Zespoły problemowe Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - kadencja 2018-2022

Zespół ds. budżetowych: Maria Górska - przewodnicząca,
członkowie: Beata Sułowska, Jerzy Kaczkowski, Dorota Walczak, Wiesław Wabik.

Zespół ds. organizacyjnych:  Andrzej Wójcicki - przewodniczący,
członkowie: Wiesław Rychter, Krzysztof Kośla, Tomasz Głuch, Marek Kicior, Beata Sułowska, Anna Gromisz, Piotr Klonowski.

Zespół ds. Rozwoju Związku: Marek Kicior - przewodniczący,
członkowie:Agnieszka Wójcicka (wiceprzew.), Marek Kuc (wiceprzew.), Jerzy Kaczkowski, Krzysztof Kośla, Tomasz Głuch.

Zespół ds. Szkoleń i Promocji Związku: Adam Słomka - przewodniczący,
członkowie: Krzysztof Kośla, Jerzy Kaczkowski, Mirosław Górka, Rafał Szukiewicz, Marek Kicior.

Zespół ds. Ochrony Środowiska Pracy i Prawa Pracy : Zdzisław Maszkiewicz - przewodniczący,
członkowie: Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk, Marek Małysa, Bogdan Stępiński, Marek Koszek.

Zespół ds. Akcji Protestacyjnych: Bogdan Stępiński - przewodniczący,
członkowie: Zdzisław Maszkiewicz, Marek Kicior, Stanisław Flis, Krzysztof Kośla, Andrzej Wójcicki.