się po stronie dobra. Ile ta niepodległość nas kosztowała? Jedną z pereł naszej niepodległości był ks. Roman Kotlarz i ludzie jemu podobni, kapłani i świeccy, którzy dali swoje życie za ojczyznę. Nie chcieli iść na kompromis ze złem – mówił biskup Turzyński. – Ksiądz Roman był bezkompromisowym kaznodzieją. Wiele razy mówił o złu komunizmu. W Koprzywnicy do młodych mówił, by nie wierzyli w to, co mówią inni, że Boga nie ma. Historia zmienną jest. Państwo, które wojuje z Bogiem upaść może. Takie słowa budziły sprzeciw. Komuniści nie mogli tego znieść. Nie dziwimy się kiedy ks. Roman poszedł razem z robotnikami w czerwcu 1976 roku. Wspominał potem, że ludzie byli mu za to wdzięczni. Chciał być wśród ludzi w słusznym proteście. Piętnował ścieżki zdrowia, które przechodzili zatrzymani robotnicy. W taki sposób ks. Kotlarz budził sprzeciw wśród komunistów, stając się tym samym przeciwnikiem ustroju komunistycznego. Byli na niego nasyłani funkcjonariusze i bili go. Ks. Roman Kotlarz to człowiek prawy i bezkompromisowy, który zapłacił życiem za słowa prawdy, za obecność przy ludziach, za odwagę nazywania zła złem. Na takich ludziach buduje Polska swoją niepodległość, a Kościół swoje piękno na świadkach i męczennikach. Niech zawsze będą w naszej pamięci. Niech zajaśnieje ks. Roman jako świadek prawdy, miłośnik prawdy, Boga i ludzi.
Po mszy św. na terenie przykościelnym odbył się tradcyjny poczęstunek dla uczestników obchodów.

Radom - Pelagów

Z Koniemłotów delegacja ZR powróciła do Radomia, gdzie wzięła udział w uroczystościach o godz. 16.30 pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza. Uczestniczyła w nich także  delegacja NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką, poczet sztandarowy Stowarzyszenia Czerwiec ’76 z prezesem Stanisławem Kowalskim, członkowie NSZZ „Solidarność” leśników z RDLP w Radomiu. Po krótkiej modlitwie, prowadzonej przez Tomasza Świtkę, uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem.
Następnie zebrani udali się do Pelagowa, na główną część uroczystości. O godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym w Pelagowie odprawiona została rocznicowa msza święta. Przewodził jej oraz homilię wygłosił ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.  
– Był wzorem wierności swoim przekonaniom i męczennikiem prawdy głoszonej przez niego Ewangelii, zatroskania o chorych i cierpiących, ale także odważnego głosu w obronie prześladowanych. – mówił bp Tomasik. – Bronił tego co Boże. Pokazywał Jezusa Chrystusa. Trwał wiernie przy powołaniu. Jako ksiądz miał wyjątkową umiejętność przyciągania ludzi. Był wzorem wierności swoim przekonaniom i męczennikiem prawdy głoszonej przez niego Ewangelii, zatroskania o chorych i cierpiących, ale także odważnego głosu w obronie prześladowanych.
Potem uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych przeszli z kościoła do dawnej plebanii, gdzie obecnie mieści się Izba Pamięci ks. Romana Kotlarza, gdzie pod obeliskiem upamiętniającym bohaterskiego kapłana złożono kwiaty oraz zapalono znicze. 

Kałków-Godów

Ostatni akcent obchodów ku czci ks. Kotlarza nastąpił w niedzielę 8 września 2019 r. w Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie w trakcie Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych. Uczestniczyła w nich delegacja NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką i pocztem sztandarowym, która złożyła kwiaty i zapaliła znicze w Grocie Radomskiego Czerwca’76 przy wizerunku ks. Romana.

galeria zdjęć

Święto Wojska Polskiego

Radom 2019-08-15

Delegacja Zarządu Regionu, w składzie: wiceprzewodniczący – Krzysztof Kośla i Andrzej Wójcicki, poczet ZR – Wiesław Rychter, Jan Król, Marian Byzdra, uczestniczyła w obchodach 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej – Święcie Wojska Polskiego, których kulminacyjnym momentem była uroczysta msza św. w Kościele Garnizonowym w Radomiu.
Nabożeństwo odprawił oraz homilię wygłosił ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. 

 Prośba o wsparcie inicjatywy - "Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny"

Zaproszenie

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska serdecznie zaprasza Członków i Sympatyków Związku do udziału w uroczystej mszy św. z okazji 39. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", która zostanie odprawiona 31 sierpnia 2019 r. (sobota) o godz. 18.00 w kościele pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu (Planty).

Uwaga !!! - wyjazd na 39. rocznicę Sierpnia 1980 do Gdańska  

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność"Ziemia Radomska organizuje wyjazd do Gdańska na obchody 39. rocznicy Sierpnia 1980 i powstania NSZZ Solidarność w dniach 30 sierpnia -1 września br.
30 sierpnia godz. 6.00 wyjazd z Radomia do Gdańska -zakwaterowanie i nocleg.
31 sierpnia godz. 8.00 śniadanie
godz. 10.30 wyjazd na uroczystości do Gdańska
godz. 12.00 msza św. w Bazylice św. Brygidy, po mszy przemarsz pod pomnik i złożenie kwiatów koło bramy nr 2
godz. 17.00 powrót na nocleg
godz. 18.00 obiadokolacja
1 września
godz. 8.00 śniadanie
godz. 14. 00 wyjazd do Radomia.

KOSZT WYJAZDU 180 ZŁ, ZAPISY SIEDZIBIE ZARZĄDU REGIONU PRZYJMUJE DO  31 LIPCA P. MAŁGORZATA GODZIŃSKA.

Ostatni etap 43. rocznicy Radomskiego Czerwca ‘76

30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

4 lipca na mecie w Radomiu, która znajdowała się przy Pomniku Radomskiego Czerwca’76,  zakończył się trzeci etap 30. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków. Wygrał go Estończyk Norman Vahtra z grupy Cycling TARTU. Drugi był Sylwester Janiszewski, a trzeci Patryk Stosz. Przed wjazdem wyścigu do Radomia odbyły się mini-zawody kolarskie dla dzieci. Współorganizatorem etapu był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Radomski etap wyścigu jako zwieńczenie obchodów Czerwca’76 stał się już naszą związkową tradycją i nic dziwnego bo szefem Komitetu Organizacyjnego jest Waldemar Krenc, przewodniczący  Zarządu Regionu Łódzkiego, a w pracach komitetu uczestniczy też corocznie przewodniczący ZR Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewcz, który za zasługi w krzewieniu sportu otrzymał w trakcie ceremonii zakończenia etapu Złoty Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego.      
W czwartek  4 lipca kolarze pokonali 170 km z Kielc do Radomia i po drodze zaliczyli pierwsze poważne wzniesienia oraz premie górskie. Od startu peleton był bardzo aktywy. Szybko oderwała się od niego trzyosobowa grupa - Adam Stachowiak (Voster ATS), Kamil Małecki (CCC Development) i Adrian Honkisz (reprezentacja Polski). Później przez ponad 100 km z przewagą dwóch minut przed peletonem jechali zaś Adam Noceń (reprezentacja Polski), Jayde Julius z RPA (Protouch South Africa) i Adam Kuś (Hurom BDC), ale zostali dogonieni 25 km przed metą.
W piątek 5 lipca kolarze wyruszyli w etap ze Skarżyska-Kamiennej do Stalowej Woli (178 km). 30. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków zakończył się w sobotę  6 lipca w Krośnie. Uczestniczyło w nim 110 kolarzy z 19 polskich i zagranicznych grup.

galeria zdjęć

Protestowała Enea

W środę 26 czerwca z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Enea odbyła się pikieta pracowników GK Enea pod siedzibą Zarządu Enea S.A. w Poznaniu.

W proteście uczestniczyła silna reprezentacja NSZZ „Solidarność” z Enea Wytwarzanie (Kozienice) na czele z przewodniczącym Jackiem Bolkiem i wiceprzewodniczącymi:  Zdzisławem Górniakiem i Cezarym Mąkosą – w sumie  około 70 osób.  Nie zabrakło też przedstawicieli z Enea Ciepło (Białystok), Enea Połaniec, nie zawiedli górnicy z LW Bogdanka. Stawili się też przedstawiciele spółek całego obszaru dystrybucji i obrotu, z terenu Poznania, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina.

Związkowcy „Solidarności” do protestu zaprosili także inne organizacje związkowe z GK Enea i zdecydowana ich większość w różnej formie wsparła ten protest. To kolejny akt bardzo dobrej współpracy międzyzwiązkowej dla dobra pracowników GK Enea, z której wszystkie współpracujące organizacje mogą być naprawdę dumne. Członkowie zaprzyjaźnionych związków zawodowych także stawili się z całego terenu GK Enea, który obejmuje przecież wielką część Polski.

Do zebranych przemówili: Krzysztof Nawrocki, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Enea; Jerzy Wiertelak, Przewodniczący MZZP GK ENEA; Marek Boiński, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”; Jacek Bolek, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie; Jan Bojaryn, Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Elektrociepłownia Białystok; Sławomir Luśtyk, Przewodniczący MZZ Pracowników Zmianowych w ENEA Wytwarzanie  sp. z o.o.; Dariusz Sadurski, Wiceprzewodniczący MZZE w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.; Jarosław Niemiec, Przewodniczący ZZPZ Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” w LW Bogdanka S.A.; Maciej Wiśniewski, sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea.

W czasie pikiety reprezentanci poszczególnych organizacji związkowych złożyli podpisy pod wspólną petycją. Następnie delegacja protestujących udała się do budynku siedziby Zarządu Enea S.A. aby wręczyć pismo  przedstawicielom spółki.
Delegacja wróciła do zebranych w towarzystwie przedstawicieli Pracodawców GK Enea: Zbigniewa Piętki, Wiceprezesa Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych oraz Andrzeja Kojro, Prezesa Zarządu Enea Operator sp. z o.o. Obydwaj przemówili do zebranych. Wiceprezes Zbigniew Piętka złożył deklarację, że „z całą pewnością do porozumienia płacowego dojdzie jeszcze w lipcu”.

galeria zdjęć

Obchody rocznicy Czerwca 1976 r. w Płocku i Ursusie

23 czerwca 2019 r. delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wraz z pocztami sztandarowymi – TKK Pionki (Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Jerzy Białek) i KZ w MPK Radom (Marek Kicior, Tadeusz Brydowski, Stanisław Krzemiński) – wzięła udział w uroczystościach 43. rocznicy Czerwca 1976 r. w Płocku.

galeria zdjęć

30 czerwca 2019 r. delegacja Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, w składzie - przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kuc, Józef Mąkosa, wraz z pocztem sztandarowym Zarządu Regionu (Jan Król, Marian Byzdra, Wiesław Rychter), pocztem TKK Pionki (Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Jerzy Białek) oraz pocztem KZ w MPK Radom (Marek Kicior, Wojciech Dziółko, Waldemar Zieliński), uczestniczyła w uroczystościach 43. rocznicy Czerwca 1976 r. w Ursusie.

galeria zdjęć

43. rocznica Radomskiego Czerwca’76

Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu oraz liczna rzesza członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” uczestniczyli  w obchodach 43. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. U zbiegu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego odprawiona została msza święta celebrowana przez biskupa Henryka Tomasika. Honorowe miejsce w czasie obchodów zajęli oczywiście uczestnicy wydarzeń z 1976 roku – Bohaterowie Radomskiego Czerwca na czele ze Stanisławem Kowalskim, prezesem Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ‘76.

Pod pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 zgromadziło się jak co roku kilkaset osób oraz liczne delegacje i poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” - z pocztami z KF Ursusa i ZR Płockiego, Środkowowschodniego, Mazowsze, Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Czerwiec’76 i „Solidarności” Rolników Indywidualnych, przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ “Solidarność” Regionu Ziemia Radomska. Obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz oraz liczni przewodniczący Zarządów Regionów. 
Głównym gościem uroczystości był oczywiście premier RP Mateusz Morawiecki, a obok niego pojawili się inni przedstawiciele rządu RP oraz  Kancelarii Prezydenta, w tym  minister. Andrzejem Dera, radomscy parlamentarzyści -  Marek Suski (szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów), Wojciech Skurkiewicz (wiceminister MON), Dariusz Bąk, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Anna Białkowska, Leszek Ruszczyk, przedstawiciele władz miasta Radomia z Prezydentem Radosławem Witkowskim, Rady Miejskiej miasta Radomia z przewodniczącą Kingą Bogusz oraz władz Mazowsza – wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Krzysztof Murawski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, a także szef kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski, Starosta Radomski Waldemar Trelka, przedstawiciele  powiatu ziemskiego Radomskiego i powiatów sąsiednich i gmin, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Sybiraków, Represjonowanych w Stanie Wojennym, harcerzy, Zabużan i Wołyniaków, przedstawicieli IPN z Lublina i Warszawy, Radomia z prezesem IPN Jarosławem Szarkiem, wiceprezesem Krzysztofem Szwagrzykiem i dyrektorem  Marcinem Krzysztofikiem,  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, leśników, Wojska Polskiego, Państwowej Inspekcji Pracy z Głównym Inspektorem Wiesławem Łyszczkiem i jego zastępcą Andrzejem Kwalińskim.
Premier Mateusz Morawiecki  w swoim emocjonalnym przemówieniu serdecznie dziękował Bohaterom Radomskiego Czerwca’76 – Dzisiaj, chylę czoła przed bohaterstwem wspaniałych Polaków tamtych lat. Bohaterstwem, które było jednym z kluczowych wydarzeń na drodze do pełnej wolności – mówił premier Morawiecki. – Mimo bardzo brutalnych represji i stłumienia tamtych protestów, nic nie było w stanie zatrzymać polskiej walki o wolność. To dla nas jest pewne memento historyczne. Władza nie może patrzeć z góry na ludzi. Staramy się stać po stronie słabszych, po stronie poszkodowanych, po stronie świata pracy, tworząc najlepsze środowisko do rozwoju – dodał. – I jeśli myślimy o tym co było w tamtych latach najlepszego i jednocześnie co nie udało się komunistom, to była rodząca się już w tamtych latach solidarność. Solidarność, która wybuchła z wielką mocą cztery lata później. Pokazywała tę międzyśrodowiskową zgodę i porozumienie w walce o wolność pomiędzy robotnikami, inteligencją, chłopami, Kościołem. Coraz więcej grup społecznych rodziło się do walki o wolną Polskę. […] Bez tamtej determinacji, odwagi, nie byłoby dzisiejszej wolności. Zachowaliście się wszyscy jak trzeba. Cześć i chwała bohaterom – zakończył swoje wystąpienie premier.
Biskup Tomasik przypomniał okoliczności, które poprzedzały wydarzenia Czerwca'76. Mówił o rosnącej ateizacji i tworzeniu nowego modelu świeckiej tradycji. Wspomniał, że w 1976 roku do konstytucji PRL wpisano przewodnią rolę partii w państwie, a także braterskiej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim. Przypomniał też, że państwo komunistyczne przygotowywało się na brutalną rozprawę z ewentualnym protestem, bo oddziały milicji znacznie wcześniej niż doszło do wydarzeń czerwcowych wyposażono w broń palną. Biskup Tomasik mówił również o księdzu Romanie Kotlarzu, Męczenniku Radomskiego Czerwca, który wystąpił publicznie w obronie osób skrzywdzonych podczas protestu. – Ksiądz Kotlarz mówił, że człowiek potrzebuje nie tylko pieniędzy, samochodu i telewizora, ale przede wszystkim prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności. Zapłacił wysoką cenę za swoje przekonania i publiczne ich wygłaszanie. 18 sierpnia to data śmierci księdza Romana, zapamiętajmy tę datę, bo to dzień modlitwy o jego beatyfikację - powiedział Henryk Tomasik.
Podczas uroczystości minister Andrzej Dera odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, a minister Marek Suski list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, a posłanka Anna Kwiecień list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Przemówili także Radosław Witkowski, prezydent Radomia, oraz Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec '76. Wręczono też Medale Pro Patria uczestnikom wydarzeń Radomskiego Czerwca’76 - otrzymali je: Wojciech Fila, Janusz Gregorczyk i Ryszard Nowakowski. Na koniec odczytano Apel Poległych zakończony salwą honorową, a przy pomniku złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

galeria zdjęć

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca’76

626 zawodników dobiegło 23 czerwca do mety 7. edycji radomskiego półmaratonu i to mimo prawdziwie afrykańskiego upału. Odbył się też  tradycyjny bieg na 2,5 kilometra – „Dumne Warchoły”. Jednym ze współorganizatorów imprezy był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

W sumie na starcie biegu stanęło ponad 700 osób. Na trasę „wypuścił” ich strzałem z pistoletu startowego wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki. On też razem z członkami ZR Wiesławem Wabikiem i Jerzym K. Kaczkowskim wręczali na mecie uczestnikom zawodów pamiątkowe medale, a potem nagrody za zajęcie miejsc na podium. 
Bieg główny ukończyło 626 uczestników i to pomimo panującego w tym dniu ponad 30-stopniowego upału. – Najważniejsze, że wszystko odbyło się bezpiecznie, a interwencji medycznych było znacznie mniej niż przed rokiem – tak podsumował zawody Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom!, które było głównym  organizatorem imprezy.
Panująca na trasie pogoda była też pewnie przyczyną, że tym razem na trasie biegu nie padły żadne wyśrubowane wyniki czasowe.  Zwycięzcą został Emil Dobrowolski z LLKS Prefbet Śniadowo Łomża (1:10:03), drugi był Patryk Stypułkowski (1:10:17) reprezentujący 7. Batalion Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, a trzeci Sylwester Lepiarz (1:10:57) z LKB Rudnik. Wśród pań, najszybsza okazała się Angelika Mach (1:21:55) z Adidas Runners Warsaw, drugie miejsce zajęła Zuzanna Mokros (1:23:19) z RKS-u Łódź, a trzecie Lidia Czarnecka (1:23:47) z Czarnecki Run Team, a czwarta Karolina Waśniewska (1:25:19) z Biegiem Radom!

Ponad setka uczestników wystartowała w Biegu Radości „Dumne Warchoły”. Jako pierwszy do mety dobiegł Rafał Lewocha, wyprzedzając Jakuba Stępnia i Adama Bajorskiego. Najszybszą z pań okazała się Faustyna Balińska, a tuż za nią na mecie zameldowały się Monika Leśniewska i Marcjanna Rola.

galeria zdjęć

XI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-06-18

Czerwcowe posiedzenie ZR było wyjątkowo monotematyczne. We wtorek 18 czerwca dyskutowano głównie na temat organizacji obchodów  43. rocznicy Radomskiego Czerwca ’76. Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku zebrania ZR przystąpił do pracy. W obradach wzięła udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (21.05.) oraz decyzje Prezydium ZR, a następnie przedstawił szczegółowy program oraz stan przygotowań do organizacji obchodów 43. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. Członkowie ZR zadeklarowali swój udział w pracach przy przygotowywaniu w/w uroczystości.
Dyskutowano też na temat organizacji związkowego rajdu rowerowego do Królewskich Źródeł oraz sprawach finansowych związanych z udziałem związkowców z naszego Regionu z Enea Wytwarzanie w manifestacji przed siedzibą tej spółki w Poznaniu (26.06.).

Poczta Polska wciąż walczy!

14 czerwca pracownicy Poczty Polskiej z całego kraju protestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. „Solidarność” domaga się podwyżek płac o 500 zł brutto oraz takiego wsparcia ze strony państwa, na jakie od lat mogą liczyć pocztowcy w krajach zachodniej Europy.
W pikiecie przed KPRM wzięło udział kilkaset osób min. przedstawiciele Komisji Podzakładowej NSZZ ”Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w Radomiu z przewodniczącym Wojciechem Redestowiczem. Delegacja protestujących złożyła petycję z postulatami w kancelarii premiera. Związkowcy zostali przyjęci przez ministra w KPRM Pawła Szrota i wiceministra infrastruktury Rafała Webera. – Otrzymaliśmy zapewnienie, że rozmowy z nami rozpoczną się niezwłocznie – powiedział do uczestników demonstracji po wyjściu z KPRM Bogumił Nowicki, przewodniczący „Solidarności” w Poczcie Polskiej.
Głównym postulatem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej jest żądanie podwyżki płac zasadniczych o 500 zł brutto. Spór zbiorowy w firmie trwa od kwietnia i obecnie znajduje się na etapie mediacji z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort pracy. Jeśli zakończą się one fiaskiem, kolejnym etapem będzie referendum strajkowe.

galeria zdjęć

Konkurs Szachowy „Radomski Czerwiec’76”

Zmagania szachowe trwały od 11.06. do 13.06. Organizatorem Konkursu Szachowego „Radomski Czerwiec’76” byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Roszada”, Kapitułą Kultury Szachowej i Akademią Szachową Marka Niedźwieckiego.

W zawodach uczestniczyły dzieci z 4 radomskich szkół: PSP Nr 21, PS Nr 26, PSP Nr 29 i I Społecznej Szkoły Podstawowej. Łącznie na starcie zameldowały się  22 osoby.
Celem młodych szachistów było rozwiązanie 12 zadań o tematyce „Mat w 1 posunięciu”. Za każde poprawne zadanie szachista otrzymywał jeden punkt. Wygrywała osoba, która poprawnie rozwiązała najwięcej zadań. W przypadku równości punktów, o zwycięstwie decydował krótszy czas rozwiązań. Na zakończenie konkursu wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które od strony koncepcyjnej i graficznej opracował Paweł Podlipniak. Fundatorem nagród rzeczowych dla uczestników była firma ENEA Wytwarzanie.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz. Patronat medialny zapewniły : „WR 26-600” , Twój Radom” i „Biuletyn” ZR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

X Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

 2019-05-21

Kolejne posiedzenie ZR odbyło się we wtorek 21 maja. Otworzył je  przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz i po zatwierdzeniu przez zebranych porządku obrad ZR przystąpił do pracy. W posiedzeniu ZR brała udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (16.04.) oraz decyzje Prezydium ZR.
Kolejnym punktem obrad było wpisanie do Rejestru ZR dwóch nowych tymczasowych organizacji związkowych w: DPS w Jedlance – przewodnicząca Marta Dąbrowska, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu – przewodnicząca Renata Żabicka. Obie decyzje ZR podjął jednogłośnie.  
Następnie wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla przedstawił stan przygotowań do organizacji obchodów 43. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. (program i zaproszenie publikujemy w „Biuletynie”), a przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz poinformował zebranych o ustaleniach dotyczących zakończenia w Radomiu jednego z etapów 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków  - meta etapu będzie 4 lipca pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76.
Przewodniczący Maszkiewicz zdał też członkom ZR relację z obrad Komisji Krajowej (24-25.04.).
Kolejnym punktem posiedzenia była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Zdzisław Maszkiewicz omówił dalszy ciąg spraw związanych z PSG – mimo ustaleniom z Gdańska, o których pisaliśmy w poprzednich wydaniach „Biuletynu”, do składu komisji zakładowej w PSG nie włączono przewodniczących komisji podzakładowych. Piotr Klonowski przedstawił sytuację w MPK Radom i problemy przedsiębiorstwa związane m.in. z zakupami nowych elektrycznych autobusów. ZR dał też upoważnienie MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania do objęcia ochroną członków desygnowanych do reprezentowania MK wobec pracodawców.
Potem wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla omówił już przeprowadzone oraz dopiero planowane szkolenia związkowe w naszym Regionie. Następnie zaś ZR podjął decyzje ws. uczestnictwa reprezentantów ZR w zaplanowanych na początek czerwca uroczystościach i obchodach: 1.06. w Radomiu, 3.06. w Gdańsku, 4.06. w Warszawie i Radomiu oraz  6-7.06. w Zakopanem (spotkanie przewodniczącego KK Piotra Dudy z przewodniczącymi ZR i sekretariatów branżowych).    

Szkolenie "Rozwój związku NSZZ "Solidarność" - 2019-05-16/17

W siedzibie Zarządu Regionu odbyło się dwudniowe szkolenie  „Rozwój związku NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział 19 osób – członków naszego Związku z organizacji zakładowych w: Galvo 24 Sp. z o.o. w Radomiu, Fabryce Broni w Radomiu, Spółdzielni Mieszkaniowej Własnościowo-Lokatorskiej w Warce, Kingspan Sp. z o.o. w Lipsku, Imperial Tobacco S.A. w Radomiu, Domu Weterana Walki i Pracy w Radomiu,  Radpecu, Enea Wytwarzanie.
Zajęcia prowadził Jan Plata-Przechlewski z Działu Szkoleń KK w Gdańsku. Uczestnicy  otrzymali materiały instruktażowe, a na zakończenie dyplomy ukończenia szkolenia. 

galeria zdjęć

Lotnisko im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku

7 maja rozpoczęła się oficjalnie budowa nowego lotniska w Radomiu.
Nazwa lotniska będzie brzmiała: Port Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku.
Inicjatorem nadania takiej właśnie nazwy był Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. 

IX Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-04-16

W kolejnym posiedzeniu Zarządu Regionu, które odbyło się tuż po tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym, wzięli udział zaproszeni goście – wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz oraz przedstawiciele komisji zakładowej w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) z przewodniczącym Jackiem Bolkiem. Obradom przysłuchiwała się także Jadwiga Poźniak, przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 

Tadeusz Majchrowicz zapoznał zebranych z informacjami na temat konfliktu z rządem RP oraz przebiegiem i efektami manifestacji przed 16. urzędami wojewódzkimi, które Związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z "Solidarności", przedstawicieli różnych grup zawodowych, w tym pracujących w obszarze finansów publicznych.
– Akcja była udana. To dla nas ważne, by rząd zrozumiał, że popełnił wielki błąd podpisując kolejne porozumienia tylko z jedną grupą zawodową – mówił Majchrowicz. –Trzeba podejść globalnie, policzyć ile jest pieniędzy i podnieść płace proporcjonalnie, bo inaczej zawsze będzie rozgoryczenie i niezadowolenie.
Tadeusz Majchrowicz odniósł się także do tzw. „piątki Kaczyńskiego” przeciwstawiając jej postulaty Związku. – Nasze żądania powrotu do dialogu społecznego i inne postulaty są realistyczne, umiarkowane – wskazywał Majchrowicz. – Wzrost wynagrodzeń dla pracowników budżetówki, braku kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia kwoty bazowej naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, niewliczania do płacy minimalnej dodatku stażowego oraz systemowych regulacji cen energii i wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych.
Wiceprzewodniczący KK nawiązał też do ważności wyborów do parlamentu europejskiego zwłaszcza w sferze takich problemów jak limity emisji dwutlenku węgla dla polskich przedsiębiorstw – zwłaszcza energetycznych, a także przypomniał np. sprawę  emerytur pomostowych czy niewywiązania się z prezydenckich obietnic podniesienia kwoty wolnej od podatku. –  Obywatele, w tym nasi związkowcy, domagają się poprawy warunków życiowych, to dobrze wiemy – mówił Majchrowicz. – Rząd PiS stał się zakładnikiem własnego sukcesu. Nie można ogłaszać publicznie wzrostu gospodarczego i nic nie dawać ludziom.   
Tadeusz Majchrowicz odniósł się też do strajku nauczycieli i zarzutów stawianych „Solidarności” z tytułu nieprzyłączenia się do tej akcji protestacyjnej. – Przecież okaże się zaraz, że to my, „Solidarność”, podpisaliśmy jedyne porozumienie, które faktycznie dało nauczycielom korzyści. –  dodał Majchrowicz. – Nigdy do tej pory żadnej branży nie udało się wynegocjować tak dużej jednorazowej podwyżki jak w oświacie. Mimo tego próbowano pokazać nasze działania jako klęskę i mamić nauczycieli, że można dostać dwa razy więcej. A co Broniarz powie nauczycielom, jak okaże się, ze za strajk, zgodnie z prawem, nie przysługuje im żadne wynagrodzenie?

Potem członkowie ZR dyskutowali z Tadeuszem Majchrowiczem na temat przedstawionych informacji, a przedstawiciele branż, w tym oświaty i służby zdrowia, omawiali swoje postulaty. Zarząd Regionu w głosowaniu zatwierdził takżę wykonanie budżetu ZR za 2018 r. – przy dwóch głosach wstrzymujących.

galeria zdjęć

Spotkanie wielkanocne w siedzibie Zarządzie Regionu - 16 kwietnia 2019 r.

galeria zdjęć

UWAGA - WAŻNE !!!

Porozumienie Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" z Rządem RP 

Komunikat

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.
Nie ulegajmy demagogii ZNP, zapoznajmy się z treścią porozumienia, które przesyłamy w załączeniu.

Rząd uwzględnił większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:
1. 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;
2. zmianę systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);
3. powrót do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;
4. skrócenie ścieżki awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);
5. określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;
6. zwiększenie tzw. godzin do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.
Dementujemy informacje, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.
Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań i nie wpisujemy się nimi w strategię działań innych związków.
Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.

Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

POROZUMIENIE Z RZĄDEM PEŁNA TREŚĆ !!! - więcej...

Walka o dialog społeczny!

4 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 przed siedzibą wojewody mazowieckiego w Warszawie rozpoczęła się pikieta-manifestacja NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyło w niej kilkuset związkowców z Regionów: Mazowsze, Płock i Ziemia Radomska.

Nasz Region reprezentowała kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców  na czele z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem  i wiceprzewodniczącym Krzysztofem Koślą.
Zebranych powitał wiceprzewodniczący ZR Mazowsze Waldemar Dubiński, a po nim głos zabrał przewodniczący ZR Mazowsze Andrzej Kropiwnicki, który w skrócie przedstawił postulaty pikietujących związkowców.  - Walczymy o podwyżki dla wszystkich pracowników budżetówki. Domagamy się: podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja), niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat – mówił Kropiwnicki.
Potem przemawiali przewodniczący ZR Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz oraz przewodniczący ZR Płockiego Andrzej Burnat. Następnie problemy poszczególnym branż i grup związkowych prezentowali m.in. przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, geologów, pracowników kultury i sztuki, muzeów, a nawet…taksówkarzy.

galeria zdjęć

W trakcie pikiety Andrzej  Kropiwnicki, Zdzisław Maszkiewicz i Andrzej Burnat udali się do gabinetu wojewody mazowieckiego i wręczyli mu petycję z postulatami NSZZ „Solidarność”.
„Pan
Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki
Jako przedstawiciele NSZZ „Solidarność Regionów: Mazowsze, Płock, Ziemia Radomska składamy na ręce Pana Wojewody Petycję, wnosząc jednocześnie o przekazanie jej Panu Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej Mateuszowi Morawieckiemu.
Domagamy się:
- podwyżek płac w sferze finansów publicznych
- wprowadzenia   kryterium   stażowego   uprawniającego   do   przejścia na emeryturę bez względu na wiek
- odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- systemowych   rozwiązań  stabilizujących  ceny  energii  oraz  wsparcia dla przemysłu energochłonnego
- niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.
Tylko dialog społeczny może zapobiec eskalacji napięć w naszym Kraju.”
O godzinie 17.00 pikietę oficjalnie rozwiązano.

Pracowniku „Biedronki” – oddaj swój głos w referendum!

Referendum strajkowe w Jeronimo Martins Polska S.A. – „Biedronkach”
15.01.2019 r. – 30.04.2019 r
.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska apeluje do wszystkich pracowników „Biedronek”  w Radomiu o jak najliczniejszy udział w referendum strajkowym!

Głosować możecie do 30 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Regionu przy ul Traugutta 52 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w Sekretariacie (pok. nr 2 na parterze budynku).

Nasze związkowe postulaty to:
- poprawa warunków pracy
- wprowadzenie regulaminu uwzględniającego transparentne kryteria premiowania
- ustalenie zasad rozliczania delegacji
- wprowadzenie regulaminu pracy uwzględniającego przedstawione przez związki zawodowe stanowisko
- ograniczenie godzin otwarcia sklepów w dni poprzedzające dni wolne od handlu
- zaniechanie ograniczenia działalność związków zawodowych
- wyrównanie wynagrodzeń pracowników bez względu na lokalizację placówki

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zaprasza członków i sympatyków Związku na tradycjne spotkanie wielkanocne, które odbędzie się  16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Regionu przy ul. Traugutta 52. Gościem honorowym bedzie JE ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.
Początek spotkania o godzinie 10.00.

ZAPROSZENIE

Uroczystości Smoleńskie-Klasztor Ojców Bernardynów

wtorek, 9 kwietnia 2019 r.
godz.18.15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem śp. pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich
godz.18.30 - uroczysta msza święta i "Koncert Pamięci 96 Ofiar Katastrofy Smoleńskiej"

W części artystycznej wystąpią: Soliści Opery i Teatru Muzycznego w Łodzi, Jerzy Zelnik - narrator, Robert Grudzień - kompozytor, organy

Zapraszam w imieniu organizatorów
Robert Grudzień

Spotkanie wielkanocne TKEiR przy Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska

2019-04-03

galeria zdjęć

Szkolenie skarbników Komisji Zakładowych

29 marca 2019 r. w siedzibie Zarządu regionu odbyło się szkolenie dla skarbników Komisji Zakładowych. Zajęcia prowadziły: Skarbnik ZR Maria Górska oraz głowna księgowa ZR Beata Nosal. W szkoleniu uczestniczyli przedstwiciele komisji zakładowych w: ZS Grójec/MK Oświata, Radpec Radom, ZSP we Wsoli /MK Oświata, GALVO 24 SP. z o.o. Radom, Spółdzielni Mieszkaniowo-Lokatorsko-Własnościowej  w Warce, KINGSPAN Sp. z o.o. w Lipsku, IMPERIAL TOBACCO S.A. w Radomiu, Hortex Sp. z o.o.Przysucha,  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, ENEA Wytwarzanie S.A. Świerże Górne

galeria zdjęć

VIII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-03-18

Kolejne posiedzenie ZR odbyło się w nietypowym, przyspieszonym terminie, bo nie w trzeci wtorek miesiąca, ale w poniedziałek 18 marca, ze względu na zaplanowane na następny dzień posiedzenie Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” i konieczność udziału w nim przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza. 
On też tradycyjnie otworzył obrady, rozpoczynając posiedzenie ZR od przedstawienia zebranym dotychczasowych ustaleń KSzP i postulatów, o które walczy nasz Związek. Potem ZR przyjął projekt porządku obrad (jednogłośnie) i przystąpił do pracy. W posiedzeniu ZR brała udział przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Poźniak. Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (19.02.) oraz decyzje Prezydium ZR. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie i zatwierdzenia wykonani budżetu ZR za 2018 r. Ten punkt zreferowała skarbnik ZR Maria Górska. Wykonanie budżetu przyjęto jednogłośnie.Potem ZR wyrejestrował z rejestru ZR organizację zakładową w PKS Kozienice – przy 1 głosie wstrzymującym, także przyjął, po wprowadzenie poprawek wniesionych przez Marka Kiciora, Regulamin ZR – jednogłośnie. Kolejnym punktem obrad miała być sprawa wyrejestrowania organizacji zakładowej POLWTT, ale głosowanie w odłożono do następnego posiedzenia ZR.
Potem wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla przedstawił zebranym relację ze szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy, a także zapowiedział kolejne – skarbników KZ (29 marca), z rozwoju i pozyskiwania członków (16-17 maja), „prawo pracy po zmianach” (maj), a także szkolenie „prawo pracy po zmianach” organizowane  dla KZ w Enea Wytwarzanie (21-22 marca). Następnie przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty Adam Słomka nakreślił zebranym sprawę protestów oświatowej „Solidarności”, przyjęto też po długiej i bogatej we wnioski dyskusji „Strategię ZR Ziemia Radomska na 2019 r.” Zarząd Regionu przyjął też informację sekretarza ZR Krzysztofa Kośli o pisemnej odpowiedzi Regionalnej Komisji Rewizyjnej  Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ws. zadłużenia KZ w Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej  wobec ZR Ziemia Radomska.

Spotkanie przewodniczących komisji zakładowych w spółkach miejskich i innych podmiotach podległych prezydentowi m. Radomia z prezydentem Radosławem Witkowskim 

Radom, 2019-03-04

4 marca w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  odbyło się spotkanie przewodniczących komisji zakładowych ze spółek miejskich oraz innych podmiotów organizacyjnych z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KZ w DPS „Nad Potokiem”, MOPS w Radomiu, Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, MPK Radom, Radpecu, oświacie radomskiej, DPS Weterana Walki i Pracy, DPS i Centrum Usług Wspólnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu, MOSiR Radom, RTBS „Administrator”, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, PPUH Radkom, Wodociągach Miejskich, Straży Miejskiej i Urzędzie Miejskim. 
Zarząd Regionu reprezentowali dwaj wiceprzewodniczący – Krzysztof Kośla i Andrzej Wójcicki.
Na wstępie spotkania prezydent Witkowski zrelacjonował najnowsze zamierzenia i plany miejskie, poinformował też o obcięciu przez rząd RP o 1,5 mln zł dotacji oświatowej dla Radomia na rok 2019.
Potem kolejno o problemach pracowniczych wypowiadali się przedstawiciele  „miejskich branż” związkowych. Najbardziej bolesnymi i gorącymi tematami były m.in. sprawy podwyżek dla pracowników DPS-ów, MOPS, oświaty, Radpecu; dyżurów szpitalnych, transportu pacjentów oraz płac ratowników medycznych; powierzania zadań komunikacyjnych MPK.
Prezydent Witkowski notował uwagi, odpowiedział od razu na część pytań związkowców, umawiał się też z przedstawicielami „branż” na spotkania negocjacyjne i konsultacje w konkretnych terminach.

galeria zdjęć

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

27-28 lutego w Sali koferencyjnej Zarządu Regionu odbywało się szkolenie społecznych inspektorów pracy (SIP).

Wprowadzenie do tematyki szkolenia przeprowadził i powitał uczestników wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla , zwracając zebranym uwagę na potrzebę podnoszenia wiedzy działaczy związkowych w nowej kadencji, realizowania uchwał WZD Regionu Ziemia Radomska oraz ważką rolę Społecznej Inspekcji Pracy.
W zajęciach, które pierwszego dnia prowadził starszy specjalista-inspektor Radosław Łuczak z radomskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, a drugiego - dr Józef Witczak i Jan Siek (specjalista z firmy BHP), wzięli udział przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w: Kozienickiej Gospodarce Komunalnej, Imperial Tobacco Machinery w Radomiu, radomskim Sanepidzie, Kingspan sp. z o.o. w Lipsku, SWPZZPOZ  w Krychnowicach,  radomskiej oświaty,  PSP w Rudzie Wielkiej, przysuskim Horteksie.
Tematyka szkolenia dotyczyła: prawnych aspektów działania SIP w zakładach pracy, roli związków zawodowych w sferze nadzoru nad warunkami pracy oraz przy wborze SIP w zakładach pracy, a także współpracy SIP z Państwową Inspekcją Pracy.
Uczestnicy zajęć otrzymali także materiały szkoleniowe – oraz ustawę o SIP, a w przerwach w trakcie szkolenia mogli pokrzepiać się w barku kawowym.
Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Zarząd Regionu.

VII Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2023

Radom,2019-02-19

Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Po akceptacji przez zebranych projektu porządku obrad (jednogłośnie), Zarząd Regionu przystąpił do pracy.
Następnie wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (15.01.) oraz decyzje Prezydium ZR (4.02.).
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie schematu organizacyjnego Zarządu Regionu na kadencję 2018-2023. Na wniosek członka ZR Marka Kiciora głosowanie w tej sprawie przesunięto na kolejne posiedzenie ZR, tak by członkowie tego gremium mogli zapoznać się z w/w dokumentem.
Potem ZR obradował nad uchwałą o wyrejestrowaniu z Rejestru Regionu Ziemia Radomska organizacji zakładowej w PSG  sp. z o.o. Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przypomniał zebranym szczegóły porozumienia zawartego 10 stycznia w Gdańsku, w obecności Ewy Zydorek - Sekretarz Komisji Krajowej, Tadeusza Majchrowicza - wiceprzewodniczącego KK,  Krzysztofa Dośli - Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego, Katarzyny Mackiewicz - Sekretarz KKW, pomiędzy Zbigniewem Matuszewskim Przewodniczącym KZ w PSG Sp. z o.o., a przewodniczącym ZR Ziemia Radomska Zdzisławem Maszkiewiczem.
Ponieważ KZ w PSG wypełniła punkt 2. umowy - „2. Przewodniczący Komisji Zakładowej w NSZZ „Solidarność” w PSG Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Zakładowej podjęta została uchwała o objęciu ochroną stosunku pracy przewodniczących Komisji Podzakładowych niebędących członkami Komisji Zakładowej” - Zarząd Regionu podjął, przy 4 głosach wstrzymujących, uchwałę o wyrejestrowaniu KZ w PSG z rejestru Organizacji Regionu Ziemia Radomska.
Podjęto też jednogłośnie decyzję ws. protestu wyborczego dotyczącego PSG – ZR zajmie się jego rozpatrzeniem po uzyskaniu informacji co do terminu WZD w PSG i wyników obrad tego zebrania.
Kolejnym punktem obrad były uchwały ws. wyrejestrowania z Rejestru ZR: OZ w ZUK Pionki,  OZ w Spółdzielni Mieszkaniowej w Pionkach.
Podjęto też decyzje organizacyjno-finansowe dotyczące organizacji tradycyjnego spotkania wielkanocnego w siedzibie ZR – 16.04., początek o godz. 10.00.
Następnie ZR podjął jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą projekt budżetu  ZR na 2019 r. – ten punkt obrad referowała skarbnik ZR Maria Górska. Ona też została powołana przez Zarząd na pełnomocnika ZR ds. podpisu elektronicznego.  Przegłosowano też zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sekretariatu ZR.
Potem przyjęto uchwałę o wyrażeniu zgody przez ZR na przedterminowe kandydowanie członka Związku do władz organizacji zakładowej w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice). Zarząd Regionu przyjął też informację sekretarza ZR Krzysztofa Kośli o stanie naszego Związku w Regionie, podsumowującą ostatecznie zeszłoroczne wyniki wyborów.
Podjęto również decyzję ws. wysłania pisma do Regionalnej Komisji Rewizyjnej  Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ws. zadłużenia KZ w Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej  wobec ZR Ziemia Radomska.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. Dariusz Sobczak przedstawił członkom ZR informacje o sytuacji pracowników Fabryki Broni w Radomiu, Adam Słomka omówił sprawę sporu zbiorowego „Solidarności” oświatowej z rządem RP, a Anna Gromisz poinformowała zebranych o negocjacjach pomiędzy związkami w Enei a pracodawcą dotyczącymi nowej umowy społecznej.    

Pogrzeb b. premiera RP Jana Olszewskiego

Warszawa 2019-02-16

Delegacja Regionu Ziemia Radomska, w składzie: przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz oraz poczet ZR – Zofia Sekuła, Barbara Jurczak, Jerzy Białas, Wojciech Dziółko, wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych b. premiera RP Jana Olszewskiego, które odbyły się 16 lutego w Warszawie.

Prezydium Zarządu Regionu spotkało się z parlamentarzystami PiS

4 lutego 2019 r. w siedzibie ZR odbyło się spotkanie Prezydium ZR z parlamentarzystami PiS. Celem spotkania była rozmowa na temat sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i poziomu dialogu społecznego oraz przekazanie postulatów NSZZ „Solidarność". Działania te podejmowane są w ramach ogólnopolskiej akcji NSZZ „Solidarność" zainicjowanej stanowiskiem Komisji Krajowej z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Pis: wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, poseł Dariusz Bąk wraz z dyrektorem jego biura poselskiego Sławomirem Szymczykiem,  Paulina Markiewicz – dyrektor biura senatorskiego marszałka Stanisława Karczewskiego,  a w zastępstwie posła Marka Suskiego – Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady miejskiej m. Radomia.
Zaproszeni goście wysłuchali informacji na temat postulatów NSZZ „Solidarność” oraz sytuacji: w oświacie – mówił o tym Adam Słomka, PSG – relacje na temat sytuacji w tej spółce udzielił Bogdan Stępiński, transporcie zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem MPK Radom – tu głos zabrał Marek Kicior, przyszłości dawnego ZPS „Pronit” w Pionkach (obecnie część Mesko Skarżysko) i szpitala w Pionkach – mówił o tym Zdzisław Maszkiewicz, głos zabrał też Tomasz Świtka . Dyskutowano też z wicemarszałkiem Adamem Bielanem o dalszych losach i rozbudowie lotniska w Radomiu i ewentualnym wpływie tej inwestycji na rozwój rynku pracy.

galeria zdjęć

Wycieczka do Zakopanego 26-28.04.2019 r.

Zarząd Regionu informuje, że organizowana jest wycieczka do Zakopanego.Jej organizatorem jest MAREK KUC - tel. 576 993 301, on też udziela szczegółowych informacji.
Koszt wyjazdu 600 zł.Zapisy i wpłata zaliczki w wysokości 300 zł – do 20.02.

Program:
26.04.
- Wyjazd 26.04. – godz. 3.00 – przyjazd do Zakopanego 12.00
- Gubałówka, zejście na Krupówki – do 16.00
- zakwaterowanie w hotelu  16.00
- obiadokolacja 19.00
27.04
- wyjazd na Słowację 9.00
- powrót ok. 15.00
- czas wolny
- obiadokolacja 18.30
28.04.
- pobyt na basenach termalnych w Szaflarach
- obiad 14.00
- wyjazd do Radomia

Wpłaty przyjmuje: MAŁGORZATA GODZIŃSKA (48) 362 38 04 wew. 27

Pożegnanie płk. Leona Etwerta wygłoszone w trakcie uroczystości  żałobnych 2019-01-30 przez przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza 

Pogrążona w żalu Rodzino Pana Płk. Leona Etwerta, czcigodni księża…

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków…
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —
Gdzie jesteś, źródło?…  Gdzie jesteś, źródło?!
Jan Paweł II, „Źródło”

Panie pułkowniku, Drogi Przyjacielu, już jesteś u źródła.
       Szedłeś pod górę przez 90 lat: młodość – Szare Szeregi, AK – wojna; dorastanie – inwigilacja, emigracja, powrót do ojczyzny; dojrzałe życie – małżeństwo, rodzina; dojrzałe życie – komunizm, trudności w uzyskaniu pracy, a wreszcie praca z rolnikami przy odbudowie Rzeczpospolitej.

więcej...

ZUS INFORMUJE !!!

Szanowni Państwo!                                                                                                                                   
Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem - z tą bardzo ważną informacją, chcemy dotrzeć, do jak największej grupy przedsiębiorców z naszego regionu.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie, na Państwa stronie internetowej Państwa linku, który odsyła do naszej strony internetowej, gdzie wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy znajdą więcej informacji o projekcie e-akta.

Więcej informacji pod linkiem:   http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta.

Harmonogram szkoleń związkowych w Zarządzie Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność" na pierwsze półrocze 2019 r.

luty 2019 r.

1. Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy
dwudniowe, bezpłatne / sala konferencyjna ZR

marzec 2019 r.
2.Szkolenie Skarbników Organizacji Zakładowych
jednodniowe, bezpłatne/sala konferencyjna ZR

kwiecień 2019 r.

3. Organizowanie i Rozwój Związku dwudniowe /sala konferencyjna ZR
4. Szkolenie dla Pocztów Sztandarowych jednodniowe, bezpłatne /sala konferencyjna ZR

maj 2019 r.

4. Prawo Pracy -Kodeks po zmianach od 01.01.2019 r.
jednodniowe, bezpłatne /sala konferencyjna ZR

czerwiec 2019 r.

5.Szkolenie dla członków Zakładowych Komisji Rewizyjnych jednodniowe, bezpłatne/ sala konferencyjna ZR.

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane w sekretariacie ZR (tel. 0483623804) oraz bezpośrednio u wiceprzewodniczącego ZR Krzysztofa Kośli (tel. 722394343),  a kolejne informacje będą publikowane na stronie internetowej ZR i w „Biuletynie” ZR. Prosimy również o zgłaszanie propozycji tematyki szkoleń (i ich ewentualnych terminów), którymi byliby zainteresowani członkowie waszych organizacji zakładowych.

Kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Regionu

23-24 stycznia przedstawiciele KKR NSZZ „Solidarność” – Mirosław Brzuśnian, Edward Fortuna, Jerzy Grodzki, Marek Mazurek, Agnieszka Wac –  wizytowali Region Ziemia Radomska. Tematyką kontroli była realizacja Uchwały KK nr 58/2001 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych (z późn.zm.) oraz prawidłowości przekazywania składek członkowskich do Komisji Krajowej      i na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.

galeria zdjęć

VI Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2019-01-15

Obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Po akceptacji przez zebranych projektu porządku obrad (jednogłośnie), Zarząd Regionu przystąpił do jego realizacji.
W początkowej części posiedzenia udział wzięli przedstawiciele Regionalnej Komisji Rewizyjnej  oraz przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Anna Karuzel, która tego dnia miała prowadzić szkolenie dla członków naszej RKR. Przedstawiła ona zebranym cele KKR w obecnej kadencji i zagadnienia związane z prawidłowym wykonywaniem przez Regiony uchwał KK oraz standardów związkowych.
Potem wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR.
Kolejnym punktem obrad byłą sytuacja w PSG oraz sprawa wyrejestrowania KZ z rejestru organizacji związkowych naszego Regionu. Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przedstawił zebranym szczególy umowy zawartej 10 stycznia w Gdańsku, w obecności Ewy Zydorek - Sekretarz Komisji Krajowej, Tadeusza Majchrowicza - wiceprzewodniczącego KK,  Krzysztofa Dośli - Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego, Katarzyny Mackiewicz - Sekretarz KKW, pomiędzy nim a Zbigniewem Matuszewskim Przewodniczącym KZ w PSG Sp. z o.o. Dyskutowano zwłaszcza nad tym fragmentem umowy:
„Strony postanawiają:
1.Przewodniczący ZR Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność" dołoży wszelkich starań, aby na najbliższym posiedzeniu Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność" przyjęta została uchwała o wyrejestrowaniu organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność" w PSG Sp. z o.o. z Regionalnego Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku.
2. Przewodniczący Komisji Zakładowej w NSZZ „Solidarność" w PSG Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Zakładowej podjęta została uchwała o objęciu ochroną stosunku pracy przewodniczących Komisji Podzakładowych niebędących członkami Komisji Zakładowej.
3. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Radomska dołoży wszelkich starań, aby na posiedzeniu Zarządu Regionu Ziemia Radomska, które odbędzie się w lutym br. odrzucony został wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji RKW stwierdzającej ważność wyborów statutowych władz Organizacji Zakładowej w PSG Sp. z o.o.
4. Przewodniczący Komisji Zakładowej w NSZZ „Solidarność" w PSG dołoży wszelkich starań, aby na najbliższym Zakładowym Zebraniu Delegatów Organizacji Zakładowej w PSG Sp. z o.o. podjęta zostanie uchwała o wejściu w skład KZ przewodniczących wewnętrznych jednostek organizacyjnych OZ NSZZ „Solidarność" w PSG Sp. z o.o.”
Potem głos zabrał Bogdan Stępiński, członek ZR i zarazem Przewodniczący KZ w PSG w kadencji 2014-2018, który uzupełnił te informacje, wskazując przy tym na pewne niebezpieczeństwa wynikające z deklaratywności tej umowy.
Po konsultacji z Markiem Małysą Zarząd Regionu podjął jednogłośnie uchwałę o wyrejestrowaniu KZ w PSG z rejestru Organizacji Regionu Ziemia Radomska  w następującej formie:
„Uchwała Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
nr 001/01/2019 z dnia 15.01.2019 r. ws. wykreślenia z rejestru Zarządu Regionu Organizacji Zakładowej w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska na podstawie § 19 art. 1 oraz § 31 Statutu NSZZ „Solidarność” postanawia:
1. Wykreślić z rejestru podstawowych jednostek organizacyjnych Organizację Zakładową w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Komisję Zakładową w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. uchwały o objęciu szczególną ochroną stosunku pracy przewodniczących wszystkich Komisji Podzakładowych NSZZ „Solidarność”  w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (patrz pkt 2 porozumienia zawartego Gdańsku w dn. 10 stycznia 2019 r.). […]”.
Następnie Zdzisław Maszkiewicz omówił przygotowania do zaplanowanej na 23 -24 stycznia kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej w Regionie Ziemia Radomska. Podjęto też stanowisko ws. odzyskania zaległej składki związkowej Mesko Skarżysko-Kamienna (Mesko o/Pionki).
Następnie przyjęto w głosowaniu wstępny harmonogram szkoleń związkowych w Regionie Ziemia Radomska.
Powołano także Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego na kadencję 2018-2023.
W skład RRFS weszli: Maria Górska (skarbnikZR), Anna Gromisz, Andrzej Wójcicki, Marek Kicior, Tomasz Głuch, Beata Sułowska, Krzysztof Kośla. 
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. 
Dariusz Sobczak przedstawił członkom ZR informacje o sytuacji pracowników Fabryki Broni w Radomiu, Zdzisław Maszkiewicz poinformował o powstaniu nowej organizacji zakładowej w Lipsku, a Andrzej Różański o powiększeniu się o kilkunastu nowych członków organizacji w przysuskim Horteksie, Marek Kicior omówił sytuację w MPK Radom i problemy pracowników transportu zbiorowego.
Wykreślono z rejestru ZR dwie organizacje zakładowe: w Domu Matki z Dzieckiem w Jasieńcu Iłżeckim i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Radomiu.
Wysunięto też kandydatów do powiatowych rad zatrudnienia: Tomasz Głuch – w Szydłowcu, Maria Górska – w Radomiu, Tadeusz Wach – w Zwoleniu.

galeria zdjęć

Pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz Medugorje

 Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska ogłasza, że  organizowane są dwie pielgrzymki związkowe:
- pielgrzymka do Ziemi Świętej. Termin: 3.06.-9.06.2019 r. 

Chętnych prosimy o jak najszybsze dokonanie I wpłaty - 300 zł, II wpłata - 1160 zł do 28.02.2019 r., III - 420 USD - do 29.03.2019 r.

 - pielgrzymka do Medugorje. Termin: 16 – 23.08.2019

Zapisy i wpłaty przyjmuje Jerzy K. Kaczkowski - koordynator pielgrzymki, tel. kontaktowy 602304911. Chętnych do wyjazdu prosimy o kontakt z koordynatorem.

więcej...

Powołano Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego

2019-01-15

Na VI posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska powołano Radę Regionalnego Funduszu Strajkowego na kadencję 2018-2023.
W skład RRFS weszli:
- Maria Górska (skarbnikZR)
- Anna Gromisz
- Andrzej Wójcicki
- Marek Kicior
- Tomasz Głuch
- Beata Sułowska
- Krzysztof Kośla.

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76

 2018-12-28

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76.

W spotkaniu wziął udział ks. bp Henryk Tomasik, a także przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący ZR Krzysztof Kośla, członek ZR Jerzy K. Kaczkowski oraz przewodniczący KZ w Fabryce Broni Zbigniew Cebula wraz z delegacją.
Podczas spotkania Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia, wręczył pamiątkowe dyplomy i medale dla osób szczególnie zasłużonych ws. działań zmierzających do zachowania pamięci o Radomskim Czerwcu’76.  Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. ks. bp Henryk Tomasik, Zdzisław Maszkiewicz, Krzysztof Kośla, Jerzy K. Kaczkowski, Zbigniew Cebula.

V Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-12-18

Tradycyjnie obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Po akceptacji przez zebranych projektu porządku obrad (jednogłośnie), Zarząd Regionu przystąpił do jego realizacji.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla  odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR.
Następnie przyjęto w głosowaniu terminarz posiedzeń ZR na 2019 r. Spotkania Zarządu odbywać się będą jak zwykle w trzecie wtorki miesiąca, w bieżącym roku będą to:
15 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 17 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia.
Nadzwyczajne zebrania ZR zwoływane będą w razie bieżącej konieczności.
Potem ZR zatwierdził w jednogłośnym głosowaniu protokół zespołu likwidacyjno-inwentaryzacyjnego na kadencję 2018-2023 (w składzie: Krzysztof Kośla - przewodniczący, Beata Sułowska,  Marek Siedlecki, Wiesław Wabik, Piotr Klonowski, Dariusz Sobczak), który zawierał informacje na temat likwidacji należących do ZR przedmiotów nietrwałych.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. 
Krzysztof Kośla poinformował zebranych o wewnątrzzwiązkowej sytuacji konfliktowej w Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Dariusz Sobczak przedstawił członkom ZR informacje o sytuacji pracowników Fabryki Broni w Radomiu, w tym o sfinalizowaniu negocjacji ws. podwyżek płac w firmie oraz  zakończeniu sporu zbiorowego. Dodał też, że zdaniem dwóch spośród działających w FB związków kompromis osiągnięty w tej sprawie jest „słaby”.
Następnie przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz przedstawił rezultaty swoich działań na forum Komisji Krajowej oraz Prezydium Komisji Krajowej ws. doprowadzenia do mediacji i rozwiązania kwestii poprawności rejestracji/wyrejestrowania KZ w PSG z rejestru Regionu. Jak stwierdził do lutego ma ponoć zapaść stosowna uchwała KK w tej sprawie.
Po nim głos zabrał Bogdan Stępiński, członek ZR oraz przewodniczący komisji podzakładowej PSG w Radomiu, przedstawiając rozwój sprawy (pisaliśmy o niej wielokrotnie na łamach „Biuletynu”). – Na razie w kwestii tej nie zaszły żadne zmiany i sytuacja jest wciąż patowa – mówił Stępiński. – Pracodawca póki co nie wykorzystuje  przeciw „Solidarności” i pracownikom tego „dualizmu” formalno-prawnego, tych niejasności, ale w końcu dojdzie do jakiejś sytuacji kontrowersyjnej czy konfliktowej dotyczącej na przykład regulaminu wynagradzania i wtedy będziemy w PSG mieli poważny kłopot. 
Tu trzeba zdecydowanych kroków w postaci uchwał ze strony Komisji Krajowej czy ZR, które zmusiłyby tamtą stronę do rozmów i zaprzestania lekceważenia ZR oraz członków naszego Związku w PSG.
Bogdan Stępiński przypomniał już istniejące komplikacje formalnoprawne,w wyniku których  nikt nie może podejmować czynności prawnych np. wobec banków, nowowybrana komisja zakładowa nie ma dostępu do starego konta i zgromadzonych tam funduszy. Nowa komisja zakładowa ponadto utrudnia negocjacje z pracodawcą komisjom podzakładowym i skierowała do niego pismo, że wszelkie wnioski „podzakałdówek” o rozmowę z pracodawcą wymagają akceptacji nowego przewodniczącego nowej komisji zakładowej.

Spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu  

18 grudnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska odbyło się tradycyjne związkowe spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości, w tym -  JE ks. bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej, wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana, posłów Sejmu RP - Andrzeja Kosztowniaka, Dariusza Bąka, Leszka Ruszczyka, starosty powiatu radomskiego Waldemara Trelki, dyrektor radomskiego Sanepidu Lucyny Wiśniewskiej, prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 Stanisława Kowalskiego, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji społecznych - oraz licznych członków i sympatyków naszego Związku .

galeria zdjęć

Regionalne obchody 37. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Radom 2018-12-13

Tradycyjnie w samo południe 13 grudnia delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska  – przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, Tadeusz Wachh (TKK Zwoleń), członkowie ZR: Marek Kicior, Marek Małysa wraz z pocztem sztandarowym ZR w składzie Wiesław Rychter, Marek Siedlecki, Marian Byzdra - oraz Tadeusz Brydowski (Kz w MPK Radom) i Tomasz Świtka (NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych) - złożyła tradycyjnie wiązankę kwiatów, a także zapaliła znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76. Pamięć o tamtych wydarzeniach razem z delegacją ZR uczciła delegacja Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym na czele z Andrzejem Sobierajem. Modlitwie przewodniczył kapelan Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej ks. kan. Stanisław Sikorski.

galeria zdjęć

Ruszył proces beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza - Męczennika Radomskiego Czerwca’76

W sobotę 1 grudnia 2018 r. w radomskiej Katedrze zainaugurowano  proces beatyfikacyjny ks. Roman Kotlarza. Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo.

Region NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska reprezentowali przewodniczący Zarządu Regionu Zdzisław Maszkiewicz, wiceprzewodniczący Krzysztof Kośla, członkowie ZR Maria Górska, Beata Sułowska, Dariusz Sobczak, Jerzy K. Kaczkowski oraz poczet sztandarowy ZR w składzie - Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król, a także poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu: TKK Warka, TKK Pionki, TKK Szydłowiec, TKK Zwoleń, KZ w Fabryce Broni w Radomiu, KZ w MPK Radom, KZ w Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice), MK nr1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu. Obecne też były delegacje i poczty sztandarowe: NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodniczącym Tomaszem Świtką i NSZZ „S” RI z Sienna, Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, Akcji Katolickiej z Pionek i Lipska.   
Liturgii przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W koncelebrze uczestniczyli ks. biskupi radomscy: Henryk Tomasik, Adam Odzimek i Piotr Turzyński. Do wspólnej modlitwy przyłączyli się również: biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, abp Stanisław Nowak, emerytowany metropolita z Częstochowy oraz ok. 100 księży z diecezji radomskiej i sandomierskiej. Przybyła także najbliższa rodzina ks. Kotlarza (m.in. osiem siostrzenic), przedstawiciele władz: poseł Andrzej Kosztowniak, wiceprezydenci Radomia: Karol Semik i Jerzy Zawodnik oraz starosta radomski Waldemar Trelka.
W homilii biskup Henryk Tomasik powiedział, że świadek Chrystusa jest apostołem, nie ogranicza się jedynie do praktykowania wiary w zaciszu własnego domu, ale odważnie wyznaje swoją wiarę w każdej sytuacji. – Takich świadków potrzebuje dzisiaj świat. Są oni potrzebni w zakonach, seminariach, w parafiach, w parlamencie, w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy i rodzinach  mówił ordynariusz radomski.
Po liturgii wyświetlono fragment filmu o ks. Kotlarzu pt. „Klecha” w reż. Jacka Gwizdały. Premiera obrazu odbędzie się w marcu 2019 r.
Po mszy św. rozpoczęła się pierwsza sesja procesu beatyfikacyjnego. Przewodniczył jej biskup radomski Henryk Tomasik. Ks. prałat Edward Poniewierski, postulator procesu beatyfikacyjnego. Wicepostulatorem jest- ks. prałat Albert Warso z Kongregacji Nauki Wiary. W skład Trybunału Beatyfikacyjnego wchodzą: delegat biskupa - ks. dr Marek Polak, oficjał Sądu Biskupiego w Radomiu; promotor sprawiedliwości - ks. prałat Marek Fituch, wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Radomiu; notariusz - ksiądz Sławomir Szustak, sędzia Sądu Biskupiego w Radomiu; notariusz pomocniczy - ksiądz dr Mariusz Wilk, Obrońca Węzła Małżeńskiego i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. Notariuszem pierwszej sesji był ks. dr Tomasz Herc – notariusz Kurii Diecezjalnej i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.
 „Ks. Roman Kotlarz w swoim kapłańskim życiu gorliwie szukał woli Bożej i realizował ją, gorliwie służąc ludziom [...]” – powiedział o radomskim kapłanie ks. bp Henryk Tomasik. Dodał, że od wielu lat do radomskich biskupów kierowane były prośby od osób duchownych i od wiernych o „rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego tego gorliwego i niezłomnego kapłana, który zmarł w opinii świętości i męczeństwa”.
Ks. bp Henryk Tomasik powiedział, że zgodnie z kierunkiem wskazanym przez Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych, celem procesu będzie udowodnienie męczeństwa, które poniósł ks. Roman Kotlarz.
Drugą sesję procesu beatyfikacyjnego zaplanowano na 14 grudnia. Będzie ona tajna. Zgodnie z prawem kanonicznym przewidziana jest jeszcze jedna publiczna sesja – zamykająca dochodzenie na szczeblu diecezjalnym. Postulator procesu beatyfikacyjnego ks. prałat Edward Poniewierski zaapelował do wiernych o udostępnianie wszelkich pamiątek po ks. Kotlarzu, a także dzielenie się wspomnieniami związanymi z kapłanem.
Przypomnijmy, że to właśnie NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska od lat  upominał się o godne uhonorowanie i upamiętnienie postaci bohaterskiego kapłana-męczennika.  

galeria zdjęć

Członkowie NSZZ „Solidarność” odznaczeni Medalami 100-lecia Niepodległości

Warszawa 2018-11-30

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uroczyście wręczył Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości, odznaki okolicznościowe upamiętniające odrodzenie Państwa Polskiego.
Wydarzenie miało miejsce 30 listopada w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
Wśród odznaczonych znaleźli się działacze NSZZ „Solidarność” z Regionu Ziemia Radomska, m.in. Zbigniew Dziubasik, Tomasz Krzyczkowski, Józef Szyderski, Dariusz Żytnicki, Krzysztof Szewczyk, kapelan Ludzi Pracy ks. kan. Stanisław Sikorski, a także przewodniczący KZ w ZM „Ursus” Andrzej Kierzkowski.

galeria zdjęć

IV Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-11-20

Tradycyjnie obrady otworzył przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz. Po akceptacji przez zebranych projektu porządku obrad (jednogłośnie), Zarząd Regionu przystąpił do normalnego procedowania.
Wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla  odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR (2.10.) oraz decyzje Prezydium ZR.
Następnie ZR powołał zespół likwidacyjno-inwentaryzacyjny na kadencję 2018-2023 w składzie: Krzysztof Kośla - przewodniczący, Marek Siedlecki, Wiesław Wabik, Piotr Klonowski, Dariusz Sobczak.
Potem ZR podjął decyzje organizacyjne i finansowe związane z przygotowaniem tradycyjnego spotkania opłatkowego 18 grudnia o godz. 10.00 w siedzibie ZR oraz udziałem delegacji ZR wraz z pocztami sztandarowymi naszego Związku w uroczystościach inaugurujących proces beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza, Męczennika Radomskiego Czerwca’76, które odbędą się  w radomskiej Katedrze 1 grudnia o godz. 11.00. Omawiano także przełożony na 22 grudnia turniej bokserski w hali radomskiego MOSiR-u z udziałem Damiana Jonaka, mistrza bokserskiego i zarazem członka „Solidarności”. Podjęto również uchwałę o wydaniu upoważnienia dla Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jedlińsku do reprezentowania członków Związku wobec pracodawców.
Kolejnym punktem obrad była sytuacja w zakładach pracy Regionu. 
Bogdan Stępiński, członek ZR oraz przewodniczący komisji oddziałowej PSG w Radomiu przedstawił dalszy ciąg sprawy PSG, która od kilku miesięcy regularnie gości na forum obrad ZR oraz na łamach „Biuletynu”. Jak stwierdził Stępiński, na razie w kwestii tej nie zaszły żadne zmiany i sytuacja jest wciąż patowa. Nawarstwiają się, zgodnie z jego przewidywaniami, komplikacje formalne, nikt nie może podejmować czynności prawnych np. wobec banków, nowowybrana komisja zakładowa nie ma dostępu do starego konta i zgromadzonych tam funduszy. Wciąż realne jest też zagrożenie, że może to wykorzystać pracodawca, bo istnieją dwa „byty rejestrowe”. Tryb odwoławczy ws. wyborów jest w dalszym ciągu nie zakończony. O należne dane zaczynają upominać się GUS i Urzędy Skarbowe. Nowa komisja zakładowa ponadto utrudnia negocjacje z pracodawcą komisjom podzakładowym i skierowała do niego pismo, że wszelkie wnioski „podzakałdówek” o rozmowę z pracodawcą wymagają akceptacji nowego przewodniczącego nowej komisji zakładowej. Dochodzi więc do paradoksu, że komisja podzakładowa licząca 200 członków nie ma reprezentacji w KZ, a taka, która ma np. 30 członków i pochodzi  z „nowego układu”, jest reprezentowana.
Informacje Bogdana Stępińskiego uzupełnił przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz, który naświetlił starania swoje i ZR ws. doprowadzenia do mediacji i rozwiązania kwestii poprawności rejestracji/wyrejestrowania KZ w PSG z rejestru Regionu.
Dariusz Sobczak poinformował zebranych o trudnej sytuacji pracowników Fabryki Broni w Radomiu, toczących się negocjacjach ws. podwyżek płac w firmie oraz przygotowaniach do wejścia w spór zbiorowy.   

WSPOMNIENIE

15.10.2018 zmarł Wojtek Mosiołek

Każda wiadomość o śmierci jest poruszająca, ta zaś jest poruszająca szczególnie. 15 października 2018 roku odszedł od nas Wojciech Mosiołek Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Enea Wytwarzanie. Miał 51 lat.
Śmierć Wojtka poprzedzona została kilkoma miesiącami ciężkich zmagań z podstępną chorobą. A jednak, poza żalem i smutkiem, nie da się uniknąć uczucia zaskoczenia. Pojawia się ono zawsze, gdy odchodzi ktoś tak aktywny i to w wieku, który dawał perspektywę jeszcze wielu, zarówno naszych wspólnych, jak i Wojtka indywidualnych działań na rzecz pracowników GK Enea, jak i dla społeczności lokalnej Kozienic oraz całej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Jak widać Stwórca miał inne plany, a znając Wojtka to jest już zaangażowany w jakieś szeroko zakrojone działania, ale już po drugiej stronie życia.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 października 2018 r. w parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach. Licznie uczestniczyli w niej byli i obecni współpracownicy oraz delegacje z całej Polski. Po mszy procesyjnie w asyście pocztów sztandarowych udaliśmy się na pobliski cmentarz gdzie złożono doczesne szczątki Wojtka.
Wojtek 30 lat przepracował w Elektrowni Kozienice. Zaczął w 1988 roku w Elektrowni „Kozienice” w Świerżach Górnych na Wydziale Aparatury Pomiarowej, w pracowni elektroniki na stanowisku starszego elektromechanika aparatury elektronicznej. W 1996 roku przeszedł do Wydziału Automatyki na stanowisko elektromechanika pomiarów automatyki - pracował tam 12 lat, a następnie do Wydziału Ruchu Automatyki (2008 r.) na stanowisko dyżurnego elektromechanika automatyki i zabezpieczeń. Jego ostatnim miejscem pracy był Wydział Zintegrowanego Systemu Zarządzania, gdzie pracował na stanowisku specjalisty ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Stamtąd w 2014 r. przeszedł na etat związkowy w NSZZ „Solidarność”.
Wojtek od  29.09.1989 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Elektrowni „Kozienice”. W 2007 został członkiem zespołu negocjacyjnego (ze strony NSZZ „Solidarność”) przy tworzeniu Umowy Społecznej dla pracowników Elektrowni „Kozienice”.” W kadencji 2010 - 2014 był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie, delegatem na WZD Regionu Ziemia Radomska. W kadencji 2014 - 2018 został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie, członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, delegatem do Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni. W kadencji 2018 - 2022 do 15.10.2018 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie sp. z o.o., członkiem Zarządu Regionu Ziemia Radomska, delegatem do  Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.
Ku pamięci Wojtka 
„Brakuje nam Jego umiejętności słuchania, empatii, opiekuńczości, wrażliwości na krzywdę, sumienności, pracowitości, radości, a przede wszystkim skromności i otwartości na drugiego człowieka. TO WIELKA I NIEPOWETOWANA STRATA, KTÓREJ NIE DA SIĘ NIGDY ZAPOMNIEĆ...
Był szczerym katolikiem, patriotą, wspierał i stawiał na młodych (program szkoleń), na krwiodawców, wspierał inicjatywy poprawiające bezpieczeństwo pracy. Był propagatorem inicjatyw związanych z rozwojem regionu - sprawa mostu na Wiśle na wysokości Świerży Górnych, mieszkania dla młodych, poprawa warunków życia - filtry cząstek stałych na kominach, propagatorem wprowadzenia programów związanych z badaniami przesiewowymi.

Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”
w Elektrowni Kozienice

Regionalne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

Radom 2018-11-11
Wiceprzewodniczący ZR Andrzej Wójcicki wraz z pocztem sztandarowym Zarządu Regionu wziął udział w uroczystościach z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W radomskiej katedrze została odprawiona rocznicowa msza święta, a następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali z katedry pod Pomnik Czynu Legionowego na radomskim rynku.
Kozienice 2018-11-11
Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz wziął udział w kozienickich uroczystościach z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, których głównym punktem było odsłonięcie Pomnika Niepodległości u zbiegu ulic Warszawskiej i Sportowej.
Zwoleń 2018-11-11
Tadeusz Wach z TKK Zwoleń reprezentował ZR na uroczystościach w Zwoleniu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę. niepodległości. W jej trakcie złożono kwiaty pod pomnikiem żołnierzy poległych w I wojnie światowej.

Ryngraf dla Matki Boskiej Szkaplerznej

30 października przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przekazał ryngraf z wizreunkiem  Matki Bożej "Solidarności" do parafii pw. MB Szkaplerznej w Warce jako wotum dla niedawno uhonorowanego, z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, obrazu MBSz.   

  

 XXIX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

  

Częstochowa 2018-10-25/26

Piotr Duda został wybrany przewodniczącym NSZZ „Solidarność” na kolejną kadencję podczas XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie. Delegaci wybrali również członków nowej Komisji Krajowej związku oraz przyjęli uchwałę programową wyznaczającą strategiczne cele NSZZ Solidarność na najbliższe lata.

25-26 października w Częstochowie obradował 29. KZD NSZZ „Solidarność”. Region Ziemia Radomska reprezentowali na nim Zdzisław Maszkiewicz, Andrzej Wójcicki, Marek Kicior oraz Kazimierz Staszewski. Przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022 został wybrany Piotr Duda. W skład Komisji Krajowej wszedł Zdzisław Maszkiewicz.
Piotr Duda uzyskał poparcie 248 spośród 267 delegatów, którzy wzięli udział w głosowaniu. Nie miał kontrkandydata.
Obecna kadencja będzie dla Piotra Dudy trzecią, w której kieruje pracami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jej szefem został w 2010 roku. Wcześniej, w latach 2002-2010, był przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Obrady XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Częstochowie rozpoczęły się 25 października. Gośćmi pierwszego dnia KZD byli m.in. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
25 października delegaci dokonali wyboru członków Komisji Krajowej na nową kadencję. Pierwsze posiedzenie nowowybranej KK odbyło się w przerwie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie 26 października. Do składu Prezydium KK zostali ponownie wybrani: Bogdan Biś, Jerzy Jaworski, Tadeusz Majchrowicz, Bogdan Kubiak, Ewa Zydorek oraz Henryk Nakonieczny.
Najważniejszym punktem drugiego dnia obrad XXIX KZD w Częstochowie było przyjęcie uchwały programowej, która wyznaczyła strategiczne cele, które związek będzie realizował w najbliższych latach. Jednym z filarów uchwały jest wzmocnienie roli zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy poprzez odpowiednie zmiany w prawie. Solidarność będzie też dążyć do zmiany ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, m.in. w aspekcie zwiększenia znaczenia mediacji oraz przyznania prawa do strajku pracownikom zatrudnionym w organach władzy rządowej i samorządowej, a także w sądach i prokuraturze.
Celem związku na najbliższe lata będzie też m.in. rozszerzenie prawa do przechodzenia na emeryturę pomostową przez pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych. W obecnym stanie prawnym możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury są pozbawieni pracownicy, którzy rozpoczęli pracę po 1 stycznia 1999 roku. „Solidarność” w rozpoczynającej się kadencji będzie również kontynuować działania na rzecz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wynagrodzenia w „budżetówce” były zamrożone od 2010 roku. Dopiero w tym roku dzięki działaniom „Solidarności” wskaźnik waloryzacji płac w budżetówce wzrósł o 2,3 proc.
NSZZ „Solidarność” będzie również w dalszym ciągu prowadził działania na rzecz ograniczenia „umów śmieciowych”. W uchwale programowej przyjętej przez delegatów w Częstochowie zapisano szereg postulowanych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Wśród nich znalazła się m.in. propozycja zwiększenia kontroli nad działalnością agencji pracy tymczasowej czy wprowadzenie obowiązkowej składki emerytalno-rentowej w przypadku umowy zlecenia od całości wynagrodzenia.
Podczas drugiego dnia obrad delegaci zajęli się również projektami zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”. Odrzucili propozycje dotyczące wewnętrznej reformy związku. Miały one polegać m.in. na ograniczeniu możliwości zasiadania we władzach krajowych, regionalnych i branżowych struktur związku do dwóch kadencji oraz ustanowieniu instytucji sądu koleżeńskiego na szczeblu regionalnym i krajowym. Jedyną istotną zmianą statutu przyjętą przez KZD było wydłużenie kadencji władz „Solidarności” na wszystkich szczeblach z 4 do 5 lat.

galeria zdjęć

34. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Warszawa 2018-10-19

W sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu odbyły się główne uroczystości upamiętniające 34. rocznicę męczeńskiej śmierci Kapelana „Solidarności”. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Uroczystości rozpoczęło bicie dzwonu „Jerzy”, znajdującego się nieopodal grobu kapłana męczennika. W obchodach, jak co roku, wzięła udział kilkudziesięcioosobowa delegacja Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska z wiceprzewodniczącym ZR Krzysztofem Koślą i członkiem KK Kazimierzem Staszewskim oraz pocztami sztandarowymi: Zarządu Regionu, TKK Pionki, TKK Warka, TKK Szydłowiec, KZ w  MPK Radom, KZ w Fabryce Broni w Radomiu. 
We mszy św. wzięli udział krewni i przyjaciele ks. Popiełuszki, obecne były poczty sztandarowe „Solidarności” z całego kraju, a także przedstawiciele rządu, parlamentu, władz lokalnych i służb mundurowych. Metropolita warszawski zachęcał do modlitwy w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego. W homilii podkreślał, że ks. Popiełuszko potrafił gromadzić na Mszach w intencji ojczyzny ludzi różnych poglądów. Jego życzeniem było, by ta jedność eucharystyczna przenosiła się na codzienne działania. – Męczennicy uczą nas przede wszystkim głębokiej wiary, że ojczyzna nasza jest w niebie. [...]ks. Jerzy Popiełuszko uczy nas głębokiej wiary, że Bóg w życiu człowieka jest na miejscu pierwszym. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystkie nasze decyzje i postanowienia są na właściwym. Męczennicy uczą nas wreszcie odwagi, by człowiek nie zamilknął, gdy trzeba mówić prawdę i gdy trzeba prawdy bronić – powiedział kard. Nycz.
Hierarcha przypomniał, że ks. Popiełuszko był kapłanem krótko - zaledwie 12 lat - ale jego dorobek jest bardzo bogaty. - Zwłaszcza w ostatnich jego 4 latach, kiedy przeżywaliśmy w Polsce na przemian radosne chwile „Solidarności”, kiedy przeżywaliśmy ciągle jeszcze radość wyboru papieża Polaka, ale przeżywaliśmy też chwile dramatycznie trudne, kiedy trzeba było być z ludźmi, przy ludziach - kiedy przeżywaliśmy chwile stanu wojennego […] ks. Jerzy Popiełuszko był duszpasterzem robotników nie z wyznaczenia, ale jakby ze swojej natury. […] Dzisiaj, po 34 latach, patrzymy na to wszystko jakby z innej perspektywy. Od 6 czerwca 2010 r. wiemy, że to, co zrobili wrogowie, było męczeństwem za wiarę, za prawdę, za godność człowieka i jego wolność […] od ks. Popiełuszki można nauczyć się przede wszystkim głębokiej wiary. Męczennicy uczą nas, że ojczyzna nasza jest w niebie […]Przykład ks. Jerzego Popiełuszki uczy także odwagi, która jest potrzebna, żeby człowiek nie zamilknął wtedy, kiedy trzeba mówić prawdę i kiedy trzeba prawdy bronić. […]Człowiek może zamilknąć i może przestać czynić z prawdy najważniejszy punkt odniesienia dla swoich działań albo wtedy, gdy chce się komuś przypodobać albo wtedy, kiedy jest mu trudno z braku odwagi prawdy bronić – stwierdził kard. Nycz.
Po zakończeniu liturgii złożono wieńce przy grobie ks. Popiełuszki.

UWAGA !

Zarząd Regionu wspólnie z Damianem Jonakiem pracuje nad umożliwieniem zakupu biletów po preferencyjnej cenie przez Komisje Zakładowe. O postępie w tej sprawie będziemy informować na bieżąco naszych członków na stronie internetowej Zarządu Regionu
http://www.solidarnosc.radom.net/
Zamowienia grupowe na bilety można kierować do p. Katarzyny Sroki  - tel. 607429680, mail:kasia@itoled.pl

  

Radomska „Solidarność” kibicuje Damianowi!

 22 grudnia 2018 r. na gali bokserskiej w Hali MOSiR w Radomiu na ring po trzyletniej przerwie powróci Damian Jonak, mistrz świata federacji WBC, WBA i IBC wagi lekkopółśredniej, były górnik i wciąż czynny, płacący składki związkowe, członek NSZZ „Solidarność”! Tego wieczoru walczyć będzie walczyć będzie z brytyjczykiem Andrew Robinsonem.

Główną atrakcją gali, organizowanej przez MB Promotions w hali MOSiR w Radomiu, będzie walka w kategorii junior ciężkiej pomiędzy Adamem Balskim i Nikodemem Jeżewskim. Podczas tej samej imprezy dojdzie także m.in. do rewanżu Michała Chudeckiego z Damianem Wrzesińskim oraz pojedynku Dariusza Sęka z Robertem Parzęczewskim.
Damian Jonak (41-0-1, 21 KO)  17 listopada skrzyżuje rękawice z Andrew Robinsonem (21-4-1, 6 KO). Dla Jonaka, który wiosną powrócił na ring po trzyletniej przerwie, będzie to trzeci tegoroczny występ. Polak ostatni raz boksował 21 września br., wygrywając na punkty z Szerzodem Chusanowem. Robinson ostatni pojedynek stoczył w czerwcu, kiedy to przegrał z Markiem Heffronem.
Damian Jonak do tej pory stoczył 41 walk na zawodowym ringu, z tego wygrał 21 przez nokaut (KO), 20 na punkty, a jedną zremisował.
Jonak jest zawodowym bokserem i... członkiem „Solidarności” w kopalni „Sośnica-Makoszowy”. Tak mówi o tym: „Przez lata amatorsko boksowałem w klubach górniczych. Byłem wtedy pracownikiem kopalni Makoszowy. Normalnie zjeżdżałem do pracy na dół, oczywiście byłem traktowany nieco bardziej ulgowo od innych. Na kopalni każdy należy do jakiegoś związku, ja wybrałem „Solidarność”. Teraz już nie pracuję, ale składki płacę dalej”.
Damian Jonak urodził się w 24.04.1983 r. we Włoszczowej. Po roku trenowania judo, w wieku 10 lat rozpoczął treningi bokserskie w Szombierkach Bytom pod okiem Mariana Łagockiego i Marka Okroskowicza, który obecnie jest pierwszym trenerem kadry juniorów i asystentem pierwszego trenera kadry seniorów. W seniorach trenował w BKS Imex Jastrzębie prowadzony przez Zbigniewa Kickę i Fiodora Łapina oraz w Walce Zabrze pod skrzydłami Krzysztofa Tabaka. Stoczył 168 walk amatorskich, z czego wygrał 153. Dwukrotnie wywalczył tytuł mistrza Polski kadetów i juniorów. Następnie dwa razy został młodzieżowym mistrzem Polski wagi lekkośredniej. Jego największym sukcesem na ringu amatorskim jest zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Europy Juniorów w kategorii 67 kg. Większość wygranych walk zakończył przed czasem.
W lutym 2006 roku zdecydował się na rozpoczęcie kariery zawodowej. Na swoim koncie ma wygrane walki na ringach zagranicznych: USA, Niemcy, Austria. Pierwszy tytuł zawodowy zdobył 26.05.07 w katowickim spodku.
Obecnie mieszka z  żoną i córką w Tarnowskich Górach.

III Posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-10-02

Po powitaniu zebranych przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przedstawił im do akceptacji projekt porządku obrad, który przyjęto jednogłośnie w głosowaniu.
Następnie wiceprzewodniczący i sekretarz ZR Krzysztof Kośla  odczytał uchwały przyjęte na poprzednim spotkaniu ZR oraz decyzje Prezydium ZR z 1.10.2018 r.
Zgodnie ze swoim  postanowieniem ZR wznowił obrady dotyczące punktu 3 z posiedzenia z 31.07. ws. odwołania wyborczego w PSG sp. z o.o. oraz kwestii wyjaśnienia  przez Zarząd Regionu Gdańskiego – jakim prawem zarejestrowano tam KZ w PSG skoro nigdy nie została ona wyrejestrowana w Regionie Ziemia Radomska.
Tu przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz odczytał pismo skierowane do ZR Gdańskiego, którego fragment cytujemy: „Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zwraca się […]o wyjaśnienie w jakim trybie i na mocy jakich przepisów wewnątrzzwiązkowych zarejestrowaliście w Waszym Regionie Organizację Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. w Warszawie skoro nie została ona wyrejestrowana z rejestru Regionu Ziemia Radomska. W dalszym ciągu prowadzona jest bowiem procedura  odwoławcza od wyborów na kadencję 2018-2022 zgodnie z wymogami Statutu i Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”. W związku z tym niezrozumiały jest dla nas fakt rejestracji Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. w Warszawie w Regionie Gdańskim.”
Zarząd Regionu  zwrócił się też do Sekretarz Komisji Krajowej Ewy Zydorek o dokończenie mediacji wewnątrzzwiązkowej. „[…] wnioskujemy o dokończenie mediacji zapoczątkowanej przez kol. Sekretarz na mocy uchwały KK z dn. 28.02.2018 r. Zdaniem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska wyrażonym w dn. 31.07.2018 r. sytuacja konfliktowa w łonie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PSG sp. z o.o. w Warszawie oraz działania niektórych jej działaczy wymagają mediacji w trybie pilnym.”
Potem głos zabrał Bogdan Stępiński, członek ZR oraz przewodniczący komisji oddziałowej PSG w Radomiu. – Naszym zdaniem jak najszybciej trzeba doprowadzić do rozwiązania tego sporu, bo już teraz powoduje on komplikacje prawne. Na przykład nikt nie może podejmować czynności prawnych wobec banków. Nowowybrana komisja zakładowa nie ma dostępu do starego konta i zgromadzonych tam funduszy. Istnieje też zagrożenie, ze może to wykorzystać pracodawca, bo istnieją dwa „byty rejestrowe”.
W dyskusji na ten temat zabrali głos członkowie ZR. Zdaniem Marka Kiciora konflikt w PSG pokazuje, jakim nonsensem jest dostosowywanie na siłę struktur Związku do struktur pracodawcy, a najlepszym wyjściem jest wzmocnienie roli Regionów jako najbliższych organizacyjnie i terenowo związkowcom.
Dyskusję zakończył wniosek wiceprzewodniczącego ZR Krzysztofa Kośli, by członkowie ZR razem z Bogdanem Stępińskim opracowali dla Ewy Zydorek wnioski i zalecenia dotyczące mediacji w PSG.
Następnie ZR powołał zespół ds. odzyskania od KZ w Mesko S.A. składek należnych Zarządowi Regionu – do zespołu weszli: Zdzisław Maszkiewicz, Maria Górska (skarbnik ZR), Beata Nosal (księgowa ZR).
Potem omawiano przygotowania do wyjazdu na uroczystości 34. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które odbywać się będą 19.10. w Warszawie.

Protest oświatowej „Solidarności” w Warszawie

Ponad pięć tysięcy pracowników oświaty protestowało 15 września przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie. Wśród nich było blisko stu przedstawicieli nauczycielskiej „Solidarności” z Regionu Ziemia Radomska na czele z szefem Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Adamem Słomką.

– To początek naszej walki – mówił przewodniczący nauczycielskiej „Solidarności” Ryszard Proksa po przekazaniu minister Annie Zalewskiej petycji wystosowanej przez związkowców. W petycji tej napisano m.in. Od kilkunastu lat relacja płacy nauczycieli w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej drastycznie spada. Nasz Związek wielokrotnie postulował powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i odejście od uznaniowości. – Poparliśmy reformę systemu edukacji, ale nie popieramy degradacji zawodu nauczyciela – powiedział Ryszard Proksa.
Związkowcy wystosowali cztery postulaty:
1. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli w wysokości 15 proc. od 1 stycznia 2019 roku;
2. zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych;
3. usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego;
4. likwidacji godzin karcianych.
Ryszard Proksa podkreślał podczas protestu, że nauczyciele zwykle zostają pominięci w procesach rewaloryzacji wynagrodzeń, a czarę goryczy przelało wydłużenie procesu awansu zawodowego w oświacie.
W sobotnim proteście uczestniczyli nie tylko nauczyciele z całego kraju, ale także wspierający ich przedstawiciele innych grup zawodowych, m.in. górników. Uczestnicy protestu skandowali m.in. „Gdy obłuda, kłamstwo,  ściema, tam dialogu nigdy nie ma”. Obecny na manifestacji zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak mówił, że dialog przedstawicieli oświaty z rządem przypominał w ostatnim czasie monolog. A na wprowadzane przez minister Zalewską zmiany „Solidarność” nie może się zgodzić. Protestujący mieli z sobą sztandary, kartonowe tarcze z logo związku. Na transparentach można było przeczytać: „Niskie płace dla nauczycieli to wstyd dla polityków”, „Dość pozorowanego dialogu”, „Godna płaca za ciężką pracę”, „Nauczyciel to nie wolontariusz”, „Stop oszczędnościom w oświacie”.

36. Pielgrzymka Ludzi Pracy

2018-09-15/16

Organizowana co roku przez NSZZ „Solidarność” pielgrzymka na Jasną Górę  tym razem odbyła się pod hasłem „My chcemy Boga!”. Rozpoczęła się w sobotnie popołudnie złożeniem kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki,  patrona „Solidarności”. Główną mszę św. odprawiono 16 września. Uczestniczyło w niej ponad 20 tys. osób.

Pielgrzymka miała charakter szczególny, odbywała się bowiem w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.
W tegorocznej peregrynacji wzięło udział ponad 200 związkowców z Regionu Ziemia Radomska, na czele z delegacją ZR i przewodniczącym Zdzisławem Maszkiewiczem, oraz poczty sztandarowe: Zarządu Regionu, TKK Pionki, TKK Szydłowiec, KZ w MPK Radom, KZ w Fabryce Broni  w Radomiu, KZ w ZGM „Zębiec”, MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu.   
Pielgrzymka rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki. Wieczorem zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu Kultury. O 19 Jego Ekscelencja ks. abp Andrzej Dzięga odprawił mszę św. na szczycie. O 21 odbył się Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu, a następnie Droga Krzyżowa.
Przed rozpoczęciem mszy świętej przybyłych na Jasną Górę witał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. – Ta pielgrzymka ma wymiar szczególny, bo dzisiaj nie dzielimy się na górników, hutników, lekarzy, stoczniowców, dzisiaj jesteśmy wielką „Solidarnością” ludzi pracy. I to było marzenie, i życzenie bł. ks. Jerzego Popiełuszki  – powiedział Piotr Duda.
Piotr Duda przypomniał, że 25 i 26 października w Częstochowie odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. To najwyższa władza w związku, która oceni pracę „Solidarności” przez ostatnie 4 lata, ale także wybierze władze na kolejną kadencję. – Dla nas, dla członków związku, najważniejszym momentem będzie przyjęcie dokumentu, uchwały programowej, która nakreśli działania „Solidarności” na kolejne 4 lata. Jestem pewny i przekonany o tym, że będzie oparta na wartościach zawartych w naszej preambule, statucie, czyli wartościach chrześcijańskich i nauce społecznej Kościoła – zapewnił przewodniczący związku.
Uroczystej mszy świętej przewodniczył abp Józef Kupny, Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy, a homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.
Pielgrzymka Ludzi Pracy po raz pierwszy została zorganizowana w 1983 roku przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników Huty Warszawa.

Regionalne obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

31.08. delegacja Zarządu Regionu w składzie – przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, członkowie ZR Wiesław Wabik i Beata Sułowska – wzięła udział w obchodach 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych pod krzyżem w Lesie Janiszewskim na terenie Nadleśnictwa Radom. Krzyż ten  został ufundowany i postawiony  z okazji 20. rocznicy powstania Związku. Delegacja ZR złożyła kwiaty i zapaliła znicze. W obchodach uczestniczyli też związkowcy-leśnicy „Solidarności” z Nadleśnictwa Radom.

2.09.  w radomskiej Katedrze została odprawiona rocznicowa msza św., którą koncelebrował i homilię wygłosił ks. kan. Stanisław Sikorski. Uczestniczyli w niej związkowcy „Solidarności” Regionu Ziemia Radomska z przewodniczącym ZR Zdzisławem Maszkiewiczem, członkami ZR oraz pocztami  sztandarowymi „Solidarności”: Zarządu Regionu, KZ w Fabryce Broni, KZ w MPK Radom, KZ w ZGM „Zębiec”, TKK Zwoleń, TKK Pionki, TKK Szydłowiec, MK nr 1 POiW w Radomiu, KZ w Enea Wytwarzanie, KZ w Pronit Pionki, OSP w Lipsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

W uroczystościach wzięli udział także zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński, poseł RP Robert Mordak, komendant PSP Lipsko Tomasz Krzyczkowski oraz radni m. Radomia.
Po mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod Krzyżem „Solidarności” na placu katedralnym. Następnie odbyło się spotkanie okolicznościowe w siedzibie Zarządu Regionu.
 

Obchody Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia, Radom

Uczestniczyła delegacja ZR w składzie: przewodniczący Zdzisław Maszkiewicz, Kazimierz Staszewski, Wiesław Rychter.

Obchody 42. rocznicy śmierci ks. Romana Kotlarza

18.08.2018 r. – godz. 17.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem na rondzie ks. Romana Kotlarza w Radomiu, delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Stowarzyszenia Czerwiec 76, NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Rolników Indywidualnych, „S” Lasów Państwowych oraz delegacje z Mirca, Szydłowca i Oleśnicy
– godz. 18.00  – msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Trablicach-Pelagowie
19.08.2018 r.  – Koniemłoty - godz. 11.00 uroczystości przy grobie ks. Romana, przemarsz delegacji wraz z pocztami sztandarowymi do kościoła, godz. 11.45 msza św. , po nabożeństwie złożenie kwiatów pod obeliskiem ku czci ks. Romana Kotlarza. Delegacja ZR z wiceprzewodniczącym ZR Andrzejem Wójcickim i pocztem sztandarowym, Stowarzyszenia Czerwiec 76, NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Rolników Indywidualnych.

Krajowe obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Gdańsk 2018-08-31

Czterdziestopięcioosobowa delegacja Regionu Ziemia Radomska pod przewodnictwem członka ZR Marka Kiciora uczestniczyła w gdańskich, centralnych obchodach z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

W uroczystościach uczestniczyły także poczty sztandarowe „Solidarności” z naszego Regionu:  Zarządu Regonu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w składzie Wiesław Rychter, Marian Byzdra, Jan Król; KZ w MPK Radom – Tadeusz Brydowski, Piotr Kwiek, Stanisław Krzemiński; MK nr 1 Pracowników Oświaty i Wychowania – Anna Duda, Marta Chmielewska, Wojciech Nalberski; TKK Pionki – Barbara Jurczak, Krystyna Słyk, Jerzy Białek. Najliczniej reprezentowane były delegacje KZ w MPK Radom  pod przewodnictwem Marka Kiciora,  KZ w SPZPOZ Krychnowice z Jadwigą Poźniak, KZ Straży Miejskiej i Pracowników UM w Radomiu – z Robertem Zuzankiewiczem, oraz TKK Pionki z Markiem Kucem.
– Dzięki zaangażowaniu i dyscyplinie uczestników oraz sprawnej jeździe naszych kierowców do Gdańska dojechaliśmy w samo południe – mówi szef delegacji ZR Marek Kicior. – Po zakwaterowaniu w Sobieszewie mieliśmy czas na przebranie się i przygotowanie do uroczystości. Następnego dnia wróciliśmy do radomia, by wziąć udział w uroczystościach regionalnych organizowanych 2 września przez Zarząd Regionu. Ja ze swej strony mogę tylko szczerze podziękować uczestnikom wyjazdu do Gdańska za ich udział i związkową postawę.

Centralne uroczystości jak co roku rozpoczęły się przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie przeniosły się do Bazyliki św. Brygidy, gdzie odprawiona zostałą rocznicowa msza św., w której uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, przewodniczący Piotr Duda, a także były prezydent Lech Wałęsa. Podczas liturgii dokonano poświęcenia repliki historycznego sztandaru NSZZ „Solidarność”. Uczestnikami mszy św. za ojczyznę byli także członkowie rządu, parlamentarzyści, liczne delegacje „Solidarności” z całego kraju, poczty sztandarowe Związku z różnych stron Polski, prezesi IPN. Byli też weterani „S”, uczestnicy pamiętnych strajków z lata 1980 roku
– Solidarność żyje i to nie przeszłość. To przyszłość, to proces, który trwa. To z solidarności wyrasta i wolność i odpowiedzialność, bo budowana jest na wartościach, którymi są rodzina, ojczyzna, dobro, miłość, braterstwo – w taki sposób mówił w homilii o „Solidarności” i o międzyludzkiej solidarności metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup podkreślił, że to Związkowcy zabiegają o prawa pracownicze, o godność i szacunek dla polskiej pracy. – Kontynuujecie w nowej sytuacji, w Polsce niepodległej, to co przed laty ks. Józef Tischner określił mianem „pracy nad pracą”. Praca trwa.  […] Często się słyszy: odciąć wreszcie ten kupon przeszłości. Tego czynić nie można i tego się nie da. […] trzeba wiedzieć na jakim fundamencie trzeba budować dalej struktury państwa, udoskonalać je, scalać i żyć w harmonii społecznej, nie w konflikcie. „Zło dobrem zwyciężajcie”.
[…] Ponad ćwierćwiecze drogi z Niepodległą, za której moc my wszyscy Polacy ponosimy odpowiedzialność. Wobec kogo? Wobec Boga i historii i o tym trzeba pamiętać. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność. I nikt nie jest zwolniony. Im większe brzemię, tym większa odpowiedzialność. Nikt nie ma wątpliwości, że jesteście bracia z „Solidarności” ważnym, niezbywalnym ogniwem tej drogi ku Niepodległej. Otworzyliście wasze serca na to znamienne tchnienie Ducha Świętego 2 czerwca 1979 roku. Poczęliście odmieniać oblicze polskiej ziemi i zrzucać jarzmo zniewolenia. […]to ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności” wziął sobie za dewizę życia: „nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj”. Te słowa, zaczerpnięte z listu św. Pawła do Rzymian, czytane podczas piątkowej liturgii, stały się swoistym drogowskazem drogi błogosławionego księdza Jerzego oraz jego służby kościołowi, ale i służby ludziom pracy, „Solidarności”. […] ten Związek zobowiązuje do trwania na posterunku służbie Polsce, do czuwania przy Polsce. Trwania stanowczego, niekiedy krytycznego, ale przecież sprawiedliwego i rozważnego, szanującego demokratyczny ład, instytucje życia narodu i ich kompetencje demokratycznie wybrane i o tym trzeba mówić. […] Życie społeczne wymaga harmonii i nie wolno podważać praw i instytucji demokratycznych. Jesteśmy zatroskani o harmonię. Ojczyznę można bowiem porównać do drzewa, które ma co prawda jeden korzeń, ale jego pień się rozszczepia. Wszystkie korzenie wrastają w jeden grunt, chociaż pień się rozszczepia.
Podczas liturgii dołączono do „Ołtarza Ojczyzny” nowy krzyż z Wieliczki, który odsłonili górnicy. Są tam już krzyże z kopalni „Wujek”, z Radomia i z Gdyni. W obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonano też poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność”, będącego repliką sztandaru Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 1980 roku.
Prezydenta Andrzej Duda zebranym w kościele członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” dziękował za to, że wtedy, te 38 lat temu byli i prosił – Zmieniajcie razem z nami Rzeczpospolitą tak, żebyśmy już nigdy więcej nie musieli powtarzać niezrealizowanych sierpniowych postulatów, jak ten dotyczący obniżenia wieku emerytalnego, który został podwyższony wbrew woli większości Polaków. Na szczęście udało się go przywrócić. […] Jak powiedział kiedyś ojciec św. Jan Paweł II: „Solidarność to jeden i drugi. Solidarność to jeden z drugim. Solidarność to jeden za drugiego. Solidarność to znaczy razem, razem myślą, ale razem i czynem. Solidarność to wielka wspólnota.” To właśnie dzięki tak pojmowanej solidarności, która była gigantyczną wspólnotą udało się nam odzyskać wolność. Z tak wielkim trudem, to właśnie dzięki Wam, dzięki wszystkim tym, którzy wtedy mówili „nie”, dzięki wszystkim tym, którzy wtedy mieli odwagę z czystym sercem, nie myśląc o własnych korzyściach, często nie myśląc nawet o własnym bezpieczeństwie, ryzykując więzieniem, prześladowaniami, staliście twardo wierząc w to, że ziszczają się słowa Ojca Świętego Jana Pawła II […] „Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”
W swojej wypowiedzi odniósł się do dyskusji i sporów dotyczących przełomu roku 1989.
– Można się zgadzać z różnymi koncepcjami i różnymi teoriami, ale fakty są takie, że w Polsce nastąpiła w zasadzie bezkrwawa rewolucja. Nie strzelano do ludzi na ulicach, tak jak tutaj w Gdańsku, w Gdyni w 1970 roku. Nie ma dzisiaj dziesiątków setek czy tysięcy krzyży nad mogiłami młodych ludzi, którzy tak jak ja wtedy mieli po 17, 18 lat. I którzy być może byliby gotowi walczyć o wolną Polskę z bronią w ręku. Płacimy jednak za to cenę. I wszyscy mamy tego świadomość. Tą ceną są także choroby, które bez przerwy, choć w coraz mniejszym stopniu drążą nasze państwo od tamtego czasu. Bo jakże nie nazwać chorobą tego, że w Sądzie Najwyższym wciąż orzekają sędziowie, którzy skazywali ludzi niepodległościowego podziemia w czasie stanu wojennego? – pytał prezydent.

Pielgrzymka do  Ziemi Świętej

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska informuje, że organizowana jest kolejna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Jerzy Krzysztof Kaczkowski – tel. kontaktowy 602304911.
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – 1-7.10.2018 7 DNI
Cena: 1250pln + 430$
W cenę wliczone: transport autokarem z wi-fi na pokładzie; zakwaterowanie z wyżywieniem(śniadanie, obiadokolacja) w hotelach 3 i 4 gwiazdkowych; 1 butelka wody i batonik odżywczy na osobę dziennie; czapki, mapy, certyfikaty i zdjęcia magnetyczne; koszty zwiedzania wg programu; ubezpieczenie KL i NNW TuiR ERV; składka na TFG; podatek VAT.
Dodatkowe opłaty: 200$ - płatne do ręki pilotowi na realizację programu na miejscu, opłaty wjazdowe do miast, parkingi, wstępy do zwiedzanych obiektów, napiwki dla kierowców i obsługi hotelowej.
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ  – 8-14.10.2018 7 DNI
Cena: 1260pln + 430$  Dodatkowe opłaty: 200$  j.w.

II posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-07-31

Nietypowo, bo po raz drugi w lipcu, spotkał się na swoim posiedzeniu Zarząd Regionu. Tematem przewodnim posiedzenia było odwołanie wyborcze jakie ZR zgłosili członkowie OZ w PSG sp. z o.o. w Warszawie.

Po powitaniu zebranych i przedstawieniu do akceptacji porządku obrad, przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz przekazał głos wiceprzewodniczącemu Krzysztofowi Kośli, który odczytał uchwały ZR podjęte na poprzednim posiedzeniu.
Następnie zajęto się sprawą odwołania wyborczego ws. PSG sp. z o.o. W tej części udział wzięli przedstawiciele tej organizacji zakładowej Romuald Jewuła, Zbigniew Wacnik i Bogdan Lasota., nie było natomiast nikogo z drugiej strony konfliktu i to mimo rozesłanych 10 lipca zaproszeń  do udziału w obradach naszego ZR. 
Pomimo tak jawnych oznak lekceważenia ZR oddał jednak im głos - członek ZR Rafał Szukiewicz odczytał pisma Zbigniewa Dariusza Matuszewskiego (nowowybranego przewodniczącego KZ w PSG) oraz inne pisma kierowane do przewodniczącego ZR Ziemia Radomska.
Potem głos zabrali przedstawiciele OZ składający odwołanie wyborcze od decyzjni RKW Ziemia Radomska. Najpierw wystąpił Romuald Jewuła, który powiedział – W „Solidarności” jestem od lat, ale z taką sytuacją jak w PSG nigdy się jeszcze nie spotkałem. Mimo zaproszenia nasi oponenci nie przyjechali, a są zaledwie 100 kilometrów stąd  na spotkaniu w Warszawie.
Potem Romuald Jewuła przedstawił w skrótowej formie argumenty zbijające tezy z odczytanego wcześniej pisma Z. Matuszewskiego.
Oto one:

- Nieobecność na posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Ziemia Radomska dotyczącego rozpatrywania odwołania od prawomocności wyników wyborów w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w PSG sp. z o.o. w Warszawie kolega Z. D. Matuszewski określił jako niekonieczne i niemożliwe, przyznając kompetencje do rozpatrywania sprawy Zarządowi Regionu Gdańskiego, a odbierając je Zarządowi Regionu Ziemia Radomska - pomimo trwającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji Wyborczej trybu odwoławczego.
- Faktem jest, że Region Ziemia Radomska nie wyrejestrował Organizacji Zakładowej w PSG sp. z o.o., ale należy wskazać, że było to spowodowane trwaniem procedury odwoławczej od wyników i przebiegu wyborów. Należy nadmienić, że został złożony wniosek o wyrejestrowanie nie spełniający wymogów formalnych, ponieważ został skierowany na ręce Przewodniczącego Zarządu Regionu, a nie do Zarządu Regionu, który jest organem rejestrowym. Przypominamy, że taką interpretację prawa wewnątrzzwiązkowego zastosowała również Komisja Krajowa, która unieważniła Uchwały Zarządu Regionu Ziemia Radomska bez rozpatrywania ich pod względem merytorycznym, wskazując jako nieprawidłowe zaadresowanie zawiadomienia przez Zarząd Regionu Ziemia Radomska o rozpatrywanym wniosku skierowanym na ręce Przewodniczącego, a nie Komisji Zakładowej. Nie do przyjęcia jest wskazany przez kolegę Z. D. Matuszewskiego fakt podwójnej rejestracji Organizacji Zakładowej w PSG sp. z o.o., czyli istnienia rejestracji w Regionie Ziemia Radomska i od 17 lipca 2018 roku również rejestracji w Regionie Gdańskim, a to stoi w sprzeczności ze Statutem NSZZ „Solidarność".
- Nieprawdziwy jest zarzut odnoszący się do terminów związanych z procedowaniem trybu odwoławczego. Zastrzeżenia zostały złożone do RKW w terminie do 14 dni od zakończenia wyborów.
- Autor oświadczając w piśmie, że w Organizacji Podzakładowej w Poznaniu zostało wybranych 8 delegatów, a powinno być wybranych 5 delegatów w sposób oczywisty stwierdził, że została złamana Ordynacja Wyborcza. Podobny, odwrotny przypadek miał miejsce w Organizacji Podzakładowej we Wrocławiu, co również wypaczyło wynik wyborczy np. niektórym kandydatom brakowało jednego, dwóch głosów do wyboru na członka Komisji Zakładowej.
- Faktem potwierdzonym jest, że Prezydium nie dopuściło do możliwości zadawania pytań przez delegatów, a to było oczywistym złamaniem zapisów paragrafu 17 pkt 1 Ordynacji Wyborczej.
- Należy zauważyć, że pismo kolegi Z. D. Matuszewskiego nie jest stanowiskiem Komisji Zakładowej, a jedynie osobistą opinią kolegi.

- Jest nam niezmiernie przykro, że dochodzi w „Solidarności” do takiej sytuacji – stwierdził na zakończenie Romuald Jewuła. – My będziemy stać na straży Statutu Związku i Ordynacji Wyborczej. Boli nas to, że część koleżanek i kolegów z OZ w PSG traktuje to wszystko bardzo instrumentalnie i nie po solidarnościowemu. Po coś przecież są nasze przepisy, ordynacja, protokoły, komisje. Nam nawet zabrano prawo głosu w trakcie wyborów, uniemożliwiono zadawanie pytań kandydatom.   
Potem głos zabrał Bogdan Lasota. - Cały konflikt, niepotrzebne podziały zaczęły się 2 lata temu, kiedy ówczesny prezes PSG ogłosił restrukturyzację i zaczął likwidacje zakładów gazowniczych. W dobrej wierze zgodziliśmy się na połączenie komisji zakładowych w jedną dużą, ale doszły do głosu sprawy ambicjonalne i część kolegów zaczęła dążyć do złamania warunków i marginalizacji niektórych zakładów, marginalizacji dużych grup naszych związkowców.
Bogdan Stępiński, przewodniczący KZ w PSG i zarazem członek ZR Ziemia Radomska, negatywnie ocenił działania Komisji Krajowej – KK podjęła uchwałę o przeprowadzeniu mediacji, ale faktycznie nie została ona przeprowadzona - było tylko spotkanie ogólne obu stron, ale nie było rozmów mediatorów, żadnego ustalania zasad kompromisu. Po prostu sprawę zostawiono „w polu”. Naszym zdaniem winę za to ponosi sekretarz KK Ewa Zydorek.
Również Zbigniew Wacnik  powiedział parę gorzkich słów pod adresem  KK i jej sekretarz. – KK nie powinna  być  gronem „urzędników” związkowych. Jakąkolwiek koledzy z ZR Ziemia Radomska podejmiecie dziś decyzję, to i tak oznacza ona , że ktoś przegra. Koleżanka Zydorek może w „Tygodniku Solidarność” mówić o rozwoju związku, a nas się ludzie pytają, co mamy im do zaoferowania, chcą się wypisywać ze Związku, kiedy widzą co się tu dzieje. Przecież zamiast zajmować się sprawami istotnymi, ważnymi, obroną pracowników, musimy tracić czas na rozstrzyganie ambicjonalnych gierek działaczy.
Potem głos w dyskusji zabierali członkowie ZR, m.in. Krzysztof Kośla, Dorota Walczak, Agnieszka Wójcicka, Marek Kicior. Na koniec dyskusji Marek Małysa, prawnik i członek ZR, przedstawił nieprawidłowości w przebiegu wyborów w KZ w PSG sp. z o.o., które przemawiają za uznaniem odwołania wyborczego i unieważnieniem wyborów w PSG.
Po kolejnej dyskusji postanowiono zawiesić obrady w tym punkcie do momentu wyjaśnienia  przez Zarząd Regionu Gdańskiego jednej kwestii – jakim prawem zarejestrowano tam KZ w PSG skoro nigdy nie została ona wyrejestrowana w Regionie Ziemia Radomska. Zobowiązano też przewodniczącego ZR Zdzisława Maszkiewicza do spowodowania wszczęcia prawidłowego postępowania mediacyjnego przez KK.
W głosowaniu przeciw zawieszeniu obrad w tym punkcie głosowało 3 członków ZR Ziemia Radomska , a jeden wstrzymał się od głosu.

W dalszej części obrad ZR zajął się m. in. Organizacją obchodów 38. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz kolejnej pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. 

Koncert w hołdzie Bohaterom Czerwca’76

24 czerwca 2018 r. w Radomskiej Katedrze odbył się koncert „Pamięć i chwała Bohaterom. Radomski Czerwiec'76”, którego gwiazdą był  słynny polski tenor Dariusz Stachura oraz zaproszeni przez niego goście – artyści z teatrów : Wielkiego oraz  Muzycznego w Łodzi.


Dariusz Stachura to artysta klasy światowej. Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej. Zadebiutował w 1989 r. na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi partią Leńskiego w "Eugeniuszu Onieginie" Piotra Czajkowskiego. Do sukcesów artystycznych Dariusza Stachury zalicza się udział w obchodach 100-lecia premiery "Cyganeri"i Giacomo Pucciniego w Turynie w roku 1996. Jako jedyny obcokrajowiec kreował partię Rudolfa na zmianę z Luciano Pavarottim. W 1990 roku został laureatem Konkursu Wokalnego im. Ady Sari. W latach 1999–2003 był solistą opery w Norymberdze.
Zgromadzeni licznie w Radomskiej Katedrze słuchacze mogli napawać się pięknem bardzo urozmaiconego repertuaru koncertu. W programie, który dzielił się na kilka wyraźnie zaznaczonych części znalazły się utwory o charakterze patriotyczno-narodowym (część pierwsza), religijnym oraz ocierające się o bardziej popowo-musicalową konwencję.
Muzyczna podróż przez style i gatunki rozpoczęła się od „Boże coś Polskę”, odśpiewany został Hymn Państwowy i Rota, "Z dawna Polski tyś Królową Maryjo".
Potem słuchacze mogli zachwycić się miedzy innymi „Ave Maria” Cacciniego, „Ave Maria” Donizettiego, „Panis Angelicus” , a nawet tradycyjnym utworem staroirlandzkim „Amazing Grace”. Była też "Pieśń Don Kichota" z  musicalu "Człowiek z La Manchy", "Znaszli ten kraj" czy  "Modlitwa Aleksndra" z opery "Patria" S. Moniuszki.
Nie zabrakło też utworów znacznie mocniejszych nastrojowo i ciemniejszych w swej tonacji, jak  G.F. Haendela "Comfort Ye!"  z "Mesjasza" cz.I,  J.S. Bacha "Quis respexit" i “Magnificat" , A. Stradelli "Pieta signore...". Był też  lżejszy, musicalowy "Pie Jesu" (A. Llloyda Webbera) oraz dobrze znane, swojskie i popularne „Abba Pater", "Barka ".
Nic więc dziwnego, że publiczność nagradzała wykonawców rzęsistymi brawami.
Koncert, któremu patronował Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska odbył się dzięki wsparciu sponsora strategicznego, którym była firma „Häring” oraz innych sponsorów, m.in. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wraz z licznymi nadleśnictwami, , ENEA, PKP Cargo, ZA Kombud SA, ZCB Owczary, Wodociągów Miejskich w Radomiu, MPK Radom, Radkomu, Radpecu, FigAnd, BSw Białobrzegach, BS w Grójcu, SGB PM w Jedlińsku, Fabryki Broni, Biowetu Drwalew, SM „Nasz Dom  „, SM „Budowlani”, RGR SA, Agrosimexu, ZGM „Zębiec”, PRD Zwoleń, ITE w Radomiu oraz licznych gmin dawnego woj. Radomskiego. Partnerem całego przedsięwzięcia była Agencja Rozwoju Przemysłu. 

galeria zdjęć

I posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska kadencji 2018-2022

2018-07-10

Na swoim pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji zebrał się ZR. Głównymi tematami  obrad były sprawy organizacyjne – wybór członków Prezydium ZR oraz ukonstytuowanie się zespołów problemowych ZR. Jednocześnie na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się nowy skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

W pierwszej części obrad wziął udział ks. kan. Stanisław Sikorski, duszpasterz Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej, który w krótkich słowach przypomniał zebranym o obowiązkach, jakie wzięli na siebie kandydując do ZR oraz poddając się weryfikacji związkowców w trakcie demokratycznego głosowania. Po modlitwie zebrani przystąpili do zwykłego procedowania.

Przewodniczący ZR Zdzisław Maszkiewicz najpierw pogratulował członkom ZR wyboru, a potem przedstawił projekt porządku obrad, który po wniesieniu koniecznych poprawek, przyjęto jednogłośnie.
Pierwszym punktem był oczywiście wybór Prezydium ZR na kadencję 2018-2022.
Zdzisław Maszkiewicz przedstawił kandydatury 7 osób, a następnie po wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie Maria Czerwonka, Dorota Walczak, Stanisław Flis, przystąpiono do głosowania.

Ostatecznie w skład Prezydium ZR oprócz przewodniczącego Zdzisława Maszkiewicza, który dodatkowo objął kierownictwo zespołu ds. interwencji i prawa pracy, weszli: Krzysztof Kośla – jako wiceprzewodniczący i sekretarz ZR, Andrzej Wójcicki – wiceprzewodniczący i szef zespołu ds. organizacyjnych;  Maria Górska – skarbnik i szef zespołu ds. budżetowych; oraz członkowie: Adam Słomka – szef zespołu ds. szkoleń; Marek Kicior – szef zespołu ds. rozwoju związku; Bogdan Stępiński – szef zespołu ds. akcji protestacyjnych. Rzecznikiem prasowym ZR wybrano Rafała Szukiewicza.

Powołano też wspomniane wyżej zespoły problemowe ZR, w skład których oprócz ich przewodniczących weszli:
– zespołu ds. budżetowych: Beata Sułowska, Jerzy Kaczkowski, Dorota Walczak, Wiesław Wabik;
–  zespołu ds. organizacyjnych: Wiesław Rychter, Krzysztof Kośla, Tomasz Głuch, Marek Kicior, Beata Sułowska, Anna Gromisz, Piotr Klonowski;
– zespołu ds. szkoleń: Krzysztof Kośla, Jerzy Kaczkowski, Mirosław Górka, Rafał Szukiewicz, Marek Kicior;   
– zespołu ds. akcji protestacyjnych: Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kicior, Stanisław Flis, Krzysztof Kośla, Andrzej Wójcicki;
– zespołu ds. rozwoju: Agnieszka Wójcicka (wiceprzew.), Marek Kuc (wiceprzew.), Jerzy Kaczkowski, Krzysztof Kośla, Tomasz Głuch;
– zespołu ds. interwencji i prawa pracy: Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Marek Małysa, Bogdan Stępiński, Marek Koszek.
W kolejnej części obrad ZR ustalił terminarz swoich posiedzeń do końca 2018 roku – odbywać się one będą tradycyjnie w trzecie wtorki miesiąca: 31 lipca, 18 września, 16 października, 20 listopada, 18 grudnia. Początek spotkań o godz. 10.00.
ZR udzielił też wytypowanym osobom pełnomocnictw do reprezentowania ZR wobec banków i innych instytucji oraz upoważnień do reprezentowania pracowników oświaty. W dalszej części posiedzenia ZR po raz kolejny zajął się sprawą konfliktu wyborczego w KZ w PSG sp. z o.o., ustalając przy okazji, że kolejne lipcowe posiedzenie ma być poświęcone spotkaniu  z członkami tejże KZ oraz problematyce rozwoju związku i powołani Sekcji Młodych.Omawiano także sprawę organizacji wycieczki związkowej do Budapesztu i  kolejnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. 

Obrady ZR zakończyła informacja o ukonstytuowaniu się Regionalnej Komisji Rewizyjnej w składzie: Jadwiga Poźniak – przewodnicząca, Ewa Derleta i Mirosław Jakuc – dwoje wiceprzewodniczących, Wojciech Nalberski – sekretarz, członkowie – Daniel Dorociński, Krystyna Kapciak, Ewa Studzińska.

22. WZDR REGIONU ZIEMIA RADOMSKA

Ziemia Radomska stawia na młodych i kobiety

27 czerwca w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym Lasów państwowych w Jedlni–Letnisko k. Radomia obradowało 22 Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.  Przewodniczącym Zarządu Regionu kadencję 2018-2022 został wybrany ponownie Zdzisław Maszkiewicz. W składzie nowego ZR  znalazło się aż 7 pań.

W obradach WZDR wzięło udział  72 delegatów. Rozpoczęły się one o godz. 8.30 od krótkiego polowego nabożeństwa, poprzedzonego wprowadzeniem sztandaru ZR i odśpiewaniem hymnu państwowego,  które w sali zjazdowej odprawił duszpasterz Ludzi Pracy ks. Kan. Stanisław Sikorski. W słowie wstępnym przed mszą św., apotem jeszcze raz w homilii, nawiązał on do obchodzonej dwa dni wcześniej 42. rocznicy Radomskiego Czerwca ‘76 i czasów stanu wojennego, mówił o potrzebie jedności i współdziałania Polaków, a zwłaszcza związkowców „Solidarności” w czynieniu wspólnego dobra, wskazując, że to właśnie jest drogą do odniesienia sukcesu w działalności społecznej i publicznej. – Zgoda buduje, a naszą rolą jest przecież pomaganie innym, obrona ich praw, a nie sianie zawiści czy uprawianie polityki – zakończył swoje wystąpienie ks. Sikorski.

Potem głos zabrał reprezentujący Krajową Komisję Wyborczą  Bogdan Osiński, który życzył zebranym owocnych i sprawnych obrad – Bo przecież wtedy i ja będę miał mniej roboty, a rola „nadzorcy” nigdy nie jest przyjemna – zażartował Osiński.

WZDR rozpoczął obrady od standartowych punktów czyli przyjęcia porządku i regulaminu obrad. Wybrano Prezydium WZDR – w składzie: Bogdan Stępiński (przewodniczący), Andrzej Wójcicki, Teresa Jaworska, Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Maria Dusińska (sekretarz); Protokolantów – Danutę Stawińską i Marię Soboń; Komisję Mandatową –  Krzysztof Kośla (przewodniczący) Marek Małysa, Wiesław Wabik; Komisję Skrutacyjną – Zofia Sekułą (przewodnicząca), Artur Molga, Roman Wójcicki, Wojciech Nalberski, Jolanta Brzózek, Barbara Wojtan, Ryszard Cięciara, Marcin Ogórek; Komisję Uchwał i Wniosków –  Piotr Klonowski (przewodniczący), Marek Kicior, Jerzy K. Kaczkowski, Jarosław Kowalski.

Następnie Zdzisław Maszkiewicz (szef RKW) odczytał sprawozdanie Regionalnej Komisji Wyborczej oraz udzielił zebranym skrótowej informacji o działaniach ZR w kadencji 2014-2018, po szczegóły z tejże odsyłając ich do materiałów zjazdowych, które otrzymali przed WZDR. Po tym wystąpieniu Mirosław Gospodarczyk, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie tej komisji oceniające prawidłowość formalną działalności ZR oraz zawierające wnioski oraz sugestie zmian. Sprawozdania zebrani przyjęli jednogłośnie.

Po stwierdzeniu ważności posiedzenia wyborczego – w tym momencie na sali obrad znajdowało się 72 z 85 wybranych delegatów, zebrani przyjęli uchwały ustalające liczebność ZR w nowej kadencji (24 plus przewodniczący ZR), liczebność RKR (7 osób), liczbę tur głosowania (5) oraz liczebność Prezydium ZR (7 członków plus przewodniczący ZR  ).
Potem przystąpiono do wyborów przewodniczącego ZR na kadencję 2018-2022. Zgłoszono jedną kandydaturę – Zdzisława Maszkiewicza.
W trakcie przygotowań kart do głosowania, Maria Górska, która z ramienia ZR zajmowała się tematyką RODO, na prośbę zebranych delegatów udzieliła im szczegółowych informacji z wiązanych z ową dyrektywą europejską i wynikającymi z tego obowiązkami komisji zakładowych.
W przerwach pomiędzy kolejnymi głosowaniami dyskutowano właśnie na ten temat, jak również nad problematyką pozyskiwania nowych, a szczególnie młodych członków Związku.
Zaowocowało to w toku późniejszych obrad podjęciem stanowiska WZDR o utworzeniu Sekcji Młodych.
Wybory przewodniczącego ZR rozstrzygnięto w pierwszej turze – został nim Zdzisław Maszkiewicz, na którego głosowało 64 delegatów. Nieco dłużej trwały wybory do Zarządu Regionu – zgłoszono tam 29 kandydatów na 24 miejsca. Głosowanie rozstrzygnięto 4 turach  
Ostatecznie członkami ZR Ziemia Radomska na kadencję 2018-2022 zostali: Maria Czerwonka, Stanisław Flis, Tomasz Głuch, Mirosław Górka, Maria Górska, Anna Gromisz, Jerzy K. Kaczkowski, Marek Kicior, Piotr Klonowski, Krzysztof Kośla, Marek Kuc, Marek Małysa, Wojciech Mosiołek, Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Andrzej Różański, Adam Słomka, Dariusz Sobczak, Bogdan Stępiński, Beata Sułowska, Rafał Szukiewicz, Wiesław Wabik, Dorota Walczak, Agnieszka Wójcicka, Andrzej Wójcicki. 
Na 24 członków ZR, aż pięcioro zostało wybranych w skład tego gremium po raz pierwszy – Marek Kuc, Anna Gromisz, Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Beata Sułowska, Agnieszka Wójcicka. Warto zauważyć, że dzięki temu prawie 1/3 składu nowowybranego ZR stanowią panie.
Delegaci WZDR wybrali też Regionalną Komisję Rewizyjną – w jej skład weszli: Ewa Derleta, Daniel Dorociński, Mirosław Jakuc, Krystyna Kapciak, Wojciech Nalberski, Jadwiga Poźniak, Ewa Strudzińska; a na sam koniec głosowania delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów – zostali nimi Marek Kicior i Andrzej Wójcicki (trzecim delegatem jest „z automatu” przewodniczący ZR).

22 Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zakończyło się po prawie 10 godzinach obrad. Potem rozpoczęła się część nieoficjalna – wspólna kolacja związkowa, w której menu znalazły się m.in. grillowanie kiełbaski, kaszanka, bigos myśliwski, nawet pieczony dzik, którego delegatom WZDR przekazał poseł-leśnik, nasz kolega związkowy, Dariusz Bąk.

galeria zdjęć