Zespoły problemowe Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska

Zespół ds. budżetu i finansów: Zbigniew Dziubasik - przewodniczący,
członkowie: Dariusz Sobczak, Andrzej Witkowski, Maria Górska, Łukasz Celejewski, Bogdan Stępiński, Marek Kicior, Jerzy Krzysztof Kaczkowski, Dorota Walczak.

Zespół ds. organizacyjnych:  Andrzej Wójcicki - przewodniczący,
członkowie: Krzysztof Kośla, Wiesław Wabik, Marek Kicior, Wiesław Rychter, Adam Słomka, Jerzy Krzysztof Kaczkowski, Maria Czerwonka, Maria Górska, Bogdan Stępiński, Zdzisław Kwas, Stanisław Socha.

Zespół ds. Rozwoju Związku: Wiesław Wabik - przewodniczący,
członkowie: Stanisław Flis, Marek Kicior, Adam Słomka, Krzysztof Kośla, Andrzej Wójcicki.

Zespół ds. Szkoleń i Promocji Związku: Adam Słomka - przewodniczący,
członkowie: Jerzy Krzysztof Kaczkowski, Krzysztof Kośla, Wiesław Wabik, Piotr Klonowski, Rafał  Szukiewicz, Mirosław Górka, Dorota Walczak.

Zespół ds. Ochrony Środowiska Pracy i Prawa Pracy : Zdzisław Maszkiewicz - przewodniczący,
członkowie: Stanisław Flis, Elżbieta Skoczek, Marek Małysa, Marek Kicior, Adam Słomka, Jerzy Krzysztof Kaczkowski, Maria Górska, Zdzisław Kwas, Stanisław Socha.

Zespół ds. Akcji Protestacyjnych: Marek Kicior - przewodniczący,
członkowie:  Krzysztof Kośla, Piotr Klonowski, Andrzej Wójcicki, Tomasz Głuch, Adam Słomka, Rafał Szukiewicz, Andrzej Różański.